Page 1

PRI SER 201 9


FOTOGRAFERI NG


PRI NT

COLLAGER

40x 60

me dopt i l 21bi l l e de r

50x 7 0

me dopt i l 21bi l l e de r

Duf å ra l l ek øbt ebi l l e de rme d s omwe bfil påUSBt i l br ugpå e k s e mpe l v i ss oc i a l eme di e r . We bfil e re rme dl o g oo gi k k e e g ne tt i l pr i nt .

Ov e ns t å e ndee rpr i s e k s e mpl e r . Pr i s e na æng e ra f f or ma to g a nt a l bi l l e de r .

Pr i ntf å sifle r es t ø r r e l s e ro gf o r ma t e re nda ng i v e the r .Ko nt a k tmi gh v i sd uha rs ær l i g eø ns k e r .


ALUPRI NT

3mma l udi bondpl a deme d flo tma to v e r fla de . Væg be s l a gme df øl g e r .

GAVEKORT

Ga v e k or tuds t e de spåe tv a l g f r i t be l øb . Ka ni k k eomby t t e st i l k ont a nt e r .

Pr i ntf å sifle r es t ø r r e l s e ro gf o r ma t e re nda ng i v e the r .Ko nt a k tmi gh v i sd uha rs ær l i g eø ns k e r .


FOTOBØGER

Fot obogme dha r dbac kc ov e r 24s i de r

Luks usf ot obogme de ks t r a t y kkes i de r ,20s i de r

Fot obøgerf åsifleres t ørrel serendangi vether .


DI GI TALEBI LLEDER Vi l dug e r nes e l vk unnef r e mka l dej e r e sbi l l e de r , l a v ee nf o t obo g , ka l e nde ros v . , s åka nduv æl g ede ndi g i t a l el øs ni ngo gf åbi l l e de r nepåe t flo t USBs t i k.

i høj opl øs ni ngpåUSB


b o o ke nt i dnu

/ S t e f a n i e F r i e d r i c h s F o t o g r a ďŹ

Produktoversigt 2019  

Pris- og Produktoversigt for Stefanie Friedrichs Fotografi Børnefotograf i Aarhus

Produktoversigt 2019  

Pris- og Produktoversigt for Stefanie Friedrichs Fotografi Børnefotograf i Aarhus

Advertisement