__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ

’Α νέκ δο τα

Κ .Π .Κ αβάφη,

’Α ν έκ δ ο τα πο εη μ α τα (1 8 8 2 -

1 9 2 3 ) , " ίκ α ρ ο ς 1968 (φ ε λ ο λ ο γ ε κ ή έ π ε υ έ λ εεα Γ . Π. Σ α β β ε'δη ς) .

ΕΤ, ά φ .

’Επεθεώρηση Τ έ χ ν η ς , ά ρ . 1 0 8 , Δ ε κ . 19 6 3 . (άφεέρω μα σ τ ο ν Κ αβάφ η).

Πεζά

Κ .Π .Κ αβάφη, Π εζ ά , Φ έξης 1963 (π α ρ ο υ σ έα σ η -σ χ ό λ ε α , Γ .Α .Π α π ο υ τ σ ά χ η ).

Π ερε'δης

Μ εχάλης Π ε ρ έ δ η ς ,

’θ β έο ς καέ το έργο

τοϋ Κ ω νσταντε'νου Κ αβάφη, " ίκ α ρ ο ς ,1 9 4 8 .

Σ α β β ε'δη ς,

’Ε χ δ ό σ εες

Γ .Π . Σαββε'δης , Οε κ α β α φ εκ ές έκ δο 'σ εες (1 8 9 1 -1 9 3 2 ),

"Εκδοση Τ α χ υ δ ρ ό μ ο υ .

*Αθη-

να 1 9 66.

Σ α β β ε'δη ς, Πάνω Νερά

Γ .Π .Σ α β β ε'δ η ς, Πάνω Ν ερ ά , ’Ερμης 1 9 7 3 .

Σ ε κ ε λ ε α ν ο ς , 33+3 κ ε ίμ ε ν α

Α γγελ ο ς Σ ε κ ε λ ε α ν ο ς , 33+3 α ν έ κ δ ο τ α χ ε ε μ ε να >

Ε λ λ η νεκ ό Λ ο γ ο τ ε χ ν ε κ ό κ α έ ’ ίσ τ ο ρ ε κ ό

Α ρ χ εεο ,

’Αθη'να 1981 (παρουσε'αση Γ .Π .Σ α β ­

β ε 'δ η ς ). #

L a v a g n i n i , F iv e poems

R e n a ta L a v a g n i n i , “ The U n p u b lis h e d D r a f ts o f F iv e Poems on J u l i a n t h e A p o s ta te by C .P .C a v a f y " , B y z a n tin e a n d M odern G reek S t u d i e s , V o l. 7 , 1981 ( ? 1 9 8 2 ) . σ σ . 5 5 -8 8 .

L id d e l ·

R o b e rt L i d d e l , C a v a f y , a c r i t i c a l B io g r a p h y , London 1 9 7 4 .

itvfzcc γητ , ΪΤ α ρ ο υ δ ι ccno

c£?ia^

3 0 γ

Ι< ? ? 3 ·

]7 IT-

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...