Page 1

a

y

an f e t S

em n e V


1. Me and my answers

2. Me and my identity

Stiksels 3. Me and my inspiration


4. Me and my creation

hier 5. Me and my future


daargelaten natuurlijk. Veranderingen houden je scherp. Als altijd alles hetzelfde blijft komt er sleur in je leven of in je werk en dat is het laatste wat ik wil. Daarom is een 09.00 - 17 t .00 baan ook n wa e p j i absoluut niets voor m begr aar ij. Ook een s e i c re ,m baan op kantoor is ie ts wat ik deren p werken ik t an absoluut niet zou dat aan moe ibel ben o z x n, ik k willen. enge ts waar weg. Fle roepswer r b n n ka soluut ie mee op e. In g xibel e d r fle ab ogt dig woo der l. Dit is ik al aar kere ho ben ik n o noeg k bedoe ar ben ot op ze oorbeeld als het e g t verkeerde kant opi dr da jv maar cht de eigt te gaan, ben ik bi niet meer flexibele en houd ik voet bij stuk . Creatief ben ik ab soluut. Het komt niet altijd uit mijn ha nden op de momente n dat ik dat wil, maar vooral acht er de naaimachine of met naald en draad inv m ijn hand bruis ik van de creativiteit. Dit ge ldt ook

Me

swers. Me y answers. Me and my an

and m

voor de momenten dat ik mijn dwarsfluit of saxofoon in handen heb. O p die momenten vl de tijd. On derhandelen kan ik wel, nie iegt t altijd met het gewenste resulta at. Ik ben zeer commercie el, en daar hoort het onderh andelen er zeker bij. Als het over

op ijn an n m nga aa d i eel goe ik v en ls en . A ter zegt uis d l der goe en an e wat

.00 niet ders or mij 7 n 1 e ev .00- soluut ets an dit voniet een probleem l e ab d i is 09 rp. in j t algecs he sleur s een wat ik ieman wordt,maar een uitdaging. Over he n je er om i iets Als rd n. Problemen zij e m le n ob pr e n e e r t ge . o d ik ik a s de tijd h heb kan hou jft kom wil. Da toor i angrijk nt gev meen zie n e st ru de n ik e oo l i n e n. Als ring lfde bl wat ik op ka erg be t mom namelijk uitdaginge me zoals ik lukt me d fd heb e d zel at da be a C n e e an s Ver s hetz laatst en baa ik du r opwda ommuniceren is sef is het f dan echt t zou wille niet altijd n. Da t lastig. met mij al te l op foc lle het ok e vind dat we a I a s k u a o m s d t d s a e s s . O g an t ik den nk veel j at i ij. en ma ar moet ik D i n a i t a l r r k d e a ar me e nd moet ve d m i es ik als Als rk en voor Verand voerlean k wel denk dat rtel ik vervolgen e helft ‘advis tal als ik m ik het g s niet, w t stig comm e iets ij. i w u ezeg or’ du e dat aarv unic je t n j m wil ik wat ik s goe in mijn eren. Het komt d heb. Dat word an fo in soluu iet bi tegieduide d aan hoofd he t lijk ab st n stra werke b en dat ook nog wel ee dus k d e l a o j n. n o at p ere e et jk s v e v g r o v o o n r lgens ni d a o eili elf t baa n. D n and m e t goed e . iz n aat ijd mo ik me n (of vertu rdrijf idee en ille of ee g w lt oet reke wil o doo mijn ering a zou n ik, t n a nie aar m toesp mand ijn zi want tzond iw l d d , reng ik ie iet m k ik, et ui n e do ns st Als ik n den e, m ee rs). dat f zijn e ide l e w ande ssen atie best d oppa cre et Dat n a t iem et ik ij he ijd h ik du past ni mo ook b e alst anders s erg b et bij m n e g oort ideo trateg wil elangr ij. V dan ijk. eran h jn p d ie Als derin ls Dat r mmi dit vo at mom wil uitv ik, egt. A o o a o e z an aar e r mij nt g eren f ee iemand g vind r e d en an ou willen. ips algem en ui niet evoer dan n and iets e t a w z tdag een d wo dat t ere robl een an op oals ik dat s ik me da e i r a eme p n g d r z r n g i t i o . l nam n. P e ik Ove bleem , is en goed ltijd z meestal a s goed aan k a elijk robl r he t n g e i e e r eme en t d luiste Als at n sen maar visor’ du g. Ik den u d i e t d m n e i d s ik d agin e ru gen zijn b kan ik go d heb lukt ht op focu t ik als ‘a s wat last vervolgens . ijd he st hoof lf dan ec Daar moe t mij som vertel ik n j t i m e denk en d veel aan t ik meze l te laat. eren is me ik denk l e w ik wat ta nic n ik moe Daar besef is he n. Commu n de helft iet, waarva n werke eel e


and m

wers

y ans

rs.

.

Me and

rs.

my

answers. e a

answe y m d n

a Me

nd m

swe y an


My

s d rf ien

My orches

tra

Mine

The social iden of Stefany Ven


e!

ntity nema

My mo

ther

My sister


st r i f myill be s a ic wd it wsic of s u M ve an . Mu d lo y last re an ast. m e futuf the p thusic o m To live my mu withou t would sic impos be In thissible to d troub world o o. les, my f pulls m music e -John t h rough Miles .

“Musi lifet c is en ime i o - Ser s gei R n o achma nin ov

Too much love will kill you It’ll make your life a lie Yes, too much love will kill you And you won’t understand why You’d give your life, you’d sell your soul But here it comes again Too much love will kill you In the end... - Freddy Mercury


ough f ot en or a li fetim ough for m e, bu usic� t a

me and my inspiration


Cre

n

atio


Future


Futur

The European Union @ Strassbourg

as guestspeaker


Me and ur my Future Stefany Venema in concert. Get your online ticket now! $69,-


This is me. A short look through my eyes.

Thisismehanze magazine Stefany Venema  
Thisismehanze magazine Stefany Venema  

Communincatie aan de Hanzehogeschool, opdracht voor keuzevak Vormgeving.

Advertisement