Námsvísir haustönn 2012

Page 1

listir

ferilskrá tónlist

matreiðsla

fyrirlestrar

bóklegar greinar lestur

fagnám

starfsráðgjöf

dans

íslenska

smíði

menntastoðir

meðferð matvæla

handverk þurrþæfing

grunnmenntaskóli

norska kertagerð

raunfærnimat tölvunám

vísindasjóður

Lærum allt lífið!

Námsvísir haustönn 2012

námsráðgjöf

tungumál

vefsíðugerð

spænska


NÁMSKEIÐ

Fræðslunet Suðurlands Tryggvagötu 25 800 Selfoss Sími:480 8155 Fax: 480 8156 Vallarbraut 16 860 Hvolsvöllur Sími: 483 5189 Fax: 483 5238 Gsm: 852 2155

Fræðslunetið - Fjölmennt Eyravegi 67 800 Selfoss Sími: 482 3990 GSM: 852 1655

Fræðslunetið - ráðgjöf Sandvík v/Bankaveg Sími: 820 8155 Eydís Sími: 852 1855 Sólveig fraedslunet@fraedslunet.is

Staðir

Síða

Íslenska

Selfoss, Hvolsvöllur, Flúðir

6

Erlend tungumál

Selfoss, Hvolsvöllur

6-7

Tölvur

Selfoss, Hvolsvöllur, Þorlákshöfn

7-8

Þurrþæfing

Þorlákshöfn, Flúðir, Hvolsvöllur, Vík

9

Lærðu að smíða

Selfoss

9

Grunnnámskeið í leðurtöskugerð

Kirkjubæjarklaustur

9

Aðventukransagerð

Selfoss

9

Að skera í tré með Siggu á Grund II

Selfoss

9

Lesið í skóginn, tálgað í tré

Hveragerði

9

Tálgað í tré II

Hvolsvöllur

9

Handgerð kerti

Sólheimar í Grímsnesi

9

Þjóðbúningur kvenna

Selfoss eða Rangárvallasýsla

10

Silfursmíði, fimm námskeið

Selfoss

10

Matreiðsla

Selfoss

11

Íslenskar lækningajurtir

Selfoss

11

Náðu hámarksárangri alla daga

Selfoss og fjarkennsla

11

Keltnesk áhrif á Íslandi II

Selfoss

11

Aldrei meir, fræðsla og umræða um eineltismál og aðgerðir

Selfoss

11

Rýmishönnun

Selfoss

13

Að lesa úr spáspilum

Hveragerði, Þorlákshöfn

13

Gerð starfsumsóknar og ferilskrár

Selfoss

13

Úr neista í nýja bók

Selfoss

13

Grunnur í minnistækni og hraðlestri

Selfoss

13

Orkusteinar

Selfoss

13

Fyrirbyggjandi nálgun heilbrigðisstarfsmanna að vinnutengdri ofbeldishegðun

Selfoss

15

Hugræn atferlismeðferð

Selfoss

15

Aukinn styrkur

Selfoss

15

Námsbrautir FA

Selfoss, Þorlákshöfn, Hvolsvöllur

16

Námskeið Fjölmennt/FnS

Selfoss, Sólheimar í Grímsnesi

18-21

© FnS, ágúst 2012 Umbrot og vinnsla: Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir Myndir: Starfsfólk Fræðslunetsins

Námskeið fyrir sjúkraliða:

fraedslunet.is

2

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


„ÁHERSLA LÖGÐ Á FJÖLBREYTNI” á eigin hag og þörfin fyrir aukna færni og menntun er fyrir hendi.

Skipuleg fullorðinsfræðsla á sér ekki langan aldur á Íslandi en með stofnun símenntunarstöðvanna um allt land urðu til fræðslustofnanir sem fyrst og fremst sinna fræðslu og námi fyrir fullorðið fólk. Þær hafa nú starfað í rúman áratug. Fræðslunetið hefur á síðustu árum haslað sér völl á sviði fullorðins- og framhaldsfræðslu á Suðurlandi og fengið mikinn byr í seglin sem sýnir að áhugi fólks

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

Á undanförnum árum hafa orðið til fjölmargar námskrár sem eru ætlaðar fólki í framhaldsfræðslu, leiðbeinendum þess og þeim fullorðinsfræðslustofnunum sem hafa heimild Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) til að setja á laggirnar nám samkvæmt þeim. Fræðslunetið hefur slíka heimild og hefur verið að feta sig eftir þeim gæðakröfum sem FA gerir til þeirra sem kenna eftir námskránum. Þar er lögð mikil áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu og fjölbreytilegar kennslu- og námsaðferðir. Nemendum og leiðbeinendum er gert þetta auðveldara með því m.a. að fræðsluaðilar geta haft fámenna námshópa.

Þá er rík áhersla lögð á fjölbreytilegt námsmat sem sýni raunverulega þekkingu og færni. Fullorðnu fólki, sem ekki hefur stundað nám árum saman, stendur stuggur af hefðbundnum lokaprófum enda þau æ sjaldnar notuð í fullorðinsfræðslu. Sameiginleg ábyrgð nemenda innbyrðis og leiðbeinenda á námi er enn eitt áhersluatriðið. Litið er svo á að námsárangur sé ekki einvörðungu vitnisburður um frammistöðu námsmanns heldur, og ekki síður, vitnisburður um aðbúnað og árangur af samvinnu námsmanna og leiðbeinenda. Fræðslunetið mun kappkosta áfram að tileinka sér kennslufræði fyrir fullorðið fólk og búa því hvetjandi námsaðstæður. Ásmundur Sverrir Pálsson

3


STARFSFÓLK FRÆÐSLUNETSINS

Ásmundur Sverrir Pálsson, framkvæmdastjóri

Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir, verkefnastjóri

Eydís Katla Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri

Sandra D. Gunnarsdóttir, verkefnastjóri

Sólveig R. Kristinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri

Rakel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri

Árdís Óskarsdóttir, ritari

INNRITUN OG NÁMSKEIÐSGJÖLD

4

Innritun fer fram í síma, með tölvupósti eða í gegnum vefsíðu Fræðslunetsins.

Nokkrum dögum áður en námskeið hefst er haft samband við viðkomandi og hann beðinn um að staðfesta innritun. Staðfesting er skuldbindandi og með henni samþykkir þátttakandi að greiða fyrir námskeiðið.

Fræðslunetið áskilur sér rétt til að innheimta námskeiðsgjald að hluta til eða öllu leyti afboði þátttakandi sig eftir að hafa staðfest innritun.

Innritun lýkur að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst.

Námskeiðsgjöld eru innheimt með greiðsluseðli.

Fræðslunetið áskilur sér rétt til að fella niður námskeið ef ekki fæst næg þátttaka.

Lærum allt lífið!

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


„JÁKVÆÐUR ANDI SVÍFUR YFIR VÖTNUM“ Starfsemi Fræðslunets Suðurlands hefur vaxið og dafnað undanfarin ár, námskeiðum og kenndum námskeiðsstundum fjölgar jafnt og þétt. Það bendir ótvírætt til þess að brýn þörf sé fyrir stofnun af þessu tagi, en einnig að nemendurnir séu ánægðir með þjónustuna. Ef ekki færi saman þörfin og ánægjan, væri ekki sá rífandi gangur í Fræðslunetinu sem raun ber vitni. í stjórn Fræðslunetsins skynjum vel þann jákvæða og uppbyggilega anda sem þar svífur yfir vötnum. Ég leyfi mér að taka svo til orða að bæði stjórn og starfsfólk séu samtaka í einlægri trú á megintilgang og markmið stofnunarinnar, „að efla aðgengi íbúa fjórðungsins að margs konar námi og símenntun og auka með því búsetugæði á svæðinu“, eins og segir í 3. grein skipulagsskrár hennar. Hvorki er þar Fræðslunetið býður upp á stundað málþóf né þrætur um fjölbreytta námskosti. Of keisarans skegg. langt mál væri að tíunda það Það er sjálfsagt hálfgerð allt en mig langar þó að klisja að segja að mannauðurnefna, sem dæmi um dýrmæt inn sé mikilvægasta auðlindin, úrræði; Menntastoðir, Grunn- en Fræðslunetið er raunar menntaskólann, Raunfærniekkert nema mannauðurinn. matið og loks Fjölmennt, sí- Og svo heppilega hefur tekist menntunar- og þekkingarsetur til að á fjörur þess hefur rekið fatlaðs fólks, sem nú er rekin fólk sem er sannarlega starfi innan vébanda Fræðslu- sínu vaxið. Fyrir hönd stjórnar netsins, skv. sérstökum samn- vil ég nota tækifærið til að ingi þar um. Að öðru leyti vísa þakka starfsfólki Fræðsluég á öfluga heimasíðu, netsins framúrskarandi störf, www.fraedslunet.is, sem við að sumu leyti afar erfið vitnar um hið blómlega starf. skilyrði. Velgengni af þessu tagi er ekki sjálfgefin. Við sem sitjum

BLÁSKÓGABYGGÐ

Húsnæðismál

MÝRDALSHREPPUR

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

hafa

tíðrædd á stjórnarfundum undanfarin ár. Ánægjuleg var opnun starfsstöðvar á Hvolsvelli, og enn ánægjulegri viðtökurnar sem hún fékk. Þrengslin í Iðu eru aftur á móti farin að hefta vöxt og viðgang og því er gleðilegt að segja frá því að í burðarliðnum er samningur við Sveitarfélagið Árborg um leigu á Sandvíkurskóla, í félagi við Háskólafélag Suðurlands og fleiri stofnanir. Þegar hafa námsráðgjafarnir flutt þangað en ef áætlanir ganga eftir mun öll starfsemin á vorönn 2013 hefjast á nýjum stað. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess að fá aukið rými, en ekki síður er spennandi aukin nánd við aðrar stofnanir undir sama þaki. Það eru bjartir tímar framundan og mikil áskorun fyrir Fræðslunetið að nýta öll tækifærin til aukinnar og betri þjónustu við Sunnlendinga. Gylfi Þorkelsson, formaður stjórnar Fræðslunetsins

verið

SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPUR

5


TUNGUMÁL ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA I-IV - 60 ST. ICELANDIC FOR FOREIGNERS I-V ISLANDZKI I-IV DLA OBCOKRAJOWCÓW W JĘZYKU POLSKIM Icelandic courses will be held according to numbers of participants. Courses will start 17. September. To sign up icelandic id-number is needed. Íslenskunámskeið fyrir útlendinga verða haldin á þeim stöðum þar sem næg þátttaka fæst. Námskeið hefjast í vikunni 17. - 21. september. Til að innritast þarf þátttakandi að hafa íslenska kennitölu. Kennt er ýmist einu sinni eða tvisvar í viku. Dla zainteresowanych odbędzie się kurs języka islandzkiego. Islandzki I-IV. Miejsce i czas zależne od ilości zainteresowanych.

ENSKA III - 24 STUNDIR Einnig fyrir félaga í Starfsmennt Námskeiðið er ætlað fólki sem lokið hefur Ensku II eða hefur undirstöðukunnáttu í málinu. Lögð er áhersla talþjálfun, frekari uppbyggingu orðaforða, ritun málsins, notkun orðabóka og lestur.

Tími

Þriðjudagar 2. okt. - 20. nóv. kl. 19.30-21.40

Staður

Iða, Selfossi

Verð

27.000 + námsefni

Kennari

Áslaug Ólafsdóttir, kennari

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

SPÆNSKA I - 24

STUNDIR

Markmiðið með námskeiðinu er að byggja upp grunnorðaforða og þjálfa framburð. Í gegnum hlutverka- og minnisleiki er lögð áhersla á að þátttakendur geti sagt og skilið algengar setningar og byggi upp færni til að bjarga sér á tungumálinu. Að auki verður fjallað um matargerð og margbreytilega menningu Spánar og Rómönsku Ameríku.

Tími

Mánudagar 8. okt. - 26. nóv. kl. 19.30-21.40

Staðir

Selfoss, Hvolsvöllur, Flúðir

Staður

Iða, Selfossi

Price/verð

35.000 + námsefni 4.000

Verð

27.000, námsefni innifalið

Teachers

Anna Linda Sigurðardóttir, Auður Friðgerður

Kennari

Kristín Arna Bragadóttir, kennari

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

Kennarar Halldórsdóttir, Anna Ásmundsdóttir og Jaroslaw Nauczyciel Dudziak

SPÆNSKA III - 24 ENSKA I - 24 STUNDIR Einnig fyrir félaga í Starfsmennt Námskeiðið er ætlað byrjendum í ensku. Lögð er áhersla á að þátttakendur verðir færir um að bjarga sér með það helsta á ferðalögum. Talæfingar og framburður æfður, m.a. í spjallhópum. Farið verður yfir grunnatriði í málfræði.

STUNDIR

Markmiðið er að þátttakendur auki við orðaforða sinn, fái aukna þjálfun í framburði og öðlist frekari færni í að tala spænsku. Áfram verður áhersla lögð á talæfingar og fjallað um spænska og rómansk-ameríska menningu og þjóðlíf.

Tími

Þriðjudagar 9. okt.- 27. nóv. kl. 19.30-21.40

Staður

Iða, Selfossi 27.000, námsefni innifalið

Tími

Mánudagar 17. sept. - 5. nóv. kl. 19.30-21.40

Verð

Staðir

Iða, Selfossi og FnS, Hvolsvelli

Kennari

Kristín Arna Bragadóttir, kennari

Verð

27.000 + námsefni

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

Kennarar

Áslaug Ólafsdóttir, kennari Selfossi, Gyða Björgvinsdóttir, kennari Hvolsvelli

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

ENSKA, TALÞJÁLFUN - 12

ÞÝSKA I - 24

NÝTT

STUNDIR

Námskeiðið hentar byrjendum og þeim sem vilja kynnast tungumálinu og þýskri menningu. Lögð er áhersla á orðaforða, ritun málsins, málfræði, talæfingar, lestur og framburð. Farið verður í grunnatriði málfræðinnar.

STUNDIR

Einnig fyrir félaga í Starfsmennt Námskeiðið er ætlað fólki sem lokið hefur Ensku I eða hefur undirstöðukunnáttu í málinu. Lögð er megin áhersla á talþjálfun og skilning.

Tími

Miðvikudagar 24. okt.- 14. nóv. kl.19.30-21.40

Staðir

Iða, Selfossi og FnS, Hvolsvelli

Verð

14.000

Kennarar

Áslaug Ólafsdóttir, kennari á Selfossi,

NÝTT

Tími

Þriðjudagar 2. okt. - 20. nóv. kl. 19.30-21.40

Staður

Fns, Hvolsvelli

Verð

27.000 + námsefni innifalið

Kennari

Gyða Björgvinsdóttir, kennari

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

NÝTT

Gyða Björgvinsdóttir, kennari á Hvolsvelli Fjöldi

6

Lágmark 10, hámark 15

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


TUNGUMÁL NORSKA I - 30

STUNDIR

Námskeiðið er ætlað fyrir byrjendur í norsku. Markmiðið er að þátttakendur geti bjargað sér á málinu, bæði munnlega og skriflega. Unnið verður með orðaforða, grunnþætti málfræðinnar, lestur, tal, framburð og ritun.

Tími og

Þriðjudagar 25. september - 27. nóvember

staðir

kl. 19.30-21.40, FnS, Hvolsvelli Mánudagar og miðvikudagar 17. sept. - 17. okt. Kl. 18-20.10, Iða Selfossi

Verð

31.600 + námsefni 3.500

Kennarar

Guri Hilstad Ólason, kennari, Hvolsvelli

TÖLVUR TÖLVUR I - 15

Hentar vel fyrir 50 ára og eldri Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa afar litla eða enga reynslu af tölvunotkun. Farið er í undirstöðuatriði tölvunnar og hvernig hún vinnur. Aðaláhersla er lögð á að gera þátttakendur færa um að nota netið og samskipavefi, s.s. tölvupóst og Facebook. Einnig farið í byrjunaratriði í ritvinnslu. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu.

Tími og

Iða, Selfossi, þriðjudagar og fimmtudagar

staðir

18. september - 2. október kl. 19.15-21.15 FnS, Hvolsvelli, mánudagar og miðvikudagar 17. september - 1. október

Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir, kennari, Selfossi Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

NORSKA II - 30

STUNDIR

STUNDIR

Þorlákshöfn, ótímasett Verð

23.000, námsefni innifalið

Kennarar

Leifur Viðarsson og Sigríður Guðnadóttir

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 10

Námskeiðið er framhald af Norsku I en hentar einnig þeim sem hafa einhvern grunn í norsku. Lögð er áhersla á talmál, orðaforða, ritun málsins og lestur, talæfingar og framburð. Farið verður áfram í grunnatriði málfræðinnar.

STAFRÆNAR

Tími

Mánudagar og miðvikudagar 29. okt. - 28. nóv.

Grunnþekking í tölvunotkun nauðsynleg

kl. 18.20-20.10

Kennd eru undirstöðuatriði varðandi myndatökur og stillingar á stafrænum myndavélum og þátttakendur læra að færa myndir af stafrænni myndavél yfir á tölvu. Kennt er á Picasa hugbúnað sem heldur utan um myndasafnið. Kenndar eru aðferðir við ýmsar lagfæringar, stækkanir/smækkanir, útprentun, senda myndir í vefpósti o.fl. Einnig er kennt hvernig vinna má með myndir og texta í Word ritvinnslu.

Staður

Iða, Selfossi

Verð

31.600 + námsefni 3.500

Kennari

Heiður Eysteinsdóttir, kennari

Fjöldi

Lágmark 10, hámark 15

Tími og staðir

MYNDIR

-9

STUNDIR

Iða, Selfossi mánudagar og miðvikudagur 8. - 15. október kl. 19.15-21.15 FnS, Hvolsvelli, þriðjudagar og fimmtudagur 9. - 16. október kl. 19.15-21.15

Frá undirritun samstarfssamning við Fjölmennt. Á myndinni eru Gylfi Þorkelsson stjórnarformaður Fræðslunetsins og Bjarni Kristjánsson stjórnarformaður í Fjölmenntar.

Verð

14.500, námsefni innifalið

Kennari

Leifur Viðarsson, kennari

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 12

FACEBOOK

OG TÖLVUPÓSTUR

-6

STUNDIR

Fjallað verður um samskiptavefi og áhersla lögð á Facebook. Farið verður yfir öll undirstöðuatriðin og möguleikana sem þar eru í boði. Þá verður farið í gegnum grunnþætti tölvupósts (G-mail), hvernig á að stofna aðgang, senda, taka á móti og svara pósti, senda viðhengi, hóppóst og möguleikana sem hver og einn getur haft á sínum stillingum og fl.

Tími

Miðvikudagur og fimmtudagur 3. og 4. október kl. 18-20

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

Staður

Iða, Selfossi

Verð

9.600

Kennari

Leifur Viðarsson, kennari

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 12

NÝTT

7


TÖLVUR LÆRÐU Á iPAD

Á EINU KVÖLDI

- 4,5

ST.

VEFSÍÐUGERÐ

MEÐ

JOOMLA 2.5 - 12

ST.

Farið verður í grunnatriði iPad spjaldtölvunnar frá Apple. Tengimöguleikar, flýtileiðir, tölvupóstur, grunnstillingar o.s.frv. Einnig verður sýnt hvernig sækja má forrit (apps), hvernig á að hlaða inn myndum, tónlist, skjölum og fl. Þeim sem ekki hafa stofnað reikning hjá Apple verður leiðbeint í gegnum það. Þátttakendur þurfa að hafa iPad með sér á námskeiðið og hafa netfang sem þeir geta nálgast úr hvaða tölvu sem er.

Á námskeiðinu eru kennd undirstöðuatriði í hinu vinsæla vefumsjónarkerfi Joomla. Þátttakendur fá aðgang að vefsvæði og uppsettan vef til æfinga. Gert er ráð fyrir að þátttakendur þjálfi sig á milli tíma og verði í lok námskeiðsins færir um að byggja upp einfaldan vef og hafa umsjón með honum, setja inn greinar, viðbætur og fleira. Góð þekking í tölvunotkun er nauðsynleg til að námskeiðið geti nýst þátttakendum. Námskeiðið er einnig kjörið fyrir þá sem hafa umsjón með Joomlavef og vilja auka þekkingu sína og færni og þá sem og þá sem hafa látið uppfæra vefi sína í nýjustu útgáfu Joomla.

Tími

mánudagur 22. október kl. 18-21

Tími

Staður

Iða, Selfossi

Verð

6.900

Kennari Fjöldi

Nýttu þér alla kosti iPadsins

NÝTT

Þriðjudagar 30. október - 13. nóvember kl. 19-21.50

Staður

FnS, Hvolsvelli

Leifur Viðarsson, kennari

Verð

21.900

Lágmark 8, hámark 12

Kennari

Bertha Guðrún Kvaran

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 12

NÝTT

EXCEL OG WORD - 18 STUNDIR Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa einhvern grunn í tölvunotkun. Megináhersla verður lögð á undirstöðuatriði í Excel 10, hvernig setja á inn formúlur, gera myndrit og útlitsmóta texta, sníða reiti o.fl. Farið verður í nokkur atriði í Word 10, s.s. uppsetningar, leturbreytingar, stíla o.fl. Bókin UTN103 eftir Jóhönnu Geirsdóttur er lögð til grundvallar.

Tími

Mánudagar og miðvikudagar 29. október - 14. nóvember kl. 18-20

Staður

FnS, Hvolsvelli

Verð

26.900 + námsefni UTN103 kr. 3.400

Kennari

Þorsteinn Kristinsson, kerfisfræðingur

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 12

NÝTT

Þátttakendur á námskeiðinu Gagn og gaman sem haldið var í Þorlákshöfn á vorönn.

Endurmenntun Háskóla Íslands heldur námskeið sem send eru í fjarfundi í samvinnu við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar. Skráning fer fram hjá Fræðslunetinu í síma 480 8155. Skoðið upplýsingar um námskeiðin hjá www.fraedslunet.is www.endurmenntun.is eða í síma 525 4444

SKAFTÁRHREPPUR

8

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


HANDVERK OG LISTIR ÞURRÞÆFING - 5

STUNDIR

Kynning á efni og efnisnotkun auk hugmyndavinnu. Kennd verða grunvallaratriði í þurrþæfingu með því að þæfa kúlu. Síðan móta þátttakendur hluti að eigin vali t.d. hjörtu, jólaskraut eða fá leiðsögn við útfærslu eigin hugmynda.

Tími og

Mánud. 1. okt. kl. 18-21.30 Grsk. Þorlákshöfn

staðir

Mánud. 8. okt. kl. 18-21.30 Víkurskóli, Vík Mánud. 15. okt. kl. 18-21.30 FnS Hvolsvelli Mánud. 22. okt. 18-21.30 Félagsh. Flúðum

Verð

7.500 + efniskostnaður

Kennari

Eva Jóhannsdóttir, hönnuður

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 10

SKERA Í TRÉ

II

MEÐ

SIGGU

Á

GRUND - 12 ST.

Hin landsþekkta útskurðarkona, Sigga á Grund, heldur framhaldsnámskeið í tréútskurði. Efni verður selt á staðnum. Námskeiðið hentar fyrir þá sem þegar hafa grunn í útskurðarlistinni.

Tími

Þriðjudagar 25. sept.- 16. október kl. 17-19.10

Staður

Hamar, verknámshús FSu, Selfossi

Verð

27.000 + efniskostnaður

Kennari

Sigga á Grund, útskurðarmeistari (SJK)

Fjöldi

Hámark 5

NÝTT

NÝTT

LESIÐ

Í SKÓGINN, TÁLGAÐ Í TRÉ

-8

STUNDIR

Kennd verða rétt vinnubrögð við smíðar, notkun handverkfæra og frágangur smíðisgripa. Smíðaður verður ákveðinn nytjahlutur sem reynir á eigin útfærslu og margs konar aðferðir.

Á námskeiðinu eru kennd lokuð hnífsbrögð sem auka öryggi og afköst við tálgun. Kennt er að tálga með hnífi og exi, ýmsar viðartegundir kynntar og eiginleikar þeirra. Kennd er þurrkun og yfirborðsmeðhöndlun viðarins og hvernig hægt er að notfæra sér form hans í ýmsa nytjahluti. Einnig er kennt að brýna og hvernig er best að meðhöndla bitverkfæri. Þátttakendur geta keypt vandaða tálgunarhnífa á staðnum.

Tími

Tími

Miðvikudagar 10. og 17. október kl. 18-20.50

Staður

Grunnskólinn Hveragerði

Verð

9.500

LÆRÐU AÐ

I - 15

SMÍÐA

STUNDIR

Þriðjudagar 9. október - 6. nóvember kl. 19-21.10

NÝTT

Staður

Hamar, verknámshús FSu Selfossi

Verð

23.000 + efniskostnaður

Kennari

Guðmundur Magnússon, smíðakennari

Kennari

Svanur Ingvarsson, smíðakennari

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 15

Fjöldi

Lágmark 6, hámark 8

GRUNNNÁMSKEIÐ

Í LEÐURTÖSKUGERÐ

-8

ST

Á námskeiðinu er kennt að sauma tösku úr leðri, annað hvort úr gömlum flíkum, s.s. leðurbuxum eða -jökkum eða saumað úr nýju leðri. Þátttakendur þurfa að koma með saumavélar og hafa meðferðis gamlar leðurflíkur ef þeir ætla að nýta slíkt við töskugerðina. Kennari útvegar allt annað efni sem þarf til viðbótar, s.s. nýtt leður, roð, fóður, lím, rennilása, tvinna, smellur, kósa og fl. Allt selt á kostnaðarverði.

TÁLGAÐ Í TRÉ

II - 8

STUNDIR

Námskeiðið er framhald af námskeiðinu Lesið í skóginn, tálgað í tré og er ætlað þeim sem hafa náð tökum á tálgutækninni og geta unnið nokkuð sjálfstætt. Kennt er hvernig á að velja efni í húsgögn, t.d. koll, vinna efnið og setja saman með gamalli tækni sem kölluð er „þurrt í blautt‟.

Tími

Mánudagar 8. og 22. október kl. 18-20.50

Staður

Fns, Hvolsvelli

NÝTT

Tími

Laugardagur 20. október kl. 11-16

Verð

10.500

Staður

Kirkjubæjarskóli, Kirkjubæjarklaustri

Kennari

Guðmundur Magnússon, smíðakennari

Verð

12.900 + efniskostnaður

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 15

Kennari

Kolbrún Sveinsdóttir, klæðskeri, kjólameistari og handmenntakennari

Fjöldi

HANDGERÐ

Lágmark 6, hámark 8

KERTI

- 10

STUNDIR

Þátttakendur fá kennslu og aðstoð í gerð aðventukransa og aðventuskreytinga.Lögð verður áhersla á að nýta sem mest af efni úr náttúrunni en einnig verður notað annað efni.

Kennd verður gerð kerta til notkunar innandyra úr hreinu parafíni og bývaxi og gerð útikerta úr kertaafgöngum. Einnig verða gerð ljósker úr vaxi og kennt hvernig á að vaxa myndir og servéttur. Gerður verður aðventukrans úr hænsna- og músaneti sem dýft verður í vax og síðan skreyttur. Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að þátttakendur nýti ýmsar umbúðir sem falla til sem steypumót fyrir kertin. Aðferðirnar er auðveldlega hægt að nota heima.

Tími

Fimmtudagur 22. nóvember kl. 19-21.50

Tími

Staður

Sjafnarblóm, Selfossi

Verð

6.500 + efniskostnaður

AÐVENTUKRANSAGERÐ - 4

STUNDIR

í samstarfi við Sjafnarblóm á Selfossi

Kennarar

Starfsfólk Sjafnarblóma

Fjöldi

Hámark 14

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

Miðvikudagur og fimmtudagur 21. og 22. nóv. kl. 18-22

NÝTT

Staður

Kertagerðin Sólheimum

Verð

11.900, allt efni innifalið

Kennari

Erla Thomsen, kertagerðarkona

Fjöldi

Hámark 8

9


HANDVERK OG LISTIR ÞJÓÐBÚNINGUR

KVENNA

- 50

STUNDIR

Upphlutur eða peysuföt 19. eða 20. aldar Sniðinn og saumaður er upphlutur eða peysuföt, heill búningur. Máltaka og efnisval verður í Reykjavík en kennslan fer fram á Selfossi. Einnig er möguleiki að lagfæra búninga eða sauma að hluta og er þá samið sérstaklega um það. Nemendur mæta með saumavél og áhöld. Allt efni er fáanlegt í verslun Heimilisiðnaðarfélagsins og er 5% afsláttur veittur þátttakendum. Oddný hefur kennt hjá Heimilisiðnaðarfélaginu frá árinu 1994.

Tími

Annan hvern laugardag (6 skipti)

SILFURSMÍÐI,

SLÉTTSMÍÐI

- 16 STUNDIR

Þátttakendur læra undirstöðuatriði í silfursmíði (sléttsmíði) og smíða einn ákveðinn grip. Á námskeiðinu er boðið uppá fyrsta flokks aðstöðu til smíðinnar.

Tími

Fimmtudagur og föstudagur 18. og 19. október kl. 19-22, laugardagur 20. október 10-16

Staður

Gagnheiði 45, Selfossi

Verð

31.500 + efniskostnaður

Kennari

Davíð Jóhannesson, gullsmiður

Fjöldi

Lágmark 5, hámark 7

ÍSLENSKA

VÍRAVIRKIÐ, SILFURSMÍÐI

29. september - 8. desember kl. 10-16 Máltaka í Reykjavík 20. september kl. 18-22 Staður

Selfoss eða Rangárvallasýsla

Verð

135.000 (122.500 fyrir félagsmenn

- 16 ST.

Heimilisiðnarfélagsins) + efniskostnaður

Kennd eru grunnatriði í íslenska víravirkinu og einn gripur smíðaður. Á námskeiðinu er boðið uppá fyrsta flokks aðstöðu til smíðinnar.

Kennari

Oddný Kristjánsdóttir, klæðskeri

Tími

Fjöldi

Lágmark 6, hámark 8

Fimmtudagur og föstudagur 1. og 2. nóvember kl. 19-22, laugardagur 3. nóvember kl. 10-12

Staður

Gagnheiði 45, Selfossi

Verð

31.500 + efniskostnaður

Kennari

Davíð Jóhannesson, gullsmiður

Fjöldi

Lágmark 5, hámark 7

SILFURSMÍÐI,

BYRJENDUR

NÝTT

- 8 STUNDIR

Námskeiðið er hugsað fyrir byrjendur í silfursmíði. Þátttakendur öðlast tilfinningu fyrir málminum og eiginleikum hans, sníða niður eitt einfalt stykki, setja saman og ganga frá. Námskeiðið er æskilegur undanfari annarra námskeiða í silfursmíði. Á námskeiðinu er boðið uppá fyrsta flokks aðstöðu til smíðinnar.

Tími

SILFURSMÍÐI

EIGIN HÖNNUN

- 16 STUNDIR

Áhersla er lögð á að þátttakendur vinni úr eigin hugmynd að smíðisgrip. Þátttakendur hanna gripinn og smíða hann.

Fimmtudagur og föstudagur 20. - 21. september kl. 19-22

NÝTT

Tími

Tímasetning ákveðin síðar

16.000 + efniskostnaður

Staður

Gagnheiði 45, Selfossi

Kennari

Davíð Jóhannesson, gullsmiður

Verð

33.000 + efniskostnaður

Fjöldi

Lágmark 5, hámark 7

Kennari

Davíð Jóhannesson, gullsmiður

Fjöldi

Lágmark 5, hámark 7

Staður

Gagnheiði 45, Selfossi

Verð

SILFURSMÍÐI,

KVEIKINGAR

-8

STUNDIR

Þátttakendur læra hitameðferð málmsins, læra að kveikja (sjóða) saman mismunandi hluti. Námskeiðið er æskilegur undanfari framhaldsnámskeiða í silfursmíði. Á námskeiðinu er boðið uppá fyrsta flokks aðstöðu til smíðinnar. Námskeiðið er tvö kvöld. Mælt er sérstaklega með þessu námskeiði fyrir alla sem hyggjast ná frekari færni í silfursmíði.

Tími

Fimmtudagur og föstudagur 4. og 5. október kl. 19-22

Staður

Gagnheiði 45, Selfossi

Verð

16.000 + efniskostnaður

Kennari

Davíð Jóhannesson, gullsmiður

Fjöldi

Lágmark 5, hámark 7

10

NÝTT Frá námskeiði í silfursmíði, kennarinn Davíð Jóhannesson ásamt Katrínu Sigurðardóttur þátttakanda í silfursmíði.

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


FYRIRLESTRAR

MATREIÐSLA OG HEILSA LÆRÐU AÐ

BÚA TIL SUSHI

- 4,5

STUNDIR

Í samstarfi við Kaffi Krús Farið verður yfir það helsta sem þarf til að útbúa gómsætt sushi. Að lokinni sýnikennslu rúlla allir sitt sushi sem þátttakendur snæða saman í lokin. Þátttakendur fá startpakka með sushivörum frá Red dragon, allt hráefni og upplýsingabækling.

Tími

Tími

Miðvikudagur 21.nóvember kl. 19-21

Staður

Iða, Selfossi og í fjarfundi á Flúðum, Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri

Kaffi Krús, Selfossi

Verð

8.900, allt innifalið

Kennari

Fannar Geir Ólafsson, matreiðslumaður

Fjöldi

Lágmark 6, hámark 12

NÝTT

INDVERSK MATARGERÐ - 4,5 STUNDIR Eldaðir verða réttir úr hrísgrjónum, kartöflum, linsubaunum, grænmeti og kjöti. Einnig verður indverskt flatbrauð bakað. Allt að átta réttir verða eldaðir auk þess sem þátttakendur fara heim með uppskriftir að fleiri réttum.

Tími

Fimmtudagur 8. nóvember kl. 18-21

Staður

Kennslueldhús FSu, Selfossi

Verð

10.700, hráefni innifalið

Kennarar

Jón Özur Snorrason, kennari og Indlandsfari og

Í boði Fræðslunetsins

Kennari

Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur

KELTNESK ÁHRIF

Á ÍSLANDI

NÝTT

II

Þorvaldur Friðriksson heldur áfram að fjalla um keltnesk áhrif á Ísland frá fyrri fyrirlestri sínum sl. vorönn. Fjallað verður um menningaráhrif að fornu og nýju, tungumálið og örnefnin.

Tími

Fimmtudagur 4. október kl. 19.30-21.30

Staður

Iða, Selfossi

Verð

Í boði Fræðslunetsins

Kennari

Þorvaldur Friðriksson, fréttamaður og fornleifafræðingur

ALDREI

NÝTT

MEIR!

Fræðsla og umræða um eineltismál og aðgerðir gegn einelti í tilefni af Degi gegn einelti

Lágmark 6, hámark 14

LÆKNINGAJURTIR

Verð

NÝTT

Guðríður Egilsdóttir, matreiðslumeistari

ÍSLENSKAR

ALLA DAGA

Hvað skiptir þig mestu máli lífinu? Ertu að elta drauminn þinn eða fastur í hjólförum hversdagsleikans? Lærðu að setja þér markmið og njóttu hvers augnabliks.

Miðvikudagur 17. október kl. 19-22

Staður

Fjöldi

NÁÐU HÁMARKSÁRANGRI

-3

STUNDIR

Á námskeiðinu fjallar Anna Rósa Róbertsdóttir grasalæknir almennt um grasalækningar og íslenskar lækningajurtir. Rætt verður um hvernig grasalæknir vinnur og hvað sjúkdóma algengt er að grasalæknir fáist við. Farið verður yfir áhrifamátt nokkurra algengra íslenskra lækningajurta sem auðvelt er fyrir leikmenn að finna og tína. Fjallað verður m.a. um aðalbláber, burnirót, krækiber, fjallagrös, vallhumal, ætihvönn, maríustakk, mjaðurt, blóðberg, birki, túnfífil, klóelftingu og haugarfa. Einnig verða gefin dæmi um einfaldar uppskriftir og aðferðir við vinnslu úr jurtum. Tími

Þriðjudagur 25. september kl. 19.30 -21.30

Staður

Iða, Selfossi

Verð

4.600

Kennari

Anna Rósa Róbertsdóttir, grasalæknir

NÝTT

Rætt verður um tengsl stjórnunar og staðarbragar og hvernig jákvæður staðarbragur og gott andrúmsloft kallar fram og hvetur til jákvæðs viðmóts starfsfólks hvers í annars garð. Samskiptavandi og einelti er líklegra að koma upp ef staðarmenningin er neikvæð og andrúmsloftið þrungið óánægju og kvíða. Rætt verður um ábyrgð hvers og eins í þessu sambandi, ábyrgð stjórnenda en einnig að hver og einn beri ábyrgð á sjálfum sér og samskiptum sínum við aðra. Farið verður stuttlega í forvarnir, hinar ýmsu tegundir þeirra og hvernig vinnustaður/skóli getur sinnt forvörnum með markvissum hætti og án mikils tilkostnaðar. Helstu birtingarmyndir eineltis meðal barna annars vegar og fullorðinna hins vegar verða reifaðar og hvernig kynferðisleg áreitni á vinnustað birtist stundum. Enda þótt gerendur eineltis séu ekki einsleitur hópur má oft finna sameiginlega þætti í forsögu þeirra og einnig í persónuleika. Sama gildir um þolendur eineltis og verður farið nokkrum orðum um það sem oft einkennir bæði persónur og aðstæður gerenda annars vegar og þolenda hins vegar. Loks verður farið í nokkur kjarnaatriði úrvinnslu eineltismála og mikilvægi þess að til sé viðbragðsáætlun ef upp koma mál af þessu tagi. Farið verður nokkrum orðum um hver sé ábyrgð skóla í úrvinnslunni og hvar ábyrgð foreldra liggur. Rædd verða nokkur verklagsatriði sem mikilvægt er að hafa í heiðri hvort heldur á vinnustað eða í skóla og loks hver eru helstu mistök sem gerð eru í úrvinnslu mála af þessu tagi.

Tími

Fimmtudagur 8. nóv. kl. 20-21.10

Staður

Iða, Selfossi

Verð

Í boði Fræðslunetsins

Kennari

Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur

NÝTT

Frá útskrift á námskeiðinu Þjónustuliðar sem var haldið í Hveragerði á vorönn. Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

11


12

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


ÝMIS NÁMSKEIÐ RÝMISHÖNNUN

HEIMILA

- 12

ÚR

STUNDIR

Á námskeiðinu verður fjallað um rýmis-skipulag heimilisins, hvernig við getum nýtt rýmið sem best og aukið þannig vellíðan fjölskyldunnar. M.a. Verður farið yfir litaval og áhrif lita á fólk, lýsingu og birtu sem hæfir hverju rými, hvernig við þarfagreinum heimilið og þá hluti sem þar þurfa að vera (losna við/bæta við), Feng-shui fræðin og tilhögun hluta í rýminu. Gert er ráð fyrir að hver og einn sé að vinna námskeiðið út frá sínu heimili og því er gott að vera með teikningu af húsnæðinu í einhverri mynd.

Tími

Fimmtudagar 20. sept. - 11. okt. kl. 19.50-21.50

Staður

Iða, Selfossi

Verð

14.400

Kennari

Ingunn Jónsdóttir, hönnuður

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 16

LESA ÚR SPÁSPILUM

NÝTT

-9

STUNDIR

Í seinni hlutanum lesa þátttakendur hver fyrir annan. Áhersla er lögð á að hafa námskeiðið jákvætt og að horfa á það góða. Tekið er klukkutíma hádegishlé.

Tími og

Grunnskólinn Hveragerði,

staðir

laugardagur 22. september kl. 10-17 Grunnskólinn Þorlákshöfn, laugardagur 6. október kl. 10-17

Verð

14.900, sígaunaspil innifalin

Kennarar

Hrönn Friðriksdóttir, spámiðill og Alma Hrönn Hrannardóttir Nánari upplýsingar á www.spamidill.com og í síma 861 2505

GERÐ

-8

STUNDIR

Á námskeiðinu fá þátttakendur innsýn í uppbyggingu skáldsögu, persónusköpun og hvernig athygli lesenda er fönguð. Er draumurinn að skrifa skáldsögu eða smásögu? Er hugmyndin fædd? Fyrra kvöldið fá þeir þátttakendur sem vilja verkefni sem þeir fá umsögn um seinna kvöldið frá leiðbeinanda.

Tími

Þriðjudagar 30. október og 6. nóvember kl. 19-21.50

Staður

Iða, Selfossi

Verð

12.500

Kennari

Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur

Fjöldi

Lágmark 10

GRUNNUR

NÝTT

Í MINNISTÆKNI OG HRAÐLESTRI 12 ST

Bættu lestrarhraðann og margfaldaðu minnisgetuna.

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti farið að þreifa sig áfram í spilalögnum og spádómum. Námskeiðið er bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Innifalið í námskeiðinu eru sígaunaspil sem eru frábær bæði fyrir byrjendur og lengra komna, en allir mega koma með þau spil sem þeir vilja vinna með og þekkja. Hrönn fer yfir hvernig hún vinnur og kynnir ýmis spil, steina og annað sem gott er að hafa í huga áður en byrjað er. Síðan leggja þátttakendur sín eigin spil og lesið er saman í gegnum mismunandi spilalagnir og spáð fyrir reyndri og opinni manneskju.

Fjöldi

NEISTA Í NÝJA BÓK

Lágmark 8, hámark 16

Hnitmiðað námskeið þar sem blandað er saman einföldum en öflugum aðferðum í hraðlestri og minnistækni sem gera þátttakendum kleift að auðvelda nám eða lestur og bæta árangurinn umtalsvert.

Tími

Mánudagar og fimmtudagar 1.- 11. október kl. 17.15-19.15

NÝTT

Staður

Iða, Selfossi

Verð

16.500, námsefni innifalið

Kennari

Kolbeinn Sigurjónsson, leiðbeinandi hjá Betra nám, sjá www.betranam.is

Fjöldi

Lágmark 9

ORKUSTEINAR - 4,5

STUNDIR

Orkusteinar geta veitt ró, byggt upp gleði og kærleika og hjálpað okkur að jarðtengja. Á námskeiðinu er unnið með steina fyrir hverja orkustöð og valdir sjö steinar sem hjálpa m.a. að takast á við streitu, byggja upp orku, opna fyrir tilfinningar og sem veita vernd gegn áreiti. Orkusteinarnir eru innifaldir í verðinu.

Tími

Laugardagur 20. október kl. 11-14

Staður

Iða, Selfossi

Verð

9.900, orkusteinar innifaldir

Kennari

Hrönn Friðriksdóttir, spámiðill

Fjöldi

Lágmark 8, hámark 16

NÝTT

STARFSUMSÓKNAR OG FERILSKRÁR

Fjallað verður um undirbúning fyrir starfsviðtöl og hvernig skrifa á starfsumsóknir. Þátttakendum verður einnig leiðbeint með gerð ferilskrár (CV). Miðað er við að að loknu námskeiði hafi þátttakendur gögn sem geti nýst þeim í leit að nýju starfi.

Tími

Mánudagur 15. október kl. 17-19.50

Staður

Iða, Selfossi

Verð

Í boði Fræðslunetsins

Kennari

Sólveig R. Kristinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi Frá útskrift á fiskvinnslunámskeiði í Þorlákshöfn.

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

13


„NÁMIÐ HJÁLPAÐI OKKUR AF STAÐ Í RÉTTA ÁTT“ Hjónin Maritza Solange Sepulveda og Sigurður Ingi Einarsson hófu nám í Grunnmenntaskólanum á Hvolsvelli haustið 2011 og fóru síðan í Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum á vorönn 2012. Þau búa á Hellu og höfðu bæði verið atvinnulaus um tíma þegar þau hófu námið. Það má með sanni segja að líf þeirra hafi tekið stakkaskiptum s.l. ár en nú hafa þau bæði hafið nám í LBHÍ á Reykjum. Maritza og Sigurður lýsa reynslu sinni af náminu hjá Fræðslunetinu með þessum orðum: „Áður en við hjónin fórum í nám hjá Fræðslunetinu og tókum Grunnmenntaskólann og síðar Nám og Þjálfun í almennum bóklegum greinum, vorum við bæði atvinnulaus og ekki með svo fastmótaða stefnu í lífinu, okkur vantaði allan skriðþunga. Hvorugt okkar hafði stundað skóla að neinu ráði í þónokkur ár. Þegar við fréttum af þessu námi ígrunduðum við málin og ákváðum loks að skella okkur út í djúpu laugina.

Námið reyndist okkur báðum afskaplega vel, jafnt sem sjálfspróf á eigin getu, almenn upprifjun á helstu fögum og bráðnauðsynleg þjálfun í námstækni. Hópurinn var góður og leiðbeinendurnir allir af vilja gerðir að vilja hjálpa manni að hjálpa sér sjálfum. Áður en námi lauk vorum við komin með vinnu við draumastarfið, garðyrkju, og erum nú, tæpu ári eftir að við byrjuðum Grunnmenntaskólann, að hefja nám við Garðyrkjuskólann á Reykjum.

Frá útskriftinni í Námi og þjálfun kvöldskóla sl. vor. Hér er hópurinn ásamt kennurum. Stór hluti hópsins lauk einnig námi í Grunnmenntaskóla í fyrra.

14

Maritza og Sigurður á góðri stund þegar þau útskrifuðust úr Námi og

Það er óhætt að segja að námið hjá Fræðslunetinu hafi hjálpað okkur hjónum af stað í rétta átt, með nesti og nýja skó!“

Frá útskriftinni í Námi og þjálfun dagskóla sl. vor, alls luku 13 nemendur námi. Námið stóð frá því í janúar og fram í maí.

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


SJÚKRALIÐAR FYRIRBYGGJANDI

NÁLGUN HEILBRIGÐIS-

STARFSMANNA AÐ VINNUTENGDRI OFBELDISHEGÐUN

-10 STUNDIR

Markmið: Að þátttakendur öðlist aukinn skilning á fyrirbyggj-

HUGRÆN

ATFERLISMEÐFERÐ

- 15 STUNDIR

Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu á grunnhugtökum hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) og geti beitt aðferðum sem kenndar eru á námskeiðinu.

Lýsing: HAM gengur út á að læra að þekkja tengsl hugsana,

hvað er ofbeldi, hvaða áhrifavaldar umhverfis og fyrirbyggjandi þættir sem geta dregið úr hættu á ofbeldishegðun, hvernig bregðast skal við ef einstaklingur byrjar að verða árásargjarn og líkamstjáning geranda skoðuð. Lýsingar á stigmögnun ofbeldis verður skoðuð og róandi viðbrögð þolanda gagnvart hugsanlegri árás.

tilfinninga og hegðunar sem stjórna líðan okkar og viðbrögðum ásamt því að finna leiðir til að brjóta upp hugsanamynstur eða hegðun sem valda mönnum vanlíðan. Fjallað er um mikilvæg hugtök og kenningar og helstu aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar kynntar, s.s. skilgreining vanda og samtalsaðferðir, hugsanaskráning og endurmat hugsana. Skoðað er hvernig grunnviðhorf og lífsreglur myndast og áhrif þeirra á hegðun og líðan einstaklinga. Farið er í hvernig HAM nýtist við algeng vandamál s.s. þunglyndi, kvíða og sálræn viðbrögð við líkamlegum sjúkdómum. Lögð er áhersla á virkni nemenda á námskeiðinu með verkefnavinnu, æfingum og vinnu í litlum hópum.

Tími

Tími

andi aðferðum til að koma í veg fyrir ofbeldishegðun skjólstæðinga. Að auka þekkingu á stigmögnun ofbeldishegðunar og kunnáttu í að róa einstakling sem er orðinn árásargjarn í hegðun og tali.

Lýsing: Litið verður á skilgreiningar og ólík sjónarmið um

Mánudagur og þriðjudagur 24. og 25. september kl. 17-21

Staður

Iða, Selfossi

Fimmtudagar 20. september - 4. október kl. 17-20.40

NÝTT

Staður

Iða, Selfossi 20.800 Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur

Verð

19.000

Verð

Kennari

Guðmundur Sævar Sævarsson, geðhjúkrunarfræðingur

Kennari

AUKINN

STYRKUR

NÝTT

- 30 STUNDIR

Markmið: Að þátttakendur öðlist innsæi í hvernig sjálfsmynd skapast og hvaða áhrif hún hefur á hegðun og færni þeirra til að takast á við ýmsar aðstæður í starfi á fagmannlegan hátt. Að þeir byggi upp aukið öryggi í samskiptum í starfi og einkalífi. Að þeir efli styrkleika sína og fái aukna trú á eigin getu.

Lýsing: Lögð er áhersla á að vinna með eigin sjálfsmynd sem er skoðuð út frá mismunandi sjónarhornum og styrkt með fjölbreytilegum aðferðum. Fjallað er m.a. um fjölgreind, tilfinningagreind og mismunandi hegðunarmynstur. Einnig er rætt um meðvirkni, ábyrgð og samvinnu. Kynntar eru aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar til að skoða samspil hugsana, líðan og hegðunar. Miklu máli skiptir að þátttakendur geti miðlað af eigin reynslu og sýnt hver öðrum traust á námskeiðinu. Beitt er lifandi og skemmtilegum kennsluaðferðum.

Tími Á vorönn var haldin kvikmyndasmiðja og lauk henni með sýningu á stuttmynd sem hópurinn gerði. Myndin er tekin við útskriftina í Selfossbíó.

Mánudagar 8.-29. október og 12. nóv. og fimmtudagur 8. nóv. kl. 17.30 – 21.30

Staður

Iða, Selfossi

Verð

45.000

Kennari

Magnea B. Jónsdóttir, sálfræðingur LSH

NÝTT

AÞS

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

15


NÁMSBRAUTIR FRÆÐSLUMIÐSTÖÐVAR ATVINNULÍFSINS Fyrirhugað er að halda neðangreindar námsbrautir á haustönn 2012 ef næg þátttaka fæst. Námið nýtur framlaga Fræðslusjóðs og er þess vegna á afar hagstæðu verði fyrir þátttakendur. Námið er viðurkennt af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og má meta það til eininga á framhaldsskólastigi. Starfsmenntasjóðir greiða stóran hluta af kostnaði þátttakenda. Námslýsingar má sjá á vef FA http://www.frae.is. Námið er hugsað fyrir fullorðna (20/23 ára og eldri) sem hafa litla grunnmenntun og er námið viðurkennt sem úrræði fyrir atvinnuleitendur. Lögð er áhersla á að hægt sé að stunda námið með vinnu, að kennsluhættir henti fullorðnum og að námið sé hagnýtt og í takt við þarfir nemenda og atvinnulífs. Sjá nánar á vef Fræðslunetsins: http://www.fraedslunet.is > Námsleiðir FA. Allar nánari upplýsingar um innihald námsins, tímasetningar o.fl. eru veittar í síma 480 8155. Námsbrautir

Stundir Verð

Hvar

Menntastoðir, haust 2012 og vor 2013

660

116.000 Selfoss

Grunnmenntaskóli, dagskóli og/eða

300

53.000

Þorlákshöfn, Selfoss, Hvolsvöllur

Meðferð matvæla

60

11.000

Selfoss

Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun

60

11.000

Þorlákshöfn eða Selfoss

Félagsliðabrú 1. önn

9 einingar

21.000

Fjarkennsla og staðlotur

Fyrsti hópurinn sem útskrifaðist úr námsbrautinni Meðferð matvæla á vorönn 2012. Þátttakendur voru frá MS. Hér eru þeir ásamt kennurum, fulltrúum frá MS og Bárunni.

16

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


NÝ VERKEFNI OG TILHLÖKKUN Sl. vor var gengið frá samstarfssamningi milli Fræðslunetsins og Fjölmenntar, símenntunar- og þekkingarmiðstöðvar, sem annast símenntun fatlaðs fólks. Rakel Þorsteinsdóttir var ráðin verkefnastjóri sl. vor og segir hún hér frá samstarfinu. aðra þjóðfélagsþegna hjá sömu aðilum og veita fullorðnu fólki símenntun.

Miklar breytingar hafa átt sér stað í þjónustu við fatlað fólk síðastliðna áratugi. Allir einstaklingar njóta t.a.m. félagsþjónustu frá sama aðila óháð eðli þjónustunnar. Þetta er grundvallarbreyting frá því sem áður var. Hugmyndafræði um sjálfstætt líf, jöfn tækifæri og fullgilda samfélagsþátttöku hefur rutt sér til rúms. Sérúrræði eru á undanhaldi og áhersla er lögð á að þróa stoðþjónustu sem eflir fatlað fólk til þátttöku í samfélaginu. Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð heyrir nú undir lög nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu. Í allri stefnumótun Fjölmenntar er lögð rík áhersla á að fatlað fólk eigi kost á símenntun til jafns við

Eyþór Jóhannsson

Það má því segja að stórt skref sé nú stigið, með undirritun samstarfssamnings á milli Fjölmenntar og Fræðslunets Suðurlands, í átt að því að greiða aðgengi fatlaðs fólks að almennri þjónustu samfélagsins. Við hjá Fræðslunetinu fögnum þeirri samskipan sem samstarfið við Fjölmennt felur í sér. Umræddar breytingar gefa Fræðsluneti Suðurlands tækifæri til þess efla starfsemi sína með því að mæta margvíslegum þörfum fjölbreytts hóps þátttakenda. Að feta nýjar brautir og takast á við ný verkefni er tilhlökkunarefni og gefur tilefni til að þróa enn fremur kennsluhætti og vinnubrögð. Ég ræddi við nokkra sem sækja námskeið á haustönninni og spurði hvernig haustið legðist í þá. Eyþór Jóhannsson er búsettur á Sólheimum og hefur sótt námskeið hjá Fjölmennt en ekki áður hjá Fræðslunetinu. Aðspurður hvernig hann sjái haustið fyrir sér á námskeiðum þar, segir Eyþór að það leggist mjög vel í

Kristján Jón Gíslason

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

hann. Hann hafi valið námsgreinar sem munu koma að góðum notum s.s. námskeið í skyndihjálp. „Mig langar til þess að prófa eitthvað nýtt og sýna ábyrgð og taka nýjum áskorunum“. Kristján Jón Gíslason búsettur á Selfossi hefur ekki sótt námskeið áður hjá Fræðslunetinu en segir það leggjast mjög vel í sig að sækja námskeið nú í haust. Kristján sagðist hafa mestan áhuga á námskeiðinu Tónlist, söngur og hljóðfæri og hlakkar til að byrja og takast á við þessar breytingar. Kristín Þóra Albertsdóttir, sem er búsett á Selfossi, hefur sótt námskeið hjá Fræðslunetinu, leir og myndlist. Auk tónlistar og leiklistar finnst henni fatasaumur og skyndihjálp áhugaverð námskeið. Um Fræðslunetið segir Kristín Þóra að sér finnist það sjálfsagt að gefa fötluðu fólki tækifæri til að læra ýmislegt þar. „Mér finnst spennandi að byrja hjá Fræðslunetinu. Ég vil hafa nóg að gera“. Rakel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri.

Kristín Þóra Albertsdóttir önnur frá vinstri ásamt þátttakendum og kennara á keramiknámskeiði sem haldið var hjá Fræðslunetinu sl. vor. 17


HEIMILIS-FRÆÐI OG HREYFING HEILSU-SMIÐJA

HOLLUR OG GÓÐUR HEIMILIS-MATUR

Á nám-skeiðinu er heilsan í fyrirrúmi, fyrir-lestrar um hollt mataræði og næringu, út-búnir léttir réttir, fjallað um hreyfingu og rætt um leiðir til þess að stunda reglubundna hreyfingu. Gerð er einstaklings-miðuð þjálfunar-áætlun.

Tími og

Mánudagar 10. sept.- 1. nóv.

lengd

kl. 16.10-17.10, 24 stundir

Staður

Actic Sundhöll, Selfossi Fimmtudagur (tími ákveðinn síðar) Eyravegur 67, Selfossi

Verð

12.500 + aðstöðugjald 3.300

Kennt er að útbúa hollan, góm-sætan og fjöl-breyttan mat. Nám-skeiðið hentar þeim vel sem búa einir og elda sjálfir, einnig þeim sem búa með öðrum og elda reglu-lega heima.

Tími og

Fimmtudagar 17.00-18.20

lengd

20. sept - 18. okt. hlé í 3 vikur 15. nóv. - 13. des. 20 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfossi

Verð

12.000

Kennari Herborg Auðunsdóttir

Kennari Í umsjón Vatns og heilsu

TÓNLIST OG LEIKLIST

HOLLUR OG GÓÐUR HEIMILIS-MATUR Kennt er að útbúa hollan, góm-sætan og fjöl-breyttan mat. Nám-skeiðið hentar þeim vel sem búa einir og elda sjálfir, einnig þeim sem búa með öðrum og elda reglu-lega heima.

Tími og

Mánudagar kl. 10.20-11.40 og

lengd

fimmtudagar kl. 15.20-16.40 3. sept.- 4. okt. 20 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfossi

Verð

12.000

Kennari Herborg Auðunsdóttir

BOLTA-LEIKNI

TÓNLIST, SKYNJUN OG SAM-SPIL Þessi nám-skeið eru sérstak-lega ætluð fólki sem hefur lítið form-legt mál. Við syngjum og spilum á hljóð-færi, stundum saman og stundum til skiptis.

Tími

Ákveðinn síðar

Lengd

12 stundir

Staður

Ákveðið síðar

Verð

8.900

Kennari Í umsjón Tónsmiðjunnar

TÓNLIST, SÖNGUR OG HLJÓFÆRI Tónlistar-hópur sem kemur saman til að syngja og spila á hljóð-færi

Farið verður í: hand-bolta, fót-bolta og körfu-bolta.

Tími

Ákveðinn síðar

lengd

9 stundir

Staður

Ákveðinn síðar

Verð

7.400

Kennari Í umsjón Vatns og heilsu

18

undir stjórn tónlistar-kennara.

Tími og

Mánudagar 10. sept. - 29. okt.

lengd

Kl. 16.10-17.10, 12 stundir

Staður

Húsnæði Tónsmiðjunnar í FSu

Verð

6.300

Kennari Í umsjón Tónsmiðjunnar Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


TÓNLIST OG LEIKLIST LEIKLISTAR-SMIÐJA

MYND- OG HANDLIST MYND-LIST

Þátt-takendur vinna að gerð leiksýningar, handrits-gerð, velja leikara, búninga og fleira. Í lok nám-skeiðs verður haldin stutt leik-sýning sem þátttakendur sýna.

Á nám-skeiðinu er teiknað, málað og litað. Þátt-takendur búa til myndir.

Tími og

Föstudagar 16.00-18.00

Tími og

Föstudagar 16.10-17.30

lengd

12. okt.-14.desember, 30 stundir

lengd

5.okt. - 7. desember, 12 stundir

Staður

Iða, Selfossi

Staður

Iða, Tryggvagötu 25, Selfossi

Verð

14.300

Verð

13.000

Kennari Íris Árný Magnúsdóttir og fl.

MYND- OG HANDLIST

Kennari Herborg Auðunsdóttir

LISTA-SMIÐJA Nám-skeiðið felur í sér skapandi starf í gegnum mynd-list, mósaik og ljósmyndun.

FATA-SAUMUR Þátt-takendur vinna að því að sauma flík, nýta til þess upplýsinga-tækni, teikna og ýmislegt fleira til þess að vinna að verk-efninu.

Tími og

Fimmtudagar kl. 15.20-16.40,

lengd

6. sept.-11.okt., 12 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfossi

Verð

11.600

Tími og

Mánudagar 10.20 -11.40 og

lengd

fimmtudagar 15.00 -16.40, 22. október - 22. nóvember, 20 stundir

Staður

Eyravegur 67. Selfossi

Verð

13.000

Kennari Herborg Auðunsdóttir

Kennari Halldóra H. Valdimarsdóttir

PRJÓNA-SMIÐJA

TÖLVUR TÖLVA

Pjóna-nám-skeiðið heitir smiðja og ber heitið vegna þess að þátt-takendur vinna ekki einungis að gerð prjónaðs hand-verks heldur einnig að því að vinna með garn og mynstur.

Tími og

Fimmtudagar kl. 15.20-16.40

lengd

25. okt.- 29.nóv. 12 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfossi

Verð

10.500

Kennari Halldóra H. Valdimarsdóttir

Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

Tölvu-námskeið miðað við getu-stig hvers og eins. Tvö námskeið.

Tími og

Mánudaga 8.40-10.00 og fimmtu-

lengd

daga 13.50.-15.10, 3. sept.-4. okt. og 22. okt.-22. nóv. 20 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfossi

Verð

12.500

Kennari Leifur Viðarsson 19


TÖLVUR TÖLVA

MÁL OG SAM-FÉLAG RITUN OG LESTUR

Tölvu-námskeið miðað við getu-stig hvers og eins.

Nám-skeiðið er fyrir þá sem langar að ná betri tökum í lestri og ritun.

Tími

Haldið eftir kl.16 á daginn, tvisvar í

Lengd

viku. Nánar ákveðið síðar. 20 st.

Tími og

Mánud. og miðvikud. kl. 15.00-

Staður

Eyravegi 67, Selfossi

lengd

16.00, 24. sept.-17. okt. 12 stundir

Verð

12.500

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

8.200

Kennari Leifur Viðarsson

Kennari Anna Linda Sigurðardóttir

SJÁLF-STYRKING OG VALD-EFLING

STÆRÐ-FRÆÐI Í DAG-LEGU LÍFI Nám-skeiðið er hugsað fyrir þá sem hafa lítinn grunn í stærð-fræði. Unnið verður út frá getu-stigi hvers og eins.

SKYNDIHJÁLP Á nám-skeiðinu er kennd skyndi-hjálp og hvernig á að veita sál-rænan stuðning í neyðar-tilvikum.

Tími og

24.25. og 26. sept. kl. 16.30-19.30

lengd

9 stundir

Staður

Sólheimar í Grímsnesi

Verð

4.000

Tími og

Mánudagar 08.40-9.40 og fimmtu-

lengd

dagar kl. 13.50-14.50. 3. september -4. október, 15 st.

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

10.800

Kennari Þóra Þórarinsdóttir

Kennari Laufey Gissurardóttir

ENSKA I

Á haust-önn eiga eftir að bætast við fleiri nám-skeið vegna vinsælda. Þátt-takendur munu fá sendar upp-lýsingar í pósti um nám-skeiðin.

20

Nám-skeiðið er ætlað fyrir byrjendur. Kennslan miðast við getu-stig hvers og eins.

Tími og

Mánudagar 10.20-11.40 og fimmtu

lengd

dagar kl. 15.20-16.40, 3. september-27.september, 16 st.

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

10.800

Kennari Anna Linda Sigurðardóttir

Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


SKYNJUN, VIRKNI OG VEL-LÍÐAN

MÁL OG SAM-FÉLAG ENSKA II

ROFAR OG UM-HVERFIS-STJÓRNUN Fyrir þá sem hafa ein-hvern grunn í ensku og vilja bæta þekkingu sína og færni í lestri og ritun og þjálfa betur tal-mál.

Tími

Mánudagar 10.20-11.40 og fimmtu-

Lengd

dagar kl. 15.20-16.40

Notaðir eru rofar til að stjórna tölvu, segul-bandi, ljósum og fleira. Unnið er mark-visst að því, út frá áhuga-sviði hvers og eins þátt-takanda, að finna leiðir til þess að fólk geti stjórnað ein-hverju í umhverfi sínu og þar með ráðið meiru um það sem gerist í dag-legu lífi og verið virkari með öðrum.

22. október-15. nóvember 16 st.

Tími og

Mánudagar 15. okt.- 26. nóv.

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

lengd

kl. 14.10-15.30, 14 stundir

Verð

10.800

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

10.200

Kennari Anna Linda Sigurðardóttir

Kennarar Anna Soffía Óskarsdóttir og

SKYNJUN, VIRKNI OG VEL-LÍÐAN SKYNJUN, VIRKNI, VELLÍÐAN OG SAMSPIL Markmiðin eru eintaklings-bundin, t.d. hjá sumum er mark-miðið að auka virkni og áhuga með því að láta eitt-hvað athyglis-vert gerast. Aðrir vilja ná slökun og vel-líðan í öruggu og notalegu umhverfi. Einnig er tæki-færi til þess að gera ýmis-legt skemmti-legt með öðrum.

Tími

Mánudagar 15. október -

Lengd

26. nóvember kl. 10.40-12.00 14 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

10.200

Kennarar Anna Soffía Óskarsdóttir og Rakel Þorsteinsdóttir

SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

Rakel Þorsteinsdóttir

MÁL OG TJÁNING Nám-skeið fyrir fólk sem tjáir sig lítið. Hefur lítið form-legt mál en skilur tal-mál að ein-hverju marki. Á nám -skeiðinu verður unnið með mál í öllum mögu-legum myndum, Tákn með tali, myndir og/eða hluta-tákn. Tvö námskeið.

Tími og

Föstudagar 7. sept.-19. okt.

lengd

kl. 14.40-16.00, 14 stundir Mánudagar 22. okt.-3.des. kl. 8.40-10.00, 14 stundir

Staður

Eyravegur 67, Selfoss

Verð

10.200

Kennarar Anna Soffía Óskarsdóttir og Rakel Þorsteinsdóttir

RANGÁRÞING

EYSTRA

21


„ÉG VAR STRAX HEILLAÐUR AF NÁMINU“ Kristjón Kormákur Guðjónsson hafði verið atvinnulaus um tíma en hann hafði misst vinnu vegna veikinda. Hann hætti ungur námi en hafði þó alltaf hug á að hefja nám að nýju. Hann ákvað í fyrrahaust að skella sér í nám hjá Fræðslunetinu, m.a. til að fara úr húsi og kynnast nýju fólki. hafði misst vinnu vegna veikinda. Hjá Fræðslunetinu fékk ég tækifæri til þess að hefja nám að nýju en ég hætti ungur í námi. Ég var heldur ekki gamall þegar ég stofnaði fjölskyldu og því var allt frekara nám látið sitja á hakanum. Þar sem ég gat aðeins unnið ákveðin störf og ekki mikið í boði hér á Suðurlandi á þeim tíma, ákvað ég að nýta mér tækifærið og skella mér í nám. Kristjón Kormákur við útskriftina í kvikmyndasmiðjunni sem var önnur af tveimur námsbrautum sem hann lauk.

„Það var kærkomið tækifæri að eiga þess kost að fara í nám hjá Fræðslunetinu. Ég var búinn að vera atvinnulaus um tíma og

„KOM MÉR

Ég var strax heillaður af náminu og kennurunum sem höfðu mikinn metnað fyrir hönd nemenda og langa reynslu og þekkingu sem þeir skiluðu með sóma til þeirra er námið sóttu. Námið hentaði vel, ég hefði viljað hafa

nokkrar greinar í viðbót en það sem boðið var upp á var til fyrirmyndar. Hjá Fræðslunetinu kynntist ég kennurum og stjórnendum sem nú eru í miklu uppáhaldi hjá mér. Ávinningurinn af náminu var sá að í stað þess að sitja heima og vorkenna sjálfum mér fór ég út úr húsi, kynntist fólki og það sem er dýrmætast, ég byggði mig upp og jók þekkingu mína á hinum ýmsu hlutum í góðum félagsskap. Nú er staðan allt önnur. Ég er í fullu starfi sem blaðamaður á stórum fjölmiðli og lífið leikur við mig.“

AF STAÐ Í SKÓLA EFTIR ANSI MÖRG ÁR“

Sólborg Halla Þórhallsdóttir hefur verið heimavinnandi í mörg ár með tvö börn, 7 og 10 ára. Hún fékk áhuga á því að gera eitthvað fyrir sjálfa sig og huga að sínum framtíðaratvinnumöguleikum. Sólborg fór í viðtal hjá náms og starfsráðgjafa hjá Fræðsluneti Suðurlands til þess að skoða stöðu sína. Þremur dögum eftir viðtalið hóf hún nám í Skrifstofuskólanum sem er námsleið frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og gefur einingar til áframhaldandi náms. „Ég var virkilega ánægð með n ámið og fannst kennararnir frábærir. Það var alltaf hægt að fá hjálp ef á þurfti að halda. Námið hentaði mínum aðstæðum vel en ég var í skólanum á sama tíma og 22

börnin og ekki var mikið um heimanám. Skrifstofuskólinn var leið til þess að koma mér aftur á stað í nám eftir ansi mörg ár og ég sá að ég gat alveg lært. Mér fannst gaman að kynnast nýju Sólborg við útskriftina úr Skrifstofuskólanum ásamt starfsfólki fólki og finna Fræðslunetsins. sjálfa mig í þessu, það hafði fjarnámi með góðum hópi frá góð áhrif á sjálfstraustið. Nú Suðurlandi. Ég er ákveðin í því er ég á leið í M K að halda ótrauð áfram í (Menntaskólann í Kópavogi) á námi.“ skrifstofubraut. Þar verð ég í Fræðslunet Suðurlands - námsvísir haust 2012


LANGAR

ÞIG AÐ. . .

Menntastoðir eru 660 kennslustunda nám sem má meta til allt að 50 einingum. Þær eru ætlaðar þeim sem eru a.m.k. 23 ára og vilja sækja um í frumgreinadeild háskóla en nám þar er lánshæft. Helstu námsgreinar eru: Íslenska, stærðfræði, erlend tungumál, bókfærsla og tölvu- og upplýsingatækni. Kennslustaður: Selfoss Grunnmenntaskóli er 300 stunda nám sem styrkir nemendur í grunngreinum, íslensku, ensku og stærðfræði og einnig er tekið á þáttum eins og upplýsingatækni, sjálfsstyrkingu og námstækni. Kennslustaðir: Þorlákshöfn, Hvolsvöllur og Selfoss Bóklegar greinar - nám og þjálfun 300 stunda nám í íslensku, ensku, stærðfræði og dönsku. Kennslustaður: Selfoss Meðferð matvæla er 60 stunda nám sem er ætlað þeim sem starfa í eldhúsum og við matvælaframleiðslu og vilja bæta við þekkingu sína, og færni í starfi. Kennslustaður: Selfoss Lestur og ritun er 60 stunda nám ætlað þeim sem eru í vanda með að lesa eða skrifa texta. Þátttakendur læra sérstaka tækni til að öðlast meiri færni í ritun og lestri. Hentar öllum fullorðnum sem vilja bæta sig eða hefja nám að nýju. Kennslustaðir: Þorlákshöfn eða Selfoss. Félagsliðabrú er 32 eininga nám sem tekur mið af því að nemendur séu orðnir 22 ára, hafi lokið 230 kennslustunda starfstengdum nám-skeiðum (t.d. fagnámskeiðum) og hafi að baki a.m.k. þriggja ára starfsreynslu. Á haustönn verða kenndar 8 einingar. Upplýsingar veitir Eydís Katla Guðmundsdóttir, námsog starfsráðgjafi, sími 820 8155. Kennslustaður: Selfoss

...hefja nám að nýju?

Fræðslunetið býður uppá einingabærar námsbrautir veturinn 2012 - 2013

...fara í raunfærnimat? Fyrirhugað er að bjóða uppá raunfærnimat málmiðngreina og verslunargreina. Ef þú hefur 5 ára starfsreynslu í málmiðnaði eða 3 ára í verslun getur þú farið í matið og fengið færni þína metna til eininga. Kynntu þér málið hjá Sólveigu R. Kristinsdóttur, náms- og starfsráðgjafa, sími 852 1855.

RANGÁRÞING YTRA Innritun í síma 480 8155 eða á fraedslunet.is

23


ÓKEYPIS

NÁMS– OG

STARFSRÁÐGJÖF HJÁ

FRÆÐSLUNETINU Upplýsingar og ráðgjöf fyrir fullorðna  Viltu styrkja stöðu þína á vinnumarkaði?

Eydís Katla Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi

Sólveig R. Kristinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi

 Hefur þú áhuga á að fara í nám?  Viltu uppgötva hæfileika þína, kanna áhugasvið þitt eða færni?  Viltu fá aðstoð við gerð ferilskrár og starfsumsóknar?  Viltu breyta til í námi eða starfi eða setja þér ný markmið?  Ertu á tímamótum í leit að vegvísi? Hjá Fræðslunetinu starfa þær Eydís Katla Guðmundsdóttir og Sólveig Ragnheiður Kristinsdóttir náms- og starfsráðgjafar og annast þær ráðgjöfina og aðstoða þá sem eftir leita. Aðsetur þeirra er í Sandvík v/Bankaveg. Tímapantanir í síma 820 8155 (Eydís) og 852 1855 (Sólveig) eða á fraedslunet@fraedslunet.is


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.