{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

JANUAR - JUNI 2020MØDER OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for januar ............................................................................ side 2-3 Program for februar .............................................................................. side 3 Program for marts ..............................................................................side 3-4 Program for april .................................................................................... side 4 Program for maj ..................................................................................... side 5 Program for juni ..................................................................................... side 5 Bestyrelsen................................................................................................ side 6 Bethanias børneklub og juniorklub.................................................. side 7 Bethanias Unge (BU)............................................................................. side 7 Bethaniaaftner......................................................................................... side 8 Formiddagsbedemøder........................................................................ side 8 Åben bibelkreds...................................................................................... side 9 Fredagsmøder......................................................................................... side 9 Bibelundervisning.................................................................................. side 9 Bibelstudiegrupper............................................................................. side 10 Bogsalg................................................................................................... side 10 Tilsyn og arbejdslørdag..................................................................... side 10 Pedeller................................................................................................... side 10 Gaver....................................................................................................... side 10 Information om Bethania............................................ side 11 (bagsiden)


PROGRAM

BE HANIA

2

PROGRAM, JANUAR - JUNI 2020 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Onsdag:

Fredag:

Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

JANUAR Tors. 2.: Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 14 Man. 6.: Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke Tirs. 7.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania Ons. 8.: Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus Tors. 9.: Formiddagsbedemøde Tors. 9.: Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirke Fre. 10.: Evangelisk Alliances bedeuge i Præstebro Kirke Søn. 12.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethesda, Kbh. Tirs. 14.: Møde ved portner Karsten Amby, København. ”Apostlen Peter” Ons. 15.: BU. Onsdagsmøde Fre. 17.: Fredagsmøde v/ konsulent for mission Bjarne G. Olsen, Fredericia. ”Mission - Indien tur retur”


3

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - MARTS

(Program for januar, fortsat) Lør. 18.: Stormøde i Bethesda ved sognepræst Henrik Ahrendt Laursen, Vigerslev: ”Bøn og liv” Tirs. 21.: Møde v/ Missionær Thomas Kildeholm, Græsted. ”Noa - kald og anfægtelse” Ons. 22.: BU. Onsdagsmøde Tirs. 28.: Bethaniaaften v/ prædikant Svend Aage Paulsen, Frederikssund. ”Diakoni i GT”. Buffet kl. 18.00 Ons. 29.: Messy Chuch: ”Lignelsen om Byggegrunde”. Fre. 31.: BU. Socialaften

FEBRUAR Tirs. 4.: Ons. 5.: Tors. 6.: Tirs. 11.: Ons. 12.:

Bibelundervisning v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev. Galaterbrevet kap. 1 BU. Onsdagsmøde Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 15 Møde v/ pens. missionær Preben Dahl, Maribo BU. Onsdagsmøde

Tors. 13.: Formiddagsbedemøde Tirs. 18.: Møde v/ missionær Lennart Grønkjær-Davidsen, Slagelse. ”Abraham – kaldet fra Ur” Ons. 19.: BU. Onsdagsmøde - generalforsamling Fre. 21.: Fredagsmøde v/ generalsekretær Jens Peter Rejkjær, Hillerød. ”Brødremenighedens arbejde” Tirs. 25.: Generalforsamling. Fællesspisning kl. 18.00 Fre. 28.: BU. Socialaften

MARTS Tirs. 3.: Ons. 4.: Tors. 5.:

Bibelundervisning v/ sognepræst Filip Peters-Lehm Eero, Herlev: ”Galaterbrevet kapitel 2” BU. Onsdagsmøde Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 16

Lør. 7.:

Stormøde/KIMs årsmøde i Bethesda v/ sognepræst Jakob Søvndal, Buddinge


PROGRAM, MARTS - APRIL

BE HANIA

4

(Program for marts, fortsat) Tirs. 10.: Møde v/ sognepræst Anders Graversen, Nørrebro Ons. 11.: BU: Onsdagsmøde ved Bjarke Brondbjerg, Husum Tors. 12.: Formiddagsbedemøde Tirs. 17.: Møde ved storbysekretær Henrik Boje Jensen, Skovlunde. ”Samtale og ideer om gudstjenesten” Ons. 18.: BU. Onsdagsmøde Fre. 20.: Fredagsmøde v/ fritidsforkynder Kai Lund, Herlev: ”Vejen til Mandalay” Tirs. 24.: Møde v/ ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen, Frederiksberg. ”Hoseas” Ons. 25.: BU. Onsdagsmøde Tirs. 31.: Gudstjeneste i Herlev kirke v/ sognepræst Jens Kaltoft. ”Op til påske”

APRIL Ons. 1.: Messy Church, ”Kongekronen” Tors. 2.: Åben bibelkreds, Judasbrevet Fre. 3.: BU. Socialaften Tirs. 7.: Møde ved veteranmedarbejder og pastor Steen Eskildsen, Herlev. ”Diakoni i sognet og på Soldaterhjemmet”. Buffet kl. 18.00 Ons. 8.: BU. Onsdagsmøde Tors. 9.: Formiddagsbedemøde Tirs. 14.: Bibelundervisning ved Sognepræst Jens Henrik Jacobsen, Amager. Galaterbrevet kapitel 3 Ons. 15.: BU. Onsdagsmøde Fre. 17.: Fredagsmøde v/ leder af Københavns Nærradio Viggo Wive, Lyngby. ”Radio og forkyndelse” Tirs. 21.: Møde ved sognepræst Niels Nymann Eriksen, Vesterbro. ”Daniel” Ons. 22.: BU. Onsdagsmøde Lør. 25.: Arbejdsdag i Bethania Tirs. 30.: Bethaniaaften ved evangelist Erik John Nielsen, København. ”Fokus på ydremission og tværkulturelt diakoni”. Buffet kl. 18.00


5

BE HANIA

PROGRAM, MAJ - JUNI

MAJ Fre. 1.: Fre. 1.: Tirs. 5.: Ons. 6.: Fre. 8.: Tirs. 12.: Ons. 13.: Tors. 14.: Lør. 16.: Tirs. 19.: Ons. 20.: Tirs. 26.: Ons. 27.: Fre. 29.:

Stormøde i Bethesda ved missionær Brian Madsen, Vejle BU. Socialaften Bibelundervisning v/ regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand. Galaterbrevet kapitel 4 BU. Onsdagsmøde om Joffi-arbejdet Bededag. ”Bøn i Bethania” kl. 15.00 - 17.00 Møde v/ missionskonsulent Maria Legarth, Hillerød. ”Kvalifikation til mission” BU. Onsdagsmøde Formiddagsbedemøde Bethaniaudflugt Møde v/ fritidsforkynder Anders Enevoldsen, Nørrebro. ”Johannes Døber” BU. Onsdagsmøde Bethaniaaften v/ Jakob Ulriksen. ”Fokus på O&I’s diakonale arbejde”. Buffet kl. 18.00 Messy Church. ”Fødselsdagen” BU. Socialaften

JUNI Tirs. 2.: Bibelundervisning v/ rektor Børge Haahr Andersen, Vanløse. Galalterbrevet kapitel 5 og 6 Ons. 3.: BU. Onsdagsmøde Tirs. 9.: Møde ved tidligere soldaterhjemsleder Finn Juhl Nielsen, Hårlev. ”De mødte Jesus – hvad med os?” Ons. 10.: BU. Onsdagsmøde Tors. 11.: Formiddagsbedemøde Tirs. 16.: Møde v/ fritidsforkynder Kai Lund, Herlev Tirs. 23.: Sankt Hans Tirs. 30.: Alternativ aften


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

6

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Gitte Rasmussen (sekretær) Else Mølgaard Kai Lund

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 44 92 80 03 Tlf.: 53 65 33 51 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 26 12 29 31

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 44 92 80 03


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Julie Madsen (næstformand)

Tlf.: 28 18 30 08 Tlf.: 22 88 89 22

Kasserer: Stine Offersgaard

Tlf.: 20 43 28 16

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Susanne Sønderby Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther Arne Haahr

Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82 Tlf.: 22 53 12 62

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Ledere:

Bodil Christiansen Inger Eriksen

Tlf.: 30 69 32 16 Tlf.: 60 66 17 41

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Inger Eriksen Tlf.: 60 66 17 41

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 61 31 44 65 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31 Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 40 20 82 42


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

10

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsælgere:

Gitte Rasmussen Tlf.: 53 65 33 51 Karin Christiansen Tlf.: 44 91 85 16 / 28 84 65 75

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 2279. Kontonr.: 0262306933.


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter.

Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 - 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra januar - juni 2020. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Profile for Stefan Skjerning

Bethania-folder 1. halvår 2020  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Bethania-folder 1. halvår 2020  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Profile for stefans
Advertisement