Page 1BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Herlevgårdsvej 28

AUGUST - DECEMBER 2014


1

AUGUST - DECEMBER 2014

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for efterårets møder m.m....................................... side 2 - 5 Bestyrelsen................................................................................side 6 Bethanias Unge (BU).................................................................side 7 Børne- og juniorklub.................................................................side 7 Bethaniaaftner...........................................................................side 8 Formiddagsbedemøder..............................................................side 8 Bibelstudiegrupper....................................................................side 9 Åben bibelkreds........................................................................side 9 Eftermiddagsmøder....................................................................side 9 Bibelundervisning.....................................................................side 9 CD-service..............................................................................side 10 Bogsalg...................................................................................side 10 Tilsyn og arbejdslørdag............................................................side 10 Pedeller...................................................................................side 10 Gaver......................................................................................side 10 Information om Bethania........................................side 11 (bagsiden)


Program, august

AUGUST - DECEMBER 2014 2

PROGRAM Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger: Tirsdag: Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i kælderen første møde i måneden - Bibelundervisning sidste møde i måneden - Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00 Onsdag: Bethanias Unge-møde (BU) - kl. 19.00 Torsdag: Formiddagsbedemøde - anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00 Åben bibelkreds - første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30 Fredag: Eftermiddagsmøde - tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00 Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

August Tirs. 5.: Bibelundervisning v/ pastor Søren Isak Nolsøe, Tåstrup.  Salme 25. Indsamling til Bethania Ons. 6.: BU. Opstart Tirs. 12.: Rejseskekretær Poul Arne Nyborg, Krist. Arbejde blandt blinde Ons. 13.: BU. Walk ’n’ talk Tors. 14.: Formiddagsbedemøde Tirs. 19.: Bibelrecitation af Markusevangeliet  v/ Klaus Laursen v/ Evang. Alliance, Herlev Ons. 20.: BU. Pastor Nikolaj Hartung Kjærby, Husum Tirs. 26.: Bethaniaaften.  Ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen, København Fre. 29.: BU. Social aften


3 AUGUST - DECEMBER 2014

Program, september

September Tirs. 2.: Bibelundervisning v/ tidl. funktionsleder Samuel Roswall,  Hillerød. Salme 42. Indsamling til Bethania Ons. 3.: BU. Bibelstudie Tors. 4.: Åben bibelkreds.1. Johannesbrev kap. 1 og 2 Tirs. 9.: Missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde. IM’s fødselsdag Ons. 10.: BU. Fordybelsesaften Tors. 11.: Formiddagsbedemøde Tirs. 16.: ’Åbne Døre’ om forfulgte kristne v/ Sekretær Simon Hollti Ons. 17.: BU Fre. 19.: Eftermiddagsmøde v/ Maja og Arne Bechmann, Strøby Tirs. 23.: Lovsangs- og forbønsgudstjeneste i Herlev kirke Lør. 27.: Stormøde i Bethesda. IKC 25 år v/ Ingeborg Kappelgaard, Kbh. Man. 29. - ons. 1/10: Møderække v/ pastor Samuel Leth-Larsen, Nr. Jernløse

Pilgrimsvandring i Herlev, maj 2014


Program, oktober - november

AUGUST - DECEMBER 2014 4

Oktober Tors. 2.: Åben bibelkreds, 1. Johannesbrev kap. 3 og 4 Tirs. 7.: Bibelundervisning v/ Inger Marg. Kofoed Svendsen.  Salme 73. Indsamling til Bethania Ons. 8.: BU. Stud. teol Jesper Sundgaard Tors. 9.: Formiddagsbedemøde Fre. 10.: Kulturnat i Bethesda Tirs. 14.: Rektor Børge Haarh Andersen, Dansk Bibelinstitut Ons. 15.: BU. Bibelstudie Fre. 17.: Eftermiddagsmøde v/ Anne Marie og Frode Leth-Larsen Tirs. 21.: Stud. teol. Simon Poulsen, København Ons. 22.: BU. Indsamlingsaften Tirs. 28.: Bethaniaaften. Café-aften Fre. 31/10 - søn. 2/11: Bethanialejr v/ børne- og ungdomsmedarb. Johnny Tidemand, Lindehøj kirke. (Program senere)

November Tirs. 4.: Bibelundervisning v/ lektor Carsten Elmelund,  Dansk Bibelinst. Salme 103 Ons. 5.: BU. Dele-sang-aften Tors. 6.: Åben bibelkreds, 1. Johannesbrev kap. 5 Lør. 8.: Bazar/loppemarked i Bethesda Tirs. 11.: Jørgen Erik Larsen, Sømandsmissionen Ons. 12.: BU. Ingrid og Erik Würtz, Herlev


5 AUGUST - DECEMBER 2014

Program, november - december

(Program for november, fortsat) Tors. 13. Formiddagsbedemøde Tirs. 18.: Tidl. sekretær Per Weber, Ordet og Israel Ons. 19.: BU. Bibelstudie Fre. 21.: Eftermiddagsmøde v/ Ingrid og Erik Würtz, Herlev Tirs. 25.: Adventsfest v/ stud teol. Jesper Sundsgaard Søn. 30.: Adventshygge kl. 15.00

December Tirs. 2.: Bibelundervisning v/ generalsekretær Ole Andersen,  Ordet og Israel. Salme 139 Ons. 3.: BU. Bibelstudie Tors. 4.: Åben bibelkreds, Johannesevang. kap. 17 Tirs. 9.: Torben Østermark, Friluftsmissionen Ons. 10.: BU. Nicolaj Woller Jensen Tors. 11.: Formidddagsbedemøde Tirs. 16.: Julehygge Ons. 17.: BU. Julehygge Fre. 19.: Eftermiddagsmøde v/ Judy og Arne Skjerning Lør. 27.: Julefest v/ søndagsskolekonsulent Keld Birger Hansen


Arbejdsgrene og aktiviteter

AUGUST - DECEMBER 2014 6

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned.

Bestyrelsen:

Karen Margrethe Laursen (formand) Erik Eriksen (næstformand) Else Mølgård Gitte Rasmussen Bente Madsen (sekretær)

Tlf.: 44 92 13 12 Tlf.: 44 91 83 93 Tlf.: 44 44 24 20 Tlf.: 53 65 33 51 Tlf.: 44 92 80 03

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 44 92 80 03


7 AUGUST - DECEMBER 2014

Arbejdsgrene og aktiviteter

BØRNE- OG JUNIORKLUB Børne- og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Ungdomsgruppen (fra 15 år) i Bethania mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania. I uger med Bethaniaaften, er der intet BU-møde. Programmet består af forkyndelse, lovsang, bøn og fællesskab. Bethanias Unge er tilknyttet Indre Missions Ungdom i Danmark (IMU).

Udvalget:

Anna Offersgaard (formand) Jonas Kjøller-Rasmussen (næstformand) Joakim Madsen (sekretær)

Tlf.: 28 18 30 08 Tlf.: 25 74 44 03 Tlf.: 21 84 32 35

Kasserer: Jonas Kjøller-Rasmussen

Tlf.: 25 74 44 03

Hjemmeside: www.herlev-imu.dk


Arbejdsgrene og aktiviteter

AUGUST - DECEMBER 2014 8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. Man bidrager selv med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00.

Udvalget:

Karen Margrethe Laursen Lisa Jensen Jonas Kjøller-Rasmussen Susanne Jensen Jannie Skjerning

Tlf.: 44 92 13 12 Tlf.: 44 97 58 35 Tlf.: 25 74 44 03 Tlf.: 32 17 43 45 Tlf.: 44 97 69 96

BEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget, som står for bedemøderne om torsdagen.

Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.

Niels Mølgaard står for disse bedemøder. Tlf.: 44 44 24 20


9 AUGUST - DECEMBER 2014

Arbejdsgrene og aktiviteter

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Inger og Erik Eriksen

Tlf.: 44 98 12 91 Tlf.: 44 91 83 93

EFTERMIDDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der eftermiddagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil og Henning Christiansen Tlf.: 44 98 12 91 Judy og Arne Skjerning Tlf.: 44 65 38 68 Inger og Erik Eriksen Tlf.: 44 91 83 93

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:

Christian Mølgård Karin Christiansen Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 44 91 85 16 Tlf.: 32 17 43 45


Arbejdsgrene og aktiviteter

AUGUST - DECEMBER 2014 10

CD-SERVICE Alle møder tirsdag aften optages på CD som kan lånes eller købes.

Kontakt:

Kjeld Laugesen

Tlf.: 44 84 35 95

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger, CD’er.

Bogsælger:

Erik Eriksen

Tlf.: 44 91 83 93

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig Ivar Laursen Tlf.: 44 92 13 12

PEDELLER Maria Kirkegaard, Herlevgårdsvej 28 Morten Kirkegaard, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 20 82 24 12 Tlf.: 23 37 39 89

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 0146. Kontonr.: 0262306933.


11 AUGUST - DECEMBER 2014

Info om Bethania

INFORMATION OM BETHANIA Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. I denne folder kan du se, hvornår de mange forskellige aktiviteter foregår. Der er noget for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethania-aften. Onsdag har Bethanias Unge (15 - 25 år) deres mødeaften. Programmet for disse møder samt andre møder i efteråret 2014 er at finde i den første del af folderen. Herefter finder du de forskellige arbejdsgrene og aktiviteter i Bethania efterfulgt af de ansvarliges navne og telefonnumre. Et bedre overblik over denne folder findes i indholdsfortegnelsen (side 1). Bag alle aktiviteterne ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Alle er hjerteligt velkomne. Vel mødt! Hjemmeside: www.herlevim.dk

Bethaniaprogram efteraar 2014  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Bethaniaprogram efteraar 2014  

I Bethania-folderens 12 sider finder du informationer om Bethanias møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m.

Advertisement