Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

JANUAR - JUNI 2018 

Møder og aktiviteter for alle aldersgrupper


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for januar ............................................................................ side 2-3 Program for februar .............................................................................. side 3 Program for marts ..............................................................................side 3-4 Program for april .................................................................................... side 4 Program for maj ..................................................................................... side 5 Program for juni ..................................................................................... side 5 Bestyrelsen................................................................................................ side 6 Bethanias Unge (BU)............................................................................. side 7 Bethanias børneklub og juniorklub.................................................. side 7 Bethaniaaftner......................................................................................... side 8 Formiddagsbedemøder........................................................................ side 8 Bibelstudiegrupper................................................................................ side 9 Åben bibelkreds...................................................................................... side 9 Fredagsmøder......................................................................................... side 9 Bibelundervisning.................................................................................. side 9 CD-service.............................................................................................. side 10 Bogsalg................................................................................................... side 10 Tilsyn og arbejdslørdag..................................................................... side 10 Pedeller................................................................................................... side 10 Gaver....................................................................................................... side 10 Information om Bethania............................................ side 11 (bagsiden)


PROGRAM, JANUAR

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - JUNI 2018 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Onsdag:

Fredag:

Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

JANUAR Ons. 3.: BU: Opstart (evt. film) Tors. 4.: Åben bibelkreds, Apostlenes Gerninger kap. 13 Man. 8.: Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke. Kl. 19.00 Tirs. 9.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania. Kl. 19.00 Ons. 10.: Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus. Kl. 19.00 Tors. 11.: Bedemøde i Bethania Tors. 11.: Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirke. Kl. 19.00 Fre. 12.: Evangelisk Alliances bedeuge i Korskirken. Kl. 19.00 Søn. 14.: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethesda. Kl. 19.00 Tirs. 16.: Møde v/ cand.theol. Jonas Kjøller-Rasmussen, Herlev. ”En lidenskabelig Gud” (jf. 2 Mos 34,14) Ons. 17.: BU: Møde Fre. 19.: Fredagsmøde v/ Maja og pastor Arne Bechmann, Strøby. ”På rejse ind i Fadervors forunderlige verden”

2


3

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - MARTS

(Program for januar, fortsat) Lør. 20.: Reformationsgospel v/ Cornestone Odense. I Bethesda, Rømersgade 17, København K Tirs. 23.: Møde v/sognepræst Niels Nymann Eriksen, København V. ”Ingen opstandelse – intet håb!” (1. Kor. 15, 12-20) Ons. 24.: BU. Bibelstudie Lør. 27.: Tirs. 30.:

Gospel Kids-festival, koncert kl. 19.00 i Bethesda Bethaniaaften v/ sognepræst, Niels Jørn Fogh, Lindehøj Kirke. ”Jesus som løve og lam”. Buffet kl. 18

FEBRUAR Tors. 1.: Fre. 2.: Tirs. 6.: Ons. 7.: Tors. 8.: Tirs. 13.:

Åben Bibelkreds, Apostlenes Gerninger kap. 14 BU: Socialaften Bibelundervisning v/ Lærer Torben Frederiksen, Hillerød. Efeserbrevet. 1,1 - 2,10 BU: Møde v/ sognemedhjælper Jonas Ægidius, Lindehøj Kirke Bedemøde Møde v/ undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm, Børkop. ”Hvordan, hvornår og hvorfor skal vi snakke med vore børn og unge om seksualitet?”

Ons. 14.: BU. Bibelstudie Fre. 16.: Fredagsmøde v/ rektor Børge Haahr Andersen, DBI. ”Opstand om opstandelsen” Tirs. 20.: Møde v/ missionær Preben Dahl, Maribo. ”Hvad er tro?” Ons. 21.: BU. Generalforsamling Tirs. 27.: Generalforsamling

MARTS Tors. 1.: Fre. 2.: Lør. 3.:

Åben bibelkreds, Apostlenes Gerninger kap. 15 BU. Socialaften Stormøde/KIM’s årsmøde i Bethesda. Taler: Henrik Boje Jensen


PROGRAM, MARTS - APRIL

BE HANIA

(Program for marts, fortsat) Tirs. 6.: Bibelundervisning v/ pastor emeritus Børge Rasmussen, Græsted. Efeserbrevet 2,11 - 3,21 Ons. 7.: BU. Alternativ aften Tors. 8.: Bedemøde Tirs. 13.: Møde v/ pensioneret socialrådgiver Keld Gaarn-Larsen, København NV. “Gårdmissionær Rasmus Buch Clausen” Ons. 14.: BU. Bibelstudie Fre. 16.: Fredagsmøde v/ sognepræst Michael Skov Andersen, Herlev. ”Fra faste til påske” Tirs. 20.: Bethaniaaften v/ sognepræst Filip Peters-Lehm Eero, Herlev. ”Tjenesten i Ordet og Israel”. Buffet kl. 18.00 Ons. 21.: BU. Møde v/ Conrad Thorup Elmelund Tirs. 27.: ”Op til påske” i Herlev Kirke v/ sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen, Herlev

APRIL Tirs. 3.: Bibelundervisning v/ provst Søren Isak Nolsøe, Tåstrup. Efeserbrevet 4,1-32 Ons. 4.: BU. Lovsangs- og deleaften Tors. 5.: Åben bibelkreds, Apostlenes Gerninger kap. 15 Tirs. 10.: Møde v/ leder af Kristeligt arbejde blandt blinde Poul Arne Nyborg, Fredericia. ”Dommerbogen” Ons. 11.: BU. Møde v/ Harry Dahlgaard Tors. 12.: Bedemøde Fre. 13. - søn. 15.: BU: Kollektiv weekend Tirs. 17.: Møde v/ sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø Ons. 18.: BU. Bibelstudie Fre. 20.: Fredagsmøde. Besøg hos Grethe og Aage Jacobsen Tirs. 24.: Cafe-aften – med fokus på bøn. Drop ind-mad kl. 18.30

4


5

BE HANIA

PROGRAM, MAJ - JUNI

MAJ Tirs. 1.: Ons. 2.: Tors. 3.: Fre. 4.: Lør. 5.: Tirs. 8.: Ons. 9.: Tors. 10.: Tirs. 15.: Ons. 16.: Tirs. 22.: Ons. 23.: Tirs. 29.:

Bibelundervisning v/ Kurt Dalsgaard, Kgs. Lyngby. Efeserbrevet 5,1-33 BU. Møde v/ Sara Friis fra Åbne Døre Bedemøde Stormøde i Bethesda kl. 19.00. ”Forsoning”. Taler: Niels Nymann Eriksen Bethanias udflugt Møde v/ sognepræst Filip Peters-Lehm Eero, Herlev. ”Et skridt af gangen.” BU. Fordybelsesaften Bedemøde Møde v/ fritidsforkynder Erik Friberg, Amager BU. Møde v/ Henrik Laursen Møde v/ stud.theol. Daniel Mikkelsen, OAC (friluftsmissionen). ”Jesus er vejen” BU. Bibelstudie Bethaniaaften v/ sognepræst Jacob Winter, Hillerød. ”Frelse ved troen alene” - ifølge Luther

JUNI Fre. 1.: BU. Socialaften Tirs. 5.: Bibelundervisning v/ leder af IKC cand.theol. Anders Graversen, Frederiksberg. Efeserbrevet 6,1-24 Ons. 6.: BU. En aften i bøn Tors. 7.: Bedemøde Tirs. 12.: Møde v/ fritidsforkynder Anders Christian Enevoldsen, Kbh. N Ons. 13.: BU. Bibelstudie Tirs. 19.: Møde v/ Pastor Simon Holti, Åbne døre. ”Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke” Ons. 20.: BU. Sommerafslutning Lør. 23.: Sankt Hans Tirs. 26.: Bethaniaaften – alternativ aften (program senere)


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

6

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Gitte Rasmussen (sekretær) Else Mølgaard Kai Lund

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 44 92 80 03 Tlf.: 53 65 33 51 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 26 12 29 31

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 44 92 80 03


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Tlf.: 28 18 30 08 Joakim Madsen (næstformand og sekretær) Tlf.: 21 84 32 35 Julie Madsen Tlf.: 22 88 89 22

Kasserer: Stine Offersgaard

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk

Tlf.: 20 43 28 16


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, nabo-er eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Lisa Jensen Susanne Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther

Tlf.: 40 61 08 52 Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 44 99 26 66 / 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget står for bedemøderne om torsdagen.

Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 44 91 83 93

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 44 65 33 68 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 44 91 83 93

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 32 17 43 45


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

10

CD-SERVICE Alle møder tirsdag aften optages på CD som kan lånes eller købes.

Kontakt:

Kjeld Laugesen

Tlf.: 44 84 35 95

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsælgere:

Gitte Rasmussen Tlf.: 53 65 33 51 Karin Christiansen Tlf.: 44 91 85 16 / 28 84 65 75

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 0146. Kontonr.: 0262306933.


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter.

Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 - 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra januar - juni 2018. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Bethaniaprogram, 1. halvår 2018  

I Bethaniaprogrammets 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Bethaniaprogram, 1. halvår 2018  

I Bethaniaprogrammets 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Advertisement