Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

AUGUST - DECEMBER 2017 

Møder og aktiviteter for alle aldersgrupper


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for august ........................................................................... side 2-3 Program for september ....................................................................... side 3 Program for oktober ............................................................................. side 4 Program for november ........................................................................ side 4 Program for december ........................................................................ side 5 Bestyrelsen................................................................................................ side 6 Bethanias Unge (BU)............................................................................. side 7 Bethanias Juniorklub............................................................................. side 7 Børneklub.................................................................................................. side 7 Bethaniaaftner......................................................................................... side 8 Formiddagsbedemøder........................................................................ side 8 Bibelstudiegrupper................................................................................ side 9 Åben bibelkreds...................................................................................... side 9 Fredagsmøder......................................................................................... side 9 Bibelundervisning.................................................................................. side 9 CD-service.............................................................................................. side 10 Bogsalg................................................................................................... side 10 Tilsyn og arbejdslørdag..................................................................... side 10 Pedeller................................................................................................... side 10 Gaver....................................................................................................... side 10 Information om Bethania............................................ side 11 (bagsiden)


PROGRAM, AUGUST

BE HANIA

PROGRAM, AUGUST - DECEMBER 2017 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Onsdag:

Fredag:

Bethanias Unge-møde (BU): kl. 19.00

Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

AUGUST Tirs. 8.: Videoaften v/ sognepræst Henrik Højlund, Løsning. Missionsbefaling: ”Idet I lærer dem”. Tors. 10.: Bedemøde Tirs. 15.: Møde v/ fritidsforkynder Lars Hvam, Søborg Ons. 16.: BU. Opstart Tirs. 22.: Møde v/ Niels Jørn Fogh, Leif Kjøller Rasmussen og Jonas Kjøller Rasmussen. ”Luther og Bibelen” Ons. 23.: BU. Bibelstudie Tirs. 29.: Bethaniaaften v/ konsulent for kreativ forkyndelse Helle Noer, Børkop. ”Gud og kreativitet”

2


3

BE HANIA

PROGRAM, SEPTEMBER - OKTOBER

SEPTEMBER Fre. 1.: Tirs. 5.: Ons. 6.: Tors. 7.: Tirs. 12.: Ons. 13.: Tors. 14.: Fre. 15.: Tirs. 19.: Ons. 20.: Lør. 23.: Tirs. 26.: Fre. 29.:

BU. Socialaften Bibelundervisning v/ stud.theol. Lars Jensen, København ”Jonas’ Bog 1 - 1,16.” BU. Møde Åben bibelkreds, ”Apostlenes Gerninger 9” Sang- og musikaften v/ Tina Vinther og Filip Skjerning BU. Bibelstudie Bedemøde Fredagsmøde v/ fængselspræst Erik Adrian, København Møde v/ konsulent i søndagsskolen Michael Dilling Nørgaard, Slagelse BU. Møde v/ Stella Meldgaard, Allerød Stormøde kl. 15.00 i Bethesda, Rømersgade 17 København, v/ Majken Strømme Rokni, IKC-medarbejder Bethaniaaften v/ sognepræst Michael Skov Andersen, Herlev. ”Gudsfrygt - hvad betyder det?”. Buffet kl. 18.00 BU: Socialaften

OKTOBER 2. - 4. oktober: Møderække alle tre aftner v/ højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød Man. 2.: ”Jesus og det religiøse menneske” Tirs. 3.: ”Jesus og det skamfulde menneske” Ons. 4.: ”Jesus og mennesket uden håb” Tors. 5.: Åben bibelkreds, ”Apostlenes Gerninger 10” Tirs. 10.: Møde v/ soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, Høvelte


PROGRAM, OKTOBER

BE HANIA

4

(Program for oktober, fortsat) Ons. 11.: BU. Bibelstudie Tors. 12.: Bedemøde Tirs. 17.: Møde v/ fritidsforkynder Harry Dalgaard, Dianalund. ”Guds ledelse i hverdagen” Fre. 20.: Fredagsmøde v/ storbysekretær Henrik Boje Jensen, Skovlunde. ”En rejse til Sydkorea” Tirs. 24.: Forbønsgudstjeneste i Herlev Kirke v/ sognepræst Leif Kjøller Rasmussen Ons. 25.: BU. Møde v/ sognepræst Joakim Hansen, Herlev Fre. 27. - søn. 29.: Bethanialejr v/ missionær Egil Kildeholm Jensen, Rønde. Emne: ”Himlen” Tirs. 31. Bethaniaaften v/ sognepræst Nikolaj Kjærby, Husum. ”Vi er konger og præster – hvad menes der med det?” Buffet kl. 18.


5

BE HANIA

PROGRAM, NOVEMBER - DECEMBER

NOVEMBER Tors. 2.: Åben bibelkreds, ”Apostlenes Gerninger 11” Fre. 3.: BU. Socialaften Lør. 4.: Basar i Bethesda kl. 11 - 16, Rømersgade 17, København Tirs. 7.: Bibelundervisning v/ pastor Børge Rasmussen, Græsted. ”Jonas’ Bog 2,1 - 3,10” Ons. 8.: BU. Bibelstudie Tors. 9.: Bedemøde Tirs. 14.: Møde v/ landsleder i OAC Torben Østermark, Hvidovre Ons. 15.: BU. Møde v/ Tine og Pauline (BMDU) Fre. 17.: Fredagsmøde v/ stud.theol. Jonathan Madsen, Frederiksberg. ”Fra min studietid på DBI og min rejse til Indien” Tirs. 21.: Møde v/ sognepræst Michael Thomsen, Skævinge Ons. 22.: BU. Møde v/ sognepræst Rasmus Hauge Madsen, Farsø Tirs. 28.: Advent-sangaftens-fest v/ musikkonsulent Filip Skjerning, Måløv

DECEMBER Fre. 1.: BU. Socialaften Søn. 3.: Adventshygge kl. 15. Tirs. 5.: Bibelundervisning v/ sognepræst Leif Kjøller Rasmussen, Herlev. ”Jonas’ Bog 4” Ons. 6.: BU. Møde Tors. 7.: Åben bibelkreds, ”Apostlenes Gerninger 12” Tirs. 12.: Julehygge Ons. 13.: BU. Møde Tors. 14.: Bedemøde Fre. 15.: Fredagsmøde v/ Judy og Arne Skjerning, Måløv. ”Op til jul” Ons. 20.: BU. Juleafslutning Tirs. 27.: Julefest kl. 14.30 v/ IKC-medarbejder Majken Rokni, Lyngby


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

6

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Bente Madsen (næstformand) Gitte Rasmussen (sekretær) Else Mølgaard Kai Lund

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 44 92 80 03 Tlf.: 53 65 33 51 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 26 12 29 31

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 44 92 80 03


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNE- OG JUNIORKLUB Børne- og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Tlf.: 28 18 30 08 Joakim Madsen (næstformand og sekretær) Tlf.: 21 84 32 35 Julie Madsen Tlf.: 22 88 89 22

Kasserer: Stine Offersgaard

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk

Tlf.: 20 43 28 16


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, nabo-er eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Lisa Jensen Susanne Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard

Tlf.: 40 61 08 52 Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 44 99 26 66 / 23 46 66 38

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget står for bedemøderne om torsdagen.

Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 44 91 83 93

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 44 65 33 68 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 44 91 83 93

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgaard Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 32 17 43 45


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

10

CD-SERVICE Alle møder tirsdag aften optages på CD som kan lånes eller købes.

Kontakt:

Kjeld Laugesen

Tlf.: 44 84 35 95

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er.

Bogsælgere:

Gitte Rasmussen Tlf.: 53 65 33 51 Karin Christiansen Tlf.: 44 91 85 16 / 28 84 65 75

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen Tlf.: 41 40 88 12

PEDELLER Bethanias pedeller: Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28 Kai Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 22 31 74 85 Tlf.: 26 12 29 31

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 0146. Kontonr.: 0262306933.


EN INVITATION TIL DIG

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter.

Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge (ca. 15 25 år). Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk.

Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med.

Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra august - december 2017. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Bethania-program efteraar 2017  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Bethania-program efteraar 2017  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Advertisement