Page 1

Vi vil påstå at små børn udvikler sig mere med en trillebør end en PC

Rudolf Steiner Børnehave KVISTGÅRD -det mest naturlige valg


Velkommen til vores verden Rudolf Steiner Børnehave og Småbørnsgruppe Kvistgård Vi er en stor institution med i alt 63 børn, 16 voksne og en lang åbningstid. Det betyder, at vi har indrettet os i mindre grupper, således at vi stadig kan tilgodese det lille barns behov for ro, rytme, kontakt og nærhed. Børnehaven er delt op i 2 stuer: Havestuen og Skovstuen. Småbørnsgruppen/vuggestuen ligger fysisk afskærmet bagerst i huset, således at de små fra 1-3 år ikke forstyrres af mange - for dem fremmede - forældre og personale fra børnehaven.


Børnene bør opleve årstidernes skiften og derved få mulighed for at spejle menneskets egne rytmer (indånding - udånding, søvn - vågen): Naturens rytmiske skifte sommer - vinter, lys - mørke og varme - kulde. Børnenes sanser udfordres dagligt ved ophold udendørs i al slags vejr. Årstiderne i Danmark, og det danske klima, giver uendeligt varierede naturoplevelser. At leve i et land hvor der bliver mere og mere mørkt gennem efterår og vinter, og mere og mere lyst gennem forår og sommer giver en utroligt varieret årstidsrytme. At være beriget med der er ens. Da børnene er ude hver dag lærer de årstidernes skift, og denne læring modtager de fra naturen selv. Der er masser af gemmesteder i haven, hvor børnene kan være i fred, og føle sig fri for opsyn. At være omgivet af træer, buske, sandkasse, jordvold, græs, blomsterbede og vasketøj der vejrer i vinden giver mulighed for at skjule sig og forvandle lege uafbrudt, samtidigt med at de sig i umiddelbar nærhed.

Ælle bælle mig fortælle skibet går til Åbenrå køber for en skilling

pund Ole vip, Ole vap Ole snustobak. (remse) I de første 7 år grundlægges børns forudsætninger for at kunne kommunikere ved hjælp af sprog. Vores opgave i børnehaven

er at hjælpe børnene til at sætte ord på deres indre verden så rigt og nuanceret som muligt, så omverdenen kan forstå og tage imod de oplevelser børnene har. Sprog er, foruden det talte sprog, også kropssprog, mimik, tegnsprog, musik og skriftsprog.

Regnvejr er næsten det allerbedste vejr for børn i børnehavealderen. Med ordentligt regntøj er det herligt at være ude, og at soppe, at hoppe, at have ubegrænset adgang til at lege med store mængder vand. At være ude giver også mere plads til den enkelte. Der er “højere til loftet”. De børn der har brug for stille lege, ofte med deres fangst af regnorme og biller, kan gøre dette uden at blive forstyrret af de børn der leger mere fysisk krævende lege. Naturens skiften formidles bevidst under sanglegen, der synges sange om vejret, træerne, planterne, dyrene, lys og mørke, så det passer ind i naturens gang. Årsrytmen markeres gennem årstidsfesterne i børnehaven, hvor vi forbinder festerne med årstidernes skiften, og naturen selv giver os inspiration til indholdet i festerne. Vi mennesker påvirkes af naturens skiften, fra sommer til vinter, fra lys til mørke, fra varme til kulde, og for børn sker det på et helt ubevidst plan. I børnehaven giver vi billeder på denne påvirkning gennem indholdet i de forskellige årstidsfester. Børnene får den følelse (ubevidst): “det jeg føler i mig, er også det der sker i mine omgivelser her i børnehaven!”, hvilket i den store sammenhæng giver børnene en følelse af naturlig balance og af fysisk og psykisk at være en del af naturens rytmiske kredsløb.


Køkkenet Vi laver mad til hele huset - hver dag midt i huset. Vi bruger kun økologiske og biodynamiske madvarer, og laver kun vegetariske måltider. Om morgenen efter morgensamling får alle børnene enten rugbrød eller boller. Til middagsmåltidet samles børn og voksne på stuerne og spiser sammen. Vi forsøger altid at skabe en hyggelig ramme omkring det fælles måltid. Bordet dækkes pænt, og vi synger både før og efter maden. Middagsmåltidet varierer mellem f.eks. grød, brød med pålæg, suppe med ris eller pasta, pizza, gratin eller grøntsags sovs. Vi tilpasser maden til årstidens grøntsager. Om eftermiddagen spiser vi frugt med brød.


Skønt ude...

...dejligt inde

Dejligt inde

At give barnet TIDEN er en kostbar gave, som barnet har brug for.

At give barnet TIDEN er en kostbar gave, som barnet har brug for.

“ Og vi legede og legede og legede, så det var underligt, vi ikke legede os ihjel. Vi klatrede som aber i træer og på hustage, vi sprang fra bræddestabler og høstænger, så det jamrede i vores indvolde, vi krøb i vores livsfarlige underjordiske gange i store dynger af savsmuld, vi svømmede i åen, længe før vi kunne svømme, og havde fuldstændig glemt vor mors påbud om, at vi ikke måtte gå længere ud end til navlen.

- Citat Astrid Lindgren


Jeg kan løfte et hus, jeg kan på tyve forskellige sprog

Oppe over skyerne stråler solen rund og gul. Vækker alle børnene og hver en lille blomst og fugl.


En god, varm og tillidsfuld kontakt med forældrene underbygger børnenes følelse af tryghed. Barnet står som den vigtigste under denne ”voksenbro” som udgør et kærligt fundament for deres trivsel.

Vores forældregruppe er engagerede og deltager i børnehavens praktiske arbejde. Vi holder arbejdsdage 2 gange om året og forældrene deltager i rengøring af børnehaven. Der inviteres til fester og

Her er togfører ikke kønsbestemt


Værdigrundlag “I gamle dage – dengang der endnu var heste til – skulle bonden sørge for, at føllene kunne blive til kraftige dyr, som kunne trække ploven eller måske en bryggervogn efter sig. Lod han da føllene spænde for ploven, for at de i tide kunne lære den verden at kende, som de skulle ud i, når de blev til ”rigtige” heste? Nej!! Bonden lod dem springe omkring på marken og dèr nyde alle et føls fordele. De måtte hoppe, springe og lege hele dagen lang, og drikke mælk hos deres mor. Først

Nu vidste bonden, at de var stærke nok til at arbejde, fordi de havde fået lov til at lege, mens de var føl. Når bonden såede sit korn på marken, gravede han det så op en gang i mellem for at se, hvor meget det havde groet nede i jorden? Nej!! Han lod det vokse i tillid til, at naturens egne kræfter sørgede for, at kornet kom op.

Da vi i dag har fjernet os så meget fra et naturligt forhold til vore omgivelser, og dermed også til vore børn, kan disse sammenligninger måske sætte nye tanker i gang.

Det er sådanne nye tanker, Rudolf Steiner pædagogikken bygger på. Overalt lyder råbet om at udvikle barnet intelligensmæssigt før skolealderen, fordi man har opdaget, at det lille barn har uanede muligheder i sig for indlæring. Men hvem tænker på, at man ved at presse barnets naturlige udvikling kunstigt frem, måske ødelægger kræfter i det, som det skulle bruge til andet end forstandsmæssig udvikling i en tidlig alder?”


Fotograf: Christoffer Marott · Art Direction: Steen og Phillip Bjørvig 2012 Tryk: Dansk Avis Tryk · Oplag: 5.000 ekspl.

Rudolf Steiner Børnehave og Småbørnsgruppe Kvistgård er en privatinstitution med egen venteliste, hvor børn fra andre kommuner end Helsingør, med interesse for vores særlige pædagogik også kan få plads. Børnehaven med plads til 50 børn og Småbørnsgruppen (fra 1-3 år) med plads til 13 børn ligger ved Rudolf Steiner Skolen på Stationsvejen 2 med stort legeareal og overfor den lille skov i Kvistgård. Institutionen har åbent hver dag 7-17. Venteliste I vores institution gælder de samme betingelser mht. pladstilskud, som i de kommunale institutioner. Vi har vores egen venteliste, der er uafhængig af pladsanvisningens, og tager pt. børn fra 5 forskellige kommuner. Alle har mulighed for at skrive deres barn op, også selvom man står på pladsanvisnings venteliste. Det koster kr. 250,00 at skrive sit barn op. Beløbet bedes indsat på konto: reg.nr. 8401 kt.nr. 1503558 Indmeldelse kan ske ved at rekvirere en ”fysisk” indmeldelse hos og fremsende den til rsteiner.kvistgaard@mail.dk Rudolf Steiner Børnehave og Småbørnsgruppe Kvistgård Kvistgård Stationsvej 2a-b, 3490 Kvistgård tlf. 49 13 83 80 / 49 13 80 02 rsteiner.kvistgaard@mail.dk www.rudolfsteinerboernehavenkvistgaard.dk

Rudolf Steiner Børnehave KVISTGÅRD -det mest naturlige valg Rudolf Steiner Børnehave og Småbørnsgruppe Kvistgård Kvistgård Stationsvej 2a-b, 3490 Kvistgård

Lærerplaner / mål for småbørnsgruppen Overordnet mål: • At børn og forældre introduceres til institutionslivet på en god og tryg måde. Særlige værdier: • Skabe tryghed for både børn og voksne. • Have fokus på omsorg gennem nærhed og nærvær. • Bygge en genkendelighed op i hverdagen • Skabe et roligt, men udviklende og udfordrende miljø i takt med, at børnene nærmer sig de 3 år. • Hvert barn begynder med sin egen kontaktperson. Sproglig udvikling: • Gennem sang og leg med sproget at støtte barnet i at komme fra pludrestadiet til talestadiet. • At de voksne er gode forbilleder ved at tale roligt, langsomt og benytte mange gentagelser. • At sætte ord på alle handlinger både de voksnes og børnenes.

Jeg vil gerne vide mere om Rudolf Steiner Børnehave og Småbørnsgruppe Kvistgård Navn og adresse:

Børnehave avis  

Produceret i 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you