Page 1

27/2016 Het magazine van Stek over wonen en meer

W

5 tick in e A ttrac ts voor tiep Duinr ark ell

Dubbele aflevering Binnenkijken bij… Fusie tussen Stek en Warmunda

‘Een verrassend leuke ontmoeting’ Buurtbewoners in Hillegom helpen elkaar


Inhoud

Bezoekadres & openingstijden

4 Nieuwbouw­ projecten van Stek

Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

16 Tweemaal Binnenkijken bij…

1 Waar je thuis bent

14 Kritiek op woningverkoop

2 Fusie tussen Stek en

19 Paspoort: Dennis Salamat

Warmunda 8 Stekkies

20 Gevolgen van de nieuwe Woningwet

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl Reparatieverzoeken T 0252 430 500 Klachtencommissie Wonen (alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon

9 Vraag het aan Stek

22 Puzzel

Binnen is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

10 Online huurdersportaal

23 Woontrends

Oplage 7.100 exemplaren

11 Zonnepanelen groot succes

25 Activiteitenkalender

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Linda de Ruyter, Jolanda Meijer, VeldWerk Tekst en Communicatie, Smidswater

12 Genieten in Swaenendreef

Ontwerp Smidswater Fotografie Sven van der Vlugt, Edwin Weers, Corine Zijerveld, Stek Drukwerk Albani drukkers

24 Hoe was het in…


Waar je thuis bent

‘Gezellig een stukje wandelen’ ‘Je moet er niet teveel van maken hoor’, benadrukt Yvonne Elzenga (81 jaar, rechts op de foto)

‘Welzijnswerk Hillegom brengt mensen bij elkaar’ Binnen 27 / 2016

‘Het is gewoon gezellig een stukje wandelen door het dorp en na afloop drinken we ergens een kopje koffie.’ Het is op deze zonnige lentedag dat zij dorpsgenoot Els van Berkel voor de tweede keer ontmoet. De eerste keer was op een avond georganiseerd door Welzijnswerk Hillegom waar diverse Hillegommers bij elkaar kwamen. Vraag van de avond: hoe kunnen we als buurtbewoners iets voor elkaar betekenen? Yvonne Elzenga vervolgt: ‘Ik heb geen kinderen of klein­ kinderen, dan zit je hier in het dorp soms best alleen. Dus zo’n wandelaanbod van Els is hartstikke leuk. En wie weet kan ik ook een keer iets voor iemand doen. Ik heb in de Verenigde Staten gewoond, dus ik kan helpen met Engelse les.’ Meer weten over dit project? Kijk dan op: www.hillegomvoorelkaar.nl.

1


Actueel

Stek en Warmunda gaan samen Ze zitten er vol vertrouwen en opgewekt bij. Hans Al, bestuurder van Stek, en Marja Duiverman, bestuurder van Warmunda. Beide organisaties gaan samen. Ze werken er hard aan om het fusieproces soepel te laten verlopen. Het samengaan van beide organisaties levert veel voordelen op voor de volkshuisvesting.

Met zevenhonderd woningen en zes medewerkers is de Warmondse woningstichting aanzienlijk kleiner dan Stek. Hans Al benadrukt de gelijkwaardigheid: ‘Natuurlijk lijkt het op een soort overname als je er zo van de buitenkant naar kijkt. Maar dat is het niet. Het beleid van Warmunda wordt doorgezet. Alle geplande investeringen in de woningen en bouwplannen gaan gewoon door. Daar verandert niets aan. Er blijft in Warmond ook een steunpunt voor huurders en woningzoekenden open waar ze met alle vragen terecht kunnen. De openingstijden stellen we in overleg met de huurdersvereniging Warmondig vast. Los daarvan delen we dezelfde visie op volkshuisvesting, voeren we min of meer hetzelfde beleid en zijn we allebei financieel gezond. We zijn gelijkgestemd en gelijkwaardig.’

SAMENSMELTING Het initiatief om samen te smelten, komt vanuit Warmunda. Marja legt uit waarom: ‘De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de volkshuisvesting. Je moet meer en sneller verantwoording afleggen, allerlei cijfers en infor­matie samenstellen en overleggen. De kennis en kunde die nodig is om woningen te bouwen verandert snel. De manier van bouwen verandert, maar ook de technische installaties in de woning voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie. Er is meer overleg nodig, met huurders, maar ook met de

2

‘We zijn gelijkgestemd en gelijkwaardig’ gemeentes. Bij al die zaken heb je goede professionals nodig. Die hebben we gelukkig wel, maar als iemand ziek wordt, hebben we gelijk een probleem. We zijn kwetsbaar. Met de samensmelting lossen we dat op.’

COMMUNICATIE Dat klinkt logisch, maar gaan huurders daarop vooruit? Marja is overtuigd van wel en geeft ook concrete voorbeelden. ‘Neem de communicatie en participatie rond verbouw- of nieuwbouwprojecten met huurders of toekomstige huurders. Stek heeft daar professionals voor in dienst die daar veel ervaring mee hebben. Ook is Stek bezig met de realisatie van een online huurdersportaal. Huurders kunnen straks online hun eigen gegevens wijzigen of hun reparatieverzoek direct in de agenda bij een vakman plannen. Daarnaast gebruikt Stek actief social media. Allemaal zaken waar Warmunda eigenlijk te klein voor is om dat op een goed professioneel niveau te doen. Dus moet je naar een grotere schaal.


Geografisch gezien is Stek dan als corporatie midden in de Bollenstreek een logische partner.’

LAGERE KOSTEN

Door de kleinere schaal zijn de risico’s goed te overzien. Verder zijn de vier mensen die bij ons in dienst komen, leuke, energieke collega’s. Ook daar verwacht ik veel van.’

De voordelen voor Warmunda lijken logisch. Wat schiet Stek er eigenlijk mee op? ‘Meer dan je denkt,’ zegt Hans Al. ‘Als we samengaan, dan is de organisatie sterker. Er komen meer woningen bij. Dat versterkt de basis en verlaagt de lasten. De vaste medewerkers van Warmunda komen bij Stek in dienst. Door pensionering en afloop van contracten gaat het om vier mensen. Dus gemiddeld genomen gaan de beheerkosten flink omlaag. Daardoor blijft er meer geld over voor de volkshuisvesting.’

HUURVERHOGING

SENIOREN

Als we kijken naar de tijdlijn? ‘1 januari 2017 is het streven’, geeft Marja aan. ‘We hebben dat niet helemaal in eigen hand. De minister moet toestemming geven en die doet dat alleen met een positief advies van de huurdersorganisaties en van de betrokken gemeenten. Begin september willen we de aanvraag naar de minister sturen. Gezien het enthousiasme van alle belanghebbenden om ons heen en de manier waarop het samengaan wordt opgepakt, verwacht ik dat alles soepel zal verlopen.’

Is meer geld het enige voordeel? ‘Nee!’ zegt Hans stellig. ‘Warmunda is bijvoorbeeld bezig met een experiment in het seniorenbeleid. In het kort komt het erop neer dat senioren met een laag inkomen, toch naar een duurdere seniorenwoning kunnen verhuizen. Ze blijven dan de ‘oude’ lagere huur betalen van hun voormalige huurhuis. Voorwaarde hiervoor is dat ze een eengezins­ woning achterlaten, zodat er doorstroming ontstaat op schaarse woningen. Warmunda kan dit soort plannen goed uit­proberen, omdat ze kleiner zijn.

Binnen 27 / 2016

‘Op een aantal onderwerpen werken we nu al intensief samen’, zegt Marja. ‘Zo hebben we de jaarlijks terug­ kerende huurverhoging voor 2016 al op elkaar afgestemd. Hierdoor betalen huurders van Warmunda met een middeninkomen (huishoudinkomen tussen de € 34.678 en € 44.360) een lagere huurverhoging dan dat wij eerst gepland hadden.’

DE PLANNING

3


Projectenoverzicht

Maak kennis met de nieuwbouw van Stek Stek bouwt in 2016 en 2017 veel nieuwe sociale huurwoningen, zo leert een rondje door de Bollenstreek. Op deze pagina’s vindt u een overzicht van de verschillende nieuwbouwprojecten. U leest wanneer ze worden opgeleverd. En net zo belangrijk: u krijgt een eerste indruk van hoe het eruit gaat zien.

Als Binnen een rondje langs de Stek-nieuwbouwprojecten maakt, spreken we ook met manager Vastgoed Emile Linotte. Hij vertelt over de stand van zaken: ‘De nieuwbouwprojecten voeren we deels samen met projectontwikkelaars uit. Over sommige projecten werd al jaren gepraat, maar het kwam maar niet tot bouwen. Ze beginnen namelijk pas met bouwen als ze weten dat ze de koopwoningen ook echt kunnen verkopen.’ ‘De woningmarkt trekt nu weer enorm aan in de streek. Vrijwel alle koopwoningen in de gezamen­lijke projecten zijn verkocht en dus wordt er weer volop gebouwd. Bij een ander deel van onze nieuwbouw­ projecten gaat het om nieuwbouw na de sloop van oude huurwoningen. In 2017 wordt het merendeel van de nieuwe woningen opgeleverd.’

4

DE WATERKANTEN (LISSE)

Stek bouwt deze appartementen aan de ringvaart met uitzicht op de Haarlemmermeer en Lisse. Huurders kunnen straks parkeren onder het appartementen­­gebouw. De ruime eengezins­ woningen worden in een boog gebouwd tegenover het nieuwe zwembad. Deze woningen zijn bedoeld voor bewoners van de Van Speykstraat van wie de woningen de komende jaren worden gesloopt.

42 appartementen • 14 eengezinswoningen • Oplevering: eengezinswoningen eind 2016, appartementen in 2017


UITERMEER (LISSE)

De woningen passen goed in de bestaande wijk. De woningen zijn bereikbaar vanuit een centrale hal; een galerij aan de buitengevel is daardoor niet nodig. Het appartementengebouw ziet er vriendelijk uit door de afgeronde hoeken en balkons.

29 appartementen • Oplevering: 2017

DE VEILINGMEESTER (LISSE)

Stek bouwt comfortabele appartementen op de plek van de oude Hobahohallen in het hart van Lisse. De buitenkant van de gevel heeft wel iets weg van een oude bollenschuur.

46 appartementen • Oplevering: 2017

Binnen 27 / 2016

5


26 appartementen • Oplevering: eind 2016

MICHIEL DE RUYTERSTRAAT (HILLEGOM)

De appartementen maken deel uit van een groter plan waar vroeger de Schoonderbeek garage stond. In het omliggende gebied komen parkeerplaatsen. Daardoor komt er meer woonruimte vrij. Op de begane grond komen er acht appartementen mét tuin. Een aantal voormalige bewoners keert terug.

LEEMBRUGGENSTRAAT (HILLEGOM)

Dit project gaat na de zomer van start. Vóór de sloop van de oude woningen was er maar weinig groen in de wijk en parkeren was vaak een probleem. In het nieuwe plan is hier ruimte voor gemaakt.

16 appartementen • 7 eengezins­woningen • Oplevering: 2017

6


HART VAN HOOGHKAMER (TEYLINGEN)

In Teylingen verrijst de nieuwe wijk Hooghkamer van maar liefst 850 woningen. Stek bouwt hier 73 sociale huurappartementen in het gedeelte Hart van Hooghkamer. 73 appartementen • Oplevering: 2017

Wilt u weten meer over d eze projec ten? Ki jk op onz www.s e website tek-wo nen.nl .

HOF VAN HOOGHKAMER (TEYLINGEN)

De Hof van Hooghkamer is ook onderdeel van de nieuwe wijk, waar voldoende ruimte voor groen is ingepland.

18 appartementen • 17 eengezins­woningen • Oplevering: 2017

Binnen 27 / 2016

7


Feestelijke start bouw in Voorhout

Opfrisser voor het groen

In maart werd de start van de bouw van het appartementencomplex Hart van Hooghkamer in Voorhout gevierd. Wethouder Bas Brekelmans en bestuurder Hans Al hadden de eer om het feestelijke startsein te geven voor de bouw van de 105 huur- en koopappartementen, waarvan 73 huurappartementen voor Stek. Zie ook het artikel op pagina 7.

Stek heeft de tuinen rondom de gerenoveerde flats aan het Rembrandtplein en de Kleine Ooievaarstraat opgeknapt. De tuinen waren verzakt door het bouwverkeer. De oude struiken zijn weggehaald en waar nodig is de grond opgehoogd. Ook is er nieuw gras ingezaaid. De wijk is ervan opgefrist en weer helemaal zomerklaar!

Nieuw entree voor flat De Kleine Ooievaar Het oude bord bij de entree van De Kleine Ooievaar was versleten. Stek plaatste op verzoek van de bewonerscommissie een nieuw bord bij de ingang. De flat is zo mooi opgeknapt en de entree ziet er weer uitnodigend uit.

Lagere huurverhoging voor Stek-huurders Stek verhoogt de huur voor veel huurders met 0,6% (inflatiecorrectie). Dat is minder dan de verhoging die corporaties van het Rijk mogen doorvoeren. De huurstijging van 0,6% geldt voor huurders van een sociale huurwoning met een bruto inkomen tot € 44.360 per jaar. ‘Stek wil wonen betaalbaar houden, daarom voeren wij voor de laagste en middeninkomensgroep een verhoging door van 0,6%. Dit zijn ruim 4.300 huurders in Hillegom, Lisse en Teylingen’, aldus Stek-bestuurder Hans Al. Voor bewoners met een huishoudinkomen boven de € 44.360 rekent Stek een huurverhoging van 4,4%. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2016. Sinds 2013 krijgen mensen met een sociale huurwoning in Nederland te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid wil dat mensen met een hoger inkomen verhuizen naar een duurdere woning, zodat de goedkopere huurwoningen vrijkomen voor mensen met een lager inkomen. Jaarlijks stelt de overheid het maximale percentage van de huurverhoging vast. Corporaties overleggen met hun huurdersvertegenwoordiging over de hoogte van het percentage van de huurverhoging. Hoger dan de overheid voorschrijft mag niet, lager mag wel.

8


Vraag het aan Stek

Welke huur past bij u?

Er zijn in Nederland te weinig goedkope huurwoningen. Daarom heeft de overheid per 1 januari 2016 de regels veranderd. Hierdoor kunnen nieuwe huurders met een hoog inkomen geen goedkope woningen meer huren. En kunnen nieuwe huurders met een laag inkomen geen dure woning meer huren. Maar welke woning met welk huurbedrag kunt u dan wél huren?

1

CORPORATIES MOETEN VANAF 1 JANUARI ‘PASSEND TOE­ WIJZEN’. WAT IS DAT EIGENLIJK? U kunt vanaf 1 januari 2016 alleen naar woningen met een bepaalde huurprijs verhuizen die past bij uw inkomen. Dat heet ‘passend toewijzen’. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

2

HOE WERKT DAT DAN? Een rekenvoorbeeld. U heeft een tweepersoonshuishouden met een maximaal huishoudinkomen van € 30.000 euro per jaar. U bent op zoek naar een nieuwe huurwoning in de Bollenstreek.

Binnen 27 / 2016

Uw maximale huurprijs is dan € 568,68 per maand.

3

HOE WORDT DIT GECONTROLEERD? Bij toewijzing van een huur­woning moet u een inkomensverklaring (IBRI) van de Belastingdienst inleveren. Aan de hand van deze verklaring controleert Stek of het inkomen past bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet.

4

EN HOE ZIT DIT DAN VOOR MIJ? Stek heeft op haar website een handig hulpmiddel voor u gemaakt. Daarmee weet u direct

in welke categorie u kunt zoeken. Het werkt supereenvoudig. U klikt aan hoe hoog uw inkomen is en direct daarna ziet u tot welke maximale huurprijs u kunt huren. Ga naar www. stek-wonen.nl en klik op ‘ik zoek een woning’ en het tabblad ‘huurtool’.

MEER WETEN? Bezoek de website www.woningnethollandrijnland.nl. Heeft u nog een vraag? Mail dan naar: info@stek-wonen.nl.

9


Actueel

Meld uw reparatieverzoek 24 uur per dag, zeven dagen per week We zoeken woningen via het internet, we bankieren via het internet, we boeken vakanties via het internet. Hoog tijd dat u via de website van Stek reparaties en tal van andere zaken gaat regelen. Deze zomer gaat de vernieuwde website live. Maak nu al kennis met de belangrijkste vernieuwingen.

1. ALTIJD HET GOEDE ANTWOORD

4. IS DIT EEN GROOT PROJECT?

U kon altijd al bij ons terecht met al uw vragen: aan de balie, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Vanaf juli kan dit ook digitaal op onze website, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Zeker! Al ruim twee jaar zijn bij ons de voorbereidingen aan de gang. Zo onderzochten de medewerkers alle mogelijke huurdersvragen en antwoorden. Die zijn inmiddels allemaal digitaal vastgelegd.

2. DE BESTAANDE WEBSITE WORDT UITGEBREID?

5. HOE WEET STEK OF HET WERKT EN VEILIG IS?

Ja dat klopt. U vindt daar straks vrijwel alle antwoorden. Daarnaast kunnen huurders straks ook online een aantal veelvoorkomende zaken zelf regelen. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van een reparatieverzoek wanneer het u uitkomt. Of bijvoorbeeld een huurbetaling doen of uw huur opzeggen. Dat wordt straks allemaal mogelijk op uw eigen beveiligde pagina (met inlogcode) op de website. Handig!

Voordat wij de vernieuwde website in gebruik nemen, wordt alles uitgebreid getest. Hierbij zijn ook een aantal huurders van bewonerscommissies betrokken. Is het logisch? Werkt het goed? Pas dan maakt iedere huurder kennis met de nieuwe mogelijkheden op de website. Tegen die tijd ontvangt u per post instructies waarmee u voor de eerste keer kunt inloggen en van alle mogelijkheden gebruik kunt maken.

3. VERDWIJNT HET PERSOONLIJKE CONTACT?

ALLE MEDEWERKERS DEZELFDE INFORMATIE

Nee hoor, dat contact blijft gewoon. U kunt tijdens openings­ tijden blijven langskomen of bellen. Maar straks kunt u zelf kiezen of dat voor u handig is, of dat het makkelijker is om het te regelen via de website. Zo kunt u ook in het weekend of ’s avonds een reparatieverzoek melden en inplannen op een tijdstip dat het u uitkomt.

Niet alleen de website wordt verbeterd, ook de mede­werkers van Stek kunnen informatie beter vastleggen. Hierdoor weet een medewerker het als er eerder telefonisch contact is geweest en ook wat er besproken is. Daardoor kan Stek u beter van dienst zijn.

10


Samen besparen

Huurders enthousiast over zonne-energie ‘Huurders zijn heel blij met de zonnepanelen’, vertelt projectleider Michiel Wesselman over de eerste ervaringen met panelen op de daken van onze woningen. ‘Daarom gaan we er nu vol voor. Dit jaar willen we driehonderd woningen voorzien van panelen.’ ‘We zijn vorig jaar gestart om op dertig huurwoningen in Den Engel in Lisse zonnepanelen aan te brengen’, legt Michiel uit. ‘Huurders die wonen in een huis met zonnepanelen besparen elke maand gemiddeld een paar euro. Bewoners vinden het leuk om mee te doen, horen we. Zo kunnen huurders op hun smartphone bijvoorbeeld zien hoeveel energie er overdag wordt opgewekt op hun dak. De panelen wekken gemiddeld dertienhonderd kilowattuur per huishouden per jaar op. Een huishouden verbruikt gemiddeld tweeduizend kilowatt.’

Binnen 27 / 2016

ENERGIEZUINIG Stek plaatst in 2016 zonnepanelen op driehonderd huurwoningen. Altijd op basis van vrijwilligheid. Kunnen huurders die dit willen zich aanmelden? ‘Nee, we pakken dit straatsgewijs aan’, legt Michiel uit. ‘We kiezen logischerwijs appartementen en woonhuizen die geschikt zijn voor panelen en voorlopig ook niet hoeven te worden gerenoveerd. Als dit ook weer goed verloopt, willen we volgend jaar nog een keer driehonderd woningen voorzien van zonnepanelen. Huurders krijgen hierover bericht van ons. Met alle zonnepanelen wordt het wonen bij Stek steeds energiezuiniger!’

11


Actueel

‘We organiseren veel gezellige dingen’ Zo’n drie jaar geleden verhuisde hij naar Swaenendreef in Lisse. Eigenlijk wilde hij nooit meer bestuurswerk doen, maar inmiddels is hij toch weer voorzitter van de bewonerscommissie. Dirk Adrichem: ‘Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik vermoed dat mensen het waarderen.’

12


Dirk Adrichem (tweede man van links), tijdens de maandelijkse borrel met de buren.

HOE KWAM U IN SWAENENDREEF TERECHT? ‘Ik ben slecht ter been en ik had een eengezinswoning met drie verdiepingen. Toen kreeg ik een appartement hier in de flat. Ik woon hier helemaal naar m’n zin. Alles gelijkvloers en een fantastisch uitzicht. Vanuit de achterzijde kijk ik over de bollenvelden en vanuit de woonkamer zie ik een parklandschap tot aan de A44. Voor mij is het hier de goudkust van Lisse. Ooit is dit gebouw dan ook neergezet voor de rijke bollen­ boeren die hier een oude dag op welstand wilden doorbrengen.’

TOEN U HIER KWAM, WAS DE SITUATIE HEEL ANDERS? ‘Het appartementengebouw met vooral senioren was eigendom van een Haagse corporatie, Staedion. Het was toen nog een serviceflat. Zo was er vast personeel met een locatiemanager, huismeester, schoonmaker en een bemande receptie. Dat zag je natuurlijk ook terug in de servicekosten van wel bijna € 400 per maand.’

EN NU? ‘Stek heeft het appartementengebouw gekocht en er sociale huurwoningen van gemaakt. Met als gevolg dat de huren omlaag zijn gegaan en er geen vast personeel meer in dienst is. Daardoor doen we nu meer zelf. Zo organiseren we als bewonerscommissie een wekelijks koffie-uurtje en houden we een maandelijks happy hour in de gemeenschappelijke ruimte. Daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Van de inkoop tot koffie serveren. Maar dat loopt eigenlijk heel goed. Zo zet penningmeester George Melgers,

Binnen 27 / 2016

‘Ik woon hier helemaal naar m’n zin’ 91 jaar oud, de koffie en ruimt hij de vaatwasser in en uit. We doen natuurlijk niet alles zelf: voor een reparatieverzoek bellen of mailen we nog steeds met Stek.’

EN HET PERSONEEL VERTROK ‘Het was niet leuk voor het personeel. Gelukkig hebben de meesten ander werk gevonden. De schoonmaakster van 62 jaar werkt inmiddels weer hier. Zij maakt nu een paar uur schoon per maand, onder meer de conversatiezaal. Daar hebben wij ons hard voor gemaakt.’

EN HET OVERLEG MET STEK? ‘Ik was eerst wat terughoudend, maar het contact loopt soepel. Alles is bespreekbaar. Zo heeft Stek direct al het hang- en sluitwerk vervangen aan de voorkant, voor de beveiliging tegen inbraak. Dat geeft een veilig gevoel. De bewoners zijn tevreden.’

HEEFT U NOG PLANNEN IN DE FLAT? ‘Ik ben van huis uit natuur­ kundige. Ik geef graag spreekbeurten over onderwerpen als het ontstaan van het heelal en de evolutietheorie. De uitdaging is om dat op een eenvoudige manier te doen. Zodat mijn kleinzoon en mijn moeder van 99 het ook begrijpen. Ik ga binnenkort nog eens kijken of ik hier een aantal bewoners voor kan interesseren.’

13


Actueel

Waarom verkoopt Stek woningen terwijl er een tekort is aan sociale huurwoningen? Stek ontvangt berichten dat bewoners en woningzoekenden in de Bollenstreek zich zorgen maken. Ze vinden maar geen geschikte sociale huurwoning. En ondertussen verkoopt Stek woningen. Waarom doet Stek dat? Manager Woonservice Yvonne van der Sluis legt uit. WAT VINDT U VAN DE KRITIEK VAN HUURDERS? ‘Dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn simpelweg te weinig beschikbare sociale huurwoningen. En die woningverkopen helpen daarbij niet.’

MAAR WAAROM VERKOOPT STEK DAN W ­ ONINGEN? ‘Met de opbrengst van de woningverkopen investeren we in nieuwbouw en onderhoud. Bovendien zorgen die inkomsten er ook voor dat we onze huurwoningen betaalbaar houden en dat we kunnen bouwen aan de toekomstige woning­voorraad. De afgelopen jaren verkocht Stek rond de dertig woningen.’

STEK HEEFT DE HUIZENVERKOOP AANGEPAST? ‘Ja, we temperen het aantal verkoopwoningen. We verkopen niet alle woningen die daarvoor bestemd waren. Stek heeft in de eerste vier maanden van 2016 al veertien woningen uit de verkoop gehaald en deze weer via WoningNet te huur aangeboden.’

14

MAAR ER ZIJN OOK ANDERE REDENEN WAAROM ER TE WEINIG SOCIALE ­HUUR­WONINGEN BESCHIKBAAR KOMEN ‘Een deel van de beschikbare huurwoningen komt terecht bij urgente woningzoekenden. Bijvoorbeeld omdat een huurwoning wordt gesloopt, dan krijgt die huurder urgentie en dus een woning met voorrang. Daarnaast heeft iedereen de berichten gelezen over de huisvesting van statushouders in corporatiewoningen. Die verplichting heeft Stek ook. Wij huisvesten in opdracht van de overheid een aantal statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen die hier officieel mogen blijven. Dat zorgt er ook voor dat er minder huur­woningen beschikbaar komen.’

WAT VERSTAAT STEK ONDER EEN GOEDE DOORSTROMING? ‘Dat er voldoende sociale huurwoningen vrijkomen voor de verschillende doelgroepen. Van jongeren tot ouderen, zodat


TE verkocht KOOP

TE KOOP

woningzoekenden een woning kunnen vinden die past bij hun situatie en leeftijd. Door meerdere oorzaken komen er de laatste jaren minder woningen beschikbaar voor de sociale verhuur. En is er nu dus sprake van een matige doorstroming. Daar heeft Stek weinig invloed op. Vroeger wisselden ongeveer vierhonderd huurders van woning. Nu zijn dat er nog maar driehonderd per jaar.’

WAT ZIJN DE OORZAKEN DAT HUURDERS ­ MINDER VERHUIZEN? ‘Er zijn verschillende oorzaken. We hebben steeds meer oudere huurders en juist ouderen verhuizen maar weinig. Ze zijn gek op hun huis. Maar ook omdat hun huidige huurwoning vaak groter en goedkoper is dan de nieuwe passende woning, denk aan een modern seniorenappar­ tement. Veel andere huurwoningen zijn duurders dan de huidige woning, waarin de huurder vaak al lange tijd woont. Ook kan het inkomen van huurders te hoog zijn voor een andere sociale huurwoning en moeten ze dus naar de vrije huur­sector. Dat is een reden om te blijven zitten in je huidige huurwoning.

EN DE SCHEEFWONERS? ‘Scheefwoners zijn huurders die, naar maatstaven van de overheid, een te hoog inkomen hebben om in een sociale huurwoning te wonen. Het probleem is dat zij niet kunnen doorstromen omdat er geen geschikte woningen vrijkomen.

Binnen 27 / 2016

TE HUUR

TE verkocht KOOP

Gemiddelde wachttijd is ruim 6 jaar

Een koopwoning is meestal financieel niet haalbaar. Goedkopere vrije sector huur (huurprijs tussen € 750 en € 1000 per maand) is er vaak niet en een huur vanaf € 900 is te hoog gegrepen. Ook zien we dat huurders bij een onzekere economie en geen geschikt aanbod blijven zitten waar ze zitten.’

DE PROBLEMEN ZIJN DUIDELIJK. WAT KAN STEK ERAAN DOEN OM DOORSTROMING WEER OP GANG TE BRENGEN? ‘We doen er alles aan om de doorstroming weer op gang te krijgen. Zo hebben we oudere huurders die in een een­ gezinswoning woonden voorrang gegeven om te verhuizen naar een appartement. Op die manieren komen eengezinswoningen beschikbaar. Dat soort initiatieven noemen we Lokaal Maatwerk. En dat werkt.’

WACHTTIJD De gemiddelde wachttijd voor een sociale huur­ woning in Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout bedraagt ruim zes jaar. Dit is ­gebaseerd op cijfers uit 2015 van WoningNet Holland Rijnland.

15


Binnenkijken bij...

Nassaustraat 154 & 152 Binnen is op bezoek bij twee buren aan de Nassaustraat in Lisse. Vrijwel dezelfde huizen, maar binnen ziet het er toch heel anders uit. Van een vingerhoedverzameling tot een Mondriaan aan de wand.

16


Nummer 152

‘We hebben het hier erg naar ons zin samen’ MARGA EN BERT VAN DER POEL HUURDER VAN STEK SINDS: 1994 (22 JAAR) NASSAUSTRAAT 152, LISSE ‘We wonen hier sinds maart alweer 22 jaar’, vertelt Marga. ‘Dat is een goed teken, toch? En er komt regelmatig bezoek over de vloer: kinderen en klein­kinderen. We hebben allebei een grote familie, dus er is nooit een saai moment. Komen ze niet om te klaverjassen, dan komen ze wel om te vertellen over de mooie reizen die ze gemaakt hebben.’

FAMILIEPRIJS KLAVERJASSEN Marga: ‘Onze familie is dol op klaverjassen. Binnen de familie hebben we een eigen toernooi. Ook de klein­ kinderen doen mee. Dit jaar werd het toernooi bij ons thuis georganiseerd. Ik moest wel vier tafels neerzetten, zo druk was het.’ EIGENTIJDS POPPENHUIS ‘Mijn nichtje had er één en vroeg of ik ook geïn­teresseerd was in een poppenhuis. Dat wilde ik, maar dan wel een eigentijdse. We hebben er al veel lol mee gehad. De spulletjes halen we bij speciale beurzen. De klein­kinderen spelen er ook weleens mee. En wij genieten er met name ’s avonds van, als de lichtjes aan zijn.’ VERZAMELING VINGERHOEDJES ‘Dit is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Wij begonnen met het sparen van vingerhoedjes en inmiddels doen onze familie en vrienden ook mee. Uit alle wind­ streken en na elke reis nemen ze wel iets voor ons mee. Zelfs uit Australië, Marokko en Nieuw-Zeeland!’

Binnen 27 / 2016

17


Nummer 154

‘Ons huis staat vol met herinneringen’ BERT EN RITA MONDRIAAN HUURDER BIJ STEK SINDS: 1968 (48 JAAR) NASSAUSTRAAT 154, LISSE ‘Waarschijnlijk zijn er niet veel bewoners die al zo lang bij Stek huren’, vertelt Bert. ‘Ons huis staat dan ook vol met herinneringen. Veel spullen komen bij onze families vandaan, en hebben daardoor een eigen verhaal en een lange geschiedenis. We vinden het fijn om ons te omringen met deze persoonlijke spulletjes. Ze geven een heel eigen gevoel aan ons huis. De meeste spullen komen nog wel van mijn moeder. Zij is 104 geworden en heeft dus heel wat tijd gehad om bijzondere spullen te verzamelen.’

18

SCHILDERIJ VAN MONDRIAAN Bert: ‘Het schilderij met de molen is van Piet Mondriaan en komt uit zijn beginperiode. Veel mensen vragen mij of ik familie ben van dé Mondriaan. En dat klopt! Mijn vader was zijn achterneef. Voor ons is het schilderij extra bijzonder, omdat mijn moeder het lange tijd in haar huis had hangen.’ ZILVEREN BOTERVERWARMER ‘Deze zilveren boterverwarmer is zeker vijftig of zestig jaar oud. Vroeger gebruikte men het nog: het potje werd opengemaakt en er werd warm water in gedaan om de boter te verwarmen. Voor ons is het nu vooral een mooi object om neer te zetten.’ BRONZEN SCHOENTJE ‘Het schoentje is van onze oudste dochter. Zij is inmiddels bijna vijftig jaar, dus het schoentje is net zo oud. De schoentjes die zij in die tijd echt droeg zijn in brons gegoten en dit is het resultaat.’


Paspoort

‘Elke dag weet iemand mij weer te verrassen met een bijzonder verhaal’

Dennis Salamat I n dienst bij Stek: september 2009  tek in twee S woorden: sociaal, vooruitstrevend Werkt het liefst aan: het vergroten van het woonplezier van de huurders Het contact met de huurders: niet altijd even makkelijk, maar wel wat ik het allerleukste vind Over vijf jaar: hebben huurders meer zaken, die Stek nu voor ze regelt, in eigen beheer

Woonconsulent Dennis Salamat draagt zorg voor het sociaal beheer bij Stek. Denk hierbij aan het bevorderen van de bewonersparticipatie en het bestrijden van overlast, woonfraude en het afhandelen van geschillen. Maar ook aan het innen van de huur. Dennis denkt graag mee over beleidsmatige zaken binnen Stek: dus hoe dingen beter kunnen met en voor huurders. Hij overlegt regelmatig met gemeentes, advocaten, deurwaarders en instellingen. ‘Het liefst zet ik mij in voor het vergroten van het woonplezier van de huurder.’ WAT MAAKT JE WERK DE MOEITE WAARD? ‘Vaak denk ik dat ik alles al heb meegemaakt, maar vrijwel elke dag weet iemand mij weer te verrassen met een bijzonder verhaal. Binnen mijn werk staat het woongenot van de huurders centraal. Verder zie ik erop toe dat huurders zich ook als goed huurder gedragen. Daarnaast ben ik betrokken bij tien bewonerscommissies. Wanneer huurders leuke ideeën hebben voor activiteiten in hun wijk of gebouw, dan kunnen ze bij mij terecht. We werken dan gezamenlijk een plan uit. Dat kan gaan om van alles. Van een straatfeest tot het opknappen van een speeltuin.’ HOE VERLOOPT HET CONTACT MET DE HUURDERS? ‘Elke keer weer anders! Vaak ontzettend leuk, maar het kan ook weleens lastig zijn. Bijvoorbeeld als een huurder persoonlijke of financiële problemen heeft, of wanneer hij een klacht over Stek heeft. Dan proberen we daar samen een oplossing voor te vinden.’

Binnen 27 / 2016

WAAR KRIJG JE ENERGIE VAN? ‘Energie krijg ik van het oplossen van problemen. Dan kun je denken aan overlastsituaties waarin ik als bemiddelaar twee ruziënde partijen weer bij elkaar breng. Dit lukt natuurlijk niet altijd, maar het is werkelijk geweldig als het slaagt. Ook het voorzitten van bewonerscommissievergaderingen is een heel leuk onderdeel van mijn job. Samen bespreken we dan alle ideeën die er liggen.’ NOEM EENS EEN LEUK PROJECT? Vorig jaar heeft Stek Swaenendreef in Lisse aangekocht van een andere corporatie. Hier ben ik als sociaal beheerder vanaf het begin af aan bij betrokken. We hebben de bewoners bezocht en intensief bij onze plannen betrokken. Inmiddels is er een goede band tussen de huurders en Stek ontstaan. De bewonerscommissie droeg goede ideeën aan, zoals extra rookmelders. Deze suggesties zijn meegenomen in de onderhoudsplannen voor het gebouw.’

19


Actueel

‘Stek is financieel gezond en klaar voor de nieuwe Woningwet’ In 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wet heeft tot doel om woningcorporaties terug te laten keren naar hun kerntaken: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of aan mensen die moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Wat zijn de gevolgen voor Stek? Manager Financiën & ICT Pieter Guijt legt uit.

IS HET GOED DAT DE OVERHEID MAATREGELEN HEEFT GETROFFEN? ‘Er zijn corporaties geweest die op zoek gingen naar de grenzen en die ook overschreden. Zoals in Rotterdam bij Vestia (risicovolle financieringen) en bij Woonbron (investeringen in een schip). Maar de meeste corporaties gaan voor een verantwoord en doelmatig beleid. Dat zijn goede sociale

20

volkshuisvesters. Dat geldt ook voor Stek. Wij zijn een financieel gezond bedrijf en hebben geen risicovolle projecten gedaan.’ WAT MOET ER VERANDEREN BIJ STEK VOLGENS DE WONINGWET? ‘We moet ons nog meer concentreren op onze kerntaak: mensen met een laag inkomen helpen aan woonruimte. Dat betekent

dus geen nieuwbouwprojecten meer bouwen voor de dure vrije huursector of koopwoningen.’ WAT MOETEN JULLIE NOG MEER DOEN? ‘Uiteindelijk moeten corporaties de sociale en niet-sociale huurwoningen van elkaar scheiden. Dat moeten twee aparte bedrijven worden met een gescheiden

TE HUUR


financiële administratie. Dat is onhandig, en brengt meer administratieve werkzaamheden met zich mee. Er dienen bijvoorbeeld ook twee onderhouds­ begrotingen te worden opgesteld en de onderhoudsuitgaven dienen apart te worden geregi­streerd. Hoe het precies uitpakt voor Stek moet nog blijken. Begin 2017 moeten we een voorstel indienen bij de minister hoe we deze scheiding willen gaan regelen. Daar zijn we nu volop mee bezig.’ BANG VOOR DE FINANCIËLE GEVOLGEN? ‘Nee, dat niet. We letten heel goed op bij Stek en financieel

Binnen 27 / 2016

gezond blijven is voor ons het allerbelangrijkste. Onze kerntaak is en blijft sociale huurwoningen.’ EN SOCIALE PROJECTEN, NAAST HET WONEN, IS DAAR RUIMTE VOOR? ‘Voorheen investeerden we ook in projecten zoals bijvoorbeeld een zorgcomplex. Dat noemen we maatschappelijk onroerend goed. Daar zijn nu strengere regels voor, dus dat wordt minder. Dat geldt, zoals gezegd, ook voor koopwoningen, die mogen we niet meer bouwen. Dat is jammer. Juist door de verkoopinkomsten van die koopwoningen werden sociale

‘Wij zijn een gezond bedrijf en hebben geen risicovolle projecten gedaan’ bouwprojecten mogelijk. Tegenwoordig nemen aannemers en ontwikkelaars deze taak op zich. Dus ook de financiële risico’s die daar altijd bij zitten. Stek neemt alleen de sociale huurwoningen voor haar rekening.’

21


Puzzel van de ssing De oplo r was: ‘Hoe er kee e snell vorige ent ho g e e r ig t k e h eluk harder ’. De g n k a e a o d b ge ook het is en n het k a n v e t s r p a trece e g winna d u B gezin’ oken – t hele e h r ‘Slim K o vo Lisse, artips us uit in t s bespa u g en .M. Au legom zijn J.A uwen uit Hil Tro ns uit L.M.F. elema T.C. N out. Voorh

Win vijf tickets voor Duinrell! Stek verloot éénmaal vijf tickets voor vakantie- en attractiepark Duinrell onder de inzendingen. Hoe kunt u winnen? In de woordzoeker staan 43 woorden rondom het thema ‘zomer’. De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven zijn, maar ook horizontaal, verticaal en diagonaal. Sommige letters kunnen meer dan één keer gebruikt worden. Als alle woorden zijn weggestreept, vormen de overgebleven letters een zin. Deze zin is de oplossing van de puzzel.

LIJST VAN DE TE ZOEKEN WOORDEN: attractiepark baden badgast buitensport busreis dierentuin excursie festival fietsen foto’s golfen hittegolf kano kasteel kiten

klant lui monumenten mooi openluchtmuseum plezierreis pretpark recreant reis relaxen rit rondvaart show strand

strandvakantie tandem tennis toeristen toeristenbureau treinreis uit wadlopen wandelen waterskien watersport zomer zon zwemmen

Stuur de oplossing vóór 8 juli 2016 naar info@stekwonen.nl (o.v.v. prijsvraag). U kunt uw antwoorden ook per post insturen naar: Stek, Prijsvraag Binnen, Postbus 126, 2160 AC, Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden om in aanmerking te komen voor de prijs. Let op: alleen huurders van Stek komen in aanmerking voor een prijs.

22

E

U

K

E

I

T

N

A

K

A

V

D

N

A

R

T

S

K

R

A

P

T

E

R

P

Z

O

M

E

R

K

E

N

N

A

Z

S

E

S

T

N

A

L

K

O

B

R

I

F

P

E

N

M

T

T

R

E

O

B

A

D

G

A

S

T

L

L

P

O

E

E

O

X

U

Z

R

E

V

P

D

N

E

O

E

O

W

I

E

A

E

L

B

X

B

E

D

E

A

N

G

Z

L

F

A

L

N

W

R

C

N

I

U

T

N

E

R

E

I

D

Z

E

T

O

B

U

I

T

E

N

S

P

O

R

T

E

A

R

W

H

E

R

G

C

S

E

T

L

R

R

R

T

R

W

L

S

E

S

R

A

E

M

T

K

S

I

E

R

I

R

K

A

U

I

M

R

S

U

O

A

E

I

I

C

I

H

E

S

V

E

I

T

M

N

K

O

N

D

N

A

R

T

S

I

O

I

E

T

R

O

E

O

I

D

R

N

N

E

E

T

S

T

T

A

S

M

W

A

N

D

E

L

E

N

A

P

O

A

O

S

N

E

F

L

O

G

I

M

N

T

N

N

U

I

T

F

E

W

A

T

E

R

S

P

O

R

T

N

T

T

I

R

E

F

N

M

U

E

S

U

M

T

H

C

U

L

N

E

P

O

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.


Woontrends Creatief met houten pallets De leukste tuinideeën ontstaan door onverwachte combinaties. Houten pallets kunnen bijvoorbeeld heel goed dienen als plantenrek. Plat liggend op de grond, of staand tegen de muur! Maar ook als schutting, om je compostbak of vuil­ container te verbergen. Je kunt ze zélfs als loungebank inzetten, met wat schuimblokken en een stuk stof eromheen. Kijk op www.stijlvolstyling.com voor meer ideeën!

Mini-ecosysteem in de woonkamer Heb je eigenlijk geen groene vingers? Maak dan je eigen glazen plantenhuis! Je plant voedt zichzelf via een natuurlijk proces. Je hebt er vrijwel geen omkijken meer naar en het ziet er ook nog eens heel leuk uit. Wil je ook een plantenhuis maken?

Dit heb je nodig:

▪ •een glazen pot met een brede opening en een dop of kurk •stenen of kiezels •handje houtskool •potgrond voor kamerplanten •kleine plantjes die nog kunnen doorgroeien •stukjes mos of mooie siersteentjes voor op de potgrond

Bespaar energie Kook je weleens zonder deksel op de pan? Dan verbruik je tot wel drie keer meer energie! De moeite waard dus om toch even het deksel erop te leggen. Kook je elektrisch, dan kun je besparen door vijf minuten voor het einde van je kooktijd de kookplaat uit te zetten. Deze geeft dan nog voldoende warmte om je gerecht af te maken en je verbruikt minder energie.

Wijn invriezen! Wil je de smaak van je gerecht, (pasta)saus of jus verfijnen met wat wijn? Maar wil je voor een scheutje wijn geen hele nieuwe fles open maken? Dit is de oplossing! Verdeel de inhoud van je fles wijn over ijsblokvormpjes en vries ze in. Zo heb je altijd wat achter de hand en gaat er geen wijn verloren.

Binnen 27 / 2016

ZO MAAK JE ZELF EEN PLANTENHUIS: 1. Maak de glazen pot goed schoon en droog hem af; 2. B  edek de bodem met een laagje stenen van zo’n drie centimeter; 3. L  eg twee centimeter houtskool op de kiezelstenen. D  e houtskool zorgt voor zuivering en gaat schimmels tegen; 4. Vul de pot met potgrond. Gebruik zoveel potgrond als  je nodig hebt om de plantjes goed te kunnen planten (bijvoorbeeld acht centimeter); 5. P  lanten maar! Zorg dat je plantjes niet te groot zijn, zodat ze goed door de opening van je pot passen; 6. B  edek de bodem rondom de plantjes met mos of overgebleven steentjes om het geheel af te maken; 7. G  iet wat water in de fles en laat hem een weekje openstaan. Kies een warme plek voor de pot, maar zet hem niet in de volle zon. Doe na een week de kurk op de fles, als de grond niet te nat of te droog is. Als het goed is kun je er daarna tientallen jaren van genieten!

23


Hoe was het in…

‘Wij verkochten verf, behang, sigaren en sigaretten, snoepgoed, bier en frisdrank’

1969

In de vorige Binnen was de redactie op zoek naar meer informatie over over de oude foto hiernaast. Wie wist er meer over de geschiedenis van het voormalige winkelpand en zijn bewoners? Cor van Rooijen meldde zich bij de redactie. Hij wist alles over de foto en ging met ons terug naar die tijd van toen. ‘Wij woonden boven de winkel.’ ‘In 1969 zijn wij getrouwd in het huis naast het winkelpand. De winkel was toen nog van Jan Schrama die er een levensmiddelenzaak in runde, samen met zijn vrouw. Maar in 1970 kocht Jan een speelgoedzaak in Haarlem en vertrok. Zijn broer Hennie Schrama begon toen met een verf- en behangboetiek. Wij gingen boven de winkel wonen, om de zaak te beheren. De opening was op mijn verjaardag, 25 maart 1971. Mijn vrouw Wil deed de winkel en ik werkte als schilder in het schildersbedrijf van Hennie Schrama. Op woensdagmiddag was mijn vrouw vrij en stond ik in de verfzaak. In de winkel verkochten we naast verf en behang ook sigaren, sigaretten, snoepgoed, bier en frisdrank. Wij hebben dit maar driekwart jaar gedaan, mijn vrouw wilde niet altijd vastzitten aan de winkel.’

24

GEEN MOMENT SAAI ‘Buiten hing ook een sigarettenautomaat. En op een keer ging midden in de nacht de bel. Er stond een mevrouw met een slokje op voor de deur. De gulden past niet, zei ze. Maar ze stond met een rijksdaalder in haar handen. Ik gaf haar een gulden die natuurlijk wel paste. ‘Hoe kan dat nou?’, vroeg ze. Mijn reactie: ‘Ik denk dat ik kan toveren.’ Na onze korte winkelperiode is Piet Randsdorp met zijn vrouw Els de winkel gaan bestieren. De auto op de oude foto is de Volkswagen van Hennie Schrama, je kan ook zien dat de huiskamer van het pand ernaast bij de winkel is getrokken.’


Activiteitenkalender 26 JUNI

Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl

13 AUG

28 AUG

14 AUG

KOFFERBAKROMMELMARKT, NOORDWIJKERHOUT

FLOWER PARADE, NOORDWIJK

Deze zomer vindt bijna elke zondag deze gezellige rommelmarkt plaats. Geïnspireerd door de Engelse Car Boot Sales worden spulletjes in de open lucht verkocht vanuit de kofferbakken van de standhouders. Kom ook en snuffel door een breed scala aan tweedehands hebbedingen. Wie weet vind jij hier wel dát ene vintage item waar je al zo lang naar op zoek bent, voor een spotprijs! Van meubels en elektronica tot antiek en snuisterijen. Er is voor ieder wat wils. Toegangsprijs: gratis. Website: www.vvvnoordwijkerhout.nl

Ook in augustus is er een prachtig bloemencorso: de Flower Parade. Dit corso vertrekt zaterdag 13 augustus vanuit Rijnsburg, via Katwijk naar Noordwijk. Op 13 en 14 augustus zijn de praalwagens te bezichtigen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Toegangsprijs: gratis. Website: www.flowerparaderijnsburg.nl

2

JULI

23 JULI

24 JULI

MERCADO DE IBIZA, STRAND NEDERZANDT Het is alweer de derde editie van dit waanzinnige Ibiza Event. Je kunt er lekker shoppen en natuurlijk ben je van harte welkom op het zonnige terras waar je lekker kunt loungen. Kom genieten van alle fashion, beauty, workshops, muziek, food & drinks en waan je écht even in Ibiza. Toegangsprijs: gratis Website: www.noordwijk.info

4

AUG

13 AUG

24 AUG

31 AUG

7

SEP

KORTEBAAN PAARDENRACE, WARMOND

NOORDZEE ZOMERFESTIVAL, KATWIJK

STREEKMARKT KASTEEL KEUKENHOF, LISSE

De kortebaan is een spectaculair onderdeel van de drafsport. De paarden (maximaal 28) razen met bijna 60 kilometer per uur door de straten van Warmond. Ze lopen één tegen één en degene die als eerste twee ritten wint, gaat door naar de volgende ronde. De pikeurs sturen de paarden en zitten achterop op een sulky. Dat moet je een keer gezien hebben! Toegangsprijs: gratis. Website: www.kortebaandraverijen.nl

Begin augustus staat Katwijk in het teken van Het Noordzee Zomerfestival. Hét gratis negendaagse muziekfestival voor jong en oud. Het volwassen publiek kan naast de heerlijke muziek ook genieten van een wijnproeverij. Jongeren kunnen zich uitleven bij activiteiten zoals schatgraven, touwtrekken, een LEGO-bouwwedstrijd en een clinic golfsurfen of tafeltennis. Ben jij er dit jaar ook bij? Toegangsprijs: gratis. Website: www.vvvkatwijk.nl

Kasteel Keukenhof is inmiddels een begrip in de Bollenstreek. De gezellige drukte, leuke kraampjes en activiteiten zorgen voor veel plezier in en rondom de kinderboerderij. Een gezellige markt waar bezoekers tientallen kramen met streek- en lifestyleproducten kunnen bewonderen. Kinderen maken kennis met het buitenleven en kunnen de dieren van dichtbij bekijken. Toegangsprijs: gratis. Website: www.kasteelkeukenhof.nl

Binnen 27 / 2016

25


Heemskerklaan 89 in Hillegom

Ruime garageboxen in de wijk Meer en Dorp Te koop

€ 17.500 k.k.

IN HET KORT: • Ruime garages van 16 m2 • 5,90 meter diep en 2,70 meter breed • Goed bereikbaar • In een rustige, gezellige wijk INTERESSE? Heeft u een vraag over deze advertentie of wilt u een garagebox bezichtigen? Neem dan contact met Heemborgh Makelaars. Zij helpen u graag verder! T 0252 516413 E hillegom@heemborgh.nl W www.heemborgh.nl

Zoekt u meer opslagruimte of een plek voor een werkbank? Kunt u uw auto bij uw eigen huis niet altijd gemakkelijk kwijt, of wilt u hem in de winter graag binnen stallen? Dan zijn de handige parkeergarages aan de Heemskerklaan in Hillegom iets voor u! Met een oppervlakte van 16 m2 zijn de garages uiteraard ruim genoeg voor uw auto of als werkplek waar u goed beschut kunt klussen. Zo heeft u voortaan alle ruimte voor uw auto, gereedschap, fietsen, noem het maar op. Een fijne eigen plek, gewoon bij u in de buurt.

Kijk op www.stek-wonen.nl of www.funda.nl voor meer informatie! Stek Hobahostraat 90 Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 E info@stek-wonen.nl

Binnen 27  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you