Leggeanvisning gressmatter

Page 1

LEGGEANVISNING

FYLL Fyll mattene med fyllmasse.* Børst platene før du sår gresset.

4

NB: Fyllmassen må tilpasses underlaget, rådfør deg med eb fagperson..

www.importgruppen.no GRAVING OG GRENSER

VEKST OG VANNING

Utgravning og grenser

Spre frøene utover og vann godt.

1. Jorden må graves til påkrevd dybde

1

2. Avhengig av type grense/kant, la det være 1,5 til 2 cm over nidagrass® mattene..

Fyllet, må være 1 cm under kanten av nidagrass®-mattene. Området bør helst ikke brukes før etter at gresset har vokst høyt nok og vegetasjonen er godt forankret.

5

3. Kontroller permeabiliteten til undergrunnen..

GRUNNLAG OG VEKST 2

Se diagram under og husk at. grunnlaget må sikre god bæreevne, god drenering og gode vekstmuligheter

TILPASSING AV MATTER Begynn å legge mattene i den ene enden av og plasser festesystemet i retning av arbeidet.

3

Mattene kan kuttes ved hjelp av en vinkelsliper

Fyllmasse; Granulometri 0/5 70% mineralstoffer 30% organiske stoffer

Øvre lag (30 mm) * Granulometri 0/15 70% mineralstoffer, type 3/7 30% organiske stoffer

Nedre lag (200 til 300 mm) * 70% steiner 20/40 eller 30/60 mm 30% blanding av jord / kompost

Hvis det er nødvendig, lager man et dreneringslag av 30/60 mm eller 40/80 mm knust grus for å sikre at vannet dreneres vekk fra den bærende overflaten En miljøvennlig fiberduk Hvis bakken ikke er tilstrekkelig gjennomtrengelig, må dreneringsør inkluderes i fundamentlaget. Grunnen

VEDLIKEHOLD

BRUK

Levetiden og kvaliteten på gresset varierer sterkt avhengig hvor godt det opprettholdes.

Skal gressmattenene parkeres på må det tas hensy til følgende:

Gi tradisjonelt vedlikehold: Klipping, gjødsling og vanning.

La gresset få nok lys og vann (ikke stå parkert på samme sted mer enn 8 timer pr dag) Max 4 -d6 kjøretøy pr dag på samme område