Page 1

18/2013 Het magazine van Stek over wonen en meer

‘Lekker én gezond eten hoeft niet duur te zijn’ es

artj a k Win voor

-

us e a n f! n i L ho

Waarom moet Stek de huren verhogen? Woning isoleren ook goed voor uw gezondheid!


Inhoud

Waar je thuis bent

Bezoekadres & openingstijden

2 Izaäk in ’t Veld is vrijwilliger van het jaar

Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

6 Stek ‘vergeet’ groot onderhoud

1 Waar je thuis bent

14 Binnenkijken bij...

4 Stekkies projecten

16 Woontrends

5 Vraag het aan Stek

17 Isolatie ook goed

8 Puzzel

voor gezondheid

9 Paspoort

18 Stek geeft 10 handige

12 Stekkies

doe-het-zelftips!

13 Vrije sector woningen

21 Activiteitenkalender

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl Reparatieverzoeken T 0252 430 500 Klachtencommissie Wonen (alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon

Piet Hoogh er de stra Voorh at in out

Binnen is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen) Oplage 6.400 exemplaren

‘Roti, kip, rijst. Surinaamse gerechten zijn favoriet bij ons thuis. We houden erg van

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Linda de Ruyter, Jolanda Meijer VeldWerk Tekst en Communicatie Smidswater Ontwerp Smidswater Fotografie Sven van der Vlugt, Edwin Weers, Corine Zijerveld, Stek Drukwerk Alkemade Printing, Lisse

10 Lekker, gezond en goedkoop eten!

20 Hoe was het in...

‘Een moderne keuken, zonder tierelantijnen’ Binnen 18 / 2013

koken en zijn dus hartstikke blij met onze nieuwe keuken’, vertelt Johan Adegeest. Johan woont met zijn vrouw Barbara en dochter Charisha aan de Pieter de Hooghstraat in Voorhout. Zowel de keuken als het toilet was sterk verouderd en heeft Stek opgeknapt. ‘We mochten zelf de kleur bepalen van de keuken. Onze negentienjarige dochter heeft daarbij goed geholpen. Zij weet precies hoe een mooie inrichting eruit ziet. Het is een moderne keuken geworden. Met lichte kastjes, een donker blad en zonder tierelantijnen. Tegen betaling heb ik een afzuigkap laten plaatsen. De verbouwing duurde een week en het contact met de vakmannen verliep prima. Ze waren heel vriendelijk, werkten netjes en ruimden alles op. Door het stof zijn wel onze muren grijs geworden. We gaan dus alles witten en hebben dan weer een fris, nieuw huis.’

1


Actueel Izaäk in ’t Veld is vrijwilliger van het jaar

Izaäk in ’t Veld (76), Lisser in hart en nieren en al jarenlang huurder van Stek, werd dit jaar uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. ‘Rekening houden met elkaar is mijn levensmotto.’

Wat voor vrijwilligerswerk doet u? ‘Hoe lang heb je? Ik drum in het Fisherkwartet waarmee we vaak optreden voor ouderen. Voor de vakbond CNV deed ik veel vrijwilligerswerk en ik zat in de klachtenadviescommissie van woningbouwvereniging Gezinsbelang, een van de voor­ lopers van Stek. De fusie van Gezins­belang en Volksbelang naar Trias Woondiensten heb ik van nabij meegemaakt. De jaarvergaderingen en lentebijeenkomsten van Stek bezocht ik altijd. Nu zit ik nog in de gemeentelijke Seniorenraad, help ik mee bij Tafeltje Dek Je, dienstencentrum de Beukenhof en de Nederlands Hervormde Kerk.’

‘Als je anderen kunt helpen, dan is dat toch mooi?’ 2

Waarom vrijwilligerswerk? ‘Ik geniet al een tijdje van mijn pensioen, maar zit niet graag stil. Als je anderen kunt helpen, dan is dat toch mooi? Op het gebied van vrijwilligerswerk ben ik in de voetsporen van mijn vader getreden. Dat ik in zoveel besturen heb gezeten en vaak ook voorzitter ben geweest, lag zeker niet in de lijn der verwachting. Van mij werd eigenlijk niet veel verwacht. Maar ik heb het toch allemaal gedaan. Ik heb veel geleerd van mijn vader en ik denk dat hij wel heel trots zou zijn. Mijn vader was sociaal, deed veel voor anderen. Hij heeft dat aan ons meegegeven. Het is natuurlijk geen toeval dat van de vijf zoons er drie een Koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor anderen hebben gekregen. Ook mijn andere broers en zussen waren heel actief. Het zit in de familie. En ik heb dat rekening houden met een ander ook weer aan mijn kinderen meegegeven. Net zo goed dat zij het weer doorgeven aan hun kinderen, mijn kleinkinderen. Dat vind ik mooi om te zien. De maatschappij verhardt. Iedereen heeft het over ‘ik’ in plaats van te kijken naar wat je samen kunt bereiken.’ Doen mensen wel eens tevergeefs een beroep op u? ‘Zelden. Mensen zeggen wel eens dat ik geen ‘nee’ kan zeggen. Ik zie dat niet als een negatief iets. Ik

Binnen 18 / 2013

zie de waarde in van datgene wat ik voor een ander doe en daarom doe ik het dus graag. Zeker voor ouderen. Ik heb wat met ouderen en zet me graag voor ze in. Ze zitten toch een beetje in de hoek waar vaak klappen vallen. Men zegt dat ik een goed luisterend oor heb. In mijn werk voor de vakbond deed ik conflictbemiddeling. Dan probeerde ik beide partijen weer tot elkaar te brengen. Ik kom graag voor mensen op.’ Denkt u eraan te stoppen? ‘Nee, hoor. Ik hoop nog lang door te kunnen gaan. Het wordt natuurlijk wel wat minder. Ik ben 76, dus je gezondheid gaat ook meespelen. Om mij heen vallen steeds meer mensen weg. Ik hoopte ouder te worden dan mijn vader. Die stierf op zijn 72ste, dus dat is gelukt. Mijn vriendin Gon zegt altijd dat wij samen nog twintig jaar te gaan hebben. Ik zou er zo voor tekenen.’

Vrijwilligersprijs Ieder jaar reikt de gemeente Lisse de vrijwilligers­prijzen van het jaar uit aan organisaties en mensen die zich hebben ingezet voor de Lissese gemeenschap. De groepsprijs ging dit jaar naar het team van zwem­vereniging De Watervrienden. De individuele prijs was voor Izaäk in ’t Veld. Hij ontving de prijs, een beeldje van het Lissese kunstenaars­echtpaar Frans en Truus van der Velde, van wethouder Adri de Roon. ‘En dan te bedenken dat ik helemaal geen zin had om naar die receptie te gaan. Het is dat mijn vriendin Gon zo aandrong. Dus ging ik maar mee. Wist ik veel. De verrassing was erg groot.’

3


Vraag het aan Stek

ten

projec

Plannen voor nieuwbouw Michiel de Ruijterstraat

Gerard Douhof: 36 appartementen

Stek gaat 21 portiekwoningen (huisnummer 31 t/m 71) slopen aan de Michiel de Ruijterstraat in Hillegom. Er komen 27 appartementen voor terug. Projectleider Paul de Ruijter: ‘Het huidige complex is oud en in slechte bouwkundige staat. De woningen zijn niet energiezuinig en het woon­comfort is beperkt. We hebben onderzocht om de woningen te renoveren, maar dat bleek niet zinvol. De kosten wegen niet op tegen de baten. Stek wil nieuwe appartementen laten bouwen die aan alle eisen van nu voldoen. Dus energiezuinig en goed toegankelijk voor wie slecht ter been is.’ Binnenkort begint Stek met de planontwikkeling. De verwachting is dat na de zomer van 2014 kan worden gesloopt.

De twintig appartementen die Stek laat bouwen in Hillegom, als onderdeel van de Woonzorgzone, worden in de tweede helft van september (2013) opgeleverd. Het zijn ruime 3-kamerappartementen bedoeld voor senioren. Het Dienstencentrum dat zich onder de appartementen bevindt, wordt ook in september (gedeeltelijk) opgeleverd. In dit centrum komen medische faciliteiten én voorzieningen zoals een kindercrèche. Het Dienstencentrum kan pas helemaal worden afgebouwd na de sloop van het naastgelegen woon- en zorgcentrum Bloemswaard.

4

wordt de komende jaren duurder.’ Hans Al, bestuurder van Stek, begrijpt dat de huurverhoging niet met gejuich wordt ontvangen. Hij legt uit waarom Stek wel moet.

Waaro verhoo m gt Stek de hure n?

?

Stek is begonnen aan de bouw van 36 appartementen op de voormalige ROC-locatie aan de Van Ostadestraat in Lisse. Er komen twee woongebouwen die via een loopbrug met elkaar zijn verbonden. De gemeente heeft een nieuwe straatnaam voor dit project gemaakt: Gerard Douhof. De woningen worden aan het einde van dit jaar opgeleverd.

Oplevering appartementen Woonzorgzone in september

‘Linksom of rechtsom, wonen

Waarom deze huurverhoging?

foto opgevraagd bij Ruud Looman

Flats Rembrandtplein en Kleine Ooievaar worden energiezuinig Eind mei konden bewoners van de seniorenflat de Kleine Ooievaar (Lisse) een modelwoning bekijken. Hier liet Stek zien welke plannen zij heeft om het wooncomfort te ­verhogen. Door het plaatsen van onder meer HR++ isolatie­ glas, mechanische ventilatie en individuele c.v.-ketels worden de woningen energiezuiniger. Het energielabel wordt verbeterd van D, E en F naar label A. Ook de buitenzijde en entree van de flat wil Stek flink moderniseren. Stek heeft dezelfde plannen voor twee flats aan het Rembrandtplein, waarvan één het seniorenlabel zal krijgen. Deze bewoners worden in een later stadium uitgenodigd om de model­ woning te bekijken. De eerste werkzaamheden staan gepland voor eind juni 2013.

‘De overheid voert heffingen door die corporaties moeten betalen. Voor Stek betekent het dat wij over een aantal jaren 7 miljoen euro moeten afdragen aan de regering. De huurverhoging is een kleine stap in een groter proces van veranderingen. Daar ontkomen wij niet aan, anders gaat de corporatie failliet. En daarmee schiet niemand iets op.’

Waarom worden vrijkomende woningen opeens een stuk duurder? ‘Stek vroeg altijd slechts gemiddeld 62 procent van de maximaal toegestane huurprijs. Simpelweg omdat we geen winstmakende organisatie zijn en we niet meer nodig hadden om aan al onze verplichtingen zoals onderhoud te voldoen. Dat kan niet meer. Als een huurder nu verhuist, passen we de huurprijs aan naar 90 procent van de toegestane prijs.’

Slaat Stek niet door? ‘Mogelijk lijkt het of de woningen van Stek ineens veel duurder worden. Eigenlijk is het zo dat ze de afgelopen jaren goedkoop waren. Zo betaalt iemand op het Rembrandtplein in Lisse gemiddeld

Binnen 18 / 2013

450 euro per maand aan kale huur aan Stek, terwijl dezelfde woning bij een andere corporatie in de streek 640 euro kost. Als je het over alle huurwoningen bekijkt, zie je dat Stek juist een van de goedkoopste, zo niet de goedkoopste corporatie in de Bollenstreek is.’

Hoe zit het met Stek en de vrije sector? ‘Om meer inkomsten te krijgen, gaan we meer woningen in de vrije sector, een huurprijs boven de 681 euro per maand, verhuren. Dat gebeurt nu met de woningen die vrijkomen in de Vogelwijk in Lisse. Tot nu toe verhuurde Stek 1 procent van de woningen in de vrije sector. Twee jaar geleden spraken we al met de huurdersorganisatie af dat dat 7 procent gaat worden. Het gaat nu sneller dan we dachten, maar het is niet te vermijden.’

Hoe gaat Stek verder? ‘Feit is dat Stek de komende jaren minder geld tot haar beschikking heeft. We gaan met verschillende partijen als de huurdersbelangenvereniging en de gemeentes in overleg over de toekomst. Samen moeten we een nieuwe balans vinden.’

5


Interview Huurder

amer Sabine Hoogk

over beloofd onderhoud:

‘Nooit kregen we helderheid’

PAGO, de voorloper van Stek, kondigde in 2009 groot onderhoud aan voor de bewoners aan de Ernst Casimirlaan, Willem de Rijkelaan en Prinses Beatrixstraat in Hillegom. Stek nam het stokje over, maar liet de huurders aan hun lot over. Huurder Sabine Hoogkamer: ‘We wachten al vier jaar op onderhoud van onze woning, ik wil nu duidelijkheid.’

In 2006 kwamen Sabine en haar man wonen in de Willem de Rijkelaan. Een hoekwoning met een heerlijk grote tuin waarin ze veel tuinieren. ‘Een volksbuurt waar bewoners nog een praatje met elkaar maken.’ Naast het woonplezier is er vooral de grote frustratie over het beloofde groot onderhoud. Sabine: ‘In 2009 kregen we van PAGO het bericht dat de huizen in de straat zouden worden geïsoleerd en dat er dubbele beglazing zou komen. Dat was hard nodig, het zijn verouderde huizen.’

Sabine Hoogkamer in haar tuin in de Willem de Rijkelaan

6

Matige communicatie Niet veel later werden de spouwmuren geïsoleerd. ‘Ik geloof wel dat dat heeft geholpen. Maar het is moeilijk om te zeggen, we hebben veel strenge winters gehad. En kou komt dan ook door de vloer en ramen. Voor de rest gebeurde er niks. We hebben gebeld, gemaild. We zijn doorgestuurd van de ene afdeling naar de andere. Dan hoorden we: ‘Ja, jullie staan in de computer. Doe niks aan je huis, want straks raakt het beschadigd als we gaan opknappen. En dan was er weer een jaar voorbij. Ik geloof dat ik twaalf personen heb gesproken bij Stek, met altijd weer mooie verhalen. Nooit kregen we helderheid op papier.’

Binnen 18 / 2013

verg

eten

Stek over het vergeten groot onderhoud Stek erkent dat het groot onderhoud in deze straat tijdens de fusie tussen PAGO en Trias tussen wal en schip is gevallen. Afdelingen ­dachten van elkaar dat ze ermee bezig waren, maar dat bleek niet het geval. Hoofd Wonen Anneke Allewijn: ‘Dit is heel naar en vervelend voor de betrokken bewoners. We hebben hier steken laten vallen die beslist geen schoonheidsprijs verdienen. Dat is ook de reden waarom we in dit bijzondere geval de huurverhoging uitstellen. Dat doen we normaal gesproken alleen bij sloopwoningen. Maar nu gaan we echt aan de slag met de huizen. Ik reken erop dat we na de zomer beginnen met de werkzaamheden.’

Mijn thuis ‘Dit is mijn thuis, ik wil het gezellig hebben en mooi houden’, benadrukt Sabine. ‘Maar ik kan al vier jaar niks doen aan mijn huis, we worden niet serieus genomen. Mijn man is een keer woedend bij Stek binnengelopen. Daarna zijn we uitgenodigd voor een gesprek met woonconsulent Maurits Barnouw van Stek. Hij is de archieven ingedoken en heeft vastgesteld dat we helemaal niet in de begroting waren opgenomen voor groot onderhoud. Dat was vorig jaar. Toen is besloten om alsnog onze straat op te nemen in het groot onderhoud.’ Met de huurverhoging gingen ze niet langer akkoord. Inmiddels is de huurverhoging 2012 en 2013 uitgesteld zolang het onderhoud niet af is. Pas als het onderhoud

klaar is, wordt de huurverhoging in rekening gebracht. De teveel betaalde huur is terugbetaald. Toezeggingen Begin dit jaar zegde Stek per brief het groot onderhoud toe. Maar nog altijd is er niks gebeurd in hun huis en buurt. Intussen kwamen er ook andere mankementen naar boven, zoals poreus voegwerk. Sabine verzucht: ‘Er is nog wel iemand langs geweest die van alles heeft toegezegd, inclusief een grotere badkamer. Ze hebben nu aangegeven dat alles in december 2013 klaar zal zijn. Inmiddels lopen er allerlei aannemers door de tuinen, dus er staat nu echt iets te gebeuren. Ik geef de moed niet op.’

7


Puzzel

Paspoort

an de ssing v lo p o issen. e D s: narc a w r e ke rhout), vorige ijl (Voo B r e d out) en . van (Voorh C.M.M m a D ebben an isse) h C.J.N. v (L d g u re onnen W. de V n gew o b V een VV euro. van 30

Win kaartjes voor speel­paradijs Linnaeushof!

‘Met mijn ­ervaring kan ik bewoners goed helpen tijdens hun verbouwing’

Aad van Amsterdam

• In dienst bij Stek sinds januari 1993 • Stek in twee woorden goed, betrouwbaar • Werkt het liefst aan onderhoud

• Grootste uitdaging om in het team van onderhoud een goede kwaliteit te blijven leveren • Het contact met huurders is erg belangrijk en verloopt goed • Over vijf jaar werk ik nog steeds bij Stek in dezelfde functie

Stek verloot 4 keer twee toegangskaarten voor Linnaeushof in Bennebroek, de grootste speeltuin van Europa met 350 toestellen. Hoe kunt u kaartjes winnen? In deze Binnen vindt u de antwoorden op onderstaande vragen en verticaal vormen de letter een woord. Stuur deze oplossing voor 31 juli 2013 naar: info@stek-wonen.nl (o.v.v. prijsvraag). Per post kan ook naar: Stek, Prijsvraag

Woonconsulenten, verhuurmakelaars, opzichters, wijkbeheerders – wie doet wat bij Stek? Aad van Amsterdam, die al meer dan twintig jaar bij Stek

Binnen, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden. Alleen ­

werkt, is opzichter op de afdeling Reparatie en Onderhoud. Hij komt vaak

Stek-huurders komen in aanmerking voor de prijs.

langs bij bewoners die zelf iets willen verbouwen aan hun woning. ‘Om te

1. Waar woont Johan Adegeest, wiens keuken en toilet zijn verbouwd? 2. Welke opzichter (voornaam) van Stek begeleidt bewoners als zij iets willen verbouwen in hun woning, ook wel een ZAV genoemd? 3. In welke wijk in Lisse heeft Stek groot ­onderhoud uitgevoerd en is het eindresultaat gevierd met een mooi fotoboek? 4. Wie is (voornaam) gekozen tot vrijwilliger van het jaar? 5. Wie (voornaam) heeft www.bijstandsgerechten.nl opgericht voor goedkope, lekkere recepten? 6. Welke plant is gekozen tot terrasplant van 2013? 7. In welke gemeente laat Stek 21 portiekwoningen slopen en 27 appartementen terugbouwen? 8. Over welk onderwerp geeft Stek-bestuurder Hans Al openheid van zaken? 9. Wie (voornaam) wacht al jaren op het ­onderhoud in haar woning in Hillegom?

8

1

2

3

4

5

controleren of er niet per ongeluk een dragende muur wordt gesloopt.’ Wat doe je precies als opzichter? ‘Als een huurder vertrekt, controleren wij de woning. Is alles nog netjes en veilig voor de nieuwe bewoners? Wij controleren dan onder meer het hang- en sluitwerk, stellen deuren af en keuren het gas en de elektra. Of is de keuken of badkamer aan vervanging toe? Afhankelijk of de werkzaamheden groot of klein zijn, gaat een onderhoudsmonteur of aannemer meteen aan de slag.’

8

Heb je veel contact met huurders? ‘Ja. Naast bewoners die gaan verhuizen, heb ik ook contact met huurders over de constructie van hun woning. Zoals: er zitten scheuren in het tegelwerk, is dat gevaarlijk? Ik neem een kijkje en neem maatregelen als dat nodig is. Ook begeleid ik huurders die zelf iets willen verbouwen in hun woning. Zoals een dakraam op zolder of toilet in de badkamer. Wij noemen dat een ZAV, een Zelf Aangebrachte Verandering.’

9

Wat is dan jouw rol bij een ZAV? ‘Tijdens de verbouwing kom ik regelmatig langs om

6

7

Binnen 18 / 2013

de werkzaamheden te controleren. Ik bekijk of alles netjes en goed wordt verbouwd. En of er niet per ongeluk een dragende muur wordt gesloopt. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Door mijn jarenlange ervaring in het onderhoud kan ik bewoners ook goed helpen met tips en adviezen als zij zelf iets in hun woning willen verbouwen.’ Wat is moeilijk aan jouw werk? ‘We maken allemaal planningen wanneer welk onderhoud wordt uitgevoerd. Maar het is soms lastig om die tijdschema’s te halen. Als opzichter krijg je vaak telefoontjes van bewoners die met vragen zitten. Dan moet je meteen op pad. ­ Gelukkig hebben we een hecht team binnen Stek en kunnen we elkaars werk goed opvangen.’ Woon je zelf ook in de Bollenstreek? ‘Ja. Ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in Lisse. We gaan nooit meer weg uit de Bollenstreek. De bloemenvelden geven altijd een prachtig uitzicht, het is hier rustig en alle familieleden wonen hier.’

9


Actueel

Lekker, gezond én

goedkoop eten! Kippenvleugeltjes met groene asperges (4 p.) 1 eetl. geelwortelpoeder ½ theel. keukenzout (met jodium) ½ theel. knoflookpoeder of 1 teentje knoflook Sap van ½ limoen 2 eetl. suiker 2 eetl. olie olie 500 gr kippenvleugeltjes 500 gr groene asperges 1 kilo aardappelen

10

Verwarm de oven voor op 200 graden. Was de asperges en snijd de houtachtige top eraf. Pers de limoen. Pak een kleine pan en vul met 200 ml warm water. Voeg geelwortel, zout, knoflook, limoensap en suiker toe. Laat de marinade 7-9 minuten koken onder af en toe doorroeren. Leg in een ovenschotel de kippenvleugels. Giet de geelwortelmarinade erover. Besprenkel met

Een goedgevulde én vitaminerijke maaltijd hoeft niet duur te zijn. Integendeel. Kijk maar naar de website www.bijstandsgerechten.nl, die sinds Merlien (rechts) aan tafel met een vriendin

2 eetlepels olie. Bak de kip circa 45-60 minuten in de oven. Pak een tweede, ruime pan. Leg de asperges erin, voeg warm water toe tot de asperges onder water staan. Voeg zout toe en kook de asperges 7-9 minuten. In het laatste kwartier van de kooktijd van de kipschotel, leg de asperges tussen de kipstukken. Kook ondertussen de aardappelen in de pan waarin u zojuist 5 de asperges heeft gekookt. eu

ro

een halfjaar online is. Hierop staan overheerlijke recepten tot vijf euro. Eet smakelijk!

Initiatiefneemster van bijstandsgerechten.nl is Merlien Welzijn. ‘Als kind groeide ik op in een eenoudergezin. Wij moesten rondkomen van een bijstandsuitkering, maar eigenlijk merkte ik daar weinig van. Er was altijd fruit, groente en vlees in huis.’ Directe aanleiding voor het opstarten van de site waren de plannen van het tweede kabinetRutte. ‘Zelf heb ik een goede baan, maar het meevoelen met mensen die het minder hebben, is altijd gebleven. Om mij heen zie ik mensen werkloos worden en zij komen op een gegeven moment niet meer uit met hun geld. Vaak is het verliezen van je baan onverwacht. Eerst worden abonnementen op kranten en tijdschriften opgezegd, maar daarna moet je echt structureel aan de slag om te bezuinigen. Dat valt veel mensen zwaar. Juist met eten kan een grote slag gemaakt worden. Op bijstandsgerechten.nl staan veel gerechten tot ongeveer vijf euro.

Binnen 18 / 2013

Daarmee wil ik laten zien dat je nog prima gezond en lekker kunt eten, ook als je minder te besteden hebt.’ Gerechten Merlien begon met wat eigen gerechten. ‘Collega’s wisten nog wel recepten uit hun studententijd, toen ze geen cent te makken hadden. En door de Facebookpagina en Twitter kwam het langzaam los. De reacties zijn geweldig. Mensen stellen het zeer op prijs en komen zelf ook met leuke gerechten. Daar gaat het natuurlijk om. Dat iedereen er iets lekkers kan vinden, of je nu van vis of vlees houdt, of vegetarisch bent. Iedereen kan recepten indienen. Ongezonde en dure recepten komen er natuurlijk niet op.’ De website biedt inmiddels bijna vijftig gevarieerde gerechten. Zonnestraaltjes Op bijstandsgerechten.nl deelt Merlien regelmatig ‘zonnestraal-

tjes’ uit. ‘Dat zijn extraatjes als cadeaubonnen voor de H&M, ­gratis boodschappen of een bezoek aan een pretpark voor het hele gezin. Ik vind dat ik dat af en toe gewoon moet doen voor mensen die het vaak al zo moeilijk hebben. Je kunt je geld geven aan goede doelen in Afrika, dat is natuurlijk prima. Maar in Nederland zijn er ook genoeg mensen die hulp nodig hebben.’ Kookboek Een volgende stap is het eerste budgetkookboek dat Merlien heeft gemaakt. ‘Ik liep al een tijdje met dat idee, maar ja, ik ben natuurlijk geen chef-kok. Toch ben ik gewoon maar begonnen met het uitwerken van mijn idee. Ik stuurde een mail naar Karakter, de grootste uitgever van kookboeken in Nederland en die waren razend enthousiast. Mijn teksten zijn af en het boek komt in september uit. Ik hoop dat er nog meer zullen volgen.’

11


Actueel Huurverhoging en huurtoeslag Zoals u op pagina 3 in deze Binnen kunt lezen, moet Stek de huren verhogen. Dat is onvermijdelijk, heeft Stek-bestuurder Hans Al uitgelegd. Door deze verhoging kan de huurprijs boven de 681,02 euro uitkomen. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Als u voor 1 juli 2013 al huurtoeslag ontving, behoudt u deze gewoon. Ook als de huur boven de huurprijs 681,02 euro uitkomt. Over het huurbedrag boven 681,02 euro ontvangt u geen toeslag. Bij nieuwe aanvragen voor huurtoeslag moet de huurprijs wel lager zijn dan 681,02 euro.

21 september: Burendag Een moestuin in de wijk? Een straatspeeldag voor kinderen? Of bankjes in het park? Buurten worden leuker, socialer en veiliger als bewoners elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun wijk. Dat is de gedachte achter Burendag die op 21 september 2013 weer wordt georganiseerd. Vorig jaar was Burendag een groot succes toen 1,5 miljoen mensen op de been waren. Heeft u een goed idee om uw buurt gezelliger te maken? Het Oranje Fonds stelt budget beschikbaar om deze plannen uit te voeren. Kijk voor meer informatie op www.burendag.nl.

Vrije sector woningen

Stek-servicepunt in Hillegom Vogelwijk in vogelvlucht De Vogelwijk in Lisse heeft een ware metamorfose ondergaan. De 218 woningen, verdeeld over vijf blokken, zijn aan de buitenzijde volledig verbouwd. Ook in de woningen werd het nodige aangepakt. Om het mooie resultaat te vieren, organiseerde Stek in april een receptie voor alle bewoners. Toen werd ook een fotoboek uitgedeeld.

Cupcakes bakken

Wat is er nu leuker dan cupcakes eten én tegelijkertijd bijpraten met de buren? Daarom organiseerde de gemeente Lisse op zaterdag 22 juni op vier locaties een gezellige buurtbijeenkomst. Bewoners konden zelf cupcakes bakken en een patissier koos de lekkerste creaties. Bij het ter perse gaan van dit magazine was het onduidelijk of slecht weer roet in het eten had gegooid. Dan wordt de cupcakewedstrijd verplaatst.

12

Per 1 juni 2013 is het servicepunt van Stek in ­verzorgingshuis Bloemswaard in Hillegom gesloten. In oktober van dit jaar openen we een nieuw servicepunt aan de Garbialaan in Hillegom. Als u ons in de tussenliggende periode wilt bezoeken, kan dat natuurlijk altijd in Lisse aan de Hobahostraat 90.

Facebook en nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste Stek-nieuws? Like ons dan op Facebook. U vindt onze pagina op www.facebook.com/stekwonen. Ook versturen wij regel­ matig een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie over Stek, acties, lopende projecten zoals nieuwsbouw en renovatie, en allerlei andere nieuwtjes. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.stek-wonen.nl.

waar je thuis bent

Binnen 18 / 2013

13


Binnenkijken bij…

‘Strak ingericht en niet te rommelig, dat is onze stijl’

Toen er gezinsuitbreiding kwam, was het tijd voor een grotere woning. Ralph van het Schip verhuisde een jaar geleden met zijn gezin naar de Lijsterbeslaan in Hillegom. ‘Het is een kind­ vriendelijke buurt. In het huis hebben we alles direct aangepakt: het behang eraf en glasvlies erop. Ook hebben we laminaat gelegd. Dat is eenvoudig te leggen en ziet er strak uit. Boven de tv zie je de dvd-kast. We hebben aardig wat dvd’s. Ik vind het heerlijk om samen met mijn vrouw Sylvie een filmpje te kijken op onze loungebank. Dan liggen we allebei lekker languit. Of samen met Djayden, die bijna twee jaar is, naar Brandweerman Sam of een ander tekenfilmpje te kijken. Vaak speelt hij ook lekker op de vloer met zijn autootjes of doen we verstoppertje in de tent. Het belangrijkste vind ik dat er niet teveel tierelantijntjes in huis zijn. Dus alles strak ingericht en niet te rommelig, dat is onze stijl. Wat betreft de inrichting bepaalt Sylvie uiteindelijk wat er gebeurt, gelukkig hebben we wel dezelfde smaak. Nee, we hebben hier niks te klagen. Heerlijk zonnig, een fijne tuin en lekker rustig.’

Ralph en Sylvie van het Schip

Boeddha-beeldje ‘Dat is een van de twee Boeddha-beeldjes in onze woonkamer. Een heb ik gekregen van mijn ouders en de ander van m’n zus. Ik vind het er sierlijk uitzien. Nee, ik geloof er niet in, het is gewoon een leuk beeldje.’

Lijsterbeslaan, Hillegom

Wit lijstje met foto ‘Dat kleine lijstje met die foto van Djayden en Sylvie heeft ze voor haar verjaardag gekregen. Toen was de kleine nog maar pas geboren.’

Huurders van Stek sinds 2007

14

Binnen 18 / 2013

15


Woontrends

Duurzaam

De zomerhit van 2013 is beestachtig mooi

Isolatie

Dit seizoen gaan we op safari in ons eigen huis. Want dat is dé zomertrend van 2013: Into the Wild. De verbinding tussen ons interieur en de natuur wordt steeds belangrijker. En daarbij geldt: hoe natuurlijker, hoe mooier. Wilt u ook de jungle in huis halen? Maak een muur in uw woonkamer groen met behang of verf. Koop een reeks cactussen, van grote stekelbollen tot mini-exemplaren in vrolijke kleuren. Kies voor duurzame, natuurlijke materialen zoals hout, steen, wol en leer. Varieer met goud- of zilverkleurige bijzettafels. Leg de bank vol met langharige sierkussens. En mix dierenprints met elkaar, zoals een zebrapoef met panterbehang. Uw interieur wordt beestachtig mooi!

Bron: Perscentrum Wonen

ook goed voor gezondheid

In Zuid-Amerika woedt een ware plastic­ vervuiling. Grote hoeveelheden plastic drinkflesjes (ook wel PET-fles genoemd) komen door tropische regenbuien in de rivieren terecht en beginnen zo aan hun reis naar de Stille Oceaan. Daar bevindt zich nu al een plastic eiland ter grootte van Spanje. Ontwerper Alvaro Catalán de Ocón heeft een mooie en goede oplossing gevonden voor deze vervuiling. Hij maakt van oude plastic flessen prachtige lampen. Deze vrolijke lichtpunten zijn te koop in diverse maten en kleuren! Kijk voor meer informatie op: www.petlamp.org.

16

Wolf naar de Kuijperlaan in Hillegom. Wilma kreeg snel last van bronchitis. De vochtige woning bleek de oorzaak. Goede isolatie was de oplossing.

Bron: Bloemenbureau Holland

Plastic flessen aan het plafond

Dertien jaar geleden verhuisden Anne en Wilma

Zwoele zomerbloeiers Tover uw tuin of balkon om in een kleurrijk bloemenparadijs! Hoe u dat het beste kunt doen? Bijvoorbeeld met de mini-Petunia en Pentas. Deze planten hebben een op-en-top zomerse uitstraling, bloeien het hele buitenseizoen door en zijn eenvoudig te verzorgen. Niet voor niets zijn de mini-Petunia en Pentas verkozen tot balkon- en terrasplant van 2013.

Tip:

30 jun iO Tuinen pen dag

Leuke ideeën opdoen voor uw tuin? Ga naar de Open Tuinendag op zondag 30 juni! Ruim dertig inspirerende tuinen in Noordwijkerhout en De Zilk zijn dan (gratis) opengesteld voor publiek. VVV Noordwijkerhout heeft ook een fietsroute uitgezet langs de tuinen. Kijk voor meer informatie op: www.vvvnoordwijkerhout.nl.

Anne vertelt met veel vuur over de succesvolle strijd voor een gezondere woning. ‘We kwamen hier in 2000 wonen. Mijn vrouw wilde terug naar haar roots en haar werk was hier. Al snel kreeg ze last van verkoudheid en bronchitis. Alles voelde altijd klam aan in huis. Ik heb toen een onderzoek laten doen. Daaruit bleek dat het vochtigheidsniveau veel te hoog was.’ De voorloper van Stek, PAGO, gaf aan dat ze weinig wilde doen om het probleem op te lossen. In die tijd stonden isolatie en energiebesparing nog niet hoog op de agenda bij corporaties. Voor Anne het sein om juist door te gaan met zijn strijd. Enquête Hij vroeg aan alle bewoners in de straat of zij last hadden van vochtigheid. Dat bleek het geval. Met de resultaten in de hand voerde hij een gesprek met PAGO. Anne’s argumenten hadden resultaat. De corporatie ging alle huizen in de straat onder handen nemen. ‘We kregen dubbele beglazing, nieuwe kozijnen en ook de vloer en het dak werden geïsoleerd.’ Wilma valt hem bij: ‘Het was onvoorstelbaar, ik had nergens meer last van na de isolatie.’ Geld terug Met een lach om zijn mondhoeken praat hij over de blijvend lage energierekening. Honderden euro’s kreeg hij terug van de energie leverancier in het jaar van de isolatie. ‘Iedereen in de buurt heeft financieel voordeel behaald dank zij de isolatie. En natuurlijk een veel comfortabele woning. Lekker warm en geen vocht meer. Ik ben er echt blij om dat het is gelukt.’

Binnen 18 / 2013

Anne en Wilma Wolf

Samen Besparen Stek kiest de komende jaren meer en meer voor energiebesparing. Veel huurwoningen worden geïsoleerd. Dit scheelt in de energierekening en maakt de woning een stuk aangenamer. De betrokken huurders ontvangen van Stek een voorstel. Ze bepalen zelf of ze van het aanbod gebruikmaken. Overigens wegen de financiële voordelen ruimschoots op tegen de huurverhoging voor de isolatiemaatregelen.

Scan deze pagina met de Layar-app op uw ­smartphone en bekijk het filmpje van Anne en Wilma Wolf.

17


Actueel

2

Lekkende kranen of verstopte afvoer?

Stek geeft 10 handige doe-het-zelftips! Iedere huurder maakt het wel eens mee. Een verstopte afvoer, die irritant lekkende kranen, de verwarming die het laat afweten. Veel van deze problemen kunt u zelf voorkomen ĂŠn

3

Verstoppingen Gooi geen vet weg in de afvoer. En maak regelmatig de zwanenhals van de wastafel, de keukengootsteen, douchebak, het bad en de wasmachineafvoer los om schoon te maken. De knelringen om de zwanenhals kunnen ook los raken. Controleer ze dus en draai vast. Een keer per jaar vloeibare gootsteenontstopper in de gootsteen en wastafelafvoer gieten helpt ook veel problemen voorkomen. Nietverdunde afwasmiddel in de afvoer gieten is overigens milieuvriendelijker dan ontstoppingsmiddel en zorgt ook voor doorgesmeerde afvoerbuizen.

oplossen. Weet u niet precies hoe? Stek geeft 10 handige tips. Deur valt in het slot

4

Stek wordt regelmatig gebeld door huurders die zichzelf buiten sluiten. Een reservesleutel geven aan de buren of familieleden is een goede optie. Houd de telefoonnummers van de sleutelhouders altijd bij de hand (bijvoorbeeld in uw portemonnee) zodat u ze kunt bereiken.

1 Kapot hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk van ramen of deuren heeft niet het eeuwige leven. Smeer of spuit ze regelmatig in. Dat kan bijvoorbeeld met WD-40, een spuitbusje met smeermiddel dat overal te koop is. De schroeven kunnen na een tijdje los gaan zitten, dus zet ze regelmatig vast. Als het hang- of sluitwerk kapot is, laat het dan op tijd repareren of vervangen. Hoe langer wordt gewacht, des te meer schade aan ramen of deuren er is.

18

8

Lekkages

Hoe u lekkages kunt voorkomen? Door bijvoorbeeld na een flinke storm te controleren of de dakpannen nog goed liggen en of ze niet stuk zijn. Vanaf de straat of via het dakraam kunt u zien of er pannen los of scheef liggen. Liggen er dakpannen of stukjes dakpan in de dakgoot of op straat, meldt dit dan aan Stek. Dit voorkomt veel ellende. Ook is het goed om regelmatig te checken of de afvoeren goed doorlopen en of de goten niet verstopt zijn.

Binnen 18 / 2013

Lekkende kranen Druppende kranen ontstaan meestal omdat de kraanknoppen te hard worden dichtgedraaid. De kraanleertjes gaan dan kapot. Stek adviseert de kranen in een woning af en toe helemaal open en dicht te draaien. De kraanzeefjes bij de uitloop regelmatig ontkalken voorkomt ook dat kranen gaan lekken.

Problemen met keuken­deurtjes en -laden

5

De deurtjes en lades in het keukenblok kunnen zo hun eigen problemen opleveren. Zet de deurtjes goed vast. De rollers van de lades regelmatig doorsmeren met siliconenspray zorgt ervoor dat ze makkelijk blijven rollen.

Afzuigsysteem werkt niet

Loszittende trapleuningen Loszittende trapleuningen kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Zet een trapleuning direct vast als die los zit. Is de leuning stuk? Geef het dan op tijd door, dan kan Stek hem vervangen.

6

7

Maak roosters van ramen en filters van de mechanische ventilatie los om ze schoon te zuigen.

Verwarming springt niet aan

9

Staat de drukmeter van de cv-ketel onder de 1 bar? Dan moet de ketel worden bijgevuld. Af en toe de ketel aanzetten en de radiatoren ontluchten houdt de ketel schoon. Zet de radiatorkranen niet helemaal open. De warmte wordt verdeeld door het hele cv-systeem. Als u op vakantie gaat, zet dan de cv-ketel uit.

Gebroken glazen Bij glasbreuk van buitenramen en deuren raadt Stek aan de glasverzekering te bellen. Uw woning is verzekerd voor glasbreuk.

10 19


Hoe was het in…

Jacob van Ruysdaelplein in Lisse? 1970

2013

Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl

Activiteitenkalender

Het is 1970 als het apparte­ mentencomplex aan het Jacob van Ruysdaelplein (Lisse) in gebruik wordt genomen. Volksbelang, de voorloper van Stek, verhuurt de woningen. Rita Camphorst en haar man Bert zijn bewoners van het eerste uur. En nog steeds, 43 jaar later, wonen ze aan het Jacob van Ruysdaelplein. Rita vertelt vol enthousiasme over de begin­ jaren: ‘Ja, het was geweldig. Als ik met oude buurtjes praat, hoor je nog steeds dat ze graag terug willen. Het waren allemaal jonge mensen die er kwamen wonen. Zoals je op de foto kunt zien, zat iedereen vaak buiten. Het plein was soms een verlengstuk van de huiskamer. Zo is het op dit moment niet meer, de mensen zijn wat meer op zichzelf. Ook is het totaal anders geworden met de vele leeftijdsverschillen en mensen die uit andere gebieden komen. Maar zo heeft iedere tijd zijn charme. Toch?’ Rita zit al vanaf het begin in de bewonerscommissie van het complex. Haar man Bert zit in de Raad van Commissarissen bij Stek.

13 JUNI

29 JUNI

15 AUG

Smartlappenfestival, Hillegom

Star Balm Strand­ lopen, Noordwijk

Zing uit volle borst! Op het podium van het Smartlappen­festival – dat wordt gepresteerd door Erik Hulzebosch – staan onder andere Frans Duits, Jannes en Belle Perez. Hun optredens beginnen zaterdagavond om 19.00 uur en een toegangskaartje kost 12 euro. Tijdens het middagprogramma, dat begint om 14.00 uur, brengen lokale helden uit de Bollenstreek het levenslied ten gehore (gratis toegankelijk). Het festival vindt plaats in de Hoftuin.

In de zomervakantie is er iedere donderdag een hardloopwedstrijd over 2, 4 of 8 kilometer over het strand van Noordwijk. De ene keer lekker in het zonnetje. De andere keer vechtend tegen harde wind en ploeterend door het mulle zand. Voor het klassement of gewoon voor de lol. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur en deelname kost 3 euro. Iedereen in alle leeftijden mag zich aanmelden.

www.hillegomonline.nl

07 jULI Curiosamarkt, Warmond Bent u een fanatieke antiek­ verzamelaar? Rond het Dorpsplein bij de pomp in Warmond wordt de jaarlijkse curiosamarkt gehouden. Er staan kraampjes met mooie spullen voor huis en tuin – zoals servies, bestek, klein meubilair, kunstvoorwerpen en sieraden. De kunstgaleries aan het plein zijn ook geopend. Op het terras van het Kunstcafé kunt u alle aankopen nog eens rustig bekijken. www.vvvwarmond.nl

02 AUG

04 AUG

Castlefest, Lisse Zien en gezien worden, daar draait het om bij Castlefest. Het is een middeleeuws fantasyfestival dat ieder jaar begin augustus wordt gehouden in de tuinen van Kasteel Keukenhof. Iedereen komt verkleed. Dus elfjes, trollen, monsters en feeën lopen kriskras door elkaar. Bewonder elkaars creaties en geniet ondertussen van lekker eten en goede muziek. Toegangskaarten kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via de website.

www.strandlopen.nl

www.castlefest.com

03 AUG Clowntjesdag, Noordwijkerhout

17

SEPT

21

SEPT

50PlusBeurs, Utrecht

Feest voor de kleintjes. Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich laten schminken als clowntje in Noordwijkerhout. Daarna zijn er nog volop leuke activiteiten. Zoals een ritje in de draaimolen, eendjes voeren of springen op grote luchtkussen. De toegang is gratis. Clowntjesdag begint vanaf 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De 50PlusBeurs – in de Jaarbeurs Utrecht – is ’s werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers en biedt de 100.000 bezoekers zes hallen met informatie, amusement en voordeel. Met 600 stands, workshops en presentaties. Maar ook vele optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen! In de voor­ verkoop kost een kaartje 13 euro.

www.vvvnoordwijkerhout.nl

www.50plusbeurs.nl

Hebt u een oude foto uit Lisse, Hillegom of Voorhout met een bijzonder verhaal? Mail dan naar info@stek-wonen.nl

20

Binnen 18 / 2013

21


Maronia 6 in Hillegom: Heerlijk lichte grote Te eengezinswoning € 209k.oop

000 k.k.

Een ruime en heerlijk lichte eengezinswoning in de woonwijk Elsbroekerpolder. De woning is recent opgeknapt en heeft maar liefst 5 kamers, verdeeld over 3 verdiepingen. Bovendien is er een 11 meter diepe tuin op het zuiden – met een handige vrijstaande berging. Stelt u zich eens voor: vanuit uw woonkamer opent u de brede glazen schuifdeuren en loopt u het zonnige terras op om heerlijk te ontspannen in een tuinstoel. Maronia 6 is puur genieten! Scan deze pagina met de Layar-app op uw smartphone en bekijk nog meer informatie over deze woning.

• 3 woonlagen • ruim 100 m2 woonoppervlakte • lichte woonkamer van 27 m2 • 4 slaapkamers • badkamer en apart toilet • zonnige achtertuin van 56 m2

Kijk op www.heemborgh.nl voor alle informatie! Stek Hobahostraat 90 Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl

Binnen 18  
Binnen 18