__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 155

-2 4 Ξενοπουλο, της 7 .5 .1 9 0 5 (F 61) της 1 4 /29.1.1908 (F 61) »

Χ.Χ· (F 61)

»

Χ.Χ· (F 61)

Παναγιωτόπουλο, Ι.Μ . (F 91) Πάνο

[; ]

(F 61)

P e rn o t (F 34) Π ετρίδη (F 61) Σαρρη [ ; ] , Γρηγόρη (F 61) Φωτιάδη, της 25.9.1926 (F 91) της 10.5.1932 (F 91) πρός άδηλωτο άποδέκτη, της 1 1 .9 .1 9 0 0 (F 72) *»

„ Ί »,

της 2 3 .1 .1 9 2 0 (F 60) χ . χ . (F 40)

"

»>

Χ·Χ· (F 61)

*

Χ' Χ' ( ϊ

ζ ) σ χέδ ια /ά ν τίγρ α φ α έπιστολων του Καβάφη πρός φ ίλους κ α ί λογο τ έ χ ν ε ς ( σ τ ’ άγγλικα και γαλλικ ά) ’Αναστασιάδη, Περικλή, Χ·Χ· (F ») ■»» Χ·Χ· (F Χ·Χ· (F » η

Χ·Χ· (F Χ·Χ· (F

V »>

»» (F 41) Edwards, John η

χ . χ . (F

ΜοηχΓο (F 74) S c a if e , C h ris to p h e r (F 91) Theodore (F 91) η) ο ικ ο γ ε ν ε ια κ έ ς έπ ισ το λ ες πρός Καβαφη ’ Αμαλίας ( θ ε ία ) , της 20.7.1896 (F 109) της 3 .12.1905 (F 111) ’ Α ρ ισ τείδη (F 5) 'Ε λένης Καβάφη (F 112) Εύβουλίας ( θ ε ία ς ) , της 14.10.1887 (F 115) της 21.5.1891 (F 110) „

της 2.6.1891 (F 110)

,)

της 2 3 .8 .1 8 9 3 (F 109)

,7

της 3 .1 1 .1 8 9 3 (F 111) της 1 4 .3.1899 (F 110)

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...