Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Herstructureringsproject Elsbroek

Julianalaan in Voorhout

Poolse Kerst

nr. 4 I 2009


We willen

Mix van huuren koopwoningen 3

De straat

makkelijk

van... 6

aanspreekbaar zijn 8

4 10

Plannen

Activiteiten-

Patrimonium

kalender

12

13

Huurders

18

Stek pakt

belonen Stek

woonfrau-

met een dikke 8 16

Stek wenst u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2010! Openingstijden feestdagen In verband met de feestdagen hebben de kantoren van Stek in Hillegom en Lisse op de volgende dagen gewijzigde openingstijden:

14

21

deurs aan 22

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Oplage 7.000 exemplaren

Fotografie Sven van der Vlugt, Stek

Eindredactie Stek

Donderdag 24 december van 08.00 – 15.00 uur Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) gesloten Donderdag 31 december van 08.00 – 15.00 uur Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten Maandag 4 januari vanaf 10.00 uur geopend Ons kantoor in Voorhout is gesloten van woensdag 23 december tot en met maandag 4 januari 2010. Voor calamiteiten is Stek buiten deze uren telefonisch bereikbaar op 0252 430 500.

Zolani Stek heeft besloten haar relaties dit jaar geen kerstkaarten te sturen. Het geld hiervoor wordt geschonken aan het Zolani Hope Centre in Afrika. Eerder dit jaar vertrokken medewerkers van Stek naar Zolani om mee te bouwen aan dit gemeenschapscentrum. Ook giften van andere partijen aan Stek gaan naar dit goede doel.

Realisatie Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Ontwerp De Weijer Design BNO, Baarn

Drukwerk Alkemade Printing BV, Lisse


Binnen! nr. 4 I 2009

3

Leden van de werkgroep Goed Wonen worden in de bloemen gezet: Jaap van der Lans, Chris van der Linden, Maria de Vries- Haverkort en Dolf Kortekaas. Niet op de foto: Janny van der Jagt en John Uitendaal.

Mix van huur- en koopwoningen Startsein nieuwbouwproject Goed Wonen in Hillegom In oktober werd het startsein gegeven voor het nieuw-

werkgroepleden ontvingen bloemen en een exemplaar

bouwproject Goed Wonen in het centrum van Hillegom.

van de brochure Goed Wonen.

Vlakbij de C1000 verrijzen in de loop van volgend jaar

Sociale sector

72 nieuwe woningen. Het betreft 31 ruime huurappar-

Jan Weijers, wethouder Ruimtelijke Ordening sprak van

tementen en vier huureengezinswoningen. De woningen

een bijzondere dag voor Hillegom. ‘De vernieuwings-

worden begin 2011 via Woonzicht.nl aangeboden. Nog eens 33 appartementen en 4 eengezinswoningen worden via Makelaar Koppers in Hillegom verkocht.

plannen vielen niet direct bij iedereen in goede aarde. Het is de verdienste van de werkgroep dat er toch voldoende draagvlak is gecreëerd voor de plannen. Goed Wonen levert door de verscheidenheid aan woningen een grote bijdrage aan de kwaliteit van het centrum

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst vertelde Hans Al

van Hillegom. Het college is met name verheugd over de

dat huurders al decennialang hier met veel plezier wo-

35 woningen die in de sociale sector worden gebouwd.

nen. ‘De saamhorigheid is groot, mensen kennen elkaar.

Dat is ruim 40%. In deze wijk zullen niet alleen oude be-

Ze zijn betrokken bij de plek waar ze wonen. Een van de

woners terugkeren maar ook nieuwe bewoners zullen

juridische voorgangers van PAGO en dus van Stek was

hier hun nieuwe stek vinden.’ Samen met Maria de

de corporatie Goed Wonen. Dat hebben we ook met Stek

Vries-Haverkort verrichtte de wethouder de openings-

voor ogen: een goede plek om te wonen, een plek waar

handeling door buiten een enorme opgeblazen cham-

je thuis bent.’

pagnefles te ‘openen’ en daardoor tientallen ballonnen vrij te laten. Daarna was er volop gelegenheid om onder

Compliment

het genot van een hapje en een drankje en onder bege-

Johan de Greef keek terug op de voorbereidingen van

leiding van gezellige muziek na te praten. Voor meer

het project. ‘De starthandeling van dit project neemt

informatie, kijk op: www.goedwonen-hillegom.nl

een paar minuten in beslag. Maar voordat het project daadwerkelijk van start kan gaan, daar gaan jaren overheen. In februari 2003 werd de eerste informatieavond

Veel woningen Goed Wonen al verkocht

voor bewoners georganiseerd. Werkelijk iedereen uit

De verkoop van de nieuwbouwwoningen in het project

de wijk was er. In januari 2007 konden de plannen voor

Goed Wonen in Hillegom verloopt goed. Nog slechts elf

de wijk worden getoond. En weer was het heel druk op

appartementen en één eengezinswoning zijn te koop bij

de bijeenkomst.

makelaar Koppers in Hillegom 0252-515482. De overigen

En nu staan we hier. Ik geef graag een groot compliment

zijn óf verkocht óf staan in optie. Het project Goed Wonen

aan de werkgroep bestaande uit bewoners voor hun ja-

in Hillegom startte eind oktober 2009. De nieuwbouw

renlange inzet in het belang van de buurt.’ De aanwezige

bestaat uit 37 koop-, 35 huurwoningen en 1 commerciële ruimte, midden in het centrum van Hillegom.


4

Plannen Sportlaangebied Stek is positief over de plannen die de gemeente heeft

bureau dat dit masterplan verder gaat uitwerken naar

met het Sportlaangebied in Lisse. Wij denken dat met

concrete bouwplannen.

het combineren van functies zoals woningbouw en sportvoorzieningen een meerwaarde kan ontstaan.

Stek gaat alleen akkoord als er voldaan wordt aan de minimumeisen. Stek zegt pas definitief ‘ja’ tegen de plannen als we overtuigd zijn van de kwaliteit.

Maar ook het deelnemen aan een groter project betekent voor Stek lagere (bouw- en ontwikkelings)kosten per woning.

De flats aan de Van Speykstraat gaan in dat geval dus onderdeel uitmaken van het ontwikkelingsgebied. Daarmee komen de toekomstplannen voor de flats aan de Van Speykstraat wel dichterbij dan ons oorspronke-

Stek heeft tegen de gemeente Lisse gezegd dat wij onder

lijke idee om het in stand te houden de komende zeven

voorbehoud mee willen doen met de ontwikkeling van

jaar. Wij verwachten echter dat er voor de bewoners in

het Sportlaangebied. We weten namelijk nog niet pre-

de Van Speykstraat voor 2013 niets zal veranderen.

cies hoe de plannen er in werkelijkheid uit gaan zien.

Begin 2010 overleggen we met de bewonerscommissie

Daarom hebben we een aantal minimumeisen vastge-

op welke wijze iedereen in de Van Speykstraat de

legd. Afgesproken is dat er 151 sociale woningen terug

komende jaren veilig kan blijven wonen. Met name

moeten komen: 120 huurwoningen in dit gebied en

de maatregelen rondom de open verbrandingstoestel-

31 op een andere plek in Lisse.

len, zoals geisers en gaskachels in combinatie met het ventileren van de woning, zijn daarbij een belangrijk

Ook moeten er eerst voor een deel nieuwe woningen ge-

onderwerp van gesprek.

bouwd worden voordat de oude verdwijnen. Bewoners die dat willen, kunnen dan wel in het gebied blijven wonen.

Stek overlegt inhoudelijk met de bewonerscommissie

In februari 2010 presenteren vijf projectontwikkelaars

Zeeheldenbuurt/Van Speykstraat en de Huurders-

een concept masterplan met een financiële onderbou-

Belangen Vereniging Bollenstreek over de voortgang,

wing. Dit is een uitgewerkt stedenbouwkundig plan,

planning en de belangen van de bewoners. Via eigen

waarin alle nieuwe gebouwen en de openbare ruimte

(nieuws)brieven houden wij alle bewoners van de Van

zijn ingetekend. Een beoordelingscommissie, waar

Speykstraat op de hoogte.

zowel de gemeente als Stek in zitten, kiest hieruit één

Stek gaat alleen akkoord als er voldaan wordt aan de minimumeisen


Binnen! nr. 4 I 2009

5

Stekkies Winnaar tekenwedstrijd Gijs Romijn (7 jaar) is de trotse winnaar van de tekenwedstrijd van de actie Herfst-klaar, die Stek en de gemeente Lisse organiseerden. Gijs had de tekening bij het kantoor van Stek opgehaald en er flink zijn best opgedaan er iets moois van te maken. Uit handen van woonconsulente Willemijn Koop ontving de jonge kunstenaar een waardebon van Bart Smit, ter waarde van 25 euro. Met de actie Herfst-klaar kwamen buurtbewoners met elkaar in actie om de gevallen bladeren op te ruimen. De gemeente plaatste op verschillende plekken bladcontainers in de wijken en Stek zorgde voor voldoende bezems.

Geen relatiegeschenken voor Stek

Nog vier penthouses te huur in Vosseborg

Stek wil als wooncorporatie vermijden dat het

In Vosseborg, het opvallende, luxe huur-

ontvangen van relatiegeschenken (zeker rondom

appartementencomplex aan de Weerlaan

de feestdagen) op welke wijze dan ook de zake-

in Hillegom, zijn nog vier penthouses te huur.

lijke verhouding zal beïnvloeden. Stek heeft de

De penthouses bieden:

intentie om zo verantwoord en integer mogelijk

oppervlaktes van 179 – 201 m²

te werk te gaan. Om die reden doen wij een be-

grote balkons met uitzicht op Hillegom

roep op onze zakelijke relaties om geen relatie-/

en de Haarlemmermeer

kerstgeschenken aan te bieden of medewerkers

luxe keuken, modern sanitair en riante

uit te nodigen voor niet-zakelijke bijeenkomsten.

woonkamer eigen parkeerplaats in de veilige parkeerkelder

Verder roept Stek relaties op om, mochten bedrij-

onderhoud aan het complex door Stek

ven toch een gebaar willen maken, dit te doen

huismeester

door een gift aan het goede doel, het Zolani Hope

per direct beschikbaar

Centre in Zuid-Afrika. Dit voorjaar heeft Stek meegewerkt aan de bouw van een nieuw ge-

Voor meer informatie: Koppers Makelaars

meenschapsgebouw in het dorpje Zolani. Het

Hillegom 0252 515 482 of op www.koppers.nl

gebouw is nagenoeg af en wordt volop gebruikt door de lokale bevolking. Het geld om het project helemaal af te maken is echter al enige tijd op. Relaties kunnen hun gift storten op Rabobankrekeningnummer 3365.87.236 ten name van Stek onder vermelding van Zolani. Stek zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt. Stek verstuurt dit jaar geen kersten nieuwjaarswens in de vorm van een kaart. Het geld dat wij daarmee besparen, gaat ook naar het Zolani Hope Centre.


6

De straat van …

Julianalaan in Voorhout Op loopafstand van het winkelcentrum van Voorhout ligt de Julianalaan. Een langgerekte straat waar meteen opvalt dat mensen aandacht aan hun huis en tuin besteden. Jarenlang was de gemiddelde leeftijd van de bewoners hoog te noemen. De reden hiervoor was het woongenot. ‘Als je hier eenmaal woont wil je niet meer weg. We zijn wel blij dat de we de laatste jaren weer wat aanwas van jongelui hebben. Dat komt de diversiteit van de straat bijzonder ten goede’, zo menen Piet en Tiny van Kampen.

Lekker ruim De 27-jarige Bianca van Roon kan haar geluk niet op. Na jarenlang ingeschreven te zijn geweest als woningzoekende werd haar in augustus het huis aan de Julianalaan nummer 10 aangeboden. ‘Het is een heerlijke ruime woning. Boven heb ik drie kamers, beneden een ruime huiskamer, een keuken en een tuin. Deze ga ik in het voorjaar flink opknappen. Dan is het helemaal af.’ Bianca woonde voorheen in een klein appartement in Voorhouts grootste winkelstraat. ‘Dat was een onpraktische, drukke plek. Ik werk onregelmatige diensten in de bejaardenverzorging, dus voor mij is rust essentieel. Dat vind ik in deze straat. Er heerst een gezellige, ongedwongen sociale samenhang waar ik me prettig bij voel.’ Bianca heeft in de doorzonwoning genoeg ruimte voor haar hobby’s. ‘Ik heb een kat en een vis. Daarnaast speel ik graag trompet. Wel met een demper, zodat de buren er geen last van hebben. Twee keer in de week oefen ik bij de muziekvereniging St. Cecilia, daar speel ik het liefst een pittige mars.’

‘Er heerst hier een goede sociale samenhang’


Binnen! nr. 4 I 2009

7

Kijk op de straat Theo en Marianne Geerlings wonen nu ruim tien jaar in de Julianalaan. Op nummer 55. Daar passen zij met grote regelmaat op één van hun zes kleinkinderen. Hun zoon en dochter wonen ook vlakbij. Van oorsprong komt het echtpaar Geerlings uit Noordwijk. Daar gaan ze nog weleens een biertje drinken, maar in de veertig jaar dat ze in Voorhout wonen, hebben ze zichzelf aardig op de kaart gezet. ‘Ik ben lid van de plaatselijke voetbal- en carnavalsvereniging,’ vertelt Theo lachend. ‘Vroeger speelde ik ook nog lokaal toneel. Daarnaast breng ik op het dorp pakjes rond. Zodra ik op straat kom, steek ik om de zoveel minuten mijn hand op om te zwaaien naar een bekende.’ Hij is goed te spreken over de woning. ‘Het centrum is lopend te bereiken en omdat de huiskamer aan de straatkant ligt, kan ik lekker vanuit mijn luie stoel naar buiten kijken’, besluit de trotse opa Theo Geerlings: ‘Ik kijk vanuit

terwijl hij tevreden naar zijn op straat spelende klein-

mijn luie stoel naar buiten.’

dochter kijkt.

Het molentje

op de kleinkinderen. Daarnaast leiden ze een actief sociaal leven. ‘We doen met veel plezier aan bridgen en

De vrolijk versierde voortuin met het molentje op num-

fietsen. Zelf tennis ik ook graag. Helaas is dit te inspannend

mer 37 is een begrip in de Julianalaan en omgeving.

voor mijn man. Hij kreeg een paar jaar geleden nieuwe

De trotse eigenaren, Piet en Tiny van Kampen, zijn nog

knieën’, vertelt Tiny. Piet van Kampen is een goede bekende

steeds verguld met de aanspraak die het oplevert. ‘Elke

van Stek. ‘Ik heb jarenlang in de bewonerscommissie geze-

week worden we er nog over aangesproken. Vooral de

ten. We hadden altijd goed contact. Ook toen ik besloot zelf-

kinderen vinden het prachtig als Piet ’s avonds de lichtjes

standig ons huis op te knappen. Ik heb een vaste trap naar

van de molen aansteekt.’ Het echtpaar dat vroeger als

de zolder gemaakt, de keuken opengebroken en centrale

zwemlerares in Noordwijk en kantinebeheerder op

verwarming aangelegd. Bij de wooncorporatie zijn ze

Schiphol werkzaam was, past tegenwoordig ook graag

altijd positief geweest over deze investeringen in ons huis.’

Piet van Kampen: ‘Onze molen is een begrip in de straat.’


8

‘We willen makkelijk aanspreekbaar zijn’

Het woonteam Lisse/ Voorhout: Sjoerd, Dennis en Willemijn.

Woonconsulenten Stek zijn van alle markten thuis De taken van de Stek woonconsulenten zijn bijzonder breed. Zij houden zich onder andere bezit met huurincasso, ze zijn het aanspreekpunt voor de bewonerscommissies, bemiddelen bij overlastzaken, bevorderen de leefbaarheid en speuren naar woonfraudekwesties. Bovendien zijn ze het aanspreekpunt voor onder andere gemeentes, het zorgnetwerk en andere instanties. Maak nader kennis met woonconsulenten Willemijn Koop, Sjoerd Weerelts, Dennis Salamat, Riet van Lierop, Karin van Leeuwen en Jolande Woudsma.

Willemijn Koop is al bijna tien jaar werkzaam bij Stek

Het beste is, om gewoon meteen enthousiast aan de slag

op de locatie Lisse. Sinds kort is ze woonconsulent voor

te gaan. Ik heb al contact gelegd met de gemeente, de

de locatie Voorhout. Deze locatie is dus nieuw voor haar.

politie, HBVB, SWOL, et cetera. In de komende tijd coör-

Als haar gevraagd wordt naar haar favoriete aspect van

dineert Sjoerd veel acties. ‘Mijn wijk is de Poelpolder in

haar werk noemt ze de afwisseling en de diverse con-

Lisse. We krijgen de kerstboomactie, het gevelconcert

tacten. ‘Ik heb veel contact met bewoners en verschil-

Jacob van Ruysdaelplein enzovoort.’ Een ander belang-

lende instanties. Onlangs heb ik kennisgemaakt met de

rijk speerpunt voor 2010 is de aanscherping van het be-

buurtcoördinator in Voorhout. Het opstarten van buurt-

leid voor huurachterstand en woonfraude. ‘In deze tijd

gericht werken staat in Voorhout hoog op de agenda

krijgen steeds meer mensen te maken met schuldhulp-

voor 2010. Daarbij is het belangrijk dat er korte lijnen

verlening. Vaak komen we er wel uit door mensen een

zijn. Dat mensen ons weten te vinden. Op die manier

regeling te bieden waarin ze in termijnen de huurach-

kunnen we veel meer bereiken. Binnenkort maak ik

terstand kunnen inhalen. Dat is in ieders belang, zeker

met de bewonerscommissies een rondje door hun

voor de huurder zelf.’

wijk. Daarna heb ik met de gemeentelijk ambtenaar een afspraak over de renovatie van de diverse speel-

Het werkgebied van Dennis Salamat ligt in het centrum

tuinen in Voorhout.’

van Lisse. ‘Oftewel ‘alles boven de Greveling. Als je het zo omschrijft weet elke Lissenaar waar je het over hebt. In

Sjoerd Weerelts woont in Haarlem en is sinds septem-

dat gebied heb ik mijn handen vol’, zegt Dennis lachend.

ber van dit jaar werkzaam bij Stek. Voorheen was hij

‘Zo begeleid ik maarliefst zeven bewonerscommissies. Elk

woonteammedewerker bij een landelijke woningbouw-

van de vergaderingen die zij houden zit ik voor. Ik bewaak

corporatie voor senioren. Het werk is dus niet onbekend

dat alle gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Dit

voor Sjoerd. Via een tip van een bekende is hij bij Stek

kan variëren van ‘brommers weghalen in de algemene

terecht gekomen. ‘Het sociale karakter van deze woon-

ruimte’ tot ‘afvalbakken schoonhouden’. Dennis is be-

corporatie sprak me aan,’ vertelt Sjoerd. ‘Je hebt direct

kend met het ‘woonconsulentenwerk’ vanuit zijn vorige

contact met de huurders.’ Sjoerd kende Lisse helemaal

werkgevers bij de grote landelijke woningcorporaties. ‘De

niet voor hij er kwam werken. ‘Ik ben er vol ingegaan.

directe contacten die ik hier leg, de sociale instelling van


Binnen! nr. 4 I 2009

9

De wijkbeheerder speelt een belangrijke rol

Het woonteam Hillegom: Jolande, Ton, Karin, Willem en Riet.

‘Wij proberen zo tactisch mogelijk op te treden’ De wijkbeheerder speelt een belangrijke rol bij Stek.

Stek, het past allemaal prima bij me’, vertelt de geboren en getogen Hagenaar. In 2010 zet hij ‘veiligheid’ voorop. ‘Wij gaan ons concentreren op het veilig wonen gevoel

Hij spreekt bijvoorbeeld bewoners aan op gedrag dat door medebewoners wellicht als hinderlijk wordt

van de bewoners. Daar is nu al prima voor gezorgd, maar

ervaren. Willem Oranje is al jaren werkzaam bij de

er is natuurlijk altijd ruimte voor verbeteringen.’

woningcorporatie en kent ondertussen het klappen

Riet van Lierop vat haar werkzaamheden als woonconsulent in Hillegom op verhelderende wijze samen. ‘Wij

van de zweep wel. ‘Het gaat erom een kwestie diplomatiek en tactisch op te lossen’, zo vertelt hij.

stellen alles in het werk om onze huurders zo prettig mogelijk te laten wonen.’ Al acht jaar neemt ze deze

‘Soms kan het namelijk best gevoelig liggen. Dan heb ik

taak 32 uur per week op zich. Ze gaat volgend jaar meer

het over overlast van geluid of rondzwervend materiaal

de Hillegomse wijken in. Het dorp waar ze ook woont.

of afval. Ook kan je te maken krijgen met mensen die

‘We gaan meer aandacht besteden aan de persoonlijke

uit hun woning gezet moeten worden of mensen die ge-

contacten met huurders. In 2009 hebben we tijd besteed

controleerd moeten worden op onderhuur. In dergelijke

aan het afstemmen van de werkprocessen bij het

gevallen kunnen de emoties hoog oplopen, maar ik

nieuwe Stek. Ik kijk ernaar uit om actief aan de slag

probeer de zaak altijd zo veel mogelijk in den minne

te gaan met huurders in het nieuwe jaar.’

te schikken.’

Jolande Woudsma werkt vanuit de locatie Hillegom en

Afwisselend

is verantwoordelijk voor het oplossen van overlast-

De 61-jarige Willem werkt al 35 jaar bij de woningcor-

kwesties. Ze beoordeelt urgentieaanvragen en begeleidt

poratie. ‘Ik ben begonnen bij PAGO. In mijn jonge jaren

het opzetten van bewonerscommissies. ‘Wij willen in

was ik uitvoerder en opzichter. Twaalf jaar geleden

de toekomst nog scherper insteken op de communicatie

is er lichter werk voor mij gevonden. Ik heb het nog

met bewoners’, vertelt ze. ‘Eigen initiatieven van huur-

steeds prima naar mijn zin. Vooral het directe contact

ders willen we nog meer stimuleren en daarmee een

met de bewoners bevalt mij prima. Regelmatig maak

gezamenlijke probleemaanpak realiseren.’ De uit

ik ook avond-rondes. Dan bezoek ik de mensen die

Voorhout afkomstige Jolande is werkzaam in het gebied

overdag werken. Je merkt dat deze persoonlijke aanpak

Hillegom Noord. ‘Dat doe ik sinds oktober van dit jaar.

zeker gewaardeerd wordt.’ In 2010 gaat Willem met

Daarvoor heb ik ervaring opgedaan in de wereld van de

pre-pensioen. Vervelen zal de Noordwijker zich zeker

woningcorporaties. Ook de eerdergenoemde huurder-

niet. ‘Ik houd van golfen en wandelen, ik heb een

participatie staat hoog op de agenda bij ons.’

moestuin en trek er samen met mijn vrouw graag met de caravan op uit.’

Karin van Leeuwen is woonconsulent in Hillegom voor ‘bijzondere projecten’ zoals ze het zelf omschrijft. ‘Ik houd mij voornamelijk bezig met herstructureringspro-

praktische zaken. Van het zoeken van een verhuizer

jecten in de wijken Patrimonium, Goed Wonen en het

tot een installateur van trapliften. In 2010 zal ik me

Triangel complex. Karin werkt nauw samen met Jolande

veelal richten op de renovatie van Patrimonium. Daar

en Riet en is al 20 jaar bij Stek. ‘Voorheen hield ik me

herstructureren we een bestaande wijk van 110 wo-

ook bezig met zaken zoals overlast en huurincasso.

ningen. Er komt vervangende nieuwbouw, we plegen

Nu specialiseer ik me meer en meer op het gebied van

onderhoud én renoveren diverse woningen.Het is een

sociale begeleiding bij de herstructureringsprojecten.

bijzondere wijk waar de mensen graag willen blijven

Dat houdt in dat ik de mensen van wie de woning ge-

wonen. Ik kijk ernaar uit het hele proces in goede banen

renoveerd wordt, help met bijzonder uiteenlopende

te leiden.’


10

Stefan en Wieslawa Dobosz houden Poolse Kersttraditie in ere ‘Kerstavond is de belangrijkste avond’ In 1984 kwam Stefan Dobosz van Polen naar Nederland. Het communisme vierde daar toen nog hoogtij. Stefan kwam in een moeilijke situatie terecht en besloot naar Nederland te gaan met zijn oudste zoon. Zijn vrouw Wieslawa en twee andere zoons mochten pas vier jaar later komen. Inmiddels wonen Stefan en Wieslawa alweer 23 jaar met veel plezier op het Jacob van Ruysdaelplein in Lisse. Ze spreken prima Nederlands en voelen zich hier thuis. Poolse tradities proberen ze in ere te houden. Zoals de Kerstviering.

Stefan Dobosz hecht aan gastvrijheid.

‘Er wordt altijd een bord extra op tafel gezet. Mocht er onverwachts iemand langs komen, dan is hij welkom en kan direct aan tafel plaatsnemen.’


Binnen! nr. 4 I 2009

11

Kerstavond op zijn Pools.

‘In Polen is de dag voor Kerst, 24

bietensoep is aanwezig. Vroeger

doen het hier in Nederland ook.

december, de belangrijkste dag’, ver-

was je de hele dag bezig met koken.

Omdat mijn vrouw en ik altijd in de

telt Stefan. ‘Wij noemen dat Wigilia.

Ook dat is veranderd, veel kun je nu

bloemen hebben gewerkt, konden

Op Wigilia komt het gezin bij elkaar.

kant-en-klaar in de winkel kopen.’

wij geen vrij nemen in deze drukke

De kinderen komen naar het ouder-

De tafel is gedekt met een wit tafel-

tijd. Dus hebben we de afgelopen

lijk huis. Die dag bereiden we ons

kleed en er ligt een handje hooi

twintig jaar altijd Kerst hier gevierd.

voor op het feest ’s avonds. Het eten

onder het kleed. ‘Er wordt altijd een

We proberen Wigilia zoveel mogelijk

wordt bereid en de Kerstboom wordt

bord extra op tafel gezet. Mocht er

in stand te houden. De vriendin van

gezet. In de loop der jaren is dat wel

onverwachts iemand langskomen,

onze jongste zoon vindt het heel

veranderd. Wij zetten de boom nu

dan is hij welkom en kan direct aan

leuk.’ Na Kerstavond is het nog vele

vaak ook al half december. Mijn oud-

tafel plaatsnemen.’ Gastvrijheid is

dagen feest. ‘Hier zie je vaak dat 1

ste zoon, die weer in Polen woont,

sowieso belangrijk voor Stefan en

januari alles al weg is qua versiering.

houdt echter vast aan de traditie.

zijn vrouw. ‘Als iemand rond lunch-

In Polen is het van Kerst tot as-

Als wij hem bellen in december en

tijd langskomt, is het voor ons van-

woensdag carnaval. Dan wordt er

vragen staat de boom al? Dan zegt

zelfsprekend dat hij mee eet.’

veel georganiseerd, waaronder

hij, nee, pas op Wigilia.’

diverse bals. Op Silversterdag, oudeOuwel

jaarsdag, is een derde van de Polen

Welkom

Een belangrijk onderdeel van de

te vinden op een bal. En zo is er bijna

Op Wigilia vasten de Polen overdag.

Poolse traditie is het eten van ou-

iedere week wel een activiteit.’

‘Pas als de eerste ster aan de hemel

wels (een soort eetbaar papier). ‘Bij

staat, mag er gegeten worden. De

ons wensen wij op Wigilia iedereen

maaltijden zijn traditiegetrouw

goede wensen. Dat doen we met

zonder vlees. Vis is wel toegestaan,

ouwels. Je loopt naar elkaar toe,

zoals haring en karper. Karper is op

wenst hem of haar alle goeds toe en

een Poolse tafel altijd aanwezig.

eet dan van elkaar een stukje ouwel.

Het is een uitgebreide maaltijd met

Zo ga je de hele familie af. Na de

salades en traditionele gerechten

maaltijd worden er kerstliederen

als Pierogi, deeg gevuld met padden-

gezongen en cadeautjes uitgepakt

stoelen of zuurkool. Ook de rode-

en gaan we naar de nachtmis. Wij


12

De woningen in de Talmastraat worden niet gesloopt.

Stek past plannen Patrimonium Hillegom aan De eerdere toekomstplannen voor de wijk Patrimonium

zen we voor vervangende nieuwbouw.’ Er worden voor-

in Hillegom zijn aangepast. ‘In maart van dit jaar be-

namelijk eengezinswoningen teruggebouwd op het

spraken we voor het eerst de verbeterplannen voor de buurt’, vertelt Johan de Greef. ‘Bewoners vonden een

Patrimoniumplein. ‘De bouw van een klein aantal appartementen op het Patrimoniumplein is denkbaar, echter tot maximaal drie hoog.’

deel van de geplande ingrepen niet logisch. Aanvullend onderzoek en uitgebreid overleg met de bewonerswerkgroep en de gemeente Hillegom leidden tot een beter

Oorspronkelijke uitstraling De huizen aan de Van Vlietstraat en de Talmastraat worden gerenoveerd. Het vernieuwde plan geeft ook meer

plan.’ Tijdens bewonersavonden begin december zijn

aandacht aan de vochtproblemen die verspreid door de

de aangepaste plannen toegelicht.

hele wijk voorkomen. ‘Het komende jaar werken we de renovatie- en nieuwbouwplannen verder uit’, vervolgt Johan de Greef. ‘De bewonerswerkgroep wordt hierbij

De belangrijkste aanpassing is dat de woningen aan de

nauw betrokken. Zo kiezen we samen met deze werk-

Talmastraat-zuid de komende tien jaar niet gesloopt

groep het architectenbureau dat de wijk verder mag

worden. Om een betere ontsluiting en parkeervoorzie-

gaan vormgeven. We willen de oorspronkelijke uitstra-

ning te realiseren, zouden deze woningen een aantal

ling van de buurt zoveel mogelijk terug laten komen in

meter naar achteren verplaatst en nieuw gebouwd wor-

de nieuwe wijk.’

den. ‘Samen met de gemeente zoeken we nu naar een andere oplossing. Via herontwikkeling van de bedrijfs-

Sociaal statuut

terreinen kan de toegang tot de wijk mogelijk verbeterd

Samen met de Hillegomsche HuurdersVereniging (HHV)

worden. Om het parkeerprobleem aan te pakken, kijken

en de gemeente Hillegom heeft Stek een Sociaal Statuut

we naar mogelijkheden om deels achter de woningen

Patrimonium gemaakt. Hierin staan alle rechten en

te parkeren.’

plichten van de huurders in Patrimonium die te maken krijgen met sloop, groot onderhoud of verbeteringen

Nieuwbouw Patrimoniumplein

van hun woning. Er staan onder andere afspraken in

De woningen aan het Patrimoniumplein worden ge-

over persoonlijke begeleiding, het betrekken van een

sloopt. Zij hebben een beperkte toekomstwaarde. ‘Ook

wisselwoning tijdens de werkzaamheden en vergoedin-

na een ingrijpende renovatie zijn deze woningen te

gen. Het statuut is verkrijgbaar bij Stek.

klein om op lange termijn te kunnen verhuren. Hier kie-


Binnen! nr. 4 I 2009

13

Activiteitenkalender Noordwijk Wintermarkt

Nooit-meer-niets-te-doen

19-22 december

23 december

Noordwijk wordt in de feestmaand december omge-

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur organi-

toverd tot Kerstdorp aan Zee. In deze periode worden

seert Jeugd Opvangwerk Lisse (JOL) een leuke activiteit

talrijke evenementen & activiteiten georganiseerd.

voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

In het weekend van 19 en 20 december vindt er in de

Woensdag 23 december wordt de film Ice Age 3 gedraaid

Hoofdstraat de Wintermarkt plaats. De vierde editie

in de Greef. Deelname is gratis. Aanvang: 14.00 uur.

van Kerstdorp aan Zee in Noordwijk duurt tot en met 22 december.

Kerstcircus Ahoy Kerstviering Senioren Lisserbroek

t/m 30 december Het oudste en grootste kerstcircus van Nederland.

22 december

Spectaculaire acrobatiek, hilarische clowns en interna-

De jaarlijkse kerstviering is op 22 december waar de

tionale topacts. In het tot theater omgetoverd Ahoy in

Kasteelheren van Keukenhof voor de muzikale noot

Rotterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via Ticket Service

zorgen. Senioren zijn iedere dinsdagmiddag welkom

Nederland 0900 300 1250 (€ 0,45 p.m.) maandag t/m

in dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Zij kunnen

zaterdag 9.00 tot 21.00 uur; via de Kassa van Ahoy

biljarten, bridgen, klaverjassen, spelletjes doen of

0900 235 24 69 (€ 0,45 p.m.) maandag / t m vrijdag 10.00

gewoon een praatje met elkaar maken. Daarnaast

tot 16.00 uur, of via www.Ticketservice.nl

kunnen de senioren tegen een geringe vergoeding eelnemen aan zeven soosmaaltijden en twee gratis maaltijden. Voor meer informatie over het seniorenwerk kunt u contact opnemen met Ineke Croese, telefoon: 0252 418 442.

Kerstzamenzang op Kerkplein 23 december InitiatiefRijk Hillegom en Hillegom Promotie organiseren tussen 19.30 en 21.00 uur een samenzang rond de Oude Pomp met alle bekende kerstliederen. Programmaboekjes met de teksten zijn verkrijgbaar op het plein. In samenwerking met muziekvereniging Crescendo. Glühwein en warme chocolademelk zijn verkrijgbaar. Toegang is gratis.

Weet u leuke activiteiten in de regio en erbuiten? Meld het ons: info@stek-wonen.nl.


‘Als wethouder heb je een wereldbaan op lokaal niveau’

Buurtregisseur Monique interviewt wethouder Jan Kippers Buurtregisseur Monique van der Weijden werd in de vorige Binnen aan de tand gevoeld over haar werk. Dit keer stelt zij de vragen en wel aan wethouder Jan Kippers. Buurtgericht werken is een van zijn aandachtspunten. ‘Buurtgericht werken zit in mijn hart. Ik hecht daar heel veel belang aan.’


Binnen! nr. 4 I 2009

15

Zijn er grenzen aan burgerparticipatie? Jan: Burgerparticipatie is fantastisch. Het gaat wel om geven en nemen. Als mensen alleen maar participeren om er zelf beter van te worden of alleen willen praten over wat anderen moeten doen, dan is dat de grens. Als burgers zelf actief iets willen doen, kan het mij niet gek genoeg zijn. Zie jij verbeterpunten voor het buurtgericht werken? Jan: We weten heel goed hoe je een parkeerplaats inricht en hoe je een stoeptegel plaatst. Maar als we dat onafhankelijk van elkaar doen, kan het resultaat toch tegenvallen. We moeten vanuit de ogen van de burger kijken. Zij zijn onze onbetaalde adviseurs, daar moeten we gebruik van maken. Het ideaalbeeld van buurtgericht werken is dat er buurtplatforms ontstaan waarin mensen die betrokken zijn bij hun buurt initiatieven nemen om jong en oud zich thuis te doen voelen. Hoe kijk je terug op 2009? Jan: Er zijn veel initiatieven op touw gezet. Door Stek, de buurtregisseur en door mensen in het veld. Nu maken Wat is jouw uitdaging als wethouder?

we de balans op om daar duidelijke speerpunten uit te

Jan: Het leuke is dat het een wereldbaan op lokaal

halen. Er liggen diverse plannen op de tekentafel. Bij

niveau is. Het gaat altijd om dingen die ertoe doen.

een aantal is Stek nauw betrokken, zoals De Engel en

Leefbaarheid en buurtgericht werken zijn mijn aan-

de Sportlaan. Nieuwbouw en herstructureringsplannen

dachtsgebieden. De uitdaging is ervoor te zorgen dat

geven bewoners altijd een onveilig gevoel. Hoe wordt

mensen niet eenzaam in een wijk leven, maar met hun

het? Wie komen er wonen? Blijft de buurt gezellig? De

buren samenleven. Als gemeentebestuur moeten wij

gemeente en Stek moeten samen draagvlak creĂŤren en

ervoor zorgen dat er mensen zijn die zich bezig houden

de bewoners enthousiast maken. We kunnen niet stil-

met de ontwikkeling van de buurten. Zodat die schoon

staan. Lisse is een levend dorp en moet dat vooral blijven.

en veilig zijn en dat er voldoende voorzieningen zijn. Wat is er veranderd sinds ik buurtregisseur ben? Jan: Er komen veel minder opmerkingen op mijn bureau terecht. Dat is een goed teken. Het betekent dat mensen jou als buurtregisseur weten te vinden. Het buurtgericht werken is nog in ontwikkeling. Daar heb je ook alle ruimte voor. We moeten het niet alleen willen doen, maar met elkaar. Dat geldt intern voor de diverse afdelingen en zeker ook extern met partners als Stek. Hoe verloopt de samenwerking met Stek? Jan: De samenwerking is heel natuurlijk gegroeid. Ik was net wethouder toen Hans Al bij Stek kwam. We zijn dus eigenlijk samen begonnen. Het is belangrijk als mensen elkaar vinden. Hans Al heeft samen met het managementteam de visie van Stek heel duidelijk vormgegeven. Zij hebben hetzelfde gevoel in hun genen.


16

Huurders belonen Stek met dikke 8 Stek behoudt Huurlabel KWH Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Voorsprong

(KWH) heeft in de periode van 1 juni tot en met

Wat opvalt, is dat Stek op de vijf gemeten labelonder-

21 augustus 2009 de kwaliteit van de dienstverlening

delen hetzelfde of hoger scoort dan het landelijke of regionale gemiddelde. ‘Op het onderdeel ‘Corporatie be-

van Stek gemeten. Er is gekeken naar de kwaliteit op vijf

zoeken’ scoren we hetzelfde als de collega-corporaties.

labelonderdelen: ‘Corporatie bezoeken’, ‘Woning zoe-

Op alle andere onderdelen doet Stek het beter dan

ken’, ‘Woning betrekken’, ‘Huur betalen’ en ‘Reparatie uitvoeren’. ‘Stek behaalde een ruime voldoende op alle

gemiddeld. Vooral op de onderdelen ‘Reparatie uitvoeren’ en ‘Woning betrekken’ neemt Stek een aanzienlijke voorsprong op de gemiddelde scores.’

gemeten labelonderdelen’ vertelt Johan de Greef. ‘De gemiddelde score is een dikke 8. Een goed resultaat in het eerste jaar na een fusie, waar we uiteraard trots op zijn.’

Aandachtspunten De scores van Stek op de vijf gemeten labelonderdelen variëren van een 7,5 tot een 8. ‘Uitstekende cijfers dus op de totale onderdelen. Dit wil echter niet zeggen,

Het rapport van het KWH geeft aan dat de verschillende

dat er geen deelgebieden zijn waarop Stek zich kan

vestigingen van Stek elkaar niet veel ontlopen. Wat be-

verbeteren. Enkele van de aandachtspunten die

treft de tevredenheid van de klant ten opzichte van 2007

we van het KWH mee hebben gekregen betreffen

zijn er wel verschillen. ‘Voor Stek als geheel geldt dat

de informatie op onze website (‘Corporatie bezoeken’)

de klant op drie van de vijf onderdelen nu meer tevre-

en het maken van goede en duidelijke afspraken

den is dan in 2007’, legt Johan de Greef uit.

(‘Reparatie uitvoeren’). Dat pakken we zeker op.’

Op het onderdeel ‘Reparatie uitvoeren’ scoort Stek aanzienlijk hoger dan de gemiddelde scores van collega-corporaties.


Binnen! nr. 4 I 2009

17

Stek werkt aan een ondernemingsplan Stek werkt momenteel aan een ondernemingsplan waarin ze haar activiteiten voor de komende drie jaar uiteen zet. De belanghebbende partijen waarmee Stek samenwerkt, zijn tijdens speciale lunchbijeenkomsten gevraagd hun input te geven voor het plan. De belanghebbenden zijn de gemeentes, huurders, zorg en welzijn, commerciële partijen (projectontwikkelaars, aannemers en makelaars) en adviseurs (Aedes, accountants, et cetera).

Hans Al geeft aan dat er bewust is

meer moeten samenwerken. Wij

komst gaan bouwen. Bovendien ga-

gekozen voor bijeenkomsten per

moeten en willen daarin veel

ven zij aan het belangrijk te vinden

categorie belanghebbenden. ‘Zo

nadrukkelijker onze rol oppakken.’

dat Stek een betrouwbare, profes-

konden we dieper op hun aan-

sionele partner blijft.’

dachtspunten ingaan. Bij de bijeen-

Doorstroming

komst met zorg en welzijninstanties

Tijdens het overleg met de project-

Met alle opmerkingen bij de hand,

kwamen bijvoorbeeld de groepen

ontwikkelaars en aannemers kwam

wordt het ondernemingsplan vast-

die door alle ontwikkelingen tussen

het gebrek aan doorstroming aan

gesteld. ‘Het wordt een praktisch

wal en het schip dreigen te raken

bod. ‘De mutatiegraad voor wonin-

stuk waarmee we met elkaar zowel

naar voren. Door bezuinigingen mo-

gen van Stek is nu minder dan vijf

intern als met de derde partijen

gen ze niet in speciale instellingen

procent. Er is dus eigenlijk geen

activiteiten kunnen opstarten.

wonen, dus komen zij in onze wo-

beweging. Ontwikkelaars en de cor-

Partijen moeten weten dat als zij iets

ningvoorraad. Er werd aangegeven

poratie kunnen daarin samen een

willen, Stek een goede partner is.’

dat ook de corporatie een signale-

goede rol spelen. We moeten goed

ringsfunctie heeft en dat we veel

nadenken over wat we in de toe-

Stek koopt grond Van Ostadestraat in Lisse Stek heeft de grond aan de Van Ostadestraat 1 in Lisse

Op de grond staat nu nog het oude ROC-gebouw. Het ge-

gekocht van het Regionaal Opleidingen Centrum in

bouw werd, na het vertrek van het ROC op deze locatie,

Leiden. De gemeente Lisse en Stek zien op deze locatie

de laatste twee jaar verhuurd aan de Openbare basisschool De Tweemaster in Lisse. Tot er definitieve plan-

graag sociale woningbouw. Hiervoor is een bestem-

nen zijn heeft Stek het pand antikraak verhuurd aan

mingsplanwijziging nodig. Deze procedure wordt in

AdHoc Beheer.Alle omwonenden zijn door Stek via een

2010 gestart. Tegelijkertijd start Stek met de ontwikkelingsplannen voor deze locatie.

brief geïnformeerd.


18

Op de foto met Sint Tijdens het buurtfeest konden de kinderen op de foto met de Sint. Ook konden alle aanwezigen op de foto in de zogenaamde ‘coverstudio’. Zo konden aanwezigen hun persoonlijke cover van Binnen! maken.


Binnen! nr. 4 I 2009

19

Herstructureringsproject Elsbroek feestelijk afgerond Sinterklaas eregast op feest Stek Stek stond in november uitgebreid stil bij de afronding van het herstructureringsproject in Elsbroek, Hillegom. Een groot deel van de wijk is geheel opgeknapt en vormt een markant stuk Hillegom waar zowel Stek als de gemeente als de bewoners blij mee zijn. ‘Want het gaat uiteindelijk om de mensen die hier wonen’, vindt Hans Al. De mijlpaal werd dan ook gevierd met de bewoners en de relaties. In een grote tent op het terrein van Himera werden donderdag de relaties ontvangen. Zij konden aan de hand van grote panelen de historie van het project bekijken. Glazen ramen aan een kant van de tent boden

met het feit dat er veel nieuwe woningen in een fraaie

een mooi uitzicht op de tuin en op de rest van het pro-

omgeving zijn opgeleverd.’

ject. Hans Al heette de aanwezigen welkom met een korte introductie. ‘Deze plek is genoemd naar de steden

Sinterklaas

uit de Griekse historie. Binnen Stek willen we onze

Bij een feestje horen cadeaus. Stek had de bewoners van

eigen historie niet vergeten. Onze voorvaderen zijn ooit

de wijk gevraagd wat zij graag wilden hebben voor de wijk.

begonnen om mensen met een kleine portemonnee

Niemand minder dan Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen

van huisvesting te voorzien. Dat is ook nu weer in deze

speciaal langs om de gekozen cadeaus symbolisch te

wijk gerealiseerd en daar zijn wij blij mee. Het is een

onthullen. Het bord met de wipkip uit het logo van Stek

gevarieerde mix van zorg- en starterappartementen

staat voor leefbaarheid. In de binnentuin van Himera

en huur- en koopwoningen geworden.’

zullen speeltoestellen voor de kleintjes en zitmeubilair en groenvoorzieningen worden aangebracht. In de

Schoolvoorbeeld

Maroniatuin wordt een kunstwerk naar keuze geplaatst.

Directeur Johan de Greef nam de relaties in zijn presen-

Twee dagen later was er een gezellig buurtfeest voor

tatie mee terug in de tijd dat de plannen voor de her-

de bewoners. Zo’n tweehonderd bewoners genoten van

structurering voor het eerst op tafel kwamen. ‘Het was

de muziek, een goochelaar, ballonnenclown en elkaars

een ingrijpend voorstel, maar de avond voor bewoners

gezelschap. Ook deze dag waren Sinterklaas en zijn

eindigde uiteindelijk met applaus. Vanaf dat moment

Pietermannen weer present, tot groot vermaak van de

werd een klankbordgroep opgericht. Die is er tot aan het

kleintjes die allen met de Goedheiligman op de foto

eind gebleven. Wij waarderen de inzet van de bewoners

mochten. Hans Al maakte de namen bekend van vier

die er steeds kritisch en altijd ondersteunend bij betrok-

inzenders van suggesties voor het cadeau. Meneer

ken zijn geweest.’ Burgemeester Toon Mans feliciteerde

Schelvis, de heer of mevrouw Langenbach, de heer

Stek met het resultaat. ‘Dit is een schoolvoorbeeld van

Tromp en mevrouw Blokker kregen een Stektas vol

hoe je in een sloop- en nieuwbouwproject met direct

met lekkers. De pannenkoeken voor de kinderen en het

betrokkenen om kunt gaan. Gedurende het proces zijn

winterbuffet met oer-Hollandse stamppotten bleken

er tegenslagen geweest, maar men heeft steeds doorge-

een schot in de roos te zijn.

zet. De architectuur heeft nogal wat tongen losgemaakt. Over smaak valt niet te twisten. De gemeente is content

> lees verder op de volgende blz: ‘Informele projectevaluatie’.


20

Johan de Greef en burgemeester Toon Mans nemen de aanwezigen mee terug in de tijd.


Binnen! nr. 4 I 2009

21

Stekkies Kerstgevelconcert Jacob Van Ruysdaelplein

Kerstactie Meerenburgh De wijkcommissie Meerenburgh is zaterdag

De bewonerscommissie van het Jacob van Ruys-

19 december helemaal in de ban van Kerst. Op

daelplein in Lisse organiseert ook dit jaar een zoge-

het grasveld achter de ondergrondse containers

naamd gevelconcert. Vrijdag 18 december zullen

van de Voerman – Weegschaal staat een grote

Zeemanskoor De Torren, Show- en marchingband

kerstboom en niemand minder dan de Kerstman

Da Capo en Jong Da Capo op de galerijen van de flat

brengt tussen 16.00 en 18.00 een bezoek aan de

hun kunnen vertonen. Het concert is gratis. Tussen

wijk. Kinderen kunnen met hem op de foto.

19.00 en 21.30 uur is iedereen van harte welkom

Uiteraard wordt er gezorgd voor glühwijn, choco-

van de kerstklanken te komen genieten. Voor

mel, krentenbrood en andere versnaperingen en

glühwein en erwtensoep wordt gezorgd.

wordt het geheel muzikaal omlijst.

Woonwinkel Stek Hillegom in de steigers De woonwinkel van Stek in de Hoofdstraat van Hillegom staat tijdelijk in de steigers. De bovenburen vervangen het oude dak voor een nieuw. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. De aannemer beperkt de overlast voor klanten van Stek zoveel mogelijk.

Informele projectevaluatie Tijden een openbare bijeenkomst

van HOZO, dat de zorgappartemen-

werd het herstructureringsproject

ten huurt, de architect, aannemer en

Goed Wonen geëvalueerd. Onder

bewoners gaven acte de precence.

enthousiaste leiding van de be-

Johan de Greef was niet onverdeeld

kende journalist en oud-Hillegom-

tevreden over de opkomst. ‘Je hoopt

mer Frénk van der Linden (‘Ik ben

altijd op meer. Daarentegen ben ik

Frénk van der Linden leidt de evaluatie

een echt PAGO-mannetje, wij huur-

zeer te spreken over het verloop van

van het herstructureringsproces.

den van PAGO.’) gingen enkele tien-

de discussie. Ik denk dat dit een heel

tallen aanwezigen op informele

goede manier is om met elkaar het

heeft Wilfred van der Plas, manager

wijze in discussie met Stek en de

proces te bespreken en vooral ervan

Wonen, toegezegd dat de knoppen

gemeente over het verloop van het

te leren. Zowel voor Stek als voor de

om de deur naar de berging auto-

proces. Onder andere leden uit de

gemeente zijn daarvoor verbeter-

matisch te ontsluiten nog dit jaar

voormalige bewonerswerkgroep,

punten te noemen. Uiteraard gaven

geplaatst worden. Als conclusie kan

vertegenwoordigers van de

bewoners vooral praktische zaken

worden gesteld dat mensen hier

VrouwenAdviesCommissie,

aan. Zij hebben er iedere dag mee te

met veel plezier wonen en dat veel

Koppers Makelaars die de koopwo-

maken. Zaken die nog lopen, pakken

Hillegommers trots zijn op het

ningen heeft verkocht, de directie

we dan ook zo snel mogelijk op. Zo

eindresultaat.’


22

‘Onderverhuur is verboden en onrechtvaardig’ Stek pakt woonfraudeurs aan

Woonfraude is Stek een doorn in het oog. ‘De woningnood is hoog, waardoor de regio Holland Rijnland lange wachttijden kent voor woningzoekenden’, legt Yvonne van der Sluis, manager Wonen Lisse en Teylingen uit. ‘Het komt helaas voor dat huurders hun woning door-

‘Woonfraude is Stek een doorn in het oog’

verhuren aan anderen. Dit mag niet. Ook een bedrijf vestigen in een huurwoning of hennepteelt is niet toegestaan. De woningzoekenden die netjes staan ingeschreven moeten hierdoor langer wachten. Dat vinden wij onrechtvaardig.’

Onze woonconsulenten worden opgeleid door een bureau

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

dat gespecialiseerd is in het bestrijden van woonfraude.

Onze huurders wonen graag in een prettige buurt waar

‘Als we woonfraude vermoeden, zoeken wij allereerst uit

mensen elkaar kennen en durven aan te spreken.

of dit klopt. Als dat zo is, kan Stek een juridische proce-

Omdat huurders, beter dan Stek, dagelijks zien wat er

dure starten. De rechter vragen wij dan de huurovereen-

in hun wijk gebeurt, kunnen zij belangrijke informatie

komst te ontbinden en de schade die Stek heeft geleden,

hebben over onrechtmatige bewoning’, geeft Yvonne

te verhalen. In dat geval komt de woning leeg en wordt

van der Sluis aan. ‘Signalen over fraude kunnen zij

deze opnieuw verhuurd via www.Woonzicht.nl.’ Door

bij onze woonconsulenten melden. Zij zijn dagelijks

nauwe samenwerking met de gemeentes Hillegom, Lisse

bereikbaar op het telefoonnummer 0252 430 500.

en Teylingen hoopt Stek het woonfraudeprobleem nog

Ook kan een e-mail worden gestuurd naar

effectiever te kunnen aanpakken.

info@stek-wonen.nl.

Wat is woonfraude?

3 Onrechtmatig gebruik. Een woning wordt bijvoor-

Woonfraude heeft meerdere verschijningsvormen:

beeld gebruikt voor pensionvorming, drugsverkoop

1 Onrechtmatige bewoning. Een woning is aan iemand

en wietteelt (in strijd met bestemmingsplan en

verhuurd die volgens de regels niet in aanmerking komt (in strijd met huisvestingsverordening). 2 Onrechtmatige doorverhuur. Een woning is geheel of gedeeltelijk zonder medeweten en instemming van Stek doorverhuurd (in strijd met huurcontract).

criminele activiteiten). Ook andere vormen van woonfraude, zoals het huisvesten van illegalen of seizoensarbeiders vallen onder onrechtmatig gebruik.


Binnen! nr. 4 I 2009

23

Win met uw persoonlijke sfeerfoto Kerst in en om het huis Wat betekent ‘kerstsfeer’ bij u thuis? Stek is op zoek naar de meest sfeervolle seizoensfoto in of om het huis. Dat kan een foto van de kinderen bij de kerstboom zijn, de mooi verlichte voortuin of het hele gezin aan het kerstontbijt. Stuur uw meest sfeervolle feestdagfoto voor 20 januari 2010 naar info@stek-wonen.nl of breng uw foto langs op een van onze kantoren. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en wordt bekend gemaakt in de volgende editie van Binnen.

Toch extramurale zorg en zusterpost Herenstaete aangepast voor bewoners met zorgbehoefte Stek heeft samen met de gemeente Teylingen en Activite een principeovereenkomst bereikt over aanpassing van Herenstaete in Voorhout. Centraal staat dat de negentien tijdelijk elders in Voorhout gehuisveste senioren met zorg weer naar het complex kunnen terugkeren. Hans Al spreekt van een suboptimale oplossing. ‘We hadden liever vanaf het begin af aan meer flexibiliteit ingebouwd. Nu moet je aanpassingen doen in een bestaand gebouw. Voor de bewoners is dit een goede oplossing en daar doen we het uiteindelijk voor.’ In Herenstaete, dat na oplevering

te wonen. De woningen hebben

aan gewerkt om binnen een korte

Agneshove gaat heten, komt een

allen een zusteroproep- en brand-

periode een oplossing te vinden.’

zorgcentrum waar extramurale zorg

meldsysteem.’ Ook wordt er een

kan worden verleend aan mensen

zusterpost gerealiseerd.

Keuze Stek streeft ernaar de verbouwde

die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het appartement boven het

Kwetsbaar

woningen en het zorgcentrum rond

zorgcentrum staat nog leeg. ‘Wij

De impasse rond Herenstaete

april 2010 op te leveren. De andere

kopen dit appartement. Hierin kan

ontstond in de zomervakantie en

43 huurwoningen in Herenstaete

een inpandige trap naar het zorg-

zorgde voor veel onrust en com-

zijn al opgeleverd. ‘Daarin keren ook

centrum worden gemaakt. Verder

motie. ‘Dat betreuren wij. Het gaat

bewoners van de voormalige Agnes

maken we een doorbraak vanuit dat

om een kwetsbare doelgroep. Als cor-

terug. Zij hebben de keuze om nu te

appartement naar de galerij met

poratie vinden wij het belangrijk dat

verhuizen, of straks als het zorgcen-

negentien woningen waar mensen

er een mooi resultaat behaald wordt.

trum klaar is.’ Voor het Grand Café

die lichte zorg nodig hebben, komen

We hebben er met alle partijen hard

wordt nog een uitbater gezocht.


Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Bezoekadres Voorhout Beukenrode 33 maandag en woensdag 8.00-12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500 www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Klachtencommissie Wonen Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Openingstijden feestdagen In verband met de feestdagen hebben de kantoren van Stek in Hillegom en Lisse op de volgende dagen gewijzigde openingstijden: Donderdag 24 december van 08.00 – 15.00 uur Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) gesloten Donderdag 31 december van 08.00 – 15.00 uur Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten Maandag 4 januari vanaf 10.00 uur geopend Ons kantoor in Voorhout is gesloten van woensdag 23 december tot en met maandag 4 januari 2010. Voor calamiteiten is Stek buiten deze uren telefonisch bereikbaar op 0252 430 500.

Binnen 4  
Binnen 4