Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke 056 71 94 59 www.vbssintrita.be info@vbssintrita.be

Harelbeke, 12 juni 2014 Beste ouders, Het schooljaar nadert stilletjes aan zijn einde. Tijdens dit schooljaar nodigden we u uit op een infomoment in de klas waarbij de klaswerking werd uitgelegd en hadden we op het einde van het tweede trimester ook een gericht oudercontact. Dit oudercontact stond voornamelijk in functie van de overgang naar volgend schooljaar en de evolutie van uw dochter/zoon. Bij het einde van dit schooljaar organiseren we geen gericht oudercontact voor alle kleuters, omdat we de evolutie en vorderingen al met u bespraken en dat we ook al gerichte gesprekken hadden met enkele ouders (o.a. ook via het CLB). Bovendien waren er ook heel veel informele contacten aan de schoolpoort tussen de kleuterleidsters en u als ouder. We maken echter een uitzondering voor de kinderen in de peuterklas (1KZA) en de eerste kleuterklas (1KZB) omwille van het feit dat er door de verschillende instapdata in de voorbije trimesters heel wat kinderen bijkwamen. Indien u graag even de juf gesproken zou hebben, dan kan dit vanaf 16u00 op woensdag 25 juni. Hiertoe kan u onderstaand strookje invullen en terug bezorgen aan de juf, ten laatste op woensdag 18 juni, zodat we u tijdig een voorstel kunnen doen. Het oudercontact vindt plaats in de eigen klas. Indien u geen gesprekje aanvraagt, moet u het strookje uiteraard niet terug bezorgen. Graag nodigen we u ook al uit op de openklas dag van donderdag 28 augustus van 17u3019u30. Tijdens dit moment zal u de nieuwe klas van uw kleuter kunnen bezoeken en kennis kunnen maken me de nieuwe leerkracht. Op dit ogenblik gaat u ook de gelegenheid hebben om bijkomende informatie over uw dochter/zoon mee te delen. De directeur, juf Jessie, juf Lies  Naam leerling : ………………………………………………………………………………………………… Klas :…………………………… Graag had ik u nog eens gesproken op woensdag 25 juni i.v.m. het voorbije schooljaar. Dit voor mij schikken tussen: (wil meerdere mogelijkheden aankruisen a.u.b.!) □ 16u00 – 17u00 □ 17u00 – 18u00 □ 18u00 – 19u00 □ 19u00 – 20u00 Eventueel rekening houden met zus/broer ……………………………………………… uit klas …………… Handtekening:

Oudercontact 1kza 1kzb woensdag 25 juni 2014  
Advertisement