Page 1

nr. 11 | 2011

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Win ngs toega n voor e kaart tiepark c attra rodam! Madu

Burenproblemen kun je oplossen!

Oude badkamers gaan op de schop

Verhuurmakelaar Yorick langs de huurders

Hoe zit het met de 25-puntenmaatregel?


Inhoud

Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse

2 4

‘Burenproblemen kun je bijna altijd oplossen’

Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Voorhout

Huurders testen website van Stek

Agneshove 81 maandag en woensdag 8.00 - 12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse

6

‘Ik heb iedere woning van De Harmonie van binnen gezien’

T 0252 430 500 F 0252 430 505 info@stek-wonen.nl

Reparatieverzoeken T 0252 430 500

Klachtencommissie Wonen

8 16

Een dag op stap met de verhuurmakelaar

‘Het nieuwe handboek is duidelijk en zinvol’

(alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

Oplage 6.500 exemplaren

Eindredactie en realisatie

20

Woontrends: een herfstbos in de achtertuin

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt VeldWerk Tekst en Communicatie, Lisse Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Ontwerp Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Fotografie Sven van der Vlugt, Josje Deekens, Stek

Drukwerk

www.stek-wonen.nl

Alkemade Printing, Lisse


nr. 11 | 2011

1

Waar je thuis bent Stek vervangt oude badkamers

‘Ik kan weer voor mijn lol douchen’ ‘Onze badkamer is zo mooi gewor-

voor ons gemonteerd. Ook is ons

sanitaire ruimten aangepakt.

den. Deze was écht oud, maar nu

toilet gerenoveerd. Ik ben heel blij,

Ook na oktober staat dit project

kan ik weer voor mijn lol douchen’,

Stek gaat echt met haar tijd mee.’

niet stil. In 2012 zijn alweer

glundert Corry van der Post (55),

Stek is de afgelopen jaren druk

honderd opknapbeurten gepland.

wonend aan de Piet Heinstraat in

bezig geweest om badkamers en

Wel denkt Stek erover om in de

Hillegom. ‘Ik mocht van Stek uit

toiletten – maar ook keukens – die

toekomst de woningen per com-

een groot aantal tegeltjes kiezen en

ouder waren dan vijfentwintig jaar,

plex aan te pakken. Op die manier

daarbij zat precies de kleur die ik

te vervangen. En voor oktober 2011

hoeft de aannemer niet steeds

mooi vond. Zelf hebben we een

wordt de eerste grote reeks aan

heen en weer te rijden tussen Lisse,

luxe wastafel met onderkast

verbouwingen opgeleverd. Dan zijn

Hillegom en Voorhout.

gekocht en die heeft de aannemer

ongeveer tweehonderdvijftig

Stek is de afgelopen jaren druk bezig geweest om oude badkamers en toiletten te vervangen.


2

Binnen!

Wijkbeheerder Paul Poos

‘Burenproblemen kun je bijna altijd oplossen’ Een oud bed bij de vuilcocons, honden die de hele dag blaffen of rennende kinderen op een houten trap. Overlast komt voor in vele vormen. Wijkbeheerder Paul Poos lost dagelijks dergelijke burenproblemen op in Hillegom.

Al zo’n twee jaar loopt Paul Poos

Rennen

Hondengeblaf

door de wijken van Hillegom als

Elke dag brengt nieuwe problemen

Hij heeft een belangrijke tip voor

wijkbeheerder van Stek. Via de

en probleempjes. ‘Gelukkig’,

mensen in de wijk: ‘Communiceer!

woonconsulenten van Stek krijgt

vervolgt Paul, ‘is het vaak eenvou-

Ik zie vaak dat mensen amper met

hij te horen waar de buurtproble-

dig op te lossen. Zo werden buren

elkaar praten. Een goed voorbeeld

men liggen. Zijn taak: poolshoogte

gek van rennende kinderen op de

was een mevrouw met een wilde

nemen en kijken of een oplossing

trap. De trap was niet bekleed, daar

tuin. Het was niet een gebrek aan

mogelijk is. Leefbare en gezellige

waren ze niet aan toe gekomen na

onderhoud, zoals sommige buren

buurten, dat staat voorop. Maar dat

hun verhuizing. Maar ze waren

dachten, maar een bewuste keuze.

is soms makkelijker gezegd dan

zich bovendien helemaal niet

Als je daarover met elkaar in

gedaan. Paul: ‘Als iemand met

bewust dat de kinderen lawaai-

gesprek gaat, dan kom je achter

psychische problemen overlast

overlast veroorzaakten. Toen heb

elkaars beweegredenen. Als ik erbij

veroorzaakt in de buurt, dan is het

ik voorgesteld: laat ze een keer

moet komen om te bemiddelen,

vaak niet eenvoudig om daar mee

meeluisteren. Toen de ouders

komt het probleem vaak in een

in gesprek te komen. Ik probeer

hoorden wat voor lawaai de

ander daglicht te staan.’ Paul

altijd eerst een eenvoudig praatje

kinderen maakten, stond het

probeert er altijd voor te zorgen dat

te maken. Als het vertrouwen er is

schaamrood op hun kaken, ze

er wederzijds begrip ontstaat en

en de sfeer is goed, dan kun je

hadden geen idee van de overlast.’

een oplossing in beeld komt.

resultaat behalen. Het belangrijkste is in zo’n geval dat iemand de juiste hulp krijgt. Daar proberen wij achter te komen.’

‘Een bekende klacht is geblaf van honden’


nr. 11 | 2011

3

‘Buren werden gek van rennende kinderen op de trap’

‘Een bekende klacht is natuurlijk

voorkomen.’ Zijn energie haalt hij

sommige bewoners grof vuil

geblaf van honden. Hondeneigena-

uit het oplossen van problemen.

dumpen naast de vuilcontainers.

ren kunnen soms moeilijk tegen

Buren die na zijn tussenkomst

Dit gedrag levert irritaties op bij de

die kritiek. Ik hou ze dan een

weer in gesprek met elkaar gaan.

andere huurders. Dergelijk vuil

spiegel voor. Hoe zou u het vinden

‘En soms moet ik uitleggen dat er

moeten bewoners zelf naar de

als u geen hond zou hebben en de

niks aan te doen is. Bewoners

Gemeentewerf brengen. Paul:

hond van de buren blaft de hele

claimen dan een eigen parkeerplek

‘Hier moeten we de komende tijd

dag?’ En als partijen weer met

voor de deur. Maar door het

met z’n allen iets aan gaan doen.’

elkaar aan de praat komen, dan is

toegenomen autobezit is de

Stek kan eventuele actie onder­

Paul vaak in de buurt om de buren

parkeerdruk in de wijken fors

nemen, maar alleen als zij concrete

een compliment te geven. ‘Nazorg

toegenomen en is een plek voor de

tips krijgt. Uiteraard wordt discreet

is belangrijk, dat voorkomt dat

deur lang niet altijd mogelijk. Dit

omgegaan met deze meldingen.

partijen terugvallen.’

probleem is niet op te lossen.

‘Zo kunnen bewoners zelf ook een

Ik kan alleen zeggen dat ze hun

oogje in het zeil houden’, zegt Paul.

auto beter een aantal meters

‘Een betere leefomgeving maak je

verderop kunnen parkeren.’

tenslotte met elkaar!’

Parkeerplaats ‘Helaas is niet alles op te lossen’, vertelt de wijkbeheerder. ‘Dan moet Stek zaken doorgeven aan de

Kruistocht tegen huisvuil

politie of andere partijen. Of komt

Aan het einde van het gesprek

het tot een huisuitzetting, als

wil Paul graag nog iets aanstippen.

bijvoorbeeld de huurachterstand te

Hij controleert ook of de com-

ver is opgelopen. Maar dat probe-

plexen goed worden schoonge-

ren we natuurlijk te allen tijde te

houden. Helaas ziet hij ook dat


4

Binnen!

Straks ook alle wooncomplexen online

Huurders testen website van Stek Zes huurders van Stek hebben onlangs de website van Stek (www.stek-wonen.nl) getest op gebruiksvriendelijkheid en beoordeeld of de aanwezige informatie voldoet aan de verwachtingen.

‘Stek houdt haar website voortdurend up to date’, vertelt communicatiemedewerker Yvon Hoogervorst. ‘Dit doen we om onze huurders nog beter van dienst te kunnen zijn. Iemand moet ook op zaterdagavond om acht uur via de website alle informatie kunnen vinden. Wie kunnen beter dan onze huurders aangeven of we daarin slagen en of de website voldoet aan de verwachtingen.’ Bij de start van Stek testten huurders de nieuwe website. ‘De reacties waren toen heel positief. Ik was erg benieuwd hoe het nu zou uitpakken.’


nr. 11 | 2011

5

Huurders testen de site van Stek op gebruiksvriendelijkheid.

Zes huurders

Nieuw

Stek selecteerde zes huurders uit verschillende doel-

De huurders testten ook een nieuwe toepassing die nu

groepen. Een bestaande huurder, een nieuwe huurder,

nog niet beschikbaar is op de website: het zoeken in de

een huurder die onlangs een reparatie heeft laten

woningvoorraad van Stek. ‘Al onze wooncomplexen

uitvoeren, kortom, een goede afspiegeling van de

worden op de site gezet’, vervolgt Yvon. ‘Zoals je op de

klanten. Tijdens de test werden de mensen begeleid

website van een reisorganisatie kunt zoeken naar een vakantie op Kreta in een appartement aan de zee, zo

‘Wij wilden juist ook de kritische geluiden van onze huurders horen’

kunnen onze bezoekers zoeken op bijvoorbeeld een appartement in Lisse, met drie of vier slaapkamers en een huur van maximaal 500 euro. Van al onze wooncomplexen zijn foto’s en plattegronden beschikbaar. Verder vind je hier alle informatie over de woning, het complex en de omgeving. Via Googlemaps kan de bezoeker kijken

door ContentKings, de ontwerper van de Stekwebsite

waar in Lisse, Hillegom of Voorhout de woning staat.

en een professioneel bureau met veel ervaring op het

Ook wordt vermeld of de woning vrij is. Als dat het geval

gebied van websiteonderzoek. Yvon: ‘Wij wilden juist

is, kan men via een link naar Woonzicht.nl direct op de

ook de kritische geluiden van onze huurders horen.

woning reageren. Wij vinden deze toepassing een goede

Daarom kozen we voor de Nachtegaal als objectieve

aanvulling op onze website. We hebben de testers

testlocatie en waren er geen medewerkers van Stek

gevraagd wat ze ervan vinden en wat ze eventueel

aanwezig.’

missen. De resultaten van de test worden nu verzameld

Film

en bekeken. Aan de hand daarvan passen we de toepassing aan en zetten we deze daarna online.’

De testers kregen vragen voorgelegd als: u wilt een muurtje weghalen tussen de woon- en het zijkamertje. Kunt u op de website vinden of u daar toestemming voor nodig heeft? Yvon: ‘De zes testers werden tijdens hun sessie gefilmd. Zo zien we hoe mensen zoeken, waar ze als eerste naar kijken, of ze het al dan niet kunnen vinden en hoe snel. Zo onderzoeken we niet alleen of de juiste informatie op de website staat maar vooral ook of huurders die informatie simpel en snel kunnen vinden.’

‘Al onze wooncomplexen worden op de site gezet’


6

Binnen!

‘Mijn vrouw en ik wonen hier bijna zeventien jaar’


nr. 11 | 2011

7

Uitgelicht: Joop Wassenaar

‘Ik heb iedere woning van De Harmonie van binnen gezien’ De Harmonie, het seniorencomplex aan de Nassaustraat in Lisse,

de Heereweg. En ’s avonds brachten

ziet er schoon en opgeruimd uit. ‘Het moet er toch netjes uit zien

we ze weer naar binnen. Sinds

voor bewoners en voor bezoekers’, vindt Joop Wassenaar (77). Woonconsulent Dennis Salamat is al jaren onder de indruk van

1 augustus zet een schoonmaak­ bedrijf de bakken voor ons aan de straat en weer terug op de verza-

zijn tomeloze inzet voor ‘zijn’ complex en droeg hem aan voor de

melplek. Ze worden een keer per

rubriek Uitgelicht.

maand schoongemaakt. Als het vaker nodig is, doe ik het zelf.’

‘Mijn vrouw en ik wonen hier bijna

Sneeuw ruimen

Rustig

zeventien jaar. Binnen een jaar

‘Als een van de buren zware

‘In mei kreeg ik een hartinfarct

ontstond er een bewonerscommis-

boodschappen heeft, dan helpen

tijdens een fietsvakantie die ik

sie. Eerst was ik secretaris en nu

wij ze met het dragen van de

jaarlijks organiseer. Dat was enorm

ben ik al vijftien jaar voorzitter.

tassen. In de beginjaren vulden wij

schrikken. Men zegt wel dat je

We hebben met z’n allen veel voor

de verwarmingen bij. Ik heb iedere

lichaam je waarschuwt als je te

elkaar gekregen. Zoals het vervan-

woning wel van binnen gezien.

veel hooi op je vork neemt, maar ik

gen van de onderste keukenkastjes

Vroeger hadden we acht mannen

voelde me nooit ziek en had niet

door lades, waarbij Stek de helft

in dit complex en bestond er een

het idee dat ik te veel deed. Geluk-

betaalde. Oudere mensen kunnen

schema om de straat aan te vegen

kig krabbel ik weer op. Heb zelfs

er anders gewoon niet bij. Na

en sneeuw te ruimen. Dan belde de

alweer op de fiets gezeten. Ik maak

jarenlang overleg hebben we het

buurvrouw van beneden op om

niet meer van die lange tochten,

voor elkaar dat er een ruimte komt

door te geven dat het glad was en

nee. Ook bij andere ‘baantjes’ doe

voor scootmobielen. Maar we doen

dan gingen wij aan de slag. Geen

ik het even rustiger aan. Ik ben nog

meer. Het sociale contact is hier

probleem.

wel actief bij de bewonerscommis-

heel belangrijk. Een aantal keer per

Toen we nog geen vaste plek voor

sie. Wie moet het overnemen? Veel

jaar organiseren we bingo in het

de vuilnisbakken hadden, had

bewoners zijn nog ouder dan ik.

Salvatorigebouw. Onze secretaresse

iedere woning zijn eigen bak voor

Het gaat nu weer goed en zolang

mevrouw Eigenbrood verzorgt dat.

de deur staan. Dan reden wij iedere

mijn gezondheid het toelaat, blijf ik

Dat wordt altijd druk bezocht. Een

dinsdag alle bakken met de lift

me samen met de andere commis-

zoon van een van de bewoonsters

naar beneden en zetten we ze aan

sieleden inzetten voor De Harmonie en de bewoners.’

zorgt voor mooie bloemstukken als prijzen.’

Uitgelicht Bent u of kent u iemand, die een huurder is van ons en die een bijzonder, grappig of opvallend verhaal te vertellen heeft? En wilt u een keer in de Binnen!? Laat het ons weten. U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bellen naar Tineke van der Raadt op 0252 430 500.


8

Binnen!

Op de scooter van hot naar her

Een dag op stap met verhuurmakelaar Yorick Schram Sinds 2009 heeft Stek verhuurmakelaars. Die zijn het aanspreekpunt voor huurders die willen verhuizen of voor nieuwe huurders die een woning zoeken. Binnen! keek en scooterde een dagje mee met verhuurmakelaar Yorick Schram.

8.00 uur Aankomst kantoor Stek.

09.10 uur Op de nieuwe elektrische

De Lisserbrug stond weer open en dan is het

Stekscooter naar nieuwe huurder Marco van Rijn.

altijd even haasten. Eerst de mail bekijken

We lopen een rondje door zijn nieuwe woning en

afspraken voor vandaag checken in mijn agenda

we ondertekenen het huurcontract. Nadat hij de

en terwijl ik een bak koffie probeer op te drinken,

eerste maand huur ter plekke heeft gepind, over-

rinkelt inmiddels de telefoon.

handig ik hem de sleutels. Marco vertelt verheugd dat de potten verf al klaar staan en dat hij komend weekend direct aan de slag gaat. Altijd leuk om iemand weer blij te maken met een nieuwe woning.


nr. 11 | 2011

9

11:00 uur Werkoverleg met de afdeling. We bespreken lopende zaken. Als verhuurmakelaar ben ik regelmatig buiten. Op kantoor zit ik afwisselend achter de balie en op de eigen werkplek om de administratie op orde te maken.

15:05 uur Een aanvraag voor een tweede toilet behandelen. Ik bekijk of de aanvraag correct is ingevuld en geef de aanvraag intern door. De afdeling Reparatie en Onderhoud maakt de afspraak voor de plaatsing; de huurders krijgen een brief met daarin de bijbehorende huurverhoging.

13.15 uur Een huurder aan de telefoon met een vraag over Woonzicht.nl. Mevrouw huurt al jaren met veel plezier een eengezinswoning van Stek en wil nu op een seniorenwoning reageren. Ze geeft aan nog onwennig te zijn met internet en vraagt of wij haar willen helpen. Ik zeg haar dat ze uiteraard welkom is. Volgens de agenda is het het handigst als ze de volgende dag rond een uur of elf komt. Mevrouw is blij en opgelucht. Ze zal er zijn. 16:00 uur Met Stanley Bryan, opzichter bij Stek, op pad naar een onlangs leeggekomen woning. We bekijken hoe de woning nu is en bepalen wat Stek aan de woning moet aanpassen. We maken een afspraak wanneer de woning verhuurklaar is voor de nieuwe bewoner.

14:25 uur Collega Eva Meijer wegwijs maken in haar nieuwe functie. Ze was wijkbeheerder en is sinds kort verhuurmakelaar. Het is voor haar even wennen, maar ze pakt het snel op. Voordeel is wel dat Eva al veel straten, complexen, bewoners en de organisatie kent. 17:00 uur Na de inspectie de scooter in de oplader en dan door naar huis. Morgen weer een dag.


10

Binnen!

Interview Woonconsulent Riet van Lierop interviewt Marian Wijnhout (HBVB)

‘We helpen huurders op weg bij problemen’

Riet van Lierop (links) en Marian Wijnhout.


nr. 11 | 2011

11

Secretaresse Marian Wijnhout ondersteunt sinds enkele maanden de Huurdersbelangenverening Bollenstreek (HBVB). Het bestuur is erg over haar inzet te spreken. Woonconsulent Riet van Lierop bezoekt haar in het nieuwe kantoor van de HBVB aan de Nassaustraat 156 (in het pand waar ook AllerZorg zit), waar Marian de laatste verhuisdozen uitpakt.

Riet:

‘Hoe bevalt het nieuwe pand?’

Marian: ‘Het is erg mooi. We delen het met AllerZorg, dat is wel even wennen. Beneden hebben we ons kantoor, een vergaderruimte en nog een klein kamertje. De grote vergaderzaal boven delen we, net als de keuken. We maken goede afspraken wie wat wanneer gebruikt.’ Riet: ‘Wat

doe je bij de belangen­ vereniging?’

Marian: ‘Ik doe het secretariaat en alles wat erbij hoort. Ik beheer de telefoon, doe de post en lees de mail, maak afspraken, ontvang bezoekers van het spreekuur en noem maar op. Voor vergaderingen zorg ik dat alle stukken klaar liggen. Het leuke is het sociale aspect. Ik spreek veel mensen die langskomen of via de telefoon. Die kunnen dan niet gelijk geholpen worden, maar ze kunnen het hier wel bespreken.

‘Wat voor vragen krijgt de HBVB?’

Een luisterend oor is vaak al het halve werk. Ik ben

Riet:

een eerste aanspreekpunt. En waar het kan, zoek ik

Marian: ‘Van alles. Vaak vragen over overlast en hoe

informatie voor ze op.’

ze dat moeten aanpakken. Maar dit verwijzen wij door

Riet: ‘Huur

je ook bij Stek?’

naar de woonconsulenten van Stek. De HBVB houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van

Marian: ‘Nee, ik huur zelf niet van Stek, ben dus

huurders, niet met individuele overlastzaken. Bij grote

geheel onpartijdig. Ik vind dat een voordeel. De

projecten staan er niet ineens grote groepen mensen

inhoudelijke zaken worden behandeld door de

aan de balie, nee. Ook dan hebben mensen vooral

bestuursleden. De HBVB heeft een gedreven bestuur,

individuele vragen. Bijvoorbeeld hoe het bij een groot

dat het liefst alles zelf doet. Maar de bestuursleden

onderhoudsproject zit met de vaak dure aanpassingen

komen om in het werk. Toen ik kwam lag er gewoon

die huurders zelf in huis hebben gedaan. Eigenlijk

een grote stapel papier van vijf jaar HBVB.’

dezelfde soort vragen als jullie krijgen. We verwijzen

Riet: ‘Wat

sprak je aan in de functie?’

vaak door naar Stek. Ik denk niet dat de drempel om bij de HBVB binnen te lopen lager is dan bij Stek.

Marian: ‘Het is een parttimebaan en het is heel flexibel

Wel weten veel mensen niet waar ze bij Stek precies

in te vullen. Ik heb thuis pubers en die hebben je toch

moeten zijn. En ze kennen de bestuursleden meestal

ook nodig. Het is erg plezierig als ik een keer wat later

persoonlijk.’

op het werk kan komen. Meestal ben ik er twee keer per week, soms vaker. Dinsdag is het bezoekersspreekuur, dan ben ik er sowieso tot 12.00 uur. Of dat druk

HuurdersBelangenVereniging

bezocht wordt? Dat is heel verschillend. Soms moeten

Bollenstreek (HBVB), Nassaustraat 156,

ze bijna een nummertje trekken, andere dagen zijn

2161 RX Lisse. T 0252 428 426.

heel rustig.’


12

Binnen!

?

Vraag het aan Stek

Hoe zit het met de 25-puntenmaatregel? De woningbouwsector is volop in beweging. Niet in de laatste plaats door de regelgeving vanuit Europa en Nederland. Onlangs kwam minister Donner (Binnenlandse Zaken) met de 25-puntenmaatregel voor woningen van corpo­ raties die in gebieden werken waar woonruimte schaars is. Bestuurder Hans Al legt uit wat deze regel betekent voor de huurders van Stek.

Wat is de 25 punten maatregel?

besparen en/of meer inkomsten krijgen. Daar moet

‘Iedere woning krijgt in het woningwaarderings­

Stek keuzes in gaan maken. Gaan we de 25-punten-

systeem (WWS) een waarde uitgedrukt in punten.

maatregel doorvoeren (meer inkomsten) of gaan we

Deze is gebaseerd op kenmerken als: de oppervlakte

kosten besparen door bijvoorbeeld bepaald onderhoud

in vierkante meter, luxe, energievoorziening, omge-

minder te doen?

ving, et cetera. Op sommige plekken in Nederland

De overheid gaat ervan uit dat corporaties die

kom je sneller aan een woning dan op andere plaat-

25-puntenmaatregel toepassen. De 25-puntenmaat­

sen. De regering vindt dat dit te weinig duidelijk wordt

regel geldt alleen voor nieuwe huurders en niet voor

in het WWS. Corporaties in de schaarstegebieden,

mensen die niet verhuizen. Dus het duurt jaren

waar de vraag naar woningen veel hoger is dan het

voordat dit voor de Stekwoningen is doorgevoerd.

aanbod, mogen de waarde van iedere woning met

De betaling aan de overheid moet wel in een keer.

maximaal 25 punten verhogen.’

Als we de maatregel dus niet toepassen, kunnen we in

Valt Stek in een schaarstegebied? ‘Ja. De regering heeft Nederland verdeeld in 45 regio’s

financiële problemen komen. Dat willen we uiteraard voorkomen.’

en de Duin- en Bollenstreek en Leiden staat op de lijst

Hoe gaat Stek dit oplossen?

van schaarstegebieden op de vijfde plek. Wij hebben

‘Daarover zijn we intern volop in overleg. Er zijn twee

dus de mogelijkheid om al onze huur­woningen bij

opties. Of we geven minder geld uit aan zaken als

mutatie, als er een nieuwe huurder in komt, met

nieuwbouw, de bestaande woningen, onderhoud en

25 punten te verhogen. Voor huurders die naar

proberen de kosten te verlagen. Of we zorgen ervoor

een andere woning verhuizen betekent dat ongeveer

dat er meer geld binnenkomt, door een huurverhoging

120 euro huur per maand extra ten opzichte van de

of door het benutten van deze 25-puntenmaatregel.

huurder die daarvoor de woning huurde.’

Hoe dan ook, er moeten keuzes gemaakt worden en op

Gaat Stek die punten toekennen?

de lange termijn gaan huurders daar iets van merken. We spreken met de huurdersbelangenorganisaties

Vanaf 2014 moeten corporaties gaan meebetalen

en belanghouders over deze twee mogelijkheden.

aan de huurtoeslag. Voor Stek betekent dat we

We hopen uiterlijk eind dit jaar een definitief besluit

minimaal 1,5 miljoen euro per jaar extra moeten

te kunnen nemen.’

betalen. En meer betalen betekent; meer kosten


nr. 11 | 2011

13

Even voorstellen

Uw aanspreekpunt bij Stek Zit u in een bewonerscommissie en wilt u een leuke activiteit in de wijk op touw zetten? Of bent u juist van plan een bewonerscommissie op te richten? Dan is de woonconsulent uw aanspreekpunt bij Stek. Bij die persoon kunt u terecht met allerlei vragen over wonen en huren. Als u niet precies weet bij wie u moet aankloppen, ziet u hieronder een overzicht. Onder elke woonconsulent vallen namelijk een aantal wijken in Lisse, Hillegom of Voorhout.

Woonconsulenten Hillegom

Riet van Lierop

Jolande Woudsma

Maurits Barnouw

Wijk: Hillegom Zuid

Wijk: Hillegom Noord

Wijk: Hillegom Centrum

Meer en Dorp

Weerenstein

Patrimonium

Woonconsulenten Lisse

Karin van Leeuwen

Dennis Salamat

Karin Commandeur

Wijk: Lisse Zuid/onder de Greveling

Wijk: Lisse Noord/boven

Wijk: Lisse Zuid/onder

Project: Sportlaangebied

de Greveling

Woonconsulent Voorhout

Willemijn Koop Wijk: Alle wijken in Voorhout

de Greveling


14

Binnen!

Binnenkijken bij... Stek kijkt dit keer binnen bij bewoners van het Bloembinderspark in Lisse in de nieuwe wijk Sierkwartier. De 37 nieuwbouwappartementen werden eind 2009 en begin 2010 opgeleverd. Het zijn maisonnette- en starterswoningen.

Diny Kreuk woont naar haar

oma zijn tijdens de watersnoodramp in 1954 ver­

zin op het Bloembinderspark.

dronken. De spullen in de hal zijn een stukje nostalgie

‘Mijn stijl is strak klassiek, altijd al

en mij erg dierbaar. Mijn open keuken is moderner

geweest. De oude lampetkast in de

en heel ruim. Daar kunnen we op zondag met mijn

woonkamer is van mijn overgroot-

twee zoons, hun partners en mijn drie kleinkinderen

ouders geweest. Het zou eigenlijk

prima eten.

gerestaureerd moeten worden,

Het liefst zit ik op de bank die middenin de kamer

maar ik vind het juist mooi com-

staat. Omdat ik een hoekwoning heb, heb ik aan de

pleet met krassen en kapotte

zijkant een groot raam. Ook ’s winters is het hier

stukken. Er kleven zoveel herinneringen aan. In de

heerlijk licht. Vanaf deze plek kan ik naar buiten

ruime hal staan allemaal meubels van mijn moeder.

kijken. Op de muur tegenover de bank heb ik een grote

Het bijzettafeltje, de stoel, het kleed, de lamp. Aan de

spiegel hangen, zodat ik vanaf de bank goed zicht heb

muur hangen zwart-witfoto’s van haar ouders en hun

op de diepgang van de keuken en de hal. Ik heb hier

gezin nog in de oorspronkelijke lijsten. Mijn opa en

echt mijn eigen stekkie gevonden.’

Diny Kreuk: ‘Mijn stijl is strak klassiek.’


nr. 11 | 2011

15

Sierkwartier in Lisse

Femke Lubbe: ‘Ik heb bewust niet voor een bank gekozen.’

Femke Lubbe woont aan de

muren en de keuken zijn wit. Ik houd van strak.

overkant. Een gedeelde voordeur en

Slechts één muur heb ik donkergrijs gemaakt. Daar

twee trappen leiden naar haar

hangt een enorme poster. Ook grijs, maar met een

domein. ‘Het is groter dan je

grote rode bus erop. Er staan geen overbodige dingen

verwacht, hè? En heel licht. Toen ik

in mijn woonkamer. Op een kastje twee foto’s van mijn

het ging inrichten, stond een ding

beste vriendinnen. Het huis is nog niet af, nee. In de

vast: de meubels moesten wit zijn.

woonkamer wil ik nog een echte eyecatcher, het liefst

Alleen de twee nieuwe vierkante

een retrostoel in de vorm van een bol. In de hal wil ik

stoelen zijn zwart. Ik heb bewust

nog een sitetable en de trap naar boven moet nog

niet voor een bank gekozen. Daar kun je zo weinig

gedaan worden. Ik heb een origineel schilderij van

mee. Vaak zit ik op een stoel, met mijn benen over de

Herman Brood en ik weet nog niet waar ik die zal

andere, laptop of boek op schoot of lekker een filmpje

hangen. Zeker niet in de woon­kamer. Misschien in het

kijken. Ik zit ook graag op het balkon. Daar is het deze

toilet. Dat is nu nog heel standaard, daar wil ik nog iets

zomer helaas nog niet echt veel van gekomen. Ook de

aparts mee doen.’

‘Er staan geen overbodige dingen in mijn woonkamer’


16

Binnen!

Bewonerscommissie: Julianastaete

‘Het nieuwe handboek is duidelijk en zinvol’ Begin september organiseerde Stek een bijeenkomst voor alle bewonerscommissies. Doel was om het nieuwe handboek voor bewonerscommissies uit te reiken en alle actieve huurders te bedanken voor hun inzet. Veel commissie­leden waren aanwezig. ‘De opzet was goed’, vindt Jan Stoffelen, voorzitter van bewonerscommissie Julianastaete in Lisse. ‘Je leert veel nieuwe mensen kennen. En de quiz was voor velen een leuke manier om hun kennis van bewonerscommissies te testen.’

De bewonerscommissie Juliana-

bewonerscommissie behandelt

bepalen hoe je het doet. Met het

staete werd in 2006 opgericht.

juist zaken voor verbetering van de

handboek weet je hoe je een

‘Met een aantal buren hadden we

leefomstandigheden van het

commissie kunt opstarten en

een evenementencommissie

complex.’

inrichten. Ja, ook voor mij stonden

opgericht’, vertelt Jan. ‘Daarvoor

er zaken in die ik nog niet wist.

had ik regelmatig contact met Stek

Zinvolle informatie

over een financiële bijdrage voor

Bij de installatie van de bewoners-

van een commissie tussen de drie

onze activiteiten. Wij vielen toen

commissie was er nog geen

en zeven leden is. Julianastaete

nog onder de bewonerscommissie

handboek. ‘Wel een reglement.

heeft er vijf, dus precies goed. Het

voor de Oranjewijk. Omdat er

Maar dat was niet zo uitgebreid als

is een mooi naslagwerk waaruit

steeds meer woningen en dus

het huidige handboek. Ik ben blij

blijkt dat Stek de bewonerscom-

mensen bij kwamen, vroeg Stek of

dat het is vervangen. Het is duide-

missies hoog in haar vaandel heeft

wij een eigen bewonerscommissie

lijk, zinvol en begrijpelijk. Het is

staan. Dat werd tijdens de bijeen-

wilden vormen, specifiek voor

echt informatie waar je wat aan

komst ook duidelijk. Stek heeft

Julianastaete. Daar hadden wij wel

hebt. Een bewonerscommissie weet

toegezegd ieder jaar een dergelijke

oren naar. De evenementencom-

na het lezen precies wat Stek van

bijeenkomst te organiseren en ik

missie bleef ook bestaan. Zij

haar verwacht en hoe ze dat kan

vind dat een bijzonder goed

verzorgen onder andere de jaar-

bereiken. De taken worden goed

initiatief.’

lijkse barbecue en paasbrunch. Zeg

omschreven en je krijgt als com-

maar de sociale activiteiten. De

missie toch de vrijheid om zelf te

Bijvoorbeeld dat de ideale bezetting


nr. 11 | 2011

17

Jan Stoffelen, voorzitter van bewonerscommissie Julianastaete in Lisse.

Luisterend oor ‘In overleg met Stek hebben we veel bereikt voor de bewoners van Julianastaete. Zo hebben we nu elektrische toegangsdeuren naar de galerijen en zijn de galerijen aangepakt omdat ze nogal glad waren. Omdat de containers in een ruimte staan en dat kan stinken in de zomer, onderzocht Stek de mogelijkheden om ze schoon te maken. Dat bleek nogal duur. Dus kregen we een hogedrukreiniger, zodat ik de containers zelf kan schoonspuiten. En vorige winter waren er nergens meer sneeuwschuivers te koop. Die heeft Stek voor ons geregeld. We hebben een goede relatie en kunnen altijd rekenen op een luisterend oor voor onze ideeën.’


18

Binnen!

Stekkies Sloopvergunning voor ROC aangevraagd

Voorstel nieuw woonruimte­ verdeelsysteem

De vergunning om het oude ROC-gebouw aan de

Gemeentes, huurderorganisaties en corporaties

Van Ostadestraat in Lisse te slopen, is ingediend bij

van Holland Rijnland en de Rijnstreek zijn druk in

de gemeente. Stek verwacht eind september een

overleg over een nieuw woonruimteverdeelsysteem

antwoord te krijgen. Het stuk grond met daarop een

voor deze hele regio. ‘De toewijzing voor woningen

oud schoolgebouw is vorig jaar aangekocht en al

in de twee huidige systemen is heel anders’, legt

die tijd antikraak bewoond. Stek betaalt echter

bestuurder Hans Al uit. ‘Om alle woningzoekenden

torenhoge energiekosten om het hele pand te

dezelfde kansen te geven, moet er een nieuw

verwarmen waar slechts drie personen wonen.

systeem komen.’ Het voorstel dat er nu ligt, kent

Al die onnodige energieopwekking is bovendien

twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van

slecht voor het milieu, vindt Stek. Het slopen zou

Woonzicht.nl:

nog in oktober of november van dit jaar moeten

1 Binnen een gemeente mogen corporaties tot

gebeuren. Stek wil hier op termijn een woonge-

30 procent van hun vrijgekomen woningen

bouw realiseren.

specifiek gaan toewijzen Dit gaat altijd in samenspraak met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het toewijzen van seniorenwoningen. 2 De grootste wijziging is dat de inschrijfduur het enige criterium voor toewijzing wordt. De woonwaarde op basis van de WOZ-waarde vervalt dus. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe groter de kans op een huurwoning.

Gevaarlijk: overhellende plantenbakken

Er komt geen lange overgangsregeling, iedereen

Niks leuker dan fleurige planten- en bloembakken

gelijk blijven. Dit is dus allemaal nog een voorstel.

op een balkon. Toch kunnen ze ook een gevaar

De stuurgroep wil eind september een definitief

opleveren. En dan gaat het juist om de planten­

advies uitbrengen. Het nieuwe systeem moet per

bakken die aan de buitenkant van het balkon

1 januari 2013 ingaan. ‘Ons advies is: schrijf je nu al

worden opgehangen. Een storm kan hierbij bijvoor-

in op Woonzicht.nl. Hoe langer je staat ingeschre-

beeld voor gevaarlijke situaties zorgen. Een val-

ven, hoe meer punten je verzamelt.’

gaat in één klap over. De kansen die woningzoekenden nu hebben, moeten in het nieuwe systeem wel

lende plant kan immers forse schade of gevaren opleveren. Daarom raadt Stek het af om plantenbakken op deze manier op te hangen. Hangen ze aan de binnenkant, dan levert dat vrijwel geen gevaar voor mogelijke passanten op.

Goed voor de buurt! Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun wijk. Dat is het motto van de nationale

Digitale nieuwsbrief

Burendag die zaterdag 24 september alweer voor

Stek geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit.

gemeenten Lisse en Teylingen deden mee.

In deze brief vindt u actuele informatie over Stek,

Inwoners konden een leuke activiteit voor Buren-

acties, lopende projecten zoals nieuwbouw en

dag bedenken en hiervoor 1000 euro krijgen. Wat de

allerlei andere activiteiten. U kunt zich aanmelden

leukste plannen waren, was nog niet bekend bij

voor de nieuwsbrief op www.stek-wonen.nl

het ter perse gaan van dit magazine.

de zesde keer werd gehouden. Ook Stek en de


nr. 11 | 2011

19

Prijsvraag Win toegangskaarten voor attractiepark Madurodam! Even wandelen naar de Westfriese stolpboerderijen?

info@stek-wonen.nl (o.v.v. prijsvraag). Per post

En dan in een paar minuten via de landingsbanen

kan ook naar Tineke van der Raadt, Postbus 126,

van Schiphol naar de Rotterdamse Erasmusburg?

2160 AC Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens

Dat is zo gepiept in Madurodam in Den Haag. Stek

erbij te vermelden.

geeft 2 keer 2 kaarten weg voor dit attractiepark. Het enige wat u moet doen, is de puzzel maken.

De oplossing van de vorige keer was: vakantie.

In deze Binnen! vindt u de antwoorden op de vragen

W. Liezenga-Bruinsma uit Hillegom, N. Kromhout,

en de letters vormen verticaal een woord. Die

uit Voorhout en E. Christoffersen uit Lisse hebben

oplossing kunt u voor 15 november sturen aan

kaartjes gewonnen voor Vogelpark Avifauna.

1 Deze boom is volgens Fons van der Prijt een 1

aanrader om te planten in oktober. 2 In deze nieuwe wijk in Lisse neemt Stek een kijkje achter de voordeur.

2

3 Deze meneer (voornaam) is lid van de 3

bewonerscommissie Julianastaete in Lisse. 4 Zo staat de maand oktober ook wel bekend. 5 Corry van der Post is erg blij dat dit deel

4

van haar huis is opgeknapt. 6 Deze verhuurmakelaar (voornaam) maakt

5

de blits op zijn scooter. 6

Tweede editie buurtpicknick Lisse succesvol Zaterdag 22 augustus organiseerden Stek en de

Deelnemers konden weer een favoriet eigen ge-

gemeente Lisse voor de tweede keer een gezellige

maakt picknickgerecht meenemen. De gerechten

buurtpicknick op verschillende plekken in Lisse.

werden beoordeeld door wethouder Ad van Zelst en

Doel van de picknick is dat iedereen elkaar wat

Stek-manager Yvonne van der Sluis. Bij het Willem

beter leert kennen. Bij de Van Speykstraat, het

Alexanderplein waren maar liefst tien verschillende

Willem Alexanderplein, de Ooievaarstraat en in

gerechten gemaakt, maar ook bij de overige locaties

De Engel kwamen weer vele buurtbewoners op de

waren er creatieve gerechten meegenomen.

picknick af. Het prachtige zonnige weer, de lekkere

De beide juryleden liepen alle picknicks af, proefden

hapjes ĂŠn het entertainment zorgde weer voor een

de gerechten en kozen uiteindelijk met een volle

succesvolle middag.

maag de winnaars van de picknickmand.


20

Binnen!

Woontrends

Een herfstbos in de achtertuin Kan uw tuin nog een boom of struik gebruiken? Dan is oktober de beste maand om deze te planten. En nu het toch bijna herfst is, koop dan meteen een

Fotografeer uw tuin en win een cadeaubon!

boom die spectaculair verkleurt. Dan geniet u ieder

Bent u geïnspireerd geraakt om een eigen herfstbos

najaar van zijn vlammende rode, gele of oranje

aan te leggen? Of hebt u al een prachtige najaars-

bladeren. Om een eigen herfstbos aan te leggen, hoeft

tuin? Laat dat zien aan Stek! Fotografeer uw tuin

u geen stad en land af te lopen. Breng gewoon een

met zijn knallende herfstkleuren en maak kans op

bezoekje aan een tuincentrum of boomkwekerij in de

een cadeaubon van 25 euro van tuincentrum

buurt. U hebt evenmin een enorme lap grond nodig.

Overvecht. De mooiste foto wint en wordt geplaatst

Er zijn ook veel kleine bomen en struiken die er in het

in dit magazine. Verstuur uw foto voor 15 november

najaar heel gezellig uitzien. Dat zegt hovenier Fons van

aan info@stek-wonen.nl. Per post kan ook naar

der Prijt uit Voorhout. Volgens hem geven onderstaan-

Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC Lisse.

de soorten regenachtige herfstdagen nog glans. Let wel

Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden.

op dat u de bomen niet te dicht op de erfgrens zet zodat ze geen overlast veroorzaken. 1. ‘De amberboom is de mooiste van allemaal en bestaat ook als kleine variant. De boom verkleurt in het najaar naar alle kleuren tegelijk: rood, oranje, groen, geel en zelfs paars. Het is net een

3. ‘De pruikenboom is van zichzelf al rood en verkleurt naar prachtig geel.’ 4. ‘Dan is er de Japanse esdoorn. Die krijgt prachtige diepgele herfstbladeren.’ 5. ‘De schijnbeuk is ook een aanrader. Deze wordt ook

Van Gogh-schilderij.’ 2. ‘De fluweelboom krijgt ook sprankelende herfstbladeren en verkleurt naar oranje en geel.’

wel een dubbeltjesboom genoemd door de kleine blaadjes. In het najaar verkleurt de boom naar knalgeel.’

Oktober = Woonmaand De sombere najaarsdagen breken

prints maken het interieur hele-

Rotterdam (21 t/m 23 oktober)

binnenkort aan. Veel mensen

maal van deze tijd. Als u meer

en de Dutch Design Week in

krijgen dan de kriebels om hun

inspiratie wilt opdoen, bezoek dan

Eindhoven (22 t/m 30 oktober).

interieur eens flink onder handen

de Woonbeurs Amsterdam

Houd bovendien de tijdschriften

te nemen. Oktober wordt dus niet

(24 september t/m 2 oktober). Ook

en woonwinkels goed in de gaten.

voor niets de woonmaand ge-

daarna staan er door het hele land

Die bieden in oktober vaak leuke

noemd. Ook toe aan verandering?

nog leuke activiteiten op stapel.

acties aan.

Gedurfde kleuren en uitgesproken

Zoals de bouwbeurs in Ahoy


nr. 11 | 2011

21

Activiteitenkalender

2011

Nationale bloembollenmarkt, Lisse 14 t/m 16 oktober

Tientallen kwekers hebben zich met hart en ziel ingezet om de mooiste bloembollen aan u te presenteren. Tijdens de 38ste Nationale Bloem­ bollenmarkt op Keukenhof kunt u niet alleen de meest bijzondere bolbloemen aanschaffen. Bekijk

Intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet 12 en 13 november

ook plantdemonstraties met nuttige tips, koop de

Eindelijk, het is weer zover! Sinterklaas zet met

mooiste tuinboeken, of krijg een rondleiding op

zijn Pieten voet aan wal op Nederlandse bodem.

Keukenhof. De bloembollenmarkt is van vrijdag

Op zaterdag 12 november brengt hij een bezoekje

14 oktober tot en met zondag 16 oktober geopend

aan Hillegom en Lisse. En op zondagmiddag

van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang en het parkeren

13 november staat Voorhout op het programma.

zijn gratis. www.keukenhof.nl

Winterfair, Noordwijkerhout 3 en 4 december

Kom alvast in de feeststemming en bezoek de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout. In het sfeervolle Hotel Leeuwenhorst staan meer dan honderd stands. Laat u inspireren door prachtige bloemstukken, originele geschenken, unieke hebbedingen en ambachtelijke lekkernijen. De fair is op zaterdag 3 en zondag 4 december geopend van 10.00 tot 17.30 uur. De entree is 8 euro voor volwassenen en gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. www.b-event.nl/winterfair.html

Kerst op Keukenhof, Lisse 8 t/m 11 december

Kunstweek, Warmond

Beleef een van de grootste kerstfairs van Nederland

5 t/m 13 november

op het landgoed van Kasteel Keukenhof. Bezoek de

Iedereen die van beeldende kunst houdt, kan zijn

en geniet van de Charles Dickens koren die prach-

hart ophalen van zaterdag 5 tot en met zondag

tige liederen zingen. Kerst op Keukenhof is geopend

13 november. Dan vindt de Nationale Kunstweek

van donderdag 8 december tot en met zondag

plaats met dit jaar als thema ‘Kunst kriebelt de

11 december. De toegang is 7,50 euro voor volwas-

geest’. Ook Warmond zet kunstenaars van Holland-

senen en 4 euro voor kinderen tot 12 jaar.

se bodem in de schijnwerpers. U ziet de mooiste

www.kerstopkeukenhof.nl

gezellige kerstmarkt, neem een kijkje in het kasteel

werken bij allerlei ateliers, galerieën en kunstuitlenen. Er is ontzettend veel te bekijken, maar nog meer te doen. Wilt u bijvoorbeeld zelf aan de slag als kunstenaar? Volg dan een workshop schilderen, kleien of beeldhouwen. www.vvvwarmond.nl

Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl


Goed Wonen Hillegom

nog 4 appartementen

te koop

enin d d i M et h um centr

Een ruime en zonnige woonkamer met openslaande deuren. Een eigen vaste parkeerplek in een overdekte garage. Én op steenworp afstand van het gezellige winkelcentrum. Van de 72 woningen staan nog 4 luxueuze en sfeervolle appartementen (meer dan 100 m2) te koop aan de Prins Hendrikstraat. Verkoopprijzen zijn vanaf 269.000 euro.

Kijk op www.koppers.nl voor meer informatie!

Profile for Stek

Binnen 11  

Binnen 11