Page 1

24/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer

De mooiste kerstversiering van de Bollenstreek

Win tw e

Museu e kaart men!

Loes van Oosten-Oorthuis houdt van kerst Stek pakt klachten niet altijd goed aan De Zonnebloem zorgt voor gezelligheid


Inhoud

Bezoekadres & openingstijden

6 Klachten­ afhandeling Stek kan beter

Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

9 Atelier vlakbij huis

1 Waar je thuis bent

14 Binnenkijken bij

2  Stek op de goede weg!

16 Feestelijke opening

4 Stekkies

Woonzorgzone Hillegom

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl Reparatieverzoeken T 0252 430 500 Klachtencommissie Wonen (alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon

5 Zonnepanelen in De Engel

18 Puzzel

8 Paspoort: Jeroen Hendriks

19 Woontrends

Binnen is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

10  Op stap met: Vasco de

20 Hoe was het in...

Oplage 6.400 exemplaren

21 Activiteitenkalender

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Linda de Ruyter, Jolanda Meijer VeldWerk Tekst en Communicatie Smidswater

Oliveira Martins

Ontwerp Smidswater Fotografie Sven van der Vlugt, Edwin Weers, Corine Zijerveld, Stek Drukwerk GraphicView

12 Meer gezellige momenten met de Zonnebloem


Waar je thuis bent

‘Burendag 2014: samen het achterpad opknappen’ Wat is uw favoriete pl buurt? Geef het door ekaa in de redact ie en misschien staan de vo lgende keer op deze pa t u E-mail naar info@stek-wgina! onen.n l.

Top buren­­ initiatief in de Romijnstraa t, Lisse

Binnen 24 / 2014

‘Ik sprak de wethouder over het pad achter ons huis, dat zag er niet meer uit. Het pad is eigendom van de gemeente. Hij vertelde dat we als buurtbewoners geld konden aanvragen bij het Oranje Fonds om het pad aan te pakken’, vertelt Bert Wijts, al 45 jaar bewoner van een huurwoning aan de Romijnstraat in De Engel in Lisse. ‘We kregen vijfhonderd euro voor materiaalkosten. Toen hebben we zelf hout en tegels geregeld en zijn alle buren op Burendag in september de boel gaan opknappen. Bestraten, beplanten, nieuwe beschoeiing. Ook in de periode daarna ging er nog veel tijd in zitten. Maar nu ziet het er weer goed uit! Aan het begin van het pad staat nu een paal, zodat je niet zomaar het pad kunt oprijden met je auto. Zo’n opknapbeurt samen uitvoeren is ook heel gezellig. Na afloop van het klussen drink je lekker een biertje met elkaar. Het geeft extra saamhorigheid. Toen Stek hoorde van ons project, waren ze direct enthousiast en hebben ze de resterende kosten vergoed.’ Op de foto staat Bert Wijts met zijn buren Mitchel van Gerven (midden) en Gerard Mens (rechts).

1


Actueel

Stek op de goede weg! Stek heeft weer stappen vooruit gezet als corporatie. Dat blijkt uit de uitkomsten van de visitatie die onlangs plaatsvond. Deskundigen oordeelden over hoe Stek presteert. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. In 2010 kreeg Stek een 6.9. Binnen vroeg wethouder Ivo ten Hagen van Hillegom en de voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) Albert Valkenburg om hun reacties op het visitatierapport.

WETHOUDER IVO TEN HAGEN (HILLEGOM)

‘De uitdagingen zijn groot’

Wethouder Ivo ten Hagen is het eens met het rapport: ‘Ik heb ook een positief oordeel over Stek. Ze gaan zorgvuldig met de belangen van huurders om. Maar we zijn het natuurlijk niet over alles eens. Gelukkig hebben we uitstekend contact met elkaar, zodat we er altijd op een goede manier uitkomen. Dat is ook erg belangrijk, want ik zie de komende jaren een aantal grote problemen op ons afkomen.’ Hij verwijst naar het Energieakkoord en de Verhuurdersheffing. Twee maatregelen van de Rijksoverheid die leiden tot steeds hogere woon­ lasten. ‘Dit is een donderwolk boven de toekomst. Zo betaal je straks misschien wel tachtig euro per maand meer aan woon­lasten, omdat de energie­ prijzen explosief gaan stijgen. Dat is voor sommige bewoners onbetaalbaar.’ In overleg met

2

buurgemeenten wil hij de problemen en oplossingen in kaart brengen de komende tijd. ‘Stek is onze partner, met hen gaan we de discussie aan of onze analyse klopt. En we kijken hoe we de komende jaren wonen betaalbaar kunnen houden.’ GOEDKOPER BOUWEN ‘Ik wil graag dat Stek’, vervolgt de wethouder, ‘goedkope en zeer eenvoudige woningen gaat bouwen. Die ook nog eens weinig energie verbruiken. Dat zijn woningen die geschikt zijn voor starters en mensen met weinig geld. Die zijn misschien wat kleiner dan normaal, maar wel goed bewoonbaar. Dat wordt een belangrijk discussiepunt met Stek voor de komende tijd. Stek wil geen woningen bouwen onder een bepaald kwaliteitsniveau, heb ik de indruk. Daar wil ik met ze over discussiëren.’ NIEUWE VERHOUDINGEN Het kabinet wil dat de gemeente meer invloed krijgt op de corporaties. De wethouder: ‘Als het allemaal doorgaat, heeft dat effect op de wijze van samenwerken. Misschien hebben we dan, als gemeente, meer invloed op aantallen en soorten huurwoningen. Hoe dan ook, Stek en Hillegom hebben elkaar keihard nodig, samen moeten we het doen.’

‘Stek komt heel behoorlijk uit de visitatie’


ALBERT VALKENBURG, VOORZITTER HBVB

‘Goede plannen zijn essentieel’

Albert Valkenburg is positief over de uitkomsten van het rapport. ‘Stek komt heel behoorlijk uit de visitatie. Vergeet niet dat een hogere score ook investeringen vergt. Stek moet zorgvuldig afwegen waarin ze gaat investeren, een goede balans houden. Ik heb de indruk dat Stek daar goed in slaagt. Bovendien moet Stek behoorlijk veel geld afdragen aan de overheid. Voorzichtigheid is dus geboden. Stek moet daarom duidelijke plannen hebben voor de korte en langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan het gegeven dat oudere mensen steeds langer thuis blijven wonen. Woningen komen daardoor minder snel vrij en moeten ook geschikt worden gemaakt voor oudere mensen. Stek moet anticiperen op verschillende scenario’s.’

Binnen 24 / 2014

‘Veel huurders hebben niet veel te besteden’ BELANGEN VAN HUURDERS Vanuit het huurdersperspectief is het interessant dat het rapport adviseert om de participatie van huurders te vergroten. Ziet Valkenburg daarin ook een rol voor zijn vereniging? ‘Zeker’, zegt Valkenburg stellig. ‘We houden goed de belangen van de huurders in de gaten. Veel huurders hebben niet veel te besteden. Als de corporatie vervolgens bijvoorbeeld besluit tot sloop en nieuwbouw van woningen en ze daardoor gedwongen worden een hogere huur te betalen, dan moeten we daar als HBVB wel iets van vinden.’ ADVIESROL HUURDERSVERENIGING Stek heeft de afgelopen jaren het toezicht behoorlijk geprofessionaliseerd. Ze benoemde commissarissen die zeer deskundig zijn op hun specifieke terrein. ‘Dezelfde professionaliteit mag je van de HBVB verwachten’, vindt Valkenburg. ‘Willen we serieus mee kunnen praten over moeilijke projecten en grotere investeringen, dan moet onze deskundigheid op peil zijn. Belangrijk dus dat wij als vereniging ons opmaken voor die rol. Dan zijn we een goede gesprekspartner voor Stek en voor de toezichthouders. Dat is iets dat we zeker ambiëren. De visitatie onderstreept het belang ervan.’

3


Donatie aan Voedselbank Stek steunt de regionale afdelingen van de Voedselbank. Stek doneert zelf in elk geval vijfhonderd euro! Kerstpakketten of geschenken die Stek van relaties ontvangt, stellen zij beschikbaar aan de Voedselbank.

Woningzoekende? Registreer online! Staat u al een poosje ingeschreven als woning­ zoekende in deze regio? Dan weet u misschien dat Woonzicht dit jaar is vervangen door WoningNet Holland Rijnland. Voorkom dat u wordt uitgeschreven, en bevestig uw inschrijving zo snel mogelijk online via www.woningnethollandrijnland.nl. Controleer daar ook uw gegevens. Het is erg belangrijk dat u een werkend e-mailadres invoert. Want alleen als er een juist e-mailadres is geregistreerd, ontvangen woningzoekenden een melding dat zij hun inschrijving moeten verlengen.

Maak uw woning winterklaar! Is uw woning al klaar voor de winter? Drie handige tips helpen u op weg.

Energiewacht vervangt Feenstra Het onderhoud aan alle individuele cv-ketels in de woningen van Stek wordt vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd door het bedrijf Energiewacht. Energiewacht bracht de beste offerte uit om alle individuele cv-ketels van Stek te onderhouden. Stek had tot nu toe het onderhoud bij Feenstra ondergebracht. Feenstra blijft nog wel een aantal collectieve installaties in flatgebouwen onderhouden.

4

•O  ntlucht op tijd uw radiatoren en vul het systeem indien nodig bij met extra water. Zet uw thermostaat ook op minimaal tien graden. Zo voorkomt u dat de leidingen bevriezen of barsten. • Bang om uit te glijden? Houd de stoep of het pad naar uw voordeur sneeuw- en ijsvrij met strooizout. In sommige gemeenten kunt u gratis strooizout ophalen. Kijk daarvoor op uw gemeentesite. • Bescherm de planten op uw balkon of in uw tuin met een laagje stro. Dit zorgt voor extra isolatie en vergroot de kans dat ze er na de winter nog gezond bijstaan.


Actueel

Zonne-energie verlicht De Engel De zon geeft elke dag gratis én schone energie. Juist daarom start Stek met het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de woningen in De Engel (Lisse). Doelen: lagere energiekosten voor de huurders, bijdragen aan een beter milieu en een verbeterd energielabel. Gemiddeld van label C naar B.

Planning

Energiewinst

Installatie in januari 2015. (Het aanbrengen van de panelen duurt maximaal een dag per woning.)

Gemiddeld verbruik Opwekken panelen

2.500 Kwh per jaar 1.300 Kwh per jaar

U betaalt

1.200 Kwh per jaar

Van zonnestralen naar energie Op de zolder hangt straks een omvormer (kastje) die de opgewekte zonne-energie omzet naar bruikbare elektriciteit voor de woning. Op de display van het kastje lezen bewoners ook de energieopbrengst van hun panelen. Per woning komen er zes zonnepanelen. Wekken de panelen meer energie op dan dat de huurder verbruikt, dan loopt loopt de elektrameter terug.

Zonnepanelen in De Engel Zonnepanelen voor ongeveer dertig eengezinswoningen in de Engel (deelname op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’). Voordat Stek grootschalig zonnepanelen gaat toepassen of aanbieden aan huurders, wil ze eerst ervaring opdoen.

Binnen 24 / 2014

Financieel voordeel € 735 energie € 165

€ 725 energie € 140

€ 570

huur + huur zonnepanelen € 585

voor zonnepanelen

na zonnepanelen

huur

Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Michiel Wesselman, medewerker bedrijfsbureau ‘Juist omdat de prijzen van zonnepanelen zo omlaag zijn gegaan, kunnen we hiermee starten. Als het goed uitpakt, kunnen we de komende jaren steeds vaker zonnepanelen op woningen installeren.’

5


Actueel

Klachtenafhandeling Stek kan beter

Martha Ras

De afhandeling van klachten bij Stek kan beter. Dat blijkt uit de resultaten van een externe enquête. ‘Onze klachtafhandeling loopt niet zoals wij het zelf graag zouden willen’, beaamt bestuurder Hans Al. ‘We scoren een magere voldoende, maar willen en moeten beter. Intern gaan we daar veel scherper op letten.’ Huurders Martha Ras en Corrie Groenen dienden allebei het afgelopen jaar een klacht in. Martha Ras: ‘Ik voel me niet serieus genomen.’

In november 2013 kregen Martha Ras en haar partner Philip Hansford de sleutel van hun nieuwbouwwoning aan het Patrimoniumplein in Hillegom. Er bleken problemen te zijn met de verwarming. ‘Beneden is het lekker warm, boven ijskoud’, legt Martha uit. ‘De verwarming doet het niet in de slaapkamer en de badkamer. In de slaapkamer vind ik dat niet eens zo erg, omdat de verwarming daar niet of nauwelijks aanstaat. Maar het moet natuurlijk wel gewoon kunnen. In de douche vind ik warmte wel belangrijk.’ Ook was er een lekkage in de luchtventilatie. ‘Na een aantal keer bellen met Stek werd dat opgelost. Om de verwarming beter te laten werken, werd er een extra pomp geplaatst.’ MOEDELOOS De pomp bracht een ander probleem met zich mee. ‘Er kwam lucht in de verwarmingsleidingen, waardoor die in de kast tegen de muur bonken. Wij schrokken er middenin de nacht wakker van. Hebben we eindelijk verwarming, maakt die veel herrie. Weer bellen met Stek. En weer wachten op een reactie. Uiteindelijk is er een nieuwe pomp geplaatst. Maar het gebonk blijft. Ik heb nu zo vaak gebeld met Stek - we zijn er ook een keer langs gegaan - maar het probleem wordt niet opgelost. Soms voel ik me er moedeloos over. Bovendien ben

6

ik niet de enige op het plein die problemen heeft met het nieuwe verwarmingssysteem. Het voelt alsof Stek het niet serieus oppakt. We keken uit naar de nieuwbouw. Tot die tijd woonden we in een tussenwoning. We zijn een jaar verder en hebben er spijt van dat we niet in die tussenwoning zijn gebleven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik wil dat Stek het verwarmingsprobleem nu eens en voor altijd oplost.’ Stek onderzoekt momenteel met het installatiebedrijf van de verwarming hoe ze de geluidsoverlast van de pomp kunnen verhelpen. VERWARRING OVER KATTENLUIK Corrie Groenen huurt al veertig jaar van Stek. Sinds zestien jaar woont ze in de flat aan het Jacob van Ruysdaelplein in Lisse. In die periode overleden diverse buren. De kinderen van die buren kwamen soms voor onverwachte kosten te staan omdat sommige veranderingen in een Stek-woning ongedaan moeten worden gemaakt. Corrie Groenen: ‘Dat wilde ik voorkomen, daarom informeerde ik nu al hoe ik ervoor kan zorgen dat alles straks goed is geregeld. Het gaat om het kattenluik, dat zit in de achterdeur naar het balkon. Dat heeft mijn zoon er zestien jaar geleden in gemaakt voor de poes. Het balkon is haar domein. Ik belde Stek met de vraag hoe het zat met die deur. Die moest inderdaad in oude staat hersteld worden, als ik kwam te overlijden.’


Corrie Groenen

‘De pomp bracht een ander probleem met zich mee’ Het oorspronkelijke stuk dat uit de deur is gezaagd, heeft Corrie echter niet meer. ‘Ik weer bellen met Stek. Toen werd me verteld dat Stek dat ook kon doen, tegen een kleine vergoeding. Prima, dacht ik. Als ik die dan vooraf betaal, hebben mijn kinderen er bij mijn overlijden geen omkijken naar.’ Toen Corrie nogmaals belde om een en ander te regelen, werd haar duidelijk gemaakt dat de huidige deur niet hersteld kon worden. ‘Nu werd er weer gezegd dat als ik eruit ga, er een nieuwe deur in moet.’ Kosten: minstens vijfhonderd euro. ‘Daar schrok ik enorm van. Ik wil best betalen, maar zoveel geld heb ik niet. Ik vroeg of er dan een tweedehands deur in kon. De een zei wel, een ander sprak dat weer tegen. Ik werd lang van het kastje naar de muur gestuurd. Kwaad op Stek ben ik niet, maar ik voel wel teleurstelling vanwege alle onduidelijkheden.’ Inmiddels heeft Stek excuses gemaakt voor de gang van zaken en duidelijkheid gegeven over de kosten.

Binnen 24 / 2014

STRENGERE CONTROLE KLACHTENAFHANDELING Stek betreurt uiteraard deze gang van zaken. De afhandelingstermijn van klachten wordt inmiddels strenger bewaakt; intern schakelt Stek zo snel mogelijk de juiste contactpersoon in, en huurders mogen binnen twee weken een reactie op hun klacht verwachten. Heeft u zelf een klacht? Dien deze dan bij voorkeur schriftelijk in. Dit zorgt voor een betere klachtregistratie en is bij afhandeling voor Stek het meest overzichtelijk.

7


Paspoort

‘De mix van mensen en stenen spreekt mij erg aan’

Jer oen Hendr iks • In dienst bij Stek sinds 7 juli 2014 • Stek in twee woorden compact en vlot • Werkt het liefst aan de mix van mensen en stenen

• Het contact met de huurders is de basis van mijn werk • Over vijf jaar hoop ik nog steeds een leuke baan te hebben in corporatieland

Woonconsulenten, verhuurmakelaars, werkplanners, wijkbeheerders – wie doet wat bij Stek? Woonconsulent projecten Jeroen Hendriks is relatief nieuw bij Stek, maar werkt al zijn hele werkzame leven in de corporatiewereld. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat de boodschap in duidelijke taal aan de huurder wordt overgebracht.’ WAT DOE JE? ‘Ik begeleid bewoners bij renovatie van hun woningen, groot onderhoud en sloop- en nieuwbouwprojecten. Nu ben ik vooral bij het Rembrandtplein en de Kleine Ooievaar in Lisse betrokken. Een woonconsulent volgt het traject van aanloop tot afronding. Ik ben in juli bij Stek begonnen, maar ik ben snel ingewerkt en voel me mede dankzij de steun van mijn nieuwe collega’s ook al helemaal thuis.’ HOE VERLOOPT HET CONTACT MET DE HUURDERS? ‘Elke dag ben ik wel even bij het Rembrandtplein en de Kleine Ooievaar. Persoonlijk contact met huurders is goed. Soms moeten ze even stoom afblazen. Dat is prima. Er gebeurt nogal wat in hun huis. Als ik zeg dat ik terugbel, doe ik dat ook. Ook als ik geen nieuws of antwoorden op vragen heb.’ WAAR KRIJG JE ENERGIE VAN? ‘Logischerwijs werkt niet iedereen vanaf dag één vrolijk mee. Maar ik probeer altijd in contact te blijven met de bewoners.

8

Als alles uiteindelijk voor beide partijen tot een goed resultaat leidt, ben ik een gelukkig man.’ WAT VIND JE LASTIGER? ‘Goed thuis zijn in het administratieve systeem. Hiervoor werkte ik bij grote corporaties. Andere mensen zorgden daar bijvoorbeeld voor de schriftelijke communicatie rond huurveranderingen. Hier hoort het bij mijn takenpakket. Ik heb er wel grip op, hoor. Bovendien kun je bij Stek collega’s direct aanschieten. Als ik een vraag heb aan een collega, loop ik even naar zijn bureau. Dus je hebt snel antwoord. Dat werkt fijn.’


Uitgelicht

‘Ons atelier is onze tweede thuis’

Kunstenaarsechtpaar Frans en Truus van der Veld

Een atelier aan huis, dat wil natuurlijk elke kunstenaar. Voor het kunstenaarsechtpaar Frans en Truus van der Veld was dat lastig in hun appartement. Gelukkig vonden de twee beeldhouwers een atelier van de gemeente vlakbij hun woning aan de Ooievaarstraat in Lisse. Het geklop en geschaaf komt je tegemoet als de deur opengaat. ‘We zitten hier vanaf 1989 en het is echt onze tweede thuis’, vertelt Truus. ‘We zijn hier dagelijks te vinden.’ Het echtpaar werkt samen aan hun beelden. Soms

Binnen 24 / 2014

vrij werk, vaak ook in opdracht. ‘Ik denk in beelden’, zegt Frans. ‘Voordat het gesprek met een opdrachtgever ten einde is, weet ik al hoe ik het wil hebben.’ Hij tekent zijn idee en begint aan het beeld, Truus gaat ermee verder.

‘Zo wisselen we elkaar af.’ Per jaar maken ze ongeveer tien beelden. Hun atelier staat er vol mee. Frans lachend: ‘Te vol wordt het nooit, want dan komt Truus met een grote hamer en alles wat weg kan, moet eraan geloven.’

9


Op stap met...

Projectleider Vastgoed­­­­­­ontwikkeling

Vasco de Oliveira Martins

Stek is in Hillegom, Lisse en Voorhout (Teylingen) betrokken bij diverse projecten. Zowel nieuwbouw als renovatie. ‘Het is belangrijk dat je je bezit goed op orde houdt en vernieuwt’, vindt projectleider Vasco de Oliveira Martins. Binnen liep een weekje met hem mee.

0

10:0

0

14:3

Maandag Een telefonisch overleg met bouwbedrijf

Koffie halen voor de collega’s op de afdeling

Horsman & Co, ontwikkelaar van de plannen voor het

projectontwikkeling. ‘Ruud Looman werkt aan andere

Raadhuisplein. ‘Het project heet de Factorij. Stek wil

projecten dan ikzelf. Uiteraard houden we elkaar op de

daar vijfentwintig sociale huurappartementen afnemen.’

hoogte van de vorderingen. Soms is het goed om even te sparren met je collega-projectleider.’

10


13:0

0

Dinsdag Op het Heemskerkplein, achter het

10:0

Raadhuisplein. ‘De appartementen van Stek in het project

0

Factorij komen ongeveer op deze plek. Ik houd de huidige situatie in de gaten. Er wordt nog niet gebouwd, hoor. De containers zijn van de werkzaamheden aan ’t Vierkant.’

Donderdag

Voorhout. ‘Deze grond in het gebied

Hooghkamer heeft Stek in eigendom. Stek wil hier nieuwbouw plegen. Voor mij als projectleider is het goed om de locatie te bekijken, zodat je een gevoel krijgt

5

13:4

bij dat wat je op papier ontwikkelt. Hierdoor krijgen de plannen op je bureau een link met de situatie buiten.’

0

‘Voor de mensen achter de balie op het gemeentehuis ben

10:3

ik inmiddels een bekend gezicht. De gemeente Lisse is een belangrijke partner in veel van onze projecten, dus ik kom hier regelmatig voor een overleg met ambtenaren!

0

08:3

‘Onze buurman in Hooghkamer en zijn hond begroeten ons enthousiast. Hij let op dat er geen onbevoegden komen op onze locatie en hij laat zijn paarden er soms nog grazen. We praten even bij.’

Woensdag Aankomst bij Stek. ‘Een nieuwe dag, nieuwe uitdagingen. Als projectleider is het voortraject van projecten minstens zo belangrijk als de daadwerkelijke

11:0

uitvoering. Denk aan het zorgen voor de benodigde

0

vergunningen. Ik ben dus veel op kantoor aan het werk.’

0

15:0

‘Bouwbedrijf Van der Hulst en de Katwijkse Bouw Maatschappij (KBM) graven naast ons stukje land in In de auto op weg naar de gemeente Teylingen. ‘Wat

Hooghkamer grond af voor een nieuwbouwproject.

heeft de gemeente voor wensen of eisen? Hoe zit het met

Stek neemt misschien ook in dat project een aantal

vergunningen? Allemaal zaken die we goed doorspreken.’

appartementen af.’

Binnen 24 / 2014

11


Actueel

Meer gezellige momenten met de Zonnebloem Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis, maar zijn soms door ziekte of handicap minder mobiel. In deze groep is er vaak sprake van eenzaamheid. Vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken eenzame ouderen en zorgen voor een gezellig moment. De Zonnebloem komt al jarenlang over de vloer bij Annie van Amsterdam (86 jaar). ‘Ik zou die bezoekjes niet meer willen én kunnen missen.’ ‘Zal ik even helpen met thee inschenken?’, Doetie de Vries (75 jaar) stelt de vraag, maar weet het antwoord al. ‘Nee, hoor. Blijf lekker zitten’, antwoordt Annie van Amsterdam. Ze pakt de kopjes en schotels in de keuken en komt terug met thee en chocolaatjes. Doetie: ‘Ik mag nooit helpen. Ze doet het graag zelf.’ Al ruim tien jaar komt zij als vrijwilligster van de Zonnebloem-afdeling Lisse op bezoek. Niet iedere week op een vast tijdstip, maar als het hen beide uitkomt. Uit hun omgang met elkaar spreekt warme genegenheid. ‘Doetie is eigen geworden’, zegt Annie. ‘Weet je wat het is, veel mensen komen alleen als er iets aan de hand is. De mensen van de Zonnebloem komen ook voor de gezelligheid.’

Voor Annie betekent de Zonnebloem wat extra gezelligheid.

12

EENZAAM Doetie is gastbezoekster bij vier senioren die graag gezelschap

hebben. ‘Allen op hoge leeftijd en allen nog actieve mensen. Ze zeggen wel dat ze niet eenzaam zijn, maar ik merk dat ze het wel zijn. Het is alsof ze dat niet hardop willen zeggen. Misschien is het nog steeds een taboe.’ Annie spreekt haar kinderen bijna iedere dag, ook haar drie kleinkinderen komen graag langs bij oma. En met haar rollator kan ze nog goed uit de voeten. En toch: ‘’s Avonds voel ik me wel eens eenzaam. Dan mis ik Jaap.’ Jaap is haar man, die zeven jaar geleden overleed. ‘Doetie heeft hem ook gekend. Het is fijn dat ik met haar over hem kan praten. Verder bespreken we natuurlijk alle nieuwtjes uit het dorp!’ BOOTTOCHTEN Toen Jaap ziek werd, mochten Annie en haar man mee op de boottochten en andere uitjes van de Zonnebloem. ‘Daar genoten we enorm van.’ Na zijn overlijden,


Zonnebloem-vrijwilligster Doetie (rechts) komt al 10 jaar regelmatig met veel plezier bij Annie (links).

behoorde Annie eigenlijk niet meer tot de oorspronkelijke doelgroep van de Zonnebloem, omdat zij geen lichamelijke beperking had. ‘Daar heb ik het met het bestuur over gehad’, zegt Doetie. ‘Iemand verliest haar partner met wie ze lief en leed heeft gedeeld en dan zouden wij als Zonnebloem haar laten zitten? Ze had ons juist heel hard nodig. Daar was iedereen het gelukkig over eens.’ SIMPELE DINGEN In januari is Doetie al dertig jaar bij de Zonnebloem. Ze doet het werk nog steeds even graag. ‘Het is toch prachtig als je mensen kunt opvrolijken, gewoon door een beetje aandacht te geven. Wat we doen? Een kopje thee of koffie drinken, praten, foto’s kijken en soms een wandeling maken. Simpele dingen die zoveel betekenen.’ En dan zijn er jaarlijks nog ongeveer zes uitjes

Binnen 24 / 2014

die de Zonnebloem Lisse organiseert. In het voorjaar de rolstoelwandeltocht door de Keukenhof, een bezoekje aan een dierentuin, dineren bij restaurant De Engel en in december de Kerstviering. ‘Ja, die kerstviering, daar kijk ik al maanden naar uit’, zegt Annie enthousiast. ‘Waarom? Ze maken het altijd zó gezellig. Met een mooi koor en lekker eten. Je komt weer eens andere mensen tegen.’

‘In januari is Doetie al dertig jaar bij de Zonnebloem’

ZONNEBLOEM LISSE De Zonnebloem in Lisse bestaat vijftig jaar. Volgens Doetie denken veel mensen onterecht dat ze voor de Zonnebloem moeten betalen. ‘Voor de uitjes wordt een kleine bijdrage gevraagd. Maar de gastbezoeken zijn gratis. Alle ouderen met een lichamelijke beperking, door ziekte of ouderdom, kunnen zich daarvoor aanmelden. En nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd welkom.’ Wilt u een bezoekvrijwilliger van de Zonnebloem Lisse thuis ontvangen, neem dan contact op met het bestuurslid bezoekwerk Riet Schenk, 0252-41298. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Joke de Graaf, 0252-860408, e-mail: jokedegraaf@hotmail.com. Voor meer informatie: lisse.zonnebloem.nl.

13


Binnenkijken bij...

Loes van Oosten-Oorthuis MARONIA, HILLEGOM HUURDER VAN STEK SINDS 2001

14


‘Ik houd ontzettend van lichtjes en gezelligheid’ ‘Dit jaar is het kerstthema van mijn huis rood met zilver. Ik begin al in oktober met de voorbereidingen. Het is heerlijk om naar een tuincentrum te gaan en spulletjes uit te zoeken. Nee, geen led-lampjes - die geven afschuwelijk licht - maar mooi, warm licht. Eerst verhuis ik een deel van mijn meubels naar de schuur en maak ruimte voor de kerstspullen. Dan ga ik aan de slag met de inrichting. Ik doe alles zelf en ben heel precies. Half november is alles versierd. In totaal staan er twaalf kerstbomen, met één grote boom. Heel Hillegom kent mijn kerstversiering en buren vragen in de aanloop wanneer ik weer ‘open’ ga. Mensen sturen zelfs kaarten met complimenten. Leuk is ook dat een bevriende buschauffeur altijd even toetert in deze weken. Ik vind het heel belangrijk dat het echt een geheel is, dat alles op elkaar is afgestemd. En dan met kerstavond en eerste kerstdag zijn we z’n allen bij elkaar, kinderen en kleinkinderen. De eettafel ziet er dan ook uit als een restaurant. Met mooie menukaartjes en cadeautjes. Iedereen kookt wat lekkers op die dagen. Er is dan kerstmuziek en wat later op de avond maken we soms nog een dansje.’

VROLIJKE SKIESTER ‘Het lachende gezichtje van het meisje, dat staat zo leuk. Ik zag haar vorig jaar staan in het tuincentrum.’ KONING BALTHASAR IN DE KERSTSTAL ‘Ik ben katholiek, daarom vind ik het ook leuk om een echte kerststal te hebben. Het past bij de stijl van de rest van de inrichting.’

Binnen 24 / 2014

15


Actueel

Feest! Officiële opening Woonzorgzone Elsbroek De eerste fase van de Woonzorgzone Elsbroek in Hillegom is klaar. Een goede reden voor een feestje. Eind november was er een feestelijke opening (vrijdag 21 november) en een goedbezochte open dag (zaterdag 22 november). De foto’s vertellen het verhaal! WAT IS DE WOONZORGZONE ELSBROEK? Woonzorgzone Elsbroek is een gebied waarin wonen en zorg bij elkaar komen. Centraal staan een woonzorgcentrum en een dienstencentrum, onder­gebracht in één modern en gastvrij gebouw. Het dienstencentrum biedt plaats aan allerlei organisaties op het gebied van zorg en welzijn, voor jong en

oud. Denk aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, Fysiotherapie Elsbroek en Welzijn Hillegom. In het woonzorgcentrum zijn zorgappartementen (het nieuwe Bloemswaard) gehuisvest én huurappartementen van Stek voor 55-plussers. De Woonzorgzone Elsbroek ligt aan de Abellalaan en de Garbialaan.

Joke Ricke, directeur HOZO en Hans Al, bestuurder Stek

HOZO meet de bloeddruk!

16

Het is druk bij de stand van S tic

ht ing Welzijn Hillegom


nnen van het a p e d lt e e p s d The C ookie Ban

dak

START WOONZORGZONE FASE 2 Op de plek van het oude pand van Bloemswaard start binnenkort de bouw van fase 2 van de Woonzorgzone Elsbroek. In totaal bouwt Stek er 44 sociale huurappartementen. De planning is dat het project eind 2015 klaar is. De huurwoningen zijn geschikt om tot hoge leeftijd zelfstandig in te wonen. Handig: aanvullende zorg is vlakbij beschikbaar. Meer informatie: www.woonzorgzonehillegom.nl

Acrobatenechtpaar haalt de sy toegangssleutel naar beneden mbolische

het Centrum vo n va s je ek ko de n ge lig r Daa Binnen 24 / 2014

or Jeugd en Gezin

17


Puzzel ssing : De oplo er was rige ke e ig k k van vo gelu e D . e j je aart s kastan n de k a v s r a horst winna euwen e ut L e d ijkerho voor oordw N , in m o rfair illeg Winte k uit H r u T . I it : Meer u waren an der Meijer M.C. v en W. t u o h Voor se. uit Lis

Win twee Museumkaarten Stek verloot twee maal twee Museumjaarkaarten. Hoe wint u de kaarten? In deze Binnen vindt u de antwoorden op onderstaande vragen. Stuur deze oplossing voor maandag 2 februari 2015 naar: info@stekwonen.nl (o.v.v. prijsvraag). Per post kan ook, naar: Stek, prijsvraag Binnen, Postbus 126, 2160 AC, Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden. Alleen huurders van Stek komen in aanmerking voor ĂŠĂŠn van de prijzen.

1 1. Waarvan heeft Loes er twaalf tijdens de feestdagen? 2. Waar woont Bert al 45 jaar? 3. Welk bedrijf onderhoudt voortaan de cv-ketels van Stek? 4. Wat maken Frans en Truus van der Veld samen? 5. Wat gebeurt er op 1 januari bij st(r)andplaats Nederzandt? 6. Welke kosten waren niet meegerekend in de huurprijs van de woningen aan de Julianastraat in 1957? 7. Wat krijgen bewoners van De Engel in januari op hun dak? 8. Wat kunt u zelf maken met gewone melk, karnemelk en slagroom? 9. Waar in Lisse staat de flat die Jeroen Hendriks bijna dagelijks bezoekt?

2

3

4

5

6

7

8

9

18


Woontrends

Pindakaas voor de vogels Ziet u graag vogels op uw balkon of in de tuin? Voer ze dan deze winter bij met speciale vogelpindakaas. Pindakaas was al langer een populaire bijvoersnack in Nederland, maar gewone pindakaas is voor vogels eigenlijk te zout. Vogelpindakaas is vaak aangevuld met extra lekkernijen, zoals fruit of meelwormen. Pinda’s zijn een populair wintermaaltje bij onze tuinvogels, want ze zitten vol calorieën en nuttige voedingsstoffen. Als u de pindakaas ophangt in een speciaal vogelhuisje, kunnen de kleine vogeltjes zoals vinken en mezen er gemakkelijker bij.

HUISGEMAAKTE KRUIDENBOTER Staat u graag in de keuken, en bent u in voor een nieuwe uitdaging? Maak deze winter dan eens uw eigen kruidenboter! Met een speciaal potje vol heerlijke kruidenmixen hoeft u alleen nog maar gewone melk, karnemelk en slagroom toe te voegen. Met biologische melk krijgt de boter een extra volle smaak. Geduldig klutsen met een mixer en uw eigen boter is klaar voor gebruik. Heerlijk tijdens een avond gourmetten, op een stokbroodje of om vlees of vis in te garen. In de koelkast blijft uw zelfgemaakte boter twee weken goed, en met de kruiden uit de pot zet u maar liefst vijftien keer zelfgemaakte boter op tafel. www.boska.com

en Geniet van je e maakt zelf­ge ! nboter kruide

Deze woontrends kwamen tot stand in samenwerking met Domum (www.domum.nl) en De Porseleinkast (www.deporseleinkast.nl).

Binnen 24 / 2014

Duurzame blikvanger Als de dagen korter worden en Kerst voor de deur staat, is het fijn om wat extra lichtjes en sfeervolle accessoires in huis te zetten. En die kunt u natuurlijk ook zelf maken! Met een paar simpele ingrediënten zet u zelf een prachtig tafelstuk in elkaar dat wekenlang meegaat.

Benodigd heden

- Lijm - Stuk tak/ interessant gevor md hout - Lampionnen (van de lampionplant) - Gedr oogde maiskolven - Hout wol - Kleine kalebassen/pompoentjes - Diverse noten - Kerst ballen - IJzerdraad/gaas

Wikkel met ijzerdraad of gaas een basisvorm rondom het hout waar u alle decoratieve onderdelen in kunt steken. Vouw hier de houtwol doorheen, zodat er een pluizige deklaag ontstaat en het ijzerdraad uit het zicht is. De gedroogde maiskolven, lampionnen en bijvoorbeeld kastanjes kunt u hier met ijzerdraad in het pluis vlechten, of vastlijmen waar nodig. Rond de feestdagen nog een paar mooie glimmende kerstballen erin, en uw prachtige blikvanger is klaar!

19


Hoe was het in…

de Julianalaan in Voorhout? 1957

De twee foto’s zijn dit keer niet op straat­ niveau genomen, maar vanuit de kerktoren van de Sint-Bartholomeüskerk aan de Herenstraat, de enige kerk van Voorhout. Wat een verschillen laten de foto’s zien. In 1957 zien we een aantal pas opgeleverde woningen aan de Julianastraat. Bijna eenzaam staan ze daar tussen de velden. Woningbouwvereniging Voorhout (een voorloper van Stek) was destijds verantwoordelijk voor de bouw van de woningen aan de Julianalaan. Het was een belangrijk project. Veel inwoners uit het oude dorp konden maar moeilijk een woning vinden, deze uitbreiding kwam als geroepen. In de kranten van destijds was er veel aandacht voor het project. Zo valt er te lezen dat de huurprijs van de nieuwe woningen op 7,87 gulden werd vastgesteld, zonder water. Kijken we goed naar de foto uit 2014, dan staan de woningen er nog altijd, maar zijn er in de tussentijd ook honderden woningen bijgekomen. Het is duidelijk: Voorhout is sinds 1957 fors gegroeid. De historische foto is afkomstig uit het archief van Historische Kring Voorhout (www.hkv-voorhout.nl).

2014

Heeft u een oude foto uit Lisse, Hillegom of Voorhout? Mail dan naar info@stek-wonen.nl

20


Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl

Activiteitenkalender 18 DEC

24 DEC

1

19 JAN

JAN

SERIOUS REQUEST, HAARLEM

NIEUWJAARSDUIK, NOORDWIJK

Dit jaar staat het Glazen Huis van Serious Request op de Grote Markt in Haarlem. Drie 3FM dj’s sluiten zich hier zes dagen zonder eten op, draaien verzoeknummers voor een kleine vergoeding en halen daarnaast dankzij landelijke acties zo veel mogelijk geld op. De opbrengsten gaan dit keer via het Rode Kruis naar de vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in conflict­ gebieden. Toegangsprijs: gratis. Website: www.seriousrequest.3fm.nl.

Wie het nieuwe jaar graag begint met een duik in de Noordzee, hoeft echt niet naar Scheveningen. Ook in Noordwijk rennen op 1 januari jaarlijks honderden dappere Nederlanders de koude golven in. De duik bij st(r)andplaats Nederzandt is in de regio inmiddels een begrip: ‘de enige nieuwjaarsduik met een oergezellige Elfstedentocht­ sfeer’. Deelnemers betalen geen inschrijfgeld, maar kunnen wel geld doneren om goede doelen te steunen. Handig voor uit­ slapers: deze nieuwjaarsduik start pas ’s middags. Toegangsprijs: gratis. Website: www.nederzandt.nl.

20 DEC

31 DEC

HET WINTERPLEIN, NOORDWIJK Een schaatsbaan voor de kinderen, een wintermarkt door ondernemers uit de Bollen­ streek en een gezellige overdekte horecahoek: het Winterplein is een nieuw initiatief in Noordwijk. Het Vuurtorenplein wordt volledig omgebouwd tot Winterwonderland, met naast de vaste onderdelen van het Winterplein ook verschillende evenementen zoals een darttoernooi en de Mid Winter BBQ. Toegangsprijs plein: gratis. Website: www.hetwinterplein.nl.

Binnen 24 / 2014

15 JAN

25 JAN

JAZZWEEK, LEIDEN Fans weten dit al: in de derde week van januari is het altijd raak. De Jazzweek Leiden vult dan de Hooglandse kerk met al het moois dat jazz te bieden heeft. Op donderdag 22 januari breidt dit podium zich uit met een kroegentocht langs zo’n dertig locaties in de historische Leidse binnenstad. Puur muziekplezier in een swingend jasje. Toegangsprijs: wisselt per avond. Website: www.jazzweekleiden.nl.

18 JAN

WRITERS UNLIMITED WINTERNACHTEN FESTIVAL, DEN HAAG Dit internationale literatuurfestival bestaat inmiddels twintig jaar. Schrijvers van over de hele wereld delen hier bijzondere verhalen, vertonen inspirerende films en signeren hun nieuwe werk. Het thema van dit jaar is ‘At home’. Literatuur­­­­­lief­hebbers halen hier hun hart op met voordrachten, boekendiners en gesprekken met hun favoriete schrijvers. Allemaal begeleid door lekkere hapjes, drankjes en muziek natuurlijk! Toegangsprijs: van 7,50 euro tot 14,25 euro. Website: www.writersunlimited.nl.

7

FEB

THEATERVOORSTELLING ANGELA GROOTHUIZEN, SASSENHEIM Eeuwige jeugd, dat is het onderwerp van de nieuwe theatervoorstelling van Angela Groothuizen en haar toetsenist Nico Brandsma. Wie hebben de eeuwige jeugd? Brengt die jeugdigheid niet veel stress met zich mee? En word je daar dan niet vroegtijdig oud van? Bekende maar ook nieuwe nummers wisselen zich af met grappige en ontroerende verhalen in theater ’t Onderdak. Toegangsprijs: 17,50 euro. Website: www.hetonderdak.nl.

21


Ruysdaelhof 1 in Voorhout

Ruime hoekwoning in groene omgeving Te koop

209.000 euro k.k.

• Ruime eengezinswoning van 115 m2 • Vier slaapkamers • Twee badkamers en drie toiletten • Dubbelglas • Besloten voortuin • Heerlijke vrije achtertuin

U zoekt ruimte, licht, een groene omgeving en toch alle voorzieningen dichtbij? Dan is Ruysdaelhof 1 iets voor u! Stelt u zich eens voor: heerlijk de hele dag doorbrengen in uw eigen ruime tuin op het zuidwesten (148m2 eigen grond). Even boodschappen doen? Het winkelcentrum is om de hoek, datzelfde geldt voor het station. Het huis is zeer praktisch ingericht met leuke details zoals een glas-in-lood-raam. Een mooie laminaatvloer ligt al in de woonkamer. Vanuit de woonkamer loopt u zo uw eigen tuin in. De vier slaap­kamers en twee badkamers zijn handig verdeeld over de eerste en tweede verdieping. Bovendien vindt u her en der praktische opbergkasten in het huis.

Kijk op www.stek-wonen.nl voor meer informatie! Stek Hobahostraat 90 Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl

Binnen 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you