Page 1

23/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer

Win twee kaartjes voor de Winterfa ir

Schilderworkshop in het buurthuis Buren ontmoeten elkaar weer Nieuwe balkons! Succesvolle Stek-vrijwilligersdag


Inhoud

Bezoekadres & openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

2 Hans Al spreekt vrijuit 1 Waar je thuis bent 2 Bestuurder Hans Al spreekt

6 Eveline geniet van nieuw balkon 12 Buurthuis zorgt voor burencontact

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl Reparatieverzoeken T 0252 430 500 Klachtencommissie Wonen (alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

4 Stekkies

14 Vrijwilligersdag scoort

5 Stek in gesprek op Facebook

16 Puzzel

6 Nieuwe balkons op

17 Trends

Binnen is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

Rembrandtplein

18 Stek bouwt door

Oplage 6.400 exemplaren

8 Paspoort: Carla van der Zwet 20 Hoe was het in... 9 HBVB heeft nieuw bestuur 10 Binnenkijken bij

21 Activiteitenkalender

Colofon

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Linda de Ruyter, Jolanda Meijer VeldWerk Tekst en Communicatie Smidswater Ontwerp Smidswater Fotografie Sven van der Vlugt, Edwin Weers, Corine Zijerveld, Stek Drukwerk GraphicView

14 Stek-vrijwilligers zetten zich in


Waar je thuis bent

‘Lekker spelen met alle kinderen’

Wat is uw favoriete pl buurt? Geef het door ekaa in de redact ie en misschien staan de vo lgende keer op deze pa t u E-mail naar info@stek-wgina! onen.n l.

‘De speeltuin!’ Er is geen twijfel mogelijk. Zusjes Lisa (10), Sanne (7) en Tessa (3) van Marrelo vinden de speeltuin de leukste plek in hun wijk, Patrimonium in Hillegom.

Patrimonium , Hillegom

Binnen 23 / 2014

‘Vaak zijn we hier met alle kinderen uit de hele wijk’, legt Lisa uit. ‘Dan spelen we gezellig samen.’ De speeltuin is een tijd gesloten geweest. ‘Dat vonden we wel erg’, zegt Sanne. ‘Want we mochten bijna nergens op straat spelen.’ De heropening was dan ook een feest. De kinderen zijn dagelijks in de speeltuin en hebben hun eigen favoriete toestel. Lisa speelt het liefst op het ‘blauwe draaiding’. ‘Ik weet niet hoe het heet, hoor. Je moet je evenwicht bewaren, het is heel grappig.’ Sanne wisselt af tussen de wip en het koppelduikrek. De kleine Tessa glijdt het liefst van de glijbaan en zit graag op de draaimolen met blauwe paardjes. Wat ze missen zijn schommels. ‘De oude zijn afgekeurd’, vertelt moeder Daniëlle. ‘Die willen we graag weer terug’, vult Lisa aan.

1


Interview

5 vragen over de

parlementaire enquête aan Hans Al Het is bij enkele corporaties de afgelopen jaren behoorlijk uit de hand gelopen. Woonbron uit Rotterdam verloor bijvoorbeeld 230 miljoen euro door de koop van cruiseschip ss Rotterdam. De Vestia-affaire is ook bij iedereen bekend. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties onderzocht de financiële misstanden en is inmiddels bezig met haar slotrapport. Wat vindt Hans Al, bestuurder van Stek, van de gebeurtenissen in de sector?

1

VIND JE HET GOED DAT DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTE ER IS GEKOMEN? ‘Die enquête is prima. Er is een reeks voorvallen in onze sector geweest. Het parlement heeft het recht om dat tot op de bodem uit te zoeken. Jammer vind ik wel dat daardoor het beeld van de hele sector is beschadigd. Elke keer weer worden de wantoestanden opgerakeld. Bij zo’n 350 van de 380 corporaties gaat het gewoon goed. Die vullen hun maatschappelijke rol keurig in. Zorgen voor goede huizen en leefbare buurten.’

2

HOE HEEFT HET BIJ SOMMIGE WONING­ CORPORATIES UIT DE HAND KUNNEN LOPEN? ‘In de jaren negentig werden corporaties vanuit de overheid gestimuleerd om ondernemender en zakelijker te worden. Onderhoudsdiensten moesten bijvoorbeeld commercieel worden en ook voor andere opdrachtgevers werken. De overheid prikkelde corporaties om aan projectontwikkeling te doen. De sociale woningbouw werd voor een deel betaald door de opbrengsten uit die nieuwe commerciële activiteiten, zoals de bouw van duurdere huurhuizen en koopwoningen. De economie bloeide volop, de rente was laag, alles leek goud te worden. Het interne toezicht had in

2

die omstandigheden weinig aandacht. Sommige bestuurders met een grote dadendrang kregen veel ruimte. Ze namen het niet zo nauw met de regels en gingen grote risico’s niet uit de weg. Dit gebeurde en gebeurt niet alleen bij corporaties. Je ziet het ook in de zorg en in het bedrijfsleven. Het is van alle tijden en zit nu eenmaal in sommige mensen. Het toezicht bij corporaties, zowel intern als extern, hobbelde achter de ontwikkelingen aan en professionaliseerde niet in hetzelfde tempo.’

3

WAT IS ER SINDSDIEN VERANDERD IN HET TOEZICHT BIJ STEK? ‘Toen ik hier bestuurder werd in 2006 bestond het toezicht uit bevlogen, enthousiaste mensen uit de omgeving van Lisse en Hillegom. Zij controleerden het beleid en de investeringen van Stek. Nu bestaat de raad uit vijf mensen die geselecteerd zijn op basis van hun specifieke deskundigheid en hun ervaring. De voorzitter is bijvoorbeeld de oudburgemeester van Alphen aan de Rijn, de heer Schoof. Elke commissaris heeft zijn sporen verdiend op een beleidsterrein dat belangrijk is voor Stek. Ook wordt om de vier jaar de organisatie doorgelicht door een onafhankelijke commissie. Zij onderzoeken en beoordelen alle corporaties in


Hans Al, bestuurder van Stek

‘De economie bloeide volop, de rente was laag, alles leek goud te worden’ Nederland op een groot aantal aspecten. Verder hebben we natuurlijk allerlei overleggen met bewonersvertegenwoordigingen, de gemeente en zorginstellingen over de toekomst en ons beleid. Stek zit echt niet op een eiland.’

4

CONTROLEERT DE OVERHEID OOK MEER DAN VROEGER? ‘Corporaties moeten heel veel informatie aanleveren bij de overheid. De overheid is tegenwoordig goed op de hoogte van de financiële situatie bij corporaties, dus ook van die van Stek. Vraag is wel of alles wat de overheid vraagt even zinnig is. Het lijkt nu wel door te schieten. In de beoordeling van de financiële situatie kijken ze bijvoorbeeld ook naar de gemiddelde levensduur van een woning volgens onze boekhouding. Wij rekenen met vijftig jaar. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen

Binnen 23 / 2014

dat een woning daadwerkelijk over 50 jaar moet worden vervangen. Een woning kan soms best 80 jaar blijven staan en wel langer. Je moet je dus niet blind staren op dat cijfer. De gebeurtenissen moeten niet tot een enorme bureaucratie leiden. Daar heeft niemand wat aan.’

5

WAT VIND JE VAN DE DISCUSSIE DIE IS ONTSTAAN OVER DE TAAK VAN CORPORATIES? ‘Wat mij zorgen baart, is dat de politiek al bezig is met ingrepen in de sector terwijl de commissie nog bezig is haar bevindingen op te schrijven. Ik hoop dat de commissie goed het tijdsbeeld laat zien. Corporaties zijn meegegaan in de maatschappelijke vraag om een actieve en brede rol te hebben in de huisvestingsvraag. Dat heeft ook heel veel goeds opgeleverd. In Nederland hebben we veelal goede betaalbare woningen in doorgaans fijne wijken. Echt sterk verloederde wijken kom je in Nederland niet tegen. Corporaties spelen daar een belangrijke rol in. Ze bouwen, zorgen voor onderhoud en vervanging, nemen energiemaatregelen, bevorderen de leefbaarheid in wijken... Als je die rol sterk inperkt, kan verloedering in wijken snel toeslaan. Dan gooi je het kind met het badwater weg. Ik hoop vurig dat dat niet zal gebeuren.’

3


Officiële start bewonerscommissie Swanenburg Ronald Kulk, lid van de nieuwe bewonerscommissie Swanenburg uit Lisse, tekent samen met Anneke Allewijn, hoofd Wonen en Verhuur de spelregels met Stek. De commissie vertegenwoordigt de huurders van 36 appartementen aan de Gerard Douhof in Lisse.

Samen Besparen slaat aan Al 125 bewoners zijn akkoord zijn met de isolatieaanbieding, dit komt neer op bijna 75% van de aangeschreven bewoners. De belangrijkste verbetering hierbij is glasisolatie. Een geringe huurverhoging levert de huurders een energiebesparing op dankzij de geïsoleerde ramen. Het is duidelijk: steeds meer huurders herkennen de voordelen van het isolatieprogramma Samen Besparen. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.stek-wonen.nl.

RUIK BUITEN GEB

De lift doet het niet. Wat nu? Voor het goed werken van een lift is Stek mede afhankelijk van de bewoners. Meld een probleem daarom direct bij Stek. Dat kan de schade aan de lift of de installatie beperken. Hoe groter de schade, hoe hoger de kosten en hoe langer het duurt voordat de lift is gerepareerd. Bij een storingsmelding komt er zo snel mogelijk een monteur langs. Stek controleert, buiten eventuele storingen, alle liften drie tot vier keer per jaar.

Nieuw logo Feenstra

Werkwisseldag bij Stek Bestuurder Hans Al doet een woninginspectie en communicatieadviseur Yvon Hoogervorst zit een dagje bij de receptie. Deze zomer organiseerde Stek voor het eerst de grote werkwisseldag. Collega’s namen voor een paar uur het werk over van een andere collega. Doel is om hierdoor meer zicht te krijgen op elkaars werk en de saamhorigheid te versterken. De reacties waren over het algemeen zeer positief. Stek wil de wisseldag jaarlijks gaan organiseren.

4

Misschien heeft u het al gezien, maar Feenstra heeft een nieuw logo. Het bedrijf verzorgt bij veel huurders het onderhoud aan onder meer de verwarmingsketels. Mocht u een auto of onderhoudsbus van Feenstra voor zien rijden, dan herkent u vanaf nu direct het logo. Wel zo handig!


Actueel

Stek op Facebook feiten & cijfers

Foto’s uit de buurt, tips, discussies en nieuwtjes van Stek, alles komt op de Facebook-pagina van Stek voorbij. Hoog tijd om eens de statistieken van de populaire Facebook-pagina onder de loep te nemen.

Stek 8 maart 2013 Eerste bericht geplaatst: Stek op Facebook! We hebben er zin in! De komende tijd kun je hier volop leuke en interessante informatie verwachten. Vragen? We lezen het graag!

Stek 17 oktober 2013 Best bekeken bericht van 2013: 16.800 mensen bereikte personen. Onderwerp: de prijsvraag voor een gratis k ­ lusjesman.

Win ee professio n n klusjesm ele voor 4 uuan r!

Stek 29 januari 2014 Best bekeken bericht van 2014: 3984 bereikte personen. Onderwerp: waarschuwing dat oplichters nepbrieven aan huurders hebben verstuurd over nieuwe bankrekeningnummers van corporaties.

Stek 20 augustus 2014

Stek 3 september 2014 Aantal ‘vind ik leuks’:

600

Stek 2014 Meeste fans gemiddeld online’:

Waar komen fans vandaan: 197 uit Lisse, 146 uit Hillegom, 19 uit Voorhout, 8 uit het buitenland (waaronder 1 keer Mexico)

558

‘PERSOONLIJK’

‘KRITISCH GELUID’

Edward Ho, lid Facebook-team van Stek ‘We kunnen met ons team snel reageren op vragen en kritische opmerkingen van huurders en actuele onderwerpen onder de aandacht brengen. Dat maakt het zo leuk. Bovendien heb je op Facebook vaak een gezicht bij een naam, dat maakt het persoonlijker.’

Loes Sylvester, huurder uit Lisse en frequent bezoeker van Stek op Facebook ‘Ik lees met plezier op Facebook wat Stek in andere buurten doet. Soms organiseert Stek ook een prijsvraag of geven ze iets weg, ze betrekken je er echt bij. Dat is leuk. Ook goed dat er ruimte is voor een kritisch geluid, dat moet kunnen.’

Binnen 23 / 2014

op woensdagavond rond 22.00 uur

5


Actueel

‘Ik zit met meer plezier      op mijn balkon’ De werkzaamheden aan de eerste flat op het Rembrandtplein in Lisse zijn afgerond. Nadat eerst de binnenzijde van de woning was opgeknapt, kregen de woningen nieuwe balkons. ‘Het was lastig inschatten hoe dat eruit zou gaan zien’, vertelt Eveline Fopma, bewoonster op vier hoog. ‘Ik vind dat we er erg op vooruit zijn gegaan.’

6


1

4 Voordat het grote werk kan beginnen, worden eerst de

‘Ik kwam ’s avonds thuis en het balkon was eraf. Heel

afzonderlijke balkondelen op de parkeerplaatsen gelegd.

eng. Alles was afgesloten, dus je kon niet per ongeluk naar buiten stappen. Maar het voelt heel raar als je ineens geen balkon meer hebt.’

2

Op de parkeerplaats worden ook de glazen afscheidingen neergezet. Eveline: ‘Ik vind het glas erg mooi.’

5 De eerste nieuwe balkons worden geplaatst. Eveline: ‘Ik ben heel blij met de nieuwe afmetingen. Op het grotere stuk kun je nu schuin naast elkaar zitten en elkaar aankijken. Dat maakt het veel gezelliger. Het

3

smallere stuk valt wat mij betreft wel mee.’

6

Tijdens het verwijderen van de balkons moest Eveline werken. ‘Kennissen van mij wonen aan de overkant in een andere flat en zij stuurden dagelijks foto’s en hielden mij op de hoogte.’

In het 1e kwartaal 2015 zijn de werkzaamheden aan de flats klaar. De bewoners zijn over de planning geinformeerd.

Binnen 23 / 2014

Vlak voor de bouwvak zijn alle balkons geplaatst. ‘Toen werd het net mooi weer, dus dat kwam goed uit. Ik zit vaak en graag op mijn balkon. Nu met nog meer plezier.’

7


Paspoort

‘Blije huurders geven mij energie’

C ar la van der Zwet

• In dienst bij Stek bijna 14 jaar

• Werkt het liefst aan het verhuren van leeggekomen woningen • Het contact met huurders is dagelijks en ontzettend leuk • Over vijf jaar verhuur ik nog steeds woningen aan enthousiaste huurders

Woonconsulenten, verhuurmakelaars, opzichters, wijkbeheerders – wie doet wat bij Stek? Carla van der Zwet is vier jaar verhuurmakelaar. ‘Mijn dag is geslaagd als ik een huurder blij heb gemaakt met een nieuwe woning.’ WAT HOUDT JOUW FUNCTIE IN? ‘Vanaf het moment dat de huur van een woning wordt opgezegd, krijg je die als verhuurmakelaar toegewezen. Vervolgens ben je van A tot Z betrokken om de woning weer te verhuren, dat werkt efficiënt. Ik inspecteer de vrijgekomen woning en controleer of alles nog goed werkt en veilig is. Daarna zet ik de woning op WoningNet. Nadat de woning is toegewezen aan de nieuwe huurder, tekenen we de huur-overeenkomst en dragen we de sleutels over.’ WAT IS LASTIG AAN JE WERK? ‘Mensen zijn vaak kritisch, ze vinden bijvoorbeeld de huur hoog. Door de verhuurdersheffing die Stek jaarlijks moet afdragen aan de overheid stijgen de huren. Dat is lastig uit te leggen. De lasten van huurders zijn al zo gestegen. Het kan helaas niet anders, maar mensen stellen daar wel vragen over. Ik vind dat logisch en probeer duidelijk te maken waarom de huur stijgt, om uiteindelijk toch een tevreden huurder te hebben.’

8

WAAR KRIJG JE ENERGIE VAN? ‘Er is wel eens een woning die je moeilijker verhuurt, bijvoorbeeld omdat mensen hem te klein vinden. Als je na verloop van tijd dan iemand vindt die er dolblij mee is, weet ik weer waarom ik dit werk zo graag doe. Natuurlijk geeft ook de fijne werksfeer op de afdeling mij een goed gevoel. Ik kan hier mezelf zijn.’ WOON JE ZELF IN DE BOLLENSTREEK? ‘Ja, ik woon met veel plezier in de Bollenstreek. Zo fiets ik elk voorjaar weer graag door de bollenvelden.’


Actueel

‘Opkomen voor huurders belangrijker dan ooit’ De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) zet zich in voor de belangen van huurders. De nieuwe bestuursleden over hun drijfveren, doelen en plannen.

Bert Mondriaan zit al ruim dertien jaar bij de HBVB. ‘De insteek

Franco Dieters: ‘De HBVB wil huurders mondiger maken en zorgen

is nog steeds hetzelfde: opkomen voor alle huurders van Stek.

dat we niet onder de voet worden gelopen. Het woongenot (huren) is

We krijgen nu veel te maken met sloop- en nieuwbouwprojecten.

zoveel duurder geworden de laatste jaren, omdat bijna alles draait

Als HBVB maken wij ons hard voor goede informatie en goede

om geld. Het belang van de huurder is in het verhaal niet meer terug

afspraken, zodat huurders weten waar ze aan toe zijn.’

te vinden. Samen staan we sterk om ons te laten horen.’

Henk de Jonge doet het HBVB-spreekuur op dinsdagmorgen

Edith Lieste ziet dat Stek genoodzaakt is om de huren te ver-

van 9.00 tot 12.00 uur. ‘Ik zet me graag in om anderen te helpen.

hogen, omdat corporaties jaarlijks miljoenen moeten afdragen

Mensen gaan bij mij niet eerder de deur uit voordat ik voor ieder

aan het rijk. ‘Niemand heeft er iets aan als Stek failliet gaat. Maar

probleem een goede oplossing heb gevonden.’

de mensen met de laagste inkomens worden nu wel heel zwaar getroffen. 4% huurverhoging voor iemand met bijstand is enorm. Onder andere daarom hebben wij een negatief advies gegeven wat betreft de huurverhogingen. Juist deze groep heeft onze steun en

V.l.n.r.: Bert Mondriaan, Henk de Jonge, Franco Dieters en Edith Lieste.

Binnen 23 / 2014

inzet hard nodig.’

9


Binnenkijken bij…

Patricia Meeuwissen

Jadey (0 jaar), Cheyenne (6 jaar) en partner Joey van Veen

ROMIJNSTRAAT, LISSE HUURDER VAN STEK SINDS 2012

10


‘Een gezellige en knusse eengezinswoning’ ‘We zijn in december vorig jaar verhuisd naar deze woning. Het is een heerlijke hoekwoning met een grote tuin. Het huis was helemaal gerenoveerd. Van onze families hebben we veel hulp gekregen bij het behangen en leggen van de vloeren. Het behangmotief heet barok, geloof ik. Ik vind het belangrijk dat het niet zo saai is. Aan de andere kant van de kamer hebben we wel een egaal rustig behang. Ik heb het allemaal uitgezocht en gelukkig heeft mijn vriend dezelfde smaak. Ja, dit is een lekkere plek om te zitten, zo na het eten. Mijn dochter vind het gezellig om te kwartetten, sowieso houdt ze van spelletjes spelen. Op tafel en in de vensterbank zie je ook veel kaarsen. Dat is gezellig, zeker als het straks weer vroeger donker wordt. Ik verander regelmatig de kleuren van de kaarsen en ook de hoezen van de kussens, juist dat zorgt ervoor dat het niet te saai wordt. Het is gewoon een heerlijke eengezinswoning die bij ons past. De volgende klus is om onze tuin helemaal naar onze smaak te maken.’

MODELAUTO ‘Toen we een keer niks te doen hadden, hebben we bouwpakketten gekocht voor autootjes. Mijn vriend is enthousiast met zijn bouwpakket aan de slag gegaan. Nu staat-ie hier te pronken. Leuk toch?’ BOEDDHA-BEELDJES ‘Op verschillende plekken in ons huis vind je de beelden van Boeddha. Kleine en grotere beelden. Er staat er ook eentje in de tuin. Nee, ik heb niks met het Boeddhisme, maar de beelden geven me wel een vredig gevoel.’ ROOD HART ‘Mooi hè? Die heeft mijn dochter gemaakt op school voor Moederdag, met een lieve tekst voor mij op de achterkant.’

Binnen 23 / 2014

11


Actueel

Buren vinden elkaar op de buurtkoffie Oudere buurtbewoners die gezellig een ochtendje bijkletsen, een schilderworkshop voor bewoners of het buurtbakkie voor iedereen uit de buurt. Het gebeurt allemaal in buurthuis Salvatori in Lisse. Initiatiefnemer Evert Brouwer is blij met het enthousiasme: ‘We krijgen weer oog voor elkaar in de buurt.’

Het is een onopvallend gebouw, maar aan de Wagenstraat 33 in Lisse gebeuren de leukste dingen. Op deze ochtend in augustus verzamelen zo’n vijftien senioren zich in het gebouwtje met de naam buurthuis Salvatori. Het is de maande-

lijkse koffieochtend. De formule is eenvoudig: iedere oudere uit de buurt mag langskomen, verse koffie staat klaar en er is alle ruimte om eens lekker bij te praten, met bekenden of onbekenden. De maandelijkse bijeenkomsten worden sinds een paar jaar gehouden en voldoen aan een belangrijke behoefte bij senioren uit de buurt.

OUD KERKGEBOUW ‘Dit was vroeger een kerkgebouw’, vertelt Evert Brouwer. ‘Na

de fusie van twee kerken tot de Samenwerkingsgemeente Lisse kwam dit pand leeg te staan. Ik ben altijd nauw betrokken bij de kerk geweest en ik vroeg me af of we genoeg deden voor de buurt. Samen met een aantal betrokkenen bij de kerk hebben we ons toen opnieuw voorgesteld aan de buurt. Toen stelden we ook de vraag aan buurtbewoners wat we konden doen voor een leefbaardere buurt. Huis aan huis zijn we langsgegaan om de antwoorden op te halen. Dat vonden mensen

‘We voegen hier echt iets toe aan het leven van alledag.’ 12


De goedbezochte schilderworkshop in september ging van start met een lekker bakkie koffie.

leuk. Een van de eerste initiatieven was de start van de koffieochtenden in het buurthuis. We kwamen erachter dat er veel eenzaamheid heerst achter de voordeuren. Juist met dit soort initiatieven verminder je dat soort gevoelens.’

BUURTBAKKIE Het initiatief viel op in de buurt. Waarom is er niks voor andere leeftijdscategorieën, vroegen andere buurtbewoners. Brouwer vervolgt: ‘Toen zijn we gestart met Buurtbakkie, dat zijn inloopochtenden voor alle leeftijden. Ook dat doen we een paar keer per jaar. Inmiddels heeft het Salvatori-team de smaak te pakken. Zo zijn er de goedbezochte schilderworkshops

Binnen 23 / 2014

onder leiding van een kunstenares. En hebben ze meegedaan aan de Nationale Buitenspeeldag, waar Stek onder meer zorgde voor ijsjes en een professionele poppenkast. Dit trok veel kinderen. Brouwer merkt aan alles dat de initiatieven aanslaan: ‘Mensen komen hier weer in contact met elkaar. Laatst vroeg een jonge vrouw die haar grootouders was verloren of een oudere vrouw niet haar oma wilde zijn. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. We voegen hier echt iets toe aan het leven van alledag.’

GROTE DOEL ‘We moeten in de buurt weer oog voor elkaar krijgen’, vindt Brouwer. ‘Als ik hoor dat een

zieke mevrouw weken niet buitenkomt en dus ook geen boodschappen kan doen, dan is dat heel erg. Zij moet weer durven vragen om hulp, bijvoorbeeld aan ons. Wat is nou de moeite om even een tasje extra boodschappen te doen voor een zieke buurvrouw. Gelukkig merken wij dat mensen weer meer voor elkaar open staan. Voor de komende tijd zijn er volop nieuwe ideeën. Het team is nu bezig met een soort open eetcafé, waar je voor weinig geld een lekkere maaltijd kan eten. Die maaltijden worden dan gekookt door hobbykoks uit de buurt. Brouwer: ‘Dat idee is een groot succes in de grote steden, volgens mij moet dat hier ook kunnen werken.’

13


Actueel

‘Wat leuk dat jullie er zijn!’ Stek organiseerde dit jaar voor het eerst de vrijwilligersdag. Alle Stek-collega’s zetten zich op deze dag in voor mensen in de Bollenstreek die wel een steuntje in de rug verdienen. De reacties waren overweldigend. ‘Komen jullie volgende week weer?’ Een fotoverslag. WOONZORGCENTRUM BERKHOUT IN LISSE Ontmoetingsruimte Het Trefpunt en de kapel krijgen een schilderen behangbeurt. Buiten leggen vrijwilligers een tegelpad aan naar de moestuin. Sommige medewerkers wandelen met bewoners in een rolstoel naar tuincentrum Overvecht. Weer andere medewerkers bereiden in Berkhout de bewonerslunch voor.

De tafels worden gedekt, de broodjes en koffie en thee geserveerd. De maandelijkse vrijdagmiddagbingo sluit de dag af.

Stek-medewerkers Petra Jansen (links) en Anneke Allewijn bereiden de lunch voor. :

Manager Financien & IC T Pieter G uijt heeft zin in de wandeling.

14

dige t uinman. n a h ls a l A s n a H Best uurder


AGNESSTAETE, VOORHOUT De vrijwilligers van Stek maken ’s ochtends en ’s middags met verschillende groepen letterlijk een ‘rondje om de kerk’, onder leiding van een gids. De rond-

leiding door de Bartholomeuskerk is voor veel bewoners van AgnesStaete het hoogtepunt van de dag. Vaak zijn zij al jaren niet meer in de kerk geweest.

je Een v r o lijk r ond

om de ker k.

Stek-medewerkers en bewoners van AgnesStaete bezoeken de Bartholomeuskerk. DAGBESTEDING DE HOOGHE BERGH, VOORHOUT Dagbesteding De Hooghe Bergh viert haar 12½ jarig jubileum. Stek-medewerkers zetten de feesttent op en helpen mensen met een verstandelijke beperking bij de activiteiten, zoals het populaire blikgooien. Er worden ijsjes en poffertjes uitgedeeld. Zangeres Ria geeft een wervelend optreden en tijdens de karaoke ontstaan spontane duetten tussen de Stek-medewerkers en de bezoekers van de dagbesteding. Van de dagbezoekers mag Stek wel vaker komen helpen. Gezellig!

Binnen 23 / 2014

Bij een feestje hoort een feestmuts en een feesttoeter.

k heeft een nieuwe Linda de Ruyter van Ste vr iendin gemaakt.

Manager Vastgoed Emile Linotte is voor een dag ‘manager blikgooien’.

15


Puzzel ssing : De oplo er was k rige e e o v ig k n k a v e gelu D l. zijn: a b terbal t strand u h S n de illegom ars va winna wen, H u e e L m n Hillego Th. va Schie, n isse a L v , . s t W -Geur g e lo P isse M. v.d. ema, L t D. Heid r o hou Tol, Vo , n C. van e r Keste R. van out Voorh

Win twee kaartjes voor de Winterfair Stek verloot drie maal twee kaartjes voor de Winterfair op 23 en 24 november in Hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout (zie ook de agenda). Hoe wint u twee kaartjes? In deze Binnen vindt u de antwoorden op onderstaande vragen. Stuur deze oplossing voor maandag 3 november 2014 naar: info@stekwonen.nl (o.v.v. prijsvraag). Per post kan ook, naar: Stek, prijsvraag Binnen, Postbus 126, 2160 AC, Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden. Alleen Stek-huurders komen in aanmerking voor ĂŠĂŠn van de prijzen. 1 1. Waar was de vrijwilligersdag in Lisse? 2. Welk social mediaplatform gebruikt Stek? 3. Was is de functie van het gebouw Salvatori? 4. Waar woont Patricia Meeuwissen? 5. Aan welk plein zijn nieuwe balkons geplaatst? 6. Wat vind je tijdens de tuinexcursie op het landgoed Keukenhof? 7. Waar staat een leuke starterswoning? 8. Wat is de favoriete plek van de zusjes Marrelo?

2

3

4

5

6

7

8

16


Woontrends

Trends uit de Bollenstreek Dit keer zocht Woontrends contact met experts uit de streek. Regiospecialisten over de laatste tuintrends, kruiden uit eigen keuken en handige gadgets voor energiebesparing!

Natuurlijke tuinen zijn de trend De tuin mag weer tuin worden, weet tuinontwerper Ruud Aanhane (Warmond). Voor de crisis was alles strak en vol steen. Nu gaat het veel meer om natuurlijke tuinen. Tuinieren is terug als hobby, moestuintjes zijn weer in de mode. Volgens Aanhane heeft de trend ook alles te maken met de behoefte om weer contact met elkaar te maken én met de natuur. ‘Als ik dan siergras zie met een herfsttooi dan kan ik daar enorm van genieten. Denk daar nog een picknickbank bij en je bent klaar. Het gaat nu om een sfeervolle plek, niet meer om de dingen. Het is allemaal veel minder gericht op status.’

Bestrijd stiekeme energieslurpers

KRUIDEN UIT EIGEN KEUKEN Een leuk idee om enerzijds het interieur van je keuken op te frissen en anderzijds je maaltijden helemaal af te maken: de mini-kruidentuin. Deze zomer was het al veel te zien, maar deze trend zal zich in het najaar voortzetten. Kant-en-klare kruidentuinen zijn te koop bij de betere tuincentra, maar zijn ook prima zelf te maken met behulp van weckpotten of porseleinen bloempotten. Vul de pot met potgrond en plant er kleine kruidenplantjes of zaadjes van kruiden in. Kruiden die zich uitstekend lenen voor in de keuken zijn bieslook, basilicum, salie, munt, rozemarijn en koriander. Een kopje verse muntthee? Pluk de munt in eigen keuken! Met medewerking van

Iedere woning staat vol met elektrische apparaten: tv’s, koffiezetapparaat, wasmachine, computers of laptops. Dit zijn allemaal apparaten met een stand-by-functie die kleine hoeveelheden energie verbruiken als ze ‘uit’ staan. Al dat ongemerkte energieverbruik kan flink oplopen in de kosten. Tot wel dertig procent van het elektriciteitsverbruik in huis wordt op deze manier verspild. Plugwise heeft een systeem met handige stekkers die u bedient met een app. Hiermee ziet u van elk apparaat hoeveel energie u werkelijk verbruikt, wanneer en waaraan. Met de app kunt u slimme keuzes maken die de grootst mogelijke energiebesparing opleveren, zonder dat u daarvoor wooncomfort inlevert. Kijk voor meer informatie op www.plugwise.com

Binnen 23 / 2014

CoCuisine (Sassenheim).

17


Projectenoverzicht

Stek bouwt door de komende jaren Stek blijft nieuwe woningen bouwen. Hieronder vindt u onze interessante bouwprojecten in de regio. Mogelijk zit er iets tussen dat u in de gaten wilt houden.

WOONZORGZONE ELSBROEK FASE 2 Locatie: Elsbroekerlaan, Hillegom Wat: 44 sociale huurappartementen Toelichting: de appartementen maken deel uit van twee zogenaamde ‘urban villa’s’ aan de rand van een parkje, tegenover de (zorg)voorzieningen van dienstencentrum Bloemswaard Planning: realisatie in 2014/2015

DE FACTORIJ Locatie: centrum Lisse Wat: 24 sociale huurappartementen Toelichting: wonen aan een hofje te midden van voorzieningen en de levendigheid van het centrum Planning: realisatie in 2016

HOOGHKAMER Locatie: Jacoba van Beierenweg, Voorhout Wat: 72 sociale huurappartementen Toelichting: de appartementen komen in het centrale gebouw in de nieuwe uitbreidingswijk van Voorhout Planning: realisatie in 2016

DE WATERKANTEN Locatie: Van Speykstraat/Sportlaan, Lisse Wat: 122 sociale huurwoningen Toelichting: vervangende nieuwbouw voor bestaande appartementen aan de Van Speykstraat Planning: realisatie in 2016-2020

18


’T (NIEUWE) HAVENKWARTIER Locatie: voormalige Hobaho veilinghallen, Lisse Wat: 46 sociale huurappartementen Toelichting: ’t (Nieuwe) Havenkwartier is een nieuwe woonwijk op de plek van de voormalige Hobaho veilinghallen. Het stedenbouwkundige plan bestaat uit eengezinswoningen, appartementen en 350m2 bedrijfsruimte Planning: start bouw tweede helft 2015

LEEMBRUGGEN Locatie: Leembruggenstraat, Hillegom Wat: 16 eengezinswoningen en 19 appartementen Toelichting: vervangende nieuwbouw voor bestaande woningen met funderingsproblemen Planning: realisatie in 2015/2016

REMBRANDT/OOIEVAAR Locatie: Rembrandtplein en Ooievaarstraat, Lisse

SCHOONDERBEEK

Wat: onderhoud aan en verbetering van 258 bestaande

Locatie: Michiel de Ruijterstraat, Hillegom

appartementen en realiseren van 6 nieuwe appartementen

Wat: 26 sociale huurappartementen

Toelichting: de opknapbeurt maakt de flats comfortabeler,

Toelichting: Stek vervangt 21 verouderde woningen voor 26

veiliger, beter toegankelijk en aantrekkelijker.

ruime en comfortabele appartementen

De energieprestatie van woningen wordt sterk verbeterd

Planning: realisatie in 2015/2016

(naar energielabel A) Planning: realisatie in 2014

UITERMEER Locatie: Fazantstraat, Lisse Wat: 29 sociale huurappartementen en 11 koopwoningen Toelichting: de woningen worden gebouwd op de huidige schoollocatie van Fioretti, locatie Uitermeer Planning: realisatie in 2015/2016 De gebruikte afbeeldingen op deze twee pagina’s zijn onder voorbehoud.

Binnen 23 / 2014

19


Hoe was het op‌

het Engelplein in Lisse? 1940

Nadat grootgrondbezitter Vink had aangegeven wel wat land te willen verkopen voor de bouw van huizen in De Engel (voor twee gulden per vierkante meter), konden de plannen voor de woningen aan het Engelplein worden uitgewerkt. De bouwopdracht van woningbouwvereniging Het Gezinsbelang (later opgegaan in Stek), ging naar Ramakers uit Breda die binnen korte tijd veertien woningen realiseerde aan het Engelplein en 25 aan de Nicolaas Damesstraat. In februari 1937 trokken de eerste bewoners in de nieuwgebouwde woningen aan het Engelplein. De bestrating was al op 28 april 1936 gereed, getuige een straatsteen waarin die datum stond ingekrast. De huizen hebben in de loop der jaren een ander aanzien gekregen. Zo hadden de ramen vroeger een roedeverdeling (een verdeling in de ramen met houten latjes). Dat komt duidelijk anders over vergeleken met de huizen in 2014. Ook de voordeuren hebben een duidelijk andere aanblik. Het oude plantsoen is nu een parkeerplek geworden voor de auto’s uit de buurt. (Bronnen: Tussen Engel en Kerk, 75 jaar H.H. Engelbewaardersparochie, auteur H. van Amsterdam, 2004 en de Vereniging Oud Lisse)

2014

Hebt u een oude foto uit Lisse, Hillegom of Voorhout met een bijzonder verhaal? Mail dan naar info@stek-wonen.nl

20


Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl

Activiteitenkalender 30 SEPT

05 OKT

16 NOV

WOONBEURS, AMSTERDAM Op zoek naar inspiratie voor de inrichting van uw woonkamer? Dat komt goed uit, want oktober is traditioneel woonmaand. Er wordt dan veel georganiseerd op het gebied van wonen en woninginrichting. Zoals de Woonbeurs Amsterdam in de RAI. Tal van woonexperts helpen u daar op weg. Toegangsprijs (in de voorverkoop): 15 euro. Website: www.woonbeurs.nl

18 OKT PADDENSTOELENEXCURSIE, LISSE De herfst is hét jaargetijde waarin u vele verschillende soorten paddenstoelen op het landgoed Keukenhof kunt vinden. Wilt u weten welke? Doe dan mee aan de tuinexcursie die begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.00 uur. Na afloop bent u de grote paddenstoelenexpert! Toegangsprijs: de vrienden van Kasteel Keukenhof hebben gratis toegang, andere belangstellenden betalen 5 euro en kinderen kunnen gratis mee. Website: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

Binnen 23 / 2014

THEATERVOORSTELLING OP ZOEK NAAR PIET WEETNIET, HILLEGOM

01 NOV BEATLES REVIVAL, LISSE Zaterdag 1 november wordt het Beatles-jaar op spectaculaire wijze afgesloten met een optreden van Beatles Revival uit Tsjechië. Ze treden op in De Nachtegaal in Lisse. De band behoort tot een van beste coverbands van Beatles-hits. De groep komt met regelmaat naar Nederland en speelt al jaren hit na hit. Van Let it be tot Help! Toegangsprijs: 22,50 euro. Website: www.beatlesbollenstreek.nl

31 OKT

09 NOV

LEIDEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, LEIDEN De rode loper gaat uit in Leiden tijdens het Leiden International Film Festival (LIFF). Met 150 films, acht locaties en meer dan 25.000 bezoekers. Het LIFF vindt dit jaar alweer voor de negende keer plaats. Bioscopen, musea en poppodia zijn het decor van premières en voorpremières die u niet wilt missen. De filmproducties zijn afkomstig van over de hele wereld. Website: www.leidenfilmfestival.nl

Op zoek naar Piet Weetniet van Jeugdtheatergroep Tïkkie wordt gespeeld voor de kleine vriendjes van Sinterklaas. De voorstelling gaat over de avonturen in het pakhuis van Sinterklaas. De goedheiligman roept al zijn pieten bijeen om de taken voor die dag door te nemen. Tot zijn verbazing lijkt Piet Weetniet te ontbreken. Jeugdtheater Tikkie (in theater Het Raam) staat garant voor een bijzondere start van de Sinterklaastijd! Er zijn twee voorstellingen (11.30 uur en 14.30 uur). Toegangprijs: 6 euro. Website: www.hetraamhillegom.cc

22 NOV

23 NOV

LEEUWENHORST WINTER­ FAIR, NOORDWIJKERHOUT Het is een echte traditie inmiddels, de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout. Een gezellig evenement waar u echt in de stemming komt voor de feestdagen. Meer dan honderd standhouders bieden prachtige bloemstukken, originele geschenken, mooie brocante, ambachtelijke lekkernijen en sfeervolle muziek. Bovendien zijn er speciale kindervoorstellingen. De fair is in NH Hotel Leeuwenhorst van 10.00 tot 17.30 uur. Toegangsprijs: 8 euro. Website: www.b-event.nl

Doe mee met de puzzel en win twee vrijkaarten!

21


Lijsterbeslaan 71 in Hillegom

Compacte starterswoning vlakbij het centrum Direct beschik! baar

• Woonkamer met open

keuken aan de straatkant

• Strakke afwerking • Lichte hal/entree met toilet

en fonteintje

• Mooie laminaat vloer in het

gehele appartement

• Gemeenschappelijke berging

op de begane grond

• Gemeenschappelijke tuin op zonzijde

Ben jij op zoek naar een betaalbare, direct te betrekken starterswoning in Hillegom? Dan is dit knusse tweekamerappartement aan de Lijsterbeslaan 71 misschien iets voor jou. Het appartement (39 m2 woonoppervlakte) ligt op de eerste verdieping in een gezellig en kleinschalig appartementengebouw. Heb je zin om lekker buiten te zitten? Dat kan in de gemeenschappelijke en zonnige tuin. De tuin is – wel zo handig – bijzonder onderhoudsvriendelijk. En vanuit je nieuwe appartement is het makkelijk shoppen met het winkelcentrum op loopafstand. Ook het skicentrum en zwembad zijn dichtbij. Het appartement is ideaal voor een eenpersoonshuishouden en direct beschikbaar.

Te koop

99.000 euro k.k.

Kijk op www.stek-wonen.nl voor meer informatie! Stek Hobahostraat 90 Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl

Binnen 23  
Binnen 23