CRI Bulgaria 2018

Page 1


Идеален търговски индекс за крави - ICC$ За нас е чест да Ви представим новия индекс за генетична оценка за Холщайн - Идеалният търговски индекс за крави ICC$ (Ideal Commercial Cow Index), който е специално разработен за поголяма рентабилност и ефективност на фермата. Той концентрира съвременните икономически показатели, влияещи най-силно върху печалбата. Създаден е въз основа на дългогодишни проучвания на генетични и средови фактори, така че да задоволи най-пълно специфичните изисквания на всеки фермер. ICC$ се състои от пет лесни за използване подиндекси, които помагат да се стесни генетичния фокус. Тези подиндекси дават възможност за:

!акцентиране върху признаците за висока продуктивност; !акцентиране върху признаците на заплодяемост; !конверсия на фураж към мляко; !конструкция на тялото; !конструкция на вимето; !активност и скорост на доене. Използването на ICC$ ще промени тенденцията за увеличаване на ръста чрез непряк подбор и ще увеличи селекцията за подобрение ефективността на усвояемост на фуража. ICC$ е индекс за печалба, показващ най-добрите (фермерски) крави. С ICC$ имаме възможност за бърз отговор на възникващите нови генетични тенденции и добавяне на нови черти на икономическо въздействие. Освен това, ние ще сме в състояние да отговорим по-добре на променящия се икономически климат и динамична среда, пред която е изправена световната млечната промишленост. ICC$ е подробно ревизирана и потвърдена от генетици по млечно говедовъдство заедно с професори от различни институти, работещи по проблемите на оползотворяемостта на фуражите. ICC$ оценяването e налично за всички холщайнски бикове с публикувани оценки в US генетичните бази. Това е една чудесна възможност CRI отново да се отличи от другите в бранша с разработването на нова оценъчна система, която производителите искат.

Пет „лесни за използване” подиндекси на ICC$ 1.

(PREF$)

Production Efficiency Ефективност на производството

2.

(HLTH$) Health Здраве

3.

(FYFT$)

Fertility & Fitness Заплодяемост и добро здрав. състояние

4.

(MABL$) Milking Ability Доимост

5.

(CABL$) Calving Ability Отелване

Ефективно оползотворяване на фуража с акцент върху усвояемостта на протеина. Комбинира показателите Дълголетие, Соматични клетки и Физическо състояние с нов индекс за Активност. Обединява множество оценки върху плодовитостта на крави и юници с икономическия ефект от безроговост. Висока ефективност на доене, обединяваща правилна структура на вимето, ниска честота на мастит и оптимална скорост на доене и темперамент. Раждането на жизнени телета без помощ и с минимални травми на телето и кравата.


Висока заплодяемост на бика; Висока заплодяемост на дъщерите.
GCDCB 12/2017 Лекота на отелване на бика: Лекота на отелване на дъщерите: Мъртвородени от бика: Мъртвородени от дъщерите: Плодовитост на дъщерите (DPR): Жизненост:

8.1% 6.0% 7.4% 5.3% 2.59 2.40

76%R 54%R 58%R 53%R 74%R 57%RCARTESIEN / КАРТЕСИЯН ISU 136

Роден: 22 август 2007 Баща:

RUBIS / FR2100022018

Майка: 2842 RECEP / FR2100032842 БМ:

EVEN / FRUS00186040

ММ:

OCEANIE / FR2198000707

National ID: Fr213925239 Interbull ID: FRAM00213925239 aAa: NA

DMS: NA CDCB 12/2017 Печалба (LNM$): Печалба сирене (CM$): Печалба мляко (FM$): Мляко: Протеин: Масло: Продуктивен живот: Соматични клетки: Дъщери: 74

+$258 +$213 +$277 311M 19P 25F 1.80 2.90

80%R 0.04% 0.05% 68%R 78%R

Стада: 56

Балансиран; Висока плодовитост на дъщерите; Изключително добро родословие;

BSA 12/2017 МАЙКА: Molenkamp Grietje 58 RED VG-87-NL -0.70 PTAT: 35 Общ инк. млечен индекс (INEL): Производствен индекс по тип (PTI): 98 0.10 Виме: 0.00 Крака и копита: 0.00 Скорост на доене: Дъщери: 53 Стада: 42

76%R

Лекота на отелване на бика: Лекота на отелване на дъщери: Плодовитост на дъщерите (DPR): Плодовитост на бика (SCR): Жизненост:

%R %R 64%R %R 22%R

NA NA 1.3 NA 1.3

Подобрител по тип, продуктивност и мляко.

ЛИНЕЙНА ОЦЕНКА Средна продуктивност на дъщери (305-дневна лактация) кг мляко

10 401.33

% масленост

4.25

% протеин

3.47

кг масло

442.21

кг протеин

361.02

ниско нежна плитко неизразени Млечни форми Ъгъл крупа висока Ширина крупа тясна Зад.крака странично изправени Задни.крака отзад х-образни малък Ъгъл копито слабо Закр. виме Закр. виме отзад ниско тясно Ширина на виме Централна бразда плитка Дълбочина на виме дълбоко далече Предни цицки къси Дължина цицки

високо здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям коремно високо широко дълбока плитко близо дълги

Височина Кондиция Дълбочина тяло

-2

54

BSA 12/2017

-1

0

1

2+

-1.70 -0.90 0.00 -1.70 -0.70 -0.70 -0.40 -0.20 0.10 -0.90 -1.20 -0.40 0.30 -0.90 0.20 0.10
WAGYU

Wagyu е порода говеда,която се смята за едно от националните богатства на Япония. Масово хората са запознати с говеждото месо Kobe, което свъщност е Wagyu което идва от района на областта Кобе в Япония. Wagyu първоначално са били използвани в селското стопанство за работа заради тяхната физическа издръжливост. Тази селекция благоприятства животните с повече вътрешно-мускулни мастни клетки. Породата може да бъде както черна така и червена. Характеризира се със средна рамка, здрава структура, лекота на отелване, устойчива на външни въздействия, с добър темперамент и заплодяемост. Породата е генетически предразположена за интензивно мрамориране на месото с високи нива на омега-3 и омега-6 ненаситени мастни киселини, което спомага за понижаване нивата на холестерола в кръвта. Силно изразената мраморираност на месото създават неповторимо усещане за нежност и мекота при консумация. Интересно да се отбележи, че само около 3000 говеда биха могли да се квалифицират като чистокръвна линия Kobe. Днес породата намира разпространение по целият свят като съвременното Wagyu обикновенно е кръстоска между Aberdeen Angus, Devon, Shorthorn, Simmental, Ayrshire, Brown Swiss и Korean cattle.

TAISHIDO / ТАЙШИДО 1KB11001

MONJIRO 11550 MICHIFUKU MICHIKO 655635

РОДОСЛОВИЕ KITATERUYASUDOI WSI RIKITERU

Роден: 15 август 2010 Тегло при раждане: 29 кг

RIKIHARU

205 д: 187 кг

365 д: 308 кг

65ИМЕ IA CODE NB CD IPC MILK MP TP MG TB IMC cell. DANDELONE D515 97 91 114 71 FLONFLON F104 110 92 112 96

1.8 -0.2 -0.1 -3.0 112 111 *** 1.0 -1.8 4.0 0.7 122 97 ****

БАЩА *** *

БАЩА БАЩА

БАЩА МАЙКА

O150 OKLAND P131 PARFAIT * U195 UFUK **** U563 URMAN M128 MERVEILLEUX 2606004032
precise GENOMIC

TESTING