Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode

Na 57 jaar weer terug in Hillegom

nr. 6 I 2010

Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning


Wijk-

4

beheerders

Stek project-

ogen en oren

leiders 8

in de wijk 6

12 Stekkies 11

Langer wonen in eigen woning 10

Kwaliteit is bij ons dagelijks realiteit 14

16 Ik zie mezelf hier wel oud worden 18

22 Project

Eerlijke woonruimte-

update 20

verdeling 24

25 HBVB zoekt bestuursleden De Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek (HBVB) zoekt nieuwe bestuursleden. Vindt u het een uitdaging om de belangen te behartigen van huurders in de breedste zin van het woord? Draagt u de HBVB een warm hart toe? Beschikt u over goede contactuele eigenschappen, secretariĂŤle boekhoudkundige vaardigheden

Tuintrends voor 2010 26

en kunt u met de computer overweg? Bent u

Wie wil mee-

van toegevoegde waarde voor het bestuur

denken? 27

wereld of kunt u zich die snel eigen maken?

en heeft u affiniteit met de huurdersbelangenDan past u wellicht in ons team. De HBVB is benieuwd naar uw reactie, die u kunt sturen aan hbvb@hbvb.info. Rectificatie In de vorige Binnen vermeldde het artikel over de HBVB dat Bert Mondriaan het bestuur inmiddels had verlaten. Het is echter Bert Meeuwsen die de HBVB heeft verlaten. Bert Mondriaan is nog altijd bestuurslid van de HBVB.


Binnen! nr. 6 I 2010

3

Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Oud-Voorhouter speelde ooit zelf op het terrein Ruim dertig jaar geleden trapte hij zelf voor het eerst een balletje op de buurtspeelplaats aan de Beukenrode/ Spoorlaan. Oud-Voorhouter en recordinternational Edwin van der Sar zei dan ook volmondig ‘ja’ toen hem werd gevraagd of hij het nieuwe speelveld, dat zijn naam draagt, wilde openen. Dat dat gebeurde op de dag dat hij officieel afscheid nam van Oranje en tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, gaf de gebeurtenis nog een extra feestelijk tintje. Uiteraard kwam er veel jeugd op af. ‘Ik ken hem eigenlijk niet zo goed, maar mijn vader zegt dat hij de beste is!’

Edwin van der Sar te midden van enthousiaste Voorhoutse jeugd

De speelplaats bestaat al lang en was dringend aan een opknapbeurt toe. Op initiatief van buurtvereniging Beukenrode sloegen omwonenden, de gemeente Teylingen en Stek de handen ineen om het terrein in

wethouder een cheque ter waarde van € 15.000,- .

een nieuw jasje te steken.

Hoek Hoveniers stelde het groen beschikbaar.

Trots

Respect

Kersverse wethouder Kees van Velzen vertelde enorm

Nadat de vrijwilligers met een bloemetje in het zonnetje

trots te zijn op het resultaat. ‘Het is nog veel mooier

waren gezet, onthulde de eregast samen met wethouder

geworden dan we in gedachten hadden.’ Omdat Stek

Van Velzen en Hans Al de middenstip van het speelveld.

leefbaarheid hoog in haar vaandel heeft staan en een

‘Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het belangrijk is

goede en veilige speelplek voor kinderen van alle leef-

dat kinderen hier kunnen spelen’, aldus Van der Sar. ‘Ik

tijden daartoe bijdraagt, overhandigde Hans Al de

hoop dat iedereen respect heeft voor het veld en dat kinderen hier komen om te spelen en niet om het te vernielen.’ Vervolgens trok Edwin van der Sar vijf winnaars uit de aanmeldingen voor het aansluitende voetbaltoernooi. De jeugdige voetballers mochten een penalty nemen tegen de beroemde keeper. Als dank voor zijn bijdrage kreeg Van der Sar t-shirts voor zichzelf en zijn kinderen en een stropdas met het logo van het speelveld erop. De toegestroomde belangstellenden werden niet teleurgesteld. De populaire Edwin nam alle tijd om iedereen van een handtekening te voorzien of op de foto te gaan met de jeugd en hier en daar een glunderende vader of moeder.

Wethouder Kees van Velzen ontvangt uit handen van Hans Al de cheque


4

Relatiedag in teken van ondernemingsplan Huurders genieten van voorjaarsbijeenkomst De reacties vorig jaar op het open huis en de presentatie

Donderdag 8 april waren de relaties uitgenodigd en

waren zo overweldigend, dat Stek besloot dit jaar op-

zaterdag 10 april kwamen de huurders in zeer groten

nieuw een feestelijke voorjaarsbijeenkomst te organi-

getale naar de feestelijke bijeenkomst. Beide bijeenkomsten hadden een informeel en informatief karakter.

seren. ‘We zijn zo blij met de inbreng van onze huurders en relaties, dat we ze graag bij ons uitnodigen en ze van onze plannen op de hoogte stellen’, legt Hans Al, bestuurder van Stek, uit. ‘We streven ernaar hier

Gezelligheid De gasten werden ontvangen in een grote tent in de binnentuin van het kantoor aan de Hobahostraat in Lisse. Ruim zeshonderd huurders waren op de uit-

een jaarlijks terugkerende traditie van te maken.

nodiging van Stek ingegaan en sommigen waren al in

Het voorjaar, wanneer de Bollenstreek in bloei komt,

alle vroegte gekomen om niets van het feest te hoeven

is daarvoor een uitstekende gelegenheid.’

missen. Zij kregen volop de gelegenheid om met elkaar, de medewerkers van Stek en de leden van de Raad van Commissarissen kennis te maken en bij te praten. Gesteund door een vrolijk zonnetje genoot men van gezellige muziek, een origamitheater, een balonnenkunstenaar, een goochelaar en een fotograaf die iedereen op de voorkant van de Binnen fotografeerde. Een overheerlijk hapje en drankje maakten het feest compleet.

Relatiedag


Binnen! nr. 6 I 2010

5

Actieve organisatie

Aan zet

De tent was sfeervol ingericht. Aan de zijkanten hingen

Twee dagen voorafgaande aan de voorjaarsontmoeting

grote posters met daarop een uitleg van activiteiten die

presenteerde Stek haar Ondernemingsplan 2010-2012

Stek heeft uitgevoerd en de komende jaren in Lisse,

aan haar relaties. Het plan heet ‘aan zet’, omdat Stek nu

Hillegom en Teylingen wil ondernemen.

daden wil laten zien. Tijdens zijn presentatie legde Hans

Er was van de zijde van de huurders veel waardering voor

Al nog eens de nadruk op de projecten die Stek realiseert

de bijeenkomst. Vooral ook voor de manier waarop de

en op het aangaan van duurzame relaties met samen-

huurders worden gehoord. Hans Al maakte net als alle

werkingspartners. We zijn een actieve organisatie die

collega’s van de gelegenheid gebruik met de gasten bij te

wil investeren in de streek. Betaalbaarheid en professio-

praten. ‘Wij vinden het belangrijk om contact te houden

naliteit staan bij ons voorop. Stek is er in de eerste plaats

met onze huurders. We zijn altijd voor hen bereikbaar,

voor wonen. Echter, onze aandacht gaat ook uit naar de

maar zo’n gelegenheid als deze geeft je de mogelijkheid

woonomgeving en de leefbaarheid van een straat, een

om in ontspannen sfeer van gedachten te wisselen.

wijk. Initiatieven daarin ondersteunen wij van harte.’

Voorjaarsontmoeting Huurders


6

Wijkbeheerders zijn ogen en oren in de wijk Eva Meijer in Lisse/Teylingen en Paul Poos in Hillegom

Eva Meijer en Paul Poos zijn de nieuwe wijkbeheerders in respectievelijk Lisse /Teylingen en Hillegom. Eva heeft geruime tijd in Voorhout gewoond en is bekend met de streek. Paul woont en werkt al langer in Hillegom. Beiden hebben de passie voor hun werk gemeen. ‘Het werken met mensen, het buiten zijn, het afwisselende werk en het vrij binnen de kaders invullen van de taken.’

Aanspreekpunt ‘Ik werk sinds begin april bij Stek. Naar mijn gevoel zit ik hier helemaal op mijn plaats’, legt ze enthousiast uit. ‘Wijkbeheerder is een nieuwe functie in Lisse en Voorhout. Een wijkbeheerder fungeert als intermediair tussen bewoners, instellingen en organisaties. Ik moet mijn weg nog vinden en de wijk goed leren kennen. Daarvoor heb ik overleggen met gemeenten, bewonerscommissies en jongerenwerk. Onlangs hebben we nog een gesprek gehad over hangjongeren.

Voor Eva is de Bollenstreek bekend terrein. Zij is wijk-

Wij kijken dan samen met de betrokken partijen naar

beheerder voor Lisse en Teylingen (Voorhout). Ze was

oplossingen.’

bewonerscoördinator bij een aannemer in opdracht

Eva werkt graag bij een woningcorporatie. ‘Je hebt een

van een woningcorporatie voor omvangrijke renovatie-

breed werkveld. Daarbij heb ik bewust gekozen voor

projecten, dus ze kent het klappen van de zweep.

de Bollenstreek. Ik ken er de weg en de mensen zijn toe-


Binnen! nr. 6 I 2010

7

gankelijk, aanspreekbaar en bereid gezamenlijk oplos-

haven. Als er problemen zijn, wil ik dat de bewoners

singen te vinden. De wijkbeheerders zijn de oren en

deze eerst zelf in goed overleg aanpakken. Soms lopen

ogen in de wijk. Wij zijn een laagdrempelig aanspreek-

de irritaties wel eens hoog op. Dan is het niet altijd ge-

punt voor bewoners. Doordat ik veel in de wijk ben, zie

makkelijk om zaken weer op de rails te krijgen. Vooral

ik al dingen voordat ze worden gemeld en dat levert

als er drank of drugs in het spel zijn.

minder irritaties op. Ik zou graag een mobiel kantoor

Ik merk dat mijn bemiddelingsacties door de bewoners

hebben om nog meer in de wijk te zijn. Wij zijn er niet al-

als positief worden ervaren, al zullen deze niet altijd tot

leen om mensen op regels te wijzen of zaken op te los-

ieders tevredenheid kunnen leiden. Bij overlastmeldin-

sen maar ook om leuke dingen te helpen organiseren.’

gen bezoek ik de mensen eerst altijd thuis om mij een goed beeld te kunnen vormen van de situatie ter plekke.’

Ervaring Paul Poos is actief in Hillegom. ‘Dat is een andere ge-

Bereikbaar

meente’, meent hij. ‘Hillegom kent veel verschillende

Eva en Paul weten wat er van hen wordt verwacht. Het is

wijken en culturen. Men is er direct en recht voor zijn

niet echt een baan van negen tot vijf en vaak is het veel

raap.’ Paul was jaren werkzaam bij de onderhoudsdienst

luisteren, goed je mond kunnen houden en zéér integer

van PAGO, deed veel ervaring op in het verenigings-

handelen. ‘Stek is een leuke open organisatie. We kunnen

en jongerenwerk en voelt zich nu als wijkbeheerder

makkelijk bij collega’s binnenlopen en er is veel bespreek-

als een vis in het water. ‘Ik ben helemaal ingeburgerd

baar. We gaan graag de wijk in om met mensen te praten.

en heb het gevoel dat ik helemaal op mijn plaats zit.

Wie ons wil spreken kan ons bereiken via het algemene

Geen dag is hetzelfde.’

nummer of ons gewoon aanschieten als we op pad zijn.’

Dat Paul in Hillegom woont ziet hij niet als belemmering. ‘Als je zelf correct handelt, kun je je goed hand-

Veel interesse verkoopdag Vossepolder Veel geïnteresseerde bezoekers waren zaterdag 12 juni naar de verkoopmanifestatie voor de nieuwbouwwijk Vossepolder in Hillegom afgekomen. In Hotel Flora was een speciale ruimte ingericht met informatiemateriaal en waren bezoekers van harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur. De woningen worden verkocht door Heemborgh Makelaars in Hillegom. Die waren samen met medewerkers van Stek aanwezig om vragen te beantwoorden. Een adviseur van Koopgarant gaf een presentatie.

acht vrije sector woningen. ‘Vooral over de korting via Koopgarant krijgen we veel vragen’, vertelt de makelaar. ‘De verkoop gebeurt via loting , maar Stek huurders krijgen

Volgens Stek vertegenwoordiger Fokje Siderius hebben

voorrang. Vervolgens krijgen de geselecteerden een

aan het eind van de middag tegen de 200 belangstellen-

verkoopgesprek en volgt een bezoek aan de notaris. Dan

den de weg naar Hotel Flora weten te vinden. Het plan

is de verkoop een feit en kunnen ze genieten van een

Vossepolder omvat veertien Koopgarant woningen en

prachtige woning in een hele nieuwe wijk.’


Het werk van een Stek projectleider is geen dag hetzelfde

De afdeling Vastgoedontwikkeling: vlnr Fokje Siderius, Ruud Looman (tijdelijk), Judith Haas, Emile Linotte en RenĂŠ de Winter


Binnen! nr. 6 I 2010

9

Het werk als projectleider bij Vastgoedontwikkeling van Stek is bijzonder gevarieerd. Zij zijn betrokken bij het gehele traject dat zich uitstrekt van bouwplannen tot oplevering. Dat vinden vijf projectleiders bij Stek: Judith Haas, René de Winter, Fokje Siderius, Emile Linotte en Ruud Looman tegelijk ook de uitdaging van hun baan. ‘Geen dag is hetzelfde.’

Judith Haas komt uit Heiloo en

de overhand laten voeren. Dat klinkt

werkt sinds februari van dit jaar

simpel, maar bedenk dat wij met

bij Stek. Daarvoor werkte ze bij

veel verschillende partijen te maken

een grote projectontwikkelaar in Amsterdam. ‘Zoals men dat zo mooi zegt was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Via een wervingsbureau werd ik voor deze positie geïntrodu-

‘Het is een afwisselende baan’

hebben. Huurders, kopers, aannemers, uitvoerders: ze leveren allemaal een bijdrage aan een project. Daar moet je uiteraard flexibel mee omgaan zonder je eigen doelstelling

ceerd bij Vastgoedontwikkeling.

uit het oog te verliezen. Dit kan een

Het bevalt me prima. Ik ben blij

financiële, kwaliteit- of tijdgebon-

dat ik de overstap heb gemaakt.’

den doelstelling zijn. Ze zijn in deze

Op de vraag of het reizen haar

processen allemaal heel belangrijk.’

geen parten speelt, antwoordt Judith dat ze zorgt dat ze ‘s morgens

architecten en de gemeente in

Duurzaam en sociaal

heel vroeg begint. ‘Op die manier

overleg over het binnenterrein en

René’s tweede nieuwe collega is

ben ik de meeste dagen de file voor’,

de omliggende openbare ruimte.

Fokje Siderius. Zij versterkt het team

lacht ze. Haar werkzaamheden

Tijdens de bouw zijn wij onder

sinds januari van dit jaar. Ook voor

omschrijft ze als afwisselend . ‘Wij

andere verantwoordelijk voor het

haar geldt dat ze al werkte bij een

hebben elk een aantal vaste projec-

financiële plaatje, de kwaliteit en

corporatie. ‘Ik ben op de traditionele

ten in onze portefeuille en daarbij

de planning.’

manier bij Stek begonnen’, vertelt ze. ’Gewoon door te solliciteren. Ik

horen vaste taken. Zo bekijken wij of complexen voor renovatie of

Volwaardige afdeling

werkte hiervoor bij een grote wo-

sloop in aanmerking komen. Kiest

Collega René de Winter beaamt de

ningcorporatie in Den Haag als ont-

Stek bijvoorbeeld voor sloop dan

uitspraken van Judith. ‘Het is inder-

wikkelaar. De vacature hier bij Stek

gaan wij om tafel met architecten

daad een afwisselende baan. Ik ben

sprak mij voornamelijk aan omdat

om nieuwbouwplannen vorm te

vijf jaar geleden begonnen als stagi-

ik op zoek was naar een persoonlij-

geven. Vervolgens gaan wij met

air Bouwkunde. Ik deed hier later

kere werkomgeving. De schaal-

de gemeente in overleg, besteden

ook mijn afstudeerproject van de

grootte van Stek sluit daar naadloos

het werk uit en houden overzicht

opleiding Technische Bedrijfskunde.

bij aan. Op dit moment heb ik het

over de bouwwerkzaamheden. Dit

Ik ben inmiddels doorgegroeid naar

druk met de projecten Patrimonium

houden wij vol tot de oplevering.’

deze functie. Vooral sinds de fusie

en Vossepolder. De nieuwbouwwo-

zijn wij samen met onze manager

ningen in de Vossepolder zijn half

Goed Wonen

Emile Linotte en onze tijdelijke col-

juni in de verkoop gegaan. Na de uit-

Één van de interessante projecten

lega projectleider Ruud Looman, een

gebreide voorbereiding zijn we nu in

waar Judith zich mee bezighoudt is

volwaardige afdeling geworden. Met

de fase van veelvuldige contacten

het project Goed Wonen in Hillegom.

mijn twee nieuwe collega’s Fokje en

met adviseurs, de gemeente en de

‘Een nieuwbouwproject dat bestaat

Judith erbij zijn wij nu met zijn vij-

aannemer. Als het project klaar is, is

uit een combinatie van koop- en

ven. Dit vertaalt zich in een groei

het er echt een om trots op te zijn.

sociale huurwoningen. Door de

van professionaliteit, capaciteit en

Duurzaamheid en sociale koop- en

centrale ligging is dit project zeer

kennis.’ Op de vraag naar de uitda-

huur staan bij ons altijd voorop.

in trek bij senioren en starters. Op

ging in zijn werk antwoordt René:

Daar kan ik mij perfect in vinden.’

dit moment zijn we met landschaps-

‘je moet altijd je gezonde verstand


10

Nico Turk (projectleider Seniorenpodium), links en Ton Lemmers (vertegenwoordiger werkgroep ‘Meer woningen voor ouderen’) rechts met het rapport. Zij willen graag een vervolgproject starten.

‘Langer wonen in eigen woning’ Geen verrassingen in rapport project De werkgroep ‘Meer woningen voor ouderen’ in

Verbetering

Hillegom bood 3 mei het rapport van het Pilotproject

Uit het onderzoek blijkt dat relatief kleine aanpassingen

‘Langer wonen in eigen woning’ aan aan burgemeester

soms al een grote bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de toe- en doorgankelijkheid van een

Mans. Stek ondersteunde het onderzoek waarvoor aan

woning. ‘Denk hierbij aan het ophogen van de tuin

200 senioren in Hillegom medewerking werd gevraagd.

of het verlagen van de drempels. Ook het plaatsen

‘Er deden uiteindelijk 120 senioren mee, een respons van 60%’, zegt Anneke Allewijn, beleidsmedewerker

van een thermostaatkraan in de douche en beugels in douche en toilet ziet de werkgroep als kleine aanpassingen voor een flinke verbetering van het woon-

van Stek. ‘Het onderzoek bevestigt wat we al vermoed-

comfort. Sommige aanpassingen zijn uitgebreider,

den: mensen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis.

zoals het vergroten van de badkamer en het verbreden

Verslechtert de mobiliteit van de bewoners, dan is dat

van de deuren om mensen met een rollator meer ruimte te geven.’

niet makkelijk. En dat komt ook in Hillegom steeds

De werkgroep ‘Meer woningen voor ouderen’ heeft

meer voor.’

een aanbeveling gedaan om een vervolgproject uit te voeren. ‘Zij willen dat graag oppakken. Hieruit moet

Omdat het voor een deel over de huurwoningen van

een concreet aanbod komen voor senioren in Hillegom.

Stek gaat, namen Riet van Lierop, woonconsulent

Zij krijgen dan inzicht in de aanpassingen en/of toe-

van Stek, en Anneke zitting in de werkgroep. ‘De resul-

voegingen aan hun woning waarbij ze een goed over-

taten van het onderzoek zijn voor ons uiteraard ook

zicht hebben van de kosten en mogelijke dekking van

interessant. Wat betreft veiligheid scoorden de huur-

die kosten. Wij bekijken nog of wij voor onze huur-

woningen goed. Bijna alle woningen hebben bijvoor-

woningen specifieke zaken kunnen oppakken om de

beeld rookmelders.’

woningen beter geschikt voor senioren te maken.’


Binnen! nr. 6 I 2010

Stekkies

11

Stek geeft les Op uitnodiging van een lerares aan het ROC

Huurverhoging

Hillegom gaf een Stek medewerker les aan een groep allochtone Nederlanders. Zij lichtte de geïnteresseerde werknemers voor over wat

Het ministerie van VROM heeft aangegeven dat

werken bij een woningcorporatie inhoudt en

de huurverhoging dit jaar maximaal 1,2% mag

welke taken daarbij horen. Zo passeerden diverse

bedragen, gelijk aan de inflatie. Per 1 juli 2010 gaat

onderwerpen de revue en leerden de internatio-

deze huurverhoging in. De verhoging heeft be-

nale huurders alles over: reparatieverzoeken,

trekking op woningen, garages, scootmobiel-

verhuizen, huurbetalingen, overlast, woonfraude

stallingen, standplaatsen en parkeerplaatsen.

en het netjes houden van ieders woonomgeving. Aan de vele vragen uit de zaal was te merken

Alle huurders hebben voor 1 mei een brief

dat het onderwerp voor deze bijzondere les

gekregen met daarin de nieuwe huurprijs

aansloeg. Na afloop vonden alle aanwezigen

per 1 juli 2010. Ook zijn in deze brief de nieuwe

het een nuttige en gezellige middag die zeker

prijzen van de servicekosten vermeld.

voor herhaling vatbaar is.

Enquête Rembrandtplein

Zomersluiting Voorhout

Stek organiseerde begin april vijf bijeenkomsten

Het Stek-kantoor in Voorhout aan de Beukenrode 33

voor haar huurders van een gedeelte van de

is in verband met de zomervakantie gesloten van

Rembrandtpleinflats en de Kleine Ooievaar in

maandag 5 juli t/m vrijdag 20 augustus.

Lisse. Uitgangspunt was het conceptplan van

Bezoekers zijn van harte welkom op ons kantoor

Stek om van twee van de drie Rembrandtplein-

in Lisse aan de Hobahostraat 90. Natuurlijk

flats seniorenflats te maken. Tijdens de bijeen-

blijven we telefonisch bereikbaar.

komsten konden de huidige huurders hun

Vanaf maandag 23 augustus is het kantoor in

mening geven over de ideeën. De afgelopen

Voorhout weer open op maandag en woensdag

maand ontvingen de bewoners van de twee

van 08.00 tot 12.00 uur.

om te vormen flats een enquête. Hierop konden zij onder andere aangeven wat ze de sterke en zwakke punten van het plan vinden. Ook was er ruimte voor algemene opmerkingen. Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. Stek heeft bewoners gevraagd lid te worden van de projectgroep, waarin ook de HBVB, architect en medewerkers van Stek zitten. Met de projectgroep worden de opmerkingen in de enquête verwerkt in een zo breed mogelijk gedragen plan voor de Rembrandtpleinflats en de Kleine Ooievaar.


12

De straat van …

De Valkstraat in Lisse De Valkstraat in de Vogelwijk in de Poelpolder in Lisse is een straat waar iemand die er woont, niet snel weer weggaat. Er is veel groen, parkeergelegenheid en er zijn nette voor- en achtertuinen. De huizen zijn lekker ruim en er is voldoende licht. Hier kennen en groeten de mensen elkaar nog.

Vrienden met de buren

maakt en tot op de dag van vandaag zijn wij vrienden. Dit geldt ook voor onze buren links en rechts.’ Jan heeft

Jan Gort en zijn vrouw Trudy wonen al sinds de op-

het huis flink verbeterd door er een mooie badkamer in

levering van de huizen aan de ‘even’ kant op nummer 16.

te bouwen. ‘Daar was vooral Trudy heel blij mee. Toch

‘Onze drie kinderen zijn ondertussen uit huis. Wij hopen

blijft het een huurhuis. Dus met vooruitziende blik heb ik

hier echter nog vele jaren met plezier te blijven wonen’,

de ruimte zo verbouwd dat deze voor volgende huurders

vertelt Jan. ‘Inmiddels ben ik gepensioneerd van mijn

eenvoudig in de originele staat teruggebracht kan wor-

baan als binnenhuisadviseur. Vele Lissenaren kennen

den.’ Met het oog op het aankomende groot onderhoud

mij omdat ik al enkele jaren met veel plezier trouwamb-

in de straat heeft Jan zich opgegeven voor de bewoners-

tenaar ben. Bovendien ben ik actief in de toneelwereld

commissie. ‘Mensen vragen vaak hoe het er mee staat.

en ambassadeur van Cliniclowns.’ Jan en Trudy zijn zeer

Het is al een tijdje geleden dat we iets gehoord hebben.

tevreden over de sociale eenheid in de straat. ‘Toen we

Stek pakt de zaken voortvarend aan. Toch zou het nuttig

hier met de verhuiswagen aankwamen, stonden onze

zijn om de bewoners iets vaker van de voortgang op de

overburen in de tuin. Wij hebben meteen kennisge-

hoogte te stellen. Dat voorkomt een hoop onrust.’

‘Dit is een straat waar mensen hun hele leven wonen’


Binnen! nr. 6 I 2010

13

Wederzijds respect Bianca en Ruud van der Poll wonen nog geen 43 jaar in de straat op nummer 19, maar zijn met 20 jaar zeker geen nieuwkomers. Ruud is teeltmedewerker bij een technisch centrum voor bloemontwikkeling. ‘Mijn man is ook in zijn vrije tijd dol op tuinieren. Dat was waar we heel blij mee waren toen we vanuit de flat aan de overkant verhuisden: de voor- en achtertuin. We hebben mooie nieuwe tegels gelegd en het groen flink aangepakt. Zelf ben ik blij dat we voldoende ruimte hebben voor onze drie hondjes. We hebben twee dwergkeesjes en een Pekinees. Omdat het hier heerlijk wandelen is Bianca en Ruud van der Poll

met de hondjes doe ik dat zo vaak mogelijk. We hebben geen kinderen dus alle aandacht gaat uit naar de hondjes. Verder luister ik graag naar muziek. Alles van marsmuziek tot Nederlandstalig. Net als onze buren zijn wij nog lang niet van plan weg te gaan uit de Valkstraat. Ik ken alle mensen die hier wonen en we respecteren elkaar en onze privacy.’

Kinderen liepen in en uit Ook Diny en Aad van der Zwet wonen al 43 jaar op de Valkstraat 8. Beiden zijn gepensioneerd, na een werkend leven als respectievelijk boekhouder en administrateur. ‘Wij houden ervan om in onze vrije tijd naar musea te gaan of een dagje naar zee. Aad is vele jaren voetbalcoach geweest hier in het dorp. Nu zijn we actief bij de Katholieke Ouderenbond en de kunstbeurs. Ik ben daarnaast gastvrouw bij diverse instellingen zoals de Zonnebloem en het Krantcafé in het Poelhuys.’ Het eerste wat het echtpaar opviel toen ze al die jaren geleden vanuit Hillegom naar het huis in de Valkstraat verhuisden, was het licht en de grote ruimte. ‘Zowel aan de voorkant als de achterkant heeft de woning enorme ramen. Ook de tuin was nog redelijk onbegroeid. Het voordeel was dat we de kleine kinderen die we toen nog allemaal hier hadden, goed in de gaten konden houden. Die liepen bij ieder vrij in en uit. Een heerlijke tijd was dat. Ook nu is het nog gemoedelijk wonen. Veel bewoners wonen hier al vele jaren. Wij hopen dat Stek daar ook rekening mee blijft houden. Graag zien wij aanpassingen van woningen en voorzieningen zodat wij met veel plezier onze oude dag hier kunnen beleven.’

Diny en Aad van der Zwet


14

Kwaliteit is bij ons dagelijks realiteit KWH certificering als stok achter de deur om te blijven verbeteren Stek wil dat kwaliteit geen loze belofte is. De organisatie vindt dat kwaliteit bij alle werkzaamheden en op elk moment hoog in het vaandel moet staan. De keuring van het KWH label geeft onverminderd een goede score aan. ‘Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering’, licht Christel Derks, medewerker Kwaliteit, toe. ‘Vorig jaar behaalden we een gemiddelde score van 7.8. Op dit moment worden de metingen van 2010 verricht. Wij zijn van plan op diverse individuele onderdelen onze score verder te verhogen.’ Jolande Woudsma (li) en Christel Derks(re) Christel is vanuit haar functie nauw betrokken bij de

zijn trots op de 7.8. Toch willen ze nog meer.

voorbereiding en afhandeling van de KWH audits. ‘Ik hou mij over het algemeen bezig met klanttevredenheid. Bijvoorbeeld als er een onderhoudsproject is afgerond, onderzoek ik of dat naar wens is opgeleverd.’ Waar Christel zich achter de schermen bezighoudt

de fusie volledig is doorgelicht. De uitslag verwachten

met de KWH scores, is collega Jolande Woudsma van

we in september.’

de vestiging Hillegom, er in de praktijk dagelijks mee bezig. ‘Ik werk sinds oktober 2009 bij Stek als wooncon-

Verbeterpunt

sulent. Ik onderhoud contact met huurders over zaken

Jolande vertelt op haar beurt in welke vorm zij te maken

als huurachterstand, onderverhuur en leefbaarheid.’

heeft met de audits. ‘Wij worden op onverwachte momenten gebeld, zodat gemeten kan worden hoe lang

Goede score

het duurt voor er iemand opneemt, hoe de klant wordt

‘KWH is een keurmerk voor woningcorporaties’, legt

doorverbonden en hoe de vragen inhoudelijk worden

Christel uit. ‘Het wordt verleend naar het niveau waarop

afgehandeld. Ook krijgen onze klanten schriftelijke

dienstverlening en klantgerichtheid zich binnen de

vragenlijsten over zijn of haar ervaringen met de cor-

organisatie bevindt. In alle jaren dat Stek (en haar

poratie.’ Als gevraagd wordt op welk punt de corporatie

voorgangers Trias Woondiensten en Woningstichting

zichzelf graag zou willen verbeteren zegt Christel: ‘Omdat

PAGO) beoordeeld worden, behalen we goede scores op

bij KWH inzicht in de score van andere corporaties

onderdelen als ‘hoe snel wordt een klantprobleem be-

mogelijk is, weten we dat we het met een gemiddelde

handeld’. Hoe wordt een klant aan de telefoon te woord

van 7.8 heel goed doen. Natuurlijk is er altijd ruimte

gestaan en hoe is de ontvangst in de hal. In totaal wordt

voor verbetering. Bij Stek hanteren we het principe ‘de

er op negen onderdelen getest in een cyclus van twee

klant eerst’. Met het oog hierop willen we het maken

jaar. Vorig jaar ging het bij ons om de onderdelen ‘corpo-

van vervolgafspraken optimaliseren. Als een afspraak

ratie bezoeken’, ‘woning zoeken’, ‘woning betrekken’,

met een monteur niet doorgaat of er een tweede datum

‘huur betalen’ en ‘reparatie afhandelen’. Dit jaar worden

moet komen om de klus te klaren, willen we vanaf nu

we beoordeeld op de onderdelen ‘corporatie bellen’,

die datum dezelfde dag al prikken. Zo weet de klant nog

‘klachten afhandelen’, ’woning onderhouden’ en

beter waar hij aan toe is. Op deze zaken zullen we in

‘woning verlaten’. Als wij met de audits van dit jaar

de toekomst nog meer alert zijn om zo ons gemiddelde

klaar zijn, is het voor het eerst dat de organisatie na

verder omhoog te halen.’


Binnen! nr. 6 I 2010

15

Activiteitenkalender Newton in Museum Boerhaave

Noordwijkerhout Culinair 2010

Tot september, Leiden

7 en 8 augustus, Noordwijkerhout

Steek je handen uit je mouwen en verbaas je over de

Rondom het Witte Kerkje zijn diverse ondernemers uit

aardse krachten. Voel de versnelling, trotseer de zwaar-

Noordwijkerhout aanwezig. Ze presenteren een grote

tekracht. Welkom in de wondere wereld van Sir Isaac

diversiteit aan drankjes en lekkere hapjes. Er is muziek

Newton! Als een van de grootste geleerden uit de

van een gezellige band. Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen

geschiedenis is over Newton een groots opgezette

een heuse ‘kookworkshop’ volgen. Ze kunnen zich

tentoonstelling in Museum Boerhaave: NewtonMania

lekker uitleven op het springkussen of smullen van

Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur. Meer informatie

poffertjes en/of ijsjes. Voor mama’s, papa’s, oma’s en

op www. museumboerhaave.nl

opa’s is er vermaak op de culinaire markt. Meer infor-

Heemtuin Schulte-Küperjanshof

matie op www.nov.nu/culinair.

Tot oktober, Hillegom

Rijnsburgs Bloemencorso

De Heemtuin is in het zomerseizoen geopend van 14.00

14 augustus, Rijnsburg

tot 17.00 uur. U kunt op uw gemak genieten van al wat de

Meer informatie op www.rijnsburgscorso.nl.

tuin te bieden heeft. De bordjes bij de beplanting verschaffen u de nodige informatie over de aanwezige flora.

Beachvolleybaltoernooi

Daarnaast is er regelmatig een vrijwilliger aanwezig die

21 augustus, Lisse

u hierover nog meer kan vertellen. De Heemtuin is ge-

Op ’t Vierkant in Lisse. Meer informatie op www.lisse.nl

vestigd aan de Albert Verweylaan/Couperuswende. De toegang is gratis. Meer informatie op www.hillegom.nl.

Themawandelingen/fietstochten

Monumentendagen Ruïne van Teylingen 11 en 12 september, Voorhout

6 juli t/m 24 augustus, Hillegom

Van 14.00 – 17.00 uur is de ruïne te bezichtigen. Ruïne

Op deze dinsdagen organiseert de stichting Vrienden

van Teylingen, Teylingerlaan 15a, Voorhout.

van Oud Hillegom een aantal themawandelingen langs bezienswaardigheden in Hillegom. De wandelingen

SPOC loop

starten om 19.00 uur bij de Oude Pomp (op het plein

17 september, Voorhout

tegenover Kruidvat). De kosten voor deelname

Start en inschrijving zijn in de Herenstraat, Kerkplein.

bedragen € 2,50 per persoon. Aanmelding via

Aanvang is om 19.45 uur (jeugd om 19.15 uur). De af-

info@vriendenvanoudhillegom.nl of per telefoon

standen variëren van 1,9 tot 7,3 kilometer. Het parcours

((0252) 50 54 54; op dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur).

is Herenstraat, Prins Bernhardstraat, Jan Steenlaan,

Search And Rescue Event 7 augustus, Katwijk

Frans Halsstraat, Oranje Nassaulaan, Emmastraat, Julianalaan en Dinsdagse Wetering. Meer informatie op www.oranjecircuit.nl/voorhout.php.

Iedere eerste zaterdag van augustus organiseert de Katwijkse Reddings Brigade (KRB) haar jaarlijkse reddingsdemonstratie. De KRB verzorgt in samenwerking met onder andere Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Marine, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Korps Landelijke Politiediensten, brandweer Katwijk, Regionale Ambulancedienst HollandsMidden en vele anderen een dagvullend programma voor jong en oud. Meer informatie op www.sarkatwijk.nl

Weet u leuke activiteiten in de regio en erbuiten? Meld het ons: info@stek-wonen.nl.


16

‘Bewonersparticipatie is heel belangrijk’

Yvonne van der Sluis interviewt Jolande Woudsma Manager Wonen Lisse/Teylingen Yvonne van der Sluis werd in de vorige Binnen aan de tand gevoeld door oud-wethouder Jan Kippers en neemt dit keer op de interviewerstoel plaats. Yvonne vraagt Jolande Woudsma, al dertig jaar werkzaam in corporatieland en sinds oktober woonconsulente van Stek in Hillegom, naar haar bevindingen. ‘Ik wil bewoners in Hillegom activeren om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is om hun woonomgeving te verbeteren.’


Binnen! nr. 6 I 2010

17

Wat is voor jou als woonconsulente de grootste uitdaging? Kijken of ik een bijdrage kan leveren om de leefbaarheid in de wijken op niveau te houden als het al goed is, of te verbeteren als er problemen zijn. Het belangrijkste daarbij is dat ik bewoners enthousiast maak om hier actief te worden om veranderingen voor elkaar te krijgen, uiteraard met hulp van Stek. Wat valt je op in Hillegom? Er zijn veel positieve ontwikkelingen. In appartementencomplexen komen huurders bij elkaar om zaken te bespreken. Sommige mensen wonen er al heel lang. Dat geeft ze een bepaald gevoel van veiligheid. Doordat er bijvoorbeeld andere mensen komen wonen, verandert dat. Daar maken ze zich zorgen over. Of ze zien de wijk veranderen en willen met Stek in gesprek om te bekijken wat voor mogelijkheden er zijn het karakter van een wijk te behouden. Dat juich ik toe. Stek wil graag meer bewonerscommissies in Hillegom. Een goede zaak?

Jolande vertelt enthousiast

Ja. Hillegom kent wijkvertegenwoordigers, die doen het

over haar werk.

goed. In een commissie kun je echter met meerdere mensen de taken verdelen. En men kan ook weer van elkaar leren. Bewonersparticipatie is heel belangrijk. Het gaat dan niet om het ‘grote’ beleid van Stek, maar juist om zaken als wel of niet een speeltuin en verlichting in de poort. Bewoners moeten zich prettig voelen in hun woonomgeving. Onze ervaring is dat als bewoners vanaf het begin meepraten, ze het ook makkelijker accepteren als iets een keer niet kan. Als wij het maar goed uit kunnen leggen. Wat moet er nog gebeuren zodat jij aan het eind van het jaar met een tevreden gevoel terugkijkt? Als ik alle wijkvertegenwoordigers en bewonerscommissies heb gesproken en voor elke wijk in beeld heb wat mogelijk is en wat eventueel langer gaat duren. En ik zou heel blij zijn als we eind dit jaar vier bewonerscommissies in Hillegom hebben. Ik wil onze huurders laten zien dat de tijden zijn veranderd en dat er nu samen met Stek heel veel mogelijk is om zelf aan je wijk te werken. Mensen kunnen altijd alles aan ons vragen. Yvonne van der Sluis is benieuwd

Samenwerken is echt het sleutelwoord.

naar de ervaringen van Jolande Heeft u interesse om een bewonerscommissie in Hillegom op te zetten? Neem dan contact op met Jolande Woudsma, via (0252) 430 500. Zij staat u graag te woord.


‘Ik zie mezelf hier wel oud worden’


Binnen! nr. 6 I 2010

19

Mevrouw Voges is na 57 jaar weer terug in Hillegom Op haar 23e verliet Riet Voges haar ouderlijk huis in Hillegom om de opleiding voor verpleegkundige te volgen. ‘Destijds ging je intern, dus verhuisde ik naar Sancta Maria in Noordwijkerhout’. Inmiddels is mevrouw Voges 80 jaar en na vele omzwervingen weer terug op het vertrouwde dorp. ‘Er is veel veranderd, maar de gemoedelijkheid is gebleven.’

Als oudste van tien kinderen groeide

en sociaal psychiatrisch verpleeg-

zijn we beiden daar gaan wonen en

mevrouw Voges op in de Hofstraat.

ster. ‘Beide diploma’s heb ik in

ben ik gestopt met werken. Mijn man

‘Het was een leuke, kinderrijke

1962 behaald en meteen ben ik in

vond dat ik na al die jaren maar eens

buurt. We hielden allemaal van

Alkmaar aan de slag gegaan. Deze

van mijn vrijheid moest genieten.‘

buitenspelen. Als oudste werd je

functie heb ik veertien jaar uitge-

toch geacht een grote bijdrage in

voerd. Ik woonde niet meer intern

Terug in de regio

de huishouding te leveren. Daarom

maar zelfstandig en was financieel

‘Nadat mijn man in 2000 was over-

ervoer ik het behalve als gemis ook

onafhankelijk. Al was het salaris

leden ben ik me toch weer hier in

als een grote vrijheid toen ik intern

van een verpleegkundige toen

de regio gaan oriënteren op een

ging in Sancta Maria’.

geen vetpot. In die tijd verdiende

woning. Drie van mijn broers en

ik 45 gulden per maand.’

zussen wonen in de buurt en ik

Zelfstandig

heb meer met Hillegom dan met

‘Samen met mijn studiegenoten

Mensen helpen

Hilversum. Uiteindelijk lukte mijn

heb ik een geweldige tijd gehad.

De keuze om de verpleging in te gaan

inschrijving voor deze nieuw te

Het was hard werken en studeren

stond niet meteen bovenaan. ‘Ik

bouwen woningen aan de Olympus.

met daarnaast ook veel lol.’ Na deze

wilde eigenlijk het onderwijs in,

Het duurde natuurlijk nog enkele

opleiding volgde mevrouw Voges

maar daar was geen geld voor. Toen

jaren voor het appartementencom-

nog diverse vervolgopleidingen,

heb ik een psychologische beroeps-

plex opgeleverd werd. Ik woon hier

onder andere de Witte Kruis oplei-

keuzetest gedaan waaruit bleek dat

alweer vier jaar met veel plezier.

ding ‘Kraam- en wijkaantekening’

ik het beste in een verzorgend beroep

Het dorp is wel veranderd in de

tot mijn recht zou komen. Dat ik

afgelopen tijd. Nu wonen hier veel

uiteindelijk voor de psychiatrie heb

meer verschillende mensen wat

gekozen, komt omdat mensen toen

de openheid zeker ten goede is ge-

thuis nog echt geholpen konden

komen. Wat is gebleven, is de dorpse

worden. Als een diagnose in een

gezelligheid en geborgenheid. Het

vroeg stadium werd gesteld, kon je

winkelaanbod zou wat mij betreft

door een goede thuiszorg proberen te

nog wel wat uitgebreider mogen,

voorkomen dat iemand opgenomen

maar voor het overige heb ik hier

moest worden.’ Mevrouw Voges is

niks te klagen. Ik zie mezelf hier

al die jaren blijven werken. Tot ze op

wel ‘oud’ worden.’

‘Er is veel veranderd, maar de gemoedelijkheid is gebleven’

haar 45e tijdens een rondreis door Spanje haar man tegenkwam. ‘Hij kwam uit Hilversum. Na ons trouwen


20

Project update Vossepolder Lisse In de nieuwe wijk Vossepolder in Hillegom bouwt Stek binnenkort 110 nieuwe woningen. Dit zijn woningen voor starters, eengezinswoningen in de sociale huur en de vrije koopsector. Maar ook koop- en huurappartementen. De nieuwe wijk wordt omsloten door de Ringvaart, de Vossevaart, de Weerlaan en de Oude Weerlaan. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Aannemer Dura Vermeer uit Hoofddorp start in september 2010 met de bouw van nieuwe woningen. Op zaterdag 12 juni 2010 startte Heemborgh Makelaars uit Hillegom

Koopgarant; onder voorwaarden

vanaf € 184.000 inclusief de korting.

met de verkoop van 22 eengezins-

krijgt de koper een fikse korting. In

Er is een projectsite op internet:

woningen. Hiervan verkoopt Stek

dit geval is dit 20 procent. De prijzen

www.vossepolder-hillegom.nl

veertien woningen onder

van de eengezinswoningen gaan

Goed Wonen Hillegom In het centrum van Hillegom bouwt Stek 37 koop-, 35 huurwoningen en één commerciële ruimte in het project Goed Wonen. Vanaf maart van dit jaar is de aannemer begonnen met de bouw van de gestapelde woningen. Volgens de planning is het dak hiervan in december 2010 klaar. Met niet teveel tegenslag en gunstige weersomstandigheden verwachten we dat de bouw in het tweede kwartaal van 2011 klaar is. Vanwege de centrale ligging van dit project zijn enkele vooruitstrevende overlastbeperkende maatregelen genomen. Onder andere zijn de steunwanden niet de grond in getrild, maar geduwd. Ook is met de gemeente en de aannemer afgesproken dat de aan- en afvoer zoveel mogelijk via de inrit aan de zuidzijde van de Prins Hendrikstraat plaatsvindt. Hierdoor belasten we de straten en de omwonenden zo min mogelijk.


Binnen! nr. 6 I 2010

21

Geestwater Lisse In samenwerking met de Kuipergroep uit Heemstede (samen als ontwikkelcombinatie Trithun) neemt Stek deel aan de nieuwbouwlocatie Geestwater in Lisse. Het hele project bestaat uit 295 koopen huurwoningen, waarvan minimaal 100 woningen bestemd zijn voor sociale huur. De wijk wordt in fases gebouwd en komt op de nieuwe uitbreidingslocatie in de Poelpolder van Lisse. Er komen vier verschillende thema’s (woonmilieus): Wonen in het Groen, Wonen aan het Water, Wonen in het

te bevorderen op die locaties die

60 belangstellenden in een klank-

Hart en Wonen langs de Kade. De ge-

anders niet of uitsluitend zonder

bordgroep actief meegedacht over

meente Lisse draagt € 500.000,– bij

sociale woningbouw worden ge-

de plannen. De start van de bouw is

aan Stek om de sociale woningbouw

realiseerd. Al in juni 2008 hebben

gepland in 2013.

Van Speykstraat Lisse De Van Speykstraat in Lisse maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het zogenaamde Sportlaangebied. Vier projectontwikkelaars hebben een plan ingediend dat aan strenge voorwaarden die Stek en de gemeente hebben gesteld moesten voldoen. Helaas zat er bij de ingediende plannen geen enkel plan dat volledig aan deze voorwaarden voldeed. Er komt een tweede ronde voor de vier ontwikkelaars. In het najaar van 2010 moet er meer duidelijkheid zijn voor de bewoners van de Van Speykstraat. Stek overlegt met de bewonerscommissie Zeeheldenbuurt/ Van Speykstraat en de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek over de voortgang, planning en de belangen van de bewoners. Dit jaar kregen alle flatwoningen in de Van Speykstraat een rookmelder én een koolmonoxidemelder van Stek in het kader van de veiligheid.


22

Dan en Ina de Graaff genieten van hun ruime woonkamer.

‘Ik lever nu zelf een bijdrage aan het huishouden’ Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning Daniël (Dan) en Ina de Graaff, zijn sinds enkele maanden de trotse bewoners van een Miva woning aan het Bloembinderspark (Sierkwartier) in Lisse. Een Miva woning is een aangepaste woning voor mindervaliden. Dat is noodzakelijk omdat Dan al vanaf begin jaren tachtig in een rolstoel zit. Stek heeft aan het Bloembinderspark twee benedenwoningen samengevoegd tot één appartement. De woning ligt aan het begin van de wijk dus nog dicht genoeg bij het centrum. Bij binnenkomst valt meteen op dat de huiskamer een oase van licht en ruimte biedt, met uitzicht naar alle kanten. Enkele wanden kregen zelfs de kleur Stek-groen. ‘Wij hadden dit niet beter kunnen treffen’, vertellen Dan en Ina enthousiast. ‘Het was een hele stap. Ook voor Stek. Zij hebben echt hun best gedaan ons aan een passende woning te helpen.

Dan(67) en Ina(62) genieten overduidelijk. ‘Wij zijn

hun twee dochters in een van de eerste Miva-woningen

in een leuke jonge buurt terecht gekomen met veel

in het centrum van Lisse aan de Molenstraat. Omdat er

interessante mensen. Dat houdt ons jong. De contacten

in 2007 plannen waren deze woningen te slopen, legde

met onze buren zijn prima en wij hebben volop ruimte

het echtpaar hun probleem tijdens een presentatie-

om ons heen zodat wij veel te zien hebben.’

avond voor aan Hans Al, bestuurder en Yvonne van der Sluis, manager Wonen Lisse/Teylingen. Deze rea-

Verhuizing

geerden alert en pakten het meteen op. ‘Dat was heel

Het echtpaar woonde al vanaf begin jaren tachtig met

prettig’, vertelt Ina de Graaff. ‘We maakten ons toch


Binnen! nr. 6 I 2010

23

zenuwachtig over hoe het proces zou verlopen. Voor bewoners van een Miva woning is het al extra moeilijk en eigenlijk hadden we nooit gedacht daar weg te gaan.

Dan kan nu zelfstandig zijn bijdrage

Het is goed dat het zo adequaat is opgepakt, want door

leveren aan het huishouden.

de economische crisis zijn de woningen nog niet gesloopt en zitten wij wel in een heerlijke woning.’ Sierkwartier Yvonne van der Sluis is gedurende het proces naar de nieuwe woning betrokken gebleven. ‘Wij keken in het dorp naar twee woningen naast elkaar die aangepast zouden kunnen worden’, legt Yvonne uit. ‘De woning moest met een rolstoel te benaderen zijn, zonnig zijn en liefst met een leuk uitzicht. Dat was goed kijken, totdat de plannen voor het Sierkwartier op tafel kwamen. Stek is er vol enthousiasme ingegaan, samen met Dan en Ina en de kinderen en later met een professionele tekenaar. Al het denkwerk heeft de familie zelf verricht. Er is veel overleg gevoerd. Ook over de kosten. Een aantal aanpassingen zijn standaard, andere zaken meer luxe. Deze heeft het echtpaar zelf bekostigd. En natuurlijk zijn er gesprekken gevoerd met Maartje Maitimo van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, die ook in de voorzieningen heeft bijgedragen. Respect

Begin 1980 sloeg de MS toe. Dan kom je in een rolstoel en

‘Wij hebben daardoor wel ons eigen stempel op ons

word je steeds minder mobiel. Deze lichte, ruime kamer

huis kunnen drukken’, vult Dan de Graaff aan. ‘Er is

heeft invloed op mijn functioneren. Ik geniet hier ten

vaak stevig overlegd, maar we zijn in dialoog gebleven

volle. Daarnaast is de woning zodanig aangepast dat ik

met respect voor elkaar.

zelf een bijdrage kan leveren aan het huishouden. Door de keuken met ruimte onder het aanrecht en kasten met uitrekbare planken kan ik er goed bij. Ik kan overal zelfstandig komen. Wij hebben door de tijd geleerd van onze onmogelijkheden.’ Leuk leven In huis is alles gelijkvloers. Alle ruimten zijn goed bereikbaar. Ook de computerruimte waar het echtpaar kantoor houdt. Beiden kunnen goed overweg met de computer. Er is een aangepaste slaap- en badkamer en de tillift komt moeiteloos in beide vertrekken. Alle ruimten zijn verbonden met schuifdeuren die

‘Wij hadden dit niet beter kunnen treffen’

makkelijk te bedienen zijn. Stek heeft ook een invalidenparkeerplaats voor ons huis geregeld’, vult Ina aan. ‘Ik kan Dan zo in de auto rijden en dan gaan we op pad. Want uitgaan, doen we nog steeds graag. De inzet van Stek en alle hulpmiddelen hebben er mede voor gezorgd dat we een leuk leven hebben.’


24

Wij willen bijdragen aan eerlijke woonruimteverdeling Stek profileert zich pro-actief op de regionale woningmarkt Net als haar collega-wooncorporaties maakt Stek

Eigen initiatief

zich sterk om de beschikbare woningen in de regio

Henk van Dijk: ‘De discussie handelde voornamelijk

zo optimaal mogelijk in te zetten. Op 21 april kwamen

over het puntensysteem en de regels van toewijzing. Om een voorbeeld te noemen: op dit moment is het zo

vertegenwoordigers van de regionale (ver)huurders-

dat een eengezinswoning ook aan een alleenstaande

markt bijeen om te praten over, onder andere, woon-

toegewezen kan worden. Veel woningzoekenden erva-

ruimteverdeling. Verschillende medewerkers van Stek woonden de bijeenkomst bij.

ren dit als onterecht. Stek wil in deze kwestie een proactieve bijdrage leveren. Wij willen uitzoeken welke gevolgen deze veranderingen in de praktijk hebben en dit onder de belanghebbenden bespreekbaar maken.

Door de afschaffing van de overgangsregeling van

Daarom organiseren we binnen afzienbare tijd een ei-

Woonzicht.nl zijn veel woningzoekenden hun ge-

gen bijeenkomst. Wij hopen daarmee de discussie ver-

spaarde punten kwijt geraakt. Dit leidde tot veel

der inhoud te geven en een bijdrage te leveren waar de

onbegrip van woningzoekenden in de regio. Ook in

regio als geheel mee verder komt. Daarbij concentreren

de zaal bleek de kwestie een discussiepunt, waarbij

wij ons niet alleen op het onderwerp van het puntensys-

de vertegenwoordigers van de corporaties en de politiek

teem. Ook andere zaken als de positie van starters op de

de kans te baat namen hun kant van het verhaal toe

woningmarkt en een betere doorstroming willen wij de

te lichten.

revue laten passeren. Per 1 april is de aansluiting bij het systeem van de Rijnstreek een feit. Dit betekent dat alle

Kopstukken

mogelijkheden nog eens de revue passeren. Dit biedt de

‘Het symposium werd voorgezeten door een panel

mogelijkheid om de aansluiting bij de wensen van de

waarin een aantal kopstukken uit de regionale volks-

woningzoekenden weer te vinden.’

huisvestingwereld plaats namen’, vertelt Henk van Dijk, beleidsmedewerker van Stek. ‘De paneldiscussie werd geleid door Bas Jan Bochove, lid van de Tweede Kamer. Ook aanwezig waren de heer J. Wienen, vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan van de 12 gemeenten in Holland Rijnland en portefeuillehouder, J. Banga, bestuurslid van de Vereniging van Woningcorporaties in Holland Rijnland, wethouder F. Schoonderwoerd, wethouder gemeente Kaag en Braassem en A. Nieuwland, directeur Stichting Welzijn Ouderen Katwijk. Verder waren er vertegenwoordigers van de corporaties, van Woonzicht.nl en diverse huurdersorganisaties uit de regio en hun achterban aanwezig.’

‘De discussie handelde voornamelijk over het puntensysteem’


Binnen! nr. 6 I 2010

25

‘Zo leer je elkaar nog beter kennen’ Gezellige zonnige buurtpicknick in Lisse Onder een stralende zon was op zaterdag 12 juni de eer-

zij zich voor de picknick hebben opgegeven vertellen

ste Lisser buurtpicknick georganiseerd door de ge-

de vriendinnen Tannenbaum en Van der Veek: ‘Wij

meente Lisse en Stek. In vier verschillende buurten

wonen hier al 43 jaar in de buurt en mensen zeggen elkaar wel gedag, maar dit is een veel leukere manier

kwamen bewoners naar de picknick om eens op een

om elkaar beter te leren kennen. Als Stek de moeite

andere, ontspannen manier met elkaar kennis te ma-

doet om iets te organiseren, kunnen wij ons steentje

ken. Hen was gevraagd om hun favoriete gerecht klaar te maken.

bijdragen door gezellig mee te doen.’ Mevrouw Tannenbaum heeft haar beroemde macaronitaart gemaakt. ‘En zo te zien valt hij goed in de smaak want er is bijna niks meer van over’, lacht ze.

Wethouder Ad van Zelst proefde samen met manager Wonen, Yvonne van der Sluis, op de diverse locaties de

Vanaf de camping

gerechten en riep per locatie een winnaar uit die een

Een tafeltje verderop in de Ooievaarstraat is het een

mooie rieten picknickmand meekreeg. Op de tafels

drukte van belang. De dames Meeuwisse, Zwetsloot en

stonden broodjes, beleg en jus d’orange. Voor de kinde-

Schenk babbelen er lustig op los. ‘Een fantastisch initia-

ren was er ook nog snoep, chips en een appel.

tief. En wat boffen we met het weer, hè? Onze buren Ron

De picknick werd gehouden in de Ooievaarstraat, de

en Annie van Luik zijn er helemaal voor teruggekomen

Gasstraat, De Blinkerd en De Engel en overal kwamen

van de camping.’ Ron en Annie knikken bevestigend.

gezellige mensen op de picknicktafels af, op de ene

‘We wilden dit voor geen goud missen. Voorheen heb-

locatie wat meer dan op de andere. Er was entertain-

ben we zelf weleens iets georganiseerd in de buurt. Deze

ment voor zowel de ouderen als de kinderen.

eerste keer dat Stek het doet willen we het goede voorbeeld geven en van de partij zijn. De meeste buren wo-

Jong en oud genoten van een ballonkunstenaar en

nen ook al ruim 44 jaar in dezelfde buurt en waarderen

goochelaar en aan de Ooievaarstraat en in De Engel

het gebaar van Stek enorm. Voor alle deelnemers geldt

van de accordeonspeler en ‘Nikkelen Nelis’. Waarom

dan ook: volgend jaar zeker weer!

Drukbezochte buurtpicknick in Lisse


26

Tuintrends voor 2010 Alles voor een heerlijk relaxed dagje in de eigen tuin/balkon De zomer is op zijn hoogtepunt. Bij uitstek het seizoen waarin wij het liefst zoveel mogelijk tijd buiten doorbrengen. De eigen tuin of het balkon is een favoriete plek. Elk jaar worden er dan ook weer producten op de markt gebracht waardoor we nog comfortabeler op ons eigen ‘stekkie’ kunnen vertoeven. We zetten hier enkele van de meest in het oog springende producten op een rijtje.

Nepnest

Braadplaat

Wespen. Een voor velen herkenbaar probleem dat het

Gezellig zittend rond de vuurkorf trek gekregen maar

aangenaam verpozen in de tuin of op het balkon ernstig

een beetje uitgekeken op de traditionele barbecue?

kan verstoren. Voor wie er elke zomer weer last van

Hang dan eens de braadplaat op. Het is een grote plaat

heeft is er nu een milieuvriendelijke oplossing. De

van geëmailleerd staal waar snel en eenvoudig een

Waspinator. Met dit eenvoudige namaak-wespennest

heerlijke maaltijd op bereid kan worden. De plaat

van stof bevrijdt u zichzelf en uw tuin deze zomer van

hangt aan een driepoot boven een vuurtje en biedt

dit hinderlijke insect. De Waspinator bootst een con-

een keur aan mogelijkheden: gegrilde groenten, vlees

currerend wespennest na, waardoor de echte beestjes

en ook pannenkoeken kunnen op deze authentieke

uit het territorium wegblijven. De uitvinding kan ook

wijze bereid worden.

wel de `vogelverschrikker` voor wespen genoemd Hangtent

worden. Deze duurzame bestrijder doodt niet, de leefwereld van andere insecten in uw tuin

Natuurlijk wordt kinder-

blijft onverstoord en er komen geen chemica-

vermaak tijdens een heerlijk

liën of plakstrips bij kijken. Toch blijft uw tuin

dagje buiten niet vergeten.

wesp-vrij in een cirkel van zes meter.

Als tegenhanger voor de

Gebruik van meerdere Waspinators

plaatsverslindende speel-

is uiteraard mogelijk.

huisjes zijn er nu de ‘Hanging Houses’. Speeltenten in de

Warme deken

vorm van een kasteel, een win-

Dan zit u in de avond

keltje of een vuurtoren die overal (tij-

heerlijk in uw wespvrije

delijk) opgehangen kunnen worden. Alle

tuin of balkon, kan het

speeltenten worden geleverd in een vro-

toch een beetje kil aan-

lijke tas waarin alle benodigdheden be-

voelen. Hiervoor kan na-

waard en meegenomen kunnen worden. Bij

tuurlijk de vertrouwde

iedere tentsoort kan een bijbehorende accessoi-

vuurkorf worden aange-

reset besteld worden. Een pakket met educa-

stoken. Die verwarmt

tieve accessoires waarmee kinderen kunnen

echter alleen van voren.

leren strikken, bevestigen, ritsen, knopen, etc.

Denk daarom ook eens aan een andere energievriende-

Met behulp van deze extra’s kunnen de kleintjes op cre-

lijke en onderhoudsvrije oplossing: een heerlijke warme

atieve wijze hun droomhuis inrichten en wordt hun fan-

en decoratieve deken. De Ladak buitendeken bijvoor-

tasie en inlevingsvermogen geprikkeld. Zo wordt een

beeld is gemaakt van gerecycled materiaal. De basis is

dagje tuin of balkon een heerlijke belevenis voor het

een stoere pakdeken, die wordt afgewerkt met linten en

hele gezin.

andere stoffen. Deze combinatie van ruig materiaal met een softe afwerking resulteert in een bijzonder en verrassend product. De dekens zijn uniek en handgemaakt en hebben verschillende afmetingen.

Alle items zijn onder andere te koop via www.buitenspul.nl


Binnen! nr. 6 I 2010

27

Stek wil graag meer bewonerscommissies Wie is betrokken bij het welzijn van Hillegom ‘Wij willen het beste voor onze huurders en daar komen

invloed op de sociale contacten. De in veel wijken traditi-

we achter door met hen in gesprek te gaan’, legt Jolande

onele jaarlijkse BBQ of Nieuwjaarsborrel is daar een goed

Woudsma, woonconsulente voor Stek in Hillegom, uit.

voorbeeld van. Stek is nu op zoek naar mensen die zich speciaal willen inzetten voor de wijken Meer en Dorp,

‘Wij willen heel graag met onze huurders klankborden,

Michiel de Ruyterstraat en Maartensheem in Hillegom.

overleggen, kijken wat noodzakelijk is of aangenaam

Maar ook bewonerscommissies uit andere wijken zijn

om een wijk, straat of complex leefbaarder te maken.’

welkom. ‘Hoe betrokken wil je zijn in je dorp en grijp je de mogelijkheid aan je invloed uit te oefenen. Iedereen

Stek omarmt haar huurders en weet dat een leefbare

heeft de mogelijkheid actief de schouders eronder te

straat of wijk belangrijk is. Het genot van prettig met

zetten en in de eigen wijk te beginnen’, aldus Jolande.

elkaar wonen, zorgt er ook voor dat men zorgvuldiger met de wijk of buurt omgaat. Soms zijn er kleine hiaat-

Aan de slag

jes of aanpassingen die makkelijk kunnen worden

‘Als huurders een bewonerscommissie willen opzetten,

verholpen, maar dat moet Stek dan wel weten.

helpen wij ze graag verder met het opzetten van een structuur en diverse faciliteiten,’ gaat Jolande verder.

Positieve invloed

‘Wij regelen een vergaderlocatie, zorgen voor begelei-

Een bewonerscommissie is ook een mogelijkheid

ding en een eerste aanzet om aan de slag te gaan.’ Wie

om makkelijker bij elkaar te komen en gemeenschap-

zin heeft hierin een rol van betekenis te spelen, nodigen

pelijke zaken te bespreken.

we van harte uit om hiervoor contact op te nemen met

Ook heeft een bewonerscommissie vaak een positieve

Jolande Woudsma van Stek, te bereiken via 0252 430 500.

Prijsvraag Win toegangskaarten voor de Linnaeushof! Wanneer u onderstaande vragen beantwoordt, heeft u 8 letters. Deze letters vormen samen een woord. Deze keer hebben we de letters door elkaar gehusseld! Zet ze in de goede volgorde en stuur de oplossing naar Stek, Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Of per email: info@stek-wonen.nl. We geven maar liefst drie sets van 2 toegangskaartjes voor de Linnaeushof, Europa’s grootste familiespeeltuin weg. Veel succes! 1 De eerste letter van de voornaam van de keeper die op de voorpagina staat. 2 Is de eerste letter van de voornaam van de dame naar wie u deze oplossing stuurt. 3 De eerste letter van de achternaam van één van de dames op pagina 17. 4 De middelste letter van de achternaam van de keeper die op pagina 3 een speelveld opent. 5 De laatste letter van onze naam! 6 We helpen een handje: dit is dezelfde letter als de letter bij vraag 4. 7 De eerste letter van een kort ontkennend woord. 8 Een van de klinkers die Hillegom en Lisse gemeen hebben. De oplossing van de wedstrijd voor de kaartjes naar Keukenhof was: Lentezon. De prijswinnaars van de kaartjes naar deze mooiste bloementuin van Europa waren: Lea van Elk uit Hillegom, Ben Oostdam uit Voorhout en Peter Koning uit Lisse.


Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Oplage 6.200 exemplaren

Fotografie Sven van der Vlugt, Stek

Eindredactie en realisatie

vrijdag 8.00-12.00 uur

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Bezoekadres Voorhout

Ontwerp

Beukenrode 33

De Weijer Design BNO, Baarn

maandag en woensdag 8.00-12.00 uur Van 5 juli tot en met 20 augustus gesloten door zomervakantie.

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500 www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Klachtencommissie Wonen Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Drukwerk De Weijer Design BNO, Baarn

Binnen 6  
Binnen 6