Page 1


Colofon 35e jaargang 1e editie februari 2013 Kopij voor uitgave 35-2 moet binnen zijn op 15 april 2013 De Matchpoint verschijnt 5 x per jaar Emailadres : tvchaam@gmail.com Website : www.tvchaam.eu

Beste tennisvriend(inn)en,

Van de EX voorzitter

Tijdens afgelopen ledenvergadering heb ik na een periode van 8 jaar het stokje doorgegeven aan Maarten Hendriks en dat doe ik met enige weemoed, maar ook met het gevoel dat het voldoende was en het moment om terug te treden. We hebben een goed draaiende vereniging met actieve leden, met veel jeugdleden, met heel gezonde financiĂŤn, een fijn stel trainers, een energiek bestuur en veel vrijwilligers. Toen ik in 2005 gevraagd werd om voorzitter te worden waren er de nodige problemen die opgelost moesten worden. En in de afgelopen 8 jaar zijn er heel wat problemen aangepakt. In 2006 hebben we met Sjeng Schalken de inwijding van de 4 nieuwe kunstgrasbanen kunnen vieren. Er is toen ook een jeugdbeleidsplan opgezet door Edwin in samenwerking met de jeugdcommissie. In 2008 is het miniveld aangelegd en het paviljoen van nieuwe kleuren voorzien In 2009 zijn de banen 1+2 en al het hekwerk vernieuwd. Er is een AED apparaat gekomen, wat zich al bewezen heeft. In 2010 hebben we nieuwe toiletgroepen en kleedruimtes gekregen en is de keuken gerenoveerd. In 2012 is de nieuwe aanbouw tot stand gekomen. Het park ziet er dan ook voortreffelijk uit. Door de komst van de kunstgrasbanen zie je nu dat er door het gehele jaar activiteiten op de tennisbaan zijn. Naast bestaande activiteiten zijn er in de loop van de jaren het aardbeientoernooi,het senioren-Vutterstoernooi, het straattennis, het buurttennistoernooi, de ladies evening, en het ABC toernooi bijgekomen. De KNLTB competitie is zowel met een herfst- als een wintercompetitie uitgebreid en er is een onderling mixed toernooi gestart in de winter.


Het bestuur is ervoor om de leden zo goed mogelijk te faciliteren en lekker te laten tennissen. Ik heb in al die jaren ook niet te klagen gehad over mijn medebestuurders en de vele vrijwilligers. Er zijn er een paar die ik bijzonder wil bedanken voor hun inzet en het belang van onze vereniging, zonder dat ik anderen tekort wil doen. - Mary van Beekhuizen heeft onze jeugdafdeling laten opbloeien, ze houdt de bar draaiende, ze verzorgt de matchpoint en organiseert voor ons de AED lessen. -Wilma van den Ouweland alsmede Jan van den Ouweland zijn zo ongeveer de jeugdherbergouders van de vereniging. Ze zijn er vrijwel dagelijks, de een is een organisatietalent, de ander is een onderhoudsfreak. -Edwin Huijgens is onze trainer met hart voor zijn werk en voor de jeugd, maar die zich ook voor de vereniging inzet. Zonder deze mensen (en die vele anderen) zou ik niet zo’n gemakkelijke bestuurlijke tijd hebben gehad. Hartelijk dank hiervoor. Ik wens onze nieuwe voorzitter dan ook dat hij dezelfde steun krijgt als ik heb mogen ontvangen en gezien de mensen die nu in het bestuur zitten zal dat zeker lukken. Tot ziens op de baan. Jan Nugteren


Van de Voorzitter Beste tennisvriend(inn)en Het is dan toch gebeurd, tijdens de algemene ledenvergadering ben ik voorzitter van TV Chaam geworden. De bedoeling is voorlopig voor de tijdsduur van een jaar. We gaan nu verder zonder Jan Nugteren die na 8 jaar terugtreedt als voorzitter. Hij heeft tijdens de ALV nog gememoreerd wat er in die afgelopen 8 jaar is bereikt. Best veel, dat ga ik in één jaar niet overtreffen. Ook Myrna Havermans stopt er mee. Ik wil ze langs deze weg alletwee bedanken voor alle werk van de afgelopen jaren. In de ALV zijn een aantal besluiten genomen waarvan ik de aandacht op de boete voor niet nakomen van je bardienstplicht wil vestigen: de meeste aanwezigen vonden de boete te laag, dat geeft wel aan hoe hierover gedacht wordt! Verderop in deze Matchpoint vind je de overige belangrijke besluiten. Wat we ook gaan doen - en daar helpt Jan in elk geval aan mee- is een jubileum vieren: op 14 februari 2014 bestaan we 40 jaar en dat zal gevierd worden. Voor een feestje ben ik altijd te porren… dus dat zit wel goed. Er zijn twee nieuwe bestuursleden bijgekomen: Els Jansen en Jeanine van der Heijden, ik wil ze beide vanaf deze plek nogmaals van harte welkom heten. We zijn nog steeds maar met 6 personen en een extra mannetje/ vrouwtje zou best handig zijn, dat is een mooie doelstelling voor de nieuwe voorzitter. We staan weer aan het begin van een nieuw tennisjaar, met de nodige toernooien en activiteiten op de kalender. Voor een paar hiervan kunnen we nog wat hulp gebruiken, we proberen de mensen hiervoor rechtstreeks te benaderen, maar je mag je ook spontaan aanmelden. Het “Elektro Michielsen open” heeft nog duidelijk behoefte aan hulp dus als je je geroepen voelt…… Ik ben heel benieuwd wat het komende jaar allemaal brengt. Ik wens jullie allen een sportief 2013, See you in court! Maarten


Activiteitenkalender 2013 SENIOREN Dinsdag 5 februari Vanaf dinsdag 26 febr Zondag 3 maart Donderdag 28 maart Zondag 24 maart Vanaf 4 april (t/m 3 juni) Donderdag 25 april Donderdag 6 juni 23-30 juni Zaterdag 20 juli Dinsdag 30 juli Zaterdag 24 augustus 8 september - 15 september Zondag 6 oktober 21-27 oktober Vrijdag 1 november Vrijdag 8 november

Algemene Ledenvergadering Onderlinge Competitie 8/9 toernooi Finale Onderlinge Competitie Lente toernooi KNLTB voorjaarscompetitie Nieuwe ledentoernooi Ladies Evening Clubkampioenschappen senioren dubbel en enkel Thuisblijverstoernooi Senioren-aardbeientoernooi 13e Makelaardij Broeders Bedrijventoernooi Elektro Michielsen Open Toernooi 2013 RABO-Buurttennistoernooi Clubkampioenschappen senioren mix ABC-Toernooi in Baarle-Nassau Vrijwilligersavond

JUNIOREN Woensdag 6 februari Woensdag 27 maart Woensdag 12 juni 16-23 juni 11 t/m 18 augustus Zondag 3 november

Tennismiddag Tennismiddag Tennismiddag Clubkampioenschappen 8e Tennis United Open Jeugdtoernooi 2013 Gezinstoernooi


INFO van de algemene ledenvergadering………………… Dinsdag 5 februari was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Chaam. Om 20.00 uur begon de vergadering en er waren 31 stemgerechtigden aanwezig. De financiële zaken en ook de begroting voor 2014 zijn doorgenomen. Het blijkt dat de vereniging de financiën netjes op orde heeft. De voorzitter heeft na 8 jaar afscheid genomen van het bestuur. Jan heeft dit altijd met veel plezier gedaan en ook bereikt wat hij zich ten doel heeft gesteld voor de vereniging. Dus tijd om nu het voorzitterschap over te laten aan iemand anders. Jan bedankt! Maarten zal het komende jaar het voorzitterschap overnemen tot een nieuwe voorzitter benoemd is. Tevens heeft Myrna het secretariaat overgedragen aan Jeanine van der Heijden en is Els Jansen ook toegetreden als nieuw bestuurslid. Wij willen graag de besluiten en mededelingen uit de ALV 2013 met jullie delen: Vanaf 2014 zal de gemeentelijke subsidie met 20% verlaagd worden. Naast deze verlaging zien we ook dat de sponsorgelden onder druk staan en hebben we te maken met een BTW-verhoging sinds 2013. Ondanks de lagere inkomsten lukt het ons om de contributie voor 2014 op hetzelfde bedrag te handhaven als 2013. Mogelijkheid tot automatische incasso van de contributie. Bij het ophalen van de pasjes zullen er incassoformulieren beschikbaar zijn. We vragen jullie een automatische incasso af te geven aan onze vereniging. Dit bespaart onze penningmeester een hoop werk. En weet je dat je een incasso altijd binnen een maand kunt laten terugboeken , mocht je het met een bepaald bedrag niet eens zijn! In het huishoudelijk reglement staat benoemd dat contributiegelden per 1 november overgemaakt dienen te zijn. Hier is besloten om er 31 december van te maken. Voorstel boete voor niet vervullen bardienst (EUR 25,-). Deze regeling zal in eerste instantie voor een jaar ingebracht worden. Dan gaan we evalueren. We zullen iedereen een reminder van zijn/haar bardienst per email sturen, een week voor de datum van de bardienst. Het is niet de intentie om de mogelijkheid te bieden de bardienst af te kopen. Om iets voor 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.


EVEN VOORSTELLEN…….. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Jeanine van der Heijden. Ik ben geboren in Bergen op Zoom. Ik ben getrouwd met Olav en 18 jaar geleden zijn we verhuisd naar Chaam. We kenden helemaal niemand toen we hier kwamen wonen, maar met de komst van onze 3 kinderen Wessel, Thijmen en Noud veranderde dat snel. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. De laatste 4 jaar bij Van Lanschot Bankiers in Tilburg. Met mijn werk en 3 kinderen heb ik het lekker maar gezellig druk. In Bergen op Zoom heb ik veel gebadmintond. Omdat er in Chaam geen badmintonvereniging was, gingen we naar Alphen en Gilze. Uiteindelijk ben ik een paar jaar geleden met een vriendin gaan tennissen. Ik had er al snel schik in. De rest van ons gezin volgde en binnen een jaar waren we allemaal lid. Onze jongens zijn overigens gestopt toen ze naar de middelbare school gingen. Ik ben geen fanatiek sporter maar ik ben wel graag actief. Naast tennis vind ik het heerlijk om buiten te zijn, wandelen en fietsen. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk. Daarom heb ik op school e.e.a. gedaan in de ouderraad en schoolcommissie. En onlangs zijn we met een aantal vrouwen Honk 12 gestart. Vorig jaar werd mij gevraagd of ik interesse had in een bestuursfunctie bij de tennisvereniging. De beslissing was niet moeilijk, een gezellige club met een professionele aanpak. Ik ga het secretariaat van Myrna overnemen en hoop een leuke tijd te hebben binnen het bestuur.

Ik ben Els Jansen-Blokhuis en sinds kort zit ik in het bestuur van de vereniging. Ik tennis sinds enkele jaren met veel plezier. Toen ik gevraagd werd voor deze functie hoefde ik niet lang na te denken, het lijkt me namelijk leuk om iets te kunnen betekenen voor de club. Na enkele vergaderingen ziet het ernaar uit dat we dit jaar weer vol frisse moed aan de slag kunnen. Ik heb er in ieder geval zin in we zien elkaar op de baan. Groeten Els


AFHALEN VAN KNLTB PASJES Binnenkort kunnen weer de pasjes worden opgehaald in het clubhuis. Vrijdag 22 maart van 19.00 – 21.00 uur of Zaterdag 23maart van 10.00 – 12.00 uur Diegenen die hun contributie tijdig hebben betaald, kunnen hun tennispasje komen ophalen en meteen de bar- of schoonmaakdiensten inplannen. Alle seniorleden zijn verplicht minimaal 2 bar- of schoonmaakdiensten te draaien. Omdat de bar het hele jaar open is, hopen we dat velen vrijwillig een 3e bardienst willen opgeven. Neem dus je agenda mee, zodat de afspraken meteen kunnen worden vastgelegd. Diegenen, die niet zelf hun pasje komen ophalen, zullen worden ingepland voor 3 bardiensten.

Nieuw in uw regio: www.woontextiel.eu Verschillende mooie en vooral kwalitatief goede producten voor de inrichting van uw huis. * Matrassen met maar liefst 8 jaar garantie! * Matrasbeschermers / vernieuwers * Dekbedden * Hoofdkussens * Sierkussens Zoekt u kwaliteit voor een betaalbare prijs, kijk dan op onze website, www.woontextiel.eu Bezorging is gratis


WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN De eerste nieuwe leden voor 2013 hebben zich naar aanleiding van de start van de eerste trainingsserie aangemeld. Wij mogen verwelkomen:

SENIOREN Bas Verheijen Renate Stevens Rob Stevens

JUNIOREN Happy Nagelkerke Maud Hendrix Demi Zweers Evi Nijkamp Vincent Staal

Sabine Jansen Marnix Sommen Synne Vereggen Julot Nugteren ZoĂŤ de Bie

Wij wensen jullie veel sportieve en gezellige tennisuren.


Sportcafé de Loco

Hèt adres voor grote vergaderingen en feesten Dorpsstraat 22 Tel. 0161 - 491707

• voor jonge gebruikte occasions • ook voor goedkopere inruilers • in- en verkoop van gebruikte auto’s

Florijnstraat 6 Chaam


Sylka Fotografie, de unieke klik die blijft een foto herinnert, raakt, ademt, leeft en doet denken aan voor altijd‌

portret bruiloft familie zakelijk uitvaart model zwanger baby cadeaubon

www.sylkafotografie.nl info@sylkafotografie.nl M 06-54395173


JM Consultancy

Boomkwekerij - Tuincentrum - Hoveniersbedrijf

Het adres vooral Uw fruitbomen, vijvers en vijverartikelen

Ukunt ook terecht bij ons voor het versnipperen van Uw snoeihout

A. Verheijen & Zn. Houtgoorstraat 4a, Chaam

Verzorgt uw boekhouding Helpt met de automatisering Traint uw personeel Geeft les in computer-boekhouden Helpt bij software-selecties Optimaliseert bedrijfsprocessen Geeft uw logistiek meer vaart

Gevestigd: Jan Meesters Beckershagen 7 4861SE CHAAM

Contact: 0161 - 492777 e-mail: jcmmeesters@hetnet.nl

Voor aanleg van: Riolering Waterleiding Kabels

Kloosterstraat 19 4861 PA Chaam

Vraag vrijblijvend: Informatief en referentie adressen

Tel. 0031-161491276 Fax 0031-161496013 Piet de Bruijn GSM 0031-653334750

Voor reparaties van alle typen:

CONSTRUCTIE- EN INSTALLATIEBEDRIJF

Klokken Horloges Gouden sieraden Zilveren sieraden

Dorpsstraat 61 – Chaam – Telefoon 0161-491304 Maandag gesloten

Dorpsstraat 60 5113 TE ULICOTEN Telefoon: 013-5199326 b.g.g. 5199210 Fax: 013-5199629


898989898989 TOERNOOI VOOR SPELERS MET 8 EN 9 OP PASJE Als de weergoden ons goed gezind zijn wordt zondag 3 maart het eerste 8/9 Tennistoernooi georganiseerd. Deelname is mogelijk, voor iedereen vanaf 17 jaar als er niveau 8 of 9 op je pasje staat. Je schrijft je individueel in maar de wedstrijden zullen worden gehouden in mix of heren/damesdubbel. Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden de wedstrijden plaats tussen 11.00 en 17.00 uur. Mocht je partner nog geen lid zijn van onze tennisvereniging, dan kan je je partner als introducé inschrijven voor dit toernooi. Inschrijfgeld bedraagt € 6,--per persoon en voor kinderen die meekomen € 2,--. Als organisatie zullen we zorgen voor een lunch, aangepast aan de weersomstandigheden. Misschien wordt het wel snert met tosti en glühwein. Daarnaast zullen we bij inschrijving van minimaal 30 personen ervoor zorgen dat iedereen gratis gedurende een deel van de dag, mee kan doen met extra training in serveren, verzorgd door Tennis United op baan 1 en 2 en zal je de uitdaging tegen het tenniskanon en/of snelheidsmeter kunnen aangaan. Inschrijven kan via de website www.tvchaam.eu of per mail tvchaam@gmail.com Inschrijven kan uiterlijk tot en met 25 februari 2013. Namens de organisatie, Mark Beterams - René van den Broek - Ralf Pijpers

898989898989


- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s - Onderhoud - Reparatie - APK - Aircoservice - Bandenservice Autobedrijf Havermans B.V. Baarleseweg 39 4861BR Chaam 0161-493271


Uw tennisspecialist Voor alle tennisartikelen o.a. -

Rackets Kleding Bespanningen Schoenen Accessoires Baanmateriaal

Beckershagen 46 4861 SH Chaam 0161 - 492004

ALBERT HEIJN LAURIJSSEN BROUWERIJ 40 4861 SN CHAAM OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 08:00 TOT 20:00 ZATERDAG VAN 08:00 TOT 19:00 ZONDAG VAN 09:00 TOT 17:00


CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

DE KORAL Keuken geopend van 11.30 tot 22.00 uur

DORPSSTRAAT 53-53a 4861 AB Chaam telefoon 0161 - 491332


LENTE TOERNOOI ZONDAG 24 MAART Voor de derde maal zal dit jaar het gezellige lentetoernooi worden georganiseerd. Na een winter binnen te hebben gezeten, lonkt het lentezonnetje ons naar buiten en willen we tezamen met vele leden de lentebloemetjes ruiken. Dat was althans een regel uit de aankondiging van vorig jaar, maar nu bij alle extreme kou van de laatste weken lijkt het voorjaarszonnetje nog ver weg. Zondag 24 maart zullen we vanaf 11.00 uur met de tenniswedstrijden beginnen. Wij beloven een zo goed mogelijke indeling te maken, waarbij iedereen voldoende speelminuten zal krijgen. Ook beginners zijn van harte welkom. Inschrijven kan vanaf 15 jaar en tot uiterlijk 17 maart a.s via de website, www.tvchaam.eu. Uiteraard zorgen we voor een lekkere lunch. We zullen allen samen lunchen. Zoals jullie van onze commissie gewend zijn, zorgen wij graag goed voor de inwendige mens. We proberen iets smakelijks jullie voor te schotelen. Voor de kids gaan we weer een speciale speelhoek inrichten, afhankelijk van het aantal kinderen dat zich vooraf opgeeft en natuurlijk ook iets lekkers te eten. Graag willen we ons tennispark weer vol leven hebben, net zo vol en gezellig als vorige jaren. Inschrijfgeld voor de lunch vanaf 15 jaar € 6,50 en € 3,00 voor de kids die meekomen. Wij rekenen op veel leden. Stephanie- Maud – Barbara – Stijn – Wilma – Gitte – Suzan – Marion


Als een beer zo sterk

Met brood van Nagelkerke Dorpsstraat 38 – Chaam www.debakker.nl

Hotel – Café – Restaurant

Verschueren - Chaam Tel 0161 - 491283

Dorpssstraat 74 • 4861 AD Chaam Tel: 0161-492371 • Fax: 0161-491434 Nieuwstraat 6 • 5126 CE Gilze Tel: 0161-491999 • Fax: 0161-493462

Dorpstraat 27 4861 AA Chaam Tel. 0161 49 12 15 bgg 49 25 22 Fax 49 12 15


Totaaladvies onder één dak Wij adviseren particulieren en bedrijven op het gebied van hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Of het nu gaat over een autoverzekering of een hypotheekadvies, uw persoonlijke situatie en wensen staan bij ons centraal. U kunt bij ons terecht voor een goed en onafhankelijk advies, ook zonder afspraak.

A.C. Koijen & Partners de financiële partner waar je zo binnenloopt

Esserstraat 79, Princenhage, Breda – 076-5147444 Bredaseweg 4, Chaam – 0161-492508

www.ackoijen.nl


SENIOREN 50 PLUS EENDAGTOERNOOIEN

2013

TC Gilze

16/feb

Nol Aarts

0161-451637

arn.aarts@planet.nl

TV Woudrichem

22/mrt

Nel van Tilborg

0183-301547

nelvantilborg@casema.nl

TV de Mattenkloppers

9/apr

Irma Zeegers

0416-335232

j.zeegers11@kpnplanet.nl

DTV Zandligt

19/apr

Pum Donders

06-22502203

pumdonders@hetnet.nl

LTC Goirle

14/mei

Remco de Ruijter

06-54315818

paviljoen@ltcgoirle.nl

TV Multifit

3/jun

Jam-Willem Mooren

06-18221254

dongen@multifit.nl

TC Gilze

11/jun

Nol Aarts

0161-451637

arn.aarts@planet.nl

TV Riel

18/jun

Frans Moerkens

013-5356120

marina-moerkens@home.nl

TV Breakpoint

12/jul

Walter Robben

0416-337525

w.robben@planet.nl

LTV Raamsdonksveer

4/jul

Leo Emmen

0162-512904

leo.emmen@hetnet.nl

LTV Haaren

5/jul

Ria de Jong

0411-621269

jongvanlaarhoven@hetbeweegplein.nl

RCW Waalwijk

19/aug

Ton Vermeeren

0416-341538

a.m.vermeeren@mac.com

TV Chaam (aardbeientoernooi)

30/jul

Dieni Helsinger

0161-778430

dieni.h.m@hotmail.com

TC Boemerang

25/jul

Hugo Beltz

0416-281289

LTC Aalburg

2/aug

Hetty van der Heijden

0416-352217

hettyhl@hotmail.com

TC de Blaak

9/aug

Jan Martens

06-49958299

jhcmartens@home.nl

TV Multifit

12/aug

Jam-Willem Mooren

06-18221254

dongen@multifit.nl

LTC Bijstervelden

30/aug

Ans Donders

013-7851692

ans.donders@ziggo.nl

TC Raoktum

3/sep

Leny Klijsen

0416-276808

kompakt@wanadoo.nl

TC Alphen

11/sep

Ton van Hoek

013-5081754

famvanhoek@hetnet.nl

LTC Aalburg

1/nov

Hetty van der Heijden

0416-352217

hettyhl@hotmail.com

IN HET CLUBHUIS KOMT EEN POSTER TE HANGEN MET ALLE TOERNOOIEN. NOTEER ALVAST DINSDAG 30 JULI ONS EIGEN AARDBEIENTOERNOOI !!


Gediplomeerd hondentrimster Even bellen voor een afspraak

0161 – 492389

Woongalerie “De Hofstede” antiek & interieur

hondentrimshop

Openingstijden: Dagelijks van 11.00 – 17.00 uur Ook op zondag

Marja Keijzers Geerakker 17 4861 AZ Chaam

P. van Sundert Slijterij • Tapverzorging

Dorpsstraat 34 – Chaam Tel. 0161 – 491319

Tevens uw adres voor meubilair, tenten, koelkasten en tapverzorging

Dinsdag van 13.00 – 17.00 uur ’s maandags gesloten Ulicotenseweg 24a 4861 RT Chaam


MEESTERS IN GLAS Galerie Glaskunst Verrerie Ga naar: www.meestersinglas.nl


CURSUS REANIMATIE/BEDIENING AED In januari zijn de opfriscursussen van de reanimatie/AED weer geweest, alsmede een nieuwe cursus. Gelukkig heeft weer een groot aantal leden hieraan deelgenomen. We kunnen nu melden dat ruim 50 leden in het bezit zijn van een geldig certificaat via onze vereniging behaald. Dat is toch een aantal om als vereniging trots op te zijn.

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOL GEBRUIK Zoals jullie ook wel weten is het schenken van alcohol aan strenge regels gebonden. Daarom is ook eigenlijk iedere barvrijwilliger verplicht een “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik� te volgen. Tegenwoordig kan dit heel gemakkelijk via internet. Het kost niet veel tijd. Ga naar de site www.nocnsf.nl/iva De teksten en filmpjes op deze website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in jouw clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Het zou heel fijn zijn indien je na het lezen de test zou willen doen. Graag bij barverantwoordelijke Mary van Beekhuizen invullen en ook haar emailadres maryvb@ziggo.nl Zij krijgt dan ook automatisch jouw certificaat toegestuurd, die we dan kunnen verzamelen en in het clubhuis kunnen leggen. Mocht er dan een controle komen door de Voedsel en Warenautoriteit, dan kunnen we de certificaten laten zien. Alvast heel erg bedankt voor je medewerking.


JS&C-mediation Bredaseweg 62 – Chaam Tel. 0161 – 492042 samen regelen van echtscheiding en gescheiden ouderschap  samen naar de echte oplossing van conflicten  onpartijdig advies  betaalbare en gesubsidieerde bemiddeling  gratis eerste consult

Erik Janus (nmi-gecertificeerd mediator) www.mediatorspraktijk.nl


BESTUUR EN COMMISSIES 2013 BESTUUR

Voorzitter: Maarten Hendriks Penningmeester: Marino de Block Secretariaat: Jeanine van der Heijden Bar/sponsoring: Wilma van den Ouweland Jeugdzaken: Maud van Rooy Algemeen lid: Els Jansen

Ledenadministratie

Barbara de Kivit – tel 492611

Webmaster

Maarten Hendriks

Matchpoint

Mary van Beekhuizen

Ladiesevening/ Thuisblijverstoernooi

Riet Ermes, Annemiek Michielsen, Carla Vegers en Marian van den Broek

Buurttennis/Lentetoernooi Barbara de Kivit, Maud van Rooy, Suzan Leijten, Stephanie van Oosterbosch, Gitte Oomen, Marion van Tilburg, Stijn van Keijzerswaard, Wilma Bedrijventoernooi

Wilma van den Ouweland

Vrijdagavond/ABC Winter Herencompetitie

Maarten Hendriks

Senioren-Aardbeientoernooi

Guus Steffens, Jos en Maaike van Rooy Dieni Helsinger, Ben Duijts

KNLTB- Competitie

senioren – Harrie Michielsen, Wiel Cleven junioren basis – Anja Gomes, Judith van Geel

Parkbeheer

Piet Ermes

Barcommissie

Wilma van den Ouweland, Aard Knijff, Mary van Beekhuizen


Commissie Jeugdtennis

Maud van Rooy, Kees-Jan Stoffelen Tanja Pijpers, Thijs Cleven, Anja Gomes Judith van Geel, Kitty Timmermans

Jeugdtoernooi

Edwin Huijgens, Thijs Cleven, Kevin Peeters, Kees-Jan Stoffelen Peter-Paul Stoffelen

Tennismiddagen

Tanja Pijpers, Kitty Timmermans,

Clubkampioenschappen

Erik van Ginneken, Art Teisman, Mary van Beekhuizen

Open toernooi

------

Trainers

Edwin Huijgens, tel 06-21864083 edwin_huijgens@hotmail.com Jasper Degenaar, tel 06-48417002 jasperdegenaar@hotmail.com Stijn van Keijzerswaard, tel 06-14212502 vankeijzerswaard@live.nl

Sleuteladres clubhuis

zie mededelingenbord

Locatie

Tennispark, Gilzeweg 43b, tel. 492425


MatchPoint - Februari 2013  

Clubblad februari 2013