Page 1BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Herlevgårdsvej 28

JANUAR - JUNI 2014


1

JANUAR - JUNI 2014

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m.......................................... side 2 - 5 Bestyrelsen................................................................................side 6 Bethanias Unge (BU).................................................................side 6 Bethanias Juniorklub.................................................................side 7 Børneklub.................................................................................side 7 Bethaniaaftner...........................................................................side 8 Formiddagsbedemøder..............................................................side 8 Bibelstudiegrupper....................................................................side 9 Åben bibelkreds........................................................................side 9 Fredagsmøder............................................................................side 9 Bibelundervisning.....................................................................side 9 CD-service..............................................................................side 10 Bogsalg...................................................................................side 10 Tilsyn og arbejdslørdag............................................................side 10 Pedeller...................................................................................side 10 Gaver......................................................................................side 10 Information om Bethania........................................side 11 (bagsiden)


Program, august

JANUAR - JUNI 2014 2

Program Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger: Tirsdag: Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen første møde i måneden - Bibelundervisning sidste møde i måneden - Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00 Onsdag: Bethanias Unge-møde (BU) - kl. 19.00 Torsdag: Formiddagsbedemøde - anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00 Åben bibelkreds - første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30 Fredag: Fredagsmøde - tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00 Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

Januar Man. 6.: Tirs. 7.: Ons. 8.: Tors. 9.: Tors. 9.: Fre. 10.: Søn. 12.: Tirs. 14.: Ons. 15.: Tors. 16.: Fre. 17.: Tirs. 21.:

Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke kl. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania kl. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus kl. 19.30 Åben bibelkreds, Johannesevangeliet kap. 13 Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirke kl. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge i Præstebro Kirke kl. 19.30 Afsluttende bedemøde i Bethesda kl. 19.00 Missionær Søren Skovenborg, Græsted BU. KFS i Montenegro Formiddagsbedemøde Fredagsmøde v/ Anne Marie og Frode Leth-Larsen Missionær Hanus Poulsen, Slagelse


3 JANUAR - JUNI 2014

Program, januar - marts

(Program for januar, fortsat) Ons. 22.: BU. Filmaften Lør. 25.: Stormøde i Bethesda v/ biskop Steen Skovsgaard, Nykøbing F. Tirs. 28.: Bethaniaaften v/ Maiken Rokni, IKC.  Emne: Noomi og Ruth. Ruths Bog 1,1 – 4,17 Fre. 31.: BU. Social aften

Februar Tirs. 4.: Ons. 5.: Tors. 6.: Tirs. 11.: Ons. 12.: Tors. 13.: Tirs. 18.: Ons. 19.: Fre. 21.:

Bibelundervisning v/ Kurt Dalsgaard. Gal. kap. 1 BU. Pastor Henrik Laursen, Vigerslev Åben bibelkreds, Johannesevangeliet kap. 14 Pastor Jens Henrik Jakobsen, Solvang Kirke BU. Bibelstudie Formiddagsbedemøde Inspektør Kai Lund, Glostrup BU. Generalforsamling Fredagsmøde v/ Anne Marie og Frode Leth-Larsen

Tirs. 25.: Generalforsamling/årsfest. Fællesspisning kl. 18.00 Fre. 28.: BU. Social aften

Marts

Lør. 1.: Tirs. 4.: Ons. 5.: Tors. 6.:

Stormøde i Bethesda, KIMs årsmøde Bibelundervisning v/ stud.teol. Jonas Kjøller-Rasmussen, Herlev. Gal. kap. 2 BU. Fordybelsesaften Åben bibelkreds, Johannesevangeliet kap. 15
Program, marts - april

JANUAR - JUNI 2014 4

(Program for marts, fortsat) Tirs. 11.: Ethiopermissionens aften  v/ tidl. misssionær Helle Pedersen, Høng Ons. 12.: BU. Bibelstudie Tors. 13.: Formiddagsbedemøde Tirs. 18.: Jesper Iversen, Allerød Ons. 19.: BU. Ungdomskonsulent Moses Sloth, Allerød Fre. 21.: Fredagsmøde v/ Anne Marie og Frode Leth-Larsen Tirs. 25.: Bethaniaaften v/ Storbysekretær Henrik Boje Jensen.  Inspirationsaften Fre. 28.: BU. Social aften

April

Tirs. 1.: Bibelundervisning v/ Storbysekretær Henrik Boje Jensen. Gal. kap. 3 Ons. 2.: BU. Leder af IKC Anders Gravesen Tors. 3.: Åben bibelkreds, Johannesevangeliet kap. 16 Lør. 5.: Arbejdslørdag i Bethania, kl. 8.30 – 12.00 Tirs. 8.: Professor Lars Hvam, Søborg Ons. 9.: BU. Bibelstudie Tors. 10.: Formiddagsbedemøde Tirs. 15.: ”Op til påske” i Herlev Kirke Ons. 16.: BU. Alternativ aften Ons. 23.: Fællesmøde, BU inviterer Fre. 25.: Fredagsmøde v/ Anne Marie og Frode Leth-Larsen Lør. 26. ”Syng den igen” i Bethesda Tirs. 29.: Bethaniaaften, Café-aften


5 JANUAR - JUNI 2014

Program, maj - juni

Maj Fre. 2.: Lør. 3.: Tirs. 6.: Ons. 7.: Tors. 8.: Lør. 10.: Tirs. 13.: Ons. 14.: Fre. 16.: Tirs. 20.: Ons. 21.: Tirs. 27.: Fre. 30.:

BU. Social aften Pilgrimsvandring. Nærmere program senere Bibelundervisning v/ Jens Brun Kofoed, DBI. Gal. kap. 4 BU. Bibelstudie Formiddagsbedemøde Stormøde i Bethesda Tidl. forstander Hans Erik Nissen, Frederiksberg BU. Jan Lee Knudsen, Esbjerg St. Bededag, eftermiddag v/ Evang. Alliance. Program senere Pastor Michael Skov Andersen, Lindehøj Sogn BU. Lovsangsaften Bethaniaaften v/ Ingeborg Kappelgaard.  Emne: Martha og Maria, Lukas 10, 38 - 42 BU. Social aften

Juni Tirs. 3.: Bibelundervisning v/ Landsdelssekretær Kurt Kristensen. Gal. kap. 5-6 Ons. 4.: BU. Pastor Michael Skov Andersen, Lindehøj Sogn Tirs. 10.: Sangaften v/ Judy og Arne Skjerning Ons. 11.: BU. Bibelstudie Tors. 12.: Formiddagsbedemøde Søn. 15.: Udflugt. Afg. kl. 9.00. Nærmere program senere Tirs. 17.: Fritidsmedarbejder Karsten Amby, København Ons. 18.: BU. Sommerafslutning Fre. 20. - søn. 22.: IM’s Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Program senere Man. 23.: Sankthansaften hos Else og Niels Mølgård, Tippevangen 36


Arbejdsgrene og aktiviteter

JANUAR - JUNI 2014 6

Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Erik Eriksen (formand) Karen Margrethe Laursen (næstformand) Else Mølgård Jannie Skjerning Bente Madsen (sekretær)

Tlf.: 44 91 83 93 Tlf.: 44 92 13 12 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 44 92 80 03

Kasserer: Anni Hougaard

Tlf.: 38 71 56 12

Samling om bålet til sankthans ’13


7 JANUAR - JUNI 2014

Arbejdsgrene og aktiviteter

Bethanias Unge (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Tlf.: 28 18 30 08 Joakim Madsen (sekretær og socialkoordinator) Tlf.: 21 84 32 35

Kasserer: Jonas Kjøller-Rasmussen

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk

BU’ere, adventshygge ’13

Tlf.: 25 74 44 03


Arbejdsgrene og aktiviteter

JANUAR - JUNI 2014 8

Bethaniaaftner Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Karen Margrethe Laursen Bente Madsen Lisa Jensen Jonas Kjøller-Rasmussen Susanne Jensen

Tlf.: 44 92 13 12 Tlf.: 44 92 80 03 Tlf.: 44 97 58 35 Tlf.: 25 74 44 03 Tlf.: 32 17 43 45

Formiddagsbedemøder Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget, som står for bedemøderne om torsdagen.

Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9 JANUAR - JUNI 2014

Arbejdsgrene og aktiviteter

Bibelstudiegrupper En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

Åben bibelkreds Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

Fredagsmøder Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Anne Marie & Frode Leth-Larsen Tlf.: 44 94 02 08

Bibelundervisning Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgård Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 32 17 43 45


Arbejdsgrene og aktiviteter

JANUAR - JUNI 2014 10

CD-service Alle møder tirsdag aften optages på CD som kan lånes eller købes.

Kontakt:

Kjeld Laugesen

Tlf.: 44 84 35 95

Bogsalg Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger, CD’er.

Bogsælger:

Erik Eriksen

Tlf.: 44 91 83 93

Tilsyn og arbejdslørdage Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig Ivar Laursen Tlf.: 44 92 13 12

Pedeller Maria Kirkegaard, Herlevgårdsvej 28 Morten Kirkegaard, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 20 82 24 12 Tlf.: 23 37 39 89

Gaver Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 0146. Kontonr.: 0262306933.


11 JANUAR - JUNI 2014

Info om Bethania

Information om Bethania Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. I denne folder kan du se, hvornår de mange forskellige aktiviteter foregår. Der er noget for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag har Bethanias Unge Tur på Bethanialejren ’13 (15 - 25 år) deres mødeaften. Programmet for disse møder samt andre møder i foråret 2014 er at finde i den første del af folderen. Herefter finder du de forskellige arbejdsgrene og aktiviteter i Bethania efterfulgt af de ansvarliges navne og telefonnumre. Et bedre overblik over denne folder findes i indholdsfortegnelsen (side 1). Bag alle aktiviteterne ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Alle er hjerteligt velkomne. Vel mødt! Hjemmeside: www.herlevim.dk

Bethaniaprogram forår 2014  
Bethaniaprogram forår 2014  
Advertisement