Page 1

www.oscar-andersen.no

«Vi har fått ein ny båt å leike med...»

www.samkoyringa.no

+ Prisliste frå 1.1.2010 Sogn og Fjordane Samkøyringa + Nordhordland


No kan du n책 112.000 lesarar mellom med Nordhordland som tilvalsavis til Sogn og Fjordane

112.000* lesarar Opplag 36 232

www.samkoyringa.no 2

+ * Lesardekning: Forbruker & Media 02/09


m Bergen og Ålesund

Samkøyringa

Florø

Førde Sogndal

Bergen

Oljeraffineriet på Mongstad.

Photo: Harald M. Valderhaug / StatoilHydro

Nordhordland - eit spennande område I regionen er det stor folkevekst og etableringsvilje. Dette har samanheng med ei storstilt utbygging på Mongstad, samt den utbygginga som alt er gjort der. I tillegg har Nordhordlandsbrua gjort det lettare å bu i Nordhordland og pendle til Åsane eller Bergen.

Ta kontakt med oss!

Bjarte Nordeide

Anne-Hilde Håland

Typograf/Booking Tlf. 57 83 33 52 sfs@firda.no

Salsleiar Tlf. 951 98 512 anne.hilde.haland@firda.no

Odd Rune Førsund Dagleg leiar Tlf. 951 98 505 odd.rune.forsund@firda.no

3


Største avisa i Sogn og Fjordane Opplag 13.979 Lesartal 45.000 Kjem ut i Førde og er ei 6-dagars avis.

Kystavisa Opplag 5.650 Lesarar 23.000 Kjem ut i Florø tysdag, torsdag og laurdag.

Største avisa i Sogn Opplag 10.884 Lesartal 34.000 Kjem ut på Leikanger og er ei 5-dagars avis. Alle dagar utanom fredag.

størstefor avis i regionen - -avisa distriktet

Opplag 6.384 Lesarar 20.000 Kjem ut i Knarvik, Lindås kommune, onsdag og laurdag.

4

No kan du velje Nordhordland i tillegg til Sogn og Fjordane Samkøyringa


Modulprisar 2010 - Sogn og Fjordane Samkøyring + Nordhordland - Stilling ledig o

56 248 x 365 mm

o (30)

206 x 365 mm

kr 71.400,- sv/kv kr 87.900,- 4-fargar

o

56 B 248 x 328 mm

o (27)

46 248 x 291 mm

o (24)

46 B 248 x 254 mm

o (21)

36 248 x 218 mm

o (18)

o

36 B 248 x 181 mm

(15)

kr 35.700,- sv/kv kr 48.075,- 4-fargar

o

26 248 x 144 mm

o (12)

o

26 B 248 x 107 mm

(9)

16 248 x 71 mm

kr 14.280,- sv/kv kr 19.230,- 4-fargar

16 B 248 x 34 mm

45

o (20)

45 B

kr 7.140,- sv/kv kr 9.615,- 4-fargar

Pris pr. modul: Tillegg 4-fargar pr. modul:

o (16)

44 B 164 x 254 mm

kr 41.650,- sv/kv kr 56.088,- 4-fargar

kr 33.320,- sv/kv kr 44.870,- 4-fargar

35

o (15)

35 B

(14)

34 164 x 218 mm

o (12)

o

34 B

206 x 181 mm (12,5)

164 x 181 mm

kr 29.750,- sv/kv kr 40.063,- 4-fargar

kr 23.800,- sv/kv kr 32.050,- 4-fargar

25

o (10)

25 B 206 x 107 mm

(7,5)

206 x 71 mm

164 x 107 mm

(6)

kr 14.280,- sv/kv kr 19.230,- 4-fargar

164 x 71 mm

o (12)

43 B

kr 16.660,- sv/kv kr 22.435,- 4-fargar

o (9)

33 B

kr 4.760,- sv/kv kr 6.410,- 4-fargar

80 x 181 mm

(6)

(4,5)

kr 10.710,- sv/kv kr 14.423,- 4-fargar

122 x 71 mm

80 x 107 mm

(3)

80 x 71 mm

kr 3.570,- sv/kv kr 4.808,- 4-fargar

(2)

kr 4.760,- sv/kv kr 6.410,- 4-fargar

21 B 38 x 107 mm (1,5) kr 3.570,- sv/kv kr 4.808,- 4-fargar

11 (2)

kr 4.760,- sv/kv kr 6.410,- 4-fargar

80 x 34 mm

21 38 x 144 mm

o

12 B (1,5)

kr 5.950,- sv/kv kr 8.013,- 4-fargar

(4)

kr 7.140,- sv/kv kr 9.615,- 4-fargar

31 B 38 x 181 mm (2,5)

o

12 (3)

kr 7.140,- sv/kv kr 9.615,- 4-fargar

122 x 34 mm

(5)

22 B

(3)

kr 7.140,- sv/kv kr 9.615,- 4-fargar

kr 9.520,- sv/kv kr 12.820,- 4-fargar

o

31 38 x 218 mm

o

22 80 x 144 mm

kr 14.280,- sv/kv kr 19.230,- 4-fargar

122 x 107 mm

(6)

kr 11.900,- sv/kv kr 16.025,- 4-fargar

o

23 B

kr 8.330,- sv/kv kr 11.218,- 4-fargar

o

32 B

41 B 38 x 254 mm (3,5)

kr 14.280,- sv/kv kr 19.230,- 4-fargar

(7,5)

13 B (2)

80 x 218 mm

o

23

(7)

32

(4)

kr 9.520,- sv/kv kr 12.820,- 4-fargar

o

80 x 254 mm

41 38 x 291 mm

kr 19.040,- sv/kv kr 25.640,- 4-fargar

kr 24.990,- sv/kv kr 33.653,- 4-fargar

33

kr 10.710,- sv/kv kr 14.423,- 4-fargar

o

122 x 254 mm (10,5)

51 B 38 x 328 mm (4,5)

(8)

42 B

(5)

kr 11.900,- sv/kv kr 16.025,- 4-fargar

(9)

42 80 x 291 mm

o

13 (4)

kr 9.520,- sv/kv kr 12.820,- 4-fargar

164 x 34 mm

43

51 38 x 365 mm

o

kr 21.420,- sv/kv kr 28.845,- 4-fargar

122 x 144 mm

o

14 B (2,5)

kr 5.950,- sv/kv kr 8.013,- 4-fargar

kr 2.380,kr 825,-

(8)

52 B 80 x 328 mm

kr 17.850,- sv/kv kr 24.038,- 4-fargar

kr 19.040,- sv/kv kr 25.640,- 4-fargar

24 B

o

kr 32.130,- sv/kv kr 43.268,- 4-fargar

122 x 181 mm

o

14 (5)

kr 11.900,- sv/kv kr 16.025,- 4-fargar

206 x 34 mm

24 164 x 144 mm

o

kr 17.850,- sv/kv kr 24.038,- 4-fargar

(10)

(10)

kr 23.800,- sv/kv kr 32.050,- 4-fargar

kr 21.420,- sv/kv kr 28.845,- 4-fargar

o

o

122 x 328 mm (13,5)

122 x 218 mm

kr 28.560,- sv/kv kr 38.460,- 4-fargar

52 80 x 365 mm

kr 28.560,- sv/kv kr 38.460,- 4-fargar

o

206 x 254 mm (17,5)

(15)

53 B

122 x 291 mm

kr 38.080,- sv/kv kr 51.280,- 4-fargar

o

15 B (3)

164 x 291 mm

o

kr 35.700,- sv/kv kr 48.075,- 4-fargar

(18)

44

53 122 x 365 mm

o

kr 42.840,- sv/kv kr 57.690,- 4-fargar

15 (6)

54 B 164 x 328 mm

kr 23.800,- sv/kv kr 32.050,- 4-fargar

o

kr 21.420,- sv/kv kr 28.845,- 4-fargar

o

kr 53.550,- sv/kv kr 70.050,- 4-fargar

206 x 144 mm

kr 28.560,- sv/kv kr 38.460,- 4-fargar

(20)

kr 47.600,- sv/kv kr 64.100,- 4-fargar

kr 35.700,- sv/kv kr 48.075,- 4-fargar

o

o

206 x 328 mm (22,5)

206 x 218 mm

kr 42.840,- sv/kv kr 57.690,- 4-fargar

54 164 x 365 mm

kr 47.600,- sv/kv kr 64.100,- 4-fargar

kr 49.980,- sv/kv kr 66.480,- 4-fargar

o

(25)

55 B

206 x 291 mm

kr 57.120,- sv/kv kr 73.620,- 4-fargar

o

o

kr 59.500,- sv/kv kr 76.000,- 4-fargar

kr 64.260,- sv/kv kr 80.760,- 4-fargar

o

55

38 x 71 mm

(1)

kr 2.380,- sv/kv kr 3.205,- 4-fargar

11 B (1)

kr 2.380,- sv/kv kr 3.205,- 4-fargar

38 x 34 mm

(0,5)

kr 1.190,- sv/kv kr 1.603,- 4-fargar

Maksimum fargetillegg (20 mod.): kr 16.500,Standard nett-tillegg kr 1000,- pr. ordre

5


Modulprisar 2010 - Sogn og Fjordane Samkøyringa + Nordhordland - Tekstside o

55 246 x 365 mm

o (25)

55 B

54 B

45

o (20)

45 B

246 x 218 mm

o

o (12,5)

o

o (10)

246 x 107 mm

o (7,5)

kr 17.363,- sv/kv kr 23.550,- 4-fargar

o (6)

(5)

kr 11.575,- sv/kv kr 15.700,- 4-fargar

(4)

kr 5.788,- sv/kv kr 7.850,- 4-fargar

Pris pr. modul: Tillegg 4-fargar pr. modul:

196 x 34 mm kr 4.630,- sv/kv kr 6.280,- 4-fargar

kr 2.315,kr 825,-

146 x 107 mm

o (4,5)

146 x 34 mm

(3)

o

96 x 71 mm

kr 150,- pr. modul

96 x 34 mm kr 2.315,- sv/kv kr 3.140,- 4-fargar

21 46 x 144 mm

o (3)

(2)

21 B 46 x 107 mm

( 1,5)

kr 3.473,- sv/kv kr 4.710,- 4-fargar

11 (2)

46 x 71 mm

(1)

kr 2.315,- sv/kv kr 3.140,- 4-fargar

12 B (1,5)

(2,5)

kr 4.630,- sv/kv kr 6.280,- 4-fargar

kr 4.630,- sv/kv kr 6.280,- 4-fargar

kr 3.473,- sv/kv kr 4.710,- 4-fargar

Reservert plass:

46 x 181 mm

(4)

22 B 96 x 107 mm

31 B kr 5.788,- sv/kv kr 7.850,- 4-fargar

12

146 x 71 mm

13 B (2)

o (5)

kr 6.945,- sv/kv kr 9.420,- 4-fargar

kr 6.945,- sv/kv kr 9.420,- 4-fargar

14 B (2,5)

23 B

(3)

kr 6.945,- sv/kv kr 9.420,- 4-fargar

22 96 x 144 mm

31 46 x 218 mm

kr 9.260,- sv/kv kr 12.560,- 4-fargar

13

196 x 71 mm kr 9.260,- sv/kv kr 12.560,- 4-fargar

15 B

o (6)

kr 10.418,- sv/kv kr 14.130,- 4-fargar

14

246 x 71 mm

6

24 B

o (6)

kr 11.575,- sv/kv kr 15.700,- 4-fargar

23 146 x 144 mm

41 B

o

32 B 96 x 181 mm

kr 13.890,- sv/kv kr 18.840,- 4-fargar

kr 13.890,- sv/kv kr 18.840,- 4-fargar

15

246 x 34 mm

o (8)

196 x 107 mm

o (7,5)

(4)

kr 9.260,- sv/kv kr 12.560,- 4-fargar

32 96 x 218 mm

41 46 x 291 mm

kr 13.890,- sv/kv kr 18.840,- 4-fargar

33 B 146 x 181 mm

kr 18.520,- sv/kv kr 25.120,- 4-fargar

25 B

o (9)

kr 17.363,- sv/kv kr 23.550,- 4-fargar

24 196 x 144 mm

kr 23.150,- sv/kv kr 31.400,- 4-fargar

o

o (10)

o (8)

42 B

kr 20.835,- sv/kv kr 28.260,- 4-fargar

34 B

51 B

o

o

33 146 x 218 mm

kr 23.150,- sv/kv kr 31.400,- 4-fargar

25 246 x 144 mm

o (12)

(5)

kr 11.575,- sv/kv kr 15.700,- 4-fargar

42 96 x 291 mm

51 46 x 365 mm

kr 18.520,- sv/kv kr 25.120,- 4-fargar

43 B

196 x 181 mm

kr 28.938,- sv/kv kr 39.250,- 4-fargar

o (12)

kr 27.780,- sv/kv kr 37.680,- 4-fargar

34

o (10)

52 B

o

196 x 218 mm

96 x 365 mm

o

43 146 x 291 mm

kr 27.780,- sv/kv kr 37.680,- 4-fargar

35 B 246 x 181 mm

o (16)

44 B

kr 34.725,- sv/kv kr 47.100,- 4-fargar

o

44

52 kr 23.150,- sv/kv kr 31.400,- 4-fargar

53 B

196 x 291 mm

(15)

(15)

o

o

35

o

146 x 365 mm

kr 37.040,- sv/kv kr 50.240,- 4-fargar

o

53 kr 34.725,- sv/kv kr 47.100,- 4-fargar

o

kr 46.300,- sv/kv kr 62.800,- 4-fargar

o

(20)

kr 46.300,- sv/kv kr 62.800,- 4-fargar

o

246 x 291 mm

o

196 x 365 mm

kr 57.875,- sv/kv kr 74.375,- 4-fargar

o

54

11 B (1)

46 x 34 mm

(0,5)

kr 1.158,- sv/kv kr 1.570,- 4-fargar

Maksimum fargetillegg (20 mod.):

kr 16.500,-


Modulprisar 2010 - Sogn og Fjordane Samkøyring + Nordhordland - Alm. plass o

56 248 x 365 mm

o

kr 44.850,- sv/kv kr 61.350,- 4-fargar

o

56 B 248 x 328 mm

o (27)

46 248 x 291 mm

o

46 B 248 x 254 mm

o (21)

36 248 x 218 mm

o

kr 26.910,- sv/kv kr 41.760,- 4-fargar

o

36 B 248 x 181 mm

o

kr 22.425,- sv/kv kr 34.800,- 4-fargar

o

26 248 x 144 mm

o

26 B 248 x 107 mm

kr 13.455,- sv/kv kr 20.880,- 4-fargar

16 248 x 71 mm

45

o

45 B

16 B kr 4.485,- sv/kv kr 6.960,- 4-fargar

Pris pr. modul: Tillegg 4-fargar pr. modul:

o

44 B 164 x 254 mm

kr 26.163,- sv/kv kr 40.600,- 4-fargar

kr 20.930,- sv/kv kr 32.480,- 4-fargar

35

o

35 B

34 164 x 218 mm

(15)

(14)

o

kr 17.940,- sv/kv kr 27.840,- 4-fargar

o

34 B 164 x 181 mm

kr 18.688,- sv/kv kr 29.000,- 4-fargar

kr 14.950,- sv/kv kr 23.200,- 4-fargar

25

o

25 B 206 x 107 mm

kr 11.213,- sv/kv kr 17.400,- 4-fargar

206 x 71 mm

164 x 107 mm

kr 8.970,- sv/kv kr 13.920,- 4-fargar

164 x 71 mm

(2,5)

43 B

(2)

o

kr 15.698,- sv/kv kr 24.360,- 4-fargar

kr 10.465,- sv/kv kr 16.240,- 4-fargar

o

33 B

o

23

o

80 x 144 mm

kr 6.728,- sv/kv kr 10.440,- 4-fargar

122 x 71 mm

kr 2.243,- sv/kv kr 3.480,- 4-fargar

kr 150,- pr. modul

80 x 107 mm

kr 4.485,- sv/kv kr 6.960,- 4-fargar

80 x 71 mm

(2)

kr 2.990,- sv/kv kr 4.640,- 4-fargar

21 B 38 x 107 mm (1,5) kr 2.243,- sv/kv kr 3.480,- 4-fargar

11 (2)

kr 2.990,- sv/kv kr 4.640,- 4-fargar

80 x 34 mm

21 38 x 144 mm

o (3)

12 B (1,5)

kr 3.738,- sv/kv kr 5.800,- 4-fargar

o

22 B

31 B 38 x 181 mm (2,5)

(4)

12 (3)

kr 4.485,- sv/kv kr 6.960,- 4-fargar

122 x 34 mm

o

kr 5.980,- sv/kv kr 9.280,- 4-fargar

o (4,5)

(3)

kr 4.485,- sv/kv kr 6.960,- 4-fargar

(5)

22

31 38 x 218 mm

kr 7.475,- sv/kv kr 11.600,- 4-fargar

kr 8.970,- sv/kv kr 13.920,- 4-fargar

122 x 107 mm

o (6)

32 B 80 x 181 mm

(6)

23 B

kr 5.233,- sv/kv kr 8.120,- 4-fargar

kr 8.970,- sv/kv kr 13.920,- 4-fargar

(7,5)

41 B 38 x 254 mm (3,5)

(7)

32 80 x 218 mm

(9)

(4)

kr 5.980,- sv/kv kr 9.280,- 4-fargar

o

80 x 254 mm

41 38 x 291 mm

kr 11.960,- sv/kv kr 18.560,- 4-fargar

122 x 254 mm (10,5)

33

kr 6.728,- sv/kv kr 10.440,- 4-fargar

(8)

42 B

51 B 38 x 328 mm (4,5)

(9)

42 80 x 291 mm

o

13 B

kr 2.990,- sv/kv kr 4.640,- 4-fargar

Reservert plass:

o (12)

13 (4)

kr 5.980,- sv/kv kr 9.280,- 4-fargar

164 x 34 mm

43

122 x 144 mm

o (6)

14 B

kr 3.738,- sv/kv kr 5.800,- 4-fargar

kr 1.495,kr 825,-

24 B

14 (5)

kr 7.475,- sv/kv kr 11.600,- 4-fargar

206 x 34 mm

o

kr 11.960,- sv/kv kr 18.560,- 4-fargar

o (7,5)

kr 13.455,- sv/kv kr 20.880,- 4-fargar

(5)

kr 7.475,- sv/kv kr 11.600,- 4-fargar

o

80 x 328 mm

kr 11.213,- sv/kv kr 17.400,- 4-fargar

(8)

52 B

kr 20.183,- sv/kv kr 31.320,- 4-fargar

122 x 181 mm

(10)

24 164 x 144 mm

(10)

o

51 38 x 365 mm

kr 14.950,- sv/kv kr 23.200,- 4-fargar

kr 13.455,- sv/kv kr 20.880,- 4-fargar

o

206 x 181 mm (12,5)

o (10)

122 x 328 mm (13,5)

122 x 218 mm

(12)

52 80 x 365 mm

kr 17.940,- sv/kv kr 27.840,- 4-fargar

o

206 x 254 mm (17,5)

53 B

122 x 291 mm

(16)

kr 23.920,- sv/kv kr 37.120,- 4-fargar

o

15 B (3)

(18)

44 164 x 291 mm

(20)

15 (6)

kr 8.970,- sv/kv kr 13.920,- 4-fargar

248 x 34 mm

kr 26.910,- sv/kv kr 41.760,- 4-fargar

o (15)

kr 22.425,- sv/kv kr 34.800,- 4-fargar

o

164 x 328 mm

kr 14.950,- sv/kv kr 23.200,- 4-fargar

o (9)

54 B

kr 33.638,- sv/kv kr 50.138,- 4-fargar

206 x 144 mm

(12)

kr 17.940,- sv/kv kr 27.840,- 4-fargar

o

o

53 122 x 365 mm

kr 29.900,- sv/kv kr 46.400,- 4-fargar

kr 22.425,- sv/kv kr 34.800,- 4-fargar

(15)

o (20)

206 x 328 mm (22,5)

206 x 218 mm

(18)

54 164 x 365 mm

kr 29.900,- sv/kv kr 46.400,- 4-fargar

kr 31.395,- sv/kv kr 47.895,- 4-fargar

o

55 B

206 x 291 mm

(24)

kr 35.880,- sv/kv kr 52.380,- 4-fargar

o

o (25)

kr 37.375,- sv/kv kr 53.875,- 4-fargar

kr 40.365,- sv/kv kr 56.865,- 4-fargar

o

55 206 x 365 mm

(30)

38 x 71 mm

(1)

kr 1.495,- sv/kv kr 2.320,- 4-fargar

11 B (1)

kr 1.495,- sv/kv kr 2.320,- 4-fargar

38 x 34 mm

(0,5)

kr 748,- sv/kv kr 1.160,- 4-fargar

Maksimum fargetillegg (20 mod.):

kr 16.500,-

7


Annonseprisar 2010

Annonsefrist

Gjeld frå 01.01.10

Kl. 10.00 to yrkedagar før innrykk. E-post: sfs@firda.no

ANNONSESIDE Alm. plass pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 495,Stilling ledig pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 380,TEKSTSIDE Pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 315,Reservert plass tillegg pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Side 1 pr. modul inkl. farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 350,HEILSIDEPRISAR Alm. plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 850,Alm. plass 4-farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 350,Tekstside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 875,Tekstside 4-farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 375,4-FARGE Pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825,Maks. 20 modular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 500,Produksjonstillegg pr. modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,Prisane er ekskl. mva. Modulstorleik alm. plass 38 x 71 mm Modulstorleik tekstside 46 x 71 mm Minstestorleik: 3 modular (gjeld ikkje side 1)

Materiell Digitalt materiell skal sendast på NADA til Sogn og Fjordane Samkøyringa innan kl. 10.00 dagen før innrykk. (Til måndagsavisa, innan fredag kl. 10.00)

Flytting/avbestilling Ved flytting/avbestilling av annonsar på side 1 vert annonsør fakturert etter følgjande føresetnader: Innan 30 dagar før innrykk: 15 % av annonseverdien. Innan 7 dagar før innrykk: 30 % av annonseverdien. Seinare enn 7 dagar før innrykk: 50 % av annonseverdien.

Direkte kontakt Odd Rune Førsund, dagleg leiar Tlf.: 951 98 505 E-post: odd.rune.forsund@firda.no Anne-Hilde Håland, salsleiar Tlf.: 951 98 512 E-post: anne.hilde.haland@firda.no

Sogn og Fjordane Samkøyringa AS Postboks 160, 6801 Førde Telefon: 57 83 33 00 Fax: 57 20 53 17 E-post: sfs@firda.no

+

Modulprisar 2010 - Sogn og Fjordane Samkøyringa + Nordhordland - Side 1 o

25 B 246 x 107 mm

o (7,5)

kr 55.125,- 4-fargar

(5)

196 x 71 mm

kr 18.375,- 4-fargar

Pris pr. modul (inkl. farge):

196 x 34 mm kr 14.700,- 4-fargar

kr 7.350,-

146 x 107 mm

o (4,5)

(4)

146 x 71 mm

(3)

kr 11.025,- 4-fargar

o (3)

96 x 71 mm

96 x 34 mm kr 7.350,- 4-fargar

46 x 107 mm

( 1,5)

11 (2)

46 x 71 mm

(1)

kr 7.350,- 4-fargar

12 B (1,5)

21 B kr 11.025,- 4-fargar

kr 14.700,- 4-fargar

13 B 146 x 34 mm

96 x 107 mm

12

kr 22.050,- 4-fargar

(2)

22 B kr 22.050,- 4-fargar

13

14 B (2,5)

23 B kr 33.075,- 4-fargar

kr 29.400,- 4-fargar

15 B 8

o (6)

14

kr 36.750,- 4-fargar

246 x 34 mm

196 x 107 mm kr 44.100,- 4-fargar

15 246 x 71 mm

24 B

11 B (1)

46 x 34 mm kr 3675,- 4-fargar

(0,5)

Sfs+Nh Brosjyre 2010  

Prisliste 2010, Sogn og Fjordane Samkøyringa + Nordhordland

Sfs+Nh Brosjyre 2010  

Prisliste 2010, Sogn og Fjordane Samkøyringa + Nordhordland

Advertisement