Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

AUGUST - DECEMBER 2021MØDER OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for august ......................................................................................... side 3 Program for september ................................................................................side 3-4 Program for oktober ......................................................................................... side 4 Program for november .................................................................................... side 5 Program for december .................................................................................... side 5 Bethanias børneklub og juniorklub.............................................................. side 7 Bethanias Unge (BU)......................................................................................... side 7 Bethaniaaftner..................................................................................................... side 8 Formiddagsbedemøder................................................................................... side 8 Åben bibelkreds.................................................................................................. side 9 Fredagsmøder..................................................................................................... side 9 Bibelundervisning.............................................................................................. side 9 Tilsyn og arbejdslørdag................................................................................... side 9 Bibelstudiegrupper......................................................................................... side 10 Bogsalg............................................................................................................... side 10 Messy Church................................................................................................... side 10 Pedeller............................................................................................................... side 10 Gaver................................................................................................................... side 10 Information om Bethania....................................................... side 11 (bagsiden)


PROGRAM

BE HANIA

PROGRAM, AUGUST - DECEMBER 2021 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00 Messy Church er fra kl. 16.30 - 19.00

Onsdag: Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Fredag: Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage Bemærk: Bethaniaaften-buffet fra kl. 18.00 er aflyst indtil videre. Åbner når det bliver tilladt.

2


3

BE HANIA

PROGRAM, AUGUST-SEPTEMBER

AUGUST Ons. 11.: BU. Opstart efter ferien Tirs. 17.: Bibelaften - Evangelisk Alliance Herlev - ved lektor cand.theol. Carsten Vang, Århus. ”Skabelse og Udvikling” Ons. 18.: Bethanias Unge. Onsdagsmøde Tirs. 24.: Møde ved netværkskoordinator Tuja Berg fra Promissio. ”Vidnesbyrd fra missionsmarken” med både et ’før og nu’ Ons. 25.: Bethanias Unge. Onsdagsmøde Tirs. 31.: Bethaniaaften ved Jan Højland, Frederikssund ”Jesus vores ypperstepræst”

SEPTEMBER Tors. 2.: Åben bibelkreds, ”Johannes’ Første Brev kap. 3 vers 11-24” Fre. 3.:

Bethanias Unge. Socialaften

Man. 6.: Tirs. 7.: Ons. 8.: Tors. 9.:

Seniordag i Græsted kl. 14.30 - 20.30 ved pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. ”Jamen er Gud da ikke stadig den samme”. Nærmere program senere Bibelundervisningsaften ved cand.theol. Jonas Kjøller Rasmussen, Albertslund. ”Salme 40” Bethanias Unge. Onsdagsmøde Formiddagsbedemøde

Man. 13.: Tirs. 14.: Ons. 15.: Fre. 17.:

Seniordag i Vordingborg kl. 14.30 - 20.30 ved pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. ”Jamen er Gud da ikke stadig den samme”. Nærmere program senere Møde ved højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød Bethanias Unge. Onsdagsmøde Møde ved missionær, præst og daglig leder af Københavns nærradio Viggo Wive. Mulighed for at give en gave til radioprojektet.


PROGRAM, SEPTEMBER-OKTOBER

BE HANIA

4

Man. 20.: Møde ved samtaleterapeut og foredragsholder, Ellen Esmark, Hillerød. ”Angst – nedtrykt – depression”. Tirs. 21.: Møde ved terapeut John Hansen, Herlev. ”Ensomhed” Ons. 22.: Bethanias Unge. Onsdagsmøde Lør. 25.:

Evangelisk Luthersk Netværk afholder Kirkeinspiration kl. 9.30 - 18.00 i Bethesda med hovedtaler Roger Carswell, England. Nærmere program senere

Tirs. 28.:

Bethaniaaften. ”Vores egen aften”

OKTOBER Lør. 2.: Tirs. 5: Ons. 6.: Tors. 7.:

Københavns Indre Mission afholder kl. 11.00 - 18.00 en dag med forskellige aktiviteter i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. Messy Church kl. 16.30 - 19.00. Et familiearrangement med leg, kreativitet, bibelhistorie og fællesspisning Bethanias Unge. Onsdagsmøde Åben Bibelkreds, ”Johannes Første Brev kap. 4 vers 1-6”

Fre. 8. - søn. 10.: Bethanialejr. Medvirkende lærer Ingeborg og præst Arne Kappelgaard, Amager. Nærmere program senere Tirs. 12.: Forbøns og lovsangsgudstjeneste i Herlev Kirke ved sognepræst Joakim Hansen, Herlev Ons. 13.: Bethanias Unge. Onsdagsmøde Tors. 14.: Formiddagsbedemøde Fre. 15.: Møde ved tværkulturel medarbejder Majken Strømme Rokni, Lyngby. ”Fortælling om arbejdet i International Kristen Center” Tirs. 19.: Møde ved Fritidsforkynder Erik Friberg, Amager Ons. 20.: Bethanias Unge. Onsdagsmøde Tirs. 26. Bethaniaaften ved KFS-sekretær Lars Boje-Jensen, Vallensbæk. ”Retfærdighed” Fre. 29.: Bethanias Unge. Socialaften


5

BE HANIA

PROGRAM, NOVEMBER-DECEMBER

NOVEMBER Tirs. 2.: Ons. 3.: Tors. 4.: Lør. 6.: Tirs. 9.: Ons. 10.: Tors. 11.: Tirs. 16.: Ons. 17.: Fre. 19.: Søn. 21.: Tirs. 23.: Ons. 24.: Tirs. 30.:

Bibelundervisningsaften ved professor i Gamle testamente, Jens Bruun Kofoed, Karlslunde. ”Salme 51” Bethanias Unge. Onsdagsmøde Åben bibelkreds, ”Johannes’ Første Brev kap. 4 vers 7-21” Basar/loppemarked kl. 11-16 i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. Møde ved sognepræst Jens Henrik Jacobsen, Solvang Kirke, Amager Bethanias Unge. Onsdagsmøde Formiddagsbedemøde Møde ved sognepræst Samuel Leth-Larsen, Nørre Jernløse. ”Hvad er tro” Bethanias Unge. Onsdagsmøde Møde ved soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, Høvelte. ”Soldat, vi elsker dig” Messy Church kl. 14.30 – 18.00. Et familiearrangement med leg, kreativitet, bibelhistorie og fællesspisning Møde ved fritidsforkynder Mika Raja Bak-Skovenborg, Kbh. ”Når Gud kalder” Bethanias Unge. Onsdagsmøde Bethaniaaften ved fritidsforkynder i Indre Missions ungdoms- arbejde Simon Bastrup Madsen, Valby. ”Paulus tre missionsrejser”

DECEMBER Fre. 3.: Tirs. 7.: Ons. 8.: Tirs. 14.: Ons. 15.: Fre. 17.: Man. 27.:

Bethanias Unge. Socialaften Bibelundervisningsaften ved regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand. ”Salme 84” Bethanias Unge. Onsdagsmøde Julehygge ved lokale kræfter Bethanias Unge. Onsdagsmøde (juleafslutning og pyntning) Vi synger julen ind ved Arne og Judy Skjerning Julefest kl. 14.30


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

6

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Kai Lund (sekretær) Else Mølgaard Tina N. Vinther

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 22 30 14 49 Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 61 46 44 54 Tlf.: 26 12 96 82

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 28 57 61 16


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Julie Madsen (næstformand)

Tlf.: 28 18 30 08 Tlf.: 22 88 89 22

Kasserer: Stine Offersgaard

Tlf.: 20 43 28 16

Facebook-gruppe: ”Herlev IMU - Bethanias Unge”


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Normalt har vi fællesspisning kl. 18.00, hvor man selv bidrager med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. I coronatiden er fællesspisningen dog aflyst. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Susanne Sønderby Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther Arne Haahr

Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82 Tlf.: 22 53 12 62

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Ledere:

Bodil Christiansen Inger Eriksen Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen Kai Lund

Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

30 69 32 16 44 91 83 93 44 44 56 46 26 12 29 31

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 50 48 49 12


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Inger Eriksen Tlf.: 44 91 83 93 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil Christiansen Tlf.: 30 69 32 16 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 61 31 44 65 Kai Lund Tlf.: 26 12 29 31 Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 40 20 82 42

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

10

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsalg:

Aase Christensen

Tlf.: 32 20 85 22

MESSY CHURCH 3 gange hvert halve år

Udvalget:

Jannie Skjerning Herdis Lund Kai Lund Karen Margrethe Laursen

Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 30 24 15 97

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 2279. Kontonr.: 0262306933 eller på MobilPay: 475028


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 - 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra august - december 2021. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Generalforsamling i februar/marts • For at kunne stemme, opstille til bestyrelsen, skal man være bidragsyder: For tiden er det sat til 100,- kr. Fælles opgaver • Kaffe og kage (hjemmebag) til møderne. Hvis du ønsker at bidrage, kan du henvende dig til Bente Madsen. • Opvask – her skiftes vi. Ved henvendelse til Aase Christensen kan man komme på listen. • En lørdag formiddag i foråret er der fælles arbejde i Bethania, rengøring og småreparationer. • Adresseliste – bruges til at udsende informationer til mødedeltagere og interesserede. Ved henvendelse kan man komme på denne – gerne på mailliste, hvor mange informationer sendes ud.

Profile for Stefan Skjerning

Bethaniafolder_efteraar-2021  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Bethaniafolder_efteraar-2021  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Profile for stefans
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded