Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke info@vbssintrita.be 056/719459 Beste ouders van de klas 1LZ, 3LZ, 4LZ & 5LZ,

14 januari 2014

Deze week is de proefwerkperiode van uw dochter/zoon gestart. Geregeld krijgt u in haar/zijn toetsenbundel de verbeterde proefwerken mee naar huis. Op maandag 27 januari en dinsdag 28 januari kan u vanaf 16u30 het rapport van uw kind(eren) komen afhalen. Gelieve op onderstaand strookje uw keuze in te vullen. Wil dit terug bezorgen aan de klasleerkracht uiterlijk op vrijdag 17 januari. U krijgt daarna een briefje met het tijdstip waarop u wordt verwacht. De rapportbespreking van uw dochter/zoon vindt dit schooljaar plaats in de eetzaal. Er is wachtruimte voorzien in de turnzaal. De klassenleraar komt u dan halen wanneer het uw beurt is. Omwille van de klasgrootte worden deze gesplitst over 2 dagen. Indien er een probleem zou zijn i.v.m. de vooropgestelde datum of organisatie van dit oudercontact, gelieve dan contact op te nemen met de klasleerkracht. Op maandag 27 januari kan u ook tussen 17u00 & 19u00 de gymleraar of de zorgcoördinator spreken. Indien gewenst, gelieve dit onderaan aan te duiden. In het belang van uw kind willen we duidelijk communiceren. Daarom geven we graag dezelfde boodschap tegelijkertijd aan gescheiden ouders. We stellen het dan ook op prijs als jullie samen naar het oudercontact komen. Op maandag 27 & dinsdag 28 januari is er geen studie voor de leerlingen. Ze kunnen uiteraard wel in de opvang blijven. De directeur, de leerkrachten  Naam leerling : ………………………………………………………………………………………………… Klas : ……………… Ik wens het rapport te komen afhalen op maandag 27 januari of dinsdag 28 januari tussen (omwille van praktische organisatie graag zoveel mogelijk tijdstippen op beide dagen aanduiden a.u.b.): Maandag 27 januari :O 16u30 – 17u30 Dinsdag 28 januari : O 16u30 - 17u30 O 17u30 – 18u30 O 17u30 - 18u30 O 18u30 – 19u30 O 18u30 - 19u30 Gelieve rekening te houden met zus/broer ……………………………………………… uit klas ……………

□ Wenst een bijkomende kopie van het rapport te ontvangen bestemd voor : mama/papa

(schrappen wat niet past). Deze kopie wordt dan na de rapportbespreking meegegeven met uw dochter/zoon. □ Wenst een gesprek met de gymleraars Leen Debeurme & Tine Noppe op maandag 27 januari. □ Wenst een gesprek met de zorgcoördinator Sieglinde Deruytter op maandag 27 januari. Handtekening:

Oudercontact lager onderwijs 1lz, 3lz, 4lz & 5lz op 27 & 28 januari 2014  
Oudercontact lager onderwijs 1lz, 3lz, 4lz & 5lz op 27 & 28 januari 2014  
Advertisement