Page 1

MAART T/M NOVEMBER 2011 CIBAP VAKCOLLEGE RMC

100

VrAgen ANTWOORDEN YES, YOU CAN! SUCCESVERHALEN VAN ONDERNEMERS & GOUDEN TIPS

n with steffi ti io

HOE VIND IK EEN STAGE?

Special e d

HELP

len l o k

ontstressen Worklook must hAVe AgendA insprirAtion succes.


ZORGT VOOR AANDACHT!

udingA mediA


i n h o u d

15

take a look 08 12 18 26

18

UDINGA MEDIA BACKSTAGE EEN DAG STAGE.. LEERDOELEN?! GOUDEN TIPS

personal Mijn levens filosofie: Maak van elke dag een feestje!

44

05 23 31 43 50

EDITORIAL COLUMN WORK RESULTS INTERVIEW STEFFI KOLLEN 1000X BEDANKT

YouYouYou 07 14 24 42 46 48

HOE REGEL IK EEN STAGE? WORK OUTFITS ONTSTRESSEN MUST HAVE THINGS BLA BLA BOX HOROSCOOP bluem 03


[I need it] Grafisch Centrum Meppel


Bluem

EDiTOriAl

eerSte hulp Bij Stage..

Mijn bureau vol met tijdschriften die ik uitspit.

ga jij binnenkort op stage en vraag jij je af hoe je moet zoeken naar een stageplek, hoe je moet omgaan met kritiek, of je nog wel genoeg tijd hebt voor leuke dingen en wat je nou eigenlijk te wachten staat. dit soort vragen stellen we allemaal wel eens aan ons zelf. dit zijn namelijk vragen die je je afvraagt omdat je aan iets nieuws gaat beginnen. Maar heb jij je wel eens afgevraagd waarom deze vragen meestal onbeantwoord in je hoofd blijven malen? Ik wel. daarom dit tijdschrift bluEM dat speciaal gericht is op vrouwelijke studenten van het cibap, die net als ik, meer willen weten over de stageperiode. dit tijdschrift staat vol met tips, trucs en voorbeelden om jou door je stageperiode heen te helpen! Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is steffi kollen, 19 jaar, en 3e jaars student op het cibap Vakcollege. tijdens mijn eigen stageperiode zat ik met veel vragen waar ik eigenlijk geen antwoord op kon vinden. best raar, zou het niet makkelijk zijn om een boekje te hebben waar al die vragen gewoon in worden beantwoord. zo kwam ik op het idee om van mijn stageverslag een eigen tijdschrift te maken! Een tijdschrift die voldoet aan de eisen van een stageverslag maar ook leuk en intressant is om te lezen en jou kunnen helpen met jou stageperiode.

beetje gek doen hoort er soms ook bij!

Een eigen tijdschrift is natuurlijk harstikke leuk, maar ook een hoop werk! Eerst ben ik gaan uitzoeken wat precies mijn doel is en welke doelgroep ik wil bereiken. Op basis daarvan heb ik informatie verzameld uit tijdschriften over verschillende onderwerpen die ook voor mijn tijdschrift van toepassing zijn. Vervolgens ben ik gaan uitzoeken hoe ik de belangrijke punten uit mijn stage het best kon gaan neerzetten en hoe ik ze moest combineren met de rest uit het tijdschrift. Een tijdschrift met alleen maar artikelen, tips en informatie is nog geen tijdschrift. Er horen afbeeldingen bij om een onderwerp levend te maken. hiervoor regelde ik een fotoreportage met mijzelf als model en door deze foto’s kreeg het tijdschrift ook een duidelijke identiteit. het enige wat nog miste was de naam. de naam is bluem geworden omdat mijn vriend en ik samen een eigen bedrijfje wilden opzetten onder de naam bluEM. helaas bleek deze naam al in gebruik door een tanpastamerk en hebben we later de naam veranderd in bluemberry. door dit alles in een vormgeving te gieten, is dit het resultaat! Enjoy!

Xxx steffi kollen hoofdredacteur bluem

Mijn uitzicht s’ochtends op de fiets.

fles champagne om te vieren dat het tijdschrift eindelijk klaar is!

bluem 05


ho e r Eg E l j E e e n s t ag E p l e k ? De stageperiode komt steeds dichterbij en jij moet nog steeds opzoek naar een stageplek, maar hoe vind je die nou eigenlijk?

Stap 4: Gegevens

Stap 6: snel handelen

Na het telefoongesprek wordt vaak ook gevraagd of je je CV wilt opsturen. Als dit het geval is stuur je een mail met je CV naar het bedrijf met nogmaals de informatie die je via de telefoon hebt verteld.

Het zou fantastish zijn als je na je eerste gesprek gelijk aangenomen wordt, maar dit is niet altijd het geval. Het is belangrijk om hierbij snel te handelen en een volgend bedrijf van je lijstje te pakken. Bij dit bedrijf ga je opnieuw het rijtje af.

Stap 1: Waar?

Stap 5: Op gesprek!

Weet je al in welke plaats je stage wilt gaan lopen? Ga je bijvoorbeeld op kamers in een andere stad? Of blijf je wonen waar je nu woont? Zodra je dit weet kun je al gauw opzoek!

Een bedrijf nodigt je uit om op gesprek te komen. Wat is hiervoor belangrijk? Ten eerste is het belangrijk om informatie te weten over het bedrijf, zodat je precies weet wat voor bedrijf het is! Ten tweede moet je er altijd voor zorgen dat je portfolio er tip top uitziet. Je portfolio ben jij! Als laatst zorg je ervoor dat je er goed verzorgt uitziet en je beleefd opstelt.

Stap 2: Zoektocht Zoek op internet naar bedrijven in jou buurt die voldoen aan de eisen van jou opleiding en richting die je hebt gekozen. Hoe? Je kunt op google zoeken, maar je kunt ook naar savantis.nl gaan. Op deze site staan erkende leerbedrijven.

Stap 3: Contact Heb je er een paar gevonden? Zoek de leukste 3 daarvan uit en ga deze bedrijven bellen.Vertel in dit telefoongesprek wie je bent, van welke school je komt en vermeld hoelang deze periode duurt.

Het is belangrijk niet de moed op te geven na een afwijzing, er zit er echt wel eentje voor jou bij!

Super - CV Denk niet teveel na over “hoe het hoort” als je een cv maakt.

Maak je cv letterlijk net zo kleurrijk als je zelf bent en gebruik de mogelijkheden die er zijn! Altijd goed: laat jezelf zien op sprankelende foto’s.

Bluem

youyouyou bluem 07


U d I n g a M e d I a

Bluem

TAkE A lOOk

b a c k s t a g e

dienSten udinga media is een klein, maar enthousiast bureau voor bedrijven die met hun dienst of product onder de aandacht willen komen bij de juiste doelgroep. udinga media kijkt verder dan alleen de standaard mogelijkheden en zorgt voor de juiste middelen om de doelgroep te bereiken.

‘S AVONDS OP EEN BEURS STAAN IN EEN MATROZEN PAKJE HOORT ER OOK BIJ!

bluem 08

udinga media verzorgt huisstijlen, advertenties, websites, flyers etc. maar ook persberichten worden geschreven en eveneme nten worden georganiseerd. kortom udinga media kijkt verde r dan alleen maar de vormgevi ng, en zorgt voor complete comm unicatie en marketing campagne s.


WerknemerS met een vaste groep udinga media werkt bied van grafisch freelancers op het ge ing en teksten. Ook ontwerp, progammer a giairs aanwezig, uding zijn er altijd twee sta rijf ed rb lee n erkend media is namelijk ee grafisch ontwerper en als n voor opleidinge icatie. marketing & commun Even wandelen met emely de jongste dochter van annigje.

Elke dag 15 km heen fietsen en 15 km terug van fietsen van stage.

De beentjes blijven altijd in vorm dankzij de trap naar het kantoor

trainingSkluS

udinga media verzorgt ook trainingen. Trai ningsklus is ee n onafhankelijk tr ainingsbureau dat zich inzet om no-nonsense trainingen te ve rzorgen voor het mkB en m iddenkader. De trainingen zijn laagdrempelig , pratijkgericht en bijzonder effecient. Vaak al in een een dag leer je datg ene waar je de rest van je zakelijk leven profijt van zult hebben. Er zijn trainingen op het gebied van communic atie, financien, verkoop&man agement en iC T.

Geen creat ieve werkda g zonder een lekker muz iekje!

bluem 09


Dorst kennen we niet! We halen vaak voor elkaar drinken en hebben ruime keuze uit verschillende soorten koffie, thee en uit lekker koud water.

arBO & milieu udinga media is erg bewu st bezig met het milieu en het welzijn van het personeel. udinga media vind het belangrijk om fatsoenlijk te ondernemen. Dit houdt in dat je onderne emt met oog voor de mens, maatsch appij en milieu. cartriDges - Behalve goed te zorgen voor het milieu denkt ud inga media ook aan dingen voor het goed e doel. Zo worden de cartridges ge spaard en vervolgens aan stichting aap gegeven.

dt inga media wor afval - Bij ud papier en en ss tu kt maa onderscheidt ge milieu. Dit spaart het gewoon afval. uw zijn pen in het gebo m la le al a ijn B ierdoor licht gssensoren. H in eg w be n va voorzien aan en dat nooit onnodig staan lampen e. scheelt energi de hoogte - De stoel is in zithouDing r dan 120 erkblad is mee w et H r. aa lb verste meer dan rm afstand is he sc e D d. ee cm br und bij het word onderste m ar de en 50 cm de de muis. Dit zijn gebruiken van kunnen te nten om goed belangrijkte pu de computer. werken achter rmachine printer, kopiee e D n te a ruimte apper n in een aparte aa st r ne an sc ervoor en de deur. Dit zorgt en ot sl ge af n met ee le tijd in er niet de gehe dat de werknem hadelijke sc e mogelijk et m m ko g in t zorgt aanrak en komen en he nn ku ij vr e di n, stoffe soverlast. niet voor geluid

bluem 10

Mijn plekje, ik nam vaak mijn laptop mee vooral als ik bezig ging met mijn stageverslag.


StarterSCaFÉ starterscafe is een initiatief van udin ga media, BBT supportancy en raboba nk meppel-steenwijkerland. starterscafé is een ontmoetingsbijeenkomst voor startende ondernemers, bestaande ondernemersnetwerken, de politiek en dienstverleners. starterscafé is elke derde donderd ag van de maand om 16.00 uur en is bedoeld om te netwerken, te klankborden en informatie uit te wisselen met ondernemende collega’s . ik ben zelf in mijn stageperiode ook elke maand meegeweest en vond het elke keer weer leuk en leerzaam. Hieronder een paar hoogtepunten: telefonische acQuisitie - Een kleine workshop van een uur over telefoni sche acquisitie, die gegeven werd door Jac k Jobing van kenneth smit. twitter - Een kleine workshop van een uur over zakelijk twitteren. Deze wer d gegeven werd door ivendo. 100 jaar reclame - Een expositie 100 jaar reclame in de rabobank.

Bla

Bla Bla

Bla

Bla Bla

Bla Bla

Bla Bla

ZelF OrganiSeren oest re Dagmar Oort m De andere stagiai e af rc ject een starte voor haar eindpro arbij da b eren en ik he bijeenkomst organis geholpen. iddagje varen in We hebben een m bij als niseerd met daar Giethoorn georga dd re bbq. We ha en afsluiting een lekke . Elk voor in de bootjes groepjes gevormd lijst mee met groepje kreeg een dere gen over onder an ra zelfbedachte quizv et m ze Deze moesten het bedrijfsleven. en. Tijdens de bbq elkaar beantwoord kend nnende groepje be maakten we het wi n ee op mok met daar en kregen ze een t. toepasselijke teks

bluem 11


Bluem

TAkE A lOOk

e e n d ag s t ag e ?

EEN dag stagE, hOE zIEt dat Er NOu EIgENlIjk uIt? hIErONdEr zIE jE EEN VOOrbEEld VaN hOE EEN dag stagE Er bIj MIj uItzIEt.

restaurant kiewiet. zij organiseren een netwerkdinner en willen hiervoor mensen via de mail uitnodigen.

gevonden. Enthousiast bel ik er naar toe. Mijn eerste rijles is aankomende vrijdag, spannend man!

7.15 pfff de wekker gaat, ik ben

10.30 het gaat al best lekker, het

14.20 Mijn dag kan niet meer stuk

nog veel te moe maar ik moet toch echt mijn bed uit!

7.30 Ik moet er nu echt uit, even douchen, aankleden en klaarmaken.

begin is er maar het is het nog niet. bij en ik ga weer vrolijk verder met mijn elk ontwerp ontbreekt er weer net iets uitnodiging. waar ik weer verder mee ga. 14.40 Ik heb uiteindelijk drie ontwerpen gekozen en laat deze aan annigje zien.

14.50 annigje is enthousiast en vraagt mij een ontwerp iets aan te passen en dan naar haar te sturen.

7.50 Een paar boterhammen smeren en ontbijten. 8.10 zo mijn fiets pakken en op naar stage!

8.50 Met tegenwind toch

12.00 jeetje de tijd vliegt om! Ik ben dan ook erg enthousiast. genoeg ontwerpen namelijk maar het is lastig om de juiste te kiezen.

nog op tijd hoera!

12.30

9.00 goedemorgen! Eerst de

computer aanzetten en even opfrissen in het toilet.

Ik krijg nu toch wel honger, ik stel voor om te gaan eten.

12.45 Mmmmm hier was ik wel aan toe, een krentebol. we praten gezellig

15.05

Mooi, ik kan weer een ding van mijn lijstje afstrepen. En nu aan de slag met het volgende punt. Mailtjes checken van standhouders die op de animalaftercarefair willen staan. Ik bekijk welke nog niet heeft bevestigd en welke wel.

To do list:

9.15 Even mailtjes checken, koffie over de vakantie en opeens komen halen en bijkletsen met annigje over hoe mijn weekend was.

9.30 we gaan aan de slag! ik heb een paar dingen op mijn to do lijstje staan, dus laat ik daar maar even naar kijken.

9.45

Oke we gaan beginnen met een uitnodiging maken voor bluem 12

we op het punt “rijlessen�. annigje vind dat ik toch maar een keer moet gaan beginnen.

13.30 En we gaan weer aan het

werk. het onderwerp rijlessen heeft me toch aan het denken gezet, dus ik besluit een rijschool op te zoeken.

14.15 ja! Ik heb een rijschool

15.25 de lijst met de bedrijven die nog niet hebben gereageerd, geef ik aan annigje en zij gaat er achteraan bellen.

15.30 Ik heb nog een uur. tijd om


even aan mijn stageverslag te gaan werken. 16.00 Oh ja, Melanie de fotograaf die op de fair komt fotograferen zou langskomen om wat dingen te bespreken. Ik voeg me bij het gesprek. 16.30 En de dag is weer om! Ik doe nog even de kopjes in de vaatwasser, mijn jas aan en hup naar buiten. Ik stap weer op de fiets naar huis toe, met een goed gevoel!

overlevings tips Laat je niet uit het veld slaan door teleurstellingen. Analyseer wat er fout is gegaan, bekijk wat jouw aandeel hierin was en bedenk wat je ervan kunt leren en volgende keer anders zou doen! Kijk naar je pluspunten, naar wat je kunt, naar wie je bent en naar alles wat je in huis hebt. Weet je iets niet? Durf te vragen! Laat discipline je nieuwe toverwoord zijn. Maak taken af en denk beter na voordat je aan iets begint. Denk aan het begin van de week na over wat er allemaal komen gaat en schrijf dit op! Telkens als er iets bijkomt of je iets hebt gedaan, zet je dit op je lijstje!

bluem 13


zo veel stijlen en zo veel keus! welke outfit moet je nou uitzoeken voor een stagedag, zonder dat het vervelend zit en je er niet prettig in voelt?

W o u r k het antwoord is combineren! Combineer die stoere broek met een net jasje, dat witte overhemd met een coole rok of die oversized trui met een paar hakken.

bluem 14

t f i t s


riem only

Bluem

yOuyOuyOu

Mouwloos vest H&M

T-shirt zara bluem 15


Bluem

yOuyOuyOu

T-shirt zalando

bluem 16

swatch horloge


Bluem

BLOUSSE VERA MODA

yOuyOuyOu

ROK H&M

bluem 17


In een stageperiode werk je aan leerdoelen die je voor jezelf gemaakt hebt en bouw je een portfolio op. Het is belangrijk om te bekijken of een leerdoel al behaald is en wat je nog meer hebt geleerd in je stageperiode. ik neem je graag mee om te laten zien hoe je dat moet doen en te kijken naar voorbeelden van mijzelf.

Bluem

take a look

bluem 18


l e e r do e l e n ? ! als je gaat beginnen met je stage is het erg belangrijk Dat je voor jezelf Doelen stelt. wat wil je gaan leren? natuurlijk leer je vanzelf Dingen bij je stage beDrijf, alleen Dit zijn niet altijD genoeg Dingen, of niet De Dingen Die jou verDer helpen.

Bluem

TAkE A lOOk

hoe maak je Dan je eigen leerDoelen?

hoe ga je Die leerDoelen Dan uitvoeren?

Ga bij jezelf na waar je in je schoolperiode vaak mee worstelt. lukt het je niet om met bepaalde dingen te werken of vind je het moeilijk om een gesprek aan te knopen met iemand? Het kan van alles zijn!

Als je een paar leerdoelen hebt bedacht, is het ook belangrijk dat je weet hoe je aan dat doel gaat werken. is dit door een onderzoek te starten of door opdrachten voor jezelf te gaan maken?

IL JIJ WAAR W JEZELF IN GAAN REN? VERBETE

S T E L JE E IG E N LE ERD OE LE N VAS T! leerDoel 1:

leerDoel 2:

leerDoel 3:

leerDoel 4:

bluem 19


ok e, Ik m oe t m In In m aa l 4 le er do du s el en be de nk en, pf f la st Ig he le m aa l om dat Ik al ! ha lf ja ar stag e ge lo ee n HE B EN DA AR OO K AA N pe n LE ERdo el en he b ge w er kt . Ik besluI t om te ga an na ar ee n an de re ka kI jk en nt da he t on tw er pe n al le n en. uI te In de lIj k he b Ik 3 LE ER DO EL EN KU NN EN BE ke n vo or dat Ik aa n DE Nst bego n en ge lu kk Ig heag e tIj de ns m Ijn stag e no b Ik g ee 4e le er do el ge vo nd n en.

Bluem

TAkE A lOOk

bluem 20


m i j n l e e r do e l e n LEERDOE LEERDOE

L 1

et beste met hoe kan ik h aan? klanten omg

op bepaalde weten hoe ik , ik wil graag antwoorden ka het best n en en ng ak ki m er n m ka op ast ant enthousi hoe ik een kl en moet ed vr te t an n kl en hoe ik ee len door ha be doel wil ik it D . en ud ho prekkken op klantenges ren hoe mee te gaan is lu te , om goed te met Annigje feedback en t aanpak en ng di je ig Ann . aan te nemen

hoe maak ik van aanpak een plan ?

L 2

marketingken nis opdoen is een belangrijk doel voor mij, hoe kan ik er voor zorgen da t een bedrijf go ed in de marktkomt? Hoe doelgroep tere zorg ik dat iets bij de cht komt? Dit doel wil ik behalen door te kijken naar hoe Annigje dingen aanpak t, mee te denk en en zelf te gaan na denken over de mogelijkhede n die er zijn.

LEERDOEL

4

ijf het beste hoe kan een beDr al meDia? omgaan met soci

LEERDOEL 3 hoe leer ik georganiseerD werken? Georganiseerd werken is een puntje waar ik nog wel eens in tekort schiet. ik wil beter leren plannen en mijn werk beter te sorteren zodat er een duidelijk overzicht is. Dit doel wil ik behalen door een to do lijstje te maken waarop ik al mijn taken zet, en mijn werk gelijk op de goede plek te zetten met de juiste naam.

n wat voor ik wil graag wete drijf, zijn voor een be er mogelijkheden uit kan e st be t ijf hier he en hoe een bedr zelf l ik behalen door halen. Dit doel wi g te sla l media aan de actief met socia or vo er t wa rzoeken gaan en te onde ijf. dr be n ee or n vo mogelijkheden zij

Bluem

TAkE A lOOk bluem 21


VERTEL IN JE STAGEVERSLAG HOE JE DE LEERDOELEN HEBT BEHAALD.

DONE LIST: - TWITTE RTRAIN ING gevolg d - TO DO LIJSTJES gemaa kt

ik heb aan de leerdoelen gewerkt en ik heb veel geleerd. Alleen ik kan nog niet zeggen dat ik alles heb behaald! Er valt nog veel meer te leren bij bijvoorbeeld leerdoel twee omdat dit een heel breed onderwerp is. ik heb geprobeerd veel te ondernemen om aan de leerdoelen te werken, Annigje heeft mij ook veel de ruimte gegeven om zelf de dingen te ontdekken en mee te maken. Dit heeft echt geholpen! Hiernaast een lijstje met de hoogtepunten. Dit zijn de dingen die voor mij het meest leerzaam en leuk waren en waar ik volgens mij echt wat aan heb gehad! Door goed te communiceren, had ik goed door wat ik op mijn planning had staan en wat er moest gebeuren. Zo ging ik elke derde donderdag van de maand mee naar het startescafĂŠ. Wat ik altijd leuk vond, was meehelpen bij het organiseren van een fair, de telefoon aannemen voor klantencontact en ga zo maar door. De hoeveelheid dingen die ik heb mogen doen en heb mogen meemaken waren veel meer dan mijn verwachting en dat is echt super! ik ben blij dat ik zoveel verder ben gekomen en dat met alleen maar een paar leerdoelen.

bluem 22

- ONDERN EMINGSAVOND soCIal medIa gevolg d - VERSCH ILLENDE klantg esprek ken - ELKE MAAND starte rsCafe - FAIR HELPEN organ Iseren - NETWE RKEN - MEEHEL PEN braInstorme n met projeC ten - BEURZE N BEZOCH T

TAkE A lOOk

Bluem

l e e r do e l e n b eh a a ld ?


Bluem

COlumN

ho e ? Wa a r ? Wa a r om? HOE wEEt jE NOu wat jE wIlt latEr? hOE

wEEt jE NOu Of dE OplEIdINg dIE jE VOlgt wEl uItdagENd gENOEg Is EN hOE kaN jE Er achtEr kOMEN Of jE Er wEl gOEd IN bENt?

D

eze vragen zullen je vast wel bekend voorkomen. dit zijn vragen die ik mijzelf ook voordurend stelde. Nu is er voor deze vragen een oplossing! geen moeilijke, zelfs eentje die je aangeboden wordt gedurende je schooltijd! Misschien denk je nu wel dat het voor jou geen oplossing is, maar geloof mij, het is het zeker wel! het draait namelijk allemaal om die stageperiode! stage klinkt misschien stom, niet belangrijk en is misschien iets waar jij eigenlijk helemaal niet aan wilt beginnen, maar hoe weet je dat eigenlijk? juist door een stageperiode ontdek je beetje bij beetje steeds meer over wat je nu eigenlijk wilt later. In een stageperiode zie je namelijk het voorbeeld van wat jij later kunt worden, of wilt zijn. Oke, maar hoe dan?

mag doen. je zult nu wel denken, als ik nu net dat bedrijf heb waar ik niks mag doen, dan leer ik daar toch ook niks? Natuurlijk wel! je leert dan misschien niet alle dingen die je wilde leren, maar je ziet ook weer vele andere dingen. Op dat moment heb je het waarschijnlijk niet door, maar misschien werk je later wel ergens waar je het weer tegenkomt en dan ben je blij, dat je die rotklusjes hebt mogen doen.

E

n dat is het dus, veel studenten gaan klagend naar school met een instelling van nul. Vaak als ze op stage zijn geweest heeft een ieder zijn eigen reden dat zijn of haar motivatie is verhoogd. de een omdat hij/zij blij is dat school weer begint en inziet dat dat toch een stuk minder zwaar is, de ander omdat hij/zij juist kansen heeft gezien en niet kan wachten tot dat diploma er is. Ik ben de student die gemotiveerd is geraakt door het bedrijfsleven en zo snel mogelijk dat diploma wil hebben.

G

een enkel stagebedrijf is hetzelfde natuurlijk. bij het ene bedrijf heb je veel verantwoordelijkheid en bij het andere bedrijf totaal niet. En bij het ene bedrijf mag je heel veel leuke dingen doen, terwijl bij een andere bedrijf je misschien alleen maar rotklusjes

bluem 23


Bluem

altijd die stress Maar nu ben ik Gewoon even relax...

youyouyou

Geniet van het moment, want een ding is zeker: het komt nooit meer terug!

1

Automatische piloot

2

eten zonder aandacht

Je kent het wel, dingen die je doet waarbij je niet nadenkt en zelfs achteraf je afvraagt of je ze wel goed hebt gedaan. Dingen zoals je auto parkeren, eten koken, je fiets op slot zetten, zijn voorbeelden van handelingen die op automatische piloot gaan. Terwijl je deze “piloot� aanzet zijn je gedachten druk bezig om andere dingen te verwerken en gaat je geest als het ware zijn eigen leven leiden. Zolang je niet bewust met iets bezig bent, kun je niet veranderen. Probeer daarom minstens 3 keer op een dag de tijd te nemen om te kijken wat je werkelijk aan het doen bent. Breng vervolgens je gedachten naar waar je mee bezig bent. Voer deze handelingen uit, zonder in je hoofd bezig te zijn met wat je daarna gaat doen.

Even haastig je boterham opeten, terwijl je de trap op loopt. Naar een volgende afspraak of een zak chips naast je op de bank ,die voor je het door hebt leeg is, en achteraf weet je vaak niet eens meer hoe je maaltijd of snack smaakte. Ook bij eten is het belangrijk dat je niet met andere dingen bezig bent, qua handelingen, maar ook in je hoofd. Neem rustig de tijd voor je eten en proef iedere hap met aandacht. Als je bewust eet en geniet, zul je merken dat je waarschijnlijk ook veel minder nodig hebt!

Neem de tijd

bluem 24


3

In gesprek

Je zit tegenover je vriendin, maar de woorden lijken niet echt tot je door te dringen. In gesprek ben je al gauw met je eigen gesprek bezig, nadenkend over wat je vriendin gaat vertelllen, welke verwachtingen je schept, je afvragen hoe je het gesprek kunt bijsturen etcetra. Ga na bij jezelf of je wel echt luistert naar wat de ander zegt. Probeer niet bezig te zijn met je eigen bedenkingen, maar verplaats je in je vriendin en maak een beeld in je hoofd van de situatie die ze vertelt en leef je zo in in haar verhaal.

5

min ontstressen Leun achterover in je stoel en luister gewoon eventjes lekker naar dat ene liedje op de radio. Haal wat te drinken voor iedereen en neem daar een keer de tijd voor. Loop naar buiten de frisse lucht in en adem een paar keer diep in en weer uit.

4

schaapjes tellen

Na een lange dag probeer je een goede nachtrust mee te pakken, maar je kunt de slaap maar niet vatten. Overspoeld door gedachten aan problemen, die steeds groter lijkten te worden, lig je wakker. Hoe meer tijd en energie je in een probleem stopt, hoe groter het wordt. Stop dat malen en breng je aandacht terug naar jezelf! Word bewust van je lichaam en voel waar je lichaam het matras raakt. Bij iedere ademhaling laat je, jezelf zwaarder worden en dieper in het matras zakken, je zult merken dat het in je hoofd rustiger wordt.

Denk aan dat leuke uitje en bedenk waarom je je daar op verheugt. Typ het alfabet en bedenk bij elke letter een woord dat bij jou past. Leg je handen in je nek en maak masserbewegingen.

Hoe meer tijd en energie je in een probleem stopt, hoe groter het wordt

5

emoties

Er zitten dagen tussen dat je opeens wordt overspoeld door verdriet, boosheid en angst of dat je schouders zich ineens verkampen van de stress. Het gaat nou eenmaal niet altijd zoals je graag wilt, waardoor je je niet vrolijk voelt. Leer de dingen te accepteren zoals ze zijn, dus ook de slechte momenten. Neem in plaats van tegen deze gevoelens te vechten, eens de tijd om verdrietig te zijn, of om toe te geven aan die zere spieren. Doordat je de negatieve energie rond het probleem weghaalt heb je minder last van stress, spanningen en vermoeidheid.

bluem 25


Gouden tips uit het bedrijfsleven

bluem 26


Bluem

iNTErViEW

wat wIldE jE wOrdEN? toen ik daarrover ging nadenken wist ik dat ik iets met marketing wou gaan doen. Ik ben daarom een brede opleiding commerciele economie gaan volgen op windesheim. Nadat ik na vier jaar mijn diploma had behaald, heb ik diverse functies gehad in de profit en non-profit sector. daar is werken als marketingcoordinator bij udinga Media er een van.

n t Wete “Je Moe Je stil R Wannee iJn” t Moe Z

“MAAK BESLISSINGEN NIET TE SNEL, HIERDOOR MAAK JE DE MEESTE FOUTEN”

Ik had altijd het gevoel dat ik zelf ondernemer wilde worden. toen herrald, de man van annigje, eigenaar van doclogic met het idee van slimme post.nl kwam, greep ik die kans. hEt jE EEN ONdErhaNdElINgstIp?

MaRlien Poll 28 JaaR bedRiJF: digitalis eRen va in CoMbin n Post atie Met soC ia le WeRkvooR Zieninge n

je moet weten wanneer je stil moet zijn. als je in gesprek bent met een klant is het belangrijk om niet je eigen vragen te gaan beantwoorden, maar gewoon even de stilte af te wachten en te kijken waar het gesprek dan heen leidt. hEb jE EEN gEldtIp? Een goede tip is om goed na te denken over wat je inversteert. Maak niet te overhaastige beslissingen, hierdoor maak je de meeste fouten.

A "DENK N E T A J OVER W TEERT" INVERS

bluem 27


Bluem

iNTErViEW

wat wIldE jE wOrdEN?

“Wees een

Vroeger toen ik nog heel klein was, een gRote vis jaar of zes wilde ik graag kapster worden. in een later toen ik naar de middelbare school kleine viJveR” ging had ik dat idee al snel van de tafel geveegd en wilde ik erg graag journalist worden. Ik kwam hierachter omdat ik het erg leuk vond om stukjes te schrijven en ik ook al snel meewerkte aan de schoolkrant die op school verscheen. Mijn leraar gaf mij zelfs een eigen in te toen heb ik ontslag genomen en vullen pagina. ben ik in 2005 in mijn garage een eigen tekstbureau begonnen. Mijn eerste klanten kwamen uit mijn eigen netwerk en via de business “Ik krEEg zElfs MIjN EIgEN club in staphorst waar ik lid van was pagINa’s OM VrIj IN tE geworden. Op een gegeven moment VullEN.” kwamen steeds meer mensen met de vraag of ik naast de websteksten die ik schreef niet ook de website zelf kon Na de middelbare school ben ik de maken. opleiding journalistiek gaan volgen op de hogeschool windesheim in zwolle. tijdens deze opleiding moest ik ook stages lopen en zo kwam ik voor mijn “MIjN EErstE klaNtEN laatste stage terecht bij de apeldoornse kwaMEN uIt MIjN courant. hier kreeg ik na het voltooien EIgEN NEtwErk” van mijn stage en het behalen van mijn diploma een baan aangeboden. daarna volgden verschillende banen zoals tekstschrijver bij de radio, nieuwstv en later een baan als regioredacteur in staphorst. dit heb ik ongeveer 4 jaar gedaan toen ik gepromoveerd werd en regioredacteur van meerdere kantoren werd. hOE bEN jE Op dEzE wEg gEkOMEN? Ik had altijd wel in mijn achterhoofd dat dit niet was wat ik altijd ging doen. het moment dat ik besloot om voor mezelf te beginnen kwam doordat ik steeds minder uitdagingen in mijn werk zag. Er zal een opdracht komen welke voor mij weer als een echte uitdaging voelde maar die ging op het laatste moment niet meer door. bluem 28

waarOM wErk jE Nu MEt frEElaNcErs?

In 2009 zat ik er over na te denken om met freelancers te gaan werken inplaats van personeel. Ik moest erg op mijn kosten letten en dit was de oplossing. gelukkig wilde onze grafische ontwerper meer uren maken en besloot hij zelf weg te gaan. Mijn markteingcoordinator was eigenlijk al een beetje als freelancer aan het werk voor mij. zij had nooit het idee om altijd dit dit kon ik natuurlijk niet zelf en dus besloot te gaan doen, dus na goed overleg heeft ik een websiteprogrammeur aan te nemen. ook zij haar weg ergens anders gevolgd. Naast de webteksten schrijven moesten Natuurlijk moest de websiteprogrammeur er ook nog veel andere dingen gebeuren ook wat anders gaan zoeken. gelukkig waar ik steeds minder tijd voor kreeg. dus snapte hij het en heb ik ook afscheid van bood ik een vriendin een baan aan als hem genomen. marketingcoordinator. In 2007 ben ik verhuisd vanuit mijn garage naar een kantoor aan de Eekhorstweg. dit kantoor ging ik delen samen met mijn man die ook een eigen bedrijf heeft. Naast de websiteprogrammeur en mijn vriendin als marketingcoordinator heb ik ook een grafische ontwerper aangenomen, zodat wij naast websites en teksten ook flyers, logo’s en advertenties etc. konden aanbieden.

toen ben ik gaan zoeken naar enthousiaste en leuke freelancers, die ik als vrij snel vond. froukje als grafisch ontwerper, Marcel als website programmeur en ruben voor de fotografie. hiernaast ben ik ook een stagebedrijf geworden zodat ik altijd een stagiaire op grafisch gebied op kantoor heb zitten en een stagiaire voor het marketing gedeelte.


wat Is hEt gEhEIM VaN jE succEs? Mijn motto is altijd “wie zaait die kan oogsten” hier bedoel ik mee dat ik veel ben gaan netwerken, zodat veel mensen mij kennen en dat op den duur in mijn voordeel is gaan werken. daarbij denk ik dat ik een leuk persoon ben. Ik doe mij niet anders voor dan ik ben!

“wIE zaaIt dIE kaN OOgstEN”

EN OOk EEN ONdErhaNdElINgstIp? Ik vind het erg belangrijk om te laten zien wat mijn meerwaarde is. waarom moet een klant nou voor mij kiezen? als je voor jezef begint, maar ook als je solliciteert naar een baan is het goed dat je hierover nadenkt en weet waarom mensen jou nodig zullen hebben. Ook in een gesprek moet je overtuigend overkomen en ook luisteren naar signalen van de klant. Misschien zegt een

klant wel niet direct “ik wil een nieuwe website”, maar kun je uit zijn verhaal wel afleiden dat hij er eigenlijk mee zit dat zijn website er niet zo mooi uitziet. hOE zIE jIj jEzElf OVEr 10 jaar? dat is een moeilijke vraag! Ik wil graag over tien jaar dat de naam udinga Media bekender is en echt staat voor het bedrijf van het Noorden dat voor aandacht zorgt! dat er dan nog grotere opdrachten op mij wachten die echt draaien om de vraag hoe zorg ik voor aandacht?

Op wElkE wIjzE kOMt Er EEN prIjs tOt staNd? aller eerst heb ik een gesprek met de klant. hier bespreken we de wensen van de klant en de mogelijkheden. Meestal maken we dan de afspraak dat ik een plan van aanpak maak en hoeveel dat dan gaat kosten, een offerte dus. als de klant daarmee tevreden is, gaan we aan de slag. Een bevestiging via de mail is hiervoor voldoende. Ik maak altijd een lijstje met daarop de dingen die we klaar hebben en waarvoor ik een factuur kan versturen. Na een tijdje, dit kan na drie dagen zijn maar ook na drie weken ga ik de facturen maken en versturen. soms wacht ik nog wel eens eventjes met een factuur als ik denk dat er nog meer werk komt voor diezelfde klant. je betaalt namelijk over elke factuur btw en dit scheelt dus in de kosten en in tijd.

“waarOM kIEst EEN klaNt VOOr MIj?”

annigJe Udinga 39 JaaR bedRiJF: ReClaMe en tekst bUReaU

"LUISTER G OED NAAR DE S IGNALEN VAN EEN K LANT"

hEb jE EEN gEldtIp? ja die heb ik! het is belangrijk om altijd een reserve te hebben, vooral als startende ondernemer. dit voorkomt dat je bij tegenslag gelijk omvalt. bluem 29


Bluem

iNTErViEW

wat wIldE jE wOrdEN? Ik wist al vrij vroeg dat ik de creatieve kant op wilde, ik vond tekenen echt geweldig en ik heb daarom ook na de havo gekozen voor de opleiding vormgeving op het grafisch lyceum.

“Wees oP de Hoogte van de nieUWste ontWikkelingen”

Na mijn afstuderen heb ik verschillende banen gehad. als litograaf en later als vormgever bij verschillende reclamebureau’s. hOE bEN jE Op dEzE wEg gEkOMEN? Ik had altijd al in gedachten om voor mijzelf te beginnen en in 1998 ging het gebeuren. Ik startte samen met een partner een eigen ontwerpstudio genaamd artustudio. In 2002 ben ik alleen verder gegaan en ben ik meer gaan werken als freelancer. Een jaar geleden vond ik het tijd voor een andere naam en werd artisstudio mevrouw de vormgever.

“IK VOND HET TIJD VOOR EEN ANDERE NAAM”

hEb jE EEN gEldtIp? Mijn tip is dat je dicht bij jezelf moet blijven, dus ook met geld. haal niks van de prijs af want hier graaf je voor jezelf een kuil. als een klant minder te besteden heeft kun je wel jou diensten ruilen tegen zijn of haar diensten. dat heet simpelweg ruilhandel.

FRoUkJe MaRsMan 36 JaaR bedRiJF: gRaFisH ontWeRP bUReaU

wat Is hEt gEhIEM VaN jOu succEs? Ik denk dat het voorral ligt aan mijn veelzijdigheid. Ik ben creatief maar ook praktisch. Ik weet precies wat de mogelijkheden zijn en hoe het werkt. het is ook erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden, niet afwachten en het moeten horen via andere collega’s maar er zelf naar gaan zoeken zodat jij zorgt dat jij de eerste bent! tegenwoordig probeer ik me ook meer te verdiepen in het netwerken en dan vooral via social media. bluem 30

F CREATIE "IK BEN OK MAAR O H" PRAKTIS


Een stageperiode draait niet alleen om leerdoelen, maar ook om mooi werk. Heel veel werk die je tijdens je stage hebt gemaakt zijn mooi voor in je portfolio. Ik heb veel mogen maken, sommigen dingen zijn mooier dan anderen maar ook bij de minder mooie resultaten heb ik wel weer wat geleerd!

W o r e k

Advertenties pagina’s acties uitnodigingen flyers posters

huisstijl vaste klant uitgelichte opdracht

s u l t s bluem 31


Bluem

1

WOrk rEsulTs

bedrijventerrein noord eekhorstweg 31a 7942 KC meppel tel. 0522 - 245279 www.tegeldepotmeppel.nl

2

1000 m badKamervoordeel!

AdVertentie soleX drenthe S

vloer- en wandtegels

whirlpools/baden kranen badmeubelen douchecabines

Drenth e olex

marmer

st

ep

s, s t

re e t s t e p p e r s

xe , s ol e

n

Solex Drenthe in Ruinen verzorgt gezellige toertochten op de solex, streetstepper, elektrische step of in het gele autootje.

advertentIe voor tegel & sanItaIr depot

Arrangementen voor groepen van 2 tot 100 personen Voor bedrijfsuitje, familiedag, vrijgezellendag of teambuildingsactiviteit!

www.solexdrenthe.nl

2

ad V e r t e n t i e s

advertentie kOSter teChniek

3

HET lEEk miJ OVEr HET AlGEmEEN NiET ErG uiTDAGEND Om ADVErTENTiEs TE mAkEN. ik DACHT DAT ik Er WEiNiG CrEATiViTEiT iN kON sTOppEN EN HET AlTiJD mAAr EEN sAAi GEHEEl ZOu WOrDEN. GElukkiG WAs DiT HElEmAAl NiET ZO, EN WAs HET sOms BEsT lAsTiG Om mET HET mATEriAAl WAT JE kriJGT EEN mOOiE ADVErTENTiE TE mAkEN, EN DAN OOk NOG rEkENiNG TE HOuDEN mET WAT DE klANT mOOi ViNDT.

@ Your Service! Professionele telefooncentrales: * sluiten exact aan op uw bedrijfsgrootte * eventuele optionele uitbreidingsmogelijkheden * voorbereid op toekomstige ontwikkelingen * exclusieve dealer van CallVoip

Internetaansluitingen

Mobiele telefonie: * onafhankelijk en eerlijk advies * eigen reparatiedienst van Nokia

Reparaties

Weth. Klompstraat 3

bluem 32

7951 SC Staphorst

Alarmsystemen Storingen

Onderhoud

Tel. 0522-462529

www.kosterstaphorst.nl

E-mail: info@kosterstaphorst.nl


Taptoe wil het De Nationaleeen

publiek naast spraakmakend programma ook meer comfort bieden. Dit zal niet alleen te merken zijn in AHOY, maar ook door de verschillen e darrangementen die de National Taptoe flankeren. Zo geeft het Taptoetoegangsbewijs in de Taptoe-week gratis toegang tot een aantal vooraanstaande musea: het Oorlogs Verzets , Museum en het Mariniersmuseum beide in Rotterdam en het Legermuseum in Delft. Voorts biedt het Van der Valk Hotel Ridderkerk een speciaal Taptoe-arrangement aan inclusief vervoer naar Ahoy en terug. van de Het programma 2011 staat in

Nationale Taptoe het teken van Traditie en Magie. Deze thema’s zullen de prachtig worden ingevuld door de Bursa Mehter Takimi uit Turkije. Ottomaanse Mehter (militaire) muziek begeleidde eeuwenlang de opmarcherende Ottomaanse legers in de strijd om de wereldmacht. Het vurige geluid van de Turkse trom en de zurna – een dubbelriet houten schalmei- gaf de soldaten kracht en moed. De oorsprong van deze soevereine en onafhankelijke muziek voert ons terug naar 1299 toen Sultan Keykubal III de tromslager Osman Gazi in de adelstand verhief met als symbool voor zijn status de grote Turkse keteltrom. De Turkse Mehter muziek inspireerde grote 19e als eeuwse Westerse componisten Beethoven, Mozart en Haydn. en de dansers van Het orkest geven het publiek een Ursul Korea in beeld van de muzikale tradities Korea. Het sonore, overweldigende tromgeluid wordt ondersteund met de felle tonen van de oriëntaalse blaasinstrumenten en de vloeiende bewegingen van de dansgroep en geeft zo de toeschouwer het gevoel dat het Verre Oosten ineens heel dichtbij is.

Voor de balan

“Street

parade

s tussen oriënta als de zorgt de e muziek en he t Westen Het Trompette Mounte Life Gu d Band rkor Koninkli ards uit of the jke Mare ps van de Zweden militair evenee chauss Rotterd . Dit is e orkest ee zal ns an am. De het de van de koninkli ze fees parade roep uit twoord geven Zw jke telijk wo op het publi dat word garde uit Stoc eedse ma met een rdt voor het St e rs ek om me muziek. t gevorm kholm, korte, pa ad er He dienstp d t Ko do Fa ninklijke nf or kkende huis lic afgerond Landma arekorps finale trompet htige musici me . Wa pens” ve cht “Ber , bastro ed rz mpet, tu t or en euphon gt een bij show wa ium en ba ar zo in nd ke ‘m er zo’n 20 teldrum agie’ de e zal voer anaf de pa . Met bo en donder spectacu arden zal dit de Marin . En uiteraard ventoo n wo De dagvde orkest 57e rdeneditie lai za ierskap oorstellin nale van all een Ma in het Ta r hoogtepunt el der Ko l ook Taptoe wint dit jaar verder g voorafge e taptoe-uitv Natio rine me vo ptoeprog ninklijkeallure t de ta aan gaan ringen door ramma. rmen en fakk de door sterk oe Taptoe eldrage mboers, pijpe Jeugd Sh de Naverbe tionale terde faciliteiten in het geheel geren rs rs van he Marinier Ma ow oveerde AHO nif Y-com t Korps estatie plex. Om de band s : een co indrukw de Ahoy-arena met et natio het publiek verder te verst vo or mpetiti jeugdko ekkend weer opheel goed erken is e programm nale deel van e wijze rp gelui se pr sterd n. ogramm het vullen. Dat voornaar de bij hen leven a start de opzienb a biedt wens en. aa één uur nvang va ar Het 100e ende verrassing bestellen n de taptoe.V voor e Kape en. oor het Prins Be geboortejaar Luchtm l van de Konin en meer van de toegan va rn gs informa Koninkli hard was voor n Z.K.H. geleg acht zal zich te klijke op tie kunt kaarten enheid de webs jke Milit r bestaa r de t onder de u terech va air ite Academ n haar e Nationale Taptoe heeft bestaan www.na t 60-jarige bezoek ie aanle e ers pr et optreden van de oudste van alle tio es leeftijd enteren nalet en iding om Cadette vorig jaar een behoorlijke het Hist toe.nl same groei n opmerkelijk veel ap haar or militaire band van Europa vraag naar Bernha Tamboerkorps in bezoekersaantallen laten / Comman isch Orkest va n met marsm rd” weer “Prins zien. Eurazië, de Mehter n uziek. En omdat de Kapel do band van de slagkra op volle Dit jaar wordt deze trend Dit 40 led Luchtvaartt het cht te br dige naar van ro de Koninklijke Luchtmacht Generale Staf uit Turkije engen vo grensver Wan verwachting krachtig voortge , de bestaan en sterke orke epen. ne or een erjaar leggend dit jaar zet. Mounted Band of the st zal uit muzik 60 en bestaa ho t en 2011 e muzik bijdrag Life Niet he e Guards alleen an la bb door te een at en ge grotere e, n die oo ale tevens uit Zweden met 20 paarde De Natiohet honderdste it samenw die wordt uitge hoofdtribune met comfor tamboe diend bij het nale Ta n en erking me voerd in pto ke tabeler uitvoeri tejaar rkorps geboor wederom een trom- en nt zes Prins ngen: vane Z.K.H. Militair en van de stoelen aan te bieden, maar e School t de Koninkli kapel. Ge de drumfanfar ook Bernhard is, destijds dansspektakel uit Zuid-K jke zij uit Brus exercit e zamenli door het voor het eerst orea, woensd een his ie-spoo sel. Een jk zulle bescheag avond 28 to rmheer geven ris de van k-pelot interna de geform ch Nationa n sp tionale overzic le openstellen van een fronttr eciale, muzikaa on, ee be erten september ee ht ibune uitstraling die het Taptoe ve alle n reden krijgsm rd uit cadetten dat is teranen, isslo voors publiek graag jarig be verzorgen uit l dit 2e ring, die een perfect uitzich tellinom pashou ac van alle g voor staan va het 60 jaar t sla aan ders en mma ziet. Voorts wordt nationa chtof spectacu htdelen, zal ee n de Ka “When fer ‘in het progra vooral biedt op de arena. die al alles n heel lair acce pe the ruimte tes.geven aan nst uit de kast gehaald om een in de sh van Mich Saints” tot “T l met zo do‘Tradit ow. Ook nt verzorgen nd erd hr ae iller” agie’. l Jackso groot mogelijk publiek te de optrede septemb 29 en vrijdag n. nde reün e gezamenlijk 30 er verleiden naar Rotterdam “Fanfare ist 20.00 uu beide avonde te n aanvan r. korps de enorkesten komen! g Trompe r Ge p nie vr tte ” ijdagmi zaterda ddag 30 laten me rkorps der Ar en het g septem til t 14.30 uu 1 oktober het be matinee oude glo hun marsprog lerie r deelnem r presenteren om uitvoeri en ’s avonds ramma rie herle de en de ng aanv ven. de tradit de orkesten ang 20 .00 uur. zich me ionale “S t zo de Cools ndag 2 treetpa oktober ingel in rade” op ma he tinee me t het hart t aanvan van g om 14

“Nationale Taptoe geeft verdere invulling aan publieksw ensen” V

H

“Het sonore, overweldigende tromgeluid wordt ondersteund met de felle tonen van de oriëntaalse blaasinstrumenten’’

D

E

D

H

O

.30 uur.

p ag i n a o pm a a k DEZE 3 pAGiNA’s mOEsT ik OpmAkEN VOOr HET BlAD klANkWiJZEr ( EEN muZiEkBlAD ) HET mOEsT iN DE sTiJl VAN DE rEsT VAN HET TiJDsCHrifT WAT HET WAT mOEiliJkEr mAAkTE. iN HET TiJDsCHrifT ZAT VEEl klEur Dus DAAr mOEsTEN miJN pAGiNA’s WEl BiJHOrEN. ik HEB GEkOZEN VOOr DE klEur pAArs OmDAT EEN VAN DE fOTO’s Al EEN BEETJE EEN pAArsE GlOED HAD.

IJKT L S M O S IETS LIJKER E K K A M T DAN HE IS.

bluem 33


Bluem

hollandteelt PUUR UIT DE GROND

WOrk rEsulTs

UITNODIGING Vrijdagmiddag 24 juni van 16.00 tot 19.00 uur Graag nodigen wij u uit voor onze gezellige relatieborrel tijdens het Flevo Food Festival in Dronten. Dit festival wordt gehouden van 24 t/m 26 juni op het Redeplein. hollandteelt is aanwezig met een stand om het aanwezige publiek te laten kennismaken met de diverse variëteiten in wortelconcepten en de verschillende bereidingswijzen. Wilt u via info@hollandteelt.nl laten weten of wij u mogen verwachten? Tot de 24ste!

hollandteelt hollandteelt

Martin Topper en Harold Zondag

PUUR UIT DE GROND

www.hollandteelt.nl

PUUR UIT DE GROND

Probeer dit wokpak Gefeliciteerd met uw kant-en-klare ket wokpakket! Met deze thuis win een wokwortelen bereidt u en in no-time een smakelijk gerecht! prachtige barbec

uit ue!

Wij nemen Inhoud: telefonisch contact met u op om uw mening te horen over de producten van Hollandteelt. Onder de Dit wokpakket bevat 500 lecte gram rainbow wortelen, een flesje gese erde verloten wij een professi Brassica koolzaadolie en een bakjen met verse cressen onele ecue t.w.v. €geur die een subtiele knoflooksmaakbarb 395,00. zonder bijkomende aan uw gerecht geven!

Bereidingsadvies: Dez e actie is mede mogelijk

hollAnd teelt DiT is EEN ACTiE VAN HOllAND TEElT Om DE NAAmsBEkENDHEiD TE VErGrOTEN. EEN DiGiTAlE flyEr EN EEN uiTNODiNGiNG DiE AllEBEi ViA DE mAil WErDEN VErsTuurD.

gemaakt door:

Doe de Brassica olie in de wok, bak hierin de cresses aan. Voeg nu de wortels in kleine stukjes toe. WokBijke rk Profop het geheel hoog vuur essio nal in circa 8 minuten. Fresh-Care Convenience

Koppert Cress Colzaco Verstegen Spices & Sauces Bij dit wokgerecht smaakt een droge, iets fruitige rosé het best. Firede&Artoiz FoodRosado. magazine Wij adviseren een Camino Conde Q-back? Het Foodatelier Wijnadvies:

Hollandeelt is specialist in het conceptmatig in de markt zetten van groente voor groothandels, retail, footdservice, cateraars en horeca. Hollandteelt levert innovatieve Hollandse groenteconcepten voor onder meer de wok, magnetron of op de barbecue.

www.hollandteelt.nl

Uitnodiging

www.hollandteelt.nl

ac t i e s

Secretaressemiddag Aanvang: 13.30 uur HighTea Solextocht

HiErNAAsT EEN uiTNODiGiNG VOOr EEN sECrETArEssEmiDDAG BiJ HOTEl-rEsTAurANT DE sTOBBE. DEZE uiTNODiNG WAs BEsT lAsTiG OmDAT HET luXE mOEsT uiTsTrAlEN.

restaurant

de stoBBe

Leuke workshop

Gratis aanmelden via info@stobbe.nl Westerstraat 84 - 7963 BE Ruinen - www.stobbe.nl

bluem 34


DuCkrACE mEppEl is EEN WEDsTriJD mET BADEENDJEs DiE mENsEN kONDEN kOpEN DOOr miDDEl VAN EEN lOT, HET GElD GiNG NAAr EEN GOED DOEl.

KWEK

WeBsite

De juniorkam er Meppel - Ree stm organiseert op 18 augustus de ond Meppeler Duc krace. 5000 een djes strijden in een spannende race eerste over de om als lijn te zwemm en... Voor de eerste 10 eendjes zijn spectaculaire er ‘hoofdprijzen’, hiernaast zijn er nog eens tientallen klein ere prijzen te winnen!

VOOr DEZE ACTiE HEB ik EEN lOGO, flyEr EN EEN lOTENBOEkJE GEmAAkT. Er ZiJN Al mEErDErE sOOrT GEliJkE ACTiEs iN NEDErlAND, HET WAs DAArOm lAsTiG Om iETs OriGiNEEls TE VErZiNNEN. iN DEZE OpDrACHT HEB ik GOED GEkEkEN NAAr DE mOGEliJkHEDEN EN WElkE ik mOEsT GEBruikEN Om miJN ONTWErp AANTrEkkEliJk TE mAkEN.

Bluem

Juniorkamer Meppel-Reestm Kortom: koop nu voor ond orga slechts 5 eunisee ro een rt: eend!

race

De opbren gst van de Meppeler Duckrace kom aan stichtin t ten goede g Paardrijd Gehandic en apten Me ppel. De JK Meppel-R ees middel van tmond hoopt door de duckra ce een mo bedrag bij oi elkaar te brengen. Doel is dus om zoveel eenden te mogelijk verkopen. Dat ondersteu nt u toch ook? prijzen zijn allemaal bel De aangebrac angeloos ht door spo nsoren en winkeliers . De hoofdp rijzen staan hieronder vermeld.

Adopt eer een eendje voor 5 eur o!

ie prijzen! & win moo ijden ardr een eend vergunning ichting pa is afgegeve st Adopteer de n doo ar gemeente Mep r burgemeester en weth gaat na pel ouders van pel onder num Opbrengst pten mep de mer 1116274 gehandica

ar de finish t nd aan na ngrach oedig je ee uur prinse 0 .3 Kom en m 15 om stus 2011 op 18 augu

WOrk rEsulTs bluem 35


Bluem

WOrk rEsulTs

ac t i e s

2 bluem 36

miJN HOOfDTAAk WAs TE ZOrGEN VOOr HET GrAfisCHE WErk. ONZE DOElGrOEp WArEN mENsEN mET HuisDiErEN, EN WE HEBBEN ONs VOOrAl GEriCHT Op GEZiNNEN mET kiNDErEN. DiT EVENEmENT WAs ErG lEuk Om TE HElpEN OrGANisErEN, VOOrAl OmDAT JE ZO HEEl GOED ZiET WAT JE GEmAAkTE prODCuCT VOOr EffECT HEEfT.

3/4

10

6

7

9

8 12 13

5

11 14 1/2

Animal Aftercare G Zin Kie te Ver LiJKs e ” “L onD H

Wanneer? Hoe laat? Waar?

Fair

Die r DeM enst a en onstr nDs, Wo rKs aties HoP s!

Zondag 18 september 11.00 tot 17.00 uur Complex De Baander oosterboerweg 35 Meppel

Je eM ne onD H e! Me

Animal Aftercare Fair Voo oor

Neem jouw e! me

hond

r Het

n Drenthe? GeZin! Heb jij de Doe mee aan de verk iezing en win een fantastisch verrass ingspakket! WWW.aniMaLaFterCare.nL aniMaLaFterCare.nL

plAttegrond

AnimAl AFtercAre FAir DE ANimAl AfTErCArE fAir WAs EEN EVENEmENT Om DE NAAmsBEkENDHEiD TE VErGrOTEN VOOr HET prODuCT DiErENBEGrAAf kisTJEs. DiT ZiJN miliEu AfBrEEkBArE kisTJEs WAAr JE BiJVOOrBEElD JE HOND iN kAN BEGrAVEN. ik HEB VEEl GEHOlpEN mET HET OrGANisErEN VAN DEZE fAir, mAAr

1

tis G r a a n G! G toe

1 = Persona l do 2 = Alpha ho g coach ndenschoo l 3 = Honden school tjabb e 4 = BS Senn erhonden 5 = Dieren ambulance Zuidwest 6 = Melanie Drenthe van der Lin den Dieren 7 = Woef & fotografie miauwsho p 8 = Dieren bescherming 9 = Trimsalo n Heidi 10 = Springk ussen 11 = Uitrei king lelijks te hond 12 = Royal dog 13 = Piba Gla shop s 14 = Anim al aftercare

HeL Hoend va Lelijkste

Die dem renst and on s en strat , wo leuke ies rks hop s!

s Grati g! an Toeg

ir re Fa terca ! al Af r e im b n A m de pte naar 18 se Kom p zondag o ex 11.00 uur tot 17.00 uur

l r 35 mp de Co aan weg B r De rboe pel te ep s M Oo

www.animalaftercare.nl


lDE ik DE flyEr EN fOlDEr Wi VOOr kEN mA iJk kEl AANTrEk VAllENDE Op ik B HE s Du rEN DE kiN EN GrOOT k liJ iDE Du klEurEN , EEN VAN EEN EN kk ru AfD EN E lETTErTyp EEN DiT T HOND GEBruikT OmDA T. spEEls BEElD WEErGEEf

DE pOsTErs EN flyErs HEBBEN WE OpGEHANGEN EN NEErGElEGD iN supErmArTEN, sCHOlEN, .iN DE sTAD EN BiJ DiErENspECiAAlZAkEN.

2

DE plATTEGrOND HEB ik NA GETEkEND VAN EEN fOTO. HiErOp mOEsTEN OOk DE sTANDHOuDErs AANGEGEVEN sTAAN iN EEN JuisTE iNDEliNG, DiE ik OOk HEB GEmAAkT.

1

Animal Aftercare Fair

NAAsT HET GrAfisCHE WErk HEB ik OOk mET ANDErE DiNGEN mEEGEDACHT EN sOms OOk uiTGEVOErD.

3

ZO kWAm ik Op HET iDEE VOOr DE GEsCHikTE lOCATiE, ( EEN pAArDENmANEGE VOOr GEHANDiCApTEN) HEB ik mEE HElpEN DENkEN EN BEllEN NAAr EVENTuElE sTANDHOuDErs, EEN spriNGkussEN GErEGElD VOOr kiNDErEN, EEN priJsVrAAG BEDACHT EN WEGWiJsBOrDJEs BEDACHT EN GEmAAkT.

Bluem

WOrk rEsulTs bluem 37


Bluem

WOrk rEsulTs secretariële ondersteuning

secretariële ondersteuning

hu i s t i j l weidelint 26 7948 cg nijeveen

Duizendpoot in secretariële ondersteuning

e ike@mille-pattes.nl i www.mille-pattes.nl

secretariële ondersteuning

VisitekAArtje

mille-pAttes

weidelint 26 7948 cg nijeveen telefoon: 0522 49 06 63 e-mailadres: ike@mille-pattes.nl sns bank 87.85.35.810 kvk 04062119 btw nr NL19.49.89.689.B01

millE-pATTEs is EEN BEDriJf DAT WEl Al EEN HuissTiJl HAD mAAr DEZE GrAAG WilDE VErNiEuWEN. OmDAT millE-pATTEs DuiZENDpOOT BETEkENT, WilDE DE EiGENArEssE GrAAG EEN sOOrT BEElDmErk VAN EEN DuiZENDpOOT.

secretariële ondersteuning

NA VEEl WikkEN EN WEGEN is Er uiTEiNDEliJk TOCH BEslOTEN Om AllEEN DE DuiZENDpOOT Op DE ENVElOp TE GAAN GEBruikEN, OmDAT HET ANDErs missCHiEN TE WEiNiG prOfEssiONAliTEiT uiTsTrAAlDE..

envelop

bluem 38

brIefpapIer

Ike Piest - van der Ree

secretariële ondersteuning

t 0522 49 06 63 f 0522 49 06 43 m 06 101 631 98


v k l a n t s t g r o t e p d r a c h t

Ik heb veel dingen mogen ontwerpen voor onze vaste klant restaurant Kiewiet in Dedemsvaart. Annigje zorgt voor de gehele pr. Ik mocht hier veel voor ontwerpen, zo heb ik verschillende uitnodigingen, flyers, posters en advertenties ontworpen. Ook mocht ik een nieuwe menukaart en visitekaartje ontwerpen. Voor mijn stageverslag moest ik een grote opdracht uitkiezen en hierbij laten zien hoe ik te werk ben gegaan. Ik heb het visitekaartje gekozen als grote opdracht. Niet omdat ik dit ervaar als de grootste of moeilijkste opdracht, maar omdat ik hier heel duidelijk het werkproces in kan laten zien.

bluem 39


Bluem

WOrk rEsulTs

Uitnodiging Haringparty Donderdag 30 juni van 18.00 uur tot 22.00 uur U komt toch ook om: - Zakelijke contacten op te doen - Te genieten van de lekkerste haring - Collega-ondernemers te spreken

V a s t e k l a n t

Tijdens de haringparty kan vanzelfsprekend genoten worden van ‘Hollandse Nieuwe’ van visspecialist Kosse. Volgens traditie wordt het 1ste vaatje met Hollandse Nieuwe geveild. De opbrengst van dit vaatje gaat naar de kinderboederij. Bouwe Bruins, afkomstig uit Balkbrug, zorgt voor de muzikale omlijsting.

De haringparty wordt mede mogelijk gemaakt door: IKA (Industrie Kombinatie Avereest), DMC (Dedemsvaartse Middenstand Centrale), BNI de Kievit en Stichting Ondernemers Langewijk.

HET lAsTiGE AAN uiTNODiGiNGEN mAkEN is DAT JE HET iN DE sTiJl mOET HOuDEN VAN HET BEDriJf, DE TEksT EriN mOET pAssEN EN HET NiET HET ZElfDE Er mOET uiTZiEN Als DE VOriGE.

De kosten zijn 29,50 euro per persoon. U krijgt daarvoor een ontvangst met korenwijn, uiteraard haring, 3 consumptiemunten en voldoende hapjes voor een voldaan gevoel.

Aanmelden?

Wij nodigen uw graag uit voor een netwerkdiner op donderdag 3 november om 18.00 uur. Deze gezellige avond bestaat uit een 8 gangen

Graag bij het aanmelden de NAWgegevens vermelden.

Restaurant Kiewiet T: 0523-612614 Julianastraat 105 I: www.restaurantkiewiet.nl 7701 GK Dedemsvaart E: info@restaurantkiewiet.nl

MENUKAARTEN Baba me

wijnkaart

Desserts

SEIZOENSMENU Huiswijn en

t verven van crème ersverdriet, gep ocheer fraîche en meringue de peer, parfait tie: Châ Onze huiswijn zien wij als het visitekaartj teau de met kan e voor de resAC Calce – t van onze wi Muscat jnen. Zo koze eel. Muscat samen met on n wij, de Rivesa ze wijnleveran Langzaam gegaarde maishoen met cier, voor de w de

Het 4 gangen seizoensmenu:

wijnsugges

Wild ijnen van het en Whuis Cantine ltes ijn Due Palme ui

Netwerkdiner met wild

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 26 juni via info@restaurantkiewiet.nl of bel 0523-612614. U kunt zich ook bij uw eigen businessclub aanmelden.

sideplatediner inclusief drankjes voor €59,50.

Speciale gast:

Peter Snijders, nieuwe burgemeester van de gemeente Hardenberg.

Kunnen wij u ook verwachten? Geef het door via info@restaurantkiewiet.nl of 0523-612614 Julianastraat 105 7701GK Dedemsvaart www.restaurantkiewiet.nl

Rivesa

€ 6,0 ltes– Apulië. Apulië t , of zoals de Ien talianen zelf z pompoen, najaarsgroenten een saus van eggen: Puglia, ligt in de hak van Italië. In 0 per glas 2008 en 2009 werd dit wijnbedrijf tijdens d eekhoorntjesbrood. e Vinitaly, de grootste en meest prestigie wijnbeurs van Italië, tot wijnbedrijf van he € 8,00 uze t jaar gekozen. Crème Ravioli van paddenstoelen met gestoofde groenten en brûlée van spe een bouillon van tomaat. cerijen me t app appel en Zelden wo een crumb elsorbetijs, gek rdt aan suggestie: aramelise tafel zo’wijn Wild zwijnshaas met gerookte ham, paddenstoelen Di Lenard le van kruidk Wit -dat Santa n goe tus Caterina erde sen wildChardonna oek. d Ven o€ 19,00 IGT huw – Pass the puree, gepofte groenten en enwildjus. eziaelij wijn.y – I.G.T. Salento Cantine Coo Giuk ges

due Palme

Naast eenper glas € 8,5lote alskies! – 0 pernglas stukje willadbr € 3,85 en wij aad hoort

een welgekoz

of n te flonker Frisse, droge chardonnay m et fijn tropisch fruit in het ar 8,0 en in€ appige volle oma en een s het0 glas. smaak. Prim Ma a aperitief, maar ook goed t

t het gerZoet en zuur ronde en soepele afdronk. echt. bij deze wijn mooi in balans. Komt tot zijn zijn Als wijn en recht bij salades met vis, ge € 8,0pocheerde vis 0 , ofspijs en kan ook z paté en Oosterse gerechten op elkaar omaar gedronken worden. zijn bet er smake

afgestemd

n. Da , gaan beide urde gei ar fritu Diverse kaassoorten uit binnenen buitenland kom Rosé - Ros aut ato tenkaas t bij dat del hen – I.G.T. tiek Salento we me eSalento smake geserveerd met Dedemsvaarts kanaalbrood nut Blo de€ 19,00 Cantine due ody n van eigMa Palme sch enrywijnde divtie: sugges per van Perno glas me ers (meerprijs er in€ 3,00) euim wil Dom dso € 3,85 ijs en een hun Ge

ACTIVITEITEN

taar van de jury: In de neus warme Zuidny Church Italiaanse geu ill’s € 4,5 kruidig, zonnig en goed ontwikkeld. Toeg ren, 0 per glas ankelijk van smaak met frisse zuren en e zoetje van rijp fruit. en € 11,

25 & 26 december: Culinaire kerstviering. 10 februari: Weddingfair.

DE mENukAArTEN ZiTTEN iN EEN ENVElOppE, EEN ErG lEuk CONCEpT ViND ik ZElf.

kaart

WWW.RESTAURANTKIEWIET.NL TWITTER: @CULIKIEWIET FACEBOOK: RESTAURANTKIEWIET LINKEDIN: TOM GEUKE

50

Dessert

€ 8,00 Rood - Domiziano – Negroama Diverse ro del Salento kaassoort € 19,00 Cantine due Palme en uit binglas nen- en € 3,85 met Dedemper buitenlan wijnsugges svaarts Op 7 januari jl. tijdens de “Wine profession tie: Por kanaalbro d geserveerd 3 november: Netwerkdiner met wild.al” op de hore t, Rubcava gekozen y of Taw tot de beste od. rode huiswijn. Het commen

RT

waarde late AC aine Engelort end.veel – Gewurz Geurige rosé met tonen van kruiden en fr Alsace € n dan uit. Ronde en voo7,0 milde smaak rhe 0 per . De afdronk i vol en aromatisch. Past bij kruidige hapje en.glas tram s iner – s en gegrilde vis. Heerlijke wijn voor op h terras. et

DINERKAA

e combineren met vis en frisse arn. we Warm lke wij Op devoorgerechte huid gebakken schelvis met cho nspitskool, sch coltomaat adewe enk en taartje en eenJesaus ansjovis bijvan lke kievan st de uadwil en gekonfi weEc wijn die je or dbereid - Moelleux-A Wit - Belles jte sinaas chocol TochRives adeing toedelac .C.wijn me?t manda Côtes is het sug ht Duras de lekapp tie: WarmLes chocoladetaartje van Ecuador chocolade metges mo kerel€ 19,00 Domen met. Vignerons des rijnsorbet eite lijk t kardem aine Peyrières waard ijs per glas de la Cas om. mandarijnsorbetijs endie gekonfijte met om a Blanca Banyuls fraaisinaasappel wij€n9,5te0€ 3,85 harmonieert ACeen zoe per ken– Banyuls – kardemom wijn met een Een fruitige, halfzoete witte glas me

Paasbrunch 1e en 2e paasdag vanaf 10.30 uur

Sallands Asperges Ze zijn er weer! Het vijf gangen sallands asperge menu kost: 49,50 euro P.P Julianastraat 105 7701 GK Dedemsvaart tel: 0523-612614 www.restaurantkiewiet.nl

bluem 40

Gecombineerd met High thea gerechten Kosten: 21,50 euro P.P Kinderen: 14,50 euro P.P

Pianohouse 29 april koninginnennacht vanaf 21.30 uur 3 Topartiesten! Gratis Entree!

Geniet op ons terras! High Beer Koffie met appelgebak Lunch EEN ADVErTENTiE VOOr Borrelgarnituur Op DE kABElkrANT High Wine iN pAAssfEEr, EN EEN Sorbet Royaal GrOOT A2 BOrD VOOr BuiTEN HET rEsTAurANT.

www.restaurantkiewiet.nl


g ro t e p d r a c h t

06 - 12456998 @CuliKiewiet Restaurantkiewiet Tom Geuke

Tom Geuke 06 - 34567889

Julianastraat 105 7701 GK Dedemsvaart Tel. 0523 - 612614 info@restaurantkiewiet.nl www.restaurantkiewiet.nl

06-14285115

Tom Geuke

Twitter: @CuliKiewiet Facebook: Restaurantkiewiet Linkedin: Tom Geuke

Julianastraat 105 7701 GK Dedemsvaart Tel. 0523 - 612614 info@restaurantkiewiet.nl www.restaurantkiewiet.nl Twitter: @CuliKiewiet Facebook: Restaurantkiewiet Linkedin: Tom Geuke

BiJ HET HOrEN VAN sCOiAl mEDiA GEGEVENs TOE TE VOEGEN AAN HET kAArTJE DACHT ik Als EErsTE AAN DE iCONEN, Om DEZE TE lATEN ZiEN. TOEN ik EENmAAl AAN HET ONTWErpEN WAs ZAG ik DAT ik TOCH BETEr GEWOON TEksT kON GEBruikEN OmDAT DE iCONEN TOTAAl NiET pAssEN BiNNEN DE HuissTiJl.

Omdat ik al veel voor restaurant kiewiet had ontworpen wist ik goed in wat voor stijl ik het kaartje ging maken. Als eerste zocht ik een bruikbare foto op waar Tom er leuk en spontaan op staat. ik koos expres voor leuk en spontaan omdat mensen bij het zien van het kaartje een goede indruk moeten krijgen. Als tweede stap

V

ben ik begonnen met het ontwerpen. ik heb als eerste de vaste elementen (het logo, de adresgegevens en de groene balk) uit het vorige kaartje erin geplakt, Vervolgens heb ik de naam en de uitgesneden foto van Tom erbij gevoegd en dit allemaal op een plek gezet. Daarna heb ik het telefoon nummer en de social media gegevens erbij gedaan. Vervolgens heb ik gekeken naar een juiste verdeling van alle elementen en naar de juiste kleuren. Tijdens het maken van het ontwerp zocht ik telkens naar een verandering en heb ik uiteindelijk twee voorstellen gemaakt (zie hieronder) en deze aan Annigje laten zien. Zij was enthousiast en stuurde ze door naar Tom, die vervolgens koos voor kaartje nummer twee omdat hier het logo subtieler weergeven is en dat beter past bij de huisstijl.

i s i t e k a a r t jTomeGeuke

1

06-14285115

Julianastraat 105 7701 GK Dedemsvaart Tel. 0523 - 612614 info@restaurantkiewiet.nl www.restaurantkiewiet.nl Twitter: @CuliKiewiet Facebook: Restaurantkiewiet Linkedin: Tom Geuke

Julianastraat 105 7701 GK Dedemsvaart Tel. 0523 - 612614 info@restaurantkiewiet.nl www.restaurantkiewiet.nl Twitter: @CuliKiewiet Facebook: Restaurantkiewiet Linkedin: Tom Geuke

06-14285115

Telefoon: Twitter: Facebook: Linkedin:

WOrk rEsulTs

Tom Geuke

Tom Geuke

ik kreeg de opdracht om een nieuw visitekaartje te ontwerpen voor Tom Geuke de eigenaar van restaurant kiewiet. Ze hadden wel een visitekaartje met daarop hun logo en adresgegevens maar ze wilden graag een nieuw kaartje met daarop een foto van Tom Geuke, zijn naam en zijn telefoonnummer. Omdat social media tegenwoordig onmisbaar is moesten de gebruikersnamen van twitter, linkedin en facebook ook zichtbaar zijn op het kaartje.

Bluem

2 bluem 41


trriNNGG!

mu s t h a V e

de Leukste, stijLVoLste eN GraPPiGste must HaVe tHiNGs!

CuPCake! Deze cupcake ziet er heerlijk uit maar is niet om op te eten. Ze zijn van zeep! Eindelijk een cupcake die niet op je heupen gaat zitten! www.hippe-hebbedingetjes.nl

Opzoek naar een beschermhoes voor je laptop? kijk dan op i-cadeau.nl voor deze old look cover.

Een leuke mini wekker voor in je slaapkamer, zo verslaap je je nooit! Deze vind je bij de blokker.

start jij je dag eerst met een lekkere kop koffie? Drink nu je koffie uit deze leuke tankbeker die meet hoe vol je beker zit! www.leukegadgets.nl

Niet alleen een mooie shopper, maar ook eentje met een missie! De opbrengst gaat namelijk naar stichting stop aids now! Verkrijgbaar bij de Bijenkorf en V&D.

Een spaarpot! Gooi hier elke dag je kleingeld in en voor je het weet heb jij genoeg geld voor die leuke tas! Verkrijgbaar bij de blokker.

bluem 42

Bluem

yOuyOuyOu


k o l

i

l e n

S t e f f


Bluem

personal 'het enigste

Net als haar mede wat ik kon studenten begon bedenken steffi kollen (19) dat ik de was in maart aan haar nooit nles teke stageperiode. “een ' vond saai uitdaging, ik was zo benieuwd wat me te wachten stond.”Vijftien kilometer fietsen om op de plek van bestemming te komen vond ze niet erg. “Ik vond het juist lekker om eventjes te kunnen uitwaaien en tijdens het fietsen kom ik altijd op de beste ideeen.”

Waarom heb je gekozen voor de studie reclame en media op het cibap? “Mijn opleidingskeuze na de middelbare school was niet echt een keuze; het was dat of niks. Ik was 16 en ik deed het derde leerjaar van de havo over. Helaas lukte het om verschillende redenen niet om dat jaar wel over te gaan en moesten we opzoek naar een oplossing. Die oplossing was stoppen met de havo en opzoek gaan naar een opleiding op het mbo. De grote vraag was natuurlijk wat ik leuk vond om te doen! Het enige dat ik kon bedenken was dat ik de tekenles nooit saai vond en dat ik in mijn vrije tijd wel eens gedichtjes schreef. Toen kwamen we het Cibap tegen en dat leek ons de ideale oplossing! Ik heb mij toen ingeschreven voor de opleiding Mederwerker Vormgeving niveau 2, de toelatingstest gehaald en de opleiding gevolgd. Tijdens het tweede tevens laatste leerjaar wist ik zeker dat ik hierin verder wilde leren en heb ik mij ingeschreven voor de vervolgopleiding niveau 4. Mijn leraarbegeleider zag dat ik erg gemotiveerd was en vond mijn werk zo goed dat hij ging kijken of ik niet het bluem 44

eerste jaar van de vervolgopleiding kon overslaan. Na een intakegesprek werd ik toegelaten om te beginnen aan het tweede leerjaar van reclame en media.”

Hoe kwam je bij dit stagebedrijf terecht? “Via positieve verhalen van mijn moeder, haha. Ik wist dat ik in Meppel graag stage wilde gaan lopen en mijn moeder vertelde toen over Annigje, dat zij vroeger bij het zelfde bedrijf werkte als mijn moeder en een paar jaar geleden voor haar zelf was begonnen. Toen

ben ik de website gaan bekijken, heb ik gebeld en mocht ik op sollicitatiegesprek komen!

Welke aspecten vind jij het leukst aan je stage? “Ik vind het vooral leuk dat je zoveel mee mag kijken. Daarmee bedoel ik dat ik niet alleen maar bezig ben met het ontwerpen van dingen maar ook mag meedenken over dingen. Ik heb zoveel gezien en zoveel dingen mogen ontdekken waardoor ik een hele andere kant van mijzelf heb leren kennen.”


Word je voldoende begeleid door het bedrijf? “jazeker. als ik vragen heb, kan ik altijd bij annigje terecht maar ook met technische of grafische vragen mag ik altijd onze freelance vormgeefster bellen of onze drukker vragen om raad.

Welke elementen vanuit de opleiding zie je duidelijk terugkomen binnen de stage? “het structureel opmaken van een bestand en bestanden goed opslaan zijn dingen die je duidelijk terug ziet komen en die erg belangrijk zijn. Ook de kennis over de werkprogamma’s moet je toepassen in je stage.”

‘ik Heb eCHt een andeRe kant van MiJZelF leRen kennen’

voldeed deze stage aan je verwachtingen? “Echt wel! Ik heb echt het dubbele gedaan en geleerd van wat ik had verwacht. deze stage heeft mij laten inzien dat er zoveel meer middelen zijn om reclame te kunnen maken. Ik ben erg gemotiveerd geraakt en weet nu dat ik dolgraag marketing wil gaan studeren, en later eigen baas wil zijn.”

Je kreeg geen stagevergoeding, is dit wel belangrijk voor je volgende stage? “het is natuurlijk leuk meegenomen, maar ik vind het belangrijker dat het een leuke stage is! Ik had het bij annigje echt super leuk, en ik heb zelfs een weekendje weg als afscheidskado gekregen.”

de QUiZ naam: steffi leeftijd: 19 jaar Relatie: ja! ik ben vooral: Een kletskous , ik hou ervan om overal over te praten, onzinnig of niet. iets waarvan ik niet dac ht dat het kon: Iemand vinden die het beste in mij naar boven haalt, waarmee ik samen kan lachen en huilen, die dezelfde toekomstplannen heeft en waarbij ik dag en nacht kan zijn zonder dat het verveelt. Mijn beste stress-verdrijve r: dingen doen in de buitenlucht, fietsen, varen, hardlope n etc. in de toekomst ben ik: gelu kkig & succesvol.

Mijn grootste angst: Men sen in mijn leven verliezen.

Mijn levensfilosofie: Maak van elke dag een feestje! Het advies dat mijn oud ers mij hebben gegeven: Ook via een lange weg kom je uiteindelijk wel aan de top van waar jij wilt zijn. dit wil ik sowieso ooit nog een keer doen: Een lange reis mak en door verschillende landen. Mijn beste aankoop van afgelopen maand: Een spaarpot!

bluem 45


Vragen en antwoorden..

bluem 46


Bluem

youyouyou

b l a b l a bo x Mag ik vragen naar stagevergoeding? Een stagebedrijf is niet verplicht om jou een vergoeding te geven. Je moet het zien als een leerproces en op school wordt je toch ook niet betaald? Niet ieder stagebedrijf geeft dus stagevergoeding. Als een bedrijf hier zelf niks over zegt tijdens een solicitatiegesprek kun je het alltijd vragen. Let wel op hoe je het vraagt. Ga er altijd vanuit dat het niet zo is, zodat je reactie nooit teleurgesteld overkomt. Een bedrijf moet zien dat leren voor jou het belangrijkste punt is en niet de stagevergoeding.

hoe ga ik om met kritiek? Natuurlijk wil je alles meteen goed en juist doen maar dit is in de pratijk nog wel eens lastig. Niemand verwacht ook van je dat je het in een keer foutloos kan, daarom geven mensen binnen het bedrijf ook kritiek. Kritiek kan soms hard en negatief overkomen maar dit moet je zien als leerpunten om jezelf te verbeteren. Ook al ben je er soms niet mee eens, toch moet je laten zien dat je ondanks dat er wel mee aan de slag gaat.

Mag ik mijn mening geven?

Mag ik altijd om hulp vragen?

Het is soms moeilijk om in te schatten wanneer je wel of niet je mond open mag trekken. Helemaal nooit is soiesow niet goed, want je moet het wel kunnen zeggen als je ergens niet lekker over voelt, maar overdrijven is ook niet de bedoeling. Hoe dan? Let vooral op hoe je het brengt. Geef de ander nooit ongelijk maar vertel rustig hoe jij het ziet of waarom jij denkt dat het anders kan. Je zult zien dat je begeleider het soms zelfs op prijs stelt dat je jou mening durft te geven omdat je hiermee laat zien dat je niet alleen maar doet wat iemand zegt, maar er ook over

Vragen om hulp is nooit verkeerd maar waar ligt de limiet? Bij de meeste bedrijven is er altijd wel iemand bereikbaar die jou kan helpen met dingen die je niet snapt, of niet kan vinden, maar vraag alleen als je het echt niet weet! Kijk eerst goed of je zelf het antwoord echt niet ergens kan vinden. Als later namelijk blijkt van wel denken mensen dat je niet verder dan je neus kijkt. Bekijk of de vraag op dat moment van toepassing is of dat het later kan, zo voorkom je dat je iemand uit zijn werk haalt voor iets wat later in de pauze ook gevraagd kan worden. bluem 47


Bluem

youyouyou

hor o s c oo p

De ram is energiek, geinspireerd en gaat geen uitdaging uit de weg. Een ram zal De ram is energiek, geinspireerd en gaat hulp van anderen waarderen maar geen uitdaging uit de weg. Een ram zal wanneer het ze ook maar iets te lang hulp van anderen waarderen maar duurt zullen ze het weer zelf doen. Een wanneer het ze ook maar iets te lang ram is een typische leider, geen volger. duurt zullen ze het weer zelf doen. Een Niet alleen op werkgebied maar ook in ram is een typische leider, geen volger. het dagelijkse leven. In een relatie is een Niet alleen op werkgebied maar ook in ram open, direct, spontaan en enthousihet dagelijkse leven. In een relatie is een ast. Maar pas wel op voor het korte lontje ram open, direct, spontaan en enthousivan de ram. Hij of zij kan snel geïrriteerd ast. Maar pas wel op voor het korte lontje zijn door anderen. Ram, maak gebruik van de ram. Hij of zij kan snel geirriteerd van je goede eigenschappen maar zorg zijn door anderen. Ram, maak gebruik wel dat je er niet over struikelt. Wees niet van je goede eigenschappen maar zorg bang om sterk te zijn, dit zit nou eenmaal wel dat je er niet over struikelt. Wees niet in je natuur. bang om sterk te zijn, dit zit nou eenmaal in je natuur.

r am

21-3 t/m 20-4

mensen kunnen er gek van worden en niet meer met je te maken willen hebben. Op werkgebied doet een leeuw altijd zijn best om hogerop te komen. En in de liefde is een leeuw open, oprecht en vertrouwt de ander meteen. Wat een mooie eigenschap is.

maa g d

24-8 t/m 22-9

Een maagd is verlegen, bescheiden, zeer betrouwbaar, nauwkeurig en intelligent. Al kan een maagd ook pietepeuterig, te kritisch en perfectionistisch zijn. Een maagd komt over als lief onschuldig persoon maar ondertussen kan deze zelfde persoon sluw, kil en betweterig zijn. Maar dit is een masker, want onder l e e u w 23-7 t/m 23-8 al deze kilheid schuilen allemaal Een leeuw is gul, warmhartig, creatief, emoties. ‘’Stille wateren diepe gronden’’ 21-4 t/m 21-5 s t i e r ruimdenkend en enthousiast. Maar past precies bij een maagd. In de liefde is kunnen ook : pompeus; neerbuigend; De stier is geduldig, betrouwbaar, de maagd oprecht teder en romantisch. bazig; bemoeizuchtig en onverdraagzaam Een maagd zal er alles aan doen om het warmhartig, liefdevol, vastberaden en houdt van veiligheid. Maar aan de andere zijn. De leeuw is het meeste dominante de ander naar de zin te maken, waardoor en spontane persoon. Net als dat de kant kunnen ze heel jaloers, bezitterig, de maagd zichzelf nog wel eens kan leeuw de koning van het dierenrijk is. rancuneus, koppig en genotzuchtig zijn. vergeten. Mensen met maagd als Het woordje ‘twijfel’ komt dan ook niet Een stier is niet makkelijk te berijden, horoscoop kunnen een glansrijke maar wanneer ze iemand vertrouwen dan voor bij een leeuw. Pas wel op, want zakelijke carrière tegemoet zien. Al een leeuw kan te graag de baas willen zullen ze die trouw opvolgen. Mentaal moeten zij wel oppassen dat ze niet door spelen. En leeuw, pas zelf ook op want gezien hebben stieren een sterke geest oneerlijkheid hoger op willen komen. en zijn ze vaak meer praktisch dan intellectueel ingesteld. Maar doordat ze graag voor veiligheid kiezen kunnen ze k r e e f t 22-6 t/m 22-7 zichzelf soms te min doen. In een relatie 22 is een stier zorgzaam, loyaal en trouw. juni Een kreeft is liefdevol, kennen zal je merken dat zij Toch kan een stier wel uit het niets een een rijk innerlijk leven hebben, emotioneel, fantasierijk, gewelddadige uitbarsting krijgen wanneer voorzichtig en beschermend. super creatief en sociaal iemand hem of haar provoceert. Deze zijn. Een kreeft houdt van Al kan een kreeft ook zijn acties zijn net zo onverwacht als humeurig, lichtgeraakt en zijn partner met heel zijn hart. de manier waarop ze vreugde en over emotioneel zijn, soms Zonder veel terug te vragen. enthousiasme kunnen uiten. zelfs niet in staat los te laten. Op werkgebied zal een kreeft Een kreeft kan verlegen en het goed doen als topman fi’s stef en timide overkomen, maar in het bedrijfsleven of als t w e e l i n g 22-5 t/m 21-6 r ster d wanneer je een kreeft leert zelfstandige. ee b l Een tweeling past zich makkelijk aan, is openhartig, intellectueel, welsprekend bluem 48


w e e g s cha a l 23-9 t/m 22-10

Een weegschaal is diplomatisch, romantisch, charmant, idealistisch en makkelijk in de omgang, maar aan de andere kant besluiteloos, veranderlijk, goedgelovig en genotzuchtig. Weegschalen zien er vaak goed uit, want ze houden van elegantie, schoonheid en willen graag charmant zijn. Ze kunnen goed kritisch nadenken en zelfs een stapje terugnemen als het nodig is. Maar wanneer er tegenspraak in het spel is, dan wordt het lastig voor de ander om een weegschaal te overtuigen want als een weegschaal eenmaal een conclusie heeft getrokken dan blijft het ook bij die conclusie. Een weegschaal in een relatie kan zo dol zijn op z’n partner en doorslaan op de romantiek dat het zelfs sentimenteel kan worden. Een weegschaal zou succesvol zijn als administrateur of advocaat. Ze hebben namelijk een sterk gevoel voor gerechtigheid.

sch o r p io e n 23-10 t/m 22-11

Een schorpioen zit vol wilskracht, is vastberaden en kan heel emotioneel zijn. Een schorpioen is gepassioneerd door het gene wat hij of zij doet en zal altijd doelgericht te werk gaan. Al kan een schorpioen ook wrokkig, jaloers, super koppig en gesloten zijn. Zelfs wanneer een schorpioen heel rustig en kalm overkomt zit daaronder een enorme woede of emotioneel energie. Een schorpioen is net een vulkaan onder een kalme zee oppervlakte: je verwacht het niet, maar hij kan elk moment uitbarsten. Een schorpioen weet precies welke kwaliteiten hij wel en niet heeft. Omdat ze zo getalenteerd zijn kunnen ze uitblinken in de meeste beroepen. In de liefde is een schorpioen gepassioneerd en staat de schorpioen het meest voor seksualiteit.

boo g s chu t t e r 23-11 t/m 21-12

Een boogschutter denkt meestal optimistisch en wil zich vrij voelen.

Een boogschutter zal altijd eerlijk en recht door zee zijn. Soms zelfs zo dat het hard aan kan komen. Omdat ze boogschutters zo idealistisch zijn kunnen ze veel tegenslagen verwerken, zonder er echt aangedaan door te worden. Maar pas op, boogschutters kunnen ook ontzettend onverantwoordelijk en zorgeloos zijn. Zo dat het uit de hand kan lopen, wat niet de bedoeling is. Een boogschutter zal wel de perfecte persoon zijn om je verhaal bij kwijt te kunnen. In een relatie is de boogschutter vurig, oprecht en rechtlijnig in de liefde.

Neem een kijkje in de sterren en ontdek wat jou kansen zijn!

lijken te zijn, kunnen ze verassend geestig en subtiel uit de hoek komen. In een relatie geeft een steenbok zichzelf pas wanneer hij de andere persoon pas echt kent en vertrouwt. Tot die tijd zijn ze erg voorzichtig met wat ze doen en zeggen. Steenbokken zullen het goed doen in een beroep waarbij wiskunde wordt toegepast. Steenbokken voelen zich erg aangetrokken tot muziek.

maa g d

24-8 t/m 22-9

Watermannen staan erom bekend dat ze altijd vriendelijk, eerlijk, trouw, origineel en vindingrijk zijn. Maar in tegenstelling tot dat kunnen zij ook ontzettend eigenzinnig, dwars en kil zijn. Er zijn twee soorten waterman, de verlegen, zachte en geduldige waterman en de uitbundige en levendige waterman. Beide types zijn humaan, serieus, sympathiek en idealistisch. Een waterman geeft zichzelf niet zo makkelijk in een relatie. Maar wanneer ze zich geven doen ze dat ook overdreven. Bereid alles op te offeren en voor de rest van hun leven trouw te zijn. Op werkgebied werken watermannen het beste in groepprojecten, maar wel als leidende functie. Ze zijn goed met eigenlijk alles wat technisch en modern is.

maa g d

24-8 t/m 22-9

Vissen hebben een vriendelijke, geduldige en meegaande cultuur. Vissen zijn drukker met de problemen van anderen dan met hun eigen problemen. Dat kan een mooie eigenschap zijn, maar pas op als je een vis bent, want je moet ook tijd voor jezelf maken. Een vis gaat pas een relatie s t e e n b o k 22-12 t/m 20-1 aan wanneer die persoon op dezelfde Echte kenmerken van een steenbok zijn golflengte zit. Al kan een vis zich wel snel laten verleiden door lieve praatjes. Pas dat ze praktisch, verstandig, ambitieus, op dat je niet in een ongelukkige relatie maar vooral ook heel grappig. Aan de komt te zitten, want een vis zal hoe dan andere kant kunnen ze ook erg pessimistisch zijn en soms te zuinig. Ze zijn ook trouw blijven. Een typische baan die bij een vis past is advocaat, architect, zelfverzekerd en waar een steenbok maar bijvoorbeeld ook werken bij een aan begonnen is, dat wordt afgemaakt. Ondanks dat ze vaak stil en gereserveerd liefdadigheidsinstelling. bluem 49


Bluem

Na een periode van acht maanden begin ik straks weer aan school. Ik kan niet geloven dat ik hier straks niet meer zit. Ik wil Annigje echt duizend keer bedanken voor deze geweldige tijd! Toen ik begin maart bij Udinga media begon voelde ik gelijk de gezellige sfeer. Ik merkte dat ik al snel van annigje vertrouwen kreeg en dat ik veel vrijheid kreeg om mijzelf te ontwikkelen.

personal

Annigje heeft mij heel veel dingen geleerd, niet alleen op werkgebied maar ook op privegebied. Zo heeft annigje bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat ik aan auto rijlessen ben begonnen. Toen ik haar over het idee vertelde van dit tijdschrift was ze gelijk enthousiast! Ze heeft mij dan ook veel tijd gegeven om hier aan te werken en dat zie je aan het resultaat. Naast anngije wil ik iedereen bedanken die ik ken of heb leren kennen in deze leuke en gezellige periode. Ook mijn vriend marten wil ik graag bedanken voor zijn steun. Mede door hem bleef ik gemotiveerd om mijn doelen te bereiken.

1000 x bluem 50

Door deze stageperiode heb iik gezien waar mijn kansen liggen. De reclamewereld heeft mijn ogen geopend, er is nu een doel en ik weet zeker dat ik die ga bereiken!

xxx, steffi

bedankt!


Handtekening

bluem 51


Make your life colourful!

Stage magazine  
Stage magazine  

Mijn eindproject van een mooie stageperiode, een eigen magazine!

Advertisement