Page 1

LEKRE

INNE- &

uteområder!

P R O D U K T K ATA LO G www.importgruppen.no


INNHOLD 4-6

NATURSTEIN FLIS OG HELLER

7-11

BARENS SKIFER

13

GRANITT FLIS OG HELLER

14-15

GRANITT OG NATURSTEINSTRINN

16-17

GRANITT GATESTEIN

18

BROSTEIN PÅ NETT

19

GRANITT BELEGNINGSSTEIN

20-21 GRANITT KANTSTEIN 23

TRAKTILE HELLER

24

GRANITT MUR

25

GRANITT TRINN

26

GRANITT & NATURSTEIN SØYLER

27 TRÅKKHELLER 28-30 BLOMSTERKASSER 31

BENKER + BORD

32 KOMPASS 33-34 FIGURER OG FUGLEBAD 35

JAPANSK HAGE

36

ILDSTEINER OG BÅLPANNER

38 PYNTESTEIN 40-44 PANELSTEIN 45

BORGSTEIN/BRUDDSKIFER PÅ NETT

47

INTERIØRFLIS SKIFER

49

INTERIØRFLIS GRANITT

50-51 INTERIØRFLIS MOSAIKK 51

Importgruppen er en total­leverandør av naturstein og andre relaterte produkter. Vi leverer i dag til forhandlere og prosjekter over hele landet, fra standariserte lagervarer, til spesiallagde produkter til både private og store prosjekter. Vi er lokalisert i Åsane utenfor Bergen hvor vi har administrasjon og lager.

OVNSPLATER I NATUR

52 MARKTEGL 53 GABION/GRESSARMERING

Vi importerer i dag i hovedsak fra Kina, India, Brasil og Europa.

54-55 ULMA DRENSRENNER 56

PRODUKTOVERSIKT RENNER

58 KUNSTGRESS 59 FUGEMØRTEL 60 ASFALT/STRØKASSER 61-63 REFERANSEPROSJEKTER

Vi utvikler hele tiden vårt sorti­ment, og en oppdatert oversikt og mer inspirasjon finner du på våre nett­ sider www.importgruppen.no I denne katalogen presen­terer vi de fleste av våre produkter, la deg inspirere!

Grafisk produksjon: Molvik Grafisk


LETTSTELTE OG KLASSISKE UTEOMRÅDER

- de naturlige fargene og strukturene

INNGANGSPARTIET

&

HAGEN ER BLITT

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

så lekker! PRODUKTKATALOG

|

3


NATURSTEIN GJØR VAKRE

UTEOMRÅDER - akkurat slik du har ønsket 4

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


N AT U RST E I N FL IS O G HE L L E R SILVER GREY

Silver Grey er en indisk skifer, godt egnet for norske forhold. Skiferen har en røff overflate og skaper et flott inntrykk på din uteplass. Vi levere denne skiferen i trinn, sålbenk og ulike størrelser i flis og heller. Se side 11 for trinn og sålbenk.

SKIFERFLIS

Silver Grey skifer P.nr. 100889 / 30x60x1,3 cm

Overflate: Natur

TRÅKKHELLE

Silver Grey skifer P.nr. 102987 / 40x60x2,5 cm

Overflate: Natur

SKIFERFLIS & TRÅKKHELLE Antikk

P.nr. 1201 / 30x60x1,2 cm P.nr. 1202 / 60x60x2,5 cm

Overflate: Sandblåst

GRANITT HELLE Santiago

P.nr. 101973/ 60x60x2,5 cm

Overflate: Flammet

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

5


N AT U RST E I N HE L L E R

6

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


BA RE NS S KIFE R

Barens skifer en lekker grå skifer som ligner veldig på norske Hardangerskifer. Lav vannabsorbsjonsevne betyr at steinen er frostsikker, og høy friksjon gjør den sklisikker. Barens skifer leveres i flis, heller, tråkkheller, belegningsstein, bruddskifer, trinn og tørrmur.

BARENS SKIFER • Farge: Lys grå - Grå • Overflate: Naturplan, børstet, prikkhugget. Barens Skifer er skli- og frostsikker. • Kanter: Saget, hugget, knekt. • Produkter: Fliser, belegningsheller, brudd­heller, trinn, tråkkheller, brostein, benker og bord, takskifer, tørrmur og skifermurstein. • Formater og tykkelse: Faste formater, fallende lengder, kalibrert og spesialtilpasninger.

Perfekt til inneog uteareal!

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

7


BA RE N S S KIFE R BARENS SKIFER HÅNDHUGGET 2,5-4,5 cm tykkelse

Overflate natur P.nr. 232593 40 cm x fl. P.nr. 781202 50 cm x fl.

Passer perfekt til plattinger ute. Legges løs i sand/singel eller i støp.

BARENS SKIFER HELLE MIX P.nr. 232264 Mix størrelse på pallen

Overflate: Natur

Ferdig i mixet størrelse i sand/singel eller i støp. Krever lite tilpassing – lett å legge.

8

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


BA RE NS S KIFE R BARENS SKIFERBRUDD MELLOMBRUDD 1,5-2,5 cm • 2-4 stk/m2 P.nr. 232592

Overflate: Natur

Legges løs i sand eller singel, eller støpes/limes fast. Flott grå bruddskifer i meget god kvalitet som egner seg til plattinger og stier.

BARENS SKIFER BROSTEIN 10x20x3-5 • 46 stk/m2 Finnes i flere størrelser P.nr. 232596

Overflate: Natur

Brostein i skifer som gir et vakkert preg til din innkjørsel.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

9


BA RE N S S KIFE R Tørrmuren er naturlig, estetisk og vakker! Stein som brukes til tørr­ mur har flere variasjoner, former og størrelser. Tykkelsen/høyden på hver enkelt stein er ulik, og det er dette som er med å gi “liv” i muren. Tørrmur kan brukes til peiser, piper, støttemurer, fasadekledninger og hage­ murer osv. Skifer til tørrmur sorteres etter dybde/bredde, dvs hvor mye den bygger ut.

BARENS SKIFER TØRRMUR GYLDEN P.nr. 232597 8-15 cm P.nr. 232598 15-30 cm

Overflate: Natur

Tørrmur i grå farge som passer til forblending og til muring av små murer. Tørrmuring, limes eller mures. 10

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


BA RE NS S KIFE R Bruk Barens Skifer tråkk­ heller og lag enkelt en helle­gang eller tråkksti i hagen! Skifer­hellene kan med fordel legges løst i sand/ singel.

BARENS SKIFER TRÅKKHELLE P.nr. 232591

Overflate: Antikk/natur

BARENS SKIFER • TEKNISK DATA • Vannoppsug: EN 13755, 0,3% • Trykkstyrke (parallel/normal): EN 1926, 226,57 N/mm2, 189,42 N/mm3 • Frostrestistens: EN 12371, 0,1% • Termisk sjokkmotstand: EN 14066 Masseendring: 0,0%, Dynamisk elastisitet endring: 2,8%

BARENS SKIFER TRÅKKHELLE P.nr. 232394

Overflate: Hugget/natur

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

11


MED VÃ…R HJELP

__________________

- klarer du

JOBBEN helt selv

12

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G R A N I T T FL IS O G HE L L E R Granittflis og heller passer perfekt til trapper, inngangsparti og terrasser. Vi lagerfører tre ulike granittyper: Ice Crystal, Impala og China Black. Steinene har en flammet overflate for at de ikke skal være glatt, og finnes også som trinn og sålbenk.

CHINA BLACK FLIS Koksgrå basaltflis P.nr. 103774 / 30x60x1,5 cm

Overflate: Flammet

IMPALA FLIS OG HELLE Grå granittflis og helle P.nr. 102219 / 30x60x1,5 cm P.nr. 102220 / 30x60x2,5 cm P.nr.200296/60x60x2,5 cm

Overflate: Flammet

ICE CRYSTAL FLIS OG HELLE Lys grå granittflis og helle P.nr. 101974/ 30x60x1,5 cm P.nr. 101975 / 30x60x2,5 cm

Overflate: Flammet

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

13


GR A N I T T O G N ATURSTE IN STR IN N

GRANITT TRINN PLATER Granitt Impala P.nr. 102215 / 30x120x2,5 cm P.nr. 102216 / 30x150x2,5 cm P.nr. 2249 / 32,5x120x2,5 cm P.nr. 109337 / 32,5x150x2,5 cm P.nr. 102217 / 35x120x2,5 cm P.nr. 102218 / 35x150x2,5 cm P.nr. 107688 / 60x150x2,5 cm

Overflate: Saget/Flammet

SÅLEBENK Granitt Impala P.nr. 102720 / 15x130x1,5 cm P.nr. 102721 / 20x130x1,5 cm P.nr. 102722 / 25x130x1,5 cm

Overflate: Saget/Flammet

14

|

PRODUKTKATALOG

Impala trinn er vår bestselger innen trinn-plater. Den finnes i ulike størrelser for å passe dine behov. Steinen er mørk grå, og har en flammet overflate for å unngå at den skal være glatt. Steinen er enkel å montere, og dersom du ønsker et helhetlig utseende kan du bruke sålbenker i opptrinnene! Våre sålbenker egner seg også godt som vindusbrett. Både trinn og sålbenker kan brukes som toppavdekning på murer.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G RA N I T T O G N ATURSTE IN STR IN N

TRINN & SÅLBENK Granitt Ice Crystal P.nr. 109442 / 32,5x120x2,5 cm P.nr. 109443 / 25x150x1,5 cm

Overflate: Saget/flammet

TRINN & SÅLBENK China Black G684 P.nr. 103761 / 32,5x120x2,5 cm P.nr. 100151 / 25x130x1,5 cm

Overflate: Saget/flammet

KVARTSITT TRINN Verona Black P.nr.200253 / 32x150x3 cm

Overflate: Sandblåst

BARENS SKIFER TRINN P.nr. 232595 / 32x90x2,5-3,5 cm

Overflate: Natur

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

15


NATURLIG GATESTEIN - gir et rustikk preg på uteområdet

16

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G R A N I T T GATE STE IN Portugisisk gatestein

– røffere granitt, mye brukt til prosjekt og større anlegg. Vi lagerfører også sort gatestein.

STORGATESTEIN P.nr. 1581 / 14x14x21 cm

Overflate: Natur

SMÅGATESTEIN P.nr. 1580 /8x11 cm

Overflate: Natur

STRÅLEKANT P.nr. 2111 / 7x14x21 cm

Overflate: Natur

Kinesisk gatestein – lys grå granitt med noe fargespill. STORGATESTEIN P.nr. 2294 / 14x14x21 cm

Overflate: Tromlet

SMÅGATESTEIN P.nr. 2260 / 8-11 cm

Overflate: Tromlet

BRUKT BROSTEIN Leveres i Big Bags - Spør oss om pris

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

17


B R O ST E I N PÅ N E T T

ENKEL Å LEGGE ENKELT Å VEDLIKEHOLDE

BROSTEIN PÅ NETT Granitttype: G614 P.nr 102792 / 59,5x54x3 cm P.nr 232273 / 59,5x54x5 cm

Overflate: Tromlet/natur

Dette produktet er et flott produkt som er enkelt å legge selv. Du retter av underlaget på samme måte som belegningsstein, og legger ned nettene. Nettene er laget for å passe i hverandre slik at du får sømløse skjøter. Steinen er saget, flammet og tromlet. Dermed har du en flott uteplass!

18

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G R A N I T T BE L EGN IN GS STE IN

Granitt belegningsstein – en flott gårdsplass til evig tid! I motsetning til tradisjonell belegnings­ stein i betong, vil belegningsstein i granitt være like fin år etter år. Steinen vår er saget og tromlet og skaper en fantastisk flott gårdsplass. Granitt belegningsstein krever kun spyling for å være like fin år etter år.

BELEGNINGSSTEIN Granitttype: Impala (G654) P.nr. 107117 / 14x21x4 cm

Overflate: Saget/tromlet

BELEGNINGSSTEIN Granitttype: Ice Crystal (G623) P.nr. 107116 / 14x21x4 cm

Overflate: Saget/tromlet

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

19


G R A N I T T KA N TSTE IN

GRANITT KANTSTEIN

GRANITT KANTSTEIN

P.nr. 51999370 / 8x20x100 cm

P.nr. 2020 / 8x20x100 cm

Overflate: Pinapple

Overflate: Råhugget

P.nr. 232590 / 7x15x50 cm

P.nr. 51999449 / 7x15x100 cm

Overflate: Prikkhugget

Overflate: Natur

GRANITT KANTSTEIN

GRANITT KANTSTEIN

P.nr. 2022 / 10x25x100 cm P.nr. 2032 / 10x25x100 m/fas 2x2 cm

P.nr. 231617 / 12x25x100 cm m/fas 2x2

Overflate: Saget/prikkhugget

Overflate: Saget/prikkhugget

GRANITT KANTSTEIN

GRANITT KANTSTEIN

P.nr. 2038 / 30x20x100 cm

P.nr. 2236 / 15x30x100 cm P.nr. 2236 / 15x30x100 cm m/fas

Overflate: Saget/prikket

Overflate: Saget/prikket

Spør oss gjerne om radiestein! 20

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G RA N I T T KA N TSTE IN

PROSJEKT/PROFFMARKED Importgruppen har god erfaring og kunn­ skap om levering av prosjekt­stein til alt fra store offentlige prosjekter til små privathager. Vi lagerfører en rekke typer granitt­kant­ stein og andre produkter rettet mot proff­ markedet. Ofte er steinen spesialtilpasset til det enkelte prosjektet. Med vårt kvalitets­ sikrings­program og gode fabrikker er du som kunde sikret en topp kvalitet på produktet. Ta kontakt med oss vedrørende DITT prosjekt!

KESSELSTEIN Pnr. 200181 / Kesselstein høyde 30 (Busskantstein) -vis 18 cm

Overflate: Prikkhugget

KESSELSTEIN Pnr. 7810160 / Kesselstein BRED Nedsenk - fra høyde 30cm

Overflate: Prikkhugget

KESSELSTEIN Pnr. 200182 / Kesselstein SMAL Nedsenk - fra høyde 30cm

Overflate: Prikkhugget WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

21


Kesselstein og ledeheller i granitt – busstopp Bergen 22 | PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


TA K T I L E H E L L E R

TAKTILE HELLER – LEDELINJER I GATEGRUNN

For å ivareta alles behov for å kunne orientere seg i det offentlige rom, benyttes taktile heller. Disse er laget for at svaksynte og blinde skal kunne orientere seg, og er en del av strategien om universell utforming. Våre taktile heller tilfredsstiller kravene til bruk i gategrunn, og består av ledehelle retning som har sinusformede ribber i toppen, og av ledehelle varsel som har runde kuler i toppen. Vi leverer heller både i granitt og i støpegods. Montering og bruk av slike heller er beskrevet i eget hefte utgitt av Sosial- og helsedirektoratet og Statens Vegvesen.

VARSELHELLE

VARSELHELLE

VARSELHELLE

Taktil helle i støpejern

Taktil helle i støpejern

Taktil helle i granitt

P.nr. 107606 / 30x30x4,5 cm

P.nr. 107830/ 30x90x4,5 cm

P.nr. 109069/ 30x30x7 cm

LEDEHELLE

LEDEHELLE

LEDEHELLE

Taktil helle i støpejern

Taktil helle i støpejern

Taktil helle i granitt

P.nr. 107607 / 30x30x4,5 cm

P.nr. 107831 / 30x90x4,5 cm

P.nr. 109070/ 30x30x7 cm

RENNHELLER

Våre rennheller leveres i granitt og brukes til å lede bort vann fra fortau og plasser. Den leveres som rett og som avslutning (U-formet). Den avrundede formen gjør det mer fremkommelig med rullestol, sykkel, barnevogn osv.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

RENNHELLE

RENNHELLE ENDE

Granitt vannrenne

Granitt vannrenne endestein

P.nr. 109071 / 29,5x60x7cm

P.nr. 109072 / 29,5x60x7cm

PRODUKTKATALOG

|

23


G RA N I T T MUR Med granitt mur får du en flott og varig mur, hurtig satt opp. Med et godt fundament stables muren hurtig på plass. Vår mur har to sider saget og to sider natursplitt. Du får da en tett og jevn mur med et rustikt utseende. Muren leveres i ulike dimensjoner. Vi kan også levere mur med spesielle mål og utseende, slik som buer, amfi osv.

GRANITTMUR Kina (G341) P.nr. 2255 / 15x15x50 +/- cm P.nr. 2256 / 20x20x100 +/- cm P.nr. 2257 / 30x30x100 +/- cm P.nr. 2258 / 40x40x100 +/- cm P.nr. 2259 / 50x50x100 +/- cm

Overflate: Saget & råhugget Granittmur leveres også som hjørner 40 mur hjørne P.nr. 200307 30 mur hjørne P.nr. 200308

GRANITTMUR SANTIAGO G302 P.nr. 110008/ 15x20x40-80 cm

Overflate: Saget og Råhugget

24

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


G R A N I T T TRIN N M AS S IV

Massive granitt trinn gir et robust utseende til din trapp. Det er også tids­ besparende og en hurtig måte å lage til en trapp. Vi har to varianter av utseende, naturhugget eller saget/flammet topp med råhugget front.

GRANITT TRINN MASSIV Kina (G341) P.nr. 2251 / 37x15x100 cm P.nr. 2252 / 37x15x120 cm P.nr. 2253 / 37x15x150 cm

Overflate: Topp flammet Front råhugget

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

25


G RA N I T T & N ATURSTE IN S ØYL E R

Med våre søyleelementer får du en hurtig og flott løsning for søyler. Elementene på 30 cm høyde stables til ønsket høyde, enten med lim mellom lagene, eller armeres og støpes i midten. De egner seg da også som støtter for terrasser og lignende. Elementene har samme stein som våre panelstein, så her har du mulighet til å skape en helhet i din uteplass. Vi leverer også søyler i granitt i 3 størrelser. Disse leveres med topp og sider prikkhugget og har en jevn og fin overflate.

GRANITT KUBE/ BLOKK

SØYLEELEMENT GRANITT

SØYLEELEMENT SKIFER

GRANITTSØYLE

P.nr. 212 / 50x50x50 cm

P.nr. 107112 / 40x40x30 cm

P.nr. 107508 / 40x40x30 cm

TOPPSTEIN

TOPPSTEIN

P.nr. 109085 / 15x15x110 cm P.nr. 101748 / 20x20x120 cm P.nr. 108888 / 25x25x120 cm

P.nr. 107507 / 55x55x4 cm

P.nr. 107512 / 55x55x4 cm

Overflate: Flammet

26

|

PRODUKTKATALOG

Kina (G341)

Overflate: Finhugget

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


T RÅKKHE L L E R

Denne koksgrå antikkhellen gir et spennende uttrykk på din uteplass. Den er røff i kantene og gir et rustikt preg.

BARENS SKIFER TRÅKKHELLE TRÅKKHELLE

TRÅKKHELLE

P.nr. 1202 / 60x60x2,5 cm

P.nr. 1033 / Runde/ujevne

Overflate: Sandblåst

Overflate: Antikk

Skiferantikk

Grå skifer

Denne hellen leveres i mer naturlig ujevne størrelser. Perfekt som tråkkheller i en plen, hagegang, bed eller lignende. Fargen er blå/grå og har en røff overflate.

P.nr: 100001

Overflate: Hugget/natur P.nr. 232591

Overflate: Antikk/natur Bruk Barens Skifer tråkk­heller og lag enkelt en hellegang eller tråkksti i hagen! Skiferhellene kan med fordel legges løst i sand/ singel.

TRÅKKHELLE

Silver Grey skifer P.nr. 102987 / 40x60x2,5 cm

Overflate Natur Hellen er saget i alle kanter og har et fint fargespill. Overflaten kan være noe ujevn, og gir et rustikt preg på din uteplass.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

MAXI HELLE

Silver Grey skifer P.nr. 106828 / 60x60x2,5 cm P.nr. 100001 / 80x80x2,5 cm

Overflate: Natur

PRODUKTKATALOG

|

27


OTIUM

! NYHET

– NATURE IN A POT

Ta kontakt og få tilsendt Otium katalogen vår. Se også importgruppen.no

28

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


Ta kontakt og få tilsendt Otium katalogen vår. Se også importgruppen.no

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

29


B LO M ST E RKAS S E R

Våre blomsterkasser og steinmøbler er laget i massiv granitt. Urner er ikke limt, men saget ut av hele blokker. Produktene er veldig værbestandig og solide. De tåler å stå ute hele året, og be holder det flotte utseende år etter år.

BLOMSTERKASSE

BLOMSTERKASSE

BLOMSTERKASSE

Ice Crystal G603

Ice Crystal G603

Ice Crystal G603

P.nr. 106796 / 40x40x40 cm

P.nr. 106803 / Ø60 cm - H 40 cm

P.nr. 106795 / 80x40x40 cm

Naturhugget sider

Naturhugget sider

Naturhugget sider

Vi kan produsere blomsterkasser etter ønskede mål.

30

BLOMSTERKASSE

BLOMSTERURNE

Impala G654

Impala G654

P.nr. 106797 / 80x40x40 cm

P.nr. 106798 / 40x40x30 cm

Flammet sider

Flammet sider

|

PRODUKTKATALOG

Kontakt oss for pris!

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


B E N KE R & B O RD

GRANITTBENK Impala P.nr 51999435 / 110x35x4 cm

Polert topp / natur sider

GRANITTBENK Impala G654

Benken er laget i en mørk grå granitt og har røffe natur­huggede ben. Sitte­platen er saget og flammet, slik at du får en jevn og fin sitteplate.

GRANITTBENK Ice Crystal G603 P.nr. 103542 / 100x40x39 cm

Flammet naturhugget

P.nr. 106799 / 140x40x40 cm

Flammet topp

GRANITTBORD MED TO STØTTER Impala G654 P.nr. 1778 / 140x80x5 cm

Flammet sider

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

Bordet er laget i en mørk grå granitt og har røffe natur­ huggende ben. Bord­ platen har også en røff kant som gir den et robust utseende. Toppen på bord­platen er saget og flammet slik at du får en jevn og fin bordplate.

GRANITTBENK MED FIGURER Impala G654 P.nr. 106802 / 100x45x35 cm

Overflate polert/prikkhugget

Benken er laget i en lys grå granitt og har røffe naturhuggede ben. Sitteplaten er saget og flammet, men har en røff kant som gir et tøft utseende.

Denne benken kan leveres i ulike motiver og størrelser. Det er en benk der bena er laget som forskjellige figurer som holder sitteplaten og ryggen på benken. Sitteplaten og ryggen er i polert overflate. Vi kan levere denne benken etter dine ønsker.

PRODUKTKATALOG

|

31


KOM PASS

KOMPASS Impala Mest prikkhugget: P.nr. 102675 / Ø 80x3 cm P.nr. 102674 / Ø 80x5 cm P.nr. 102673 / Ø 120x5 cm

32

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


F I G U R E R O G FUGL E BA D

FIGUR / Granitt fugl lys

FIGUR / Granitt fugl mørk

FIGUR / Granitt Ørn

P.nr. 1656 / L = 10 cm

P.nr. 1657 / L = 10 cm

P.nr. 1662

FIGUR / Buddha figur

FIGUR / Påskeøya figur

FIGUR / Natursteinsugle

P.nr. 1664 / H = 45 cm

P.nr. 1663 / H = 60 cm

P.nr. 1654 / H = 20 cm

FIGUR / Fugl

FIGUR / Kanin

P.nr 51999439 / L = 10 cm P.nr 51999440 / L = 15 cm

P.nr 51999437 / L=30-40cm

FU GLE BAD FUGLEBAD / Hjerte

FUGLEBAD / Dione

P.nr. 1651 / 30x30x5 cm

P.nr. 1652 / Ø 30x15 cm

Naturhugget

Naturhugget

Målene som er oppgitt er cirkamål.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

33


F IGURE R

34

|

MOTIVSTEIN

MOTIVSTEIN

MOTIVSTEIN

Sommerfugl

Blomster

Øyenstikker

P.nr. 1683 / Ø = 20 cm

P.nr. 1684 / Ø = 20 cm

P.nr. 1688 / Ø = 20 cm

FIGUR

FIGUR

FIGUR / Skilpadde

Fantasifugl

Fantasifugl

P.nr 51999438 / L=25cm

P.nr. 1687 / H = 15 cm

P.nr. 1686 / H = 10 cm

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


J A PANSK HAGE

JAPANSK HAGE

FIGUR

JAPANSK HAGE

Masanari

Natursteinslykt

Lykt Hidesato

P.nr. 1661 / H 150 cm

P.nr. 1672 / H 80 cm

P.nr. 1658 / H 100 cm

Vi kan produsere japanske lykter etter ønskede mål. Kontakt oss for pris! JAPANSK HAGE

JAPANSK HAGE

Lykt Kannabe

Lykt Nobukata

P.nr. 1659 / H 120 cm

P.nr. 1660 / H 60 cm

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

35


I L D ST E I N E R Våre ildsteiner kan brukes både med lampeolje og med biobrensel. Triton og Deimos leveres ikke med veke og brukes med biobrensel. NB! Husk at beholderen må være kald før påfylling av biobrensel.

ILDSTEIN / Metis

ILDSTEIN / Leda

ILDSTEIN / Augue

P.nr. 1644 / 15x15x10 cm

P.nr. 1645 / 15x15x20 cm

P.nr. 1648 / Ø 20 cm

ILDSTEIN / Oberon

ILDSTEIN / Modern

ILDSTEIN / Deimos

P.nr. 1649 / Ø 20cm

P.nr. 51999432 / 24x24x37cm

P.nr. 1647 / 18x18x15 cm

FAKKELSTEIN Granitt

ILDSTEIN / Triton P.nr. 1646 / 12x18x15 cm

P.nr. 102785 / Ø 17 cm

Hugget

36

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


BÅ LPAN NE R

GRANITT BÅLPANNE Impala høy P.nr. 51999433 / 42x62x31 cm

GRANITT BÅLPANNE Impala lav P.nr 51999434/ 65x65x15 cm

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

37


PY N T E STE IN Pyntesingel har svært mange bruksmuligheter! Lekkert i blomster urner og kasser, i bedd og til stier. Velg blant flere farger og størrelser. Her er det bare fantasien som setter grenser!

SORT PYNTESTEIN

SORT PYNTESTEIN

P.nr. 103313 / 40-80 mm

P.nr. 103299 / 20-40 mm

Overflate: Polert

Overflate: Polert

HVIT PYNTESTEIN

HVIT PYNTESTEIN

P.nr. 103298 / 20-40 mm

P.nr. 103297 / 40 80 mm

Overflate: Natur

Overflate: Natur

Leveres i 20 kg. sekker

ELVESTEIN

Leveres i 20 kg. sekker

Leveres i 20 kg. sekker

P.nr. 1705 / 20-30 mm P.nr. 1706 / 40-50 mm

Overflate: Natur

GRANITT KULESTEIN Leveres i 20 kg. sekker

Leveres i 20 kg. sekker

Leveres i 20 kg. sekker

P.nr. 103552 / 70-90 mm

Overflate: Natur

PYNTESTEIN

Leveres i Big Bags - Spør oss om pris

KOBBER PANELSTEIN Leveres i 20 kg. sekker

P.nr. 51999431/ 20-40mm

Overflate: Polert

38

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


DE SMÅ TINGENE

__________________

- som gjør den

STORE forskjellen

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

39


Kle kjedelig betongvegger og -murer med

VAKKERT STEINPANEL

40

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


PA N E L ST E I N GRA N IT T

Panelstein Granitt består av granittstein som gir et flott og naturtro utseende. Steinen er støpt inn i panelet som er fiberarmert. Med slett bakside er det enkelt å lime dette på veggen. Elementene settes sammen kant i kant. Med egne hjørner får du gode og flotte løsninger på utvendige hjørner. Panelstein Granitt egner seg godt på brann­ mur, garasjer, grunnmurer, murer og andre støpte overflater der du ønsker et flott utseende. Det er også mulig å montere dette på egne plater dersom du vil kle en trevegg med steinpanel. Steinen egner seg like godt innendørs som utendørs.

PANELSTEIN GRANITT

PANELSTEIN GRANITT HJØRNE

Sementert panel

P.nr. 107114 / 20+40x20 cm

P.nr. 107113 / 20x55 cm

Overflate: Natur

Overflate: Natur Vi har også søyler i samme stein. Se side 26.

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

41


PA N E L ST E I N S KIFE R

Panelstein Skifer har en miks av skifer og gneis som gir et flott og naturtro utseende. Steinen er støpt inn i panelet som er fiberarmert. Med slett bakside er det enkelt å lime dette på veggen. Elementene settes sammen kant i kant. Med egne hjørner får du gode og flotte løsninger på utvendige hjørner. Panelstein Skifer egner seg godt på brannmur, garasjer, grunnmurer, murer og andre støpte overflater der du ønsker et flott utseende. Det er også mulig å montere dette på egne plater dersom du vil kle en trevegg med steinpanel. Steinen egner seg like godt innendørs som utendørs.

PANELSTEIN SKIFER

PANELSTEIN SKIFER HJØRNE

P.nr. 107509 / 20x55 cm

P.nr. 107510 / 20+40x20 cm

Overflate: Natur

Overflate: Natur Vi har også søyler i samme stein. Se side 26.

42

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


PA N E L ST E I N A RTIC

Panelstein Artic er en grå panelstein med innslag av gyllen og varme farger. Dette gir denne panelsteinen et vakkert fargespill som gir en mer levende overflate. Steinen er støpt inn i panelet som er fiber­armert. Med en slett bakside er det enkelt å lime dette på veggen. Med egne hjørner får du gode og flotte løsninger på utvendige hjørner. Panelstein Artic er frostsikker og egner seg flott både ute og inne. Panelstein Artic er en flott stein til forblending av innvendige vegger, brannmurer, garasjer, grunnmurer og forstøtningsmurer etc.

PANELSTEIN ARTIC

PANELSTEIN ARTIC HJØRNE

P.nr. 232023 / 20x55 cm

P.nr. 232024 / 20+40x20 cm

Overflate: Natur

Overflate: Natur

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

43


PA N E L ST E I N L IM T Denne steinen består av biter med skifer som er limt sammen til et brett. Brettene limes på veggen kant i kant. Det leveres også egne hjørnestein for flotte avslutninger og utvendige hjørner. Skifer er et natur­produkt som gir en flott og spennende farge­ variasjon i panelene. Panelstein egner seg godt på brannmur, piper, garasjer, grunnmurer, murer og andre støpte overflater du ønsker et flott og spennende utseende. Panelstein Grå og Sort Skimmer egner seg like godt innendørs som utendørs, mens Koks og Roxy anbefaler vi kun til innen­ dørs bruk. Du kan enkelt tilpass og kutte steinen med en vinkelkutter eller vannsag. Farger og nyanser kan variere fra bilde da dette er et naturprodukt.

GRÅ PANELSTEIN

GRÅ PANELSTEIN

P.nr. 102372 / 15x60 cm

P.nr. 102373 / 15x60 cm, 2-delt hjørne

Overflate: Natur

Overflate: Natur

KOKS PANELSTEIN P.nr. 101621 / 15x60cm Hjørne P.nr. 101622 / 15x60 cm

Overflate: Natur

44

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


B O RGSTE IN

Borgstein er inspirert av utseende til gamle borger med en forhøyet front på steinen. Vår Borgstein Skimmer har et flott fargespill og liv i steinen som gir deg en unik vegg. Steinen egner seg til brannmurer og piper, garasjer, grunnmurer, murer osv. Den kan brukes både innendørs og utendørs.

BORGSTEIN GRÅ SKIMMER

BORGSTEIN ICE CRYSTAL

BORGSTEIN SORT SKIMMER

P.nr. 100883 / 10x20 cm P.nr. 100884 / 21x41 cm

P.nr. 51999483/ 20x50 cm P.nr 51999484- 20x50 cm - hjørnestein

P.nr. 100895 / 10x20 cm P.nr. 100896 / 21x41 cm

Overflate: Natur

Overflate: Natur

Overflate: Natur

B R U D D S KI FE R PÅ N E T T SILVER GREY BRUDDSKIFER Ferdig tilpasset på nett P.nr. 102655

Overflate: Natur

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

45


Vakre overflater

også

I N NE

46

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


I N T E RI Ø RFLI S S KIFE R

BRASIL SORT SKIFERFLIS

BRASIL GRÅ SKIFERFLIS

P.nr. 100892 / 30x60x1 cm P.nr. 103098 / 30x30x1 cm P.nr. 51999403/ 60x60x1 cm

P.nr. 100894 / 30x60x1 cm

Overflate: Natur

BRASIL MULTICOLOUR SKIFERFLIS P.nr. 101443 / 30x60x1 cm

Overflate: Natur

Overflate: Natur

SILVER GREY SKIFERFLIS

SILVER GREY SKIFERFLIS

SILVER GREY SKIFERFLIS

P.nr. 100889 / 30x60x1,3 cm

P.nr. 100890 / 30x60x1,3 cm P.nr. 103401 / 20x20 cm

P.nr. 103557 / 30x60x1 cm

Overflate: Natur

Overflate: Slipt

BIANCO CARRARA MARMOR SKIFER FLIS ANTIKK P.nr. 231983 / 30,5x61x1,5 cm

Overflate: Slipt

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

P.nr. 1201 / 30x60x1,2 cm

Overflate: Sandblåst

Overflate: Sandblåst

MARMOR THASOS WHITE SKY P.nr. 200091/ 30x60x1,2 cm

Overflate: Polert

PRODUKTKATALOG

|

47


Vakre og praktiske

OVERFLATER

48

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


I N T E RI Ø RFLI S GR A N IT T

BLACK GALAXY GRANITTFLIS

BLACK GALAXY GRANITTFLIS

P.nr. 100898 / 30,5x30,5x1 cm

Overflate: Polert

P.nr. 100906 / 30,5x61x1 cm P.nr. 106011 / 61x61x 1 cm

ABSOLUTE BLACK GRANITTFLIS

ABSOLUTE BLACK GRANITTFLIS

EMERALD PEARL GRANITTFLIS

P.nr. 100122 / 30,5x30,5x1 cm

P.nr. 100123 / 30,5x61x1 cm P.nr. 107687 / 61x61x1 cm

P.nr. 1774 / 30,5x30,5x1 cm

Overflate: Polert

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

BLUE PEARL GRANITTFLIS P.nr. 101920 / 30,5x30,5x1 cm

Overflate: Polert

Overflate: Polert

Overflate: Polert

Overflate: Polert

PRODUKTKATALOG

|

49


I N T E RI Ø RFLI S MO SA IKK

50

BLACK GALAXY MOSAIKK

BLACK GALAXY MOSAIKK

BLACK GALAXY MOSAIKK

P.nr. 103100 / 2,5x2,5 cm

P.nr. 107685 / 5x5 cm

P.nr. 103101 / 10x10 cm

Overflate: Polert

Overflate: Polert

Overflate: Polert

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


I N T E R I ØRFLI S M O SAIKK

ABSOLUTE BLACK MOSAIKK P.nr. 109331 /5x5 cm cm P.nr. 109332 / 10x10 cm

BLUE PEARL MOSAIKK P.nr. 1008 / 2,5x2,5 cm P.nr. 1009 / 5x5 cm P.nr. 1025 / 10x10 cm

EMERALD PEARL MOSAIKK P.nr. 1010 / 2,5x2,5 cm P.nr. 1011 / 5x5 cm P.nr. 1026 / 10x10 cm

Overflate: Polert

Overflate: Polert

THASOS MOSAIKK MARMOR

THASOS RANDOM MOSAIKK MARMOR

P.nr. 200088 / 5x10 cm

P.nr 200090 / 30 x 30 cm

Overflate: Polert

Overflate: Random matt finish

Overflate: Polert

VOLAKA MOSAIKK MARMOR P.nr. 200087/ 5x10 cm

Overflate: Polert

RÅP LAT E R

BRASIL SORT

BRASIL SORT

P.nr 101555/ 200 x 120cm x 1,5 cm

P.nr 101556/ 200 x 120cm x 2 cm

Overflate natur

Overflate natur

OV N SP L ATE R I N ATURSTE IN

BRASIL OVNSPLATE

BRASIL OVNSPLATE

P.nr. 103751 / 70x90x1,5 cm

P.nr. 103752 / 100x100x1,5 cm

Overflate natur

Overflate natur

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

51


M A R KTEGE L

Blockleys marktegl består av er brent leire. Marktegl settes i sand, og fuges med enten med sand eller andre egnete fugemidler. Blockleys marktegl er et kjøresikkert belegg som er 100% frostsikkert. Vi lagerfører Rødmix og Koks. Rød må bestilles, det er også mulig å bestille Koks i 65 mm.

52

BLOCKLEY RØD

BLOCKLEY RØDMIX

BLOCKLEY KOKS

P.nr. 200313 / 50 mm

P.nr. 200314 / 50 mm

P.nr. 200316 / 50 mm

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


GABI ON

GABION: UENDELIGE MULIGHETER! Garda Cube kommer i maske størrelse på 100x100. Som i navnet Cube er denne modulen 500x500x500. Cube kan brukes til lett forstøtningsmur, men da må man ha overlapp på 5-10 cm. Her kan man bruke fantasien til å lage sin egen mur med akkurat den steinen man måtte ønske.

GABION: DIN NYE MUR PÅ 1-2-3. Como Basic kommer i maske størrelse på 50x50. Como er en spennenes serie i ulike formater der man kan være litt kreativ! Med Basic kan man enkelt lage fine pyntemurer rund i hagen.

GABION BASIC P.nr. 31930 /H50xL100xB50 cm

GABION CUBE P.nr. 231929 / 50x50x50 cm

GRESSARMERING

KANTLIST

GRESSARMERING Lett i vekt og tåler bilkjøring. Rask montering. Ideell for oppkjørsler, hageganger osv. Holder grus på plass i skråninger. Kan så i gress eller fylle med grus.

Design din egen hage med Deco Uni! Brukes til kant i bedd og stier ol.

DECO UNI, KANTLIST P.nr 233151 / Pakke á 4 meter

GRESSARMERING EURO P.nr. 103839 / 116,5x76x3,8 cm

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

53


U L M A DR E N S RE N N E R

EUROKIT DRENSRENNE

SELF DRENSRENNE

ENDELOKK

Kl A-15 galvanisert rist

P.nr. 107438 / Kl A-15 galvanisert rist

P.nr. 107440

P.nr. 107437 / Kl C 250 støpejernsrist

Self endelokk åpen - P.nr 107436 Self endelokk lukket - P.nr 107467 Eurokit endelokk åpen - P.nr 107439 Eurokit endelokk lukket - P.nr 107441

ULMA GARASJEPAKKE Kl A-15 med galvanisert rist. ULMA garasjepakke er komplett løsning for “Gjør-det-selv” markedet. Pakken inneholder det du trenger for en god og sikker løsning for overflatevann foran garasjen, terrassen osv. Pakken inneholder 3 stk plastrenner à 1 meter med galvanisert rist, 2 endelokk og løvfang. Rennen kan ha utløp for vann i enden, siden eller bunn av rennen og krever ikke verktøy ved montering. P.nr. 108419

54

|

Se www.importgruppen.no eller vår Ulma-brosjyre for mer informasjon. PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


U L M A DR E N S RE N N E R

KOMPLETTE DRENERINGS­ LØSNINGER Ulma leverer komplette løsninger for ditt behov! Vi har renner fra små private oppkjørsler (Kl A-15) til flyplasser (Kl F-900), alt tilpasset ditt behov. I vårt proff-segment leverer vi renner med og uten innebygget fall, og kan som eneste i markedet, tilby renne med 2,5% innebygget fall. Vi leverer i dag renner til prosjekter over hele landet. Vi hjelper til med prosjektering av ditt anlegg.

STØPEJERNS KUM

STØPEJERNS KUM

P.nr. 107103 / 40x40

P.nr. 109349 / 23x23

multiV+

multiV+100

multiV+150

Kl D-400 slisserist

Kl D-400 støpejernsrist

Kl D-400 støpejernsrist

P.nr. 108688

P.nr. 108004

P.nr. 107874

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

55


P ROD U KT OV E RS IKT T1 MINISYSTEM

T2 F SYSTEM

Renner utviklet for arealer der en har begrenset høyde, og forenelig med biltrafikk, avhengig av modell. På områder der trafikken er konstant anbefales det bruk av renner med forsterkede sider.

Renner for tunge laster og med innfesting ved bruk av 4 skruer pr rist. Denne er designet for områder med tung trafikk. Forskjellen fra S-systemet er at du her får renner med innebygget fall. Rennene er forsterket med galvaniserte kanter på sidene.

Bruksområde: Forsterkede flater,

kjellere, dusjer, garderober, over­ dekte områder osv Lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

F

S

UK

T6 SELF SYSTEM

Renner uten forsterkede sider, utviklet for gangtrafikk til sporadisk biltrafikk, men med større høyde enn SELF rennen, og med mulighet for innebygget fall.

Renner utviklet for gangtrafikk og sporadisk biltrafikk. I tilfeller der det blir mer biltrafikk anbefales renner med forstrekede sider; spesielt der det skal avsluttes med asfalt eller betongdekke.

idrettsplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for lettere biler osv. Lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

|

havner og godsterminaler, industri­ områder, flyplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for tyngre kjøre­ tøy osv. Lasteklasse opptil F900

T5 U SYSTEM

Bruksområde: Områder med gangtrafikk,

56

Bruksområde: Bensinstasjoner,

PRODUKTKATALOG

Bruksområde: Interne veier, torg,

rekreasjonsområder, skoler, parker, hager osv. Lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


T3 UK SYSTEM

T4 S SYSTEM

Renne forsterket med galvaniserte stålsider, laget for en rekke bruksområder. Rennen har mulighet for innebygget fall. Anbefalt der en avslutter med fortau med asfalt eller betongdekke.

Renner for tunge laster utviklet for områder med lastebiltrafikk. Rennene har forsterkede sider med galvanisert stål. Ristene låses med 4 bolter. Bruksområde: Bensinstasjoner, havner

og godsterminaler, industri­områder, flyplasser, offentlige gater, parkerings­ plasser for tyngre kjøretøy osv. Lasteklasse opptil F900

Bruksområde: Områder for gang­

trafikk, byutviklig og parkeringsplasser med lettere biler. Lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

SELF

U

SPORT

T7 SPORT SYSTEM Renner utviklet for sports- og lekeområder. Bruksområde: Fotballbaner, idrettsplasser,

dusjer, garderober, svømmebasseng osv. Lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

57


K U NST GRE S S

Ønsker du en grønn og flott plen? Kunstgress er løsningen! Du får en plen som alltid er grønn og ser bra ut, og slipper alt vedlikehold. Kunstgresset er et syntetisk produkt som er laget av miljøvennlige materialer uten tungmetaller. Produksjonsteknikken for kunstgresset er så raffinert at gresset ofte blir forvekslet med ekte gress. De grønne bladene er plassert sammen med fler­fargede grønne fibre sørger for at gresset ser naturlig ut, og vil garantere år på år med glede. Vi leverer 4 for­skjellige typer kunstgress der den beste kvaliteten inneholder en høyere tetthet med fibre.

KUNSTGRESS / Newport

58

KUNSTGRESS / Liverpool

Total vekt: 2250 gr/m2 Tykkelse: 35mm P.nr. 108900 / 2x25 meter

Total vekt: 2903 gr/m2 Tykkelse: 40mm P.nr. 108899 / 2x25 meter

KUNSTGRESS / Bradford

KUNSTGRESS / Luton

Total vekt: 2000 gr/m2 Tykkelse: 30mm P.nr. 108901 / 2x25 meter

Total vekt: 1660 gr/m2 Tykkelse: 35mm P.nr. 108902 / 2x25 meter

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


F U G E MØ RTE L

tufftop - FUGEMØRTEL FOR NATURSTEIN

STEINTEC TUFF TOP

Tuffbau fugemørtel brukes til fuging av naturstein. Blandet med vann blir dette en tyntflytende støp som er lett å blande, legge og fjerne fra overflaten. Kompromiss­løs kvalitet oppnås gjennom full krympe­kompensasjon og optimal elastisitetsmodul. Tuffbau trenger ned i små og urette fuger og fyller opp fuger ned til 3 mm. Overflødig masse vaskes bort med spyling, svamp eller maskin når massen er begynt å toppherde. Dersom det er krav til trafikk etter kort tid, benyttes tuffsetG. Her kan området belastes med tung trafikk etter allerede 3 timer. Les mer om tufftop og tuffset G i egne brosjyrer.

P.nr. 107137 / 25 kg

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

59


ASFALT GOGREEN REPARASJONS­ASFALT DEN PERFEKTE LØSNING FOR HULL I ASFALTEN. Den perfekte løsning for hull i asfalten. Dersom du har slaghull eller reparering av arbeider i vei, så er GoGreen kald asfalt blitt løsningen for stadig flere. GoGreen asfalt Cold Patch er et repera­ sjons­materiale av høy kvalitet. Den er økovennlig med veldig lave VOC utslipp.

ASFALT I SEKK / Go Green P.nr. 2504 / 20 kg

ST RØKAS S E R Våre strøkasser er laget av UV-behandlet polyetylen som tåler kulde og røff behandling. Dette gjør de værbestandige og ideell for lagring av sand, grus eller salt. Lokket er hengslet og har full åpning. Kassene leveres med tekst «sand» på lokket.

60

STRØKASSE 60 LITER

STRØKASSE 175 LITER

STRØKASSE 225 LITER

B590xD420xH450 mm P.nr. 101519

B885xD615xH670 mm P.nr. 101520

B1100xD800xH660 mm P.nr. 101522

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


P RO S JE KT

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

61


P RO S JE KT

62

|

PRODUKTKATALOG

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO


P RO S JE KT

WWW.IMPORTGRUPPEN.NO

PRODUKTKATALOG

|

63


Ble du inspirert?

Hvis du føler at du trenger mer inspirasjon eller informasjon om våre produkter, besøk oss på www.importgruppen.no

FORHANDLER

www.importgruppen.no

Administrasjon Tlf. +47 55 25 30 05 E-post: post@importgruppen.no

Katalog importgruppen 2018  

Her finner du produktoversikt og nyheter

Katalog importgruppen 2018  

Her finner du produktoversikt og nyheter