Page 1

KIRKE OG SOGN NR. 2 2012

Kirkegårdenes økonomi Billeder af konfirmanderne Menighedsrådsvalg 2012 Sportsugen i Hovslund Værftsdag på Kalvø Gudstjenester

Fastelavnsgudstjeneste i Genner Kirke Foto: Erik Berg

ØSTER LØGUM GENNER


ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Mandag er præstens fridag Organist: Vacant ØSTER LØGUM KIRKE Graver: Elisabeth S. Jensen Tlf. 2055 0099, e-mail: aelg.kirke@mail.dk Mandag er graverens fridag Gravermedhjælper: Mette Schrøder-Jørgensen Kirkesanger: Conny Wolff, tlf. 7468 7835 MENIGHEDSRÅDET Formand: Jytte Schrøder-Jørgensen, Rugbjergvej 25, tlf.7466 4694 E-mail: jyttesc@yahoo.dk Næstformand: Martin Ugilt Thomsen, Hovslundvej 33, tlf. 7369 8414 Kirkeværge: Carsten Mørk-Ebsen, Nr. Hjarupvej 43, tlf. 7366 4080 Kasserer: Karin Work, Rugbjergvej 14, tlf. 7466 4419 Nis Høyer Callesen, tlf. 73664086 GENNER KIRKE Graver: Anne Andersen, Tlf. 3051 6022. E-mail: acma@os.dk Mandag er graverens fridag Gravermedhjælper: Kenneth Poulsen Kirkesanger: Ellen Margrethe Skøtt, tlf. 7469 4055 MENIGHEDSRÅDET Formand: Metha Diemer, Kirkevænget 4, tlf. 7469 8792. E-mail: metha@diemer.dk Næstformand: Erik Berg, Vestertoft 5, tlf. 7469 8595. Kirkeværge: Aage Vibe, Genner Bygade 55A, tlf. 7469 8609 Kasserer: Hans Chr. Deele, Genner Bygade 29. Tlf. 7466 4950 Mette Hagesen, Tlf. 7448 8004

TYSK FRIMENIGHEDSPRÆST Frank Menke. Tlf. 7458 2313 KIRKE OG SOGN er udgivet af Øster Løgum og Genner menighedsråd. Bladet trykkes hos HOTTRYK Grafisk Kommunikation.

SAMTALE Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet men neske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt.

DÅB Tid og sted for dåben aftales telefonisk, og der aftales også et møde i hjemmet, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra personregistret, inden det kan døbes. Der skal være mindst tre faddere ved dåben. Faddere skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.

VIELSE Tid og sted for vielsen aftales telefonisk. Når parret har fremskaffet en prøvelsesattest (som fås på folkeregistret i bopælskommunen og den må højest være fire måneder gammel på bryllupsdagen), medbringes den til en samtale, hvor vi gennemgår ritualet og vælger samler. Det skal vælges to bryllupsvidner. Man kan ikke blive viet på højhelligdagene.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Sædvane er, at en bedemand kontaktes, som ordner papirerne og andre praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter så præsten om tid og sted for begravelsen/bisættelsen.


Kirkegårdenes økonomi ■ Af Kirkegårdsleder Leif Nissen De danske kirkegårde og kirker er særdeles velholdte, og sådan vil vi gerne have det. For kirker og kirkegårde er rammen om højtidelige og vigtige stunder i vores liv. For kirkegårdens vedkommende, ærer vi også mindet om vore kære ved at vedligeholde deres grave og de omkringliggende arealer. Vi kan have det synspunkt, at talen om økonomi i den forbindelse er upassende, derfor har der ikke været balance mellem kirkegårdens indtægter og udgifter. Hidtil har prisen på de forskellige ydelser som kirkegården tilbyder været for lave. Det har betydet, at man har betalt en pris for vedligeholdelse, blomster m.m. som ikke har dækket de faktiske udgifter. Og derfor har kirkegården fået dækket sit ”tab” over kirkeskatten. Derfor har Kirkeministeriet bestemt, at der skal rettes op på denne skævhed. Fra og med i år skal priserne på kirkegården beregnes efter de faktiske udgifter, som omfatter alt fra timeforbrug til brændstof til maskinerne. Det betyder at prisen skal dække de faktiske omkostninger, og gælder alle priser på ”kan”-ydelser, som f.eks. renholdelse af gravsteder, blomster, grandækning mm. Dette gælder både de etårige aftaler, efter regning, og de flerårige aftaler, Legataftaler. Som noget nyt skal der fremover også betales et engangsbeløb for vedligeholdelse af hække/ kantsten. I praksis betyder det at, alle priser stiger med 75-100 %. Det kan virke som en meget voldsom stigning, og er det selvfølgelig også. Men når vi begynder at regne på hvor meget tid der bliver brugt på de enkelte gravsteder har priserne i alt for mange år været for lave. Og skal vi fremover også have kirker og kirkegårde som vi kan være stolte af, kommer vi ikke udenom at der ske en forhøjelse af taksterne på kirkegården. Priserne vil fremover være ensartede/de samme i hele

provstiet (Aabenraa Kommune). Menighedsrådene håber, at der stadig vil være mange som vel benytte sig af muligheden for at lade kirkegården vedligeholde gravstederne, om det så er på regning eller en flerårig aftale. Jeg vil dog ikke undlade at nævne, at det stadig er muligt lidt endnu at tegne Legataftaler (flerårig aftale) til ”gammel” pris. Er der spørgsmål til de komne aftaler og priser vedrørende gravsteder, så kan man kontakte kirkenes gravere: Anne Andersen, Genner Kirke Elisabeth Jensen, Øster Løgum Kirke


Kirken informerer Efterlysning af pårørende

Kirkebladet

Da der hvert år er gravsteder på Øster Løgum og Genner Kirkegårde, der falder for den aftalte vedligeholdelse, vil de to gravere her på denne side efterlyse efterkommere af afdøde således, at der eventuelt kan aftales nye gravstedsvedligeholdelser.

Fraflytter man Øster Løgum eller Genner sogne, er det naturligvis muligt stadigt at modtage kirkebladet på ens nye adresse. Ønsker man dette, bedes man venligst tage kontakt til sognepræsten.

Det kunne tænkes, at der blandt de ældre læsere af kirkebladet er nogle, der kender til efterkommere af de afdøde, og det vil lette gravernes arbejde meget, når der skal laves nye aftaler.

Sommerferie

Kirkebog Øster Løgum

Døbte 11.03.12 Lauritz Gubi-Eker 15.04.12 Mikkel Uth Begravede/bisatte 14.02.12 Torkil Schrøder-Jørgensen 20.04.12 Helga Boisen Pedersen

Genner

Døbte 04.05.12 Julie Stokholm Diedrichsen Begravede/bisatte 27.03.12 Adelhold Laurids Jessen 30.03.12 Mona Lisa Pedersen 12.04.12 Svend Erik Aalling

Sognepræsten har ferie fra fredag den 8. juni til fredag den 15. juni, samt uge 29 og 34. Har man brug for at kontakte præsten i denne periode, bedes man henvende sig til sognepræsten i Løjt, Kevin Ocksen Asmussen, som varetager embedet.

Praktiske oplysninger Kirkebilen Byens Taxa, tlf. 7466 5051. Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester - helst dagen før. Den kan også benyttes af dem, der er flyttet til Rødekro. Kirkebilen er gratis. Kirkebakken Alle med særlige grunde (alder, handicap, barnedåb m.v.) er velkomne til at køre op til kirken i egen bil. Man er også velkommen til at bestille kirkebilen, også selv om man er den eneste, der skal med, og det kun er kirkebakken, man har svært ved at komme opad . Det gælder både Øster Løgum og Genner kirke.


Konfirmander 2012


Menighedsrådsvalg 2012 Da der i år afholdes menighedsrådvalg den 13. november inviterer både Genner og Øster Løgum menighedsråd til orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde. I Genner vil orienteringsmødet finde sted: Mandag den 3. september 2012, kl. 19.00 i Genner forsamlingshus Andre kandidatlister skal være indleveret senest den 2. oktober 2012 kl. 19.00 til: Mette Hagesen, Nedertoften 6, Genner Erik Berg, Vestertoft 5, Genner I Øster Løgum vil orienteringsmødet finde sted: Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.15 i Hovslund forsamlingshus Andre kandidatlister skal være indleveret senest den 2. oktober 2012 kl. 19.00 til: Nis Høyer Callesen, Rise Hjarupvej 239, Lerskov Martin Ugilt Thomsen, Hovslundvej 44, Hovslund


Sportsugen i Hovslund Så er det igen blevet tid til den årlige sportsuge. Også i år indledes sportsugen med en friluftsgudstjeneste på sportspladsen i Hovslund, onsdag den 8. august. Vi mødes kl. 18.00, hvor menighedsrådet indbyder til fællesspisning. Kl. 19.00 starter friluftsgudstjenesten. Efter gudstjenesten er der stjernetræf, hvor HGF’s bestyrelse dyster mod menighedsrådet. Vi håber naturligvis på godt vejr, men i tilfælde af det modsatte rykker vi gudstjenesten ind i teltet. Vi håber at se mange fremmødte til en festlig dag i sportens tegn.

Værftsdag på Kalvø Søndag den 19. august afholdes den tredje værftsdag. Fra 1850 til 1869 blev der bygget ni store skibe på Kalvø. Efter måneders sejlads nåede de frem til en havn i det fjerne østen. En kontakt til Asien, som værftsdagen vil sætte fokus på. Væftsdagen indledes med friluftsgudstjeneste kl. 9.00. I gudstjenesten vil der blive sat fokus på 1850erne. Det vil bl.a. komme til udtryk i samler og bønner. Voksenkoret deltager i gudstjenesten og vil være med til at sætte stemningen. Herefter vil der være mulighed for at opleve forskellige aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i årets tema er Kalvø og Asien.


Gudstjenester Sommer

Genner Kirke

Øster Løgum Kirke

3. juni; Matt. 28,16-20 (Trinitatis søndag)

Kl. 10.30 (Kirkekaffe)

Kl. 9.00

10. juni; Luk. 12,13-21 (1.s.e.trin.)

Kl. 9.00 (Asmussen)

INGEN

17. juni; Luk. 14,25-35 (2.s.e. trin.)

Kl. 10.30

Kl. 9.00

24. juni; Luk.15,11-32 (3.s.e. trin.)

Kl. 9.00

Kl. 10.30 (Kirkekaffe)

Kl. 10.30 (Kirkekaffe)

INGEN

8. juli; Matt. 16,13-26 (5.s.e. trin.)

INGEN

Kl. 10.30

15. juli; Matt. 19, 16-26 (6.s.e.trin.)

Kl. 10.30

INGEN

22. juli; Matt. 10,24-31 (7.s.e.trin.)

Kl. 9.00 (Asmussen)

INGEN

29. juli; Matt. 7,22-29 (8.s.e.trin.)

INGEN

Kl. 10.30 (Kirkekaffe)

Kl. 10.30 (Kirkekaffe)

INGEN

Kl 19.00 (Spisning kl. 18.00)

Kl. 19.00 (Spisning kl. 18.00)

INGEN

Kl. 10.30

19. august; Luk. 7,36-50 (11.s.e.trin.)

Kl. 9.00 (Kalvø)

Kl. 9.00 (Kalvø)

26 august; Matt. 12,31-42 (12.s.e.trin.)

INGEN

Kl. 9.00 (Asmussen)

JUNI

JULI 1. juli; Matt. 5,43-48 (4.s.e.trin.)

AUGUST 5. august; Luk. 12,32-48 (9.s.e.trin.) 8. august; Friluftsgudstjeneste i Hovslund (sportsugen) 12. august; Matt. 11,16-24 (10.s.e.trin.)

Kirkeblad 02 2012