Page 1


Асен Разцветников е роден в с. Драганово, Великотърновско. Рожденото му име е Асен Петков Коларов. Той е поет, ценен и обичан от големи и малки. Веднъж прочетени, чудните му стихотворения за деца, римуваните му приказки и гатанки, винаги се помнят. И досега сред най – хубавите детски книги са неговите ,, Юнак Гого”, ,,От нищо нещо”, ,,Деветият брат”, ,, Хороводец Патилан”, ,,Мързелан и Мързеланка”, ,,Що е то?” и други.


люта страшен страж

стоглава мила

сговорчива

кротка болна


... с черни и рунтави вежди гален и мил мъдър силен


Приказката е написана в стихотворна форма, каквито са повечето произведения за деца на Асен Разцветников. Неговите гатанки, написани в стихотворна форма, помагат на децата да ги отгатнат бързо и лесно.


devetiat brat  
devetiat brat  

za devetia brat