Page 1

Comunicari vizuale ~

c{ o~ tA. Vvte V'vttA ve Tarau Stefania Malina Design anul II


Cuprins: •••• ••• • •••• ••• •

Documentare Schite Variante Aplicatii


•!•

Documentare


Europa Logourile sunt compuse din logotip si descriptor. Coloritul este simplu alcatuit dintr-o culoare si o nonculoare respectiv, o singura nonculoare. ÂŽ

Danish Design Centre

Design Council


Logourile sunt compuse dintr-un simbol si un logotip. Culorile sunt solide. Sunt tratate intr-o maniera minimalista. Formele sunt geometrice si colturoase si apare un joc de litere si cuvinte.

Design & Crafts Counc I Ireland

I


Aceste logouri au in comun simboluri bazate pe forme geometrice simple (cercuri,patrate) si linii modulare. Toate au un logotip, respectiv logo-ul, germanien si al islandei au si un descriptor. Culori sunt solide fara anumite artificii.

Š

Rat fiir Formgebung

German Design Counci l

Honnunarmi sto Iceland Design Centre

Crafts Council Nederland

ROMAN IAN

DESIGN

COUNCIL


Alte tari

I Council for Interior Design Accreditation

N CHARTERED SOCIETY OF DESIGNER

Australian Design Council Australia's Rrst Design lnfonnation Company


DESIGNe COUNCIL HONG KONG

w~~~tt~ft~

professionals council INTERIOR DESIGN EDUCATORS COUNCIL®

Desig~Singapore Council

$

GOOD DESIGN

INDIA DESIGN MARK awarded in 2017


•!•

Schite


•!•

Variante


C

G

G'

~

88

C

C

C -·c, u

E ·0 "' I

0:

C

E C 0 ·~ :,

C

·-cC

•o-

·-G C

:J

88

I

C

·- G C

C •-

G G' 0 E 0 ·... C :a ~ GI 0 111111 0 0


linia neagra reprezinta o deschidere a designerilor

Romanian Design Council

RDC

RDC

•

spre diverse proiecte si colaborari cu diverse persoane sau compan11

I

•

patratul sugereaza partile tehnice prin care fiec_are designer trebuie sa treaca la inceputul unu1 pro1ect

Romanian Design Council

Romanian Design Council

r

'

fluiditatea creativitatii in diferite aspecte a unui designer

culorile vii reprezinta faptul ca acest consiliul este prietenos si incurajator

gandirea tehnica si gandirea creativa pe care un designer o pune la dispozitie

formele libere organice si vii arata •

Romanian Design Council

ideea generala este de a combina


Romanian Design Council

Romanian Design Council

RDC

a]

Romanian Design Council

~

[)

RDC ~

-~ ~

~

Romanian Design Council


C

ro ·c

C

c:n

ro

E

.V)

0

QJ

ei::: 0 ~I .

C

ro ·c

C

ro

c:n

0

QJ

E ·v; ei::: 0

·u C ::J

0 U

·u C ::J

0 U


C:

C:

cu

·C: cu

C:

en ·E Vl

0 0:::

QJ

·u c:

:::::s

0

ou

C:

cu

C:

·u

en c: ·E Vl :::::s

0 0:::

cu

C: · -

en~ ·E Vl :::::s

0 QJ 0::: 0

0

u

C:

cu

·C:

cu ·C:

QJ

0

ou

cu ·C: cu

C: · -

en~ ·E Vl :::::s

0 QJ 0::: 0

0

u


C:

C:

ro ·c: c: ·u ro en c:

E ·v; O

QJ

::J

0

o:::ou

C:

ro

·C: ro

E O

o:::

ro ·c: c: ·u ro en c: E ·v; ::J

O

o:::

QJ

0

0 U

C:

C: ·u CJ) C: ·Vl ::J QJ

0

0 U

ro ·C:

c: ·u ro CJ) C:

Vl E ·-

O

o:::

QJ

0

::J

0 U


Aplicatii


-..... ,°'"""

Romanian Design Council Romanian Design Council

info@designcouncil.org.ro designcouncil.org.ro +40 371 782 186

Sunttm un grup de Ktiunt. Ql"e tSi asuma o rffetie pozrtlVI cu soklt11 rHle in momentul 1n ure observ,m o c«ent, wu &ps.. Nu lfltlm cu degetul. 0.Ktiunii..

Credem intr-o 1titudine f)OZJtNa, de susbntre recipnx, si collborare O.nc:olo de oo S1f'9Ur Off\ sonttm o conw..n:tlte ore acbonuu tmpreurwi. Nu ego-unlor, 0. comunitlta. Susl.lntm oamenM <If• sunt ,ntertiltl f)OlJtN lf'I schmbirea lor ptf'SONIII s, 1 d in JUf (cornun,utii). Nu MVam, nu Cffllfom. Jnspir.tie, Edocabe,

mtd.._,,

Sustintrt. Mtntorsh,p. lmpltC,m si sust1nem OIITlfn9I de Vlk>frt, dtdklb pnn tfon si doYfd,u pnn rezullatt de calltlte PHiunt. imph(Me. rezultlte Nu nepot,s,n, nu medtOCntlte Oftnm s.i ctrtm inlf,gnUte tuturor mtmbricw, liidtflJor s.i ~ nostri Nu corupbe1. O. lntegnt.i.. Cnsttm apKrtltea, e,rpfflWI si confident.I membrilor, kderilor II comunitat-. 0&, CffflMtllii Si dezvoft,,ii · ~ s.i 1ncredeni.

Pnn deM>ttaru o.,nenilo( (CMitltl ~ ) si proceselor/ metodetof (de,;gnului si illOll>toe,) YOm rida sundardul designuui. 0.. calR>ti. Prin identifiuru, c.iet>r,ru, mtd'iltlMH designtfior, complriilor, produwlor s.i servtcidor c..-e folosesc C\I succes dtsignul si inovaoa.

f

,-, Desig n Council

~~

Romanian

Design Council


(

Dosar digital  
Dosar digital  
Advertisement