Page 1

nr. 9 | 2011

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

l mee Puzzewin en voor en kaart enhof Keuk

Huurdersdag Stek schot in de roos

Wethouder Van der Zon opent kantoor Stek in Voorhout Nieuwe bewonerscommissie in Lisse


Inhoud 2

Vernieuwd Patrimonium stap dichterbij

Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

4 7

Uitgelicht: Piet van Dijk is vrijwilliger in hart en nieren Wethouder Van der Zon opent nieuw kantoor Stek in Voorhout

Bezoekadres Voorhout Agneshove 81 maandag en woensdag 8.00 - 12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 F 0252 430 505 info@stek-wonen.nl

Reparatieverzoeken T 0252 430 500

12

Wijkagent interviewt maatschappelijk werker

Klachtencommissie Wonen (alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon

14

Win toegangskaarten en vier de lente in Keukenhof

Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

Oplage 6.400 exemplaren

Eindredactie en realisatie

18

Peter Slobbe neemt na 27 jaar afscheid van Stek

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt VeldWerk Tekst en Communicatie, Lisse

Ontwerp Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Fotografie Sven van der Vlugt, Josje Deekens, Lia in ’t Veld, Stek

www.stek-wonen.nl

Drukwerk Alkemade Printing, Lisse


nr. 9 | 2011

1

Gezelligheid troef

Huurdersdag Stek schot in de roos Op de eerste echt mooie en warme dag van het jaar organiseerde Stek een voorjaarsontmoeting met haar huurders. Deze feestelijke bijeenkomst is een jaarlijks terugkerend evenement, waarvoor alle huurders worden uitgenodigd om in een gezellige sfeer kennis te maken of bij te praten met medewerkers van Stek en medehuurders. Vorig jaar bleek de tent in de achtertuin net groot genoeg voor alle bezoekers. Dit jaar was daarom gekozen voor Brasserie Basso aan de Haven in Lisse. Dat bleek een goede zet: ruim 550 huurders bezochten de bijeenkomst! Bestuurder Hans Al en manager Wonen Yvonne van der Sluis verwelkomden alle huurders persoonlijk. In de diverse zalen van Basso en op het overdekte terras konden de aanwezigen genieten

‘Wij vinden het belangrijk contact te houden met onze klanten’

van hapjes en drankjes en een praatje maken met medewerkers

stukken, terwijl de bezoekers

De aanwezige kinderen werden

van Stek en met elkaar. Verder kon

plaatsnamen op fietsen, waarmee

onder andere vermaakt door een

iedereen lekker meezingen met de

de naaimachines werden aan-

ballonkunstenaar die de meest

vrolijke klanken van een muziek-

gedreven. Ook bij de fotohoek,

bijzondere ballonnenbeesten

trio, genieten van een goochelact

waar huurders zich konden laten

maakte. Hans Al sprak de aan-

en was het mobiele naaiatelier

vereeuwigen als stoere zeebonk,

wezigen kort toe en gaf aan zeer

uitgenodigd. Zij verfraaiden diverse

of juist een sjiek echtpaar, stond

verheugd te zijn over de grote

vestjes, sjaals en andere kleding-

een lange rij geïnteresseerden.

opkomst. ‘Dat geeft aan dat u dit initiatief op prijs stelt en daar zijn wij uiteraard weer blij mee. Wij vinden het belangrijk contact te houden met onze klanten en u eens per jaar allemaal uit te nodigen ‘op de koffie’.’ Veel huurders genoten tot aan het einde van de gezelligheid.


2

Binnen!

Spreekuur in de wijk

Vernieuwd Patrimonium stap dichterbij

Stek presenteerde in maart de ontwerpplannen voor de wijk Patrimonium in Hillegom. ‘We hadden vier avonden gepland, zodat we de aanpassingen per

wd rtrou novatie

woning konden bespreken’, vertelt projectleider

e aar v wbouw en re Fris m ver de nieum atie o moniu Informe wijk Patri van d

11.0214

nium

Patrimo

indd

n_WT2.

algemee

1

Fokje Siderius. ‘Met beeldmateriaal konden we een 11-03-

2011

10:01:43

goede indruk geven hoe de woningen in de straat eruit gaan zien. Iedere avond hadden we dus een presentatie afgestemd op de groep bewoners uit één bepaald type woning. Er is veel over dit project te doen geweest. Een renovatie en vervangende nieuwbouw brengt veel emoties met zich mee. Helaas staat nog niet iedereen achter onze plannen. Toch merken we dat veel huurders enthousiaster worden nu ze de tekeningen en plannen hebben gezien en duidelijk is wat er gaat gebeuren in de wijk.’


nr. 9 | 2011

3

In Patrimonium worden 56 woningen gerenoveerd

besparen de huurders bovendien ongeveer 25 euro op

(Van Vlietstraat en Talmastraat noord). De dertig

energiekosten.’

woningen op het Patrimoniumplein worden gesloopt.

Bewoners van een renovatiewoning betalen voor de

‘Daarvoor komen dertig nieuwe eengezinswoningen

collectieve isolatiemaatregelen gemiddeld 30 euro

terug.’ Voor de woningen aan de Talmastraat zuid en

huurverhoging. ‘Een onafhankelijk adviesbureau heeft

vier woningen aan de Vlietstraat is besloten dat er

berekend dat huurders 35 euro aan energielasten

niets mee gebeurt tot januari 2020.

besparen. Daarnaast kunnen bewoners in overleg met

Sfeer

Stek ook kiezen voor individuele aanpassingen: een toilet in de badkamer, een andere plek voor de was-

‘Belangrijk punt bij de plannen voor de renovatie was

machine, een extra dakraam, een nieuwe keuken en/of

dat de sfeer van de wijk zoveel mogelijk moet blijven

badkamer en isolatie van de vloer. Voor enkele indivi-

zoals die nu is. De nieuwbouwwoningen moeten

duele aanpassingen berekenen we een aparte huur-

zoveel mogelijk bij de gerenoveerde woningen aan-

verhoging.’

sluiten. Daarom hebben we gekozen voor één architect voor de hele wijk. De keuzes voor het gebruik van de

Spreekuur

materialen en de kleuren hebben we in goed overleg

Stek heeft samen met de projectgroepen een sociaal

met de projectgroepen gemaakt. In de gevels komen de

plan opgesteld. Hierin staan onder andere de verhuis-

kenmerkende details van Patrimonium met gevelstenen

vergoedingen opgenomen. In april gaat Stek bij alle

terug. Voor de renovatie- en nieuwbouwwoningen

bewoners op huisbezoek en houdt de woonconsulent

worden de kleuren van de gevel en de dakpannen op

van Stek spreekuur in de wijk, op woensdagen van

elkaar afgestemd. De nieuwbouwwoningen bieden

15.30 tot 17.00 uur op het Patrimoniumplein 28.

binnen meer ruimte maar blijven passen bij de wijk. Verder willen we het Patrimoniumplein zoveel mogelijk autovrij maken. Op de hoeken komen parkeerhavens. Bij de renovatiewoningen gaan we het dak isoleren en brengen we nieuwe dakpannen aan. Ook

Snelbouw

isoleren we de gevel aan de buitenzijde en plaatsen we

‘We hebben gekozen voor een snelle bouwme-

overal isolerend glas met roosters. We proberen het

thode’, zegt Fokje. ‘Aannemer Ballast Nedam

zoveel mogelijk vanaf de buitenkant te doen, zodat

maakt een groot deel van de nieuwbouw-

bewoners er zo min mogelijk last van hebben.’

woningen in de fabriek. De woningen worden in Patrimonium in elkaar gezet. Dat scheelt een

‘Belangrijk punt bij de plannen voor de renovatie was dat de sfeer van de wijk zoveel mogelijk moet blijven zoals die nu is’ Huurverhoging Fokje geeft aan dat de berekende huurverhoging voor de nieuwbouw een lastig punt is. ‘De nieuwbouwwoningen op het Patrimoniumplein stijgen gemiddeld 200 euro per maand. Voor terugkeerders is een speciale regeling: een lagere huur voor enkele tussenwoningen en huurgewenning. Terugkeerders krijgen drie jaar de tijd aan de nieuwe huur te wennen. In het eerste jaar betaalt de huurder 25% van de huurverhoging en Stek de rest. Het jaar erop is die verhouding 50-50 en het laatste jaar 75% voor de huurder en 25% voor Stek. Omdat de nieuwbouw zeer goed geïsoleerd is,

hoop tijd en zorgt voor minder overlast in de wijk dan bij een normale bouwmethode. De nieuwbouwwoningen kunnen na het maken van de fundering in ongeveer drie maanden worden gebouwd.’


4

Binnen!

‘Als anderen genieten, geniet ik ook’

Piet van Dijk is vrijwilliger in hart en nieren


nr. 9 | 2011

5

Uitgelicht De Harddraverijvereniging Lisse benoemde hem tot Medewerker van het jaar 2010 en de gemeente Lisse eerde hem als vrijwilliger van het jaar 2011. Piet van Dijk (66 jaar) kreeg onlangs twee onderscheidingen voor het vrijwilligerswerk dat hij doet. ‘Mijn vader was medeoprichter van woningbouwvereniging Gezinsbelang, dirigent van twee zangkoren en hij zat in de gemeenteraad. Vrijwilligerswerk doen zit in mijn bloed’, vertelt Piet. ‘Zonder de steun van mijn vrouw

tuin zijn oud-voorzitter Chris van

bewoners naar Langervelderslag

had ik nooit zoveel kunnen doen,

Rooijen en ik weer ouderwets langs

breng. Met een rupsvoertuig gaan

want ik was altijd op pad. We zijn

de deuren gegaan om sponsors te

we dan het strand op en rijden we

in 1970 getrouwd en vanaf 1971

vinden voor een jubileumboek. In

door de branding. Die mensen zijn

begon ik bij de Harddraverijvereni-

twee dagen tijd hadden we 21.000

vaak jaren niet op het strand

ging. Ik organiseer de spellenavond

euro bij elkaar. Dat vind ik prachtig.’

geweest en vinden het prachtig.

in restaurant Juffermans en de

De bus is nu helaas afgekeurd, dus

spelletjesochtend voor kinderen bij

Berkhoutbus

Speeltuinvereniging Kindervreugd

‘Meer mensen zouden vrijwilligers-

een nieuwe bus. Ja, ik doe nog van

in De Engel. Verder ben ik jarenlang

werk moeten doen. Niet alleen

alles. Ben nog voorzitter van het

betrokken geweest bij de senioren-

jongeren, juist ook mensen op

seniorenbiljart in De Engel. Iedere

middag. Voor het Oranje Comité

leeftijd. En bijvoorbeeld mensen

dag met een aantal mensen

organiseer ik jaarlijks de uitgaans-

die door de crisis hun baan zijn

biljarten. Soms moet je wat gas

dag voor ouderen. Vroeger gingen

kwijt geraakt. Met vrijwilligerswerk

terugnemen. Je kunt niet alles

we dan langs de deuren om geld

ben je op een goede manier bezig

doen, maar ik zeg moeilijk nee.

daarvoor in te zamelen. Tegen-

voor anderen. Vrijwilligerswerk

En als anderen genieten, geniet

woordig is het een stichting. Verder

doen geeft zoveel voldoening. Na

ik ook.’

was ik afslager bij de kerkenveilin-

mijn pensioen werd ik chauffeur

gen en heb ik veel gedaan voor de

voor Verzorgingscentrum Berkhout.

carnavalsvereniging.’

Ze hebben een bus waarmee ik de

ik ben op zoek naar sponsors voor

Tentennacht ‘Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft een speciale plek in mijn

Uitgelicht

hart. In De Engel is er verder niets

Bent u of kent u iemand die een bijzonder, grappig of opvallend

te doen voor de jeugd. Ik vind het

verhaal te vertellen heeft? Heeft u bijvoorbeeld een boek geschre-

belangrijk dat er leuke activiteiten

ven, of staat uw huis vol met een bijzondere verzameling? Viert

voor hen zijn. Ik heb negentien jaar

uw buurman een jubileum bij een vereniging of zijn uw ouders

in het bestuur gezeten. Wij zijn

de trotse opa en oma van hun twintigste kleinkind geworden?

ooit begonnen met de inmiddels

Laat het ons weten!

vermaarde tentennacht. Dat was toen iets heel nieuws en er kwa-

U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bellen naar

men 120 kinderen op af! Nu kom ik

Tineke van der Raadt op 0252 430 500.

ieder jaar wel even kijken. Voor het vijftigjarig bestaan van de speel-


6

Binnen!

Stekkies Let op de inkomensgrens

Elektrisch barbecueën

Heeft u een gezamenlijk belastbaar inkomen van

Het weer wordt steeds beter. Veel mensen kunnen

meer dan 33.614 euro en wilt u verhuizen? Let

niet wachten de barbecues weer tevoorschijn te

dan goed op bij het reageren op woningen via

halen. Huurders van flats en appartementen

Woonzicht.nl. Door een verandering in de Europese

gebruiken hun balkon ook steeds vaker als ‘buiten-

wetgeving komen mensen met een inkomen boven

keuken’. In verband met de brandveiligheid heeft

de 33.614 euro niet meer in aanmerking voor een

Stek besloten dat op balkons alleen nog elektrisch

huurwoning van 652,52 euro of minder. Dat bete-

barbecueën is toegestaan. Barbecueën op gas of

kent dus dat als u meer verdient, u op de meeste

kolen mag dus niet meer. Ook het branden van een

woningen niet mag reageren. Op Woonzicht.nl staat

vuurkorf op een balkon is wegens het brandgevaar

bij de meeste advertenties de inkomensgrens weer

niet meer toegestaan. Het verbod is van toepassing

vermeld. Stek merkt dat veel mensen zich de

op alle flatwoningen en appartementen van Stek in

consequenties van de regel niet goed realiseren,

Hillegom, Lisse en Voorhout.

toch reageren en dan zeer teleurgesteld zijn als ze horen dat ze niet in aanmerking komen voor de woning. Woont u nu in een huurwoning van minder dan 652,52 euro en verdient u meer dan 33.614 euro?

Bewonerscommissie Zeeheldenbuurt niet meer voor Van Speykstraat

Dan verandert er voor u niets. De regel geldt alleen

In verband met de plannen voor de flats aan de Van

als u naar een andere sociale huurwoning wilt

Speykstraat heeft de bewonerscommissie Zee-

verhuizen.

heldenbuurt in goed overleg met Stek besloten een duidelijke splitsing in haar wijk te maken. Voor de Van Speykstraat wordt een projectgroep opgericht,

Stek weer gemeten

die nauw betrokken is bij het project van sloop en

Stek wordt jaarlijks gemeten door het KWH. Deze

wijk vallen nog wel onder de bewonerscommissie.

nieuwbouw van de flats. De overige straten in de

beoordeling geeft de mening van de huurders weer. Eens in de vier jaar laat Stek zich ook meten door haar relaties. Onze organisatie wordt dan gemeten door een onafhankelijk bureau, dat gesprekken voert met onder andere gemeentes, zorg- en

Bewonerscommissie Noord-West neemt na tien jaar afscheid

welzijnsinstellingen en de Raad van Commissaris-

Eind vorig jaar namen de leden van de bewoners-

sen. Vragen als hoe verloopt de samenwerking,

commissie Noord-West uit Voorhout afscheid van

maakt Stek haar beloftes aan relaties waar en hoe

alle bewoners in hun wijk. Zij deelden als cadeau

wordt er gecommuniceerd, staan dan centraal.

aan de huurders in hun wijk een veiligheidspakket

In het vorig jaar gehouden onderzoek scoort Stek

uit. De vier leden van de commissie besloten al

een 7.

eerder om na tien actieve jaren te stoppen. Rianne Exel, Marianne van der Voort, Henk de Wit en Joke Zwanepoel gaven aan Stek aan geen tijd meer te

Digitale nieuwsbrief

hebben. In maart 2010 deden zij samen met Stek al

Stek geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit.

leden. Dit leverde slechts één kandidaat op, te

In de nieuwsbrief vindt u actuele informatie over

weinig om de bewonerscommissie voort te zetten.

lopende projecten, nieuws over Stek, acties en noem maar op. U kunt zich via onze website www.stek-wonen.nl opgeven voor de nieuwsbrief.

een oproep aan de wijkbewoners voor nieuwe


nr. 9 | 2011

7

Middenin het centrum

Wethouder Van der Zon opent nieuw kantoor Stek in Voorhout Onder grote belangstelling werd het nieuwe kantoor van

verenigd. Ik vind het een goede

Stek in Voorhout half januari officieel geopend. ‘Dit is voor

zaak dat Stek als wooncorporatie

Stek een prachtige plek. De locatie is goed bereikbaar en we zitten dichtbij onze huurders en de organisaties waarmee we samenwerken’, sprak bestuurder Hans Al.

haar kantoor hier heeft. Middenin het centrum van Voorhout.’

Boem Voor het officiële moment had Stek geen lint om door te knippen of kunstwerk om te onthullen. Stek

‘Het mooie van deze locatie is dat het wonen, winkelen en voorzieningen verenigd’

gebruikte dit keer een goochelaar, die de lachers op zijn hand kreeg door Leo van der Zon te gebruiken in zijn act. Een ‘magische’ fles champagne moest met een knal het officiële gedeelte afsluiten. De fles weigerde helaas dienst, maar de wethouder, inmiddels vergezeld van huurster en lid van

De wethouder werkte graag mee

de bewonerscommissie De Kern,

in de act van de goochelaar.

Els Kat-Bouwmeester, liet zich niet uit het veld slaan. ‘Dan maar zo: boem! Ik verklaar dit nieuwe

‘Ons oude kantoor aan de Beuken-

Goede zaak

rode was te klein en voldeed niet

Wethouder Leo van der Zon wilde

gefeliciteerd. En laten we hopen

meer aan onze wensen. Hoewel we

net als Hans Al vooruit kijken. ‘Het

dat als het Grand café wordt

niet elke dag open zijn, willen we

mooie van deze locatie is dat het

geopend, we weer een feestje

als wooncorporatie graag zichtbaar

wonen, winkelen en voorzieningen

kunnen vieren.’

blijven in Voorhout. Het is voor ons belangrijk dat huurders bij ons langs kunnen gaan in hun eigen dorp. Dus toen de mogelijkheid zich voordeed om hier een kantoor in te richten, hebben we die met beide handen aangegrepen. Het nieuwe Stekkantoor heeft dezelfde uitstraling als de kantoren in Hillegom en Lisse. Wij zien onze huurders hier graag als gast.’

Onder grote belangstelling werd het nieuwe kantoor van Stek in Voorhout officieel geopend.

Stekkantoor voor geopend. Stek,


8

Binnen!

Geboren en getogen in Hillegom: Bert en Ine Warmerdam

‘Vroeger kenden we iedereen’ Bert en Ine Warmerdam kennen elkaar al hun hele leven. Ze woonden hun kinderjaren tegenover elkaar in de Meerstraat. Bert werd er geboren als een van achttien kinderen, Ine kwam er vlak na haar geboorte wonen met haar elf broers en zussen. Ze zagen elkaar elke dag, maar samen spelen was er niet bij. ‘Nee, er was een strikte scheiding tussen de even en de oneven nummers’, vertelt Bert. ‘De even nummers gingen naar de Jozefkerk, de oneven naar de Martinuskerk. We hadden ieder onze eigen groep buurtkinderen waarmee we speelden.’

Ine verhuisde met haar ouders naar een andere straat en jarenlang zagen zij en Bert elkaar niet. Toevallig kwamen ze beiden bij Treslong te werken. Hij als kok, zij als serveerster. Op een personeelsavond sloeg de vonk over. Het echtpaar Warmerdam is inmiddels 49 jaar getrouwd en woonde 32 jaar aan de Leembruggenstraat waar hun twee dochters werden geboren. ‘We hebben altijd gehuurd. Ik kan me nog herinneren dat vroeger de huur wekelijks aan de deur werd opgehaald.’ Elf jaar geleden trokken ze als eerste bewoners in het appartementengebouw voor senioren aan de Prinses Beatrixlaan, met uitzicht op de Marijkeschool. ‘We wonen nu praktisch om de hoek van onze ouderlijke woningen. Die zijn natuurlijk wel afgebroken.’

Vertrouwenspersoon Bert en Ine hebben nooit behoefte gehad uit Hillegom weg te gaan. ‘Ik ben hier geboren en getogen en als het even kan wil ik hier dood gaan. Maar dat doe ik voorlopig nog niet, hoor’, sust Bert zijn vrouw, die op de achtergrond protesteert. ‘Je hebt altijd gezegd dat je 103 zou worden. Daar kom je nu niet zomaar onderuit!’


nr. 9 | 2011

9

lacht zij. ‘Weet je wat het is, vroeger kenden we

vordert’, zegt Ine. ‘We hebben door de jaren heen veel

iedereen’, vervolgt Bert. ‘Hillegom was natuurlijk ook

huizen gebouwd en afgebroken zien worden.’

veel kleiner. Later ging ik voor het ziekenfonds aan de

Bijna iedere dag maken Bert en Ine een wandeling

slag als vertrouwenspersoon en kwam ik bij veel

door hun geliefde dorp. ‘Onze favoriete plekken?

mensen thuis. Ik kende veel mensen en hun situatie.

De oude pomp. En de vijver van de Marel. Dat is waar

Soms wist ik eerder dat een jongedame zwanger was,

vroeger Treslong stond en waar het voor ons begon.

dan haar ouders! Ook de nieuwe wijken in Hillegom

Dat trekt nog altijd.’

leerde ik zo kennen.’

‘We wonen nu praktisch om de hoek van onze ouderlijke woningen’ Pomp en vijver De geschiedenis van Hillegom is een grote hobby van Bert. Tientallen boeken staan in de kast. Ook alle nieuwbouwprojecten worden op de voet gevolgd. ‘Als ik aan het jeu de boulen ben, stapt hij op de fiets om te kijken hoe de bouw van bijvoorbeeld de Vossepolder


10

Binnen!

In en rond het huis De nieuwste tuintrends

Stralend, oorspronkelijk of gebiologeerd: voor ieder wat wils Stralend

U kunt ze inrichten als gezellig zitje, maar bijvoorbeeld

Met de tuintrend ‘Stralend’ is de tuin een gezellige

ook als opvallende themakast. Potten en kommen uit

ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis voelt.

de boerenkeuken verwijzen naar de inspiratiebron: het

Verrijdbare en uitklapbare stoelen en tafels zorgen

authentieke boerenleven. De kleuren zijn wit, ecru,

ervoor dat er overal van de tuin genoten kan worden.

grijsblauw en grijsgroen. De sprekende kleuren van

Zelfgemaakte accessoires, zoals dat leuke planten-

de bloeiende planten accentueren hier prachtig bij.

bakje of dat buitenschilderij zijn helemaal in. Het

In deze tuin hoeft het allemaal niet perfect te zijn.

geeft uw tuin een persoonlijke tint en versterkt het

Een beetje mos hier en daar mag best.

gevoel van vrijheid - blijheid. Wit en geel zijn de meest gebruikte kleuren in deze trend. Roze en oranje

Gebiologeerd

kleuraccenten geven een frisse uitstraling. Planten en

Mens en natuur staan centraal in de trendtuin

vooral veel bloemen krijgen alle ruimte. Ze zorgen voor

‘Gebiologeerd’. Een groene oase waarin u helemaal

een ongedwongen, nonchalante sfeer. Deze tuin geeft

tot rust komt. Er is veel aandacht voor duurzaamheid.

een optimistisch gevoel: alsof de zon altijd schijnt.

Groene wanden en daken zorgen ervoor dat de tuin

Oorspronkelijk

ongemerkt opgaat in haar natuurlijke omgeving. De belangrijkste kleuren zijn wit, grijs en groen, met

De trendtuin ‘Oorspronkelijk’ ademt nostalgie en

oranje als accentkleur. De beplanting is beperkt en

nonchalance. Zowel in de bestrating als de decoraties.

eenvoudig. Groene planten vormen de hoofdmoot.

De gebruikte materialen hebben vaak een verweerd

Enkele kleuren in bijvoorbeeld bloemen geven een

uiterlijk, alsof ze al jaren meegaan. Termen als

spannend contrast. Door te werken met ritme en

ambachtelijk en natuurlijk verwoorden de sfeer van

herhaling oogt de tuin strak en overzichtelijk.

deze tuin. Echte blikvangers zijn de tuinhuisjes. Bron: wonenonline.nl


nr. 9 | 2011

Poetsen in de badkamer Veel mensen houden niet erg van schoonmaken. Toch wil iedereen in een net en schoon huis wonen. Vooral de badkamer is vaak een uitdaging, omdat het daar vaak

11

Stek zet een zet

Organisatie van Stek vereenvoudigd

vochtig is. Omdat we de badkamer dage-

Toen de fusie in 2009 een feit was,

lijks gebruiken om ons te wassen en de

werd afgesproken om na twee jaar te

tanden te poetsen is het voor de hygiëne belangrijk dat juist deze ruimte schoon is. De website www.poetsadvies.nl verzamelde

kijken of de nieuwe organisatie de gestelde doelstellingen had behaald. ‘Eind vorig jaar hebben we onze ambities en doelstellingen vergele-

handige schoonmaaktips.

ken met waar we nu staan als Stek’,

Vlekken in de badkuip, bijvoorbeeld ontstaan door een

‘Belangrijkste conclusie is dat in de

druppende kraan, kunt u behandelen met citroensap.

praktijk niet alles even goed werkte

Daarna afspoelen met koud water. Een doekje vochtig

zoals we het hadden bedacht. Vooral

gemaakt met karnemelk doet wonderen om de

de organisatiestructuur bleek te

badkuip geheel schoon te krijgen. Afspoelen met

complex en niet iedereen zat op de

warm water en uw badkuip blinkt weer als nieuw.

goede plek. Dus hebben we een paar

Mensen die een douche hebben waar een douche-

logische veranderingen aangebracht.’

gordijn voor hangt, krijgen te maken met water en

‘Er is één afdeling Wonen die alle

zeepresten. Met enige regelmaat een nieuw douche-

contacten met de klanten heeft.

gordijn kopen kan geen kwaad, maar u kunt het

De medewerkers van de afdeling

gordijn ook laten weken in een bad van azijn aange-

Reparatie en Onderhoud vallen daar

vuld met water. Daarna met een borstel goed schoon

nu ook onder. Manager Yvonne van

borstelen en te drogen ophangen. De meeste douche-

der Sluis is hiervoor verantwoordelijk.

gordijnen kunnen ook gewassen worden. Door dat te

Ook is er nu één Vastgoedafdeling,

doen met een vaatwastablet op 40 graden, verdwijnen

waar Emile Linotte leiding aan geeft.

de kalkaanslag en andere vlekken. Ook het gebruik

De afdeling ontwikkelt onderhoud- en

van een fijnwasmiddel aangevuld met wat witte azijn

nieuwbouwprojecten en voert ze uit.

kan helpen.

Pieter Guijt gaat over Financiën en ICT.

vertelt bestuurder Hans Al.

Communicatie en Personeelszaken Denkt u er ook aan de douchekop regelmatig te

vallen direct onder mij. Dit is een

ontkalken. Dit kan door de douchekop enkele uren in

herkenbare organisatiestructuur die

een bak met heet water en azijn te leggen. In plaats

helderheid geeft. Een organisatie

van azijn kunt u ook wc-eend of een ontkalkmiddel

draait echter niet op een structuur,

gebruiken. Spoel de kop daarna goed schoon. Kalk-

maar op de mensen. Uit een onder-

aanslag in de gaatjes van de kop kunt u makkelijk met

zoek onder Stekmedewerkers bleek

een tandenstoker verwijderen.

dat 82% Stek een goede werkgever vindt. De cultuur, onze normen en

Tip: Ook zo’n hekel aan een beslagen spiegel

waarden en de sfeer worden hoog

na het douchen? Wrijf de spiegel eerst in met

gewaardeerd. Wel gaven collega’s aan

afwasmiddel, scheerschuim of shampoo. Goed

dat de werkdruk soms erg hoog is en

droogwrijven met een doek en uw spiegel zal

dat de interne communicatie beter

niet snel meer beslaan.

kan. We kijken altijd kritisch naar onszelf en leunen zeker niet achter-

Bron: www.poetsadvies.nl

over. We willen met elkaar een goed product blijven leveren met de klant op nummer één.’


12

Binnen!

Wijkagent interviewt maatschappelijk werker

‘Helpen om iemands leven weer op de rails te krijgen’

‘Goede samenwerking is heel belangrijk. In Hillegom is dat goed geregeld in het Zorgnetwerk’


nr. 9 | 2011

13

In een vorige Binnen! legde wijkagent Marco Giesbergen uit wat zijn relatie met Stek is. Nu voelt hij de nieuwe maatschappelijk werker Margot Heijjer van Kwadraad aan de tand. Zij werkt sinds oktober drie dagen per week in Hillegom en twaalf uur per week als maatschappelijk werkster voor de jeugd in de Duin- en Bollenstreek. ‘Het viel me op dat er in Hillegom door de verschillende instanties heel goed wordt samengewerkt. Men weet elkaar te vinden.’

Met wat voor problemen krijg je als maatschappelijk werker te maken? ‘De problemen zijn heel divers. Mensen die gaan scheiden, financiële problemen hebben, mensen die niet lekker in hun vel zitten, mensen met relatieproblemen, rouwverwerking, noem maar op. Ook het groepswerk neemt een belangrijke plaats in. We geven assertiviteitstrainingen en organiseren bijeenkomsten voor mensen met spanningsklachten en problemen met rouwverwerking. We hebben ook speciale vrouwen- en mannengroepen.’

Werk je veel samen met Stek? ‘Regelmatig. Stek en het maatschappelijk werk verwijzen en overleggen over en weer wanneer we dit nodig achten en we weten elkaar goed te vinden. Met toestemming bespreken we bijvoorbeeld iemands bestaande financiële problemen. Ook bieden we soms hulp bij het aanvragen van een urgentieverklaring door middel van informatie en advies. Een urgentiecommissie besluit uiteindelijk of een urgentieadvies wordt afgegeven.’

Waarom spreekt dit werk je zo aan? ‘Het is heel mooi als je kunt helpen om iemand anders

Hoe zie jij de samenwerking met andere instanties?

leven weer op de rails te krijgen. In korte tijd kunnen we vaak kleine successen bereiken. De diversiteit maakt iedere dag anders. De korte lijnen die we

‘Goede samenwerking is heel belangrijk. In Hillegom is

hebben met medewerkers van andere organisaties

dat goed geregeld in het Zorgnetwerk. Organisaties als

vind ik ook fijn.’

de politie, de GGD, Kwadraad, de gemeente en Stek hebben regelmatig overleg om zo de inwoners van Hillegom zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen bij hun verschillende vragen en proble-

Maatschappelijk werk Hillegom is gevestigd op de

men. Uiteraard met inachtneming van ieders privacy.

tweede verdieping van Mariaoord, Mariastraat 28 in

Iedereen helpt elkaar en dat komt de klant ten goede.

Hillegom. Het dagelijkse inloopspreekuur is tussen

De kracht van het Zorgnetwerk is dat de aangesloten

9.00 en 10.00 uur. Buiten deze inloopspreekuren zijn

instanties elkaars expertise gebruiken.’

Margot Heijjer en haar collega Mariëlle de Jong op afspraak bereikbaar. Een verwijsbrief van huisarts of specialist is niet nodig. Verder zijn aan de hulpverlening geen kosten verbonden. Maatschappelijk werk is op werkdagen bereikbaar via het algemene nummer: 088 900 4000. Voor spoed buiten kantooruren kan men bellen naar 0900 821 21 41.


14

Binnen!

Bloemententoonstelling steeds populairder

Vier de lente in Keukenhof Het is weer lente! Langzaam loopt de temperatuur op. De zon laat zich steeds vaker zien. Sjaals gaan af en de jassen worden steeds dunner. Terrasjes worden weer bevolkt en iedereen lijkt in een goede bui te zijn. En misschien wel het mooiste van alles: de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Bomen met knoppen die op ontluiken staan, bloemen die her en der opkomen. Er is geen ontkomen aan: het is lente. heeft Keukenhof ook dit jaar weer

teken van de relatie tussen Neder-

alles in huis voor een gezellig dagje

land en Duitsland. In drie ruimtes

uit voor het hele gezin. Keukenhof

wordt de bezoeker meegenomen in

is dagelijks geopend van 8.00 tot

een speciale beleving met beeld,

19.30 uur. 20 mei is de laatste dag.

licht, geluid en decor.

Duitsland: Land van Dichters en Denkers

Fluistervaren rondom Keukenhof

Keukenhof heeft dit jaar als thema

Ook dit jaar kunnen bezoekers van

Duitsland: Land van Dichters en

Keukenhof weer meevaren in de

Denkers. Duitsland is de belang-

fluisterboten. Deze boten worden

rijkste exportmarkt voor bloem-

aangedreven door elektromotoren,

bollen en het land waar de meeste

varen milieuvriendelijk en nage-

buitenlandse bezoekers aan

noeg geruisloos. De boten kunnen

Keukenhof vandaan komen. Vorig

ook in de vaak smalle en ondiepe

jaar bezochten zo’n 135.000

slootjes rondom Keukenhof varen.

Duitsers het park. Dat is ongeveer

Een mooie gelegenheid om de

17% van het totaal aantal gasten.

bollenvelden eens van een andere

In Keukenhof leven ze al maanden

Een van de hoogtepunten ieder jaar

kant te zien. De vaartocht duurt

naar dit moment toe. De komende

is het mozaïek. Meer dan 100.000

ongeveer een uur. Vanwege de

weken verwacht de Lissese trots

bloembollen vormen dit keer de

grote animo, is vooraf reserveren

weer honderdduizenden bezoekers.

Brandenburger Tor in Berlijn.

aan te raden. De opstapplaats is

Vooral buitenlanders, maar ook

Het Juliana Paviljoen staat in het

achter de molen.

onder Nederlanders en onder streekgenoten wint de bloemententoonstelling aan populariteit. En terecht. Een bezoek aan Keukenhof staat garant voor volop genieten van wat de natuur aan moois te bieden heeft. Een wandeling door het park levert vaak prachtige foto’s en filmmateriaal op. Met optredens van diverse koren en dansgroepen, de traditionele hoedenshow, een roofvogelshow en diverse activiteiten voor kinderen,

De boten worden aangedreven door elektromotoren, varen milieuvriendelijk en nagenoeg geruisloos


nr. 9 | 2011

15

Keukenhof in feiten • In 1949 werd er voor het eerst een bloemen-

• De tentoonstellingen in de paviljoens wisselen

tentoonstelling in de open lucht georganiseerd.

wekelijks. Iedere week staat een andere bloem centraal. Kwekers uit het hele land leveren de

• Keukenhof heeft zeven inspiratietuinen, vlakbij

bloemen aan. Zij doen zo mee aan keurings-

de molen. De tuinen variëren in grootte van 50

wedstrijden van de Vaste Keurings Commissie

tot 120 m2 en hebben ieder een eigen trend, zoals

(VKC). Als ze een prijs winnen, bijvoorbeeld voor

modern, klassiek of stoer. De kleur geel is een

de beste kwaliteit of de beste presentatie, staat

terugkerend accent. De tuinen geven bezoekers een

dat op de kaartjes voor de bloemen vermeld.

beeld hoe bloembollen kunnen worden toegepast in hun eigen tuin.

• Het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op zaterdag 16 april 2011 in de namiddag direct langs

• Er zijn maar liefst zeven miljoen bollen de grond in

Keukenhof over de zogenaamde Keukenhof Corso

gegaan. Keukenhof plant in lagen, zodat de bollen

Boulevard. Het thema van het corso is dit jaar

na elkaar uitkomen. Zodoende staat Keukenhof het

‘Musical Parade’.

hele seizoen in bloei, hoewel men natuurlijk altijd afhankelijk is van het weer.

Bron: www.keukenhof.nl

Win kaartjes voor Keukenhof! Komt u jaarlijks in Keukenhof en verheugt u zich ook

Vul hier de antwoorden is:

dit jaar weer op een dagje uit? Of bent u er misschien nog nooit geweest en wilt u het dit jaar echt een keer

1

zien? Doe dan mee aan de wedstrijd! 2

Los onderstaande vragen op en vul de antwoorden hiernaast in. De letters in de groene vlakken vormen 3

verticaal de vijfletterige oplossing. 1 Wat heeft Keukenhof dit jaar als thema?

4

2 Hoe vaak wisselen de tentoonstellingen in de paviljoens?

5

3 Hoeveel inspiratietuinen heeft Keukenhof? 4 Hoe worden de boten, aangedreven door elektro- motoren, genoemd? 5 Wat is het thema van het bloemencorso van de

De oplossing van de kerstprijsvraag in Binnen! 8

bollenstreek in 2011? Vul aan: ‘De Musical ......’

was Kerstengel. De prijswinnaars zijn: Marion van der Haven, Jolanda van der Meer en

Onder de goede inzenders verloot Stek drie keer twee

Louise Trouwen uit Hillegom en Emmy Bon uit Lisse.

dagkaarten voor Keukenhof.

Zij hebben de Overvechtbon inmiddels ontvangen.

Stuur uw oplossing voor 25 april 2011 op aan Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Via de mail kan ook:

De prijswinnaar van de socialsofa-prijsvraag is:

info@stek-wonen.nl. Vergeet niet uw adresgegevens

Monique in ’t Veld uit Lisse. Zij heeft de VVV-bon

te vermelden.

ontvangen.


16

Binnen!

Nieuwe bewonerscommissie in Lisse

‘We willen meedenken over het functioneren van ons gebouw’

heulzicht Met veel enthousiasme startte begin dit

Waarom een bewonerscommissie?

jaar de bewonerscommissie Heulzicht. Het

Niek: ‘Er wonen hier hoofdzakelijk ouderen, waaronder

seniorengebouw met dezelfde naam bevat 26 woningen. Niek van Velzen (voorzitter),

veel vrouwen. Henk en ik werden al vaker gevraagd voor kleine huishoudelijke ongemakken. Natuurlijk los je die dan op. Voor zaken die het hele gebouw aangaan,

Henk van Voorst (secretaris), Truus Salman

namen we contact op met Stek. Wij waren dus eigen-

(penningmeester) en Riet Stroombergen

lijk al een soort spreekbuis. Woonconsulent Dennis

(bestuurslid) vinden het belangrijk dat de bewoners van Heulzicht een punt hebben waar ze met hun vragen en opmerkingen naartoe kunnen.

Salamat stelde voor een bewonerscommissie op te richten. Dan sta je toch sterker. Alle bewoners stemden ermee in.’

Hebben jullie concrete aandachtspunten? Henk: ‘We willen meepraten over het onderhoud in en aan het gebouw en meedenken over het functioneren van Heulzicht in het algemeen. De binnenverlichting gaat hier bijvoorbeeld nooit uit. Met het oog op energiebesparing willen we bekijken of dat anders kan. Bovendien bleek tijdens de grote stroomstoring van vorig jaar dat er geen noodverlichting is. Dat kan hier echt niet. Stek heeft er wel oren naar om daar wat aan te doen. En als er een stevige wind staat, dan vallen de

‘Als bewonerscommissie sta je toch sterker’


nr. 9 | 2011

17

Henk van Voorst, Truus Salman, Niek van Velzen en Riet Stroombergen willen dat het goed wonen blijft in Heulzicht.

praktische zaken willen we aanpakken.’

Wat verwacht de bewonerscommissie van Stek?

Truus: ‘Verder zijn de nummers van onze woningen

Truus: ‘Dat we serieus worden genomen.’

vanaf de Kanaalstraat niet zichtbaar. Bestelde taxi’s

Henk: ‘Stek doet altijd alles wat ze kan. Als er om

kunnen vaak het juiste adres niet vinden. Een bordje

welke reden dan ook iets aan een woning verbouwd

met Heulzicht en een duidelijke pijl zou al veel

moet worden, verleent Stek alle medewerking.

duidelijk maken.’

Wij verwachten dat Stek meedenkt over oplossing-

Riet: ‘En wat denk je van het schoonmaken? Laatst

en voor de zaken die wij als bewonerscommissie

werden de ramen twee keer in een week gewassen!

aandragen.’

deuren van het trappenhuis niet in het slot. Dat soort

Dan zijn ze wel lekker schoon, ja. Maar het is natuurlijk onzin. Wij willen weten welke afspraken er zijn gemaakt.’

De gemeente Lisse wil de Kanaalstraat grondig aanpakken. Krijgt Heulzicht daar mee te maken?

Gezocht: bewonerscommissies Stek is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor hun straat, com-

Niek: ‘Absoluut. Dat de boel opgeknapt wordt, is

plex of wijk. Vooral in Hillegom zijn er nog volop

begrijpelijk. Ze willen echter nog meer parkeerplaatsen

mogelijkheden om bewonerscommissies te

maken. Het beetje groen dat we hier hebben, ver-

vormen. Als bewonerscommissie bent u het

dwijnt. En de auto’s komen dan bijna tegen het

klankbord voor uw omgeving en het aanspreek-

gebouw aan te staan. Het moet voor ons wel leuk

punt van Stek. Interesse? Neem contact op met

wonen blijven. Nu kunnen we als groep aangeven dat

een van de woonconsulenten van Stek: 0252

we daar niet blij mee zijn en graag mee willen denken

430500 of mail naar info@stek-wonen.nl

over alternatieven. Dat werkt beter dan als ieder dat voor zich doet. ‘


18

Binnen!

‘Altijd fluitend naar mijn werk’

Peter Slobbe neemt na 27 jaar afscheid van Stek Bent u de afgelopen 25 jaar verhuisd of een nieuwe

om een bakkie te doen met zijn

huurder van Stek geworden? Grote kans dat u

oud-collega’s, is Peter niet in een

Peter Slobbe tegen kwam als vakman of als opzichter die het gedane werk controleerde. De laatste jaren

zwart gat gevallen. ‘Welnee, ik heb genoeg hobby’s. Ik zit al 33 jaar in het bestuur van de Lissese

uw keuken of badkamer laten vervangen? Dan was

IJsclub en ik ben al bij de Tennis-

diezelfde Peter Slobbe weer van de partij. Na 27 jaar

vereniging langs geweest. Mijn

ieder dag fluitend naar zijn werk te zijn gegaan, nam hij in januari afscheid van Stek om met vroegpensioen te gaan.

overigens nog steeds bij Stek werkt.

huurwoning te vinden die Peter

Dat was een schitterende tijd.

Slobbe niet van binnen heeft

We waren drukke baasjes, maar

gezien. ‘Ik ben begonnen als

hadden ook zeker tijd voor een

allround vakman, wat toen nog

beetje ontspanning. Gingen we

gewoon timmerman heette.

even voetballen in de pauze in

Daarna ben ik opzichter geweest

de werkplaats. Als we per ongeluk

en de laatste jaren ben ik vooral

een ruitje eruit trapten, zat er

bezig geweest met het vervangen

binnen vijf minuten weer een

van badkamers, keukens en

nieuwe in!’

toiletten die ouder dan 25 jaar

Met de verhuizing naar de Hoba-

zijn. Tot op mijn laatste dag bij

hostraat kwamen alle afdelingen

Stek kwam ik nog bij huurders

bij elkaar in een pand te zitten.

over de vloer.’

‘Dat begon nog redelijk klein. Na de fusie met Hillegom kwamen er 2500 woningen en veel collega’s bij.

‘Vroeger was alles beter’, zegt men

Daarmee werd het ook serieuzer.

wel eens. Peter geeft aan dat hij

Dat moet ook wel. Maar het werk is

het altijd naar zijn zin heeft gehad.

niet heel anders geworden, hoor.

‘De organisatie is door de jaren

Opknappen blijft opknappen. Het is

heen enkele keren veranderd.

heel dankbaar werk. Mensen zijn

Maar een vaste groep medewerkers

altijd blij als je iets voor ze doet

ging steeds weer mee. Kijk, vroeger

waarvan hun woning beter wordt.’

was het veel kleiner van opzet.

er binnenkort op uit te gaan en anders houden onze kleinkinderen mij wel bezig.’

Zeker in Lisse is er bijna geen

Schitterende tijd

vrouw en ik hebben plannen

De werkplaats was in een woning

Hobby’s

in de Julianastraat. Daar werkte ik

Hoewel hij zegt ‘alles’ te missen

met Aad van Amsterdam, die

en nog regelmatig binnenloopt


nr. 9 | 2011

19

‘Tot op mijn laatste dag kwam ik nog bij huurders over de vloer’


20

Binnen!

Alle huurwoningen verhuurd

Eerste sleutels voor nieuwbouw Goed Wonen Huurders Veronique Levadou en Helena Flament hadden de primeur: zij kregen in maart als eerste de huissleutels van hun gloednieuwe eengezinswoning in het centrum van Hillegom. Hun woningen zijn onderdeel van het nieuwbouwproject De eerste bewoners van de gloednieuwe

Goed Wonen dat naast de 4 huur- en

eengezinswoningen aan de Hofstraat

4 koopeengezinswoningen ook 31 huur-

betreden nieuwsgierig hun nieuwe stek.

en 33 koopappartementen en twee commerciĂŤle ruimtes heeft. Zeven bewoners van de gesloopte woningen keren terug in de nieuwbouw. Alle huurwoningen zijn inmiddels verhuurd. Vier appartementen en de twee commerciĂŤle ruimtes zijn nog te koop via Koppers Makelaars in Hillegom. De oplevering van de appartementen aan de bewoners gaat per portiek. Het eerste portiek wordt eind april opgeleverd. De laatste bewoners krijgen in de zomer hun huissleutels overhandigd. Goed Wonen bestaat uit twee fases. In de eerste fase heeft Stek de bestaande woningen langs de Prins Hendrikstraat, Hofstraat (gedeeltelijk) en Meerstraat (gedeeltelijk) afgebroken, zodat er plaats gemaakt werd voor nieuwbouw. De resterende woningen blijven nog zeker tien jaar staan. De uitwerking van de tweede fase van het totale plan volgt over een paar jaar.


nr. 9 | 2011

21

Win het jubileumboek Ter ere van haar eeuwfeest publiceerde Trias Woon-

Stuur uw antwoord op aan Stek, via mail:

diensten (een van de voorlopers van Stek) drie jaar

info@stek-wonen.nl of via de post aan: Stek,

geleden een prachtig boek. Het vertelt het verhaal van

Postbus 126, 2160 AC Lisse. Vergeet niet uw

honderd jaar sociale woningbouw in Lisse en Voor-

naam en adresgegevens te vermelden.

hout. Vele huurders werkten eraan mee door hun herinneringen te vertellen en persoonlijke foto’s te

?

delen. Daarmee is het boek een mooi stukje geschiedenis van Lisse en Voorhout. Stek heeft nog enkele exemplaren van het jubileumboek. Deze verloten we onder de inzenders die de volgende vraag goed beantwoorden: Hoeveel jaar bestond Trias Woondiensten (en haar juridische voorgangers) op het moment van het jubileum?

Proef met afvalbakken Mesdaglaan Stek is een groot voorstander van

mogelijkheden heeft om onder-

grote voordeel is dat de bewoners

het scheiden van huishoudelijk

grondse containers te plaatsen,

op ieder moment van de dag hun

afval. ‘Omdat bewoners steeds

stelde Paul een alternatief voor.

huishoudelijk afval en hun papier-,

meer huishoudelijk afval moeten

‘In samenwerking met de Meerlan-

plastic- en groenafval kwijt kunnen

scheiden en op steeds meer

den is bij flat 6 en 7 aan de Mesdag-

in de daarvoor bestemde cocon. De

wisselende dagen moeten aan-

laan onlangs een proefopstelling

Meerlanden zorgt ervoor dat de

bieden, dreigt het soms een

gemaakt met vijf grindkleurige

containers op tijd geleegd worden.

rommeltje te worden’, vertelt

vuilcocons. De cocons hebben

De eerste reacties zijn heel posi-

wijkbeheerder in Hillegom

allemaal een fel gekleurd symbool

tief.’ Als de proef slaagt, bekijken

Paul Poos.

gekregen. Bij de cocons staat een

de partijen of deze opzet in meer-

bord waarop de symbolen staan

dere wijken in Hillegom toegepast

‘Hoe vaak komt het niet voor dat er

uitgelegd. Bewoners weten precies

kan worden.

grote hoeveelheden kranten en

waar ze wat in mogen gooien. Het

folders door de wijk heen waaien. Hoe vaak zien we niet plastic afvalzakken die soms meer dan een week aan de weg staan, met alle risico’s van dien. Vooral bij grotere complexen weten bewoners vaak niet precies wanneer wat wordt opgehaald. Ze zetten het vuil neer, maar realiseren zich niet dat het pas over een week wordt opgehaald. Het is geen fraaie aanblik en levert veel ergernis op bij omwonenden.’ Omdat de gemeente op dit moment nog geen


Activiteitenkalender Keukenhof, Lisse 24 maart - 20 mei

Keukenhof staat weer in volle bloei. Een van de

Scootmobielen Bloementoertocht, streek 19 april

favoriete bestemmingen voor een dagje uit in

De Stichting Platform gehandicaptenbeleid Noord-

Nederland. Het park is dagelijks geopend van

wijkerhout (SPGN) organiseert de tweede Scoot-

8.00 tot 19.30 uur. Meer informatie vindt u op

mobielen Bloementoertocht door de Bollenstreek.

www.keukenhof.nl.

Iedereen in de regio, in het bezit van een scootmobiel, kan aan de tocht van ongeveer twintig kilometer deelnemen. De organisatie hoopt dit

Kasteel Cultureel, Lisse

jaar op een vermelding in het Guinness Book of

12 april

Records. Daar heeft men 150 deelnemers voor

Leerlingen van het Koninklijk Conservatorium uit

de Munnekeweij, Via Antiqua 25 in Noordwijker-

Den Haag brengen de barok tot leven in het Koets-

hout. Om 10.30 uur wordt het startsein gegeven.

huis op Landgoed Keukenhof. Entree: vanaf:

Opgeven kan bij Jaap Walen, telefoon: 0643 684180

19:30 uur. Aanvang concert: 20:15 uur. Kaarten a

of per e-mail: info@spgn.info.

nodig. Verzamelen vanaf 9.30 uur in het atrium van

b 15,00 (vriendenpashouders b 12,50 en jongeren tot 16 jaar b 5,00) zijn verkrijgbaar bij de VVV in Lisse. Voor meer informatie: www.kasteelkeukenhof.nl.

Bloemencorso Bollenstreek, streek

Olmenhorst Voorjaarsfair, Lisserbroek 21 t/m 24 mei

16 april

Tijdens de Pinksterdagen doen weer veel deel-

Het 64ste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt

de Olmenhorst. Zij presenteren landelijke pro-

op deze dag van Noordwijk de veertig kilometer

ducten, meubels en lifestyle-artikelen. Bezoekers

lange route naar Haarlem. Het thema is Musical

kunnen verder genieten van diverse culinaire

Parade. De optocht bestaat uit zo’n twintig praal-

lekkernijen en proeverijen. Meer informatie op

wagens en meer dan dertig rijk met bloemen

www.olmenhorst-voorjaarsfair.nl.

nemers mee aan de tiende Voorjaarsfair van

versierde luxe en bijzondere wagens. Uiteraard ontbreken de diverse muziekkorpsen uit de streek niet. Meer informatie op www.bloemencorso.info.

Noordwijkerhout on wheels 22 mei

Op het bedrijventerrein Gravendam wordt zondag 22 mei van 11.00 tot 16.30 uur een grote Truck, Auto- en Motorshow gehouden. Schitterende trucks en blinkende Amerikaanse auto’s en motoren worden tentoongesteld. Verder zijn er spectaculaire demonstraties. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Aan het einde van de dag worden de mooiste truck en auto gekozen. Dit nieuwe evenement concentreert zich op de Walserij,

Weet u leuke activiteiten in de regio en erbuiten? Meld het ons: info@stek-wonen.nl.

Pletterij, Smederij en Slijperij. Voor meer informatie: www.noordwijkerhoutonwheels.nl.

Profile for Stek

Binnen 9  

Binnen 9