__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 143

-1 2 3. Κείμενα μελοποιημένα α) ’Από τόν G. P o n irid y Έ πέσ τρεφ ε ( χ .φ . ) Ήδονη (F 131) Του μαγαζιού (F 131) β ) ’Από ^°y_D ^_M itropoulos

( χ .φ .)

Γιά νάρθουν Γκρίζα Έ ν τη όδφ ’ Επηγα ’Έ τσ ι πολύ ά τενισ α Μακρυά Μέρες του 1903 Να μ ε ίν ε ι '0 ή λ ιο ς του άπογεύματος Το διπλανό τρ α π έζι 4. Κείμενα τρίτω ν α) ’Αντιγραμμένα άπό τόν Καβάφη Le B anquet, του J u le s T e l l i e r [ ; ]

(F 1)

M uasyle,Tou A lb e rt Samain (F 85) Srahm aandaze, του Henry Newbolt (F 88) _ 7tol*fnoi τβΰ £r»c$·/· Powso» ( TTipion} β) ’ Αφιερωμενα_στόν Καβάφη ’ Επίγραμμα γ ιά τόν Καβάφη του R .A .F urness (F 123) To C .P .C av afy , τού Μ.Β.D avies (F 123) To th e Greek p o e t C .P.C avafy on h is Poiem ata (1 9 0 8 -1 9 1 4 ), του W illiam Plomer (F 47) γ ) Π ^ηματα του John Pygm alion M e d ita te th (F 122) T ruth (F 75) δ) Ποιήματα τρ ίτω ν (Φ 1-13) 'Η μπογάδα ύπό Π.Καβάφη 'Η κεράτσα ύπό Π .Τανταλίδη ε ) Ποίημα πλαστό Β υζαντινός φιλόσοφος του 396 μ.Χ . πρός τούς μαθητάς του (F 80)

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...