catalog_2019

Page 1


SUPER C / СУПЕР СИ Роден: 22 януари 2015 223HO00028 HO (99%) Баща: COGENT SUPERSHOT Майка: DG Caley GP-NL VG-87-MS 2-08 422d 27,196lbM 5.3% 1468F 3.8% 1023 БМ: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET ММ: LARCREST CALE VG-89 02-02 2x 365d 41710m 5.3 2204f 3.6 1487p HONLD000866744832 Interbull ID: DMS: NA BetaCasein: A1/A2 aAa: 534 KappaCasein: AB

De Volmer DG Super C CDCB 08/2019 Печалба (LNM$): Печалба мляко (FM$): Печалба сирене (CM$): Мляко: Протеин: Масло: Продуктивен живот: Соматични клетки: Дъщери: 122

+$688 +$649 +$708 1530lb 55P 73F 4.20 2.77 Стада: 24

86%R 0.03% 0.06% 76%R 88%R

DAM: DG CALEY HA-,8/2019 1.39 PTAT: ® 2501 TPI : -0.05 Виме: 0.67 Крака и копита: 1.00 Композиция на тялото: 2.19 Млечна композиция: Дъщери: 100 Стада: 20

MGD: LARCREST CALE Чудесен подобрител по мляко, протеин и масло Носител на отлични здравни признаци

85%R

CDCB 08/2019 6.7% Лекота на отелване на бика: Лекота на отелване на дъщерите: 3.3% 6.5% Мъртвородени от бика: Мъртвородени от дъщерите: 5.7% -0.05 Плодовитост на дъщерите (DPR): 1.5 Жизненост:

72%R 67%R 65%R 63%R 76%R 70%R

Много добри екстериорни характеристики Лекота на отелване

ЛИНЕЙНА ОЦЕНКА Височина Кондиция Дълбочина тяло

TPI 2501

Млечни форми Ъгъл крупа Ширина крупа Зад.крака странично Задни крака отзад Ъгъл копито Индекс крака/копита Закр. виме Закр. виме отзад Ширина на виме Централна бразда Дълбочина на виме Предни цицки Задни цицки Дължина цицки

високо 0.51 здрава 0.71 дълбоко 0.52 изразени 0.50 свлечена 0.51 широка 1.38 саблевидни 0.92 изправени -0.01 голям 0.02 висок 0.05 коремно 2.21 високо 2.87 широко 2.64 дълбока 1.19 плитко 0.68 близо 1.75 близо 1.79 дълги -0.73

ниско нежна плитко неизразени висока тясна изправени х-образни малък нисък слабо ниско тясно плитка дълбоко далече далече къси -2

HA-, 08/2019

8

-1

0

1

2+