Page 1

efter책r.2011.nr-84 1 www.steinerskolen-aarhus.dk


Hvis det er muligt at aflevere eventuelle indlæg eller annoncer på mail, ville det være til stor hjælp. Redaktionens e-mail adresse er sydskolenskoleblad@gmail.com Indlæg og henvendelser til skolebladet Deadline for næste nummer er 6. december. Alle indlæg og henvendelser kan rettes til redaktionen, der består af: Susanne Iversen si@sydskolen.dk Peter Bilberg sydskolenskoleblad@gmail.com Angående konflikter Er man endt i en blindgyde med et problem på skolen og føler, at problemet ikke kan løses i samråd med en klasselærer eller andre lærere tilknyttet klassen, så er man ikke fortabt. Man altid velkommen til at henvende sig til én af følgende: Skoleleder Jørn Bendixen Leder for underskolen Hans Peter Mortensen Leder for fritidsdelen Marie Bilberg Leder for overskolen Ivone Grene Leder for specialklasserne Kirsten Clausen.

2


Indholdsfortegnelse Ved skoleårets begyndelse. Skt. Mikael og dragen Første skoledag i 1. klasse 3. klasse Skolestart i 8. klasse Smedning i 9. klasse Specialklasserne på udstillingen HANDI-ART 2011 Twin Towns i Næstved. Basar 2011 Annonce Kalender Telefonliste efterår 2011

3

4 6 9 11 13 14 15 15 18 21 22 23


Ved skoleårets begyndelse. Jørn Bendixen Susanne Iversen Velkommen til et nyt skoleår. Skolens lærere, pædagoger og øvrige personale har set frem til at tage hul på et nyt skoleår og til at møde eleverne igen efter en lang ferie. Vi glæder os til undervisningen, til de mange spændende oplevelser, der knytter sig til denne og til samarbejdet med alle skolens forældre. Henover sommeren sker der altid forandringer der gør, at skolen er lidt anderledes efter ferien end før. En væsentlig, betydningsfuld og synlig forandring er det store arbejde, der bliver gjort af forældre, lærere og pedelpersonale, i særdeleshed Vagn Sørensen, for at skolens lokaler kan fremstå nye og friske. Der er således blevet gjort rent, malet og poleret gulve på hele skolen, og det er rigtig dejligt at møde op til. Derfor tusind tak til alle som har gjort en indsats - stor eller lille. Også i skolens personale er der sket forandringer. Vi sagde op til sommerferien farvel til klasselærer Peder Kleis, der efter at have afsluttet sin opgave for 8. klasse har valgt at prøve noget andet. Peder Kleis har været ansat på skolen igennem rigtig mange år. Først som leder af skolens SFO, og derefter som klasselærer og it – underviser i overskolen. På skolens vegne skal der lyde en stor tak til Peder for hans indsats. En tak skal også gå til Anders Barfod, der har valgt at gå på pension. Anders var ansat som leder af overskoleorkestret i fire år, og en vigtig brik i forbindelse med skolens vinderforestilling på Folketeatret i København. I det nye skoleår har vi den glæde at kunne byde velkommen til en række nye lærere. I de to nye 1. klasser er Jane Markussen og Louise Dollerup allerede langt inde i eventyrverdenen, overskolen har fået ansat Thomas Nørgaard til naturvidenskabelige fag, Tanja Enevoldsen til håndværksfag og Burkhard Forstreuter til tysk i overskolen. De to sidstnævnte har også deres gang i Børnehaveklassen.

4


På den første skoledag efter ferien havde vi den glæde at kunne åbne skolens nye hjemmeside, et projekt, der er blevet arbejdet på igennem mere end et halvt år. Vi er meget glade for sidens venlige og lyse design, og glæder os til at fylde i den i den kommende tid. Tak til Nanna Herluf og Flemming Kjer. Siden kan besøges på adressen: www. steinerskolenaarhus.dk En årlig tilbagevendende oplevelse ved skolestart er trafikproblemerne på skolens parkeringsplads. Vi vil henstille til, at man sætter børnene af enten på Filtenborgplads eller Carl Nielsens vej og lader dem gå de sidste få hundrede meter til skolen. Der er fra begge sider en smuk sti igennem skoven, og den friske luft kvikker op før undervisningen Og fra bestyrelsen vil vi gerne hilse velkommen til ForældreForum. Et stort og længe ønsket om et sådant er nu en realitet! To forældre, Mette Gautier og Kristine Palm, er initiativtagere. Både kollegium, ledelse og bestyrelse kan se, at et sådant forum på alle måder kan komme skolen til gavn og glæde. På bestyrelsesmøderne fremover vil der deltage en lærer fra kollegiet. Dette ser vi frem til! En af de store opgaver der altid er aktuel for bestyrelsen er, at arbejde for at der kommer flere elever til skolen. Dette er også efterårets tema på skolen i samarbejde med ledelse, kollegium og bestyrelse.

5


Skt. Mikael og dragen Uddrag af Jonas Jens Bjørneboe Gudfader sad blandt alle stjerner og alle sine engle, og englene var som søjler af ild. De var ikke så forfærdelig langt fra solen. Men dybt under dem lå jorden med fjelde og sten og mange forskellige dyr, som gik omkring. De kunne se den ovenfra, fordi den var så grøn, og fordi vandet glitrede. Menneskene var meget gode. Men blandt englene var der en, som ikke længere ville være hos Gudfader; han ville bo for sig selv, for han var den højeste, den klogeste og smukkeste af alle engle; han var som en kæmpestor fakkel, og lyste som en vældig stjerne på himlen, hvis man så ham på lang afstand. Han fristede og overtalte en mængde andre engle til at følge med sig bort fra Gudfader, og sammen drog de ud af himlen og bosatte sig nærmere jorden. De svævede lige over jorden og boede der. De gav menneskene noget af lyset fra deres fakler. Det blev menneskene meget glade for, og de fik ofte hjælp af disse engle, når de skulle foretage sig noget eller finde ud af et eller andet. Anføreren for disse smukke og kloge engle hed Lucifer. Men højt, højt oppe boede Gudfader stadig sammen med en utrolig mængde engle. Den herligste og mægtigste af dem hed Satanael, og han sagde til sig selv: Ingen er stærkere end jeg! Ingen er mægtigere end jeg! Jeg vil styrte Gudfader ned fra hans trone og skabe mig mit eget rige, jeg vil have alt og eje alt! Men da han havde tænkt det, var han ikke mere en engel, hans vinger blev sorte, som om han havde været en vældig flagermus, for det er sådan med englene, at alle deres tanker straks viser sig udenpå dem. Alligevel fik han mange, mange engle overalt til at stå på sin side. Og sammen gik de til angreb på Gudfader og hans trofaste engle. Den største af disse trofaste engle hed Mika, og sammen med de andre drev han Satanael og hans flok ud af himlen, så de sank ned mod jorden. På vejen ned så de sig om efter et sted at bo, og helst ville de have slået sig ned i aftenskyerne og i den gyldne luft omkring jorden, men der boede allerede Lucifer og hans engle. Så drog Satanaels skare videre helt ned til jorden som en vældig sværm af kæmpestore flagermus. Men de blev

6


meget glade, da de så jorden, og der skabte de sig deres rige. Først da de var kommet helt ned, så de på hinanden, og Satanael strøg henover sit ansigt og så nedad sig selv, og han mærkede, at han var blevet til en drage. Alle de andre blev mindre drager, små drager og øgler og slanger, og de boede i alt, hvad der var hårdt, i sten, klippehuler, kløfter og fjelde. De oprettede et mægtigt rige med dragekongen Satanael som herre. Straks begyndte de at pine mennesker og dyr, og alle jordens skatte samlede de i deres huler; alt guld og sølv og alle diamanter og perler. Satanael selv havde hele bjerget fuldt af skatte, men også af sine egne drageunger, der i høj grad lignede ham selv. Når han drog ud for at plyndre, lå der en sort, sveden stribe efter ham gennem verden. Dengang tilhørte alle mennesker et stort folk og havde en konge. Denne konge havde en prinsesse, som var hele verdens prinsesse, hun var smukkere end alle andre mennesker og skulle arve hele jorden. Da dragen fik fat i hende, bortførte hende og slæbte hende til sin hule, faldt der en stor sorg over hele jorden. Alle græd, mennesker og dyr. Menneskene klagede til Lucifers engle, men de kunne ikke hjælpe. Og kun svagt nåede rygterne fra jorden op til Gudfader og de trofaste engle. Men en aften, længe, længe efter at Satanael var blevet styrtet ned fra himlene, lå han og hans drageunger foran hulen. Det var en mørk aften, sådan som aftenerne gerne er det hen på sensommeren. Og da luften var så klar, kunne han se stjernerne meget tydeligere end ellers. De var meget store og strålede stærkere, end han havde set stjerner stråle, så længe han havde boet på jorden. Og aftenen var så stille, at han kunne høre drageungerne trække vejret i mørket bag ved sig. Da gik der en fjern, fjern erindring gennem det gamle, forhærdede dragehjerte: stjernerne! Engang havde han set dem på nært hold! Nu slog det ham, at han ejede al verdens guld og ædelstene, men stjernerne havde han ikke hos sig inde i hulen – og han følte, at han måtte have dem. Han følte sig syg og elendig ved tanke om, at der var noget han ikke ejede, så han rejste sig straks op på bagbenene, fægtede om sig og hvæsede mod himlen. Alt ville han eje! Alt ville han have for sig selv alene!

7


Ønsket om at eje stjernerne forsvandt ikke, før solen stod op, og da forvandlede det sig til ønsket om at eje selve solen. Snart kunne dragen ikke blive liggende længere, for alt det han havde, guld, perler, ædelstene, menneskenes prinsesse, var kun støv og aske, hvis han ikke kunne beholde solen for sig selv. Så den samme dag løftede Satanael vingerne og hævede sig op mod solen i store, runde cirkler. Allerede før aften, skyggede han for solen, og menneskene græd så højt, at englene hørte det. Men han steg højere og højere – år efter år steg han op mod himlen, og til sidst nåede menneskenes stemmer helt op til Gudfaders trone i den øverste stjernekreds, og samtidig kom en flok engle flyvende og meldte, at Satanael røvede stjerner i de lavere himle, og at han nu var på vej mod solen. Da kaldte Gudfader på Mika, som befandt sig i en anden del af himlen, og da han kom, knækkede Gudfader en tyk solstråle af og lavede et sværd af den. Han gav Mika solstrålesværdet og en rustning af stål. Du englenes konge, sagde han, slå dragen ihjel! Og Mika drog mod solen. Der begyndte hans kamp mod Satanael, og dragekongen havde allerede fået fat i et stykke af solskiven. Mens de kæmpede, hvirvlede de hele tiden rundt om hinanden og faldt og faldt som lodder mod jorden. Et par år blev de ved med at falde på denne måde, mens de kæmpede, så stjernerne spruttede og gnistrede, og stjernestøvet føg om dem. Det så ud som en voldsom stjerneregn, da de nærmede sig jorden. Foran og under dem dryssede store stjernestykker ned på jorden, og snart var de selv ganske nær ved den. Men Mika havde hugget store dele af Satanaels panser, mens de faldt det sidste stykke. Der dræbte han dragen. Lidt senere stod Mika i græsset ved siden af den døde dragekonge og så sig først længe om. Det var et stort øjeblik, for det var første gang en af de trofaste engle var helt nede på jorden. Han tog det gyldne solstykke fra Satanael og begravede ham i en sprække i klipperne. Da gav Gudfader ham bogstaverne –el i slutningen af navnet, fordi han havde kæmpet så godt. To ting udrettede Mikael på jorden: han åbnede bjerget og befriede menneskenes prinsesse. Men da han så, at der stadig var mange drager tilbage på jorden, kaldte han de modigste mennesker sammen, berørte dem med solsværdet og gav dem navnet Mikaelsridderne. Siden den tid har der altid været Mikaelsriddere på jorden, og samtidig er det sådan, at når der er mange drager, er der også mange Mikaelsriddere.

8


Første skoledag i 1. klasse Af Jane og Louise

Skolegården er fyldt med forventningsfulde små skoleelever, som står med deres forældre i hånden. Alle er spændte på, hvad første skoledag bringer. Inde i salen, hvor selve ceremonien skal foregå, samles resten af skolen omkring de nye første klasser. Skiftevis bliver eleverne kaldt op og går meget modigt og målbevidst hen til deres klasselærer, hvor de hver modtager en lille blomsterbuket. Da alle har fået deres buket, udbryder der stående bifald fra resten af skolen. 1. klasserne går ud af salen for at indtage klasseværelserne og have deres første hovedfagstime. Klassen sidder spændt afventende, mens klasselæreren fortæller om de to vigtigste former i verden: den lige og den krumme. Alle kommer på skift op til tavlen for at tegne den lige og den krumme. Nogen går meget målrettet og begynder med at brække kridtet, inden de hurtigt og bestemt tegner den lige streg. Andre er mere forsigtige, overvejer nøje hvor stregen skal placeres, hvorefter de omhyggeligt tegner en lang flot streg. Efterfølgende tegnes de flotte former ind i det fine nye hovedfagshæfte. Da timen er slut er både tavle og hæfter udsmykket med fine og meget forskellige lige og krumme former.

9


Et af de mange nye fag er håndarbejde. Alle skal lære at strikke, men inden man kan komme i gang, skal man have en fin håndarbejdspose til opbevaring af strikketøjet. 8. klasse, som er venskabsklassen, har syet naturfarvede poser til alle i 1. klasse, disse poser skal nu pyntes med en farvestrålende snoet snor, som eleverne selv laver. Alle er meget omhyggelige med arbejdet, og da første håndarbejdstime er slut, har alle en flot opbevaringspose til deres håndarbejde.

10


3. klasse

af Hanne Mahler I 3. klasse stifter vi bl.a. bekendtskab med “urhåndværkene” - vi lærer om forholdet mellem mennesket og naturen. Som en rød tråd gennem hele skoleåret kan det være en god ide at følge bondens liv i gamle dage. På den måde får vi de årstidsbestemte aktiviteter sat på plads, og vi får os selv sat på plads i verden påny. Som bekendt taler også vor tids landmænd ufattelig meget om vejret, hvilket også for deres vedkommende er berettiget. Det har vi måttet sande i 3. klasse. Da det var forår i 2. klasse forberedte vi bondens arbejde ved at være på besøg i Hertha. Her mødte vi husdyrene: hesten, koen, grisene og hønsene, og vi arbejdede med at forberede jorden på vores mark. Der blev samlet sten og harvet, for at vi til sidst kunne så vores korn. Vi opdagede, at det faktisk tog meget længere tid at forberede såningen end at så kornet. Så var det bare at vente - og det blev sommerferie - den vådeste sommerferie i lang tid ! Det betød bl.a., at vores mark slet ikke var klar til at blive høstet, da vi kom tilbage til skolen efter ferien. I skrivende stund venter vi stadig på at vejret arter sig og på, at solen vil skinne, så vores korn kan blive høstet. I mellemtiden har vi selvfølgelig måttet foretage os noget meningsfyldt, og vi har stiftet bekendtskab med kornsorterne og bondens arbejde på anden måde. Vi har fremstillet arbejdsredskaber til at tærske kornet med,- det er blevet til de fineste håndsnittede plejle. Sideløbende har vi lavet mad til hinanden, og menuen har stået på vandgrød fremstillet af forskellige kornsorter serveret sammen med frugtkompot af de frugter, der er så mange af lige nu: æbler og blommer. Børnene har været inddelt i små grupper og hver gruppe har stået for både madlavning, servering, egen bordbøn og opvask. Vi har fået vandrisgrød med æbler, byggrød med maltsirup, boghvedegrød med sirup eller æblekompot, havregrød med rosiner og ruggrød med frisk frugt. Børnene har spist grøden med stor appetit og er klar til at gå hjem til deres forældre og fortælle, hvordan de gerne vil have grøden lavet. Hveden den gemmer vi til vores høstfest, og den skal vi selvfølgelig bage brød af. I den anledning har vi været på besøg på Skovmøllen ved Moesgård. Mølleren havde sat gang i mølleværket, og vi have en meget lærerig formiddag i møllen. Vi fik forklaret, hvordan møllen fungerer, og fremfor alt fik

11


vi selv lov til at kværne korn på mange forskellige måder. Vi fik kværnet en del mel, som vi kunne tage med os hjem til at bage godt brød af. Vi lærte, hvor vigtigt det er at bruge alle delene af kornet, både skaldele, kimen og det hvide mel, for at vi kan få fuldt udbytte af det næringsrige korn. Det hvide mel, som bliver brugt til at bage rundstykker og hvidt franskbrød af hos bageren, smager stort set kun af luft sammenlignet med vores hjemmekværnede korn. Derfor tog vi en stor sæk hel Ø - landshvede med os hjem til skolen, for på denne måde at vise forældrene, hvor godt det kan smage, når man gør tingene selv - helt fra bunden. Vi glæder os derfor til at invitere til høstfest om ikke så længe. Hanne Mahler, klasselærer for 3. klasse

12


Skolestart i 8 klasse

Af Søren Christensen, klasselærer Ottende klasse lagde fra borde ved skoleårets begyndelse og gik ombord i Bjarne Reuters fabelagtige roman, Prins Faisals Ring. Bogens handling udspiller sig i 1600-tallet blandt pirater, slaver og hekse. Hovedpersonen er den trettenårige dreng Tom Collins, som vi følger gennem hele bogen. Toms mod, fantasi og ikke mindst vilje, bringer ham ud i verden på en fantastisk, farefuld og eventyrlig færd. Bogen har dannet grundlag for danskundervisningen i en periode. Eleverne har fremlagt kapitlerne, vi har analyseret teksten og lært en masse nye gamle ord såsom: Inkvisition, dysenteri, kølhaling, morild, katekismus, fuldrigger og mange flere. Perioden var en dansk/historie periode. Så parallelt med litteraturarbejdet hørte vi om slavetidens historie. Denne skyggeside af menneskehedens historie, hvor vort lille land heller ikke holdt sig tilbage. Danske skibe sejlede i stor stil fra Danmark med alskens isenkram til Afrika. Her handlede man sig til slaver, som - lænket i bunden af store skibe - blev sejlet til de danske kolonier i Caribien. Her blev slaverne solgt for sukker til plantageejerne. Sukkeret, som var meget kostbart på dette tidspunkt, indbragte store summer hjemme i København. Penge, som kunne bruges til at udruste nye skibe med alskens isenkram til endnu et togt på denne trekantsejlads - Danmark – Afrika – Caribien. Det har været et tema, som har givet stof til eftertanke for klassen, som jo betragter frihed som den naturligste ting i verden. Den næste litterære udfordring, der venter 8. klasse er klassikeren Onkel Toms Hytte – den glæder vi os til.

13


Smedning i 9. klasse

Tanja Schmedes Enevoldsen Håndværkslærer I 9.kl. arbejder eleverne med metal. Vi begynder med at smede i jern, hvor vi hamrer og sveder og bliver møgbeskidte. Når eleverne så kommer til den første time, hvor de skal lære kobberet at kende, har de en forventning om varme, sved og hårdt arbejde. De bliver helt luftige, når det går op for dem, at det nu er en hel anden art af arbejde, der kræves af dem. Først opvarmningen af kobberet, der frembringer fluorisende lysgrønne flammer. Derefter handler det om udholdenhed, præcision samt tålmodig, systematisk fremadskridende bearbejdning af det bløde kobber. Hvert hammerslag har betydning for resultatet. Det handler ikke om råstyrke, men om at være præcis i sin udvælgelse af, hvor slaget skal ramme. Fornemmelsen af hvornår det er tid til at opvarme og dermed blødgøre kobberet igen, så det tager imod hammerslagene med villighed. At sidde eller stå bøjet over sit arbejde og bare hamre og hamre de små facetter frem i kobberskålen, for derefter at pudse og til slut polere den, så man til sidst kan spejle sig i den. Det er en rigtig skøn arbejdsproces, som de fleste elever nyder. De forundres over, hvor meget energi der skal bruges for at forvandle en plade kobber til en kuglerund halvcirkel, og de går fra kobbersmedning med stolthed over deres arbejde, og træt tilfredshed med at de var vedholdende - på trods af smertende overarmsmuskler !

14


Specialklasserne på udstillingen HANDI-ART 2011 Twin Towns i Næstved. af Sidsel og Annett.

Under en fødselsdagsfest i Specialklasserne, som altid er en festlig begivenhed, blev jeg kaldt til telefonen. Det var Hernan Gonzalez, formand for Næstved kulturforening som ringede. Han havde set vores hjemmeside og ville vide om vi arbejdede med billedkunst, og om vi havde lyst til at deltage i en international udstilling sammen med andre udviklingshæmmede mennesker m.fl. Næstved kulturforening er en forening for alle uanset tro, kultur og handicap. Vi skulle deltage i ”Handi-Art 2011 Twin Towns” i Det Gamle Ridehus, på Kulturcenter Grønnegades Kaserne i Næstved. Vi sagde ja til at deltage! Over en årrække har vi arbejdet med grafik, og specielt teknikken collografi, hvor der tegnes, ridses og skæres motiver i en papplade, som derefter påføres schellak. Herefter er pladen klar til at blive påført tryksværte og blive trykt på en trykpresse. Processen kaldes dybtryk. Netop sidste skoleår i Specialklasserne havde vi grafik hver torsdag i ”pigeklubben” med piger i alderen 11-14 år. Sammen med pigerne begyndte vi at arbejde med emnet venskab, som var temaet for Handi-Art 2011 udstillingen. Vi har arbejdet med emnet udfra historierne ”Pigen i tågeskoven” af Franz Berliner og ”Skildpaddens fødselsdag” af Birgit Erup. Ligeledes havde vi samtaler med pigerne om venskab.

15


Ud af denne periode kom der nogle fine små kunstværker, som blev indrammet og vist på en udstilling i Specialklasserne før sommerferien. Tirsdag den 23. august samlede vi alle kunstværkerne, og drog sammen med 3 piger, Cecilie, Natascha og Ida L. til Næstved. Tirsdagen gik med rejsen og opbygningen af udstillingen. Det var nogle intense dage i Næstved. Vi skulle være ved vores udstilling hver dag fra kl.10.00-17.00 fra onsdag den 24.august til fredag den 26.august. I løbet af dagene fik vi kontakt med de andre udstillere. Der var mange spændende kunstnere fra lande som Norge, Litauen, Polen, Frankrig og Japan.

16


Undervejs var der små workshops hvor der var mulighed for at male, tegne, filte eller arbejde i ler sammen med de andre deltagere. Pigerne var meget forventningsfulde og ivrige efter at vi skulle sælge kunstværkerne. Hvilket vi gjorde! Folk var meget begejstrede. og vi fik solgt tyve styk til bl.a. Frankrig og Japan. Tænk at vi er blevet internationale kunstnere !! ”Gevinsten” (knap 3500 kr.) skal gå til Specialklasserne og pigerne i ”pigeklubben”.

17


Basar 2011 Kære Forældre og venner af skolen 26. og 27. november vil skolen igen slå dørene op for den årlige tilbagevendende begivenhed BASAR Basarudvalget arbejder allerede på højtryk, for at dette års basar igen kan blive en smuk, indbringende weekend. En oplevelse for både store og små, for øje øre og hjerte. Fra tidligere år ved alle, at der fra nu af vil flyde en lind strøm af mails til jer, informationer, hjælp til det ene og andet. Vi håber I vil tage godt imod det, og sortere det fra som ikke er aktuelt for den enkelte. På efterårets forældremøder skal der gives god tid til basar, således at klasserepræsentanterne kan få den fornødne tid og hjælp, så kan ideerne springe og blive omsat til kreativitet og handling. God arbejdslyst! De bedste basarhilsner Vagn, Dorthe, Cresten, Sarah, Susanne

18


Håndarbejde søges Da det altid er lækkert med en dejlig varm hue, et par gode hjemmestrikkede uldsokker, en lille uld undertrøje/vest, nogle søde små strikbukser eller lignende vil vi fra basarudvalget opfordre til, at de af jer som har lyst eller kender nogle som er fiks med hæklenål eller strikkepinde til at gå igang, så vi kan sælge nogle lækre hjemmelavede ting til Julebasaren.



19


ForældreForum Hva nu?! Åh nej…….1 mill. opgaver i tide og specielt i utide… en bunden post indtil mit barn forlader skolen.. Næh – du skal såmænd bare kunne se det relevante og spændende i at være forældre på en skole og ikke kun i en klasse. Tænk at kunne ’kigge gennem nøglehullet’ til de andre klasser, at finde ud af, om der er et liv efter mellemskolen og at kunne øse af de opsparede forældre-erfaringer. ..og så kunne gå ind for Flydende Medlemskab, hvor det handler om at formidle ideer, behov og spørgsmål, mellem forældre og skole – uden at det er DIG, der skal male hele Nordfløjen i påskeferien eller bage 7 kager til cafeen på onsdag. Som udgangspunkt mødes vores forældreforum to-tre gange om året til en gang bruschetta og brainstorm: - hvordan kan skolens forældre bidrage til den offentlige debat (hvem kender vi i de enkelte klasser, der er journalist-rappe!) - hvornår kan vi næste gang udnytte, at vores indkørsler alligevel bliver blokeret af classic cars, stafetløbere eller cykelryttere…en fortovscafé, en lille jazz-scene…,når alle de mange potentielle skolebørn og –forældre - alligevel står på dørtærsklen? - hvordan får vi udvidet Sculpture by the Sea 2012 til også at være Sculpture-in-theskolegård!? - og hvordan i alverden vi forklarer naboen ’Steinerskolens Hvad, Hvorfor og Hvordan’? - og mange flere nye initiativer, der kan huske os selv og omverdenen på, hvorfor skolen er et ønskevalg. ..og hvem siger, at man er medlem for livet…prøv noget nyt: deltag lige i dén periode, hvor du har tid, og skift så plads med en anden forælder fra klassen – der er altid plads til dig igen, når du får en ny idé, eller du får nys om de nye spændende initiativer, du bare MÅ være med til. Vi skal nemlig, også, udnytte det store potentiale, der ligger mellem klassetrinene, mellem forældregrupperne. På det kommende forældremøde i jeres barns klasse er ForældreForum derfor et punkt på dagsordenen med spørgsmålene: - hvilke ideer og behov har jeres klasses forældregruppe til det kommende ForældreForums indsatsområder? - og hvem af jer er den eller dem, der sætter båden i søen sammen med os – og bliver de første Flydende Medlemmer? Vi glæder os til at høre fra jer. Kristine Palm og Mette Gautier

Kristine Palm: Tlf. 27283351. palmrhode@hotmail.com (Har barn i BH.kl og i 2.kl.) Mette Gautier: Tlf.26805770. mette.gautier@gmail.com (Har barn i 6. Kl.)

20


Annonce 3/4 cello og violin, hel størrelse, til salg Celloen er mærket Musima, bygget omkring 1974, i god stand, vurderet til ca. 5000,- kroner, sælges for 4000,- kroner, inkl. hylster og bue: 4200,Violinen er mærket Eberhardt Meinel, i god stand, pt. med bratsch-strenge, da den er blevet brugt som begynder-bratsch, vurderet til ca. 2000,- kroner, sælges for 1500,- kroner inkl. bue og kasse Henvendelse kan rettes til Tlf : 41 27 78 27 eller e-mail: nicoladixen@mail.dk

21


Kalender

Oktober

1

kl. Begivenhed 10 Michaels Fest for Elever

4 5 11 22 29

19 forældremøde 6. klasse 19 forældremøde 11. klasse 19 forældremøde 3. klasse Efterårs ferie stlut 16 Fredags cáfe

Dato

November

Dato

26 27

kl.

Basar Basar

Begivenhed

December

Dato

kl.

22

Juleferie start

Januar

2011

Dato

kl.

4 5

Begivenhed

Begivenhed

Juleferie slut Hellig tre konger spil

Forældremøde oplyses af klasselæren

22


Telefonliste efter책r 2011

23


24


25


Velkommen til Skjoldhøjs Grøntsagssalg Hver onsdag kl. 13.30 til 16.30 ved plankeværket mellem SFO og Specialklasserne. Vi sælger grøntsager af egen avl af biodynamisk kvalitet, suppleret med indkøbte grøntsager og frugt af biodynamisk og økologisk kvalitet. * Hvis man har travlt, er det også muligt at maile en bestilling på forhånd (inden mandag kl.12.00), og afhente en færdigpakket pose ved boden onsdag eftermiddag. Er du interesseret i at blive underrettet ugentligt om vareudbud og priser, så send os en mail til: morgenfrue2006@yahoo.dk. Man er også velkommen til at besøge gården, hvor vi har grøntsagssalg hver torsdag eftermiddag kl. 14.00 til 18.00. Hvis ingen af disse ordninger passer, kan man ringe til os, og vi kan prøve at finde en individuel løsning. Grøntsagssalget på skolen og gården finder ikke sted i skoleferierne. Med venlig hilsen Skjoldhøj Landbrugsfællesskab Skjoldhøjvej 24 8471 Sabro Kirsten Larsen, Simon Wiesner, Louise Lemche * Hvad vi vil med vores initiativ og med slaget på skolen, kan man læse lidt om i skolebladet fra Skt. Hans 2009, Nr.76 Vol.19 26


TØMRERMESTER HENNING BAADSMAND Har De opgaver indenfor: TØMRERARBEJDE, SNEDKERARBEJDE, MURERARBEJDE -så ring for uforbindende snak om opgaven. Hjælp selv til Det bliver både sjovere og billigere. Tømrermester HENNING BAADSMAND Tlf 8652 0344 Skanderborg EKSTRA BILLIGT TILBUD PÅ ISOLERING MED ISOFIBER

Vidunder Knolden

Tranbjergs spændende blomsterbutik, hvor kvalitet og personlig betjening er i højsædet.

Her finder du altid årstidens blomster, - blomster til enhver lejlighed og spændende gaveartikler. Vi leverer til både glædelige og sørgelige begivenheder.

Bestil på tlf. 8629 0411 interflora 27 Vidunder_knolden.indd 1

20/09/06 16:01:03


LOPPEMARKED TIL BASAREN D. 27-28 Nov. 2010 Effekter søges til loppemarkedsboden Bøger - porcelæn – tøj – tasker – Legetøj – CD’er - LP-plader –fotoudstyr -lamper og lign. Desuden søges 2 personer der vil bistå med at indsamle og organisere boden under bazaaren. Vi har et lokale på skolen så vi kan tage imod effekter løbende. Henvendelse: Erik Larsen 21 45 15 93

DINE PENGE SKAL GIVE MERE END RENTE www.merkurbank.dk

28


 

 ÑÕ G  î  íÍ G   Ë G î    ÐØÒØÍ         Ì  G Í

  

  

Ì G ÊÐÓÎ.9Ì

29


30 34


���������� ��� � .(<�% �(�!��� �������� ���� ����� ������

'!)����$!�!��?����!#$

�(#���#�# �&��)� � + �!#��,$ �,�$,$ �,�$,$ 9��(�!) �&��)� � �&��)� � �&!=��# �� # �&��)� � �,�$,$ �,�$,$ �,�$,$ �&��)� � �&��)� � �,�$,$ �&��)� � �,�$,$ �&��)� � �&��)� � �,�$,$ �,�$,$ �&��)� �

��� ����� � � &!$) � $�!) � " !) � #��$) �� ���:$�! &!$) � &!$) � &!$) � #��$) �� &!$) � 0��?.�� .��) � .��) � &!$) � &!$) � .��) � &!$) � .��) � &!$) � &!$) � .��) � .��?$�! &!$) �

�&��)� �

&!$) �

�&��)� �&��)� �&��)� �&��)� �&��)� �&��)� �&��)� �&��)�

����2�!)�%,!(#$���!�&�����$(&.� #&�$) � �����3�� �"��=5, ��#C���#G#�&��4 !K=�( #&�$) � �����3�� �����-&!� ) #&�$) � �����3�3 �0#������* #&�$) � �������� �(< !�!�&��)�!�0������.�� #&�$) � �������� ��#�-&)��!��� !" �( #&�$) � �������� � �5,$�')0&�)��!��� #&�$) � �������* ;����0&.(����0� !�$# ! #&�$) � �������� �"�;��#5&��!

� � � � � � � �

������������

�������� �!0&E��!)�%,!(#�=&" �������� �������������������������� !"#��$%&%��'���() ����������������� ������� �� !��"�!#���$�� FFF��!0&��!)�%,!(#� .&�$%&#�=&" FFF���!)�%,!(#�=&" FFF� !#�&%&$&0�$(:( .�!)���)(�� =�� &&( %��"&��'�'������� � #& �������* ���$#,$ ���)$#5�) 4����!�;� ��!�� ,��#G�! �������� - .���,)$#�..�!��/-���0&���12��/ �.�"G����,& 4����!�;� ��!�� ,��#G�! �������3 4&5 !!�$��� !��.��# ��6 ���#5���8!�)&�0 �������� ')��(.�!�$�7$8(&< 7$8(&.&�� �6� ���!G�H�""��" !! �����3�� �%�&��#�$&"�-�)�# #�&! �����3�� ��)�!�&����)�!$���#, .��� �.�$ �#5�-�..��:� !$�! �����3�* ;��!$���#�#�.� ��<��.$� '.. �� !�� ) �����3�� @��.$��&.���$�!�0.8�������! �&� �!�9 5.$#��" �����3�� ;<��)8�#���>(&!&"� � !)$0&��!�!��!�4�� �����3�3 �1��?��1-1@��:�.�����#���� .�( �!!��- �����!,)$�! 4&5 !!�$�9��!5 �) �������� �����@���1��9��(�!) �������� �,�$,$����"�)!�!� � !� ��!��&.)$�! �������� �,�$,$����"�)!�!� � !� ��!��&.)$�! �������� �"�,)5&.)�!5�) A5 �.&##��7� !��"�0.� 4�%%���.,""�� �������� ��#�B!)�.�������,!$#�! �..�!��5,�$�! �������3 ���$���?�')��(.�!�$�",.��5�)�� ��!��(�7. #G �������� �&=� .�(&.&���&����&���' �.�$ �#5���.�I �������� �"� #� .����<.)�� �#�00�!��&!��� �������3 �#��!��$�(,!$#!���$(���"%,.$�� �������� �&�#5� !," �#�00�!��&!��� �������� �����C�������0,!(#�&!�&���,!$# �&�#5���&$�!) 5.�"�0.� -��(��-&$"J..�� �������� �<�$(�.�!�#�.�)�!�B!)�.�������)�! �������� 7����!B��),���.� #�$��.���#�"D$�<. ��"�7�#��$�! �������* �!�.��5�.��B��#

� !!�����$ (.��*��� '.. ���". �$( ��;&��" !�� !$�! �$( ��;&��" !�� !$�! �!!��-�##��;. )# �#��!�;,$( 4 !�� �!�A5��$#�!$�! ���!)�A $#�!0�.)# 2� �(���,!)���!�@��.$�!

�. ���

�. ���

�,�$,$ �&��)� � �,�$,$ �,�$,$

���%�&�� "�&")�.#�"�)�)�!��!(�.#���.��� ,�,$#����� ��*���(+�*(����� �� #��$) �� �������� ')��(.�!�$�7$8(&< &!$) � �����3�* ;��!$���#�#�.� ��<��.$� .��) � �������� �,�$,$����"�)!�!� .��) � �������� �,�$,$����"�)!�!�

31

7$8(&.&��

�6�

���#5���8!�)&�0 '.. �� !�� ) � !� ��!��&.)$�! � !� ��!��&.)$�!

$8)$(&.�! $8)$(&.�!


32


33


34


35


36

Efterår2011  
Efterår2011  

Skoleblad efterår 2011

Advertisement