Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Geboren en getogen in Hillegom

Trotse opa en oma Bekooy voelen zich thuis in Lisse

nr. 1 I 2009

De Van Speijkstraat in de schijnwerpers


Gezellige drukte op open huis 3

Plannen Patrimonium Hillegom 6

Uitstoot Koolmonoxide 6

4 Stekkies de laatste nieuwtjes 7

10

Nieuwe locatie Stek in Hillegom 8

9 14 Werk in uitvoering 2009 12

Bedrijvigheid in Elsbroek 15

18

Actie Lisse Zomerschoon 18

Woonzicht.nl gewijzigd 19

16

Binnen!

Wie kweekt de grootste fuchsia 19

Voor u ligt ons bewonersblad nieuwe stijl. Een nieuw jaar, een nieuwe organisatie, nieuwe kansen en uitdagingen. Bij onze nieuwe organisatie hoort een passende naam, een opvallend logo, een frisse huisstijl en dus ook een kleurrijk bewonersmagazine. Net als in onze werkzaamheden staat ook in dit blad de klant centraal en zullen we veel aandacht besteden aan ‘wonen’. We willen nog meer onze huurders aan het woord laten. Over hun woning of wijk, over onze dienstverlening, over leefbaarheidsinitiatieven et cetera. We nemen als het ware een kijkje bij u ‘Binnen!’. Uiteraard leest u hier ook alles over onze projecten, acties met de gemeentes en andere partijen en houden we u op de hoogte van alle andere zaken rondom Stek. Kortom, Binnen! is een magazine boordevol nieuws en achtergrondverhalen, interessant voor al onze huurders in Hillegom, Lisse en Teylingen. Wij zijn trots op deze eerste, extra dikke uitgave en hopen dat u het magazine met veel plezier leest. Uw mening en uw reacties zijn uiteraard van harte welkom. Hans Al Bestuurder Stek


Binnen! nr. 1 I 2009

3

Gezellige drukte op open huis voor huurders Ook veel animo voor relatiedag Stek presenteerde in maart haar organisatie officieel aan de buitenwereld. ‘De eerste maanden zijn we druk bezig geweest intern alles op orde te krijgen’, legt Hans Al uit. ‘Nu was het tijd om ons officieel voor te stellen aan onze huurders en relaties. Het begin van de lente was daarvoor een uitstekende gelegenheid.’ Donderdag 19 maart waren de relaties uitgenodigd en zaterdag 21 maart kwamen honderden

Actieve organisatie Aan de zijkanten van de tent hingen voorbeelden van de leefbaarheid- en woningbouwprojecten waar Stek op dit moment mee bezig is in Lisse, Hillegom en Teylingen. Hans Al legde nog maar eens uit waar Stek voor staat. ‘We zijn een actieve organisatie die wil investeren in de streek. Betaalbaarheid en professionaliteit zijn kernwaarden voor ons. Stek is er in de eerste plaats voor wonen. Echter, onze aandacht gaat ook uit naar de woonomgeving en de leefbaarheid van een straat, een wijk. Initiatieven daarin ondersteunen wij van harte.’

huurders een kijkje nemen tijdens het open huis.

De gasten werden ontvangen in een grote tent in de binnentuin van het kantoor aan de Hobahostraat in Lisse. Beide bijeenkomsten hadden een informeel en informatief karakter en werden druk bezocht. Ruim vijfhonderd huurders waren op de uitnodiging van Stek ingegaan. Zij ontmoetten elkaar en maakten kennis met medewerkers van Stek en de leden van de Raad van Commissarissen. Gezellige muziek, sneltekenaars, een goochelaar en een clown die voor jong en oud ballonnen in allerlei vormen creëerde, maakten het feest compleet.

Het open huis voor de huurders werd druk bezocht.

Vliegende start Nico Schoof, voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf aan dat de fusie op een goede manier is voorbereid. ‘Stek heeft daardoor een vliegende start kunnen maken. Juist in de actualiteit van vandaag blijkt een goede, kritische Raad van Commissarissen onmisbaar. Zij houdt toezicht, geeft advies en dient als sparring partner voor de organisatie. Wij werken graag mee aan een positieve bijdrage van Stek in Hillegom, Lisse en Teylingen.’


4

Nieuw in de streek

Woonzicht.nl is het woningverdeelsysteem in Holland Rijnland. Alle woningcorporaties in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio bieden hun woningen via Woonzicht.nl aan. Ook mensen buiten Hillegom, Lisse en Voorhout kunnen dus reageren op woningen van Stek. In de serie ‘Nieuw in de streek’ vertellen huurders waarom ze hier zijn komen wonen.


Binnen! nr. 1 I 2009

3 5

Trotse opa en oma Bekooy verhuizen voor kleindochter Henk en Tineke Bekooy woonden 46 jaar in Voorschoten. ‘Wij betrokken daar als eerste huurders de nieuwe wijk. We hebben zelfs nog in de krant gestaan.’ Dochter Yvette woont al dertien jaar in Lisserbroek. Het echtpaar kwam dus al regelmatig deze kant op. Met de geboorte van hun eerste kleinkind Jill, namen de bezoeken toe. ‘We gingen drie, vier keer per week op en neer’, legt Henk uit. ‘Dat was toch steeds een gedoe.’

Renovatie Dus ontstond het idee om in de buurt een woning te zoeken. ‘Natuurlijk hebben we even getwijfeld. Moeten we op onze leeftijd nog gaan verhuizen?’ Naast kleindochter Jill was er echter nog een goede reden te verhuizen. ‘In Voorschoten stond een groot renovatieproject voor de deur’, vertelt Tineke Bekooy. ‘Wij zagen daar erg tegenop. Alle plafonds zouden worden vervangen, de keuken en de badkamer. En we moesten gewoon in ons huis blijven. Er werd geen wisselwoning geregeld. Dat zagen wij niet zitten. Dus hakten we de knoop door.’ De eerste kennis-

‘We gingen drie keer per week op en neer.’

making met Stek beviel direct goed. ‘We worden netjes ontvangen en ze maken goede afspraken. De service is veel beter dan we gewend zijn.’ Vriendelijk Half maart betrok het echtpaar de nieuwe woning aan de Clusiusstraat in Lisse. ‘Er waren 130 gegadigden. Gelukkig hadden wij de meeste punten. De woning is lekker ruim. We zijn ook heel blij met de keuken die we van de vorige bewoners konden overnemen. In Voorschoten woonden we aan een vrij drukke straat en werd ik ’s nachts vaak wakker van de treinen. Hier is het heerlijk rustig.’

Hun enthousiasme voor Lisse wordt niet onder stoelen of banken gestoken. ‘We stonden te kijken van het winkelaanbod! Het winkelcentrum biedt echt alles. En zoveel restaurants, geweldig.’ Henk vindt de mensen erg vriendelijk. ‘Al lopende met die kleine meid heb ik al zoveel mensen gesproken. In Voorschoten zijn de mensen toch wat afstandelijker. Hier is het veel gezelliger, gemoedelijker ook. Een ander groot voordeel is dat wij als echte strandgangers zo op Langevelderslag zitten. We voelen ons hier al helemaal thuis!’


6

Plannen Patrimonium Hillegom Enkele weken geleden heeft Stek een informatieboekje verspreid onder de bewoners van de wijk Patrimonium in Hillegom. Begin 2008 is Stek (toen nog PAGO) samen met de speciaal opgerichte bewonerswerkgroep gestart met een onderzoekstraject voor de aanpak van buurtschap Patrimonium. Het boekje geeft de eerste aanbevelingen van dat onderzoek weer en de plannen die Stek heeft met de wijk. Deze plannen worden voorgelegd en besproken met de bewoners. Als Stek er met de bewoners uit is, gaan de plannen naar de gemeente Hillegom.

De belangrijkste punten uit het plan zijn: De woningen aan de Van Vlietstraat en Talmastraat Noordzijde blijven voor een langere periode gehandhaafd. De woningen worden door een mix van groot onderhoud en verbeteringen aangepakt. De woningen aan het plein worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze woningen zijn nu de kleinste woningen van Patrimonium en hebben last van vochtproblemen. De nieuwbouw bestaat uit gezins- en seniorwoningen. De woningen aan de Talmastraat Zuidzijde worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit is noodzakelijk om de Talmastraat te verbreden. De nieuwe woningen komen twee tot vier meter terug te liggen en zullen aanzienlijk groter zijn dan de huidige. Door stapsgewijze vernieuwing wordt doorstroming binnen de buurt naar beter geschikte woningtypen (gezins- of seniorwoning) voor veel buurtbewoners mogelijk.

Rechten en plichten van Stek en de huurders zijn vastgelegd in een Sociaal Statuut, opgesteld in samenwerking met de Hillegomsche HuurdersVereniging (HHV) en de gemeente Hillegom. Het statuut is verkrijgbaar bij Stek en de bewonerswerkgroep. Huurders, die vanwege het onderhoud of sloop hun woning moeten verlaten, hebben recht op een wisselwoning. Zoveel mogelijk zullen er wisselwoningen in Patrimonium vrijgehouden worden als er woningen leeg komen. Uitvoering van de plannen zal op z’n vroegst in 2010 starten. Alle woningen die binnen twee jaar gesloopt zullen worden krijgen geen jaarlijkse huurverhoging meer.

Ventilatie en onderhoud noodzaak

Voorkom koolmonoxide Jaarlijks sterven in Nederland acht tot twaalf personen aan koolmonoxidevergiftiging. Stek wil haar huurders waarschuwen voor de gevaren ervan. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bedwelmend werkt. Deze koolmonoxide, ook wel CO genoemd, ontstaat als brandstof (bijvoorbeeld aardgas) onvolledig verbrandt. Dit gebeurt als het verbrandingstoestel zoals een afvoerloze keukengeiser slecht werkt door onvoldoende onderhoud. Maar ook als men alle ventilatieopeningen in het vertrek waar het toestel hangt, dicht maakt. Er komt dan onvoldoende zuurstof binnen.

De meeste geisers zijn eigendom van de huurders. Zij zijn verantwoordelijk voor jaarlijks onderhoud en zo nodig vervanging. Ook moet de gebruiker zorgen voor voldoende toestroom van verse lucht. Wil men tijdig gewaarschuwd worden voor het ontstaan van koolmonoxide dan kan een CO-melder geplaatst worden. Deze kan besteld worden bij Stek. Bij vervanging van een oude cv-ketel biedt Stek tegen een kleine huurverhoging een gesloten HR-combiketel aan en verwijdert de geiser. Stek streeft ernaar om op termijn alle geisers in flats met collectieve centrale verwarming te vervangen door een andere vorm van warmwatervoorziening.


Binnen! nr. 1 I 2009

3 7

Stekkies Achterpadverlichting: goed geregeld Goede verlichting van achterpaden is een belangrijke zaak. Het verhoogt het gevoel van veiligheid van de bewoners in een straat. De meeste achterpaden achter woningen van Stek zijn verlicht. Huurders van woningen waar een buitenlamp hangt, krijgen van Stek een bijdrage in de stroomkosten van €11,34 per jaar. Het kan zijn dat u uw brandgang te donker vindt. De medewerkers van Stek kennen immers niet alle buurten bij nacht. U kunt dan contact opnemen met Stek. Dat kan gezamenlijk met de buren of individueel. Wij bekijken of het gezamenlijk aan te pakken is, zorgen ervoor dat de lampen worden opgehangen, dat de stroom wordt afgetapt en dat er dus voldoende licht is op het achterpad.

Uniek gevelconcert op Jacob van Ruysdaelplein

Bezoekers Huiskamer beschilderen laatste plaat

Sanitair ouder dan 25 jaar kan vervangen worden

Enthousiaste bezoekers van de huiskamer aan het Rembrandtplein in Lisse hebben onlangs de laatste plaat in het kader van het Kunstproject beschilderd. Vorig jaar beschilderden huurders, jong en oud, en cliënten van Het Raamwerk vier platen. Die hangen in de entrees van de drie flatgebouwen. De laatste plaat maakt het project compleet. Het project was een initiatief van Stek, de gemeente Lisse en Jeugdopbouwwerk Lisse om bewoners in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact te laten komen. De Huiskamer beoogt hetzelfde doel: huurders die zin hebben om elke tweede donderdagochtend in de maand met elkaar gezellig samen te zijn, zijn tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom in de woning van Het Raamwerk aan het Rembrandtplein 150.

Huurders waarvan de badkamer en toilet ouder zijn dan 25 jaar kunnen een verzoek indienen om die ruimtes op te knappen. Er komt een opzichter langs die de noodzaak checkt. Hij kijkt wat er mogelijk is. Een badkamer kan 25 jaar of ouder zijn maar als die nog in prima staat verkeert, wordt deze natuurlijk niet vervangen. Zaken die echt kapot zijn, krijgen uiteraard voorrang. Onlangs heeft Stek de sanitaire ruimtes in de woningen van Meerenburg in Lisse gecontroleerd en waar nodig gerenoveerd. De bewonerscommissie had aangegeven dat daar een duidelijke behoefte aan was en dat hebben wij opgepakt. Daarna is besloten alle huurders de mogelijkheid te geven. We kunnen natuurlijk niet alle woningen tegelijk aanpakken. Omdat het niet in de onderhoudsplanningen is opgenomen, gaan de gewone reparatieverzoeken voor.

De bewonerscommissie van het Jacob van Ruysdaelplein in Lisse organiseerde vlak voor de kerstdagen een zogenaamd gevelconcert voor de bewoners van het plein. Da Capo, de brass band en de Bollen Mina’s gaven vanaf de galerijen acte de presence. Tientallen bezoekers genoten ondanks het tegenvallende weer van deze muzikale traktatie. Van het gevelconcert is een dvd gemaakt. Geïnteresseerden kunnen de dvd via Franco Dieters, voorzitter van de bewonerscommissie, bestellen.


8

De heer en mevrouw Van de Loo openen samen met burgemeester Mans de nieuwe locatie van Stek.

Centrale plaats voor Klantendiensten Nieuwe locatie Stek in Hillegom geopend Het nieuwe kantoor van Stek aan de Hoofdstraat 33 in Hillegom werd in januari officieel geopend door burgemeester Mans. Hij werd bijgestaan door twee huurders, de heer en mevrouw Van de Loo, die al hun hele leven in huizen van PAGO wonen. Het nieuwe kantoor vervangt de oude locatie van PAGO aan de Mgr. van Leeuwenlaan. ‘Ik ben blij dat Stek hier een mooie, centrale locatie heeft gevonden’, sprak de burgemeester. ‘Het is voor iedereen nog even wennen, een nieuwe naam, een nieuwe plek, maar ik ben ervan overtuigd dat de dienstverlening blijft zoals we die kennen. Dat is uiteindelijk het belangrijkst.’ Vervolgens verrichtte hij de openingshandeling door samen met de heer en mevrouw Van de Loo door een papieren scherm te stappen dat voor de deur gespannen was. In het nieuwe kantoor is de afdeling Klantendiensten gehuisvest. Huurders uit Hillegom kunnen hier, net zoals zij gewend waren, terecht wanneer zij vragen hebben of informatie nodig hebben.

Klantgericht Tijdens zijn toespraak legde Hans Al nogmaals uit waarom de twee corporaties zijn gefuseerd. ‘Het was voor ons beide belangrijk groter en sterker te worden. We willen de uitdagingen die op ons afkomen goed aanpakken, zowel nieuwbouwprojecten als projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarbij willen wij net zo’n klantgerichte organisatie blijven als voorheen. Wij zijn er niet voor onszelf, wij zijn er voor de klant, onze huurders. Het gaat ons erom dat zij zich thuis voelen in hun woning, hun eigen stek hebben. Net zoals ik hoop dat onze medewerkers zich op deze nieuwe locatie helemaal thuis voelen.’ Relatie Dat is ook de insteek van de burgemeester, die tevens de wens

uitsprak dat de relatie tussen de nieuwe wooncorporatie en de gemeente op dezelfde voet wordt doorgezet als in het verleden het geval was. ‘Er zijn nog veel mooie plannen te ontwikkelen, graag zetten wij gezamenlijk de schouders eronder.’

‘Wij zijn er niet voor onszelf, wij zijn er voor de klant, onze huurders.’


Binnen! nr. 1 I 2009

3 9

Medewerkers Stek bouwen in Zuid-Afrika Belangeloze deelname aan project in Zolani Acht medewerkers van Stek vertrokken in maart en april naar Zolani in Zuid-Afrika voor een ‘werkreis’. ‘Samen met medewerkers van collega-corporaties startten wij met de bouw van een gemeenschapscentrum’, vertelt directeur Johan de Greef, die zelf ook van de partij was. ‘De eerste groep van vier Stekcollega’s vertrok op 28 maart en bleef twee weken. Aansluitend op 11 april vertrok de volgende groep van vier medewerkers. Gedurende vier weken hebben we daar de handen uit de mouwen gestoken om de plaatselijke bevolking op weg te helpen.’ Het project in Zolani is een initiatief van Gerard Veldhuizen van corporatie Woonwijze uit Vught. ‘Hij is al jaren betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika. Hij vertelde over het plan een gemeenschapsvoorziening te bouwen in een dorp waar helemaal niets is. Dat sprak me enorm aan. Ik opperde dat we met Stek zouden helpen.’

Overweldigend ‘Wij hebben het hier goed’, vervolgt Johan de Greef. ‘In Zolani is 80% van de bevolking werkloos en heeft 30% HIV. De armoede is enorm. Onze inspanning is voor de gemeenschap van Zolani van grote betekenis.’ Binnen Stek werd een oproep gedaan wie er mee wilden. ‘De reacties waren overweldigend. Er meldden zich veel meer medewerkers aan dan mee kunnen. Dus we hebben geloot.’ De Vereniging van Nederlandse gemeenten subsidieert het project en Stek betaalde de reiskosten. Medewerkers investeerden zelf hun vakantiedagen. Vaardigheid Het gemeenschapscentrum in Zolani zal bestaan uit een schoollokaal, een timmerwerkplaats en een ontmoetingsruimte. ‘Wij startten met de bouw van de timmerwerkplaats. Belangrijk is dat we daar niet alleen kwamen om te bouwen maar vooral ook om de lokale bevolking te leren hoe ze dat zelf moeten doen. Wij droegen onze vaardigheid en kennis op hen over, zodat zij zelf, met ondersteuning uit Nederland, de andere ruimtes kunnen bouwen en daar hun brood mee kunnen verdienen. De reis maakte veel indruk op ons. We hadden veel contact met de lokale bevolking, dat maakte het extra speciaal.’ Voor meer informatie: http://zolani.blogspot.com.


10

Geboren en getogen!


Binnen! nr. 1 I 2009

3 11

Cas Peetoom Hillegommer in hart en nieren Nicolaas Peetoom (beter bekend als Cas) is 72 jaar en woont al zijn hele leven in Hillegom. ‘Net als mijn negen broers en zussen ben ik in Patrimonium geboren. Hier liggen mijn roots, hier heb ik alles opgebouwd en wonen mijn vrienden en bekenden. Dus ik heb nooit de behoefte gehad om ergens anders naartoe te gaan.’ Cas Peetoom heeft altijd gehuurd bij Stek en de juridische voorgangers. ‘Dat bevalt nog steeds goed. Ook nu ik in een seniorenappartement in Groot Veenenburg woon.’

Een zus en een broer van Cas Peetoom woonden er al en bijna drie jaar geleden nam ook hijzelf zijn intrek in Groot Veenenburg. ‘Mijn broer noemt het hier net een familiehotel. Ik woon hier hartstikke mooi. Van de vorige bewoner heb ik veel overgenomen. Alleen de ijskast en de tv heb ik zelf meegenomen. De slaapkamer is enorm. Het lijkt Hollywood wel! Ook het balkon is groot. De voorzieningen zijn perfect. Als er al iets kapot gaat, komt Stek het meteen repareren.’

‘Het lijkt hier wel een familiehotel’

Tuin Op zijn klompen is hij een markante verschijning in het complex. Iedereen kent hem en hij kent iedereen. ‘Er is veel contact met de buren, dat is leuk. Ik houd ook de tuin een beetje bij, samen met Stek. Ik heb weer aardig wat bollen de grond ingestopt. Die oude mensen die hier wonen, vinden dat prachtig. Ik doe het graag. Binnen op de bank zitten is echt niets voor mij. Lekker buiten bezig zijn, vind ik belangrijk.’ Volgens Cas stamt dat uit zijn tijd als metselaar. ‘Mijn vader werd in de oorlog doodgeschoten tijdens een razzia. Daar zat mijn moeder met tien

kinderen, de oudste 14, de jongste drie maanden. Wij zijn allen jong gaan werken. Ieder dubbeltje was immers welkom. Als metselaar kwam ik in heel Nederland. Ik heb wel veertig bazen gehad. Toen het Patrimonium werd opgeknapt heb ik daar nog gewerkt.’ Centrum Door de jaren heen heeft Cas Hillegom zien groeien. ‘De wijk Elsbroek bestond vroeger nog niet. Was allemaal weiland. Er is ook veel vervangen. Alleen de 3e Loosterweg, een stukje van de Meerstraat en Patrimonium zijn nog in originele staat. Dat kan ook niet anders. Je moet een dorp toch levendig houden. Wat dat betreft, pleit ik voor een opknapbeurt van het winkelcentrum. Het is een leuk dorp, hoor. Maar er wat meer sfeer inbrengen kan geen kwaad.’ Cas vermaakt zich echter wel. ‘Natuurlijk. Er is genoeg te doen. Al mijn broers en zussen leven nog en de meeste zie ik regelmatig. We hebben af en toe een reünie. De laatste paar jaar in het zaaltje van Groot Veenenburg, dat huren we dan. En er wordt hier best vaak wat georganiseerd. Het bevalt mij prima!’


12

Werk in uitvoering 2009 Stek heeft voor 2009 het nodige planmatige onderhoud op het programma staan. In onderstaand overzicht zijn de werkzaamheden per complex op hoofdlijnen aangegeven. Soms betreffen de werkzaamheden enkele straten of woningen van het totale complex. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor afgeweken wordt van de planning. Een aantal werkzaamheden is voorbereid of gestart in 2008 en loopt door in 2009 (tussen haakjes is 2008 vermeld). Jaarlijks worden daken en goten nagekeken op vervuiling of beschadigingen. Drainages worden eens per twee jaar gereinigd. Ook installaties worden periodiek onderhouden. Cv-ketels van 19 jaar (en ouder) worden vervangen. Voordat wordt begonnen met onderhoudswerkzaamheden worden huurders tijdig op de hoogte gesteld. U krijgt een brief waarin nader wordt uitgelegd wat de werkzaamheden betreffen, hoe lang deze duren en wie deze gaat uitvoeren. Vervolgens maakt de aannemer of installateur een afspraak over het tijdstip van uitvoering.

Voorhout Boekenburglaan/ Pieter de Hooghstraat controleren deurkozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Vermeerstraat nader onderzoek naar herstellen/vervangen kozijnen en buitenschilderwerk Ruysdaelhof/Tooropstraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk buitenschilderwerk Beukenrode controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) Essenrode/Meidoornrode controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk vervangen dakbedekking aanbouwen/bergingen (2008) Kruidenschans/Munthof controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk Dirck Verhagenstraat/Pieter van Slingerlandstraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk

Jan van der Jagtstraat/ Pieter Wouterstraat reinigen aluminium kozijnen

Lisse Emmastraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Beatrixstraat/Prinsessestraat/ Willemskade controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk Irenestraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk Irenestraat/Koningstraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Julianastraat/Koningstraat/ Christinastraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Nassaustraat/Prins Hendrikstraat/Van der Veldstraat reinigen aluminium kozijnen

Anemonenstraat/Broekweg/ Gasstraat/Geraniumstraat/ Montbretiastraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk (2008) reinigen aluminium kozijnen Montbretiastraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk buitenschilderwerk reinigen beplating van dakkapellen Houtmanstraat/Heemskerkplein/ Ruyterstraat vervangen golfplaten van diverse bergingen (2008) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Nachtegaalstraat/Ooievaarstraat/ Putterstraat/Sperwerstraat/ Uitermeer/Valkstraat/Patrijsstraat/Waterhoenstraat/ Zwaluwstraat/Reigerstraat/ Kievitstraat/Kwartelstraat/ Leeuwerikstraat/Meerkoetstraat/ Reigerstraat (Vogelbuurt) nader onderzoek en planvorming vervangen daken met spaanplaat dakbeschot nader onderzoek en planvorming vervangen kunststof kozijnen Flats Poelpolder vervangen schuifdeuraandrijvingen entrees Rembrandtplein 73–144 controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) controleren en herstellen beton galerijen en balkons (2008) buitenschilderwerk Rembrandtplein 1–72 controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk controleren en herstellen beton galerijen en balkons


Binnen! nr. 1 I 2009

3 13

Meerlaan vervangen bergingkozijnen Jacob van Ruysdaelplein buitenschilderwerk (2008) Bachstraat/Bartokstraat/ Beethovenstraat/Berliozstraat/ Brahmstraat/Chopinstraat/ Handelstraat/Debussystraat controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk Berliozstraat/Bizetstraat/ Bartokstraat controleren en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Aletta Jacobstraat/Judith Leysterstraat/Marga Klompelaan controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk Kleine Beer/Noorderkroon/Orion/ Zevengesternte controleren en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Voerman even t/m nr. 88 controleren en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Lisbloemplein controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk reinigen kunststof kozijnen Grachtweg controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Nassaustraat (Marienburcht) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Berkhoutlaan controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hang-

en sluitwerk Nassaustraat (Nassaustaete) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk Nassaustraat (Harmonie) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van hangen sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Kanaalstraat (Bolwerk) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Kanaalstraat (Heulzicht) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk reinigen kunststof kozijnen Heereweg controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk Heereweg (Rosendaal) controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) buitenschilderwerk coating balkonvloeren Mendeldreef controleren en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk (2008) vervangen voordeuren buitenschilderwerk Engelplein/Nic. Damesstraat/ Catharijnelaan/J.C. de Haanstraat/ Engelkade/Romijnstraat groot onderhoud

Hillegom Patrimoniumplein/Talmastraat/ Vlietstraat herstel van daken en goten

Heemskerklaan/Meerlaan aanbrengen kruipruimteisolatie Heemskerklaan/ v.d. D. van Maasdamlaan aanbrengen spouwisolatie aanbrengen dakisolatie Mesdaglaan flats groot onderhoud Haarlemmerstraat herstellen van bitumineuze dakbedekking herstellen van schoorstenen vervangen postkasten controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk buitenschilderwerk Vinkenlaan deels opnieuw aanplanten algemene tuin aanbrengen kruipruimteisolatie aanbrengen spouwisolatie Oyen herstel van de bitumineuze daken herstel van goten herstel van de schoorstenen Lijsterbeslaan/Kastanjelaan controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk buitenschilderwerk Mauritslaan controleren kozijnen en waar nodig herstellen van houtrot en hang- en sluitwerk buitenschilderwerk W. Alexanderheem aanbrengen kruipruimteisolatie aanbrengen spouwisolatie


14

Ondertekening convenant voor uitwisselen gegevens Woningcorporaties en gemeentes strijden tegen woonfraude Woningcorporaties Stek, Warmunda en Vooruitgang ondertekenden eind vorig jaar samen met de wethouders Volkshuisvesting van de gemeentes Lisse, Hillegom en Teylingen een convenant voor het uitwisselen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. De uitwisseling van informatie is bedoeld voor het bestrijden van woonfraude.

‘De ondertekening van dit convenant is een goed voorbeeld van hoe we als woningcorporaties en gemeentes gezamenlijk kunnen bijdragen aan een beter woonen leefklimaat.’

‘Woonfraude wordt een steeds groter probleem’, legt Hans Al uit. ‘Al eerder kondigden wij aan strikte maatregelen te nemen om onrechtmatige bewoning tegen te gaan. Nu slaan we met collega-corporaties en de betrokken gemeentes de handen ineen om woonfraude regionaal aan te pakken.Wij vinden woonfraude onrechtvaardig ten opzichte van mensen die via Woonzicht.nl een woning proberen te vinden. Bovendien komt woonfraude de leefbaarheid niet ten goede. Immers, de fraudeurs hebben minder binding met de buurt en gaan minder zuinig met de woning om. Dat heeft nadelige gevolgen voor ons woningbezit. De corporaties willen er alles aan doen om deze ongewenste situatie tegen te gaan. Wij delen die visie met de gemeentes. De ondertekening van dit convenant is een goed voorbeeld van hoe we als woningcorporaties en ge-

meentes gezamenlijk kunnen bijdragen aan een beter woonen leefklimaat.’ Uitwisselen Onder woonfraude verstaan de corporaties onder meer het zonder toestemming onderverhuren van de woning of het voor andere doeleinden (bedrijfsruimte, hennepplantage) gebruiken van de woning. ‘Bij signalen van woonfraude wordt onderzoek gedaan. Als er wordt geconstateerd dat een woning daadwerkelijk onrechtmatig wordt bewoond, kan een juridische procedure worden gestart. Dit convenant maakt mogelijk dat de gemeentes en corporaties onderling informatie uitwisselen uit de gemeentelijke basisadministratie om woonfraude tegen te gaan.’ De uitwisseling van informatie is alleen bedoeld voor het bestrijden van woonfraude en wordt niet voor andere doelen gebruikt.


Binnen! nr. 1 I 2009

3 15

Bedrijvigheid in wijk Elsbroek Nieuwe starters- en zorgappartementen In de wijk Elsbroek in Hillegom is Stek bezig met diverse projecten. ‘Er worden 33 starterswoningen opgeleverd, we werken aan een woonzorgzone en zijn druk bezig met de bouw van het nieuwe Maronia-gebouw’, somt directeur Johan de Greef op.

De starterswoningen in Himera zijn verdeeld in zestien sociale huurwoningen en zeventien koopwoningen. De woningen zijn er in twee soorten: tweekamerwoningen op de begane grond en daarboven driekamerwoningen verdeeld over twee lagen. ‘We doen er startende jonge stellen en alleenstaanden tot 25 jaar veel plezier mee’, vervolgt Johan de Greef. ‘Voor elke koopwoning meldden zich meer dan twintig gegadigden en de huurwoningen waren via Woonzicht.nl zo verhuurd. Dat doet ons deugd. De afgelopen jaren zijn veel starters vertrokken naar de Haarlemmermeer. Wij vinden het belangrijk om starters in de streek te houden. Het zijn mooie woningen van een goede kwaliteit. Bijzonder is de glazen gevelbekle-

ding. Dat is in Nederland nog niet eerder toegepast. Van dit soort projecten doen we er graag meer.’ Woonzorgzone Ter vervanging van verzorgingstehuis Bloemswaard ontwikkelt Stek daarnaast een woonzorgzone. Het complex bevat de nieuwbouw van het verzorgingsen verpleegtehuis, een dienstencentrum en twintig zorgappartementen. ‘Wij verhuren de zorgappartementen en het dienstencentrum. Als het nieuwe gebouw klaar is, dan verhuizen de bewoners. Daarna wordt het oude pand gesloopt. Zo vermijden we dat bewoners tijdelijk ergens anders gehuisvest moeten worden. Dat is vaak een enorme opgave, die mensen niet in de koude kleren gaat zitten.’ De verwachting is

Ontwikkeling Woonzorgzone.

dat de eerste paal in de zomer wordt geslagen. Maronia Het oude gebouw Maronia is gesloopt en wordt volledig nieuw opgetrokken op dezelfde plek. ‘Het nieuwe gebouw heeft niet alleen een moderner uiterlijk, het krijgt ook een andere bestemming’, legt Johan de Greef uit. ‘Het worden nu zorgappartementen. Tweederde daarvan verhuren we aan Bloemswaard. Mensen die daar op de wachtlijst staan, kunnen hier wonen en krijgen hun verzorging vanuit Bloemswaard. Het is zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik. De bewoners wonen niet in een verzorgingstehuis maar hebben wel de faciliteiten ervan.’ Maronia wordt na de zomer opgeleverd.

De Himera-appartementen zijn erg in trek bij starters.


16

De straat van …

Van Speijkstraat De Van Speijkstraat is een van de oudste straten in Lisse. Vlakbij het centrum en toch lekker rustig. De straat bestaat uit eengezinswoningen en drie flatgebouwen. De familie Prins, meneer en mevrouw Baak en Jeroen Wassenaar wonen er met veel plezier.

‘Het is hartstikke gezellig hier’ Tilly Grimbergen-Prins woont al bijna haar hele leven in de Van Speijkstraat. ‘Ik ben geboren in De Engel, maar vlak daarna verhuisden we naar de Van Speijkstraat. Vier huizen terug van waar we nu wonen, ben ik grootgebracht. Toen Hans en ik trouwden, kregen we een van de flats aan de overkant toegewezen. Onze oudste zoon Dorus (20) is daar geboren. Nu wonen we al 19 jaar in deze eengezinswoning.’ Hier werden Pim (18), Johan en Bram (16) en Daan (10) geboren. Vijf zoons! Is dat niet krap? ‘Welnee, het zijn grote woningen. De achtertuin is wat klein, maar daar hebben wij nooit last van gehad. Vroeger had je grote gezinnen. Zelf kom ik uit een gezin van twaalf kinderen. De twee oudsten slapen op zolder, de

tweeling deelt een kamer en de jongste heeft het goed bekeken. Die heeft een eigen kamer!’ Rustig Hoewel er nog lang geen sprake van is, willen Tilly en Hans nadat hun zoons het huis uit zijn wel weer in een flat in de Zeeheldenbuurt wonen. ‘Het liefst de ‘nieuwere’ met centrale verwarming en garage. Dan heb je ook een mooi uitzicht op het kanaal. Het is gewoon een leuke buurt. Ik vind het hartstikke gezellig. Er wonen meer mensen al heel lang hier. De laatste tijd komen er ook weer wat jonge gezinnen. Dat maakt het wel leuker. Er is een groot plein om te spelen en bij elke flat is een speelterrein. De Van Speijkstraat is in het dorp en toch lekker rustig. Dat spreekt ons het meeste aan.’


Binnen! nr. 1 I 2009

3 17

Veel ruimte voor lage huur Jeroen Wassenaar kwam zes jaar geleden in de Van Speijkstraat wonen. ‘Twee weken voordat ik boven de maximale leeftijdsgrens zou komen, kreeg ik deze flat toegewezen.’ Hij woont in de eerste flat, op de bovenste verdieping. ‘De huur is laag en je krijgt er een behoorlijk grote ruimte voor. Voor jongeren zijn deze flats ideaal. Bovendien is het uitzicht heel mooi, vooral in de zomer.’ Schilderen Jeroens vader was met zijn ouders en broers en zussen een van de eerste bewoners toen het complex in de Van Speijkstraat werd opgeleverd. ‘Zij woonden er met z’n negenen, ik heb de flat voor mezelf!’ Zo heeft hij genoeg ruimte voor zijn hobby: schilderen. In Lisse kennen velen hem als graffitikunstenaar. ‘Ik maak nu ook schilderijen. Daar heb ik een speciale hoek voor. Wat dat betreft ben ik blij met de grote woonkamer.’

Afscheid na bijna 24 jaar Bijna 24 jaar woonde het echtpaar Baak in de laatste flat van de Van Speijkstraat. ‘Eigenlijk wonen we al langer in deze straat’, vertelt voormalig rijinstructeur Baak. ‘We hebben eerst in de voorste flat gewoond bij de Sporthal. Daarna verhuisden we naar de Florisstraat. In 1985 kwamen we terug in de Van Speijkstraat.’ Beiden ogen nog kwiek, toch verhuizen ze eind april naar Eikenhorst. De heer Baak heeft nog maar een halve long. ‘Die ene trap op, dat lukt nog, maar even boodschappen doen, kost wel veel moeite. Straks zitten we lekker dicht bij het dorp.’ Volgens mevrouw Baak was de woning in de Van Speijkstraat nodig toe aan een opknapbeurt. ‘Er moet geschilderd worden en het behang en de vloerbedekking moeten eigenlijk worden vervangen. Toen dachten we: dit is een mooi moment om te verhuizen.’ Balkons De balkons gaan ze missen, dat staat vast. ‘We hebben twee inpandige balkons’, vervolgt mevrouw Baak. ‘ ’s Ochtends hebben we aan de voorkant de zon, ’s middags aan de achterkant. Heerlijk.’ Meneer Baak is ook enthousiast over het uitzicht. ‘Aan de achterkant kijken we uit op het kanaal. We zien hier altijd veel verschillende vogels, waaronder ijsvogels. Als aan de voorkant de bomen in bloei staan, waan je je in het bos. Beide uitzichten zijn natuurlijk geweldig. Die vind je nergens anders terug.’ Beiden zijn al druk aan het pakken. ‘Eikenhorst is voor ons groot genoeg. Wij hebben hier met veel plezier gewoond. Straks kan iemand anders genieten van deze woning!’

Sociale flat ‘Omdat ik in Haarlem werk, is de kans groot, dat ik uiteindelijk daarheen verhuis. Toch zou ik het jammer vinden als deze flats worden afgebroken en niet terugkomen. Wel ben ik voorstander van een nieuwe opzet. Ze zijn wat ouderwets en we hebben alleen een gaskachel. Het zou wat meer naar deze tijd getrokken mogen worden. Verder woon ik hier prima. De locatie is perfect, je bent zo in het dorp. De buurt is lekker rustig. Dit is een sociale flat. Met de meeste bewoners heb ik wel contact.’


18

De heer Koper is zeer te spreken over het serviceabonnement .

Introductie serviceabonnement in Hillegom ‘Voor huurders die atechnisch zijn, is het een uitkomst’ Een nieuw leertje in de kraan zetten. Kapotte elektra repareren of vervangen. Speciaal voor deze min of meer kleinere klussen heeft Stek het serviceabonnement. In Lisse en Voorhout zijn huurders er al mee bekend. Binnenkort wordt het serviceabonnement ook in Hillegom geïntroduceerd. ‘Sommige mensen kunnen het wellicht zelf oplossen’, vertelt de heer Koper uit Lisse. ‘Omdat ik zo technisch ben als een kopje, is

wat stuk. Zelf ben ik bijvoorbeeld slecht ter been. Dat betekent dat ik nogal hang aan de trapleuning als ik naar boven ga. Dus die gaat regelmatig los. Een telefoontje naar Stek en ze zorgen ervoor dat die leuning weer stevig vast staat. De monteurs komen voor van alles. Kleine gebreken, klusjes die zich voordoen. En meestal binnen enkele dagen. In het begin schroomde ik om te bellen voor een kapot leertje in de kraan, maar daar zitten ze echt niet mee. Daar is het juist voor bedoeld. Voor huurders die atechnisch of niet zo handig zijn, is het een uitkomst. Ik heb er veel profijt van en zou het zeker aanbevelen.’

het serviceabonnement voor ons echt een uitkomst.’

Al vanaf de start van het abonnement meldde de familie Koper zich aan. ‘Nu heb ik een handige zoon in huis, maar die was toen nog te klein. Het mooie van het abonnement is: je betaalt een keer in de maand een klein vast bedrag en hebt dus bij reparaties geen onverwachte rekeningen. Prima geregeld, toch?’ De familie Koper woont al 27 jaar in de woning aan het Zuiderkruis. ‘Er gaat nu eenmaal wel eens

Serviceabonnement

Voor het serviceabonnement van Stek betaalt u €5,- per maand. Dit bedrag wordt bij uw huur opgeteld. Voor meer informatie over het serviceabonnement, kunt u contact opnemen met Stek, 0252 430 500 of check onze website: www.stek-wonen.nl.

Lisse zomerschoon In samenwerking met de gemeente Lisse heeft Stek de actiedag Lisse Zomerschoon uitgeroepen. Zaterdag 20 juni staat in het teken van het schoonmaken van uw omgeving. Denk daarbij aan het opruimen van zwerfvuil, zodat iedereen kan genieten van een schoon en opgeruimd dorp. Alle bewoners van Lisse worden uitgenodigd hieraan mee te doen.

Op de posters verspreid in het dorp vindt men het programma. Ook in het gemeentehuis en bij Stek is meer informatie te vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij buurtregisseur Monique van der Weijden op mvaderweijden@lisse.nl.


Binnen! nr. 1 I 2009

3 19

Wie kweekt de grootste Fuchsia? Tijdens het open huis van Stek ontvingen bezoekers een stekkie van een fuchsia. Hiermee dingt u mee in onze wedstrijd ‘Wie kweekt de grootste fuchsia?’. Op zaterdag 20 juni kunt u uw fuchsia showen. Een jury zal alle planten bekijken en beloont tenslotte de beste kweker met een waardebon van maar liefst €150,- Na de wedstrijd kan de fuchsia in de tuin worden geplant of in een grotere pot op het terras of balkon worden gezet. Met mooi weer zal de plant in de zomer prachtig bloeien.

Veranderingen op Woonzicht.nl Op Woonzicht.nl zijn vanaf 1 januari 2009 enkele aanpassingen doorgevoerd. Wij zetten de

Woningen voor senioren De minimale leeftijdsgrens voor senioren is verlaagd naar 55+.

belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Aangepaste definities van ‘starter’ en ‘doorstromer’ U bent starter als u geen zelfstandige woonruimte heeft of als u vanuit een andere regio naar de regio Holland Rijnland verhuist. Een zelfstandige woonruimte is een ruimte met eigen keuken, douche, toilet en eigen afsluitbare deur. U bent doorstromer als u een huurwoning (van een corporatie of particulier) of koopwoning in de regio Holland Rijnland achterlaat. Woonwaarde De woonwaarde wordt ook toebedeeld aan woningzoekenden die nu wonen in een particuliere huurwoning, koopwoning of vrije sector huurwoning van corporaties. Daarbij geldt de volgende berekening van de woonwaarde: bij particuliere huurwoningen tot €631,73 en koopwoningen tot €163.625,- wordt de WOZ-waarde van de woning gedeeld door 1325. Bij de overige particuliere huur- en koopwoningen geldt een maximum van 130 maanden. Personen die staan ingeschreven bij Woonzicht.nl hebben hierover een brief ontvangen van Woonzicht.

Urgentieregels aangescherpt De regels voor een urgentieverklaring zijn aangescherpt. Uitgangspunt is dat wie voor zichzelf kan voorzien in andere woonruimte, geen urgentie krijgt. Echtscheiding (met kinderen) is geen reden meer om automatisch een urgentieverklaring te krijgen. Ook is om deze reden de vermogenstoets vervallen. Overgangsregeling afgeschaft De overgangsregeling wordt per 1 januari 2010 afgeschaft. Woningzoekenden die zich in de overgangsperiode hebben ingeschreven (1-1-2006 t/m 31-12-2006) behouden hun inschrijftijd en hun eventuele woonwaarde. De extra inschrijfwaarde uit de overgangsregeling vervalt. Na de afschaffing van de overgangsregeling wordt uw inschrijftijd bepaald op het moment van inschrijving. Alle extra punten op leeftijd en/of woonduur komen te vervallen. Kosten inschrijving Woonzicht.nl U betaalt vanaf 1 januari 2009 €30,- inschrijfgeld. Om uw inschrijving te verlengen betaalt u €5,-. Meer informatie leest u op www. woonzicht.nl en www.stek-wonen.nl.


Bezoekadres en openingstijden

Colofon

Bezoekadres Lisse

Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Oplage

Bezoekadres Hillegom

Fotografie

Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Sven van der Vlugt, Arie in ‘t Veld, Stek

7.000 exemplaren

Eindredactie en realisatie

Bezoekadres Voorhout

Stek: Yvon Hoogervorst Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Beukenrode 33 maandag en woensdag 8.00-12.00 uur

Ontwerp

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse

De Weijer Design BNO, Baarn

Drukwerk Alkemade Printing BV, Lisse

T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500 www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Klachtencommissie Wonen Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Gesloten met de feestdagen In verband met de feestdagen zijn de kantoren van Stek op de volgende dagen gesloten: Koninginnedag, donderdag 30 april Vrijdag 1 mei Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei Vrijdag 22 mei Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni Maandag 8 juni is Stek in verband met een interne bijeenkomst vanaf 12.00 uur gesloten Voor spoedeisende zaken kunt u ons bereiken op T 0252 430 500.

Binnen 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you