__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 164

-3 2 La Réforme, της 19, 20, 21, 22 ’Α πριλίου, 12, 14, 19 Μαΐου κ α ί 28, 29 ’ Ιο υ νίο υ 1910 (σ υ νο δεύ ετα ι άπό τη σ ημ είω σ η,"The Wardani C ase")

(F 133)

La Réforme, 8 .7 .1 9 1 0 Le J o u rn a l (άπόκομμα), 7 .7 .1 8 9 8 (F 132) Le J o u r n a l, της 21, 23, 24, 28, 29 Μαρτίου 1904 (σ υνοδεύεται άπό τη σημείω ση/ "Les Noces B lan ch es" (F 133) Le M atin, της 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Μαρτίου 1904 (συνο­ δ εύ ετ α ι άπό τη σημείωση/ "Les Noces B lanches" (F 133) Le F ig a ro , 7 .2 .1 9 1 3 (F 132) Le Phare d ' A le x a n d rie , της 23, 24 καί 25 Μαιου 1896 S a tu rd a y Review (άπόκομμα), άρθμ. 2156, τόμ. 83, 2 0 .2 .1 8 9 7 (F 132) The s p e c ta to r (άπόκομμα), 6 .1 2 .1 9 0 2 (F 108) σημείωση στην πρώτη σ ελ ίδα διπλωμένου φυλλου πού π ρ έπ ε ι νά π ε ρ ι­ ε ί χ ε χαμένα (σήμερα) άποκόμματα άπό έντυπα : " S ta te m e n ts o f P rin c e Aziz ab o u t th e m ilit a r y o p e ra tio n s (1912) in th e n o rth o f T h ra c e .-"

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...