__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Indeling onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in woningen Stek (tijdens Corona- update 16-10-2020) categorie

tijdsduur < 1 uur

locatie

S

activiteit inspectie, opname, controlebeurtbeurt

team max. 2 personen

partijen 1 aannemer

M

onderhoud, vervanging, installatie, herstel

< 1 werkdag

1 ruimte

max. 2 personen

1 aannemer

L

onderhoud, vervanging, installatie, herstel

< 1 werkdag

meerdere ruimtes

max. 2 personen

hoofdaannemer, onderaannemers

XL

renovatie, BKT, vervanging installaties

meerdaags

meerdere ruimtes

> 2 personen

hoofdaannemer, onderaannemers

Voorwaarden plan van aanpak ‘uitvoering onderhoud en vervanging bij woningen Stek tijdens Corona’ update 16-10-2020 Algemeen

Bewoner bepaalt

voorwaarden protocol 'samen veilig doorwerken' onverkort van toepassing checklist 'dagindeling vakman _ werken bij particulieren' geïntegreerd in werkproces

toelichting

categorie S_M_L_XL

resultaten opnemen in rapportages

S_M_L_XL

controle op naleving door leidinggevende of kwaliteitsmedewerker aannemer

S_M_L_XL

medewerkers aannemer worden periodiek geïnstrueerd controle op naleving door Stek na uitvoering controle op naleving door Stek tijdens uitvoering geen enkele druk op bewoner(s) uitoefenen keuzemogelijkheid bieden aan bewoner(s):

S_M_L_XL steekproefsgewijs telefonisch na afloop bij klant steekproefsgewijs op locatie door opzichter voortgang is ondergeschikt aan gezondheidsrisico

S_M_L_XL M_L_XL S_M_L_XL


voorwaarden geen medewerking aan werkzaamheden in woning verblijven tijdens werkzaamheden buiten woning verblijven tijdens werkzaamheden

Communicatie

Uitvoering

telefonische intake voorafgaand bij planning intake bij voordeur op dag uitvoering schriftelijke communicatie met uitleg en instructie afstemming met Stek: voorafgaand aan werkzaamheden en intake bij kwetsbare doelgroep tijdens uitvoering werkzaamheden rapportage welke adressen benaderd/uitgevoerd/geannuleerd evaluatie tijdens en na afloop uitvoerder hoofdaannemer altijd aanwezig afschermen werkplek geen gebruik maken van voorzieningen woning eigen toilet- en schaftvoorzieningen aannemer persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers eigen desinfectiemiddelen werknemers dragen mondmasker (toegevoegd 16-10-2020) dragen mondmasker (toegevoegd 16-10-2020) maximaal drie medewerkers per dag (toegevoegd 16-10-2020)

toelichting toereikende mogelijkheden hiertoe creĂŤren toereikende mogelijkheden hiertoe creĂŤren (desinfectie na ieder gebruik!) zoveel mogelijk telefoonnummers beschikbaar stellen/achterhalen gebruik infografics

categorie S_M_L_XL S_M_L S_M_L_XL S_M_L_XL S_M_L_XL M_L_XL

bepalen bij welke deelname werkzaamheden worden uitgevoerd altijd afstemming met Stek over verantwoorde maatwerkoplossing hoe om te gaan met adressen waar uitvoering moet worden opgeschort met redenen

M_L_XL

op periodieke basis met projectleider/werkvoorbereider Stek in geval van onderaannemers; toezicht op naleving richtlijn bewoners kunnen niet binnen 1,5m komen toilet, keuken e.d.

S_M_L_XL L_XL S_M_L_XL S_M_L_XL M_L_XL S_M_L_XL S_M_L_XL S_M_L_XL S_M_L_XL

met name handschoenen In woning, bij aanwezigheid bewoner bij werkzaamheden waarbij geen 1,5m afstand kan worden gehouden In woning, bij aanwezigheid bewoner

S_M_L_XL S_M_L_XL

S_M_L_XL

Profile for Woonstichting Stek

Maatlat onderhoud en reparatie tijdens corona_update 16 oktober 2020  

Maatlat onderhoud en reparatie tijdens corona. Aangevuld op 16 oktober 2020.

Maatlat onderhoud en reparatie tijdens corona_update 16 oktober 2020  

Maatlat onderhoud en reparatie tijdens corona. Aangevuld op 16 oktober 2020.