__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 146

-1 5 I I . ΠΕΖΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ \

»)

1. Δημιουργική πεζογραφ ία

0 4 '°

α) Αί σ κέψ εις ένός γέρο ντο ς κ α λλιτέχνο υ ( ί 22) β) Ε ις τό φως της ήμέρας (Γ 22) γ) ’ Ενδύματα (Γ 22) δ) Μια νυξ ε ι ς τό Κ αλιντέρι (φάκελος Παπουτσάκη) ε) Το βουνό (φάκελος Παπουτσάκη) στ) Το σύνταγμα της ήδονης (Γ 22)

2. "Αρθρα και μελετηματα α) Σχεδίασμα άρθρου γ ιά τό Χρονικόν του Μορέως (Γ 4) β) Το τέλος του Όδυσσέως (Γ 21) γ ) '0 λ ιγ α ι σ ε λ ίδ ε ς π ε ρ ί των Σοφιστών (Γ 22) δ ) ’Απόσπασμα π ε ρ ί Σοφιστών (Ε 83) ε) Κ ριτική της γραμματικής ΡθΓηοί (Γ 34, Γ 35, Γ 36) στ) Πρώτη μορφή της κ ρ ιτ ικ ή ς της γραμματικής Ρ ετηοί (Γ 36, Γ 37, F 38, F 39, F 85, Γ 87, F 124) ζ ) Σχέδιο σημειώματος της κ ρ ιτ ικ ή ς έπ ιτρ ο π ή ς των Γραμμάτων (Γ 42) η) Σχέδιο πρόσκλησης γ ιά συνεργασύα στά Γράμματα (Γ 43) θ) Lycanthropy (F 43) ι ) Woman and th e A n c ien ts (F 43) ια ) Σχεδίασμα άρθρου γ ιά τό π ε ρ ιο δ ικ ό L anterne_Sourde (Γ 61) ιβ ) Σχεδίασμα Έ ρ ω το υ ν -’Απαντουν (F 84, F 89) ιγ ) Σχεδίασμα δ ο κ ιμ ίο υ π ε ρ ί Browning (F 86) ιδ ) What I remember o f my e ssa y on C h ris to p o u lo s (Γ 89) ι έ ) 'Η π ο ίη σ ις τού κ. Στρατηγη (φάκελος Παπουτσάκη,F /3 2 } . CfVri/ffO. ισ τ ) Λάμια (F Ι32ί). J,£*TU'no. ι ζ ) Ό Σακεσπηρος π ε ρ ί της ζωής (φάκελος Παπουτσάκη). ’Έ ντυ π ο . ιη ) Οί β υ ζ α ν τ ιν ο ί π ο ιη τ α ί (φάκελος Παπουτσάκη). ’Έ ντυπο. ιθ ) Προσθηκαι, στό άρθρο Τό κοράλλιον ύπό μυθολογικήν εποψ ιν (φά­ κελος Παπουτσάκη) κ) Το κυπριακό ζητημα (φάκελος Παπουτσάκη). £ r7 V H 0 . κα) Χρίστος κι ό χ ι Χρηστός (φάκελος Παπουτσάκη). ^ Γ Γ ν τιΟ . κβ) Masks (φάκελος Παπουτσάκη) κγ) M isplaced T enderness (φάκελος Παπουτσάκη) κδ) P e rs ia n Manners (φάκελος Παπουτσάκη) κε) Romaic P o lk - lo r e o f Enchanted Animals (φάκελος Παπουτσάκη)

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...