Page 1

ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Heeft u ook weleens gedroomd van een luxe badkamer, een andere keuken, een vaste trap naar de zolder en dergelijke? Het hoeft niet bij een droom te blijven, want dit soort voorzieningen behoort tegenwoordig, óók in een huurwoning, tot de mogelijkheden. ZAV-beleid is het beleid van Vooruitgang over deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen. In deze folder leest u alles over het ZAV-beleid van Vooruitgang. Uiteraard is de inhoud van deze folder besproken met uw huurdersbelangenvereniging , Huurders Belang Teylingen (HBT) Motto Vooruitgang Het motto van Vooruitgang luidt: ‘Maak van ons huis uw thuis’. Dit betekent dat Vooruitgang u de vrijheid geeft om uw huurwoning op een betaalbare wijze naar eigen wensen en omstandigheden aan te passen. Uitgangspunten Behalve met u, moeten we ook rekening houden met anderen, zoals nieuwe huurders die na u komen. Daarom hebben wij een paar uitgangs - punten op een rij gezet om ervoor te zorgen dat uw klus op een prettige manier geklaard kan worden. Het draait eigenlijk allemaal om vijf punten:  Veranderplannen? Bij grotere bouwkundige veranderingen adviseren wij u ons vooraf op de hoogte te stellen, dit kan problemen bij verhuizing voorkomen.  Vooruitgang adviseert, kent de regels en wil het eventueel ook voor u uitvoeren.  Voor grote veranderingen kunt u bij verhuizing een vergoeding ontvangen.  Zelf verbouwen betekent ook zelf onderhouden.  Vooruitgang neemt uw aanpassing, mits van goede kwaliteit, altijd over als er vooraf toestemming is verleend. Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Melden ook in uw belang Heeft u plannen om uw huurwoning naar uw eigen ideeën en omstandigheden aan te passen? Mi sschien wilt u een mooiere badkamer inbouwen of een tussenmuurtje weghalen. De eerste stap is: Overleg vooraf met Vooruitgang, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Als eigenaar van uw huurwoning willen wij graag op de hoogte blijven van de staat waarin onze woningen verkeren. Het melden van verander-plannen is echter ook in úw belang. U kunt gratis gebruik maken van onze ervaring en kennis. Een dakkapel plaatsen in een complex waar wij over een jaar of drie de daken vernieuwen heeft weinig zijn. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor uw plannen, mogen uw aanpassingen, mits van goede kwaliteit, blijven zitten bij verhuizing. Sommige grote veranderingen komen zelfs in aanmerking voor een vergoeding. Kleine klussen Voor kleine veranderingen (zie tabel) zoals stucwerk of wandtegels, hoeft u geen toestemming te vragen. U krijgt van ons wel een advies (zie bijlagen) waaraan de aanpassing moet voldoen. De aanpassing kan zonder probleem blijven zitten als bij uw vertrek wordt vastgesteld dat u zich aan die eisen heeft gehouden en de verandering in “goede staat” verkeert.


Het grotere werk Grote aanpassingen zoals badkamers, keukens, uitbouwen/serres, dakkapellen en dakterrassen vragen om een wat uitgebreidere beoordeling en een advies op maat. Beoordeling door Vooruitgang Uw persoonlijke vrijheid is ons uitgangspunt. Met dat idee in ons achterhoofd bekijken wij uw plannen. Daarbij letten wij niet alleen op de technische zaken, maar kijken we ook naar het beheer en de verhuurbaarheid van de woning in de nieuwe situatie. We geven een paar voorbeelden van vragen die wij stellen als we uw plannen bekijken: AVooruitgang beoordeelt het plan. Kunnen bestaande gas -, water- en elektriciteitsleidingen blijven functioneren, kunnen we er nog bij als er iets stuk is? Worden er deugdelijke materialen gebruikt of vormen die een risico voor bijvoorbeeld kortsluiting? BLiggen er voor uw wooncomplex renovatie- of onderhoudsplannen klaar? Het zou jammer zijn om op eigen houtje te investeren in een woning die volgend jaar voor een grondige renovatie op onze lijst staat! In gezamenlijk overleg zoeken we naar de beste oplossing. Cis de woning nog verhuurbaar na de aanpassing? Heel aparte plannen kunnen in de toekomst een probleem opleveren als we een nieuwe huurder moeten vinden. DPast de investering bij de huurprijs van de woning? Een kostbare keuken installeren in een woning van € 300,- huur per maand lijkt niet zo logisch. Misschien is het dan verstandiger een huis te kiezen dat beter bij u past. Onze woonconsulenten zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar een andere woning. Toestemming Bij grote veranderingen krijgt u schriftelijk toestemming voor uitvoering. Uiteraard kunt u ook tussentijds voor advies bij ons terecht. Uw aanpass ing mag na vertrek achterblijven, mits van goede kwaliteit, en wordt door ons overgenomen. U weet hiermee precies waar u aan toe bent. Overleg loont dus de moeite! Het kan gebeuren dat we geen toestemming geven. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw verzoek niet voldoet aan de wet- en regelgeving of niet past binnen het beleid van Vooruitgang. In een brief zullen we altijd uitleg geven waarom we tot dit oordeel zijn gekomen. Voert u de gewenste verandering toch uit, dan moet bij verhuizing één en ander dan ongedaan gemaakt worden en moet eventuele schade worden hersteld. Dit is voor rekening van de huurder. Hoe melden? Hiervoor hebben wij een speciaal aanvraagformulier. Dat vult u in en u stuurt het met eventuele bijlagen (bijvoorbeeld kopieën bouwtekening, offertes) naar Vooruitgang. Wij nemen dan spoedig contact met u op. Een aanvraagformulier vindt u in deze brochure.


Vergoeding Vooruitgang? Een verbouwing kost vaak veel geld. Logisch dus dat u daar iets voor terug wilt krijgen wanneer u bin nen 10 jaar gaat verhuizen. De volgende punten zijn van belang om te beoordelen of uw klus in aanmerking komt voor een vergoeding: a.

b.

c. d.

Niet elke grote aanpassing waarvoor toestemming is verleend, komt in aanmerking voor vergoeding. De vergoedingsregeling is vooral bedoeld voor voorzieningen waarvan een huurder nog jarenlang plezier kan hebben. Daarom geldt die regeling alleen voor keukens, badkamers, dakramen en dakkapellen, centrale verwarming en vaste trappen (zie tabel); De zelf aangebrachte voorziening moet uiteraard in goede staat verkeren. De vergoeding is hoger naarmate u zelf korter van de aanpassing heeft geprofiteerd. U kunt alle rekeningen voor materiaalkosten en uurlonen van erkende bedrijven indienen voor een vergoeding. Bewaar dus alle originele bonnen die met uw verbouwing te maken hebben zorgvuldig!; uw eigen tijd vergoeden we echter niet. Het vergoedingspercentage van uw investering varieert (zie tabel); De vergoeding geldt over een maximaal investeringsbedrag van € 15.000,- en moet passen bij de huurprijs. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat u de huur heeft opgezegd en de sleutels van de woning zijn ingeleverd.

Heeft u zelf een aanpassing in uw woning aangebracht, dan bent ú natuurlijk degene die er uitgebreid van kan genieten. Maat let op: het onderhoud van uw aanpassing is dan óók uw zaak. Onderhoud en reparatie van uw aanpassingen zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Zijn er vragen of problemen, neem dan contact op met de leverancier of de persoon die de klus voor u heeft uitgevoerd. We vertelden al eerder in deze brochure voor welke voorzieningen u een gedeeltelijke kostenvergoeding krijgt bij uw vertrek. Vooruitgang neemt dus de voorziening over. U bent dan niet afhankelijk óf een nieuwe huurder de zaken wil overnemen en óf hij er voor wil betalen. U behoudt overigens altijd het zogenaamde ‘wegbreekrecht’, dat houdt in dat u bijvoorbeeld uw zelf geplaatste luxe keuken meeneemt. Eventuele schade moet natuurlijk wel worden hersteld. Als het item, in dit voorbeeld de keuken, door ons nog niet is afgeschreven bent u een afschrijfvergoeding verschuldigd. De vergoeding verrekenen we bij de eindafrekening.

Vergoedingstabel

Periode verbetering-vertrek 1 jaar 1 – 2 jaar 2 – 3 jaar 3 – 4 jaar 4 – 5 jaar 5 – 6 jaar 6 – 7 jaar 7 – 8 jaar 8 – 9 jaar 9 – 10 jaar

Percentage van kostprijs vergoed 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5%


Tips    

Controleer of uw verzekering schade dekt die door uw verbouwing eventueel bij anderen kan ontstaan. U dient de ZAV zelf te verzekeren. Schaf bij tegelwerkminstens 1 m2 reservetegels aan, zodat eventuele schade in de toekomst makkelijk hersteld kan worden. Overleg met buren over geplande veranderingen buiten de woning.


Aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Woonstichting Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Deze eisen vindt u in de ‘Toelichting’ op de volgende pagina. Binnen drie weken krijgt u een antwoord van Woonstichting Vooruitgang.

Uw gegevens Naam : …………………………………………………………. Adres : …………………………………………………………. Postcode : …………………………………………………………. Telefoonnummer:…………………………………………………………..

Email Woonplaats Mobiel

: ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : ………………………………………………..

Korte omschrijving van uw woningaanpassing Waar in de woning wilt u een aanpassing uitvoeren? …………………………………………………………………………………………. Welke woningaanpassing wilt u gaan uitvoeren? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Welke materialen gaat u gebruiken? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wie gaat de klus uitvoeren? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Wanneer wordt de klus uitgevoerd? …………………………………………………………………………………………………………………… Woonstichting Vooruitgang wil het voor u doen De meeste verbeteringen (m.n. dubbel glas; cv-installatie; beveiliging volgens Politiekeurmerk) kan Vooruitgang voor u aanbrengen. De kosten hiervan worden naar uw keus en indien mogelijk doorberekend in de huurprijs, in één keer afgerekend of een combinatie hiervan. Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken, krijgt u een vrijblijvende offerte. Heeft u interesse in de aanleg door Vooruitgang? 0 Ja

0 Nee

(uw keuze aankruisen)

Verklaring huurder Ik verklaar mij te zullen houden aan de kwaliteitseisen en voorschriften van Vooruitgang, zoals genoemd in de ‘Toelichting’ van dit aanvraagformulier en zoals beschreven in de toestemmingsbrief die u als antwoord op uw aanvraag zult ontvangen. Indien Vooruitgang als voorwaarde stelt dat ik de verbetering bij beëindiging van de huurovereenkomst moet verwijderen, zal ik me daaraan houden en eventuele schade herstellen. Plaats en datum : ………………………………………………………………………… . Handtekening huurder: …………………………………………………………………

Dit formulier kunt u sturen naar: Woonstichting Vooruitgang, Jan van Brabantweg 25, 2171 HC Sassenheim of mailen naar info@wstvooruitgang.nl .


Toelichting op aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Met het aanvraagformulier vraagt u toestemming om veranderingen aan te brengen in uw woning. Als blijkt dat u zich niet heeft gehouden aan de onderstaande uitgangspunten, verplichten wij u bij vertrek uit de woning of, indien noodzakelijk, onmiddellijk de voorziening ongedaan te maken. Uitgangspunten beoordeling Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Zo moet u ervoor zorgen dat de aan te brengen voorziening voldoet aan de volgende kwaliteitseisen. 1.

De veiligheid van de huurders en omgeving moet ten allen tijde gewaarborgd zijn: - de voorziening moet veilig zijn - niet brandgevaarlijk zijn - mag de gezondheid geen schade toebrengen

2.

De voorziening moet technisch en esthetisch verantwoord zijn uitgevoerd, daarbij geldt dat: - zij moet worden aangebracht volgens technische eisen van Bouwbesluit, nutsbedrijven en Vooruitgang, dat wil zeggen dat ze volgens geldende voorschriften op vakkundige wijze dient te worden uitgevoerd - in geval van installaties de verbetering of verandering daaraan door een erkend installateur moet worden uitgevoerd - er, indien nodig een bouwvergunning is afgegeven of is voldaan aan de meldingsplicht

3.

Het uitvoeren van verantwoord onderhoud moet, ook bij toekomstige huurders, gegarandeerd zijn. Dat wil zeggen dat: - de onderhoudsconsequenties aanvaardbaard moeten zijn (zo mogen de voorzieningen geen aanzienlijke extra onderhoudskosten met zich mee brengen) - de onderhoudsgevoelige delen altijd goed bereikbaar zijn - de gebruikte materialen zijn na te leveren of op voorraad zijn (bijv. extra tegels)

4.

De voorziening mag de verhuurbaarheid en de waarde van de woning ni et schaden: - de woningplattegrond moet zodanig intact blijven dat het de verhuurbaarheid niet schaadt en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit - en is van een minimaal gelijkwaardig kwaliteits -gebruiksniveau als de bestaande verbetering

5.

Algemeen - in woningcomplexen waar sloop-, renovatie- of verkoopplannen bestaan en die al eerder aan de huurder bekend zijn gemaakt, wordt geen vergoeding voor de aangebrachte voorziening verstrekt


Tabel met ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Hieronder staat de ZAV-tabel. Voor elke onderdeel van deze lijst worden de technische, financiële, en verhuur technische ‘voorwaarden’ opgesteld. Daar waar het onmogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, volgt nader overleg.

Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Wand Verwijderen van dragende wand Dragende wand verplaatsen (niet-dragende) wand verwijderen (niet-dragende) wand plaatsen (niet-dragende) wand verplaatsen Verwijderen van vaste kastruimte Schoorsteen plaatsen Schoorsteen verwijderen Schroten (hout, mdf) aanbrengen Schroten kunststof Lambrisering (hout, tegels) aanbrengen Sierpleister of structuurverf aanbrengen Steenstrips aanbrengen Kurk aanbrengen op wand Tapijt aanbrengen op wand

Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nvt Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nvt Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Plafond Schrotenplafond (hout, mdf) Schrotenplafond (kunststof) Polystyreen platen Gipsplaten Verlaagde plafondconstructie Inbouwspots armaturen etc. Houten balken weghalen Houten balken plaatsen Polystyreen balken Ornamenten (houtgips)

Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee nee

Vloer Tapijt Linoleum/marmoleum/kurk/vinyl Zwevend laminaat/parket

Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij

Wordt nooit toegestaan

Niet toegestaan in keukens

Niet toegestaan in keukens

Alleen randen lijmen


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Vloer Plavuizen en vloertegels

Ja

Nee

Kozijn, raam, deur Andere binnendeuren Weghalen binnendeuren Dichtmaken deur Weghalen kozijn Betimmering/beplating Binnendeuren en kozijnen schilderen Schuifdeur of schuifwand plaatsen Harmonicadeur Andere deurkrukken Bijzetsloten Inbraakpreventie/politiekeurmerk Deurhorren/raamhorren Kattenluik in buitendeur Sierglas/glas in lood binnen Stickers Dubbele beglazing Voorzetramen Nieuwe vensterbanken

Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee

Nee Nee

Ja Ja

Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij

Sanitair Badkamerverbetering Badkamer(onderdeel) vervangingen Specifiek: Andere toiletpot of duoblok (ander) fonteintje Tweede toilet (bijvoorbeeld in badkamer) Andere wastafel Douche aanleggen Vast ligbad aanbrengen Andere wandtegels aanbrengen Wandtegels schilderen Voegen in kleur schilderen Andere vloertegels in toilet/badkamer Andere kranen

Bij verhuizing terugplaatsen


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Ja

Nee Nee Ja

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Sanitair (vervolg) Wasmachine aansluiting Wasdroger aansluiting Keuken Plaatsen nieuwe keuken Keuken (onderdeel) vervanging Specifiek: Extra onderkastjes Extra bovenkastjes Planken tussen kastjes Planken overig Ander aanrechtblad Andere deurtjes Vervangen tegelwerk Extra tegels Andere kraan Inbouwapparatuur Afzuigkap Wasmachine aansluiting Wasdroger aansluiting Vaatwasser aansluiting Installaties aangebracht of gecontroleerd door erkend installateur *) Verplaatsen energiemeters Verwijderen meterkast Extra wandcontactdozen Andere schakelaars Gasleiding aanleggen Buitenkraan Schotelantenne Zendantenne Extra groep (voor elektr. koken/vaatwasser) Aansluitpunt buitenverlichting Elektra in berging of garage Aanbrengen cv-installatie

Geen vergoeding mogelijk

Extra groep noodzakelijk Extra groep noodzakelijk

Wordt nooit toegestaan Wordt nooit toegestaan

Alleen achterzijde woning Alleen achterzijde woning


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Let op: overleg met buren

Nee

Nee

Let op: wettelijke regelgeving

Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee

Let op: wettelijke regelgeving

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Installaties (vervolg) Extra radiator plaatsen Radiator verplaatsen of vervangen Sierradiator in badkamer Vloerverwarming Thermostaatknoppen Klokthermostaat Close-in-boiler Mechanische ventilatie Gevelkachel Tuinen Schutting Heg Specifiek: Vaste planten/struiken verwijderen of planten Bomen verwijderen of planten Vijver (max. 1/3 van tuinoppervlakte) Andere terrastegels Uitbreiding bestrating Ophogen bestrating

Zandlevering mogelijk

Overig Bouwen schuur/garage Ja Ja Let op: vergunning of melding Bouwen serre/bijkeuken Ja Ja Let op: vergunning of melding Dierenverblijf (indien geen Nee Nee bouwvergunning vereist) Sauna Ja Nee Zonnescherm Nee Nee Rolluiken (indien geen bouwvergunning Nee Nee vereist ivm gevelaanzicht) Ombouwen vlizotrap naar vaste trap Ja Ja Aanbrengen isolatie (dak, vloer, wand en Ja Ja leidingen) Aanbrengen dakkapel Ja Let op: vergunning of melding Aanbrengen dakraam Ja * Aanleg of verandering van installaties moet via geldende voorschriften uitgevoerd worden.

Profile for Stek

Vooruitgang ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)  

Folder zelf aangebrachte voorzieningen Vooruitgang

Vooruitgang ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)  

Folder zelf aangebrachte voorzieningen Vooruitgang