Bethania-folder 2. halvår 2022

Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

JANUAR - JUNI 2022

MØDER OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for januar .......................................................................................... side 3 Program for februar .......................................................................................... side 3 Program for marts ............................................................................................. side 4 Program for april ............................................................................................... side 4 Program for maj ................................................................................................. side 5 Program for juni ................................................................................................ side 5 Bestyrelsen .......................................................................................................... side 6 Bethanias børneklub og juniorklub.............................................................. side 7 Bethanias Unge (BU)......................................................................................... side 7 Bethaniaaftner..................................................................................................... side 8 Formiddagsbedemøder................................................................................... side 8 Åben bibelkreds.................................................................................................. side 9 Fredagsmøder..................................................................................................... side 9 Bibelundervisning.............................................................................................. side 9 Tilsyn og arbejdslørdag................................................................................... side 9 Bibelstudiegrupper......................................................................................... side 10 Bogsalg............................................................................................................... side 10 Messy Church................................................................................................... side 10 Pedeller............................................................................................................... side 10 Gaver................................................................................................................... side 10 Information om Bethania....................................................... side 11 (bagsiden)


PROGRAM

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - JUNI 2022 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00 Messy Church er fra kl. 16.30 - 19.00

Onsdag: Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Fredag: Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage Bemærk: Bethaniaaften-buffet fra kl. 18.00 er aflyst indtil videre. Åbner når det bliver tilladt.

2


3

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - FEBRUAR

JANUAR Ons. 5.: BU. Onsdagsmøde Tors. 6.: Åben Bibelkreds, Johannes’ Andet Brev Man. 10.: Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke Tirs. 11.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania Ons. 12.: Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus Tors. 13.: Formiddagsbedemøde Tors. 13.: Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirke Fre. 14.: Evangelisk Alliances bedeuge i Præstebro Kirke Tirs. 18.: Møde ved portner Karsten Amby, København Ons. 19.: BU. Onsdagsmøde Fre. 21.: Møde ved pens. dagplejer Maja og pastor Arne Bechmann, Strøby Lør. 22.: Stormøde i Bethesda v/ sognepræst Jóannis Fonsdal, Emdrup Tirs. 25.: Bethaniaaften v/ Judy og Arne Skjerning, Måløv. Kingo Fre. 28.: BU. Socialaften

FEBRUAR Tirs. 1.: Bibelundervisning v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev. Rom. kap. 1 Ons. 2.: BU. Onsdagsmøde Tors. 3.: Åben bibelkreds, Johannes’ Tredje Brev Tirs. 8.: Møde v/ indremissionær Lennart Grønkjær Davidsen, Slagelse. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv Ons. 9.: BU. Onsdagsmøde Tors. 10.: Formiddagsbedemøde Tirs. 15.: Møde v/ tværkulturelle missionærer for Brødrekirken Janice og Mads Refshauge Jakobsen. Brødremenigheden i Tanzania Ons. 16.: BU. Onsdagsmøde Fre. 18.: Møde v/ lærer (veteranmedarbejder Høvelte Soldaterhjem) Stella Skov Meldgaard, Allerød. Kristent arbejde i Pakistan Tirs. 22.: Bethaniaaften v/ sognepræst Johannes Krarup, Værløse Fre. 25.: BU. Socialaften


PROGRAM, MARTS-APRIL

BE HANIA

4

MARTS Tirs. 1.: Bibelundervisning v/ sognepræst Michael Skov Andersen, Herlev. Rom. kap 2 Ons. 2.: BU. Onsdagsmøde Tors. 3.: Åben bibelkreds, Judas brev Lør. 5.: Stormøde i Bethesda v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev Tirs. 8.: Messy Church Ons. 9: BU. Onsdagsmøde Tors. 10.: Formiddagsbedemøde Tirs. 15.: Generalforsamling Ons. 16.: BU. Onsdagsmøde Fre. 18.: Fredagsmøde v/ projektkoordinator Knud W. Skov, Herning. Dansk Balkan Mission Tirs. 22.: Møde v/ evangelist Erik Nielsen, København NV. Himmelforventning Ons. 23.: BU. Onsdagsmøde Tirs. 29.: Bibelundervisning v/ missionær Mikkel Søtbæk, Bandholm. Rom. kap. 3

APRIL Fre. 1.: BU. Socialaften Tirs. 5.: Op til påske i Herlev Kirke v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev Ons. 6.: BU. Onsdagsmøde Tors. 7.: Åben bibelkreds, Zakarias Bog kap. 1 Tirs. 12.: Stille uge, ingen møde Tirs. 19.: Møde v/ sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø Ons. 20.: BU. Onsdagsmøde Fre. 22.: Fredagsmøde v/ veteranmedarbejder Stefan Reimers-Nielsen, Høvelte. Soldat, vi elsker dig Tirs. 26.: Bethaniaaften. Lovsangsaften v/ lærer Bente Madsen, Herlev Fre. 29.: BU. Socialaften


5

BE HANIA

PROGRAM, MAJ - JUNI

MAJ Tirs. 3.: Ons. 4.: Tors. 5.: Lør. 7.: Tirs. 10.: Ons. 11.: Tors. 12.: Tirs. 17.: Ons. 18.: Tirs. 24.: Ons. 25.: Tirs. 31.:

Bibelundervisning v/ sognepræst Jens Henrik Jakobsen, Amager. Rom. kap 4 BU. Onsdagsmøde Åben bibelkreds, Zakarias Bog kap. 2 Arbejdsdag Messy Church BU. Onsdagsmøde Formiddagsbedemøde Møde v/ leder af friluftmissionen Torben Østermark, Hvidovre. Befrielse BU. Onsdagsmøde Møde v/ fritidsforkynder Lene Kjær Andersen, Frederiksberg. Davids problematiske liv BU. Onsdagsmøde Bethaniaaften v/ provst Søren Isak Nolsøe, Tåstrup

JUNI Fre. 3.: Tirs. 7.: Ons. 8.: Tirs. 14.:

BU. Socialaften Bibelundervisning v/ adjunkt Christian Schøler Holmgaard, DBI. Rom. kap. 5 BU. Onsdagsmøde Møde v/ Helen Berhane og Benjamin Schultz (Dansk Europamission)

Ons. 15.: BU. Onsdagsmøde Tors. 23.: Sankt Hans


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Kai Lund (sekretær) Else Mølgaard Tina N. Vinther

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 22 30 14 49 Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 61 46 44 54 Tlf.: 26 12 96 82

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 28 57 61 16

6


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Julie Madsen (næstformand) Kasserer: Stine Offersgaard

Facebook-gruppe: ”Herlev IMU - Bethanias Unge”

Tlf.: 28 18 30 08 Tlf.: 22 88 89 22 Tlf.: 20 43 28 16


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Normalt har vi fællesspisning kl. 18.00, hvor man selv bidrager med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. I coronatiden er fællesspisningen dog aflyst. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Susanne Sønderby Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther Arne Haahr

Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82 Tlf.: 22 53 12 62

FORMIDDAGSBEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Ledere:

Bodil Christiansen Inger Eriksen Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen Kai Lund

Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

30 69 32 16 44 91 83 93 44 44 56 46 26 12 29 31

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 50 48 49 12


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Inger Eriksen Tlf.: 44 91 83 93 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 61 31 44 65 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31 Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 40 20 82 42

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsalg:

Aase Christensen

Tlf.: 31 90 20 52

MESSY CHURCH 3 gange hvert halve år

Udvalget:

Jannie Skjerning Herdis Lund Kai Lund Karen Margrethe Laursen

Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 30 24 15 97

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Tlf.: 22 31 74 85 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 2279. Kontonr.: 0262306933 eller på MobilPay: 475028

10


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 - 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra januar - juni 2022. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Generalforsamling i februar/marts • For at kunne stemme, opstille til bestyrelsen, skal man være bidragsyder: For tiden er det sat til 100,- kr. Fælles opgaver • Kaffe og kage (hjemmebag) til møderne. Hvis du ønsker at bidrage, kan du henvende dig til Bente Madsen. • Opvask – her skiftes vi. Ved henvendelse til Aase Christensen kan man komme på listen. • En lørdag formiddag i foråret er der fælles arbejde i Bethania, rengøring og småreparationer. • Adresseliste – bruges til at udsende informationer til mødedeltagere og interesserede. Ved henvendelse kan man komme på denne – gerne på mailliste, hvor mange informationer sendes ud.