__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 182

-1 3 5. Κατάλογοι τίτλ ω ν α) Χ ρονολογικοί π ίν α κ ε ς τίτλ ω ν ποιημάτων Χρονολογικος Πίνακας 1891-1912 (Ε 5) Χρονολογικός Πίνακας 1891-1925 (Ε 16) Χρονολογικός Πίνακας 1891 (Ε 2) β) Θ εματικοί π ίν α κ ες ποιημάτων "Πάθη" (Σ 12) "Φυλακές" (Γ 76) Θ εματικοί Πίνακες (Γ 82) γ ) Κ ατάλογοι_τίτλων ^Αποκηρυγμενων_ποιημάτων (Γ 3, Γ 82) δ) Κατάλογοι_τίτλων_ποιημάτων_ύπό_συνθεση (Γ 21, Γ 82) ε ) Κ ατάλογοι_τίτλω ν_(διάφορα) (Γ 2, Γ 11, Γ 12, Γ 15, Γ 84, Γ 85, Ε 88) 6. Σ χέδια συλλογών κα ί τυπογραφικά α) Π εριεχόμενα συλλογής 1909-1911 (Γ 88) β) Τυπογραφικό σ χέδιο συλλογής

1905-1915 (Γ 82)

γ) Τυπογραφικό σ χέδιο συλλογής

1907-1914 (Ε 82)

δ) Τυπογραφικό σ χέδιο συλλογής

1907-1915 (Γ 82)

ε ) Διάταξη ποιημάτων πρό του 1911 (Ε 85) στ) Σ χέδιο γ ιά συλλογή (Γ 82) ^) Σημείωση έκ δ ο τικ η ς φυσεως (Σ 84) |>}) ’ Εξοφλητικό άπό τυπογραφείο Λαγουδάκη της 2 4 .2 .1 9 0 5 (Ε 71) 7. Κατάλογοι διανομής τευχών κα ί συλλογών α) Τευχών του 1904 (Ε 6) του 1910 (Ε 6) του 1905-1915 (Ε 9) του 1916-1918 (Ε 9) τοΰ 1919 (Ε 9) β) Συλλογών συλλογής

1912-

(Ε 5)

συλλογής

1909-1911 (Ε 6)

συλλογής

1910-

(Ε 6, Ε 7)

συλλογής

1915-

(Ε 7)

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...