__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Prestatieafspraken 2020 Hillegom, Lisse en Teylingen

Betaalbare woningen Voldoende woningen voor diverse doelgroepen

± 25%

10%

van aanbod

Duurzame woningen energielabel

B

huurprijs tot

€ 424,44

van nieuwbouw is sociale huur

60%

van vrijkomend aanbod huurprijs tot

Wonen zorg en welzijn Huishoudens met zorg- en woonvragen vroegtijdig in beeld bij alle partijen

Aantrekkelijke en veilige gemeente Budget voor verbeteren leefbaarheid woonvoorraad

€ 130.000,-

In 2020 heeft grootste deel woonvoorraad energielabel B

€ 607,46

Aandacht voor toegankelijkheid seniorenwoningen bij nieuwbouw, groot onderhoud en renovaties

80%

van vrijkomend aanbod

huurprijs tot

€ 651,03

Sloop oude niet-duurzame complexen Nieuwbouw Nul-op-de-Meter woningen

Senioren die 1-gezinswoning achterlaten met voorrang naar seniorenwoning

Fusiecorporatie werkt, in samenwerking en binnen mogelijkheden, aan huisvesting voor...

Alle nieuwbouw voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen

zorgcliënten

! bijzondere doelgroepen

Jongeren met voorrang naar voor hen gelabelde woningen

Fusiecorporatie zet zich in om huurachterstand en huisuitzettingen te voorkomen

€1,4

miljoen

investeren in zonnepanelen

bij crisisopvang en urgentie verklaringen

Gemeente en fusiecorporatie zorgen dat achtergelaten grofvuil snel verwijderd is Gemaakt door

Deze plaat bevat een selectie uit de prestatieafspraken tussen gemeente (Hillegom, Lisse en Teylingen), fusiecorporatie Stek, huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en (voor Teylingen) huurdersbelang Teylingen (HBT).

Profile for Woonstichting Stek

Prestatieafspraken 2020 praatplaat  

prestatieafspraken 2020

Prestatieafspraken 2020 praatplaat  

prestatieafspraken 2020

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded