Page 1

SOMMER.2011.nr-83 1


Hvis det er muligt at aflevere eventuelle indlæg eller annoncer på mail, ville det være til stor hjælp. Redaktionens e-mail adresse er sydskolenskoleblad@gmail.com Indlæg og henvendelser til skolebladet Deadline for næste nummer er 27 august Alle indlæg og henvendelser kan rettes til redaktionen, der består af: Susanne Iversen si@sydskolen.dk Linda Starup linda@sydskolen.dk Peter Bilberg sydskolenskoleblad@gmail.com

Angående konflikter Er man endt i en blindgyde med et problem på skolen og føler, at problemet ikke kan løses i samråd med en klasselærer eller andre lærere tilknyttet klassen, så er man ikke fortabt. Man altid velkommen til at henvende sig til én af følgende: Skoleleder Jørn Bendixen Leder for underskolen Hans Peter Mortensen Leder for fritidsdelen Marie Bilberg Leder for overskolen Ivone Grene Leder for specialklasserne Kirsten Clausen.

2


Indholdsfortegnelse Kære Læser

4

Ved skoleårets afslutning.

5

RUDOLF STEINER SKOLENS ÅRSBERETNING MAJ 2011

8

Bestyrelsens sammensætning efter Årsmødet 10. maj 2011 11 12 ÅR I EN STEINERSKOLE – HVORFOR?

12

Ida Lyhne Bendixen, 12.kl.elev

14

Italiensturen 2011- Jens Noe

17

12. Klasses ”Snedronningen”

20

SOMMERKANON

21

Specialklassernes tur til Berlin

22

Hvordan var det hos tyskerne?

26

Louise Maria Dollerup

27

Jane Markussen

28

Tanja Smedes Enevoldsen

28

Sarah Neumann

30

Mette Lise Illemann Holm

30

2 skole-violiner sælges

31

Børnehaveklassen mangler garn!

31

Nr 100 trænger til at blive sat i stand!

31

Kalender

32

FERIEPLAN 2011/12

33

SKOLEPLIGTIGE LØRDAGE

33

Telefonliste Sommer 2011

43

3


Kære Læser Skoleåret er nu til ende og skolen kan se tilbage på et år fyldt med undervisning, liv og beslutninger omkring skolens udvikling. Når vi gør status, kan I inde i skolebladet se en vifte af begivenheder, der har fundet sted: Skoleleder Jørn Bendixen vil komme med en sommerhilsen fra ledelsen, I kan læse om det store arbejde omkring evaluering og portfolie. Vi i redaktionen vil gerne hylde dette års 12. klasse! Læs mere herom! De ældste i specialklasserne har været i Berlin, læs den gode artikel og se de herlige billeder! Bestyrelsen har fået to nye energiske mennesker til at være med til at arbejde for skolen. Hjertelig tak til dem. De kommer efterfølgende med et CV . Skolens Årsmøde den 10.maj gav et fyldigt indblik i skolen: Udfordringer, glæder og frem for alt: Rudolf Steiner Skolen er et sted, hvor mange mennesker hver eneste dag yder deres bedste. Læs mere derom i bestyrelsens årsberetning.

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer.

4


Ved skoleårets afslutning. Kære forældre. Endnu et skoleår er ved at runde af, et år med mange oplevelser både for de enkelte klasser og for skolen som helhed. De seneste par år har budt på store forandringer i samfundet som helhed, den ændrede økonomiske situation, som vi alle skal hjælpe til med at komme igennem, har også sat sit præg på de frie skoler. Som vi tidligere i år har orienteret om, rammer genopretningspakken hårdt, og har ført til, at vi på skolen har taget skeen i den anden hånd og taget helt andre initiativer end de velkendte sparerunder. Når skolen åbner igen efter sommerferien bliver det med to første klasser af mellemstørrelse, der giver mulighed for vækst. I overskolen arbejdes der med fuld kraft på at udvikle de nye initiativer omkring en by-skole. Overskolekollegiet har været på studietur til Byhøjskolen i Oslo, en Steiner overskole med ca. 450 elever - hvilket har givet inspiration til vort arbejde bl.a. omkring skemaopbygning og valgfag. Vi ser løbende på udlejningsejendomme for at kunne slå til, når det rigtige tilbud viser sig. DPU undersøgelsen, ’Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis’ har nu været i gang et år, og vil fortsætte i det kommende. Der viser sig større og større interesse for dette arbejde, både fra politisk side og fra samfundet som helhed. En stor tysk fond har lige støttet undersøgelsen med 70.000 Euro. De videnskabelige resultater vil blive fremlagt i løbet af næste skoleår, ligesom også lobbyarbejdet – som styres af lobbyister fra ’MAP1’ – intensiveres. I sommerferien 2010 afsluttedes det store fælles europæiske portfolie projekt, støttet af midler fra ’Comenius – livelong learning program’, et projekt som skolen her har været med til at udvikle og fået licens til at bruge i undervisningen i overskolen. Projektet er blevet evalueret i EU blandt et utal af andre støttede undervisningsprojekter og har fået topkarakter – et rent 5 tal – og efterfølgende fået en førstepris. Dette kan få afgørende betydning for det arbejde, der er i gang omkring anerkendelse af 11.- og 12. klasse. Der er med alle disse initiativer lagt op til endnu et spændende skoleår efter ferien. Alle skolens familier og venner ønskes en rigtig god sommer.

5


I forbindelse med skoleårets afslutning vil vi gerne orientere om forløbet af de sidste skoledage op til ferien. Der er almindelig skoledag til og med tirsdag den 21. juni. Onsdag den 22. juni: Eleverne møder kl. 8.00 til hovedfagsundervisning. Fagtimerne bruges til oprydning og rengøring i klasser og faglokaler, hvorefter de elever, der ikke skal i SFO og klub har fri. SFO og klub har åbent som normalt. Kl. 16.00 holder 1. klasse generalprøve på deres eventyr spil, hvortil alle forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne. Torsdag den 23. juni: Alle møder kl. 8.00. Efter morgensang flytter vi til de klasselokaler, som vi skal være i efter ferien. Kl. 9.00 arrangerer 12. klasse udflugt for hele skolen til Mindeparken. Det forventes, at vi er tilbage på skolen senest kl. 12.00. SFO og klub har åbent fra kl. 11.00. Fredag den 24. juni: Eleverne møder kl. 9.45, med mindre andet er aftalt med klasselæreren. Kl. 10.00 er der sommerafslutning for skolens elever og lærere. Forældre til elever i 1.-, 8.- og 12. klasse er velkomne. Her vil 1. klasse vise deres eventyr spil og de vil bagefter få udleveret deres vidnesbyrdvers. 2.-, 4.-, 6.-, 8.-, 9.- og 10. klasse vil få overrakt deres vidnesbyrd. Festen afsluttes med bekransning og hyldest til eleverne i 12. klasse. SFO og Klub åbner kl. 7.30. Børnene skal afleveres i den store SFO. KL. 18.30 afslutningsfest for 12. klasse i skolens sal.

6


Første skoledag efter sommerferien: Mandag den 15. august: Kl. 8.00. Første skoledag for 2.- til 12. klasse. SFO og klub har åbent, når eleverne har fri. Tirsdag den 16. august: Kl. 10.15. Første skoledag for de nye 1. klasser. Hele skolen samles i salen for at modtage de nye elever og deres forældre. Når 1. klasserne går i klasselokalet for at modtage deres første undervisningstime, vil personalet fra skolens SFO tage sig af forældrene og informere om skolen og dens fritidsordninger. Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte skolens kontor på 86140900. Vi gør opmærksom på, at kontor og SFO er lukket i hele juli måned. Husk tilmelding til SFO i august. Med venlig hilsen øg rigtig god ferie. Skolens kontorpersonale og ledere.

7


RUDOLF STEINER SKOLENS ÅRSBERETNING MAJ 2011 -Susanne Iversen Aller først vil jeg gerne sige tak til kollegiet og ledelsen for deres utrættelige og inspirerende pædagogiske arbejde. Tak til jer forældre for at I har valgt skolen til jeres børn. Dernæst lige så stor tak til Birgit og Merete, Vagn Sørensen og Co for det år som næsten er gået. Tak til skoleforeningsbestyrelsen. Tak til bestyrelsen, og sidst, men ikke mindst, tak til de mennesker, der for 56 år siden grundlagde skolen. De er ikke levende længere på jorden, men uden dem – ingen skole på Strandvejen. Sidste år ved årsmødet sagde vi farvel til Henrik Bredholt, Ingse Iversen, Hanne Sall, Thomas Cook og Sofia Frovin. Valgt blev Poul Fasdal, Nanna Herluf, Dennis Zaccariasen, og Cresten Grene blev valgt som suppleant. Bestyrelsen har i dette arbejdsår bestået af Poul, Nanna, Dennis og Henrik, Lisbeth, Iben, Cresten og jeg. Vi har i det år, der er gået, prøvet – på den ene side at finde vore egne nye ben at stå på gennem de månedlige møder, og samtidig – på den anden side arbejdet henimod at udvide skolen. Denne beslutning om at udvide har været i samarbejde med ledelsen og kollegiet. Noget af det, som kendetegner skolen er årstidsforløbet – årstidsfesterne, hvor alle har mulighed for at samles – ja samles, hvor barnet, klasserne er i centrum. Netop børnene er skolens omdrejningspunkt! Alle, som står omkring og for børnene, har netop taget den beslutning at arbejde med Rudolf Steiners pædagogik og øve og leve os ind i Rudolf Steiners Antroposofi. Ligeså har I forældre truffet valg for jeres børn – bliv ved med det. I Rudolf Steiners pædagogik ligger den helhedstanke, at børnene går i en 12-årig enheds-skole. Den visdom ser vi i læreplanen – hvordan den nøje følger alderstrinnet – hvordan pensum spejles klasserne imellem, og når barnet som ungt menneske går ud af 12. klasse er det med blomsterkransen på hovedet. I 1. klasse fik barnet en buket. Fra hånd til ånd – fra vilje – gennem følelse – til tænkning.

8


Ligeledes er det ovre i specialklasserne: der arbejdes med samme pensum og pædagogik, og de ansatte har tilmed en helsepædagogisk uddannelse, så de med deres indsigt tilrettelægger undervisningen på allerbedste måde. Hos de helt små, ja så er der jo børnehaven, Solhjem med rigtig mange børn, og der kommer også en vuggestue på grunden. Deri lægger skoleforeningens bestyrelse et stort arbejde. Børnene dér kan se over hegnet og – ret som det er – er de på den anden side og er i børnehaveklassen, hvor det rytmiske forløb gennem året bærer dem igennem til 1. klasse. Skolens fritidsordning har en hel central plads hos børnene! Den ligger også lige midt i skolegården, lige der hvor børnene kommer fra undervisning. Der er der frirum og hjerterum og masser af aktivitet og samtidig plads til at lege og være stille Året, der er gået, har været præget af de mennesker, som er her, det daglige forløb og gode tanker fra skolens venner. Maj-fest og basar er to begivenheder, hvor I som forældre har været meget aktive – og tak for det. Bestyrelsen vil også gerne bakke op om et evt. forældreråd – initiativet må komme fra jer. Julespil og årstidsfesterne har kollegiet stået for – vel tilrettelagt og smukt - således at eleverne gennem bevægelse, sang, recitation og musik har givet publikum noget til hjertet og til eftertanke. Nu tilbage til skolens tanker om udvidelse: Som I jo er blevet gjort bekendt med, ønsker skolen ikke længere at spare sig ud af den økonomiske krise, men vi ønsker at optimere og give mere plads til det kulturarbejde, som skolen står inde for. Helt konkret starter der to nye 1. klasser med ca. 17 elever i hver klasse, sådan har det vist sig, og det giver mulighed for at optage flere elever i de klasser op gennem skoleforløbet, noget der i mange år ikke før har været muligt.

9


Overskolen har vi et ønske om, som I ved, at flytte til centrum. De unge mennesker kommer da til at være inde i Århus Centrum. Og forhåbentlig kan der skabes et kulturmiljø, som vil blive set og anerkendt!! Dertil er der nedsat en koordinationsgruppe, som prøver at have det overordnede overblik. Derfor har bestyrelsen og ledelsen også skabt forbindelse til de andre Steinerskoler i Øst- og Nordjylland, hvor et godt samarbejde er i gang om en fælles overskole. Dette giver mulighed for flere elever, bedre økonomi og frem for alt et socialt liv, som de unge mennesker har brug for og står i. Vi vil stadig være 1 Rudolf Steiner skole – både i kollegiet – bestyrelse og administrationen, fælles om skolens værdigrundlag og fælles om alle årstidsfester, fællesskab på kryds og tværs i hverdagen. Dertil kræves mod, tillid til fremtiden og knofedt. Og det har vi. I skolens regnskab, som Birgit vil fremlægge lige om lidt, vil I høre, hvor stærkt presset vi er fra nye lovgivninger. Alle friskoler står under dette pres, men vejen frem må være, at vi bliver anerkendt som det vi står for – en 12 årig Rudolf Steiner skole. På www.steinerskoler.dk kan I læse om hvilke fremskridt, der bliver gjort for at få anerkendt 11/12 klasse som tilskudsberettiget. Her på skolen deltager vi også i dette fremstød – yder økonomisk hjælp og deltager i møderne. Sammenslutningen for RSS i Danmark yder også deres. Ved at være bindeled skolerne i mellem – derunder Delegertkredsen. Nogle her fra og fra de andre skoler i Danmark samles til 3 møder om året. Styrker skolen sig også indadtil? Er vi på vej? Jeg tror det. 1. skridt er jo altid det enkelte menneske selv. Til bestyrelsen vil jeg gerne sige, at I ikke har ligget på den lade side. Med den indsigt og arbejdsglæde, I har hver for sig, har I min dybeste respekt. Én af dem er dig, Poul – hold da op, hvor du har sat liv i kludene. Og nu træder du ud af bestyrelsen, men dog ikke længere end til et dagligt arbejde på kontoret som forretningsfører – Birgit har ønsket at gå ned i arbejdstid, og dermed overtager du den økonomiske ansvarlighed i det daglige – derfor vil du også på bestyrelsesmøderne kunne deltage i det omfang, det er påkrævet. Tak til dig.

10


Derfor har vi søgt i forældrekredsen efter et nyt bestyrelsesmedlem. Inden skoleåret rinder ud, kan I komme til flere arrangementer – koncerter - majfest og sommerafslutning. Senere på programmet vil ledelsen på skolen v/ Jørn Bendixen m. flere fortælle om skolens hverdag og fremtid. Til afslutning på denne årsberetning vil jeg blot sige: Glædeligt forår og sommer, og velkommen tilbage efter sommerferien til et nyt, forhåbentligt, livgivende arbejdsår.

Bestyrelsens sammensætning efter Årsmødet 10. maj 2011 Susanne Iversen, Formand Dennis Zachariasen, Næstformand Nanna Herluf Iben Mosbæk Hofstede Lisbeth El Jørgensen Henrik Hansen Bjerre Sarah Smedegaard Neumann Cresten Grene, Suppleant Mette Lise Illemann Holm, Suppleant

11


12 ÅR I EN STEINERSKOLE – HVORFOR? -Ilse Kofod Hvorfor taler tidligere elever, tidligere forældre og lærerkollegiet om vigtigheden af at blive ved og holde ud til og med 12. klasse? Der er en aura om dette klassetrin, som er vanskelig helt at forklare. Ikke bare det 4. årige overskoleforløb peger den vej, faktisk sker det allerede fra begyndelsen af 1. klasse. Den tekniske udvikling er løbet stærkt, der er skabt teknik til næsten alt rutinearbejde, selv bankarbejdet udføres i høj grad via computer. Hvad der ikke automatiseres må være det skabende arbejde. Fremtiden har brug for mennesker, der er fleksible, kreative og som kan se nye sammenhænge. I steinerskolerne udvikles disse områder helt fra 1. klasse. Tænk på periodehæfter, en selvstændig kreativ proces, hvor ikke to periodehæfter er ens op gennem et helt skoleforløb. Hvad bliver man snydt for, hvis man vælger at forlade skolen efter 9. kl.? Studentereksamen giver flere fordele, er et argument, der ofte bliver brugt. Alene årsopgaven tilbageviser det postulat. Eleven vælger frit sit emne, det har konsekvenser, for bordet fanger, og den øvelse at skulle arbejde med et selvvalgt emne i et helt år giver hår på brystet. Planlægning, konsekvenser og at finde materialer lærer alt sammen eleverne at komme ud i det omgivende samfund og trække på ressourcer, som de ikke er vant til at hente information og viden fra. Alt sammen godt at have med sig ud i det virkelige liv. Den mundtlige fremlæggelse kræver mod, for eleverne stiller sig op over for en sal fuld af mennesker og må fremlægge et forløb, de lige har været igennem. Opgaver i årenes løb er en øvelse, der leder frem mod årsopgaven, og de forskelligartede sceneoptrædener giver en øvelse i at stå frem. Det er noget ganske særligt, en bevægende oplevelse at se fremlæggelserne, ligesom første klasses opførelse af deres eventyr, berører én dybt. Det er unge mennesker, der vover, der kommer med egne meninger i større forsamlinger, vi har brug for i dagens Danmark. Det er rigtigt, at mange må tage enkeltfag på HF, og det viser sig, at de fleste, fordi de har været igennem pensummet, opnår topkarakterer, og da er der frit valg på alle hylder. At følge studier eller anden uddannelse falder de fleste let, fordi erfaringen med årsopgaven sammen med det at have

12


lært at lære og det kreative, det sociale og det musiske står så centralt i afgående elevers liv. Man ved fra Goleman, hvordan ligelig vægtning af følelse og intellekt i daglig undervisning netop udvikler mennesket optimalt, så man både intelligensmæssigt, socialt og m.h.t. ens selvopfattelse fungerer bedre, end man ville have gjort med en mere intellektuel præget indlæringsproces. Musik, tegning, maling, trampe tabeller, skuespil, stenhugning, håndværk sammen med de boglige fag giver hele og dynamiske elever, der er vældig godt rustet til at træde ind i tilværelsen med fuld kraft. Så hvad betyder et ekstra år i den alder? Man kan tage en fuld HF efter 12. klasse, men aldrig en 12. klasse efter studentereksamen. ”Hvis man skal konkludere noget, så må det være, at der er fordele og ulemper ved alt, også en Rudolf Steiner-Skole; man må så vurdere, om fordelene opvejer ulemperne i ens personlige tilfælde. Den nuværende situation i 12. klasse er: Meget arbejde, mange timer på den organiske træstol med matematiske formler og litterære analyser, mange timer i blæst og regn med hammer og mejsel i hånden og stensplinter fygende om sig, men, det er en skole, hvor jeg som elev sidder med en fornemmelse af, at der er mening med tingene, en bagvedliggende årsag til de ting vi gør, der gør dem mere meningsfulde end som middel til at opnå det højest mulige tal stemplet på mine afleveringer, og en lærerstab der knokler i troen på denne – om man vil – højere mening med tingene, der gør dem mere værd for dem, end som et middel på vejen til næste måneds lønseddel.” (citatet er af Karin Dalsgaard, tidligere elev på Nordskolen).

13


Ida Lyhne Bendixen, 12.kl.elev Jeg er blevet spurgt, om jeg kunne have lyst til at skrive denne artikel, om mit 12. årige skole forløb på en Rudolf Steiner skole. Det er selvfølgelig en opgave, jeg med stor glæde og interesse har sagt ja til. Dog har jeg svært ved at skulle kategorisere og analysere min nu snart færdige skolegang. Det vil for mig altid være en tid, jeg ser tilbage på fuldt af mine bedste minder. Skolen er for mig ikke blot en skole, et ståsted der skal gøre mig klar, hvordan verden intellektuelt er skruet sammen, det har været en lang dannelsesrejse, gennem hvilken hele min personlighed, mit jeg, er opstået. Nu hvor rejsen er ved at være forbi, er det klart, at jeg er i besiddelse af et klarsyn omkring min skolegang, jeg ikke ville have været for blot et år siden. Da jeg for 12 år siden blev optaget i 1. klasse, var det helt og holdent et valg, der var truffet af mine forældre. Da jeg nåede til omtrent 9-10 klasse, anså jeg stadig min skolegang som noget uselvvalgt, og nu stod jeg i valget mellem at følge det hav af venner, der tog på gymnasium, eller at tage den anden mere ukendte vej, at blive på Steiner skolen sammen med de få, der havde holdt ved lige fra begyndelsen. Det var en svær beslutning, og en svær position at befinde sig i, da jeg alle steder modtog forskellige former for indtryk og meninger omkring, hvad jeg burde gøre, samt hvilket der var det ”rigtige”. Jeg valgte at svigte størstedelen af mine venners regler og normer, at blive på det sted, jeg følte, jeg måtte afslutte, nemlig på Rudolf Steiner skolen. Vi befinder os i dag, desværre i et land, der er så præget af rigtig og forkert, at nogle mennesker, der på baggrund af personlige behov, vælger den vej i livet de føler er rigtig for dem, og ganske umenneskeligt bliver stemplet som forkert. Heldigvis er vi stadig i besiddelse af det frie valg, der gør det muligt at overskride et samfunds idealer og ideologier. At jeg har valgt at gå planken ud til fulde, giver mig i sidste ende konsekvenser, jeg efterfølgende må bære på. Sådan vil mange nødvendigvis anskue mit valg. Trods jeg til nød er enig, er jeg dog stadig af en anden overbevisning. Jeg har som 19 årig, valgt min egen vej i livet. En vej, der ikke er banet og tegnet for mig på forhånd. Og da jeg i 10. klasse stod ved en skillevej, var det velvidende om, at dette valg enten ville blive knald eller fald. Jeg skal ikke være bleg for at sige, at jeg på daværende tidspunkt var overbevist om, at det valg, jeg havde truffet, var en kniv i hjertet.

14


Men i dag tør jeg stå ved mit valg, jeg er stolt af mit valg, og jeg kan ikke se anden udvej, end at dette for mig, har været det helt rigtige at gøre. Når jeg i dag ser tilbage på hele min barndom samt min ungdom, er det med et saligt smil. Det er, uden at prale, en rejse, jeg ønsker for alle at opleve. Jeg mener selv, at vores barndom er kilden til alt godt. Kun som barn er du i sandhed ren i hjerte og sind. Som voksne og lærde mennesker vælger vi selv hvilke indtryk af både gode og dårlige, vi ønsker vore børn skal vokse med. Derfor bør vi som samfund værne mere om vore børn end vi som sådan gør. At udsætte et barn for uoverskuelige intellektuelle opgaver er bandlyst. Barnets intellekt vokser i takt med, at barnet sanser og oplever. Man kan derfor ikke fremme en intellektuel udvikling, ved at skole barnet i langt højere grad samt tidligere i skoleforløbet. At være klogest har aldrig været løbebanen for mig i min barndom, først med tiden er min intelligens og intellekt blevet noget, der har interesseret mig og vakt min interesse, og i dag er jeg en af de eneste, jeg kender til i min omgangskreds, der er tilfreds med min skolegang, og næsten ønsker at bruge mere af min tid på min skole end hjemme. Jeg har fået lov at være barn, indtil barnet voksede fra mig, jeg er ikke draget af et samfund, der ønsker at barndommen skal minimeres. Leg er en nødvendighed. Vores fantasi sætter ingen grænser, og barnets fantasi gør os levende, herigennem er vi individualister, og som voksne bør vi ikke være dem, der røver barnet dets frihed. Det er den frihed, jeg nu er så afhængig af, jeg forstår nu, hvad hele min skolegang har bygget op for mig. Jeg er ikke blot et menneske bundet af min viden. Jeg tror, jeg har skabt en forståelse for, hvad det vil sige at lære, at tage og give. Jeg føler det svært at skulle sætte ord på så stærke følelser, som min skolegang har været for mig. Det har været et ståsted i nu 12 år, og jeg tror, jeg er klar til nu at give slip og komme videre. Det afsluttende 12. år har været altafgørende for mig. Den menneskelige udvikling, Steiner beskriver, er noget, jeg nu kan sætte mig ind i og for første gang føler, der er en sandhed i. Jeg er stadig blot et ungt sind, og ofte får vi unge let tendenser til at føle os som voksne fuldt udviklede individer. Men jeg tror oprigtigt, at jeg nu kan se og forstå, at min rejse for alvor først begynder nu, jeg har et fundament at bygge på, som jeg rent menneskeligt godt tør stå ved.

15


Jeg føler, at min skolegang på Steiner skolen har udviklet hele mit jeg, ikke at forstå at jeg er udrustet til at håndtere alverdens situationer, i stedet forstået på en sådan måde, at jeg føler mig stabil og ligevægtig i tænkningen, mine følelser, det kreative, samt det menneskelige. Det menneskelige som for mig, er det, der betyder mest. Ønsker jeg at vide mere rent intellektuelt er det hele printet på biblioteket, men medmenneskelighed er en vigtig kompetence, som i ungdommen i dag ofte tages forgivet. Jeg vil prøve at få rundet denne artikel af. Da jeg lod det første ord falde, var det endnu ubevidst om, hvad indholdet ville blive. Jeg har prøvet både for jer, og for mig selv, at klargøre nogle af de følelser, der farer rundt i mig, netop i disse dage, hvor nedællingen til sidste skoledag desværre går alt for stærkt. Jeg er nu i ønsket om efter sommerferien uden stop at kunne fortsætte den evige Op al den ting som Gud har gjort, men tiderne skifter, og jeg står nu ved en ny skillevej, der nu uden et valg siger farvel til noget gammelt og byder en ny verden velkommen. Jeg håber, at I efter at have læst mit lille indslag har kunnet følge med, og at I tør tage udfordringen op, til at lade jeres børn få denne oplevelse med en skolegang, som jeg har haft. Personligt kan og vil jeg selv vove at påstå, at det har været alt besværet, alle forklaringerne og alle spørgsmålene værd. Jeg vil gerne have lov at slutte af med at sige tak, et lille men meget ydmygt tak til hele skolen, mine lærere og ikke mindst min klasse, der kender mig, som ingen andre gør. Vi har været hinandens støtte igennem 12 år nu. Et sådan venskab er uden grænser og det bedste, jeg har haft.

16


Italiensturen 2011 - Jens Noe Det er en tilbagevendende begivenhed hvert skoleår, at 12. klasse i foråret drager sydpå. Afslutningen på deres æstetiske fag i overskolen ”fejres” med en kunstrejse, der bringer dem fra mosaikker i Ravenna, over Firenze og Assisi til Basels moderne kunstmuseer.

Der er flere grunde til, at denne tur er et privilegium at opleve som lærer. Udover det åbenlyst attraktive i at nyde mildere himmelstrøg og verdenskendt kunst, så er det på disse ture, man virkelig møder eleverne og vice versa. (Enkelte elever virker under tiden til at leve under den vildfarelse, at lærerne lever og bor på skolen - som en form for inventar. Det er jo heldigvis ikke tilfældet. Lønnen er også for beskeden). Men som sagt ligger det virkelige privilegium i samværet med eleverne. På sin vis kan turen for læreren føles som kronen på et samarbejde, alle parter har arbejdet på i 4 år - det er i al fald, sådan min oplevelse har været hver gang.

17


I år var udgangspunktet imidlertid anderledes, fordi klassen skulle rejse med søsterklassen fra Skanderborg. Uheldet ville, at en af de dygtige lærere fra Skanderborg blev sygemeldt. Det medførte nogle ændringer, som gjorde at samarbejdet mellem klasserne på turen ville blive mere omfattende end først antaget. For første gang var jeg ansvarlig for indkøb af alle interrailbilletter og reservering af pladser osv., hvilket viste sig at være en større omgang. Efterhånden fik jeg opbygget et venskabeligt forhold til DSB Rejser, hvilket skulle vise sig værdifuldt. På afrejsedagen havde jeg nemlig læst forkert. Afrejsetidspunktet var tidligere end antaget, og da jeg havde insisteret på at alle billetter skulle forblive i min varetægt, så ingen ville glemme dem el. lign, var katastrofen - i mit hoved - nærliggende. I vanvittig og ”kørekortskliptig” fart mod Århus informerede eleverne mig venligt og roligt fra toget om, at det var kørt. Jeg regnede så med at kunne nå toget i Skanderborg og vendte forhåbningsfuld bilens snude sydpå. Der gik ikke længe før Skanderborgs lærer på telefon informerede mig om, at toget var kørt forbi uden at standse, og om det kunne have sin rigtighed. Rystet over situationens afvigelse fra min forestillede virkelighed, kunne jeg nu konstatere, at ingen elever havde billetter, gruppen var splittet i to, hastigheden på toget var betydeligt højere end min Honda Jazz kunne gøre sig håb om, og endelig var det tvivlsomt om alle kunne nå forbindelsen i Hamborg, hvor vi skulle med nattog ned gennem Europa. Sjældent har undertegnede følt større pres. Men når nøden er størst… Skanderborgklassen var cool og ventede, Jørn Bendixen researchede togtider, konduktøren i toget mod Hamborg gav frit lejde til Århusklassen og i Vejle sørgede en skøn DSB-medarbejder for

18


gratis pladsbilletter og forbindelse til Hamborg for Skanderborgklassen og mig, om end det var med fire skift. Lettet kunne jeg næsten se elever og kollegaer i øjnene, da alle glade mødtes i Hamborg. Jeg mistænkte min karma-konto for at være tom, men det er en fantastisk følelse, når ting lykkes på trods. I litteraturen har man et begreb, der hedder ”in media res”. Det betyder at fortællingen starter inde i handlingen. Som regel er det et teknisk fortællegreb, der sikrer, at læsernes fantasi eller nysgerrighed er pirret, og at de ikke lægger bogen fra sig efter de første sider… Starten på årets italienstur vælger jeg at definere på samme vis. I al fald sikrede hændelsen samtalestof og spænding nok til de første dage, hvorefter de vigtige ting fængede an. Eleverne kom ikke undervejs med en eneste negativ kommentar. I stedet bekymrede de sig for, hvordan jeg mon havde det, mens hele miseren udspillede sig. Det er svært ikke at holde lidt af dem. Turen forløb ellers planmæssigt, og vi fik set det meste af, hvad vi gerne ville se. I dette skoleblad kan I undervejs se udvalgte tegninger fra de forskellige rejsemål. At man kan rejse med unge mennesker, som er oprigtigt interesserede i forehavendet, velopdragne, modne og oplevelsesparate - det er toppen af lærerjobbet. Jeg tror oprigtigt på, at denne ”dannelsesrejse” til Italien, og det kunst vi ser, rører ved noget fundamentalt i de deltagende elever, og at dette bliver siddende på en positiv måde resten af livet. Det er et faktum, at turen gør det ved mig - hver gang! Nærmere beskrivelser af turens kunstbesøg er for omfattende. De fortjener mere spalteplads og en anden forfatter. Nærværende er alene en ydmyg lærers umiddelbare oplevelse og påskønnelse af, hvad vi byder vores elever i 12 klasse, og hvad de byder os. Tak til klasserne i Skanderborg og Århus, Ilse og Camilla, samt alle andre implicerede parter i årets kunsttur.

19


12. Klasses ”Snedronningen” - Monika Marning (forældre) Efter aflevering af Årsopgaver, en vellykket tur i kunstens verden til Italien, Schweiz, Colmar og Frank Gehrys stolemuseum i Tyskland og en velfortjent påskeferie kastede 12. klasse sig ud i det sidste store projekt: et skuespil. De synes det skulle være: moderne, humoristisk, men også gerne med en dybere mening og med musik, sang og dans. Da det ikke var nemt at finde, skrev de det da bare selv med udgangspunkt i H. C. Andersens Snedronningen og med kærlig og dygtig hjælp af deres instruktør Ann Mai-Britt Fjord. De 4 intense arbejdsugers indhold ved vi intet om hjemme hos os, da kortene holdes tæt til kroppen. Så spændingen er stor, da vi skal se Snedronningen onsdag d 25. Maj. Det blev på alle måder en positiv oplevelse. Vi overværede et afvekslende, overraskende og fornøjeligt velsammenskruet stykke teater på en times tid. Kai og Gerda, et forelsket ungt par, er lige flyttet sammen, da Kai får en splint af troldspejlet i øjet og forandrer sig. Han går i vrede og kommer ikke tilbage. Han møder den iskolde snedronning, som han betages af. Gerda begiver sig ud i verden for at finde sin elskede Kai. Hun møder på sin vej en lang række mennesker. Bl. a. det syngende forsikringspar, en røverpige, rapperen Benny og hans homies, en dranker, nogle tv-séende sportsfans i en kolonihave, eventyrkrager og en ornitolog, der fører Gerda til en natklub, hvor Kai dog ikke er. Hun møder rockerne og røverpigen igen, som får Gerda med et cirkus, der rejser Nordpå. Her fører klovnen Gerda til Finnekonen, som fortæller Gerda, at Kai er hos snedronningen og ikke tåler flere ” kys” fra hende. Gerda finder Kai på et sygehus, hvor han har hallucinationer. Gerda omfavner Kai, så snedronningen og dæmonerne må vige. Fortælleren, som har kædet historien sammen, fortæller til sidst at Kai kommer sig og at spejlsplinten forsvandt i en gensynståre. Kai og Gerda kommer tilbage til lejligheden og alt er som de forlod det – men dog ikke helt – for de har begge forandret sig. Et nutidigt, meget energisk sprudlende stykke, med sang, dans og musik. I fik det, I ønskede og vi fik en dejlig oplevelse. Tusind tak for det 12.kl. og Ann Mai-Britt.

20


SOMMERKANON

Sommer kom igen til Landet hør den glade gøg Blomster dufter grøn står skovens nyudsprungne bøg Syng Kuk-Kuk Over enge tumler kalve lam og gedebuk Lys som latter klinger atter gøgens muntre kuk Syng kuk – kuk Ak hvor dejlig er din sang Syng for os endnu engang.

21


Specialklassernes tur til Berlin -Annett Schlobohm I sommeren 2010 havde jeg den mulighed at rejse med min yngste datter på 11 år til Berlin. Det blev en meget positiv oplevelse, som gjorde, at jeg tænkte, at hvis hun som barn kunne få så meget ud af en sådan byferie, så kunne det også være muligt for vores elever i Specialklasserne. Som sagt, så gjort. Efter nogle overvejelser blev vi enige om, at det skulle være 10 klasses afslutningsrejse, og fordi det var nærliggende, at jeg som sprogkyndig skulle med på turen, blev det oplagt, at også min egen 7. klasse skulle med på turen. Vi forberedte rejsen grundigt. Eleverne fik undervisning i tysk sprog, sang og historie. Vi kom ikke til bunds i alle de grusomheder, som skete under nazismen, men forskellen mellem Vest- og Østtyskland, tror vi, eleverne forstod. Vi havde en meget høflig gruppe unge mennesker med os, som hilste og altid sagde: ”Danke” og ”Guten Tag”! Lige pludselig var dagen kommet, og vi var i Berlin!

22


Det var en oplevelse i sig selv at komme op og ned af trapperne – ind og ud af S-toget – skifte til U-Bahn – køre op og ned med elevatoren (og det hele i starten med bagage!) Det myldrede med folk alle vegne og vi lavede en plan ganske kort tid efter ankomsten. En lærer først og en lærer sidst og ”hvis gruppen bliver delt, så mødes vi igen ….”, - det skete heldigvis aldrig. Men vi kunne af og til høre en stemme, som sagde: ”EINSTEIGEN BITTE – BEEILUNG BITTE!” Vi havde et vidunderligt sted, hvor vi overnattede: Ufa Fabrik i Berlin Tempelhof. Sikke en oase midt i det myldrende Berlin! Det kan anbefales. For resten et tip fra Yossi. Ufa Fabrik er en gammel filmfabrik, som blev fredeligt besat for 30 år siden. Politifolk blev inviteret til kaffe og inddraget i diskussionen om nødvendigheden af aktionen. I dag står området som et af de førende selvforsynende økosamfund med mange besøgende fra hele verden. Her findes en sal med internationale forestillinger. Her er workshops til voksne og børn, her findes café og en børnefarm med hesteridning. Her findes børnepasning og lektiehjælp, en friskole, en ambulant familierådgivning, en økologisk bager og ”Das Wohnhaus” (bostedet) med 10 værelser og et hyggeligt fælles køkken. Vi skulle også efter vores ankomst besøge økobageren og købe os noget kage. Hvor var det svært for Sara og Elna at vælge mellem de mange lækre kager! En af de helt store oplevelser var nok operaen ”Eisenhans” (Jernhans). En blanding mellem traditionelt og moderne eksperimenterende musik og teaterforestilling med morsomme og sjove elementer. En byferie er mange oplevelser, er mange indtryk uafbrudt. Vi mødte musikere alle vegne – i tunnelen til U-Bahn, i parken, i S-toget. Minderne om lærerne sammen med Jonatan, der studerede køreplanen ved U-Bahn og S-toget…. ”Hvor skal vi skifte?” ”Stadtmitte til U6… nej, til U2!” Og om

23


vores spontane tur med sporvogn gennem midtbyen. ”Hvor ender turen?” Heldigvis er næste stop en station fra en U-Bahn! ”Det er U2!” siger Jonatan, så ved vi, hvordan vi kommer hjem! Med til vores tur hører sejlturen og besøget af Domkirken, Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Unter den Linden og ikke mindst Berlin-muren, som vi vandrede langs den første aften fra starten til enden. Vi skulle besøge nogle butikker for at købe isbjørnen Knut. Men Knut fandtes ikke mere på hylderne – han er død og bliver ikke mere solgt! Det blev til andre minder fra Berlin. Til turen hører ikke mindst vores besøg på forskellige restauranter, hvor vi fik falafel eller 2 meter store pizzaer eller en mere traditionel ret med kyllingebryst og salat. Den sidste aften besøgte vi et bofællesskab ”Stadtgemeinschaft”, som dannede sig for 20 år siden af et behov fra ”Parzival-Schule”, en helsepædagogisk Rudolf Steiner-skole i Berlin. Der blev bygget i alt seks store huse til bofællesskabet på en stor grund med mange store træer, som ligger i Berlin ”Krumme Lanke” Et roligt bykvarter på vej til Wannensee. I den ene af de seks bofællesskaber arbejder min veninde Maria. Hans og en anden beboer som hedder Sara, hentede os fra togstationen sammen med Maria. Vi blev inviteret til aftensmaden og jeg tror at Daniel, også en beboer, gjorde stort indtryk på os, da han forsøgte at kommunikere uden sprog. Mens Oliver fortalte os om sit arbejde på et teaterværksted og at han har tabt sig et kilo i dag! I går havde han tabt sig hele tre kilo! Besøget gjorde et stort indtryk. Vi skulle hjem og hygge os med chokolade, mens Jonatan, Elna og Steen ville se DDR -Museum. Det nåede vi ikke dagen før.

24


Men desværre lukkede museet allerede kl. 20.00 og ikke 21.00, som jeg havde troet. Men så fik de set Verdensuret. Med til turen hører også vores dejlige morgenmåltider, som ”drengene” købte hver morgen til os. Og der hører også sangene, som vi sang efter morgenmaden og i bofællesskabet. Det var en dejlig tur – AUFWIEDERSEHEN!

25


Hvordan var det hos tyskerne? Turen startede med, at vi var i Østrig. De sidste 3 dage af vores rejse var vi på besøg hver i sær hos vores tyske penneven på Steinerskolen i Kaltenkirchen. Mandag var vi med dem i skole til hovedfag, og derefter var vi på Stockmar- fabrikken ved siden af skolen. Vi spiste frokost i skolens kantine. Efter det tog vi hver i sær hjem til tyskerne og derefter bowlede vi eller tog i svømmehallen. Tirsdag tog vi til Hamburg og tog på en havnerundfart. Det tog en time. Bagefter tog vi med vores tyske penneven ud for se Hamburg. Vi spiste en is og shoppede. Derefter tog nogle af os hjem til Finn og så film. Og onsdag mødtes vi tidligt om morgenen på skolen og tog så toget hjem til Århus. Kirse og Emilie C. fra 8. kl.

26


Louise Maria Dollerup Jeg er 28 år gammel. Jeg er opvokset på en biodynamisk gård i Nordsjælland. Jeg har gået 12 år på Vidar skolen i Gentofte. Så jeg kender Steiner pædagogikken godt og har ”mærket” den på egen krop. Jeg har været enormt glad for at gå på Steiner skole og jeg glæder mig til at blive 1. klasse lærer på Århus skolen. Jeg studerer nu på Den frie Lærerskole i Ollerup. Jeg bliver færdig her den 22. juni. Den frie Lærerskole i Ollerup, ligger på Sydfyn ikke så langt fra Svendborg. Her har jeg studeret de sidste 5 år. Det har jeg været rigtig glad for. Mine linjefag på Den frie Lærerskole er Musik, Drama, Engelsk og Religion. Jeg har igennem de 5 år jeg har studeret her også været igennem en masse spændende fag kurser. Jeg havde overvejet at tage Steiner læreruddannelsen i Oslo eller England, men jeg synes det var lang tid at være væk. Derfor fandt jeg Den frie Lærerskole som en gylden mellemvej mellem det almindelige Læreseminar og Steiner læreuddannelsen. Jeg var glad for at være på højskole og hele friskolebevægelsen synes jeg var interessant. Jeg har dog hele tiden tænkt at jeg rigtig gerne ville tilbage og arbejde på en Steiner skole. Lidt om hvad jeg får min fritid til at gå med. Jeg har jo som en del af det at gå på Steiner skole både spillet blok fløjte og tenor fløjte og har dem stadig. Da jeg kom i 5. klasse valgte jeg celloen til orkester og efter jeg stoppede i 12. klasse har jeg spillet på musik skole, jeg var med i et kammerorkester og meldte mig også ind i et ungdoms orkester som jeg spillede i indtil jeg tog ud at rejse. Her på Den frie lærerskole har jeg været med i skolens kor. Jeg er generelt rigtig glad for musik og har nydt rigtig godt af det skønne musik liv der er hernede i Ollerup og Svendborg. Jeg har været rigtig glad for at være spejder som jeg har været i 12 år. Der var jeg på mange skønne ture i naturen og var tropsleder, mini og junior leder. Det stoppede jeg dog med da jeg tog til New Zealand i 2005. Jeg har været med til at starte en studie kreds her på Den frie Lærerskole som hedder Verdensborger. I den havde vi økologisk vegetarisk fællesspisning og efter det diskuterede vi bæredygtighed både lokalt og globalt.

27


Jane Markussen Jeg er 30 år gammel og læreruddannet fra Jelling seminarium i 2010. Inden jeg tog læreruddannelsen, gik jeg på Odense håndarbejdsseminarium og arbejdede efterfølgende som skrædder i et lille brudeskrædderi i Fredericia. Jeg har under min uddannelse arbejdet som vikar i folkeskolen i Fredericia. Da jeg blev færdiguddannet, fik jeg arbejde på Elise Smith skole i Århus, først som vikar og senere som støttelærer i 2. og 3. klasse. Jeg har i lang tid vidst at mit dannelses- og menneskesyn ikke passer til folkeskolen, så da stillingen som Rudolf Steiner lærer blev opslået, slog jeg til. Jeg har siden 1. maj haft mulighed for at være i praktik på skolen og stifte bekendtskab med arbejdet på flere forskellige klassetrin. Dette har udelukkende været en positiv oplevelse, og jeg glæder mig meget til at starte som klasselærer i 1. klasse til august.

Tanja Smedes Enevoldsen Som barn i 3. klasse blev jeg meget optaget af Jabal og Jubal og Tubal-Kain! Jeg syntes, at disse tre var de mest interessante personer i verdenshistorien. (1.Mos.4,19-22). Tænk, at være stamfader til alle dem, der holder kvæg som Jabal, eller at være stamfar til alle dem, der spiller på fløjte og citar, som Jubal. Men særligt var jeg optaget af Tubal-Kain, ham der blev stamfar til smedene, alle dem der arbejder med kobber og jern. Jeg gik på Rudolf Steinerskolen i Lindved udenfor Odense, og min lærer Karin Bach formåede på en særlig måde at åbne mine øjne for dette særlige at kunne få det kolde jern til at forme sig til redskaber for menneskeheden. Mange år senere stod jeg bøjet over en klump ler og søgte at finde den skulpturelle form ved at iagttage et lille frø. Jeg gik på Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde og havde valgt skulptur som bifag! Men jeg kunne ikke holdes fangen. For i bygningerne bag os lød fra værkstedet den klingrende lyd af arbejdsomme folk, der svang hammeren, mens de på ambolten forarbejdede det varme, glødende jern. Så jeg sprang over til forstanderen og bad om at bytte fag, for mit højeste ønske var at komme til at smede! Og jeg fik lov! Og foran essen, sort i hovedet og med sveden trillende ned over hovedet som hvide striber på en Zebra, med hammeren i hånden og min kyndige lærer i baghånden, der havde jeg fundet hjem! Endelig var jeg selv en del af dem, der smeder

28


med kobber og jern, dem der har Tubal-Kain som stamfar! Jeg hedder Tanja Schmedes Enevoldsen, er 43 år, gift med Poul Gerhardt og sammen har vi Nadja på 23 år, Lukas på 18 år og Maria på 15 år. Vi bor i Hinnerup, hvor jeg i 8 år har arbejdet som Friskolelærer. Som nævnt er jeg uddannet i Kerteminde som faglærer i træ, med bifag i metal og textildesign. Derudover er jeg uddannet i billedkunst fra Skolen for Kunst og Design i Århus samt fra Kunstakademiet i Vestergade. Det er en glæde endnu engang at vende ”hjem” til essen her på Rudolf Steiner-skolen på Strandvejen, og få muligheden for at række glæden ved og erfaringen med håndværk videre til de videbegærlige og læringsvillige børn og unge, som jeg møder, når jeg træder ind i den flotte smedje eller det lyse og rummelige træværksted. Jeg ser frem til at bygge videre på de stærke håndværkstraditioner, som vort land så længe har vraget, men som generationer har holdt i live og udviklet og forfinet siden Tubal-Kains tid!

29


Sarah Neumann Nyt bestyrelsesmedlem Mit navn er Sarah Neumann. Jeg er gift med Tue og sammen har vi to børn, Oskar der går i 2. klasse og Asta der går i Børnehaveklassen. Vi bor i Malling i et dejligt gammelt hus vi nusser om ude som inde. Jeg er gammel elev fra skolen, hvor jeg gik til 11. klasse. Efterfølgende arbejdede jeg en del i restaurationsbranchen. Senere her jeg taget en HF på VUC. Til hverdag arbejder jeg i Ren Kost, en travl butik, hvor der skal jongleres med kunder, kolleger og kolonialvarer. Jeg er et meget socialt menneske, der elsker at have folk omkring mig. Så min fritid bruger jeg primært på vores børn, hjem, familie og venner! Jeg håber, at jeg via arbejdet med bestyrelsen, kan have en finger med i spillet om, at sikre skolens fremtid.

Mette Lise Illemann Holm Nyt bestyrelsesmedlem: Jeg er mor til Niels i 4. Klasse og Anna i børnehaveklassen. Jeg er uddannet cand. mag. i æstetik og kultur og meritlærer. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med formidling og hvordan børn lærer på forskellige måder med deres forskellige forudsætninger, med fokus på læringsprocesser og læringsrum. Jeg vil gerne bidrage til, at styrke skolen udadtil ved bl.a. at sætte spot på steinerpædagogikkens styrker i forhold til læring og det hele menneske. Jeg lægger vægt på at børn og voksne trives og styrkes i skole og SFO.

30


2 skole-violiner sælges

3/4 Gewa violin med kasse, bue og skulderstøtte – lidt brugt – 2.000 kr. 1/1 Gewa violin med kasse, bue og skulderstøtte – som ny – 2.200 kr. Kontakt: Søren Christensen Rudolf Steiner Skolen sc.silkeborg@mail.dk Tlf. 86803848

Børnehaveklassen mangler garn! Hvis der er nogen, der ligger inde med rester af uldgarn, modtager Børnehaveklassen det meget gerne. Det kan afleveres i Børnehaveklassen. På forhånd tusind tak. Anita og Dorte

Nr 100 trænger til at blive sat i stand! Er der forældre der har lyst og tid til at hjælpe Vagn Sørensen med at male i nr. 100, selvfølgelig er der det! Vi begynder i uge 26. Lad mig få et opkald så jeg kan forberede lidt! Med venlig hilsen Vagn Sørensen 26230336

31


Juni Dato

kl.

24

Begivenhed Sommerferie start

Juli Dato

kl.

Begivenhed

kl.

Begivenhed Sommerferie slut

August g Dato

15

September p Dato

kl.

1 12 13 20 21

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Begivenhed Forældremøde 8 klasse Forældremøde 5 klasse Forældremøde 4 klasse Forældremøde 2 klasse Forældremøde 7 klasse

Oktober Dato

kl.

4 11

19.00 19.00

Begivenhed Forældremøde 6 klasse Forældremøde 3 klasse der følger senere en dato for et musikforældremøde lige efter sommerferien

Forældremøde for Børnehaveklassen meddeles senere Forældremøde for 1. J. klasse meddeles senere Forældremøde for 1. L. klasse meddeles senere Overskolens forældremøder vil blive meddelt senere

32


FERIEPLAN 2011/12 Ferie, fridage og skolepligtige lørdage/søndag. Ferieåbent i SFO / Klub 2011

Skoleferie*

Sommerferie

25/06 - 14/08

Pædagogisk dag SFO

Åbent i SFO / Klubben** Dage

Kl.

01/08-12/08

7.30 - 16.30

02/09

Lukker kl. 12.00 7.30 – 16.30

Efterårsferie

15/10 – 23/10

17/10 – 21/10

Fridag

28/11 - 28/11

Lukket

Juleferie

22/12 – 04/01

02/01 – 04/01

7.30 – 16.30

2012 Vinterferie

12/02 - 19/02

13/02 - 17/02

7.30 - 16.30

Påskeferie

01/04 - 09/04

02/04 - 04/04

7.30 - 16.30

St. Bededag

04/05 - 06/05

Lukket

Kristi Himmelfart

17/05 - 20/05

Lukket

Pinseferie

26/05 – 28/05

Lukket

Grundlovsferie

05/06 - 05/06

Lukket

Sommerferie 30/06 - 19/08 30/07-17/08 7.30 - 16.30 * Forældrene opfordres til at lægge deres ferie i overensstemmelse med ferieplanen. ** Da SFO / Klubben skal have mulighed for at lave aktiviteter ud af huset i ferieperioderne, skal børnene minimum være i SFO/Klubben i tidsrummet kl. 9 - 14.

SKOLEPLIGTIGE LØRDAGE 2011

Michaelsfest Lørdag den 01. oktober Basar Lørdag den 26. november Søndag den 27. november

2012

Hellig tre Konger spil Torsdag den 05. januar Fastelavnsfest Lørdag den 11. februar Påskefest Lørdag den 31. marts Majfest Lørdag den 12. maj

Med venlig hilsen Lærerkollegiet og Bestyrelsen

33


34


35


Velkommen til Skjoldhøjs Grøntsagssalg Hver onsdag kl. 13.30 til 16.30 ved plankeværket mellem SFO og Specialklasserne. Vi sælger grøntsager af egen avl af biodynamisk kvalitet, suppleret med indkøbte grøntsager og frugt af biodynamisk og økologisk kvalitet. * Hvis man har travlt, er det også muligt at maile en bestilling på forhånd (inden mandag kl.12.00), og afhente en færdigpakket pose ved boden onsdag eftermiddag. Er du interesseret i at blive underrettet ugentligt om vareudbud og priser, så send os en mail til: morgenfrue2006@yahoo.dk. Man er også velkommen til at besøge gården, hvor vi har grøntsagssalg hver torsdag eftermiddag kl. 14.00 til 18.00. Hvis ingen af disse ordninger passer, kan man ringe til os, og vi kan prøve at finde en individuel løsning. Grøntsagssalget på skolen og gården finder ikke sted i skoleferierne. Med venlig hilsen Skjoldhøj Landbrugsfællesskab Skjoldhøjvej 24 8471 Sabro Kirsten Larsen, Simon Wiesner, Louise Lemche * Hvad vi vil med vores initiativ og med slaget på skolen, kan man læse lidt om i skolebladet fra Skt. Hans 2009, Nr.76 Vol.19 36


&ŽƌŚĂŶĚůĞƐŝŚĞůƐĞŬŽƐƚďƵƟŬŬĞƌ

ĂŶŵĂƌŬƐ ƐƚƆƌƐƚĞ ƵĚǀĂůŐĂĨ ŝŽĚLJŶĂŵŝƐŬĞ ŬŽůŽŶŝĂůǀĂƌĞƌ

ELJŚĞĚƐďƌĞǀ ůŝǀŽƉĚĂƚĞƌĞƚŵĞĚ ŶLJĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌŽŐŶLJĞ ŽƉƐŬƌŝŌĞƌ dŝůŵĞůĚĚŝŐƉĊ

ŚĞůŝŽƐ͘ĚŬ 37


Det handler om mere end penge Ă˜kologi ¡ Etik ¡ Klima ¡ Kultur ¡ Sociale initiativer

www.merkur.dk Netbank ¡ Opsparing ¡ Lønkonto ¡ Kassekredit ¡ Betalingsservice ¡ Pension ¡ Rüdgivning ¡ Investering ¡ Boliglün ¡ Billün ¡ Realkredit ¡ Børneopsparing

! "( " #   !"" "# "  + ! !* $" "!!# # " " $ !"!*# !$ )  "!"* #   $ !"!#  # & !) & #!) $ *!! # !! "!  "$ !. !" "!! #"" # !  #! ) #*  

! ! ! "#  &" !  (  ! 

  #(#(# $#   "! " ") !" -,,$ ) !  "  " !$$  ""* $ !!  "! " ! "  $* !! # "! "! *    $ "! *# !  '% %%%*% *

38

###' '


39


 

 ÑÕ G  î  íÍ G   Ë G î    ÐØÒØÍ         Ì  G Í

  

  

Ì G ÊÐÓÎ.9Ì

40


TØMRERMESTER HENNING BAADSMAND Har De opgaver indenfor: TØMRERARBEJDE, SNEDKERARBEJDE, MURERARBEJDE -så ring for uforbindende snak om opgaven. Hjælp selv til Det bliver både sjovere og billigere. Tømrermester HENNING BAADSMAND Tlf 8652 0344 Skanderborg EKSTRA BILLIGT TILBUD PÅ ISOLERING MED ISOFIBER

Vidunder Knolden

Tranbjergs spændende blomsterbutik, hvor kvalitet og personlig betjening er i højsædet.

Her finder du altid årstidens blomster, - blomster til enhver lejlighed og spændende gaveartikler. Vi leverer til både glædelige og sørgelige begivenheder.

Bestil på tlf. 8629 0411 interflora 41


SUCCES FOR DANSKUDVIKLET RUDOLF STEINER SEMINARIUM I SYDAMERIKA ‘Solens Børn’ er en lille ngo, der støtter fattige indianerbørn og unge i Cusco, Peru.

Vi oprettede i 2010 'Centro de Educacion Creativa’ i Cusco, Peru. Seminariet er en 3-årig modulopdelt efteruddannelse af peruanske lærere, der ønsker inspiration til deres daglige arbejde. Steiners tilgang til pædagogikken vækker stor begejstring blandt deltagerne. Uddannelsen certificeres nationalt af de lokale myndigheder i Cusco og internationalt af Pædagogisk Sektion ved Goetheanum, Schweiz. Der var 27 deltagere fra start i august sidste år. Allerede inden månedens udgang var vi oppe på 40. Deltagerne følger undervisningen dels i ferier, dels ved siden af deres normale arbejde. Undervisningen er baseret på deres aktive deltagelse. Ved evaluering efter de 2 første moduler har rigtig mange givet udtryk, at det at føle sig hørt, set, værdsat som menneske og for sit individuelle bidrag, er det de elsker allermest ved steinerpædagogikken. De oplever undervisningen som ny og innovativ og er ret vilde med den kunstneriske tilgang til læring. Noget som ikke er almindeligt i Peru. Alt dette vil de gerne praktisere og give videre til deres egne elever. Der betales en kursusafgift for at gå på seminariet, men de lave lønninger i Peru gør, at den ikke kan sættes højt nok til at dække alle udgifter til driften af seminariet. Vi er derfor på udkig efter måder at skaffe yderligere midler til finansiering. I den forbindelse har vi udviklet forskellige produkter, hvor du og/eller din institution får mulighed for at få afgørende betydning for udviklingen og udbredelsen af Steiner pædagogikken i Sydamerika: • • •

Bliv sponsor for en deltager ved at indbetale 100 kr/mdl til konto 84011148735 i Merkur. Gå ind på www.lillebedste.dk og køb en sød steinerdukke fra Q’ewarprojektet i Peru - alt overskud går til driften af seminariet Tegn abonnement på levering af biodynamiske grøntsager fra Kongelys. For alle ordrer over 220 kr sender Kongelys 10% til Solens Børn. Henvendelse: kunde@kongelys.com Køb eurytmisko fra Daniels værksted i Lima. Skoene er af blødt gedeskind og nærmest ikke til at slide op. Af hensyn til transportomkostninger sælger vi dem ikke enkeltvis, men i kasser med 100 par. Henvendelse: sigurdfabrin@gmail.com Det vil hjælpe os rigtig meget, hvis du vil sende dette brev og den lille plakat ud til forældrene på din institution og til venner og bekendte, som måtte have interesse i at støtte os. Måske føler du dig kaldet til at rejse over og undervise på 'Centro de Educación Creativa'?

Når du støtter Solens Børn vinder alle. Du får glæden ved at give og får selv: en sød dukke, sunde biodynamiske grøntsager og nye eurytmisko i en uovertruffen kvalitet. Vi får penge til at drive seminariet, så børnene i Peru på sigt får en bedre uddannelse - takket være dig. Vi kalder det win-win-win.

42


Telefonliste Sommer 2011 Lærerværelset Tilsynsførernde Børnehaveklassen børnehaveklassen bhv. kl. fritidsordning børnehaveklassen børnehaveklassen pædagogmedhjælper

AP NN DFJ SLP BF

Anita Pedersen Nina Novakova Dorthe Flint Jensen Susie Lykke Pedersen Burkhard Forstreuter 30 12 06 16 info@burkhardforstreuter.com

Klasselærere 1. klasse støttelærer i 1. kl. 2. klasse støttepædagog i 2. kl. 3. klasse støttelærer i 3. kl. 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse

SHN AHM HM JHH LH ADM ME IBJ HPM SC PK

Saskia Haas Ehmsen 51 90 21 91 Astrid Holmen Müller 28 10 67 83 Hanne Mahler 50 50 25 78 Jeanette Hedegaard Hansen 22 74 31 47 Lene Haas 61 68 64 47 Amalie Daval-Markussen 28 29 96 16 Mads Engelbrecht 86 14 00 62 Inge Bro-Jørgensen 86 27 18 43 Hans Peter Mortensen 86 13 37 35 Søren Christensen 86 80 38 48 Peder Kleis 86 53 15 40

saskiadk@yahoo.dk akselsmor@gmail.com ha.mahler@gmail.com sansemotorik@hotmail.com l.haas@mail.dk

Klasseledere 9. klasse 10. klasse 11. klasse 12. klasse

IG JN IK LSN

Ivone Grene,21600097 Jens Noe Ilse Kofod Liselotte S. Norup

ivonegrene@gmail.com jnoe74@gmail.com ilsekofod@hotmail.com lottenorup@hotmail.com

Faglærere tysk kor/tysk håndarbejde håndarbejde/støttelærer gymnastik/tværfløjte spansk kemi/fysik eurytmi plakattegn./arkitektur SH

KB Kirstin Belza 86 68 64 27 JB Jørn Bendixen 75 75 24 59 AHM Astrid Holmen Müller 28 10 67 83 TSE Tanja S. Enevoldsen 86 91 03 93 GE Gyrd Ernstsen, 22521606 86 17 17 24 CK Carina Korsbech 30 22 99 65 JaBa Jack Baadsmand 86 52 24 11 EM Eva Michaelsen, 8657780027 14 21 65 Steffen Honoré 20 12 99 30

kbelza@gmx.net joernbendixen@sydskolen.dk akselsmor@gmail.com tanjase@gmail.com gyrd@sport.dk carina-korsbech@hotmail.com jackbaadsmand@sydskolen.dk eva@movimento.dk steffenhonore@sydskolen.dk

AB JA JE HT KØ LST CB SB TMP

Anders Barfoed Jon Anderskou Jan Edlund Holger Thorborg Keike Maria Ørrild Louise Svane Thomsen Carsten Balvig Søren Bagger Tim McVeigh-Pedersen

anders-barfoed@mail.dk janderskou@gmail.com edlund.jan@gmail.com ht@bnaamail.dk Keikemaria@hotmail.com

FP

Francisco Matada Pereira 50 57 72 22

UU vejleder

SH

Steffen Honoré

20 12 99 30 steffenhonore@sydskolen.dk

Specialcenteret heileurytmi specialuv lærer/koordinator spec.uv. lærer

EN LS LBS

Emilie Nordgreen Linda Starup Lene B. Sørensen

86 27 86 54 mille@sydskolen.dk 26 21 39 04 linda@sydskolen.dk 86 24 18 42

Musiklærere orkester orkester, cello bratsch cello violin violin pianist klarinet guitar com tromme

86 14 44 00 Britta Toft

43

BRITO@vejle.dk 22 61 40 46 23 20 04 29 anitafuglsang@gmail.com 61 69 27 53 24 85 97 40 dortheflintjensen@post.tele.dk

86 21 13 82 25 52 52 07 86 55 83 47 28 60 25 11

86 27 49 81 31 19 55 91 86 10 82 56 87 45 08 46 22 95 59 96 30 26 50 09 86 27 28 88 86 96 77 77 53 63 82 40

madsengelbrecht@mail.dk hpm@post.tele.dk sc.silkeborg@mail.tele.dk pederkleis@sydskolen.dk

carstenbalvig@paradis.dk bagger@fiberpost.dk tim.mcveighpedersen@gmail.


Pæd.Psyk.-Rådgivning Læge, antroposofisk Sundhedsplejen

EM-H IR

Elisabeth M Hansen Ingerlise Rasmussen

89 40 37 77 86 15 96 80 89 40 39 14 inli@aarhus.dk

Fritidsordningen leder af fritidsordningen pædagog pædagogmedhjælper pædagogmedhjælper støttepædagog pædagog pædagog

MBB HL SR TV MK MA JH

61 22 39 76 Marie Bilberg 86 93 00 80 Hanne Loft 40 43 76 63 Sune Randers 61 66 96 38 Tina Vestergaard 24 82 23 27 Michael Kock 86 21 09 90 Mette Arnesen 26 20 50 69 Jeanette Hedegaard Hansen22 74 31 47

SN VS MP

Søren Nielsen Vagn Sørensen Mikael Pedersen

86 14 10 12 26 23 03 36 vagn.e.sorensen@gmail.com 86 10 34 37

BL MH PF

Birgit Levorsen Merete Holm Poul Fasdal

40 35 71 04 bl@sydskolen.dk 50 54 33 27 mh@sydskolen.dk 30 53 40 80 poul@mindhunter.dk

SI PB LS

Susanne Ilone Iversen 50 93 19 76 si@sydskolen.dk Peter Bilberg 29 84 86 78 sydskolenskoleblad@gmail.com Linda Starup 26 21 39 04 linda@sydskolen.dk

mariebilberg@sydskolen.dk suneranders@hotmail.com mileak@sport.dk mettearnesen@hotmail.com sansemotorik@hotmail.com

Pedeller

Administrationen kontor@sydskolen.dk

Skoleblad & www redaktion redaktion redaktion Nanna Herluf Specialklasserne heileurytmi musiklærer talepædagog gruppeleder/ 3.kl h†ndarbejde lærer 6.kl sløjd, idræt & pedel støttelærer pædagog 8. klasse pædagog 10. kl.

Bestyrelsen formand næstformand

suppleant Skoleforeningen næstformand formand kasserer

TB

Thomas Bjarløv SB Steen Bülow ILC Ingelis Clausen KBC Kirsten Clausen RH Ruth Høier VW Vivian Wallen KML Kirsten M. Lauritzen IT Ilan Tzur JH John Arold Halford SEJ Sidsel Engel Jensen AS Annett Schlobohm YK Yossi Karutchi BT Birgitte Thorndal

86 14 01 30 86 27 03 40 41 56 90 79 22 33 55 95 60 65 93 28 86 51 15 15 87 41 05 77 86 40 59 01 22 25 43 22 86 18 29 94 30 22 24 96 62 69 22 24 86 15 92 15 21 23 54 17

specialklasserne@sydskolen.dk steenbulow@ofir.dk kbc@fiberflex.dk vivwallen@hotmail.com tzurilan@yahoo.com halford.john@gmail.com s.engel@ofir.dk

birgitte_thorndal@hotmail.com

SI DZ IH NH HHB LEJ MLI SN CG

Susanne Ilone Iversen 50 93 19 76 Dennis Zachariasen 28 56 60 15 Iben Mosbæk Hofstede 22 33 22 75 Nanna Herluf 61 26 21 51 Henrik Hansen Bjerre 50 93 30 29 Lisbeth El Jørgensen 22 30 05 14 Mette Lise Illemann 24 46 15 95 Sarah Smedegaard Neumann 61 30 69 42 Cresten Grene 40 43 39 73

si@sydskolen.dk dnz@mail.dk ibenmosbaek@yahoo.dk nannasmail@yahoo.dk hhb@arkitema.dk lisbethel@yahoo.dk illemannholm@tdcadsl.dk sarahtue@hotmail.dk ic@grenes.dk

JOKH ME BL MH

Jens Otto K Hansen Mads Engelbrecht Birgit Levorsen Merete Holm

kjaerhansen@tdcadsl.dk madsengelbrecht@mail.dk bl@sydskolen.dk mh@sydskolen.dk

44

86 26 16 00 86 14 00 62 40 35 71 04 50 54 33 27


Børnehaven Solhjem Klokkeblomst Smørblomst Solsikken Morgenfruen pædagogisk leder administration Solhjems husfe

86 14 09 95 23 40 74 73 26 19 82 95 26 19 84 95 61 22 26 96 TM PF

pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagogmedhjælper pædagogmedhjælper pædagogmedhjælper pædagogmedhjælper

Tyge Madsen Poul Fasdal Cynthia Sue Nieft

thygemadsen@stofanet.dk 30 55 40 80 poul@mindhunter.dk

Helene Jøker Villsen Isa Therese Bucio Mia Cohrt Hillgaard Mie Høfler Rasmussen Anne Egebirk Ovesen Flor de Maria Breuning Oline Octavia Hansen Nanna Herluf Clara Marting Nina Borges Alan Peder Haugen Wood Alexander Rastafari

Diverse Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg Rudolf Steiner-Skolen i Silkeborg dk Børnehaven v/Tilst - Markblomsten Audonicon Audonicon/bøger Pædagogseminariet Aarhus Deltidsseminariet Skanderborg Eurytmiskolen Aarhus

86 51 19 81 kontor@rss8660.dk 86 80 03 33 rss.silkeborg.kontor@mail.tele. 86 24 44 33 86 52 47 55 86 52 11 17 86 13 71 55 86 52 47 55 86 27 55 03

45

markblomsten@markblomsten.dk kontor@audonicon.dk audonicon@get2net.dk seminar@post.tele.dk uddannelse@eurytmi.dk


46


47


48

Skoleblad 2011 Sommer  

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus - Skoleblad 2011 Sommer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you