Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

JANUAR - JUNI 2019MØDER OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for januar ............................................................................ side 2-3 Program for februar .............................................................................. side 3 Program for marts ..............................................................................side 3-4 Program for april .................................................................................... side 4 Program for maj ..................................................................................... side 5 Program for juni ..................................................................................... side 5 Bestyrelsen................................................................................................ side 6 Bethanias børneklub og juniorklub ................................................. side 7 Bethanias Unge (BU) ............................................................................ side 7 Bethaniaaftner ........................................................................................ side 8 Formiddagsbedemøder ...................................................................... side 8 Bibelstudiegrupper................................................................................ side 9 Åben bibelkreds...................................................................................... side 9 Fredagsmøder......................................................................................... side 9 Bibelundervisning.................................................................................. side 9 CD-service.............................................................................................. side 10 Bogsalg................................................................................................... side 10 Tilsyn og arbejdslørdag..................................................................... side 10 Pedeller................................................................................................... side 10 Gaver....................................................................................................... side 10 Information om Bethania............................................ side 11 (bagsiden)


PROGRAM

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - JUNI 2019 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Onsdag:

Fredag:

Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

JANUAR Tors. 3.: Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 5 Man. 7.: Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke. Kl. 19.00 Tirs. 8.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania. Kl. 19.00 Ons. 9.: Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus. Kl. 19.00 Tors. 10.: Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirke. Kl. 19.00 Fre. 11.: Evangelisk Alliances bedeuge i Præstebro Kirke. Kl. 19.00 Søn. 13.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethesda, Kbh. Kl. 19.00 Tirs. 15.: Møde v/ ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen, Frederiksberg. ”Samarias bjerg” (Johannes 4,20 ff.) Ons. 16.: BU: Møde v/ Anne Birthe Ottsen, Dansk Kherwara Mission

2


3

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - MARTS

(Program for januar, fortsat) Fre. 18.: Fredagsmøde v/ dagplejer Maja og pastor Arne Bechmann, Strøby. ”Jeg er.” – billedprædiken Tirs. 22.: Møde v/ fritidsforkynder Erik Friberg, Amager Ons. 23.: BU. Bibelstudie Tirs. 29.: Bethaniaaften/caféaften. ”Når sygdommen rammer”. Nærmere program senere. Buffet kl. 18.00

FEBRUAR Fre. 1.: BU: Socialaften Tirs. 5.: Bibelundervisningsaften v/ storbysekretær Henrik Boje Jensen, Skovlunde. 1. Thess. kapitel 1 Ons. 6.: BU: Møde v/ Daniel Mikkelsen Tors. 7.: Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 6 Tirs. 12.: Møde v/ informationsmedarbejder stud. teol. Lars Jensen, Kbh. Forkyndelse og fortælling om Norea Radio Arbejde Ons. 13.: BU. Bibelstudie Tors. 14.: Formiddagsbedemøde Fre. 15.: Fredagsmøde v/ Ole Bjørn Andersen, Frederiksberg, om Cafe Exit Tirs. 19.: Møde v/ regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand. ”Fra Moria-bjerget til Golgata” Ons. 20.: BU. Generalforsamling Tirs. 26.: Generalforsamling. Fællesspisning kl. 18.00

MARTS Fre. 1.: Tirs. 5.: Ons. 6.:

BU. Socialaften Bibelundervisningsaften v/ Sognepræst Peter Bæk, Karlslunde. 1. Thess. kapitel 2,1-16 BU. Bibelstudie


PROGRAM, MARTS - APRIL

BE HANIA

4

(Program for marts, fortsat) Tors. 7.: Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 7 Tirs. 12.: Møde v/ sognepræst Joakim Hansen, Herlev. ”Horebs bjerg” Ons. 13.: BU: Møde v/ Kai Lund Tors. 14.: Formiddagsbedemøde Fre. 15.: Fredagsmøde v/ Axel Schmidt. ”Sat -7” international radiomission Tirs. 19.: Oplæg v/ lokale kræfter. Emne: ”Forvaltning af vores kald” Ons. 20.: BU. Møde Tirs. 26.: Bethaniaaften v/ provst Søren Isak Nolsøe, Taastrup. ”Profetier i Ezekiels bog”. Buffet kl. 18.00 Fre. 29.: BU. Socialaften

APRIL Tirs. 2.: Bibelundervisningsaften v/ forstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød. 1. Thess. kapitel 2,17 - 3,13 Ons. 3.: BU. Møde Tors. 4.: Åben bibelkreds, Romerbrevet kapitel 8 Tirs. 9.: Møde v/ Sognepræst Jens Henrik Jacobsen Amager . ”Paulus på storbymission”, Apostlenes Gerninger kapitel 17 - 20 Ons. 10.: BU. Møde Tors. 11.: Formiddagsbedemøde Fre. 12.: Fredagsmøde v/ sognepræst Niels Jørn Fogh. ”Jesus på vej til Jerusalem” Tirs. 16.: ”Op til påske” i Herlev Kirke v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev Tirs. 23.: Møde v/ fritidsforkynder Kai Lund, Herlev. ”Håb” Ons. 24.: BU. Møde Tirs. 30.: Bethaniaaften v/ lærer Ingeborg Kappelgaard, Amager. ”Bliv lys, for dit lys er kommet”, Esajas’ Bog kapitel 39 og 60 - 62. Buffet kl. 18.00


5

BE HANIA

PROGRAM, MAJ - JUNI

MAJ Fre. 3.: BU. Socialaften Lør. 4.: Arbejdslørdag Tirs. 7.: Bibelundervisningsaften v/ sognepræst Jens Ole Christensen, København. 1. Thess. kapitel 4 Ons. 8.: BU. Møde Tors. 9.: Formiddagsbedemøde Tirs. 14.: Møde v/ tværkulturel medarbejder Majken Rokni, Lyngby. ”Han er min sang og glæde” Ons. 15.: BU. Møde Tirs. 21.: Møde v/ missionær Lennart Grønkjær-Davidsen, Slagelse. ”Da Gud væltede muren”, foredrag. Ons. 22.: BU. Møde Tirs. 28.: Bethaniaaften v/ ungdomskonsulent Jonatan Hauge Madsen, Vanløse. Buffet kl. 18.00 Fre. 31.: BU. Socialaften

JUNI Tirs. 4.: Bibelundervisningsaften v/ Sognepræst Morten Munch, Hareskov. 1. Thess. kapitel 5 Ons. 5.: BU. Møde Tirs. 11.: Møde v/ sognepræst Jóannis Fonsdal, Emdrup. ”Forklarelsens bjerg” Ons. 12.: BU. Møde Tors. 13.: Formiddagsbedemøde Tirs. 18.: Møde v/ landsleder OAC Torben Østermark, Hvidovre Ons. 19.: BU. Sommerafslutning Søn. 23.: Sankt Hans hos Else og Niels Mølgaard Tirs. 25.: Bethaniaaften – alternativ aften


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

6

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Gitte Rasmussen (sekretær) Else Mølgaard Kai Lund

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 44 92 80 03 Tlf.: 53 65 33 51 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 26 12 29 31

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 44 92 80 03


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Julie Madsen (næstformand)

Tlf.: 28 18 30 08 Tlf.: 22 88 89 22

Kasserer: Stine Offersgaard

Tlf.: 20 43 28 16

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, nabo-er eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Susanne Sønderby Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther Inge Hermanns

Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget står for bedemøderne om torsdagen.

Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 60 66 17 41

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 60 66 17 41

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 61 31 44 65 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31 Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 32 17 43 45


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

10

CD-SERVICE Alle møder tirsdag aften optages på CD som kan lånes eller købes.

Kontakt:

Kjeld Laugesen

Tlf.: 44 84 35 95

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsælgere:

Gitte Rasmussen Tlf.: 53 65 33 51 Karin Christiansen Tlf.: 44 91 85 16 / 28 84 65 75

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 0146. Kontonr.: 0262306933.


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter.

Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 - 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra januar - juni 2019. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Profile for Stefan Skjerning

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene m.m.  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene m.m.  

Profile for stefans
Advertisement