Page 1

Hier komt je titelblad. Dit dient je apart bij te voegen. Dit is terug te vinden op Toledo.

Omwille van problemen met twee verschillende opmaken dien je je eindwerk hier volledig te maken. Nadien dien je zelf je titelblad bij te voegen. Het bijvoegen gaat niet in word. Je dient dus van je eindwerk (deze pagina’s) een pdf te maken. Daarna dien je van het titelblad een pdf te maken. Van dit document neem je al de pagina’s behalve de eerste als pdf. Dit voeg je dan bij de pdf van het titelblad. Zo krijg je toch een pdf met titelblad. Spijtig genoeg laat word een volkomen loskoppeling van stijlen niet toe, daarom deze oplossing. De pdf dient dus als definitieve eindwerk. Op Toledo vind je meer info omtrent een gratis pdf-programma.


2

Voorwoord

Het voorwoord staat in zekere zin los van het werkstuk. Het komt op een afzonderlijk blad te staan, onmiddellijk na de titelpagina. Het heeft geen belang voor de inhoud van het werkstuk. Daarom komt het ook steeds voor de inhoudsopgave. Het voorwoord schrijf je meestal in de ik-vorm. Houd het voorwoord steeds bondig en zakelijk. Afhankelijk van desituatie kunnen er verschillende zaken in het voorwoord aan bod komen. Het is mogelijk persoonlijke omstandigheden of ervaringen te noemen die tot het schrijven van het werkstuk hebben geleid. Je kan ook het kader waarbinnen het werkstuk tot stand kwam, aanduiden: het verslag van de stage op dienst X, het behalen van het diploma van ... In het voorwoord heb je de mogelijkheid om je waardering uit te drukken en dank te betuigen. Je mag alle vermelde personen met hun titulatuur en functie vermelden, maar dan moet je erop letten dat dit correct gebeurt. Indien je de begeleider in het bedrijf wil bedanken, noem je die 'externe begeleider' en niet promotor. De dankbetuiging stel je op in orde van belangrijkheid van de verstrekte medewerking, zonder daarbij de hiĂŤrarchie op de stageplaats over het hoofd te zien. Indien je op bepaalde instellingen (ondermeer bibliotheken) veelvuldig of bijzonder een beroep gedaan hebt, dien je deze eveneens in het dankwoord op te nemen. Indien je het werkstuk in samenwerking met een andere student maakte, kan je diens naam en medewerking hier eveneens vermelden. Ook andere zaken die je wilt vermelden maar die niet rechtstreeks met het onderwerp verband houden, horen thuis in het voorwoord.


3

Samenvatting

De samenvatting geeft de inhoud van de volledige tekst in maximaal 200 à 250 woorden weer. Zij is hoofdzakelijk bedoeld voor de lezer die de tekst niet in zijn geheel wil lezen, of die de tekst nog eens in grote lijnen wenst te overzien. Een goede samenvatting beschrijft niet de structuur van het eigenlijke werkstuk en is dus geen opsomming van de hoofdstukken. Wel geeft de samenvatting overzichtelijk de essentie van het werkstuk weer. Een goede samenvatting bestaat uit drie delen. In een inleidende alinea schets je kort de context van waaruit je vertrekt. Je formuleert de precieze probleemstelling en je legt uit wat je wilde bereiken met je onderzoek. Je verklaart ook waarom de probleemstelling relevant is. Daarna bespreek je de methode die je gebruikte en de resultaten. Als je zelf onderzoek hebt gedaan, geef je aan op welke principes dat onderzoek gebaseerd is. Tenslotte beschrijf je de belangrijkste informatie die het onderzoek opgeleverd heeft.In een besluit formuleer je de conclusies die je uit degevonden informatie kan trekken. Afhankelijk van de gebruikte bronnen of de gevolgde methode kan het ook nodig zijn deze conclusies te relativeren omdat nog onvoldoende informatie beschikbaar is. In de samenvatting gebruik je geen letterwoorden of afkortingen. De samenvatting kanook in één of meer vreemde talen opgesteld worden.


4

Inhoudsopgave


5

Figurenlijst

Een lijst met de opgenomen illustraties of een lijst van tabellen kan je toevoegen na de Inhoudstafel. Vb.:


6

Inleiding

De inleiding moet de lezer aanzetten om het werkstuk verder te lezen en moet hem informeren over de inhoud ervan. Dit is de plaats om het onderwerp te omschrijven en te situeren in een ruimere context. Wat is de centrale vraag waarop het werkstuk een antwoord wil bieden? Waarom heb je dit onderwerp gekozen (motivatie)? Wat is het belang van dit project/onderzoek voor de maatschappij, voor het stagebedrijf ...? Hoe heb je het onderwerp afgebakend en waarom? Welke methode heb je gevolgd? Wat is de relatie met andere onderzoeken? Wat is er al onderzocht? Wat is het verband met jouw probleemstelling en wat is er anders aan jouw onderzoek/project? Hoe is het werk opgebouwd? Hoe heb je het onderwerp aangepakt? Doe dit beknopten in een vlotte doorlopende tekst, geen droge opsomming van titeltjes.Bij stageverslagen en eindwerken kan je eventueel in de inleiding ook het stagebedrijf situeren en beschrijven indien dit relevant is. Indien deze omschrijving zeer uitgebreid wordt (bv. omdat de structuur en de werking van het bedrijf essentieel zijn voor het goede begrip van het eindwerk), kan je dit beter in een afzonderlijk hoofdstuk een plaats geven. Een inleiding kan vrij uitgebreid zijn. Dikwijls schrijf je een inleiding als het werkstuk zelf al klaar is, omdat je dan een duidelijker beeld hebt van zowel de probleemstelling als de gevolgde methode en de resultaten. Aangezien de inleiding een goed beeld dient te schetsen van wat je precies geprobeerd hebt, is het nuttig om reeds een voorlopige versie te schrijven wanneer je je ideeĂŤn aan het vormen bent. Je verplicht jezelf dan om precies te formuleren wat je denkt.


7

Woning as-built

Opbouw woning Warmteverliesberekening Om de originele opbouw van de woning in detail te kunnen bekijken is er een warmteverliesberekening gemaakt. Een warmteverliesberekening is een must om de verwarmingsbehoefte van een huis te bepalen. Het warmteverlies is de warmte die een gebouw verliest via ramen, deuren, het dak, de vloer… Hoe zwakker de thermische isolatie is, hoe groter het warmteverlies. We onderscheiden oppervlakteverlies (via muren en koudebruggen) en verlies via luchtvernieuwing (ventilatie). De volledige berekening is gemaakt in een rekenblad. Zodat bij een aanpassing van materialen of temperaturen alle resultaten mee veranderen. U vindt de volledige berekening in de bijlage. De totale warmtelast bedraagt 14,8 KW bij een buitentemperatuur van -10°C

Warmteverliesberekening Bureau 22°C m² Buitenmuur binnenmuur 9 19°C binnenmuur 14 21°C Raam binnendeur Plafond Vloer

12,5 3,17 4,8 1,8 1,6 7,5 7,5

Totaal vermogen (W)

613,21

W/m² totaal W 8,879812 110,9976537 4,852375 15,38202824 0 0 60,8 109,44 13,6 21,76 5,668857 42,51642898 2,488551 18,66413547 318,7602463

Hoogte Volume temp. 2,6 19,5 22 Ventilatieverliezen 212,16 W Noorden

0,05

Slaapkamer 1 19°C m² Buitenmuur Binnenmuur 9 19°C Binnenmuur 14 24°C Binnenmuur 14 19°C Binnenmuur 9 24°C Raam Binnendeur Plafond Vloer

9,7 18 5,75 3,125 2 1,8 1,6 19,32 19,32

W/m² totaal W 8,04733 78,05909993 0 0 -6,56934 -37,7737226 0 0 -8,08729 -16,1745828 55,1 99,18 0 0 4,679639 90,41063123 5,668857 109,522321

Hoogte Volume temp. 2,5 48,3 19 Ventilatieverliezen 476,238 W Oosten

0,025


8

323,2237468 Totaal vermogen (W)

901,39312 Slaapkamer 2 19°C m²

Buitenmuur Binnenmuur 9 19°C Binnenmuur 9 24°C Dak Raam Binnendeur Plafond Vloer

9,64 8,8 11,44 12,245 1,8 1,6 11,85 17,38

Totaal vermogen (W)

635,68389

W/m² totaal W 8,04733 77,57626014 0 0 -8,08729 -92,5186136 7,694229 94,21582857 55,1 99,18 0 0 4,679639 55,45372568 -5,66886 -98,5247381 135,3824627

Hoogte Volume temp. 2,5 43,45 19 Ventilatieverliezen 428,417 W Westen

0,025

Slaapkamer 3 19°C m² Buitenmuur Binnenmuur 9 19°C Binnenmuur 14 19°C Dak Raam Binnendeur Plafond Vloer

9,64 9,875 9,4 12,245 1,8 1,6 11,85 17,38

Totaal vermogen (W)

739,99863

W/m² totaal W 8,04733 77,57626014 0 0 0 0 7,694229 94,21582857 55,1 99,18 0 0 4,679639 55,45372568 -5,66886 -98,5247381 227,9010763

Hoogte Volume temp. 2,5 43,45 19 Ventilatieverliezen 428,417 W Westen

0,025

Badkamer 24°C m²

W/m²

Buitenmuur Binnenmuur 9 19°C Binnenmuur 14 19°C Dak Raam Binnendeur Plafond Vloer

0 20,25 5,5 10,35 1,8 1,6 9,1 17,512

Totaal vermogen (W)

1087,1487

0 8,087291 6,569343 9,02082 64,6 17 7,142383 3,779238

totaal W 0 163,7676508 36,13138686 82,08945906 116,28 27,2 64,99568803 66,18201815 556,6462029

Hoogte Volume temp. 2,5 43,78 19 Ventilatieverliezen 431,6708 W Zuiden

0

Archief 19°C m²

W/m²

totaal W

Hoogte

Volume

temp.


9

Buitenmuur Binnenmuur 9 19°C Binnenmuur 14 19°C Dak Raam Binnendeur Plafond Vloer

14,15 10,5 5,9 15,4 1 1,6 7,56 16,24

Totaal vermogen (W)

1048,8186

8,04733 0 0 7,694229 55,1 0 4,679639 17,89651

113,8697179 0 0 58,16836782 55,1 0 35,37807309 290,6392895 553,1554484

2,5

40,6

19

Ventilatieverliezen 400,316 W Zuiden

0

Garage 10°C m² Buitenmuur Binnenmuur 14 21°C Binnenmuur 14 19°C Poort Raam Buitendeur Plafond Vloer

19,505 11,34 18,9 11,34 3,6 1,6 38,43 38,43

Totaal vermogen (W)

412,62477

W/m² totaal W 5,549883 108,2504617 -15,7664 -178,791241 -11,8248 -223,489051 38 430,92 38 136,8 38 60,8 -17,8965 -687,762802 0,355507 13,66214717 -339,610485

Hoogte Volume temp. 2,7 103,761 10 Ventilatieverliezen 705,5748 W Oosten

0,025

Woonkamer, keuken en eetkamer 22°C m² Buitenmuur Binnenmuur 14 10°C Binnenmuur 14 19°C Binnenmuur 14 21°C Raam Buitendeur Plafond Vloer

51,4 9,12 23,66 7,8 21,05 1,8 61,2 61,2

Totaal vermogen (W)

4802,1451

W/m² totaal W 8,879812 456,4223518 15,76642 143,789781 3,941606 93,25839416 0 0 60,8 1279,84 60,8 109,44 5,668857 346,9340604 2,488551 152,2993454 2581,983933

Hoogte Volume temp. 2,6 159,12 21

W/m² totaal W 8,04733 17,49101639 11,82482 92,23357664 0 0 4,852375 44,15661104 55,1 110,2 52,2 93,96

Hoogte Volume temp. 2,6 24,06 19

Ventilatieverliezen 1677,125 W Oosten

0,025

Hall 19°C m² Buitenmuur Binnenmuur 14 10°C Binnenmuur 14 19°C Binnenmuur 14 21°C Raam Buitendeur

14,6 7,8 40,2 9,1 2 1,8

Ventilatieverliezen 237,2316 W Oosten

0,025


10

Plafond Vloer

13,1 13,1

Totaal vermogen (W)

767,48106

Koudebruggen (%) Totaal vermogen (W)

110,00% 11008,51

6,092033 1,95529

79,80562988 5,614304014 443,461138

Verwarmingsinstallatie

De woning wordt verwarmd met een centraal stooktoestel gekoppeld aan radiatoren.

gevoed met stookolie

Het sanitair tapwater wordt aangemaakt in een boiler ( 200L ) gekoppeld aan de CV installatie. Er is een buitenvoeler en thermostaat aanwezig.

Om een beter beeld te kunnen vormen van het rendement van de installatie is er een verwarmingsaudit uitgevoerd. De volledige versie vindt u terug in de bijlagen, hier zijn enkel de resultaten zichtbaar.

Energieprestatiecertificaat Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aangeeft wat het geschatte primaire energie verbruik van de woning is. Door het EPC kengetal te vergelijken doorheen het eindwerk kunnen we ons een beeld vormen van de energiebesparing. Het volledige EPC-verslag is telkens terug te vinden in de bijlagen.


11

Thermografische analyse Thermografie wordt gebruikt om temperatuurverschillen in de oppervlakte van een gebouw of gebouwonderdeel zichtbaar te maken. Thermografisch onderzoek van een gebouw kan beschadigde of ontbrekende isolatie, vochtproblemen, koudebruggen en luchtlekken (kieren en spleten) lokaliseren. Gebreken die met het oog niet waarneembaar zijn worden met de thermografische camera zichtbaar. Het was niet mogelijk de volledig woning op 1 beeld te krijgen. Omdat er niet genoeg ruimte was om ver genoeg achteruit te staan en obstakels. De beelden zijn gemaakt met een TESTO-warmtecamera die ik heb kunnen gebruiken van Xava bvba.

Voorgevel

De voorgevel verliest vooral warmte doorheen het buitenschrijnwerk en deuren. Het dak bevat 20cm Isolatie. Hierdoor treed er nagenoeg geen warmteverlies op.

Onderstaande foto visualiseert het raampje links van de voordeur en het raam van de bureau. Je ziet dat de grootste warmtestroom zich in de hoek van het gebouw bevind. en door het buitenschrijnwerk van het raampje.


12

Dakkapel

De dakkapel heeft de zelfde opbouw als het gevelmetselwerk. Het betreft aluminium ramen die de warmte goed geleiden. Je ziet ook een verschil met de voorgevel: Warmte stijgt door bovenaan een lokaal is het warmer dan beneden. de ruimtetemperatuur in de nachthal is lager dan de Inkom.

En

Poort De poort bestaat uit 4cm PUR en aluminium panelen. Doorheen de poort komt niet meer warmte dan door de gevel. Maar de aansluiting van de poort met de gevel is niet ideaal. Langs de bovenste aansluiting gaat veel warmte verloren.


13

Zijgevels De woning werd opgestookt om een degelijk beeld te krijgen van de warmteverliezen. Je kan ook duidelijk de radiatoren onder de vesnters zien staan. De gevel is opgebouwd uit 20cm binnenmuur 60mm spouw en 9cm gevelsteen. Je merkt dat de ene zijde van de woning meer warmte verliest dan de andere zijde. De linkse foto is de gevel van de regenkant. Hierdoor zijn deze stenen steeds vochtiger dan de rechter gevel. Vochtig = minder isolerend = meer energieverlies

Achtergevel De achtergevel neemt het grootste deel van de warmteverliezen voor zijn rekening. Dit omdat het de meest gebruikte en verwarmde ruimte is in de woning, en er veel beglazing aanwezig is. De beglazing is volledig tot op de grond. Hierdoor is er over de gehele lengte een koudebrug onder de ramen. Dit omdat er geen isolatie in de overgang verwerkt zit. En net zoals bij de andere beglazing: Het glas is hoogrendementglas ( U = 1,1 W/m²K ) maar het buitenschrijnwerk is vervaardigd uit aluminium. Hierdoor gaat veel warmte verloren.


14

Dak

Reeds uitgevoerde maatregelen

Hier komt her erop neer dat we in het volgende stuk van het eindwerk chronologisch gaan bekijken wat er verandert is en wat we nog gaan veranderen aan den woning.

Plaatsing houtkachel In 2005 Is er een houtkachel geplaatst in de leefruimte met een vermogen van 10KW op vollast. Deze kachel neemt een groot deel van de warmtelast op. Hierdoor wordt er 900Liter minder stookolie verbruikt zonder in te boeten aan comfort.


15

Terugverdientijd De kostprijs van de installatie bedroeg 2490€. De houtkachel wordt gevoed met resthout en paletten, de stookkosten zijn dus minimaal. Door de besparing van 900Liter stookolie ( 0,87€/L ) werd deze besparing op 3,5 jaar terugverdient.

Invloed op het EPC-kengetal De energieomzetting van een houtkachel is zeer laag. De hoeveelheid primaire energie is dus veel hoger dan verwarmen met stookolie. De houtkachel zorgt dus voor een minder gunstig EPC-kengetal.

Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen In 2009 zijn er 24 monokristallijn fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst. Met een vermogen van 4,5 KWpiek. Er is gekozen voor monokristallijn in plaats van polykristallijn (of multikristallijn) omdat het rendement hoger is. En de zwarte panelen esthetisch meer verantwoord zijn.


16

Terugverdientijd

Terugverdientijd zonnepanelen Kostprijs KWpk Kwh/jaar GSC Eenheidsprijs GSC Opbrengst GSC/jaar Belastingsvoordeel Subsidie Haaltert (15%) investeringskost Terugverdientijd (jaren) Totale jaarlijkse besparing

€ 24.780,00 4,5 4250 4,25 € 450,00 € 1.912,50 € 3.964,80 € 3.717,00 € 17.098,20

Energieprijs

Dagtarief € 0,20

Nachttarief € 0,15

Werkdagen

261

104

Opbrengst (Kwh)

3039,041

1210,958904

Besparing

€ 607,81

€ 181,64

Totaal

€ 789,45

6,33 € 2.701,95

Invloed op het EPC-kengetal De daling van het aantal EPC punten is evenredig met de stijging van het aantal m2 zonnepanelen, en de verhouding met de bruikbare vloeroppervlakte. Kristallijne zonnepanelen hebben dubbel zoveel invloed op de EPC score dan amorfe panelen. Kristallijne panelen zijn uiteraard ook duurder. Dit nadeel moet afgewogen worden tegenover het voordeel van de betere EPC score.


17


18

Plaatsing Zonneboiler In Februari 2014 is er een zonneboiler geplaatst. Het betreft 7,6m² zonnepaneel van ROTH gekoppeld aan een buffervat van 300Liter.

Terugverdientijd Berekening vlaamse overheid De terugverdientijd is berekend met de software van de vlaamse overheid. Voor de uitvoering van de werken krijg je 50% subsidies.


19

Berekening met gegevens fabrikant Het jaarlijks stookolie verbruik is achterhaald door de verwarming gedurende 2 weken uit te schakelen en een uurtellertje te koppelen aan de brander. Zo konden we de branderuren tellen voor sanitair comfort. Zo hebben we het stookolie verbruik kunnen berekenen aan de hand van den branderopstelling.

Sanitair comfort Testperiode 2 weken = 7,24 branderuren Brander 0,50 USG/h 13Bar

verbruik

2,57L/h

Op jaarbasis

483 liter

Volgen de fabrikant brengt een collector meer dan 525KWh/m² op, 7,6m² geeft dus een energieopbrengst van 3990Kwh. Dit is ongeveer 400 liter stookolie. Bij een eenheidsprijs van €0,8 geeft dit dus een besparing van €319 De zonneboiler neemt dus ongeveer 82% van de productie van tapwater over.

Invloed op het EPC-kengetal De daling van het aantal EPC punten is evenredig met de stijging van het aantal m² zonnepanelen, en de verhouding met de bruikbare vloeroppervlakte. In het protocol is enkel het aantal m² van de zonneboiler een gegeven. Vacuümcollectoren zijn duurder in aankoop en hebben een kleiner netto oppervlakte. Dit zorgt ervoor dat je met de vlakke plaatcollectoren een beter EPC-kengetal krijgt ook al hebben deze een lager opbrengst/rendement per m²


20

Andere energiebesparende maatregelen.

Vloerisolatie Vloerisolatie is essentieel voor het comfortgevoel en heeft een zeer gunstige invloed op het energieverbruik. Een te lage vloertemperatuur wordt in de praktijk immers gecompenseerd door het verhogen van de omgevingstemperatuur, dit om het comfortabel gevoel te behouden. Om aan de eisen voor de subsidie te voldoen moet het isolatiemateriaal een warmteweerstand of R-waarde van minimaal 1,2 m²K/W halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²K/W te komen.

Terugverdientijd Met een PUR isolatiepaneel van 30mm halen we de gevraagde warmteweerstand om in aanmerking te komen voor de premie. Elke investering in meer isolatie zorgt voor een langere terugverdientijd. Aangezien er weinig vrije hoogte aanwezig is in de kelder moeten we de isolatiedikte tot een minimum beperken. De kostprijs voor de installatie is een raming.

Terugverdientijd vloerisolatie Vloeroppervlakte ( m² ) Stookolieverbruik ( Liter ) Warmteverlies ( W ) Lambda-waarde isolatie ( W/mK )

160 3000 14820 0,023


21

R-waarde isolatie ( m²K/W ) Minimale dikte isolatie ( cm ) Subsiedies 6€/m²

1,2 2,76 € 960,00

Omschrijving Werkuren PUR 30mm (€/m² ) PUR 40mm (€/m² ) PUR 50mm (€/m² ) PUR 60mm (€/m² ) PUR 70mm (€/m² ) PUR 80mm (€/m² ) PUR 95mm (€/m² ) PUR 100mm (€/m² )

Eenheidsprijs € 40,00 € 7,20 € 8,59 € 9,89 € 11,59 € 13,48 € 15,42 € 17,75 € 18,68

Aantal Tot. Btw excl. 8,00 € 320,00 160 € 1.152,00 160 € 1.374,40 160 € 1.582,40 160 € 1.854,40 160 € 2.156,80 160 € 2.467,20 160 € 2.840,00 160 € 2.988,80

Isolatie

EPC kengetal

EPC winst

Geen isolatie PUR 30mm PUR 40mm PUR 50mm PUR 60mm PUR 70mm PUR 80mm PUR 90mm PUR 100mm

253,00 197,00 193,00 190,00 188,00 186,00 185,00 184,00 183,00

0 56 60 63 65 67 68 69 70

Vermindering warmteverlies 0,00 528,00 602,00 658,00 701,00 736,00 765,00 798,00 808,00

Btw 6% € 339,20 € 1.221,12 € 1.456,86 € 1.677,34 € 1.965,66 € 2.286,21 € 2.615,23 € 3.010,40 € 3.168,13 % totaal warmteverlies 0,00 3,56 4,06 4,44 4,73 4,97 5,16 5,38 5,45

Totaal - premie € 600,32 € 836,06 € 1.056,54 € 1.344,86 € 1.665,41 € 1.994,43 € 2.389,60 € 2.547,33 Besparing Stookolie ( L )

Terug verdientij d ( jaren )

106,8825911 121,8623482 133,1983806 141,902834 148,9878543 154,8582996 161,5384615 163,562753

7,02 8,58 9,92 11,85 13,97 16,10 18,49 19,47

Invloed op het EPC-kengetal 175,5m² vloer was ongeïsoleerd. Dit zorgde voor een constante warmtestroom naar de onderliggende kelder. Deze situatie zorgde voor een EPC-kengetal van 253. Door dit zwak punt in de woning weg te werken zal het EPC-kengetal gunstiger zijn en wordt er minder energie verbruikt. Een isolatielaag van 30mm PUR zorgt voor een degelijke isolatie zonder veel in te boeten aan vrije hoogte in de kelder. Met deze aanpassing daalt je EPC-kengetal met 56 punten.


22

Ook is de terugverdientijd lager zodat er na 7 jaar zuiver winst wordt gemaakt.

Na-isoleren bestaande spouwmuur Vroeger werden woningen gebouwd met een enkele rij stenen en was er nog geen sprake van binnen- of buitenmuren. Deze huizen waren bijzonder vochtig, wat niet bevorderlijk was voor de gezondheid. De eerste huizen met gedeeltelijke spouwmuren werden gebouwd in de periode na 1920. De Belgische overheid heeft in de jaren zestig nieuwe regels opgesteld voor het bouwen van huizen, die spouwmuren verplicht maakten. De woningen bleken een stuk minder vochtig te zijn, maar in de jaren zeventig diende er zich een ander probleem aan. De oliecrisis brak uit en de woningen met spouwmuren bleken heel wat warmte te verliezen. Sinds de uitbraak van de oliecrisis in 1973 werden daarom strengere eisen gesteld en werd de aandacht op energiebesparing gericht. Vanaf dat moment werd ervoor gekozen om nieuwe woningen gedeeltelijk te isoleren in de spouwmuur. Voor woningen tussen de jaren 1920 en 1980 werd een andere oplossing uitgevonden: Het naisoleren van de spouwmuur. (Isolatie-info.be)

Terugverdientijd Energiewinst calculator Op de website: www.energiesparen.be is er een energiewinst calculator ter beschikking gesteld die aan de hand van de ingevoerde parameters en woonplaats de terugverdientijd en subsidie berekent.


23

Met warmteverliesberekening Het volledige gebouw is ingevoerd en geprogrammeerd in een rekenblad. Door de opbouw van de buitenmuur te wijzigen, veranderen alle resultaten mee. De spouw is verandert door een 60mm dikke PUR laag. Hierdoor krijg je een vermindering van het warmteverlies met 22%. Hieruit volgt dat het stookolieverbruik ook met 22% zal dalen. Wat een terugverdientijd van 6 jaar teweegbrengt.

Stookolieverbruik ( Liter ) Warmteverlies ( W )

Isolatie

2893,117 14292

EPC kengetal

Geen isolatie

197

PUR 60mm

128

EPC winst

( Totaal - vloer 30mm PUR )

Vermindering warmteverlies

69

3370

% totaal warmteverlie s

23%

Investering € 3.156,76 Besparing Stookolie (L)

Terug verdientijd ( jaren )

665,62

5,9282323 2

Verschil berekening VEA en eigen berekening Het verschil met de energiecalculator van de overheid en de eigen berekeningen is dat de overheid met andere warmtedoorgangscoëfficiënten werkt. Ze gaan er van uit dat de te isoleren woning zeer veel warmte verliest doorheen de gevel ( 1,5 W/m²K ) en er met de isolatie 1,05 W/m²K minder verloren gaat.

Verschil energiecalculator en eigen berekening U-Waarde W/m²K Zonder isolatie Met isolatie Verschil Terugverdientijd

VEA Warmtevelies 1,5 0,782 0,45 0,278 1,05

0,504

3,6

5,928


24

Invloed op het EPC-kengetal Het gevelvlak is goed voor 228m² verliesoppervlak. Door de warmteverliezen door de gevel te doen dalen met 23% bespaar je op jaarbasis veel energie. En zorgt dit voor een zeer gunstig EPC-kengetal. Met deze aanpassing daalt je EPC-kengetal met 69 punten.

Plaatsen hoogrendementsglas Beglazing zorgt voor een groot verlies van energie. Door het plaatsen van hoogrendementsglas kan men deze warmteverliezen tot een minimum beperken. In deze berekening wordt het geplaatste glas ( Dubbele beglazing met gas vulling U = 1,1 W/m²K ) vervangen door 3-dubbele beglazing ( U = 0,8 W/m²K )

Berekening vlaamse overheid Op de website: www.energiesparen.be is er een energiewinst calculator ter beschikking gesteld die aan de hand van de ingevoerde parameters en woonplaats de terugverdientijd en subsidie berekent.


25

Met warmteverliesberekening

Besluit

Dit kan natuurlijk ook nummer 4, 5,‌. zijn.1 Het besluit bevat de conclusies die uit de argumenten en de resultaten van het onderzoek getrokken kunnen worden. Hier vergelijk je de behaalde resultaten met het vooropgestelde doel en geef je een antwoord op de centrale vraag (beschreven in de inleiding). In het besluit kan je ook aangeven in hoeverre de resultaten tot nieuwe inzichten leiden, welke toepassingsmogelijkheden je ziet, welke de mogelijkheden zijn vooreventueel vervolgonderzoek. In het besluit breng je geen nieuwe feiten, ideeÍn of argumenten aan. Tabellen, figuren of formules horen hier evenmin thuis. Het besluit stel je best op door de inleiding grondig na te lezen en dan per punt de conclusies te noteren. De argumenten voor deze conclusies herhaal je niet. Nadienmaak je er een doorlopende tekst van.

1 Dit is afhankelijk van het aantal hoofdstukken


26

Algemeen besluit

In het algemeen besluit dien je zelf te reflecteren welke competenties die je aangescherpt hebt via het eindwerk. Wat heb je nu zelf bereikt met het eindwerk, heb je nieuwe ideeën verkregen,…. . Tevens mag je zelf verder gaan als het eindwerk. Je mag de reflectie doortrekken naar het begin van je hogeschool-carrière en hoe je je groeicurve zelf ziet. Die aspecten van de groeicurve dien je zelf te bepalen. Dit is persoonsgebonden. Sommige kunnen aanhalen dat ze veel zelfstandiger geworden zijn als voorheen, andere zullen via hun eindwerk meer bewust geworden zijn van probleemanalyse en het oplossend handelen. We vragen dus om goed na te denken wat het eindwerk/onze opleiding je heeft bijgebracht en of dit een impact heeft gehad op de manier van denken, redeneren, …. .


27

Bibliografie

Driesen, F., Mertens, E., & Willekes, L. (2010). Thomas Moore stijlwijzer: Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel: Thomas Moore.

De literatuurlijst is de alfabetische lijst van boeken, artikelen en andere documentatie die je raadpleegde voor het werkstuk en waarnaar je ook verwijst in de tekst. Deliteratuurlijst komt normaal na het corpus en voor de eventuele bijlagen. Het opstellen van een literatuurlijst is aan strikte richtlijnen gebonden. Daarover kan je meer lezen op Toledo (APA-richtlijnen).


28

Bijlage

Bijlage 1: omschrijving bijlage

Test: Eindwerk Van den Bulcke Steffen  
Advertisement