Page 1

Årgang 4 - 2012 | juni

- juli

Herlig pinsestevne! Arnøybrødrene slo an tonen under årets pinsestevne. I år var det lokale krefter fra omliggende menigheter som deltok, og et fullsatt Betania visste å sette pris på både sang og vitnesbyrd.

Fam. Sivertsen ønsket velkommen Under pinsestevne hadde vi gleden av å ønske Olga, Svein Olav og Aud - Elisabeth Sivertsen velkommen til menigheten. De har flyttet til Steigen for ett år siden. Vi ønsker dem Guds rike velsignelse og gleder oss over at de ønsker å være en del av vårt fellesskap.

Vellykket innsamling av klær til Ukraina Det ble samlet inn nærmere 350 sekker med klær, sko og leker under aksjonen vi hadde først i mai. Det kom også inn over 16 000 kr, som går til dekning av transport. Eventuelt overskudd går til ”Open Hearts” arbeide. Takk til alle som bidro. Besøk våre nettsider: www.betaniafauske.no


Møtekalender Juni—juli

2012

28/5 - 3. juni:

uke 22

Tirsdag

kl

18.00 Bønnemøte

Torsdag

kl

18.00 Bønnemøte

Fredag

kl

18.00 Expect, ung i Betania

Søndag

kl

11.00 Avslutningshøytid for Tentro, Steinar Slotten taler.

4. - 10. juni:

uke 23

Tirsdag

kl

18.00 Bønnemøte

Torsdag

kl

12.00 Bønnemøte

Fredag

kl

19.00 Møte, Evangeliesenteret Østerbo synger og vitner. Offer

Søndag

kl

17.00 Møte, Steinar Slotten taler. kveldsmat etter møtet

11. – 17. juni:

uke 24

Tirsdag

kl

18.00 Bønnemøte

Torsdag

kl

12.00 Bønnemøte

Fredag

kl

18.00 Expect, grillavslutning (siste før ferien)

Søndag

kl

17.00 Møte, Steinar Svendsen taler kveldsmat etter møtet

18 - 24 juni:

Uke 25

Tirsdag

kl 18.00 Bønnemøte

Søndag

kl 17.00 Møte, Tormod Karlsen synger og vitner NB! Siste møte før sommeren!

Juli: Bønnemøte hver tirsdag kl 18.00

Første møte etter ferien blir søndag 5. august kl 17.00 NB! Forbehold om endringer, se i avisa eller: www.betaniafauske.no


fra kilden

Gammelt tankegods... Når man har levd noen år, så har man ervervet seg en god del kunnskap og erfaringer -forestillinger og "vedtatte" meninger som har rotfestet seg - både i vår sjelelige og åndelige Tormod Karlsen erfaringsverden. Så støter man på andre teorier og oppfatninger som ikke stemmer med dem man har selv, og da oppstår det disharmoniske følelser. Nå er det også slik at sjelelige erfaringer kan tolkes som åndelige, og da blir det enda vanskeligere. Selv har jeg måttet justere meg i forhold til ny kunnskap og erkjennelser, og det har til tider vært vanskelig og smertefullt. I Fil. 3, 1-11, ramser Paulus opp en hel del tidligere oppfatninger og læresetninger som han har gitt slipp på - til fordel for nye teorier og erfaringer. Ja, han akter disse tidligere meninger for - ikke bare tap - men skrap og søppel - altså helt verdiløse tanker. For å ta noen eksempler fra vår egen sfære - noe man mente som rett, så kan jeg nevne denne oppfatning: Skulle noen bli frelst så måtte det skje etter et bestemt mønster og skjema,- hvis ikke mistenkte man at "frelsen" ikke var rett gjennomført. Nå vet man jo at Gud møter oss der vi er, og at Hans frelsesgjerning ikke er avhengig av tid og sted, Når et menneske sier et ærlig JA til Jesus, så frelser Jesus oss uansett hvilken settinger vi er i. For ikke å snakke om hva man hadde lov til (eller ikke lov til) som kristen av dagligdagse og ubetydelige ting. Jeg husker engang en kusine av oss kom hjem på besøk fra Oslo der hun bodde. Hun hadde kjøpt et ukeblad, og dette oppdaget man at hun leste i. Da ble det høylytt konstatert at hun var en frafallen - enda hun var aktiv i Frelsesarmeen. Og for ikke å snakke om klesdrakt, hårfrisyre, litt rødt på leppene, osv. Det hele munnet ut i et sett rigorøse leveregler, og stakkars den som ikke levde opp til disse. Som Guds barn tilbys vi å leve i "frihetens fullkomne lov", og ikke være trellbundet av menneskelige påbud. Paulus formaner oss i Kol. 16-23 om ikke å underlegge oss menneskelige forordninger, og dermed gjøre kristenlivet til et trelldommens åk. For "kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd,- "og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen" Amen.


porto

Returadr.: Betania, postboks 169, 8201 Fauske

Ettersom dette er siste Betania-nytt før sommer vil vi benytte anledningen til ønske dere alle god sommer. Torill jobber i hjemmesykepleien og har tidlig ferie. Derfor starter vi vår ferie ekstra tidlig i år. Vi gleder oss til å være sammen med barn, svigerbarn og ikke minst barnebarna i sommer. Takk for all forbønn og omsorg, vi er veldig glad i og takknemlig for menigheten. Så ser vi frem til en spennende høst sammen!

Kontaktadresser

Menighetens eldste: Pinsemenigheten Betania 915 41 925 Kobbervn 16 | 8200 Fauske Oddbjørn Wårheim Valter Langø 976 30 112 Svein Wangen 908 26 543 Pastor: Steinar Slotten Mob. 907 81581 steinar@slotten.info

Menighetens kontonr: Kontonr: 4555.50.11400

Betania Nytt jini 2012  

Månedsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you