Page 1

KENNERSGIDS


Sterk in teamwerk

Kortenberg


2

U bent een kenner van Kortenberg Of u hier geboren en opgegroeid bent of nog maar recent bent komen wonen: u bent een kenner van Kortenberg. De gemeente is en blijft het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat en waarover u bijgevolg het best kan oordelen. U kent immers als geen ander wat de sterktes en de zwaktes zijn van onze gemeente, waar er kansen voor Kortenberg voor het grijpen liggen, wat de negatieve punten zijn en waar er bijsturing van het beleid nodig, nuttig of noodzakelijk is. Voor ons bent u met andere woorden de expert van onze gemeente, dé ervaringsdeskundige bij uitstek, de kenner van dienst.

In tijden van onzekerheid, politiek wantrouwen en de voortdurende, maar vaak, vrijblijvende roep om verandering die in de meeste campagnes weerklinkt, willen wij u de kortste weg naar stabiliteit aanbieden met een team dat sterk is in teamwerk. Zij vormen, samen met u, de kracht van een stevige lokale verankering in Kortenberg: een ijzersterke garantie voor een gedegen, stabiel, realistisch en zelfkritisch beleid, wars van avonturen of loze beloftes. In deze Kennersgids voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s. stellen verschillende kenners van Kortenberg de 25 kandidaten op de lijst van Open Vld Kortenberg aan u voor. Vertrouwde waarden, maar ook nieuwe talenten, allemaal met oog voor en oor naar alle kenners van Kortenberg. U dus.

Omdat we dat inzicht ook ter harte willen nemen, hebben we – U bent de expert van onze gemeente, Onze Kenners van Kortenberg hebben wellicht voor het eerst in de campagnegeschiedenis dé ervaringsdeskundige bij uitstek, alvast gekozen. In deze kennersgids motiveren ze hun keuzes. Achteraan deze Kennersgids vindt – tientallen inwoners van u ook een overzicht van onze realisaties en ons Kortenberg letterlijk in programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. het middelpunt van onze verkiezingscampagne geplaatst. Wij vinden dit alvast een belangrijk Op 14 oktober laten we, vol vertrouwen, de keuze aan u over. symbool. Maar politiek drijft uiteraard niet louter op symboliek : Open Vld Kortenberg wil zijn doordachte campagneboodschap ook daadwerkelijk in Veel leesplezier, de praktijk vertalen.

de kenner van dienst.

De kenners en kandidaten van Open Vld Kortenberg


3

1

“Katrijn houdt Kortenberg klaarwakker” Katrijn Willems vastgoedmakelaar

Van de peutertuin en de lagere school van Mater-Dei, in Erps, trok ze later naar het HDC in Leuven en vervolgens naar de universiteit waar ze haar studies Communicatiewetenschappen succesvol afrondde. Katrijn Willems werkt als vastgoedmakelaar mee in het familiebedrijf. Ze combineert die job met haar mandaat als OCMW-voorzitter. Politiek is haar passie. Met haar opgemerkte campagnes ‘Onverpakte inhoud’ en ‘Maskers af’ maakte ze bij de Federale verkiezingen in 2007 en de Vlaamse verkiezingen van 2009 haar succesvol politieke debuut in de nationale politieke arena. Katrijn bewaakt kritisch en assertief de liberale lijn van haar partij. ‘Politiek bezorgt me levenslust, voldoening en energie. Bovendien heb ik ervaren dat je als individu daadwerkelijk het verschil kan maken. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk mensen in Kortenberg aan de slag te krijgen. Werk is immers de motor van onze welvaart en economie.’

Katrijn WILLEMS

‘Katrijn houdt ons, maar ook de politiek, van Kortenberg tot Brussel, klaarwakker. Politiek zit haar als een tweede huid. Katrijn weet wat ze wil en voor haar is geen enkel taboe een taboe. Haar OCMWbeleid is inmiddels baanbrekend. Aan zaken die prima lopen zal ze echter niet onnodig sleutelen: die vragen immers om volgehouden continuïteit. Katrijn is een mondige, stabiele politieke factor die ondertussen niet meer weg te denken is uit Kortenberg. Met haar in het lokale bestuur, kan Kortenberg op beide oren slapen.’

Sven Broeckx horeca-uitbater

Kevin Stroobants gemeentearbeider


2 “Ronduit rechtuit” Stef Ryckmans mandataris

Samen met zijn echtgenote Chris Van Tichelt baat Stef Ryckmans een geschenken- en delicatessenwinkel uit in het commercieel hart van Kortenberg. Een geboren middenstander die, in zijn weinige vrije tijd, toch nog momenten vindt om te musiceren in twee harmonies. Naast zijn belangstelling voor het verenigingsleven, heeft hij veel aandacht voor onderwijs, senioren, kinderopvang en sociale zaken. ‘Alles wat de burger aangaat, gaat ook mij aan. Ik zoek graag mee naar oplossingen voor kleine of grote problemen.’ Stef, een onverkorte teamwerker, hard in politieke zaken, maar consequent met oog voor de goede zaak.

Stef RYCKMANS

‘Ronduit rechtuit. Treffender kunnen we Stef niet typeren. Als er problemen opduiken kan je probleemloos bij hem aankloppen. Stef zal je met raad en daad bijstaan. Maar hij is ook de doorwinterde politicus die geen compromissen sluit wanneer het belang van mensen in het gedrang komt. In de politiek is dat een geruststellende gedachte.’

Krisje De Koninck bediende

Wendy Van Roey coördinator nazorg

4


5

3 “Met open vizier” Willy Trappeniers gepensioneerde

Willy Trappeniers was docent informatica aan de universiteiten van Leuven en Louvain-La-Neuve. Als voorzitter van het pers-, promotie- en communicatieteam van Open Vld Kortenberg, leeft hij zijn passie voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) verder uit. Zo beheert hij de website van Open Vld Kortenberg en zorgt hij voor de organisatie van de Burgerkrant. Daar stopt zijn inzet echter niet. Willy is een volbloed politicus, die Kortenberg kent als zijn broekzak. ‘Als gemeente- en politieraadslid kom ik dagelijks in contact met boeiende mensen en de meest uiteenlopende materies en die voeden ook mijn politieke visie.’ Dankzij zijn jarenlange politieke ervaring is Willy een betrouwbare partner in politieke bestuurszaken.

Willy TRAPPENIERS

‘Met open vizier verder is een boodschap die op zijn lijf staat geschreven. Met een open visie politiek bedrijven om zijn doortastende kijk op Kortenberg ook in praktijk te brengen, maakt dat deze denker, durver én doener uw politiek vertrouwen dubbel en dik verdient.’

Chantal Malezsewski medewerkster OCMW


4 “Slim doordacht” Lia Vandeven ambtenaar

Lia Vandeven groeide op in Erps-Kwerps en studeerde menswetenschappen aan het Koninklijk Atheneum van Leuven. Ze werkt halftijds bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken als dossierbeheerder voor de toekenning van visa aan niet-EU-studenten. Daarnaast is ze bedrijvig in de zaak van haar ouders. Sedert 2007 zetelt ze in de gemeenteraad van Kortenberg en vertegenwoordigt ze de partij in talloze commissies. Ook binnen de Open Vld is ze actief in verschillende werkgroepen. Vorig jaar werd ze unaniem verkozen als fractieleider van Open Vld Kortenberg. In haar vrije tijd is ze verzot op tennis en fietsen, maar bij mooi weer kan ze ook genieten van een ritje op de motor.

Lia VANDEVEN

Raymonda Mommens financieel ambtenaar

‘Wanneer Lia zich engageert, engageert ze zich ten volle. Echter nooit onbezonnen, maar steeds met kennis van zaken. Problemen juist inschatten en uitgelezen uitwegen vinden: dat is, zonder omwegen, altijd slim doordacht.

Stefaan Degreef vakman

Nelly Weynants gepensioneerde

6


7

5

“Man van, voor en tussen het volk (m/v)” Rik Engels gepensioneerd zelfstandige

Hij kwam op jonge leeftijd in Everberg wonen. Het is nog altijd de thuishaven van Rik en zijn vrouw Bertha. Als hardwerkende Vlaming legde hij er een flink gevuld parcours af: eerst als handelaar en producent van witloof, nadien als zaakvoerder van Taxi Rik. Taxi Rik is ondertussen uitgegroeid tot een stevig familiebedrijf. Ook politiek bleef hij niet aan de kant staan. Rik Engels heeft jarenlange ervaring als gemeente- en OCMW-raadslid. Hij stelt zijn kennis en ervaring met veel enthousiasme ten dienste van de jonge generatie, maar uiteraard ook van de Kortenbergse kiezer.

Rik ENGELS

‘De man van, voor en tussen het volk. De man met de pet, maar in de eerste plaats een ondernemer in hart en nieren. Rik is elk moment van de dag in de weer en waar hij kan helpen staat hij paraat. Recht voor de raap en altijd met dat typische vleugje humor.’

Willy Lemmens gepensioneerde


6

8

“Kijkt verder, ziet meer”

Linda Vander Elst verkoopster

Linda Vander Elst bracht samen met haar echtgenoot vijf kinderen groot en werkt als verkoopster in een snackbar. Als pleegouder neemt ze al bijna 14 jaar alle zorg op zich van haar pleegkind Diana. Ondertussen is ze twaalf jaar actief in de Kortenbergse politiek waarvan vijf jaar als gemeenteraadslid. Naast penningmeester van Open Vld Kortenberg, staat Linda ook in voor het ledenbeheer.

Linda VANDER ELST

‘Linda kijkt verder en ziet dus meer, ook bij het uittekenen van een toekomstvisie voor Kortenberg. Linda is een vrouw met een gouden hart en dagelijks in de weer om het anderen naar hun zin te maken. Met haar positieve levenslust, geraak je ook in de politiek een heel stuk verder.’

Nathalie Byvoet zelfstandige


9

7

“Mieke, de positieve motor”

Mieke Van Weyenberge advocate

Als mama van twee kinderen en ambitieuze advocate steekt ze haar handen graag en veel uit de mouwen. Hoewel een druk professioneel en gezinsleven niet altijd even gemakkelijk te combineren zijn, houdt Mieke Van Weyenberge ontzettend van alles wat ze onderneemt. Haar positivisme werkt aanstekelijk. ‘Wanneer mensen met de nodige wilskracht een doel nastreven zullen ze hun doel ook bereiken. De kracht van het individu mag je nooit onderschatten en moet je dus ten volle benutten.’ Diezelfde positieve ingesteldheid wil ze ook injecteren in Kortenberg.

Mieke VAN WEYENBERGE

Anita Hanssens huisvrouw

‘Mieke is een straffe dame. De positieve motor. Uitdagingen succesvol afronden zit in haar bloed. Met haar aanstekelijke glimlach en optimisme motiveert ze ook anderen om hun doel te bereiken.’

Francois Deroover gepensioneerde

Christel Alaerts ondernemer


8

en 4de

“Verslingerd aan prestaties” plaats provincie

Frédérique Neys studente

23 jaar en meteen de jongste kandidate op onze Open Vld-lijst. Ze is naast nationaal bestuurslid ook voorzitter van Jong VLD Kortenberg en secretaris van de Leuvense Jong VLD federatie. Fredje Neys groeide op in het landelijke Everberg. Haar hartstocht voor politiek deelt ze met een passie voor atletiek. Haar eerste looppassen zette ze op de piste van ACKO. Sommigen kennen haar wellicht ook als bobsleester. ‘Topsport combineer ik met mijn studie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de KUL.’ Doorzettingsvermogen en wilskracht typeren haar door en door. ‘Obstakels zijn er om te overwinnen en dromen om te vervullen.’ Met uw steun zal ze zich graag inzetten voor een sportief, dynamisch, veilig en leefbaar Kortenberg.

Frédérique NEYS

‘Verslingerd aan prestaties gaat ze recht op haar doel af. Fredje is een opgewekte meid die de zaken consequent professioneel aanpakt. Een ‘vechterke’ met een groot (politiek) hart voor Kortenberg.’

Kelly Servranckx zelfstandige

Marc Comans productmanager

10


11

9 “Zonder franjes” Luc Maes teamleader

Deze rasechte Kortenbergenaar draait al tientallen jaren mee in het verenigingsleven. Luc Maes was jarenlang lid van de turnvereniging GDO, beoefende 20 jaar enduro (langeafstandsmotorcross) en speelde tennis. Momenteel ontfermt hij zich mee over de werking van MTB-club de Spekbikers. Professioneel zorgt hij al 30 jaar dat vrachten en bagage op onze nationale luchthaven tijdig wordt geladen. Zijn keuze voor Open Vld Kortenberg lag voor de hand. ‘De positieve sfeer binnen de partij weerspiegelt precies hetgeen ik in het sportmilieu ook altijd benadruk.’

Luc MAES

‘‘Of je het nu graag hoort of niet, maar Luc vertolkt – zonder franjes – consequent zijn ongezouten mening. En die wordt gesmaakt! De waarheid telt en Luc zal die in de politiek net zo vurig verdedigen als in het dagelijkse leven. Geen spelletjes dus, maar eerlijkheid in al zijn contacten met partijgenoten, politieke tegenstrevers en burgers.’

Nathalie Wüstefeld café-uitbaatster


10

“Wie rekent, rekent op Raf”

Raf Verhoogen consultant

Tien jaar geleden keerde Raf Verhoogen terug naar zijn geboortedorp. Hij woont nu, samen met zijn vrouw en drie schatten van kinderen, terug in Kortenberg. Na een opleiding economie, kwam hij in de informaticasector terecht, waar hij bedrijven adviseert en ondersteunt bij de budgetopmaak en hun financiële rapportering. Raf durft van de platgetreden paden afwijken, zonder echter de realiteit uit het oog te verliezen. ‘Ideeën zijn maar sterk indien ze ook uitvoerbaar zijn.’ Ook in de politiek is dat een belangrijke boodschap, waar Raf graag aan zal herinneren.

Raf VERHOOGEN

‘Wie kan rekenen, rekent op Raf. Duidelijker kan een boodschap niet klinken, maar het vat perfect het motto samen van deze overtuigde liberaal. Als specialist in financiële materies zal hij nauwgezet, als een goede huisvader, waken over het uitgavenbeleid van de gemeente.’

Anita Poellaer bediende

12


13

11

“Ronny maak(t) er jouw project van”

Ronny Eggerickx magazijnbediende

Ronny Eggerickx werd geboren in Kortenberg, groeide er op, leerde er zijn vrouw kennen, woont en werkt er en brengt er twee kinderen groot. De band met Kortenberg kan dus moeilijk hechter. Iedere werkdag kan je hem als magazijnbediende aantreffen bij D’Ieteren NV. Het is een job die hij nog steeds met veel gedrevenheid uitoefent. ‘Met eenzelfde overtuiging heb ik mij ook aangesloten bij Open Vld Kortenberg.’

Ronny EGGERICKX

‘Ronny onderscheidt zich door zijn open levenshouding. Respect voor en vrijheid van het individu zijn waarden die deze duizendpoot koestert. Een taaie doorzetter bovendien, die van zijn politiek project, ook ons project wil maken.’

Ingrid Janssens zelfstandig naaister


12

14

“Talent voor sociaal engagement”

Adinda Vande Venne huisvrouw

Nadat ze een punt zette achter haar carrière als kleine ondernemer en commercieel vertegenwoordiger, legt Adinda Vande Venne zich tegenwoordig vooral toe op de taken in haar gezin. Acht jaar verbleef ze in het buitenland en dat scherpte haar belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking. ‘Mijn vrije tijd spendeer ik bij voorkeur aan mijn tweede liefde: de piano. Maar ook op het tennisveld kan ik mij uitleven.’ Een correct sociaal beleid, aandacht voor senioren en kinderopvang vormen volgens haar dé prioriteiten binnen onze gemeente.

Adinda VANDE VENNE

‘Sociaal engagement markeert deze dame uit Erps-Kwerps. Adinda heeft het genereuze karakter dat volksliberalen zo tekent, zeker als je je, zoals Adinda, dagdagelijks tussen de mensen beweegt.’

Jos Arnauts gepensioneerde


15

13

“Haar luisterend oor, daar kies ik voor”

Marijke Hack arbeidster

Na het verlies van haar echtgenoot, Yves Puttemans, wil ze zijn werk bij Open Vld verderzetten. Yves zette zich met volle overtuiging in voor Open Vld Kortenberg en dat geldt nu ook voor haar. De combinatie van werk, gezin en politiek vormt een stevige uitdaging, maar Marijke Hack heeft in het dagelijkse leven al vaak bewezen: moeilijk gaat ook.‘Als ondernemer ken ik als geen ander de verlanglijst van onze handelaars.’ Maar Marijke is zeker niet ongevoelig voor andere gemeentelijke knelpunten en doelgroepen.

Marijke HACK

‘Voor mij belichaamt Marijke het luisterend oor. Als uitbaatster van Kaffee Annex zorgt ze telkens voor een hartelijke ontvangst. Van een dergelijke warme politica kan Kortenberg alleen maar dromen.’

Thomas Fannes bankbediende


14

16

“Voor u de geknipte keuze”

Victoria Vandenhove kapster

Als dochter van een Engelse moeder en een Belgische vader werd ze in drie talen opgevoed: Nederlands, Frans en Engels. Haar jeugd bracht ze door in Leuven en Tervuren en ze woonde ook enkele jaren in Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Engeland, om vervolgens terug te keren naar België. Zes jaar geleden kwam Victoria Vandenhove samen met haar gezin in Meerbeek wonen waar ze haar zelfstandige kapperszaak verder uitbreidde. ‘Kortenberg is ondertussen mijn thuis geworden. In mijn gemeente wil ik graag onze Open Vld steunen. Ik weet immers dat deze partij de belangen van de lokale middenstand consequent verdedigt.’

Victoria VANDENHOVE

‘Victoria, de geknipte keuze? Uiteraard! En u hoeft dat niet enkel letterlijk te nemen! De vriendelijkheid en gratie die deze jongedame uitstraalt, alsook haar ambitie om haar grenzen voortdurend te verleggen en te verbeteren maken van haar een beloftevolle kandidate.’

Junus Majandinou student


17

15

“Waar een doel is, Francis”

Francis Dewals arbeider

In het dagelijkse leven is Francis Dewals in de weer als vrachtwagenchauffeur en voorzitter van Sporting Erps-Kwerps. Zit hij niet in zijn truck, dan vind je hem in de kantine naast het voetbalplein. Stilzitten is er voor Francis niet bij, zeker nu hij zijn derde passie ontdekte: de lokale politiek. ‘Ik ben niet alleen fier op Kortenberg, maar wil mij met volle overtuiging inzetten om de trots van Kortenberg hoog te houden en mee(r) gestalte te geven.’

Francis DEWALS

‘Francis is een man met een doelgerichte aanpak. Dat bewijst hij als ervaren en bekwame voorzitter van de voetbalclub van Erps-Kwerps. Mensen zoals ‘de Cisse’ kunnen onze gemeente mee groot maken.’

Felicien Rochette laborant

Nicole Ral gepensioneerde

Francois Wellens gepensioneerde


16

“Beter doen dan dralen”

Serge Bodart zelfstandige

Een jaar geleden kochten Serge Bodart en zijn echtgenote Ilse de tennisclub Leliehof in Erps-Kwerps. Daarmee maakten ze hun grote droom waar. Met dezelfde gedrevenheid wil Serge nu ook aan het lokale beleid timmeren. ‘Politiek heeft me altijd geboeid. Door de vele vlotte contacten met bestuursleden van Open Vld was mijn politieke keuze bovendien snel gemaakt.’ Een jaar lang heeft hij ondertussen kunnen luisteren naar de wensen van sportief Kortenberg, naar de verzuchtingen van wandelaars en fietsers. ‘Die informatie wil ik graag in beleid vertalen, op maat van de sportieve Kortenbergenaar. We moeten onze gemeente bovendien niet alleen aantrekkelijk maken voor onze eigen inwoners, maar ook voor toeristen uit andere regio’s.’

Serge BODART

18

“Beter doen, dan dralen … en de dingen steeds beter doen” is zijn motto. Serge is een man die beslist zodra er beslissingen moeten worden genomen. Van uitstel komt volgens hem alleen maar afstel, redeneert Serge. Geen wonder dus dat hij op korte tijd de harten van tennisspelend Kortenberg veroverde. Een sympathieke man met gezonde ambitie.’

Kamiel Vandeven gepensioneerde


19

17

“Een en al initiatief”

Sam Deraedt leerkracht

Sam Deraedt groeide op in Erps-Kwerps waar hij een zorgeloze, sportieve jeugd doorbracht. Vandaag woont hij, samen met zijn vriendin, in dezelfde landelijke deelgemeente. Sam is regent lichamelijke opvoeding en dus wandelende promotie voor sport en beweging. Hij geeft momenteel les in Kortenberg. ‘Daar waar het goed is, blijf je natuurlijk ook graag wonen. Zonder woningen voor jonge koppels en gezinnen kan die droom onmogelijk in vervulling gaan.’ Een betere pleitbezorger voor gezonde lichamen en geesten in betaalbare woningen kan je je moeilijk indenken.

Sam DERAEDT

‘“Meester Sam” maakte zich op korte tijd enorm geliefd bij jong en oud. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn spontane en hartelijke persoonlijkheid, maar ook aan zijn aanstekelijke eigenschap om iedereen die actief wil zijn, stevig aan te moedigen.’

Christophe Laes leerkracht


18

“Het is haar energie”

Diane Daems manager

Diane Daems woont met haar man in Kortenberg, heeft drie kinderen en werkt al twintig jaar als manager voor een groot chemisch bedrijf. Met die schat aan ervaring weet ze ook wat duurzame toekomst betekent. Ook het lokaal beleid moet volgens haar duurzaamheid koesteren. Het vergt in de eerste plaats respect voor mens, milieu en welvaart. Met haar energie wil ze in onze gemeente concreet de energierekening in openbare gebouwen intomen. Dat betekent onder meer slim communiceren en (onder)handelen voor slimme energieoplossingen.

Diane DAEMS

‘Diane wil met haar energie – terecht – meer aandacht afdwingen voor duurzaam beleid in Kortenberg. Ze beheerst die materie uitmuntend. Diane is bovendien een uiterst bekwame onderhandelaarster. Een kandidate met veel duurzame kwaliteiten waar we nog veel van zullen horen.’

Dina Desmet projectmanager

Jules Wauters beveiligingsondernemer

20


21

19

“Voorrang aan mensen. Hier komt Tania”

Tania Gielis bediende

Na een carrière als zelfstandige in de cateringsector en een baan in de autoverhuur op de luchthaven werkt ze tegenwoordig bij ‘Garage Gielis’; het familiebedrijf in Kortenberg. Tania Gielis is van nature een opgewekte verschijning die van reizen en fotografie houdt en – samen met haar drie kinderen en vriend – het leven omarmt. ‘Toen Open Vld mij vroeg om de lijst te steunen, was ik onmiddellijk enthousiast.’ Vanop een afstand toekijken is niets voor haar en daarom voegt ze nu ook politiek de daad bij het woord.

Tania GIELIS

‘Tania weet van aanpakken en is een doorbijter, ook wanneer het even tegenzit. Een goedlachse dame met pit, die voorrang geeft aan mensen.’

Jean-Marc Van Gronsveld orthopedisch technicus

Luc Van De Sande bediende


20

22

“Niets houdt haar tegen, mezelf inbegrepen”

Annick Vanroelen bediende

Annick Vanroelen kwam in 2003 samen met haar echtgenoot in ‘De Tomme’ wonen. Ze werkt in de luchthaven voor Hermès. Een toffe job waar ze haar passie voor mode en mensen ten volle kan uitleven. Daarvoor was ze 20 jaar aan de slag als zelfstandig schoonheidsspecialiste en journaliste. Ze kreeg het donkerblauwe, liberale gedachtengoed van jongsaf ingelepeld. Vandaag wil ze zich met evenveel passie en motivatie inzetten voor het behoud van het aangename, landelijke karakter van Kortenberg.

Annick VANROELEN

‘Niets hield haar tegen om de stap naar de Open Vld te zetten. Niets houdt mij tegen om op 14 oktober voor haar te stemmen. Dynamiek, verstand, ambitie en gedrevenheid inbegrepen. Wat houdt u tegen?’

Laurence De Pelsemaeker account-manager


23

21

“Ben voor de duidelijke zaak, dat werkt!”

Ben Vancraenenbroeck zelfstandige

Ben Vancraenenbroeck is ruim 40 jaar zaakvoerder van een carrosseriebedrijf in Kortenberg. Het lokale beleid volgt hij al jaren op de voet. Die interesse vertaalt hij vandaag in zijn persoonlijk, politiek engagement. Als zelfstandige en zoon van zelfstandige ouders viel zijn keuze daarbij – logisch – op Open Vld. De inspanningen van de partij voor de plaatselijke middenstand vormen een van zijn belangrijkste aandachtspunten. ‘Dit belangrijke onderdeel uit het verkiezingsprogramma van Open Vld Kortenberg kan niet alleen op mijn steun, maar vanaf nu ook op mijn politieke inzet rekenen.’

Ben VANCRAENENBROECK

‘Duidelijkheid in zaken, dat werkt! Net zoals Ben trouwens: een begrip in Kortenberg. Symbool van de oudere jongere, actieve burger die geen uitdagingen schuwt.’

Viviane Bleus bediende


22

“Lut zet dingen in beweging”

24

Lut Buyck editorial consultant

Lut Buyck werd, als dochter van dokter Buyck, geboren in Erps-Kwerps en kwam na haar studies in Leuven terug in Kortenberg wonen. Het bleek de ideale uitvalsbasis om een rijk gevuld beroepsleven als journaliste voor Knack Weekend, hoofdredacteur van ELLE en communicatiespecialiste te combineren met de opvoeding van haar twee zonen. ‘Nu Sander en Donat op eigen benen staan en mijn carrière minder veeleisend is geworden, wil ik me engageren om van mijn thuishaven Kortenberg, een plek te maken waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, te werken en te ontspannen.’ Ze voegt er nog graag aan toe dat we daarbij maar beter kunnen beginnen voor de eigen deur. Kan het nog duidelijker?

Lut BUYCK

‘Tijdens haar vele reizen en haar contacten met verschillende culturen zette ze al heel wat in beweging. Hierdoor schat zij de waarde van onze eigen leefomgeving des te hoger in. “Oost west, thuis best” is voor haar alvast geen holle leuze.’

Marc Van Impe journalist


25

23

“Geen blad voor de mond”

Etienne Vanhumbeeck bloemist

Etienne Vanhumbeeck werd geboren en groeide op in Kortenberg waar hij van kindsbeen meehielp in de bloemenhandel van zijn ouders. Ondertussen nam hij die zaak succesvol over. ‘Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en daar geniet ik dagelijks van. Mensen opvrolijken is het mooiste dat er bestaat.’ Dat de zaak vandaag floreert is iets waar Etienne Vanhumbeeck terecht trots op is. Ondernemen, vooruit denken en werken aan de toekomst waren vaste waarden in het gezin Vanhumbeeck. Hij herkent diezelfde waarden ook bij de liberalen van Kortenberg en is een enthousiast lid van de blauwe familie.

Etienne VANHUMBEECK

‘Etienne neemt geen blad voor de mond. Zijn planten- en bloemenkennis wordt tot ver buiten de grenzen van Kortenberg geprezen. Geen twijfel dat zijn vakmanschap ook in de politiek vruchten kan afwerpen.’

Ingo Schmidt DJ Zwolleke


24

“Ann wikt en weegt”

26

Ann Van de Casteele apotheker

Ann Van de Casteele startte haar loopbaan als apotheker in Brussel, maar ontdekte in 1995 het meer rustige Kortenberg. ‘Nu ja, rustig? Dat is dan buiten mijn eigen ingesteldheid als bezige bij gerekend. Mijn dag kan vooral niet meer stuk wanneer ik met mensen bezig ben. Luisteren, adviseren, helpen, ’n babbeltje slaan … dat is mijn leven.’ Voeg bij dit alles nog een gezin, tuinieren en wat sport en een mens zou al durven afsluiten. Maar Ann neemt er graag nog een stuk politieke verantwoordelijkheid bovenop. ‘Omdat ik geloof in mensen en omdat mensen, vooral zieken, gekwetsten en ouderen nog beter geholpen kunnen worden. Daar maak ik me sterk voor.’

Ann VAN DE CASTEELE

‘Ann wikt en weegt en dat mag je zowel letterlijk en figuurlijk nemen. Haar visie op thema’s die Kortenberg aanbelangen, zet ze voor u nauwkeurig en weloverwogen op een rijtje. Ann trekt daarbij openlijk de kaart van de hulpbehoevenden. Een dame met een uitzonderlijk intellect.’

Magali Vandewauwer fleetconsultant


27

25

“Erwin duwt... vooruit”

Erwin Willems landmeter-expert

Al 30 jaar geven kiezers aan Erwin Willems het vertrouwen om Kortenberg mee te besturen. ‘Daar ben ik niet alleen alle vrienden en sympathisanten oprecht erkentelijk voor, maar best ook fier op. Kortenberg doet het immers op verschillende beleidsdomeinen meer dan voortreffelijk en bijgevolg heeft onze gemeente een toekomst om in te geloven. Zwerend bij de onuitputtelijke kracht van deze hechte ‘Band of Brothers (m/v)’, kan ik u, samen met onze gedreven voorzitter Stephaan De Cock, al onze kandidaten warm aanbevelen. Ze staan klaar voor de wereld van morgen. Elk met z’n eigen thema’s. Vanzelfsprekend zal ik deze frisse en bekwame eenheid nooit loslaten, maar blijvend begeleiden en steunen. Om u te dienen.’

Erwin WILLEMS

Jos Vogelaerts magazijnbediende

‘Duwen, steunen en schragen. Erwin Willems is een schoolvoorbeeld van de hardwerkende politicus die op het terrein dag na dag het beste van zichzelf geeft, de problemen aanpakt en oplost. In onze gemeente vind je geen schepen met meer ervaring.’

Nicole Steeno secretaresse

Tom Coeck mobiliteitsconsulent


28

Een greep uit onze realisaties 2007 - 2012: Open kaart inzake gevoerd beleid De gemeenteschuld werd drastisch verlaagd, met bijna de helft De opcentiemen werden verlaagd: voelbaar voor elke burger Aanleg van fietspaden Op verschillende plaatsen werden verkeersvertragende maatregelen genomen Het woonloket werd opgestart 50 straten en pleinen kregen, na inspraak van de burger, een grondige facelift De ondernemersgids ging online Wimpels werden aangebracht om het lokaal winkelen te promoten Projecten die betaalbaar wonen mogelijk maken kregen onze onvoorwaardelijke steun Consequente toepassing van het principe ‘lokale binding krijgt voorrang’ op het vlak van de toewijzing van sociale woningen Nieuwe serviceflats voor senioren werden gebouwd en in gebruik genomen Inhuldiging van de abdij met park en wandelroute

Mantelzorgpremie werd opgestart Het sociale huis werd geopend, inclusief een digitale toegang via het internet De populaire activiteiten in het dienstencentrum werden uitgebreid Streng maar rechtvaardig OCMW-beleid (een voorbeeld voor de nationale politiek) De kinderopvang werd uitgebreid en beter georganiseerd, waardoor het tekort nagenoeg is weggewerkt Kortenbergse scholen werden gerenoveerd en uitgebreid De veiligheid in de omgeving van schoolgebouwen werd verbeterd Voor leerlingen werden de scholen aangenamer gemaakt Twee sportcentra werden gerenoveerd De atletiekpiste werd volledig heraangelegd De bibliotheek als een verzamelplek van informatie en communicatie, werd een trendsetter in de wijde omgeving van Kortenberg

Open Vld Kortenberg slaagde erin om 95% van zijn programma uit 2006 te realiseren


29

Programma 2013 - 2018: Open kaart inzake voorgenomen beleid

1 Veiligheid prioriteit

2 Krachtig ondernemen

Politieagenten op straat (80%), minder kantoorwerk Preventief patrouilleren in de hele gemeente (auto, fiets én te voet) Uitbouw van de wijkwerking Invoering van cameracontroles in welbepaalde wijken en nummerplaatcontroles bij het binnenrijden en verlaten van Kortenberg Elke klacht ernstig nemen, acteren en onderzoeken ⁃ Bijkomende en duurzame openbare verlichting Nultolerantie ten aanzien van zowel grote als kleine criminaliteit

Ondersteuning en promotie van lokaal ondernemerschap – zonder Uplace – waarbij niet Leuven of Brussel, maar Kortenberg dé winkelgemeente bij uitstek wordt Zorgen voor de uitbreiding van ambachtelijke zones (bedrijventerreinen) Het opstarten van een ondernemers- en startersloket Uitbouw van de middenstandswebsite Druk blijven uitoefenen op de regeringen om de zware belastingdruk op ondernemers te verlagen De toegankelijkheid van winkels verbeteren, door o.a. bijkomende parkeervoorzieningen Gevelrenovatie aanmoedigen

3 Slimme mobiliteit

4 Dynamische gemeente

Grote bussen weren op ‘kleine’wegen Opvolging van onderhoudswerken aan de NMBS-infrastructuur De aanleg van een ondergrondse parking waar buurtbewoners en werknemers een parkeerplaats kunnen huren of kopen Weren van sluip- en zwaar verkeer uit dorpskernen en schoolbuurten door middel van slimme camera’s Aanpak en opwaardering van trage wegen Bijkomende gemeenschapswachten De verderzetting van openbare werken voor onderhoud en heraanleg Elk jaar enkele specifieke werken aanvatten, zoals de Karterstraat, Vogelenzangstraat, de N2, e.a.

Geld vrijmaken voor de verbetering van sportinfrastructuur en buitenterreinen Investeren om van Kortenberg een trendy, hippe en druk bezochte gemeente te maken Openbare lokalen en gebouwen optimaal benutten (geen leegstand, goede afstemming) Verfraaiing van de N2: groen, voet- en fietspaden en parkeerplaatsen Herinvoering en ondersteuning van de kerstmarkt Meer parken creëren in het binnengebied (hondenloopweide, sport- en relaxveldjes, speelruimte voor kinderen) Toerisme aanwakkeren


Kortenberg 5 Correct samenleven

6 Aantrekkelijk wonen

Verderzetting van het principe dat schaarse overheidsmiddelen toekomen aan burgers die er effectief recht op hebben Uitbouw van de fraude- en controlecel Uitbreiding van het aantal vrijwilligers met verplichte inschakeling van leefloners en asielzoekers Druk blijven uitoefenen op de federale regering inzake bijsturing van het asiel- en migratiebeleid (inburgeringsexamen, afschaffing van meervoudige asielaanvragen, duidelijk terugkeerbeleid, …) Verder verzet bieden tegen extra asielopvangplaatsen in de eigen gemeente Concreet werk maken van het principe ‘iedereen aan de slag’ Opstart van een buurtwerking zodat senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen

Gemeentelijke vergunningsautonomie op het vlak van ruimtelijke ordening en halt toeroepen aan pestmaatregelen en -controles Glascontainers onder de grond installeren Controle op de sociale huisvestingsmaatschappij en voorrang verstrekken aan mensen met een lokale binding Nutsleidingen en bekabeling overal ondergronds inwerken Opstarten van een woonloket Verfraaiing van alle kerkhoven

7 Voorrang aan communicatie

8 Performant onderwijs

Invoering van een SMS- of e-mailsysteem dat – naast de traditionele kanalen – Kortenbergenaars over wegenwerken, evenementen of noodsituaties informeert Behalve de klassieke procedures; tevens de volledige afhandeling van overheidsdocumenten via het internet mogelijk maken Opkomen voor de verdediging van onze cultuur en identiteit, zoals de vrijheid van het individu en de gelijkheid van man en vrouw Kortenberg profileren als Vlaamse gemeente met een Vlaams karakter Onze inwoners nog meer bij het beleid betrekken De burger transparant inlichten over hoe het belastinggeld wordt geïnvesteerd

Druk blijven uitoefenen op de Vlaamse regering om een oplossing af te dwingen inzake het dreigend capaciteitstekort in het onderwijs Moderniseren en opfrissen van de scholeninfrastructuur Samenwerking met het OCMW stimuleren (ondersteuning van kansarme gezinnen met kinderen) Taal- en rekenvaardigheden voorop stellen Extra aandacht voor sport, bewegen en cultuur Invoering van taaltoetsen om leerachterstand bij peuters snel bij te sturen

30


Kandidatenlijst

Kortenberg

1. WILLEMS Katrijn

14. VANDENHOVE Victoria

2. RYCKMANS Stef

15. DEWALS Francis

3. TRAPPENIERS Willy

16. BODART Serge

4. VANDEVEN Lia

17. DERAEDT Sam

5. ENGELS Rik

18. DAEMS Diane

6. VANDER ELST Linda

19. GIELIS Tania

7. VAN WEYENBERGE Mieke

20. VANROELEN Annick

8. NEYS Frédérique

21. VANCRAENENBROECK Ben

9. MAES Luc

22. BUYCK Lut

10. VERHOOGEN Raf

23. VANHUMBEECK Etienne

11. EGGERICKX Ronny

24. VAN DE CASTEELE Ann

12. VANDE VENNE Adinda

25. WILLEMS Erwin

13. HACK Marijke

“U kan op meerdere kandidaten op deze lijst stemmen, zelfs op alle kandidaten”

Verantwoordelijke uitgever: Stephaan De Cock, Frans Mombaersstraat 121 – 3071 Kortenberg | Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

Kennersgids Open Vld Kortenberg  

Aan de kenners van Kortenberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you