Page 1

Tarievenblad warmtelevering Woonstichting Stek 2017 Sinds 1 januari 2014 is de warmtewet van kracht. Corporaties die gezamenlijke warmte leveren aan huurders in een wooncomplex zijn verplicht zich aan deze wet te houden. De wet beschermt huurders die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming tegen te hoge kosten. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven vast die corporaties mogen doorberekenen aan hun huurders. Stek berekent de werkelijke kosten aan haar huurders door, met als maximum het tarief dat door de ACM is vastgesteld. Op dit tarievenblad staan de diverse onderdelen waarop de warmtewet van toepassing is, met daarbij de maximum tarieven vastgesteld door de ACM.

1. Vastrecht Hieronder vallen de vaste lasten van de corporatie. - Transportkosten netbeheerder - Onderhoud + keuring CV ketel - Afschrijving CV ketel - Afschrijving bemetering Maximale prijs ACM per woning/per jaar (2017)

â‚Ź

299,13

â‚Ź

22,69

2. Variabele kosten warmtelevering Hieronder vallen de variabele kosten van de corporatie. - uw werkelijke verbruik maal het tarief dat door de energieleverancier (bijv. Greenchoice, Nuon, Essent) wordt doorberekend aan Stek Maximale prijs ACM per gigajoule (2017)

3. Administratiekosten warmtelevering (indien van toepassing) Conform de richtlijnen van het wetsbesluit servicekosten kunnen corporaties een administratiekostenvergoeding in rekening brengen. - Percentage van de verbruikkosten (ACM heeft geen max. gesteld): administratiekosten gas/water indien meetbedrijf opneemt administratiekosten gas administatiekosten electra/water

De uiteindelijke kosten zullen vervolgens worden verrekend met het reeds door u betaalde voorschot, waarna u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

1% 2% 5%

Profile for Stek

warmtelevering tarievenblad 2017 Stek  

De maximale tarieven voor 2017, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), voor de onderdelen waarop de Warmtewet van toepassi...

warmtelevering tarievenblad 2017 Stek  

De maximale tarieven voor 2017, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), voor de onderdelen waarop de Warmtewet van toepassi...