Page 1

Velkommen til Steinrøysa andelsbarnehage Vi setter stor pris på at dere valgte oss og ønsker dere velkommen til barnehagen vår. Barnehagen vår er tradisjonell med 3 avdelinger med tilsammen ca 53 barn og 15 voksne. Vår visjon « Med tid for de små øyeblikk» er vår ledesstjerne i hverdagen

lek. Det kan være opprivende og vanskelig å forlate barnet mens det gråter. På den annen side er det viktig at barnet faktisk vet når foreldrene går, og at barnet ikke blir overrasket over at foreldrene ble borte uten at de registrerte det. Barn må tillates å gråte - det er en naturlig måte å vise at man er lei seg, føler savn eller er redd. Mål: Barnet oppdager at det er ventet i barnehagen. Barnet oppnår kontakt med andre barn og voksne Barnet blir kjent i barnehagen; med utstyr, barna og personalet. Personalet får et innblikk i familiens situasjon og barnets utvikling. Varighet: 3. Dager (minst)

DAG 1: Kl 10.00- 12.00 Mor/ far er i barnehagen hele tiden. En avtalt representant for personalet tar imot barnet og dets foresatte og hjelper familien til å gjøre seg kjent, og tar seg spesielt av barnet. Barna deltar i lek, samlingsstund og et måltid den første dagen. Barnet og de foresatte forlater barnehagen etter Avdelingene samarbeider mye og har felles planer, men er måltidet. tilrettelagt i forhold til innhold og aktiviteter etter alder. Årsplan blir levert ut ved oppstart. Den nåværende ligge DAG 2: Barnet kommer kl 07:45 til frokost. på hjemmesiden. Foreldrene går etter frokoste. Barnet sover i barnehagen. Les spesielt dette med praktiske opplysninger. Hvordan dagene forløper seg videre er individuelt. Samtale med en fra personalet. Planleggingsdager vil bli opplyst på foreldremøte for nye foreldre i mai/juni DAG 3: Barnet kommer til frokost kl 07:45 Vi har denne organiseringen: Spirrevippen: 10 mnd til 2,5/ 3 år: 15 barn og 5 voksne. Kanutten: 2/3 til ca 4 år. 16 barn og 3 voksne Tingeltangel: 4- 6 år. 22 barn og 4 voksne. Vi har førskolelærere på alle avdelinger.

Vi setter stor pris på om dere kan komme på besøk før ferien også . Ta kontakt med avdelingen som barnet skal begynne på. Vi gleder oss masse til å bli bedre kjent med dere,

Hilsen alle oss i Steinrøysa barnehage

Mor / far må være tilgjengelige alle tre dagene. Dette er estimerte tider, vi vil avtale direkte med foreldrene om nøyaktige tidspunkt. Det er også viktig at det ikke skjer så mye annet rundt barnet i denne tilvenningsperioden, slik som å slutte med smokk og bleie.

Den første foreldresamtalen

Litt om oppstartsperioden

Vi ønsker gjennom denne samtalen å bli bedre kjent med akkurat ditt/ deres barna gjennom dere som foreldre – og dermed også dere som foreldre.

Når barn begynner i barnehagen er det mye nytt å I samtalen som vil finne sted den 2. dagen vil vi ta forholde seg til. Barn og foreldre står ovenfor et brudd i utgangspunk i følgende punkter. kontakten når barnet begynner i barnehagen, og det er 1. Barnehagestart- tanker, følelser, holdninger ofte smertefullt for begge parter. Starten på tilværelsen i 2. Hvordan har livet til barnet vært til nå? barnehage er viktig for hvordan barnet senere får det i - lett/ vanskelig start barnehagen. Tilpasning til noe nytt kan være vanskelig for - sykdom mange, derfor vil en forsiktig tilvenning være viktig. - oppvekst (skilsmisse, flytting, gått i bhg før og Tilvenningsperioden strekker seg vanligvis over tre dager, lignende) men kan for noen barn ta lenger tid. Vi ønsker at - familieforhold (søsken, bor etc) foreldrene deltar i lek og aktiviteter sammen med barna i 3. Oppdragelse av barnet tilvenningsperioden. Det kan være vanskelig for barnet å - er det ting som dere er opptatt av nå? forstå at foreldrene skal gå, mens barnet skal være igjen. - barnets personlighet (hva gjør barnet glad, Det er derfor viktig at foreldrene sier fra til barnet når de interesser) skal gå, og ikke bare forsvinner mens barnet er opptatt i - barnets vaner (måltid)


4.

Hva er dere opptatt av at bhg følger opp? - allergi/ medisinering etc - deres forventninger til bhg 5. Barnehagens historie, pedagogiske handlingsplan samt praktiske opplysninger. - forventinger til samarbeid med foreldrene - dagsrytme - foreldremøter/ samtaler (momemtbok) 6. Andre ting dere vil fortelle

MYKID.no Dette er en webløsning for deling av informasjon mellom barnehage og foreldre. MyKid er den primære informasjonskanalen i barnehagen. Det er en webside hvor avdelingene presenterer,postitlapp, månedsplaner månedsbrev/ukebrev, bilder fra dagene i barnehagen, kontaktlister, info fra daglig leder, sms-tjeneste. Daglig leder registrerer mor og fars mobil nummer, og ved oppstart kan dere gå inn på www.mykid.no, skriv inn mobil nummeret og velg «send passord». Fyll ut informasjonen på deres side og bli kjent.

Litt om dugnad i barnehagen Vi er ett andelslag og må gjøre det vi kan for å holde kostnadene nede for å drifte og vedlikeholde bygg og eiendom. Les mer i vedtektene. Hvilke områder gjøres det dugand på? Bygget, eiendom, lekeutsyr, lavvuen vår, styrerepresentanter i ES og SU Organisering: Dugnadsleder: Daglig leder. For å sikre kontiunitet og god drift har vi noen faste representanter: - Eierstyrerepresentant( 5 stk , Samarbeidsutvalg representanter( 3 stk), Badeansvalig( lørdagsbadingen for barna og deres foreldre), Lavvuansvarlig, Snømåking( minst 2 som deler på det), Vaktmester tilf ortløpende vedlikehold innvendig, designansvarlig( designe og trykke opp årsplan, rutiner etc...) Stordugnader( minst to ganger i året) Her bør flest mulig stille- for å få timene sine: eksempler på oppgaver: vaske vinduer, rake/koste/beise, utbedre bygg/eiendom, rydde, hogge ved, (inventar, utsyr og leker),vedlikeholde lavvuduk/område, Male, smårepreasjoner

Facebook-side Vi har også en egen Facebook-side hvor vi legger ut linker aktuelle nyheter, påminnelser om ulike aktiviteter og noen bilder av turer barna er med på. Søk oss opp og vær med!

« Med tid for de små øyeblikk»

Velkommen til Steinrøysa andelsbarnehage Sa  

En tradisjonell barnhage i Nittedal kommune.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you