Årsmelding Melhus IL - Orientering 2019

Page 1

MIL Orienteringsavdeling Årsmelding 2019

Eivind Bakk under Idrettens Hederskveld 2019


Administrativt Styret i 2019 har bestått av Eivind Bakk, leder, Hege Solhjem Melhuus, nestleder, Kjell Rune Logan-Halvorsrud, sekretær, Stein Ivar Foss, kasserer og Atle Pedersen styremedlem. Ingen varamedlemmer valgt i 2019. Andre tillitsvalgte har vært: Turorientering: Stein Ivar Foss og Eivind Bakk Ukens løype: Martin Melhuus. Kartansvarlig: Eivind Bakk. Valgkomite: Trine Sunnset og John Lerli. Andre støttefunksjoner: - Martin Melhuus og Ole Hjulstad er materialforvaltere. Eivind Bakk har noe historisk materiale. - Ingrid Rønning hadde ansvaret for innkjøp av løpsklær og servering ved sesong- og juleavslutningene. - Hege Solhjem Melhuus hadde ansvar for turen til Midtnorske mesterskap. - Atle Pedersen var ungdoms-trener. - Eivind Bakk var rekrutt-trener med Kjell Rune Logan-Halvorsrud, Atle Pedersen og Hege Solhjem Melhuus som assistenter. - Kjell Rune Logan-Halvorsrud var ansvarlig for Allidrett. - Kjell Rune Logan-Halvorsrud hadde ansvar for vintertreninga for voksne. 5 styremøter ble avholdt, stort sett med fullt styre og det er behandlet til sammen 30 saker med en rekke underpunkter. Årsmøtet / medlemsmøte ble avholdt 26. februar 2019 med 6 oppmøtte. I etterkant av årsmøte var det medlemsmøte hvor det ble diskutert aktivitetsplanen for 2019. Det ble en grundig gjennomgang av kommende sesong og med mange gode innspill til styret, kommende løpsledere og løypeleggere. Temaer var trening, løp, Turo, Ukens løype, turer og samlinger, internopplæring, kart og skoleorientering. Medlemsmøtet 9. september med 11 oppmøtte. Vi gikk gjennom det som har skjedd i årets sesong så langt med egne arrangement, Turo og Ukens løype. Det ble pratet en god del om rekruttering og rekruttene, da det møtte opp tre foreldre til de nye rekruttene. Tema var klubbmiljø og treninger på kort og lang sikt. Et veldig flott medlemsmøte. Representasjon Eivind Bakk deltok på karusellmøte for OG karusellen i desember i tillegg til hovedstyremøtene i MIL. Stein Ivar Foss er for tida leder i Melhus i.l.


Heder og ære Årets ildsjel i Melhus 2019 ble vår egen leder Eivind Bakk! Og en bedre kandidat og en bedre fortjent prisvinner, er i våre øyne vanskelig å finne! Eivind har hatt et brennende engasjement for orienteringssporten i en mannsalder som aktiv og leder. Vi kan vel trygt si at uten hans engasjement, pågangsmot og utholdenhet hadde orienteringssporten i Melhus ikke vært det den er i dag. Nedenfor har vi summert opp litt av hans virke innen idretten i Melhus idrettslag som vi mener helt klart går under statuttenes tilrettelegging av friluftsliv for allmenheten. Å legge til rette for at barn i barnehager, barne- og ungdomsskole, samt for våre medlemmer i idrettslaget skal kunne få grunnleggende kunnskap om orienteringssporten og gleden med å være aktiv i marka. Både det å være mosjonist, men også legge til rette for de som vil være mer aktiv. Kort CV om Eivind Bakk: • Har nå passert 20 år som leder av O-avdelinga. • Synfaring av kart i tidsrommet 1975-1990 og 2015-2017. • Ansvarlig/medhjelper for trening (noe vintertrening) 1976-1984 og 2016-2017. • Ansvarlig/medhjelper for nybegynneropplæring nesten hvert år 1976-2014. • Ansvarlig/medhjelper i Skoleorientering og Allidrett fra tidlig 1990 og til i dag. • Har vært løpsleder og/eller løypelegger i ett eller flere terminfesta eller interne løp nesten hvert år siden 1976. • I ski har jeg vært med i flere år i Skiskolen, litt som medhjelper i skitrening (barmark) og litt dugnad med lysløypa på Trøndertun. Alt dette i 1970- åra. Utenom Skiskolen er det beskjeden innsats her. • Hedret med æresmedlemskap i idrettslaget i 1988. • Fremdeles aktiv som leder, trener for rekruttene og aktiv løper. Foruten sitt virke i idrettslaget har han også gjennom sitt yrke som bonde vært interessert i økologisk landbruk og aktiv i Oikos – en ideell medlemsorganisasjon for alle som ønsker en bedre og mer rettferdig verden. Til slutt vil vi legge til at Eivind med sin omgjengelighet har et godt lag med alle, både barn, ungdom og voksne.


Utmerkelser utdelt i 2019 MIL diplom: Hege Solhjem Melhuus fikk den for gull i KM sprint og Audun Bakk for KMgull i H35- og Midtnorsk mester i H45-.

Audun Bakk og Hege S. Melhuus mottok MIL-diplom


Årets Gull O-sko Den nyopprettede miljøprisen i o-avdelinga ble delt ut for andre gang ved juleavslutninga. Andre vinner av prisen ble Martin Melhuus! Begrunnelsen for det i korte trekk er at han er en svært allsidig og engasjert både som løper og ikke minst som medhjelper i o-avdelingas virka. Martin utfører sine oppgaver med stor grundighet, er utholdende og alltid pliktoppfyllende. Til tross for et seriøst engasjement har Martin med seg et godt humør og et glødende engasjement for o-sporten som har smittsom effekt på hele o-avdelinga.

Martin Melhuus mottok årets gull-o-sko under juleavslutninga 2019 Det gylne kompass Det gylne kompass er en uhøytidelig oppmerksomhet som går til en person som i løpet av året har utmerket seg på en eller annen måte. Juryen er suveren og kårer vinner ut fra eget skjønn. Av forskjellige årsaker blir denne utdelinga i år utsatt til nyttåret.

Internopplæring

Atle Pedersen holdt kurs i GPS/Strava i Gruva 29. januar med 7 medlemmer og kurs i løypetegningsprogrammet Purple 14. februar. Eivind Bakk holdt løypeleggerkurs i Gruva 13. mars med 6 deltagere. Ivar Keiserås hadde jobben veiledere for løypeleggerne til internløp også dette året.


Rekruttering Finn Fram Dagen ble i 2019 arrangert lørdag 5. mai utenfor Melhustorget i Melhus sentrum. 54 deltakere ble registrert i løypene. Dugnadsgjengen bestod av Kjell Rune Logan-Halvorsrud (ansvarlig), Marit Logan-Halvorsrud , Johannes Logan Hege Solhjem Melhuus, Eivind Bakk, Stein Ivar Foss og Martin Melhuus. Kjell Rune hadde lagt 5 løyper i sentrum øst og det var hele 76 deltagere som gjennomførte ei løype. Som vanlig var det servering og premier til alle. Flere av ungdommene våre stilte også i MIL orientering drakter og gjorde god reklame for olaget. Vi hadde i år annonsert på Facebook og det så ut til å ha virket når oppslutninga ble så god. Dette løpet inngikk som første løp i den nyoppstartete Rekruttcupen.

Finn-fram-dagen i Melhus sentrum første lørdagen i mai 2019


Rekruttcupen er en nysatsing i 2019 og består av 3 løp i enkle løpsområder, litt instruksjon for de som trengte det og servering. Alle som deltok i minst to løp fikk premie. Finn Fram Dagen, løp i Anemarka og på Grønneset inngikk i cupen. Avslutningsløpet på Grønneset ble en storsuksess med masse folk – også fra Leik – godt vær, servering og premiering. Dette må gjentas til neste år! Vi har i år fått et godt påfyll av yngre rekrutter ut over de vi har fra før. Det er særlig gledelig at vi i år har 5-6 nye jenter mellom 9 og 12 år som har vært veldig stødig både i sommer- og høstsesongen. Disse og flere til har fylt igjen hullene etter at ungdommene sviktet i sommer.

Rekruttcup på Grønneset: Fra venstre Julie Solberg Qvenild, Signe Holm Klemmetvoll, Hanne Døhl, Ingrid Trondvold, Ingrid Prestmo og Erik Prestmo.


Vintertrening Vintertreninga 2018/2019 på onsdager for voksne ved Brekkåsen Idrettsbarnehage pågikk fram til 3. april. 11 personer var involvert i ledelsen av kveldene og som året før var det en rullering på utetreninga med aktivitetene o-løp, langkjøring og intervalltrening. Det ble gjennomført 21 treninger før sesongstart. Den umiddelbart påfølgende innetreninga bestod av sirkeltrening, ofte med innlagte o-tekniske øvelser. Vintertreninga 2019/2020 startet opp 30. oktober 2019. Se egen frammøteprotokoll. Ansvar for koordineringen av treningene har Kjell Rune LoganHalvorsrud. Hovedmålet med onsdagstreningene som startet opp igjen høsten 2013 har vært å ha et fast møtepunkt i MIL orientering også gjennom vintersesongen for å forbedre o-tekniske ferdigheter, fysisk form og ha det sosialt sammen. Søndag 7. april 2019 hadde vi dagsamling på Gløshaugen med treningsløp og pizza. Atle Pedersen og Stein Ivar Foss hadde ansvaret for denne dagen.

Scene fra vintertreninga: Hallen var under oppussing, men gjengen lot seg ikke stoppe av det. «Plankekjøring» fikk en ny betydning. Fra venstre: Ørjan Sæter, Gaute Fjærli Tevik, Hege S. Melhuus, Ingrid Rønning, Jonas Hjulstad, Martin Melhuus, Stein Hoseth, Stein Ivar Foss, Johannes Halvorsrud, Kjell Rune Logan-Halvorsrud (bak) og Kristoffer Lerli.


Ungdomsgruppa Vi arrangerte mandagstreninger på Brekkåsen skole for ungdomsgruppa frem til sommeren. I vintersesongen delte vi treningene i en times løpeøkt og senere en halvannen time med ballspill. Etter påsken sluttet vi med innetrening på Brekkåsen skole og da ble det færre og færre som deltok på mandagstreningene. Derfor sluttet vi med ungdomstreningene etter sommeren. Vi deltok også på hovedløpsprosjektet til STOK. Melhus stilte med 4 – 8 ungdommer på kretsens vintersamlinger. Ingen deltok på samlingen på Oppdal. Noen få deltok på ungdomsløpene på våren. Vi har dessverre hatt et stort frafall av ungdommer i 2019. Og nå er det bare Kristoffer Lerli og Johannes Halvorsrud som driver aktivt med orientering i ungdomsgruppa.

Stunt? Atle Pedersen og Eivind Bakk i fin stil under sirkeltrening. Stein Ivar Foss observerer og gruer seg til neste armhevning.

Arrangementer Treningsløp: Sesongens første treningsløp gikk av stabelen på Lete 25. april 2019. Videre ble det fram til oktober arrangert 12 treningsløp inklusive 4 nattløp. Løypeleggere for treningsløp var Kjell Rune Logan-Halvorsrud, Eivind Bakk, John Lerli, Stefan Audun Kleiven, Reidun Sæland og Gunleiv Sæland, Stein Ivar Foss og Atle Pedersen.


O6`er Også i år hadde MIL orientering den interne O6-eren. Vi kan i år notere over 70 ulike navn som har deltatt og av disse stilte over halvparten i nybegynner- eller 2kmC. Snittet er godt omkring 25 på hvert løp. I de 4 første løpene var det over 30 deltakere. Færrest deltok på GBN. Løypeleggere på årets O6`ere var Reidun og Gunleiv Sæland, Eivind Bakk, Audun Bakk, Audun Kleiven, Martin Melhuus, Hege Solheim Melhuus.

Fornøyde jenter etter løp i Anemarka: Fra venstre Ingrid Prestmo, Ingrid Trondvold og Hanne Døhl.


Fornøyd o-familie f.v. Tatjana Gregonis bak med unge Sophie Nestrova, Martin Nestrov og Katrin Nestrova etter løp i Anemarka. John Lerli var løypelegger og arrangør, og han overnattet på samlingsplassen. KM- Mellomdistanse 26 mai arrangerte vi KM mellomdistanse på skytebanen i Skjetnemarka. 212 startende koste seg i det fine vårværet. Kjell Rune Halvorsrud var løpsleder og Audun Bakk var løypelegger. OG-karusell 7. august arrangerte vi 4. løpet i OG-karusellen. Atle Pedersen var løpsleder og løypelegger. Vi hadde samlingsplass på vanntanken på Hollum. 95 deltakere deltok på karusell-løpet.


«Melhus-berget» - fin samling av Melhus-løpere Bedriftso-løp Bedriftsokretsen manglet arrangører på høsten. Derfor bestemte vi oss for å bruke postene fra OG-karusell-løpet og arrangere BOL 12. august. Om lag 145 løpere var med under


bedriftsløpet. Martin Melhuus var løpsleder og Atle Pedersen var løypelegger. Deltakerne var fornøyd med løyper og arrangement.

Arrangørstaben under bedriftsorienteringsløp ved Vanntanken/Hollum. Fra venstre: Hege S. Melhuus, Eivind Bakk, Atle Pedersen og Trine Sunnset. Ungdomsløp 22. august arrangerte vi STOK`s 6. ungdomsløp på Tambartun. 140 løpere stilte til start på Gimsekartet, der Stein Ivar Foss var løpsleder og Kåre Onsøyen var løypelegger. Det er moro å ønske velkommen til løp med så mange unge o-løpere og løpet ble også vellykket! Gimse-by-night Gimse-by-night inngikk som 6. løp i O6-eren i år og løpet er åpent med forhåndspåmelding og det er fellesstart. Det gikk i år fra Saga på Gimsekartet. Det var 83 startede løpere fra mange klubber. Løypelegger var Audun Bakk og løpsleder Eivind Bakk.


Gimse by Night: Løpssjef Audun Bakk i midten, flankert av Kristoffer Lerli og Atle Pedersen. Skolesprint - Skolesett Skolesettene er et samarbeidsprosjekt mellom Gaula, Leik og Melhus og omfatter alle grunnskoler i kommunen. Settene har vært brukt i alle 3 skolene i nedre Mehus denne sesongen bl.a. i forbindelse med Verdens O-dag. For fjerde året på rad fikk vi til en o-aktivitet på Verdens O-dag 15. mai. I år hadde vi felles WOD-dag for Gimse skole, Gimse ungdomsskole, Melhus videregående skole og 5.-7. trinn fra Høyeggen og Brekkåsen skole. Brekkåsen og Høyeggen skoler hadde eget opplegg for 1.-4. trinn samme dag. Øya vgs ordnet o-dager selv for sine elever i denne perioden. Samlet for alle disse skolene og MIL-løpere på avdelingas eget opplegg den dagen deltok det til sammen 1200 løpere og det er det samme som i fjor. Veldig fint! De som bidro med opplegg fra oss var Martin Melhuus, Kåre Onsøyen, Audun Kleiven og Eivind Bakk. All-idrett O-laget hadde i 2019 o-kvelder for all-idretten i mars og november. 19. mars hadde Kåre, Martin og Eivind opplegg for 1. og 2. trinn ved Brekkåsen skole. 13 og 9 barn møtte opp her. 11. november hadde Eivind, Audun og Kjell Rune opplegg for 15 unger fra 2. trinn ved Brekkåsen skole (Gimse IL all-idrett).


Sportslige resultater Aktiviteten til våre eldste ungdommer har vært noe variabel denne sesongen, men flere av dem har deltatt både på ungdomsløp og sprint-cup. Veldig bra! Svært gledelig er det også at vi etter hvert har fått en flott gruppe løpere i klassene NY, 2C Trim og D-12, i tillegg til de vi allerede har i H-12. Dette er løpere som har deltatt på interne løp, men også på OG-karusell og noen har i tillegg deltatt på ungdomsløp! Vi gleder oss til å følge denne gjengen videre!

Laget deltok for sjette året på rad i Midt-Norsk mesterskap siste helga i august. Dette har blitt en flott tradisjon for klubben, der det sosiale er vel så viktig som det sportslige! Mesterskapet var lagt til Stjørdal (sprint) og Selbu med Stjørdalsblink som arrangører. Vi stilte i år med i rundt 15 deltakere, de fleste med startnummer, men også noen som verdifulle supportere. MNM går over 3 løpsdager med sprint, langdistanse og stafett/direktepåmelding som øvelser. Overnatting var i år lagt til Selbu camping. Fredag var det sprintløp i Stjørdal sentrum, i gater og parkområder. Mange av våre løpere gjennomførte sterke løp, og for Sigurd Rønning, Johannes Lerli og Johannes Halvorsrud holdt løpene deres til premiering i deres respektive klasser. Johannes H fikk klubbens desidert beste plassering med første plass i klassen utvikling C 10-20. Stein Ivar gjennomførte også et meget sterkt løp i H50 og ble under minuttet bak den midt-norske mesteren i sin klasse. Uheldigst av alle var derimot Atle som fikk avrevet hamstring under løpet, og som derfor måtte avbryte midt-norsk-deltakelsen nesten før den startet. Lørdag stod det langdistanse på løpsprogrammet, og også her skulle mange av våre løpere bite godt fra seg. Johannes H fikk også her en flott første plass i klasse B12-20, Erik Bakk løp inn til en sterk andreplass i klassen C10-20, og Johannes L og Sigurd med supre 3 og 4 plass i H 11-12. I H45- tok Audun B en imponerende 2 plass og stakk dermed av med sølvmedaljen i en meget sterk klasse! Søndag var det stafett og lagkonkurranse, og det begynner å bli en stund siden Melhus stilte til start i lagkonkurransen i Midtnorsk mesterskap. Derfor var det svært moro at Jenny, Sigurd og Johannes L stilte med lag i år. Og resultatet for vårt unge spreke lag ble hedret med medalje og diplom - et stort HURRA for denne spreke gjengen her! Melhus stilte også med 2 stafettlag. På mixlaget løp Kristoffer Lerli, Trine Sunnset og Hege Solhjem Melhuus. De havnet på en fin 3. plass, kun 7 minutter bak vinnerne. På herrelaget løp Stein Ivar Foss, John Lerli og Kjell Rune Logan-Halvorsrud. Alle tre var fornøyde med sine løp og laget kom inn på 10. plass i den sterke konkurransen. Kristin Lerli, Johannes Halvorsrud og Eivind Bakk løp individuelle løp, flott gjennomført av dem alle tre!


Midt-Norsk Mesterskap på Selbuskogen. Fornøyde med premie var disse tre, fra venstre: Johannes Lerli, Jenny Rønning og Sigurd Rønning.


Melhus-løpere under Midt-Nors Mesterskap på Selbuskogen På ungdomsløpene har Kristoffer, Signe, Ingrid T, Ingrid P, Hanne D, Erik B, Joakim, Ørjan, Gaute, Oskar, Håkon, Vårinn og Sunniva vært på deltakerlista fra Melhus. Kristoffer fikk en


sterk avslutning i H 15-16, som er en hard klasse, og hans sterkeste løp ble løpet rundt Haukvannet. Der ble det full klaff i løypa, og Kristoffer slo til med et superløp med en kilometertid under 7 minutter så var han 13 sekunder foran nestemann i sin klasse. Kristoffer er også glad i å spurte og han havnet til slutt på 3. plass i spurtkonkurransen. Klubben har også hatt både ungdommer og veteraner med på årets sprintcup, som hvert år går i perioden mars-april. Kristoffer har deltatt både på Østersundturen og på hovedløpet, og han har hatt en fin sesong i år. Det er krevende å rykke opp til H15 - 16 med vanskeligere løyper og mer krevende orientering. Dette har Kristoffer taklet fint, og han stiller ett år til i samme klasse. I årets KM sprint hadde vi kun 2 deltakere; Kristoffer og John Lerli. John fikk her en flott sølvplassering i klassen H 55. Det var Melhus som stod som arrangør av årets KM mellom, så vi hadde da naturlig nok ikke så mange egne deltakere. Flott var det derfor at Håkon, Oskar og Kristoffer stilte til start som representanter for klubben!

KM i Sjetnemarka. Fra venstre løpsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud, Stein Ivar Foss, restaurantsjef Marit Logan-Halvorsrud og Eivind Bakk.


Klubben har også vært representert på Trondheim Urban, Trondheim Open, Tour de Trondheim, St.Hans-kuten, O-festivalen, Jukola, Hølondløpet, Dølaspretten, Blodslitet og ikke minst WOC 2019 for å nevne noen arrangement. Flere faste voksne har også deltatt påi Bedriftskretsens tirsdagsløp. I tillegg deltok Kristoffer og John på Tyrol Orienteringsfestival med løp i Steinach i Østerrike, og på Scottish 6-days deltok flere fra familien Opedal. Artig at vi også representerer langt utover egne landegrenser! Reidun og Gustav hadde i år lagt flotte løyper til Klubbmesterskapet som i år gikk fra Bjønnabakken. Etterpå var det høy trivselsfaktor for alle de i underkant 30 deltagere med saft, kaffe, kaker og premieutdeling. Vi har i år 50-60 medlemmer som er aktive i løp, trening og arrangement. Tar vi med aktive i Turo og Ukens løype i tillegg kommer vi opp i 80 løpere som blir det offisielle tallet i Idrettsregistrering 2019. Orkla – Gaula karusellen Resultatet i årets stafett ble en super avslutning på årets karusell og med et resultat som ikke har vært bedre på mange år. Vi slo Leik med nesten 600 poeng til sammen med stafett og individuelt og vi var nær ved å være beste lag i stafetten. Skikkelig flott! Ekstra moro var det at våre rekrutter holdt hodet kaldt og løp fine løp, der vi etter 1. veksling hadde 2., 3. og 4. beste lag (Trollelg ikke medregnet). Det ble resultatet i mål også. Vi vant også til slutt årets med drøyt 1200 poeng mer enn Leik i årets OG-karusell og dermed det første nappet i pokalen. En stor lagseier vi kan være svært stolte av, og det gjenstår kun to napp før den er vår til odel og eie! Arrangørene av årets OG-karusell-løp var Leik – Gåslandsdalen, Orkanger – Knyken, Klæbu – Hjellimarka, Gaula – Langmyra, Melhus - Skjetnemarka (Vanntanken) og Børsa – stafett fra Lyngstua. Av individuelle prestasjoner ble det fire-dobbeltseier i Rød løype med Atle Pedersen på topp, Stein Ivar Foss på andreplass, Kjell Rune Logan-Halvorsrud på tredje og Kristoffer Lerli på fjerde. I Gul løype tok Johannes Lerli en flott andreplass foran Martin Melhuus på tredje. I Hvit løype har Leik herjet denne sesongen, men Kåre Onsøyen fikk en flott fjerdeplass i den løypa. I blå løype tok Audun Bakk en sterk andreplass. I klasse NY har vi hatt imponerende 50 deltakere i løpet av karusellen - det er noe å leve opp til i neste sesong!

I år har 80 løpere deltatt fra Melhus i ett eller flere løp. Nesten 60 ulike løpere har startet i nybegynner og trimklassene. Over 20 fra All-idrett deltok i flere internløp og to karusell-løp og hadde det moro! Resultatene i lagkampen for 2019 ble: 1. Melhus 12929p, 2. Leik 11712p, 3. Børsa-Orkanger 5061, 4. Gaula 2261p, 5. Klæbu 671.


Turorientering «Same procedure as last year…» 2 toppturer, 2 postplukk-løyper, 2 røde-løyper og 2 grønne turer i sentrum. Deltakelsen fikk i år et lite oppsving, særlig for de som tok Grønne løyper i sentrum Det ble i år solgt 50 konvolutter (5 på nett) og 7 ekstra kodekort. For opplegget med Grønne turer (for funksjonsnedsatte) er det delt ut /lastet ned fra nettet om lag 100 sett. 38 deltagere har registrert sine poster på nett, derav 10 som Funksjonsnedsatt. 9 deltager leverte i tillegg inn kort for opplegget for Funksjonsnedsatte. 41 deltagere har oppnådd merkekravet til bronsemerket eller bedre. 2 deltagere oppnådde 5-års bronseplakett: Reidar Monsen og Trine Sunnset. Gratulere! 1 deltager oppnådde 10-års sølvplakett: Kåre Onsøyen. Gratulere! 38 deltagere oppnådde gullkravet herav 22 i opplegget for Funksjonsnedsatte og av de 38 var det hele 19 som oppnådde gull for første gang! Under sesongavslutningen på Bjønnabakken ble årets merketakere og årets tur-O’er hedret. Årets tur-O`er ble Ruth Laila Berge.

Ukens Løype 2019 Ansvarlig for Ukens Løype 2019 var Martin Melhuus. Antall solgte konvolutter var 20, mot 21 i 2018. Også antall ekstra klippekort er 2 stk, det samme som fjoråret. Antallet som fikk godkjent til premiering er 16, en tilbakegang på to fra i fjor. Det var en ny person som deltok i år og han heter Bård Bjerksetmyr. Når det gjelder løypeleggere er det ingen endring fra fjoråret. 10 personer (13 i 2018) fullførte alle 10 løypene. 3 (3) stk. fullførte 9 løyper og 3 (2) stk. fullførte 8 løyper. Ivar Keiserås har i år fullført ukens løype for 41. gang. Sturla Sandvei har fullført for 20. gang. Hangervåttan som ligger på Byneset var populært. Et nytt område for de fleste. Nytt av året er at vi valgte å bruke et kart fra 1962 (Råbygdmarka) slik at deltagerne skulle få et innblikk i hvordan datidens kart var. Forsøket fikk en blandet mottakelse. Kartene som er brukt i år var (antall løyper i parrantes): Vassfjellet vest (2), Øyberga (2), Fremo nord (1), Skjetnemarka Våttåsen (1), Hangervåttan (1), Råbygdmarka retro (1), Skjøla (1), Anemarka/Kuba (1).

Kart Atle Pedersen og Eivind Bakk tegnet nytt sprintkart over Gimse/Brekkåsen-området. Omfatter stort sett bare boligfeltene på Brekkåsen og ned til Trøndertun og Åkervegen. Audun Bakk har utført vedlikeholds-synfaring på Gimsekartet og tegnet inn en ny del sørøst ned mot Rimolshagen. Ellers ble det dyrket opp fastmarka rundt den søndre myra på Gimsekartet denne høsten og innskrenker nok bruken av terrenget rundt også i framtida. Eivind Bakk foretok synfaring av deler av KM, mellomdistanse 2019- terrenget (søndre halvdel av Momarka), mens Audun Bakk tok sluttsynfaringa der Eivind Bakk tok en god del vedlikeholdssynfaring på de andre karta i forbindelse med løypelegging til løp og turorientering.


Medlemskontakt

Sesongavslutning på Bjønnabakken

Den 16. oktober hadde vi sesongavslutning på Bjønnabakken med masse folk ute og inne. I år var det postplukk. Her var det om å gjøre å stemple på så mange poster som mulig i løpet av max-tiden på 35 minutter. Hver post gav 50 poeng. I tillegg var det poengtrekk for de som overskred max-tiden. For å gjøre det rettferdig var poengskalaen vektet på klasser, alder og kjønn. Atle og Stein Ivar var arrangører og høstet lovord for arrangementet. Etterpå ble det tradisjonell servering av saft, vafler og kaffe. Premieutdeling hører også med, både for lommelyktløpet, O6`eren, turorientering og ukens løype.

Juleavslutning

Vi markerte slutten på orienteringsåret 2019 med Toill-o-løp i regi av Audun Kleiven. Etter løpet serverte vi pepperkaker og gløgg på Brekkåsen idrettsbarnehage. Årets GULL-Sko ble utdelt til Martin Melhuus. Prisen Det gylne kompass ble ikke utdelt, men vil bli utdelt ved en senere anledning. Det ble også vist en flott kavalkade av bilder og video over siste års hendelser i regi av Kjell Rune.

PR

Hjemmesida har i løpet av sesongen blitt oppdatert jevnlig med varsling av aktivitet på forhånd og omtale i etterkant i tekst og bilder. Det meste av dette stoffet deles også på SoMe (Facebook og Instagram). Nytt av året er at hjemmesideleverandøren nå også tilbyr en mobilapp hvor all informasjon også blir tilgjengelig. Her oppfordrer vi alle våre medlemmer og lesere om å laste ned Idretten Online sin app, og følg oss der.

Økonomi og materiell 2019 har vært et aktivt år på arrangementssiden noe som har gitt utslag på inntektssiden og et lite overskudd ift. budsjett på arrangement. Fra Sparebank1 sitt gavefond fikk vi tildelt kr 10 000,- til rekrutteringsarbeidet. På kostnadssiden har vi i 2019 måtte ta noen avskrivninger på utestående fordringer. Siste året har vi supplert med løperbrikker, postenheter og rekruttsett. Totalt for 2019 har vi et underskudd på kr 4 650,02. Egenkapital (bank og kasse) er på kr 208 199,16.

Oppsummering 2019 ble enda et virkelig godt år for o-avdelinga. Vi hadde godt oppmøte både i treninger, O6` ere og karusell-løpene med oppmøte rundt 30 i interne løp og i karusell-løpene. I Midt-Norsk mesterskap i Stjørdal/Selbu hadde vi 17 løpere på startstreken og det ble enda en vellykket klubb-tur.


Rekrutt- og ungdomsgruppa har holdt seg godt i hele år, men vi mistet mange ungdommer i sommer. I stedet fikk vi inn mange nye fjes som rekrutter og der var det nesten bare jenter. Orkla Gaula-karusellen ble vår enda en gang! I fjor fikk vi ikke kåret en vinner av lagkonkurransen, men den helt nye pokalen fikk Melhus sitt navn på seg. Turorientering har et lite oppsving, særlig i Grønne turer, mens ukens løype har en oppslutning som tidligere år. All-idrett og skoleorientering ser ut til å være en god investering for framtida, da vi stadig hører at barn har «lært» orientering på skolen og i all-idrett. Vi har også fått rekruttert løpere dette året som en følge av disse aktivitetene. I år har All-idrett deltatt i rekruttcup og karusell-løp og det skaper virkelig liv i arrangementet. Økonomien er fortsatt god, selv om vi i år gikk med et lite underskudd. Vi har som mål at vi kan favna flest mulig: Ung, gammel, konkurranseløpere, o-trimere, spreke og litt mindre spreke og at vi kan få til et godt miljø for alle, noe som det kan tyde på at vi har fått til. Styret er i det hele godt fornøyd med sesongen 2019. MIL orienteringsavdelingen Hege Solhjem Melhuus, Stein Ivar Foss, Kjell Rune Logan-Halvorsrud, Atle Pedersen og Eivind Bakk